مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مجتبی الهی خراسانی , دلالت‌های تربیتیِ ادوار سه‌گانۀ کودک در متون اسلامی، برای مقطع‌بندی تحصیلی در نظام رسمی آموزش و پرورش, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (31), شماره (59), سال (2023-9), صفحات (241-272)
 2. معصومه کیانی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , اشارات تربیتی الگوهای برنامه درسی دوره پیش دبستانی (با تاکید بر محورهای عاملیت کودک، ماهیت و راهبردهای یاددهی-یادگیری، و صلاحیت حرفه ای مربیان), تفکر و کودک, دوره (13), سال (2022-10), صفحات (259-289)
 3. فاطمه جهانگرد , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , واکاوی ادراک معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول از روند تربیت دانش آموز پژوهنده در کلاس های درس علوم تجربی: مطالعه ی پدیدارشناختی, راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (15), شماره (5), سال (2023-1), صفحات (447-458)
 4. علی مهدوی خواه , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , حدودوثغور مشارکت دانش آموزان در برنامه درسی: تحلیل دیدگاه صاحب‌نظران, تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (153), سال (2023-6), صفحات (7-26)
 5. محجوبه الهی باغان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حسین جعفری ثانی , جایگاه اخلاق مراقبتی در برنامۀ درسی تربیت معلم: دورۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (42), سال (2021-9), صفحات (1-17)
 6. زینب مهدوی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسا فروکاست گرایی: گسست ناپذیری ذهن – بدن- جهان, فلسفه تربیت, دوره (6), شماره (1), سال (2022-3), صفحات (29-62)
 7. ملیحه رجایی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علیرضا صادق زاده قمصری , بختیار شعبانی ورکی , تضاد و فاصله در تربیت مبتنی بر گفتگو با نظر به دیدگاه های ملاصدرا, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (29), شماره (52), سال (2022-2), صفحات (5-34)
 8. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , ethics of caring in the child-friendly projects: new challenges, Childhood and Philosophy, دوره (16), شماره (2), سال (2020-11), صفحات (1-17)
 9. فروغ دهقانی پور , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , الگوی رهبری توزیعی و زمینه های استقرار آن در مدارس ابتدایی شهر مشهد, مدیریت مدرسه, دوره (8), شماره (3), سال (2020-12)
 10. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مجتبی الهی خراسانی , بختیار شعبانی ورکی , چرخش روش شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی, تربیت اسلامی, دوره (16), شماره (35), سال (2021-4), صفحات (59-90)
 11. محمدحسین بهرامی , بهروز مهرام , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (10), شماره (30), سال (2020-9), صفحات (101-134)
 12. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , مجتبی الهی خراسانی , ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم و تربیت اسلامی, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (28), شماره (47), سال (2020-9), صفحات (5-32)
 13. ملیحه رجایی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , عیرضا صادق زاده , بختیار شعبانی ورکی , تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (85-104)
 14. رویا پورحاجی , بهروز مهرام , حسین کارشکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (24-43)
 15. فاطمه موحدی پارسا , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , علی همت بناری , تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان, تربیت اسلامی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-6), صفحات (7-28)
 16. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حلیمه شیخعلی شاهی , دلالت‌های تربیتی رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت و ملاصدرا, تربیت اسلامی, دوره (13), شماره (27), سال (2018-9), صفحات (167-186)
 17. نفیسه تقی زاده کرمان , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , آسیب شناسی تولید دانش در هسته های پژوهشی علوم انسانی, راهبرد فرهنگ , دوره (1), شماره (30), سال (2015-9), صفحات (161-188)
 18. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , افسانه عبدلی , زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن, رویکردهای نوین آموزشی, دوره (12), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (21-45)
 19. بیژن بابایی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی مقیمی , یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری, فلسفه تربیت, دوره (3), شماره (3), سال (2018-4), صفحات (61-90)
 20. محمد عبداللهی ارفع , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست), اندیشه های نوین تربیتی, دوره (13), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (7-37)
 21. مجتبی همتی فر , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بررسی تطبیقی سرشت انسان در دیدگاه روسو و آیت‌الله شاه‌آبادی, فلسفه تربیت, دوره (2), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (91-113)
 22. فاطمه موحدی پارسا , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی همت بناری , بختیار شعبانی ورکی , امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات), تربیت اسلامی, دوره (13), شماره (26), سال (2018-4), صفحات (7-24)
 23. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر جان لاک و امام خمینی(ره), رهیافت انقلاب اسلامی, دوره (9), شماره (30), سال (2015-6), صفحات (99-118)
 24. زهره نگهبان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی, عیار پژوهش در علوم انسانی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (117-130)
 25. افسانه عبدلی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد, فلسفه تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2017-2), صفحات (31-68)
 26. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حسن نقی زاده , تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی, مهندسی فرهنگی, دوره (10), شماره (85), سال (2015-12), صفحات (72-91)
 27. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده , مبانی، اصول و روش های شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (24), شماره (30), سال (2016-6), صفحات (55-87)
 28. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , توصیف و تحلیل مهارت های مدیریت دانش شخصی: مطالعه موردی, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, سال (2016-9)
 29. محمدشریف طاهرپور , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , خسرو باقری , حسن نقی زاده , اصول و روشهای تعامل با دیگری: بر گرفته از مبانی انسان شناختی مکتب اسلام, راهبرد فرهنگ , دوره (8), شماره (29), سال (2015-6), صفحات (93-120)
 30. ملیحه رجائی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بهروز مهرام , بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (21), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (113-138)
 31. روزیتا ابوترابی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (69-94)
 32. سمیه بهمن آبادی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, راهبرد فرهنگ , دوره (7), شماره (25), سال (2014-6), صفحات (129-152)
 33. رضا محّمدی چابکی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (1), سال (2013-11), صفحات (65-91)
 34. مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (5-28)
 35. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c), پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (75-98)
 36. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی, تفکر و کودک, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (1-17)
 37. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی خالق خواه , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (65-90)
 38. بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9), صفحات (117-138)
 39. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , مبانی انسان شناسی پست مدرنیسم و دلالت های تربیتی آن, آینه معرفت, دوره (23), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (103-121)
 40. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , افسانه عبدلی , روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (103-121)
 41. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , روزیتا ابوترابی , ذهنیت فلسفی و سبک رهبری مدیران در نظام آموزش عالی (مورد بررسی: دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (211-234)
 42. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , جهانی شدن، آموزش عالی و تحقیقات بنیادی, راهبرد فرهنگ , دوره (1), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (85-102)
 43. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , رویکردهای فلاسفه اسلامی (ابن سینا، شیخ اشراق و ملاصدرا) به نفس و دلالتهای تربیتی آن, انسان شناسی, شماره (7), سال (2007-9), صفحات (7-37)
 44. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , الگوی برنامه درسی مذاکره ای، رهیافتی نو برای تمرکز زدایی از آموزش متوسطه, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, سال (2007-3), صفحات (85-100)
 45. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمود مهرمحمدي , رویکردی تطبیقی به دلالتهای تربیتی نظریه های دموکراسی, مطالعات اسلامی, شماره (71), سال (2007-3), صفحات (9-63)
 46. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , کند و کاوی در ابعاد و گستره مفهوم دموکراسی, جامعه شناسی ایران, سال (2006-3), صفحات (147-170)

انگلیسی

 1. vahideh shahini , Akram Hosseini , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Child-friendly kindergarten architecture: Perspectives of children in Iran, Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, Volume (15), No (3), Year (2021-9), Pages (85-112)
 2. Bakhtiar Shabani Varaki , Alireza Sadeqzadeh Qamsari , Meisam Sefidkhosh , Seyed Mahdi Sajjadi , Reza Mohammadi Chaboki , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Hojjat Saffarheidari , Meisam Mohammadamini , Omid Karimzadeh , Ramazan Barkhordari , Saeid Zarghami-Hamrah , Michael A. Peters , Marek Tesar , Philosophy of education in a new key: Reflectionon higher education in Iran, Educational Philosophy and Theory, Volume (53), No (6), Year (2021-4), Pages (1-18)
 3. Bakhtiar Shabani Varaki , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Educational Research Methodology Inspired by the Theory of Enaction, New Educational Review, Volume (62), No (4), Year (2020-12), Pages (141-156)
 4. Bakhtiar Shabani Varaki , Robert E Floden , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research, Open Review of Educational Research, Volume (2), No (1), Year (2015-1), Pages (26-41)
 5. afsaneh abdoli , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , The Position of Self Evaluation in the Quality of Learning and Teaching in High Education, International Journal of Learning, Volume (185), No (5), Year (2012-1), Pages (341-348)
 6. Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Rozita Abutorabi , A Study of the Relationship between Principals’ Philosophical Mindedness and their Creativity, International Journal of Learning, Volume (186), No (18), Year (2012-1), Pages (327-337)
 7. Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , A Reflection on the Possibility of Religious Education, Philosophy of Education, No (3), Year (2010-7), Pages (75-88)
 8. Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Rozita Abutorabi , Study of the Impact on Mashhad Industrial Girls School Climate of Teaching Philosophy to Principals, International Journal of Learning, Volume (16), No (7), Year (2009-10), Pages (227-248)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. وحیده شاهینی , اکرم حسینی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , راهکارهای پیشنهادی معماری کودک پسند در ادبیات نظری برای گروه های سنی مختلف کودکان , National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution , 2020-11-26
 2. وحیده شاهینی , اکرم حسینی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مروری بر مبانی نظری شهر کودک پسند و ضرورت توجه به آن در برنامه ریزی و طراحی شهری , National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolution , 2020-11-26
 3. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محجوبه الهی باغان , حسین جعفری ثانی , نظریه اخلاق مراقبتی نادینگز و دلالتهای تربیتی آن برای برنامه درسی پیش دبستانی , برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها و چالش ها ، , 2018-11-14
 4. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , تاملی بر اخلاق مراقبتی و تربیت اخلاقی مبتنی برآن در فضای مجازی , فضای مجازی و فلسفه تربیت , 2018-10-10
 5. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , تربیت شهروندی مبتنی بر مناسبات من تویی: درس هایی ازنظریه اخلاق - مراقبت , تربیت شهروندی , 2018-03-07
 6. زهره جاویدی , حسین کارشکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی , کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی , 2016-02-05
 7. رویا پورحاجی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام , همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) , 2016-11-09
 8. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان , سومین همایش ملی تربیت معلم , 2017-05-08
 9. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمد عبداللهی ارفع , ویژگی و نیازهای کودکان در هفت سال اول زندگی از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن , پنجمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2014-05-21
 10. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , نهضت آهستگی و تغییر در آموزش و پرورش ایران , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: «مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران» , 2013-05-22
 11. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , افسانه عبدلی , روش تحلیل گزاره ها: ماهیت و ضرورت کاربست آن در پژوهش تربیتی , سومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2012-07-02
 12. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بررسی تحلیلی- تطبیقی هستی و زمان از منظر هایدگر،کانت، هوسرل و هایدگر , همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی , 2015-05-22
 13. هاجر روح بخش , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , گستره مفهومی مدیریت دانش شخصی و الگوهای ناظر به آن , هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2016-02-23
 14. نفیسه تقی زاده کرمان , رضوان حسین قلی زاده , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , نگاهی به وضعیت دانش آفرینی در مراکز پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه‌ها: مطالعه موردی , اولین همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب‌شناسی بروندادهای علمی , 2014-06-21
 15. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , ابوالفضل غفاری , محمدشریف طاهرپور , زن مسلمان و جهانی شدن , همایش بین المللی زن در جهان اسلام , 2011-12-21
 16. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران , نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، آموزش عالی در ایران , 2009-10-20
 17. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , آزاده باغبان , بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس , نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، آموزش عالی در ایران , 2009-10-20
 18. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , روزیتا ابوترابی , رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) , پلیس، امنیت و چشم انداز 1404 , 2009-11-24
 19. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , احمد اکبری , بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C , سیزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، تربیت فلسفی و فلسفه تربیت , 2009-05-20
 20. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , معنای زندگی انسان از نگاه نیچه , معنا داری زندگی , 2009-05-05
 21. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , انسی کرامتی , نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان , اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , 2009-05-13
 22. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی , هشتمین همایش انجمن مطالعات درسی ایران , 2008-10-29
 23. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , احمد اکبری , تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن , کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-23
 24. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس , نو آوریهای آموزشی , 2008-01-10
 25. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , فلسفه برای کودکان: چشم‌اندازی نظری و بررسی تجربی , نوآوری در آموزش دوره ابتدایی , 2008-03-04
 26. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جایگاه اجتماعی همسران شاهد , ایثار و شهادت , 2009-03-04
 27. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , تفکر از منظر حضرت رسول اکرم(ص) و دلالت‌های تربیتی آن برای برنامه‌های درسی نظام , همایش پیامبر اعظم (ص) و برنامه درسی , 2007-05-19
 28. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , برنامه درسی ملی , 2008-08-20
 29. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی , تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک , آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-04-30
 30. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مشارکت از دیدگاه اسلام و دلالتهای تربیتی آن در آموزش عالی , مشارکت از نظر اسلام , 2007-03-23
 31. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران , تربیت اسلامی , 2006-03-29