مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدمحمدقائم ذبیحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , نرگس صالح نیا , نساء کمالیان , بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک, مطالعات رسانه ای, دوره (17), شماره (58), سال (2022-11), صفحات (31-49)
 2. فریبا عثمانی , علی چشمی , نرگس صالح نیا , محمدطاهر احمدی شادمهری , اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران), پژوهش های اقتصاد صنعتی, دوره (6), شماره (20), سال (2022-9), صفحات (27-39)
 3. مریم روحانی , محمود هوشمند , محمدطاهر احمدی شادمهری , تحلیل آثار سیاست مالی بر قیمت دارایی ها در اقتصاد ایران؛ کاربردی از رهیافت خودرگرسیون برداری تعمیم یافته با پارامترهای متغیر در طول زمان, مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, دوره (50), شماره (50), سال (2021-10), صفحات (176-194)
 4. ندا ریحانی محب سراج , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی نقش توسعه مؤسسات و بازارهای مالی در اثربخشی سیاست های پولی کاهش دهنده بیکاری, اقتصاد و تجارت نوین, دوره (17), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (71-106)
 5. سید محمد قائم ذبیحی , مصطفی سلیمی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , نرگس صالح نیا , بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (نوآوری) بر رشد اقتصادی و شاخص توسعه انسانی با بهره گیری از روش رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (SUR)شواهدی از کشورهای منا (MENA), اقتصاد کاربردی, دوره (11), شماره (39), سال (2022-5), صفحات (1-22)
 6. ندا ریحانی محب سراج , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , توسعه مالی و اثربخشی سیاست های پولی ضدتورمی در ایران, اقتصاد تطبیقی, دوره (8), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (191-223)
 7. علی ظریف هنرور , مهدی فیضی , محمدطاهر احمدی شادمهری , دلالت‌های نقض حقوق مالکیت بر تصمیم سرمایه‌گذاری افراد, دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (28), شماره (19), سال (2021-8), صفحات (111-133)
 8. سیده محدثه حسینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدجواد گرجی پور , بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران, اقتصاد مقداری, دوره (18), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (1-16)
 9. رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی , بررسی رابطه بین باور خودکارآمدی و تشکیل یا تغییرات نهادی سازمان‌های اقتصادی ایران (با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استقرائی), نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (8), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (1-24)
 10. رها سادات رمضانیان , محمدطاهر احمدی شادمهری , سید محمدجواد رزمی , محمدحسین مهدوی عادلی , تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران, اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (20), سال (2020-12), صفحات (1-32)
 11. سلمان ستوده نیا کرانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , سید محمدجواد رزمی , بررسی اثر مالیات سبز بر مصرف انرژی‌های فسیلی (بنزین، گاز طبیعی و نفت کار) در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE), پژوهشنامه اقتصاد کلان, دوره (15), شماره (29), سال (2020-9), صفحات (73-97)
 12. نوشین کریمی علویجه , نرگس صالح نیا , محمدطاهر احمدی شادمهری , تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنل, علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (23), شماره (8), سال (2021-11), صفحات (119-133)
 13. افسانه جوادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , استخراج منحنی فیلیپس بر اساس نرخ ارز واقعی برای اقتصاد ایران به روش گشتاورهای تعمیم یافته, اقتصاد پولی، مالی, دوره (27), شماره (19), سال (2020-8), صفحات (111-132)
 14. ابراهیم قائد , محمدطاهر احمدی شادمهری , مژگان مرادی , محمد صادق محمدی , بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس, مدیریت بهداشت و درمان, دوره (11), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (71-86)
 15. محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , مژگان مرادی , عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی, مطالعات جمعیتی, دوره (5), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (1237-147)
 16. سید محمد رضا احمدی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدطاهر احمدی شادمهری , اوراق بدهی، ابزاری برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت (با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی), اقتصاد مالی, دوره (12), شماره (45), سال (2019-2), صفحات (213-242)
 17. اعظم محمدباقری , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمود هوشمند , مهین دخت کاظمی , بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS, مطالعات علوم محیط زیست, دوره (5), شماره (2), سال (2020-5), صفحات (2581-2588)
 18. سلمان ستوده نیا کرانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , سید محمدجواد رزمی , مهدی بهنامه , بررسی اثر مالیات سبز بررشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران باکاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بازگشتی (RDCGE), پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (10), شماره (40), سال (2020-10), صفحات (15-34)
 19. جواد غیاثی , محمدطاهر احمدی شادمهری , تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان, تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (12), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (15-38)
 20. رضا خواجه نائینی , محمدطاهر احمدی شادمهری , احمد صباحی , علی چشمی , شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیرگذار در شکل‌گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (20), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (1-21)
 21. بهنام الیاس پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی, اقتصاد پولی، مالی, دوره (25), شماره (16), سال (2019-3), صفحات (49-80)
 22. فاطمه گریوانی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , حسین راغفر , تحلیل پویایی فقر در مناطق شهری ایران بر اساس رویکرد داده های تابلویی ترکیبی, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (19), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (51-75)
 23. مسعود کیومرثی , محمدطاهر احمدی شادمهری , مصطفی سلیمی فر , بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید دراقتصاد ایران, پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (24), شماره (78), سال (2019-9), صفحات (33-66)
 24. بهنام الیاس پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن, پژوهشنامه بازرگانی, دوره (22), شماره (88), سال (2018-12), صفحات (207-255)
 25. ابوالفضل نوفرستی , محمدطاهر احمدی شادمهری , سید محمدجواد رزمی , محمد نوفرستی , ثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران, سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (6), شماره (24), سال (2019-2), صفحات (618-642)
 26. اعظم محمدباقری , محمود هوشمند , محمدطاهر احمدی شادمهری , مهین دخت کاظمی , تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور, مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (۱۴), شماره (58), سال (2018-12), صفحات (117-138)
 27. محب اله مطهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی, نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (4), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (175-198)
 28. محمدطاهر احمدی شادمهری , مجید درخشانی , فاطمه گریوانی , مصطفی نوری , رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS, اقتصاد پولی، مالی, دوره (24), شماره (13), سال (2017-8), صفحات (69-87)
 29. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی, سیاست گذاری اقتصادی, دوره (9), شماره (17), سال (2017-9), صفحات (145-172)
 30. رضا جمشیدی , مصطفی سلیمی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد قربانی , درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (31), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (136-148)
 31. ابوالفضل نوفرستی , سید محمدجواد رزمی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد نو فرستی , تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی, اقتصاد و الگو سازی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-6), صفحات (119-148)
 32. شهاب متین , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون, اقتصاد پولی، مالی, دوره (22), شماره (10), سال (2016-1), صفحات (22-58)
 33. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی , بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران, پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (16), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (57-84)
 34. سید علی رضوی , محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته, اقتصاد و الگو سازی, دوره (4), شماره (17), سال (2014-4), صفحات (111-134)
 35. سیدحامد فهیمی فرد , محمدعلی فلاحی , مصطفی کریم زاده , محمدطاهر احمدی شادمهری , مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی), اقتصاد مقداری, دوره (13), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (93-119)
 36. محب اله مطهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ, نظریه های کاربردی اقتصاد, دوره (2), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (71-92)
 37. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران, تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, دوره (51), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (41-70)
 38. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی , تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی, پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (23), شماره (75), سال (2015-12), صفحات (131-166)
 39. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی, پژوهش ها و سیاست های اقتصادی, دوره (23), شماره (74), سال (2015-9), صفحات (151-170)
 40. محمدطاهر احمدی شادمهری , آزاده داودی , ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌, سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (3), شماره (10), سال (2015-9), صفحات (1-24)
 41. مصطفی سلیمی فر , فرزانه احمدیان یزدی , محمدطاهر احمدی شادمهری , اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (5), شماره (20), سال (2015-10), صفحات (11-30)
 42. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت, مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای, دوره (5), شماره (20), سال (2014-5), صفحات (183-202)
 43. محمدطاهر احمدی شادمهری , اعظم قزل باش , محمد دانش نیا , بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (20), شماره (6), سال (2014-1), صفحات (157-180)
 44. محمود هوشمند , سیدمهدی مصطفوی ترقی , محمدطاهر احمدی شادمهری , اکرم محقق , بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه, برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (2), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (11-28)
 45. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی, روستا و توسعه, دوره (16), شماره (3), سال (2013-11), صفحات (125-145)
 46. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , محسن نیازی محسنی , تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران, اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (21), شماره (84), سال (2014-3), صفحات (1-28)
 47. محمدطاهر احمدی شادمهری , فرزانه احمدیان یزدی , بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (19), شماره (4), سال (2012-12), صفحات (114-155)
 48. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , سمیه خسروی , آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (1), شماره (3), سال (2011-8), صفحات (203-233)
 49. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد احمدی , انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران, اقتصاد مقداری, دوره (7), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (133-156)
 50. محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته جندقی میبدی , روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران, پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-1), صفحات (31-58)
 51. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد احمدی , بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران), دانش و توسعه, دوره (16), شماره (28), سال (2009-11), صفحات (77-94)
 52. محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد), دانش و توسعه, شماره (21), سال (2008-3), صفحات (137-157)

انگلیسی

 1. Nooshin Karimi Alavijeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , نازیا نظیر , Samane Zangoei , فاطمه دهدار , The role of renewable energy consumption on environmental degradation in EU countries: do institutional quality, technological innovation, and GDP matter?, Environmental Science and Pollution Research, Year (2023-1)
 2. Emad Kazemzadeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Taghi Ebrahimi Salari , Narges Salehnia , Alireza Pooya , The asymmetric effect of eco-innovation on the energy consumption structure: the US as a case study, Management of Environmental Quality, Volume (34), No (1), Year (2023-1), Pages (214-233)
 3. Emad Kazemzadeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Taghi Ebrahimi Salari , Narges Salehnia , Alireza Pooya , Modeling and forecasting United States oil production along with the social cost of carbon: conventional and unconventional oil, International Journal of Energy Sector Management, Volume (17), No (2), Year (2023-1), Pages (288-309)
 4. Emad Kazemzadeh , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Taghi Ebrahimi Salari , Narges Salehnia , Alireza Pooya , Oil price shocks on shale oil supply and energy security: a case study of the United States, International Journal of Development Issues, Volume (21), No (2), Year (2022-6), Pages (249-270)
 5. Nooshin Karimi Alavijeh , Mohammad Ali Falahi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Narges Salehnia , Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis, آب و فاضلاب, Year (2021-9)
 6. Nooshin Karimi Alavijeh , Mohammad Ali Falahi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Narges Salehnia , Morten Andreas Dahl Larsen , Martin Drews , Perspectives of current and future urban water security in Iran, Journal of Cleaner Production, Volume (321), Year (2021-10), Pages (129004-129015)
 7. morteza ebrahimi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Hassan Tahsili , Sayed Mahdi Mostafavi , EFFECT OF CORRUPTION AND THE RULE OF LAW ON STAGFLATION IN IRAN’S ECONOMY: AN INSTITUTIONAL APPROACH, Journal of Critical Reviews, Volume (7), No (17), Year (2020-11), Pages (3496-3501)
 8. Fateme Gerivani , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Mohammad Ali Falahi , حسین راغفر , Dynamic Poverty Analysis in Rural Areas of Iran, Journal of Research and Rural Planning, Volume (8), No (3), Year (2019-9), Pages (13-25)
 9. Masoud kiumarthi , Mostafa Salimifar , Hamid Abrishami , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Estimation of Output Gap and NAIRU in Iranian Economy Using the State Space Model, Iranian Economic Review, Year (2019-3)
 10. aliakbar nazari , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Examining the Relationship between Economic Variables and Financial Performance of the Companies in Tehran Stock Exchange, International Business Research, Volume (9), No (7), Year (2016-6), Pages (188-197)
 11. hamid safay nikoo , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Ahmad Sabahi , Seyed Mohammad Javad Razmi , Modeling the Effective Factors on Bank Loans Default Rate UsingDelphi, SEM and Tobit Techniques (Evidence from Iran), Modern Applied Science, Volume (11), No (4), Year (2017-1), Pages (13-22)
 12. mohammad ovisy , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Studying the changes of environmental Indicators after applying fertilizer subsidy policies at farm land in Iran: a positive mathematical programming approach, International Journal of Academic Research, Volume (7), No (1), Year (2015-1), Pages (417-423)
 13. zahra shirzoor , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Mostafa Salimifar , Ali Vahidian Kamyad , Using Fuzzy Regression Approach in Prediction Municipal Solid Waste Generation: A Case Study of Mashhad, Advances in Environmental Biology, Volume (8), No (16), Year (2014-1), Pages (708-714)
 14. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Gholamali Rahimi , ali fathani , Austrian Economics School as one of the Schools in Free Market Economy: A Critical View, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, No (1), Year (2014-6), Pages (1622-1626)
 15. hamid safay nikoo , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Relationship between Energy Consumption, Economic Growth Financial Development and Trade Openness in Iran, International Research Journal of Finance and Economics, No (122), Year (2014-5), Pages (120-132)
 16. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , fazeleh khadem , ALIREZA GHADIMI , ECONOMIC SCHOOLS THOUGHT: MAINSTREAM, ORTHODOX AND HETERODOX ECONOMICS, Arabian Journal of Business and Management Review, Volume (3), No (12), Year (2014-8), Pages (24-30)
 17. pooria ghassabi kohne ghochan , Mohammad Reza Lotfalipour , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , A Look at Oil Revenues Effect on Agriculture Section in Iran, Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, Volume (3), No (8), Year (2014-8), Pages (127-136)
 18. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Price Transmission Mechanism in the Iran Chicken Market Using the TECM, ECM-EG and GETS Models, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volume (4), No (4), Year (2014-3), Pages (213-225)
 19. Fateme Gerivani , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Mohammad Ali Falahi , A study of Determinats of Absolute Poverty of Hoseholds in hte northern Khorasan Province of Iran using Tobit Model, International Journal of Management and Humanity Sciences, Volume (3), No (4), Year (2014-4), Pages (1662-1671)
 20. Mahsa Shahabi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Ali Akbar Naji Meidani , Effect of Liberalization of Capital on Government Size (A Case-study of Developing Countries with Average Incom, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volume (4), No (2), Year (2014-2), Pages (299-309)
 21. pooria ghassabi kohne ghochan , Mohammad Reza Lotfalipour , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Investigation the Influencing Mechanisms & Short Term - Long Term Dynamism Impact of Iran’s Oil Revenues on Value Added in Agriculture, Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volume (4), No (10), Year (2014-10), Pages (184-193)
 22. zahra shirzoor , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Mostafa Salimifar , Ali Vahidian Kamyad , Optimal economic-environment Method for solid Waste Disposal in Fuzzy environment, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Year (2014-9), Pages (440-451)
 23. Mahsa Shahabi , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Ali Akbar Naji Meidani , Effect of Trade Globalization on Government Size (A Case-study of Developing Countries with Average Income), Asian Journal of Research in Business Economics and Management, Volume (4), No (2), Year (2014-2), Pages (396-406)
 24. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Bahram Fathi , Mohammad Ovisi , An Efficiency and Total Factor Productivity Analysis of the Islamic Azad University, Current Research Journal of Economic Theory , Volume (5), No (2), Year (2013-6), Pages (25-31)
 25. Morteza Cheshti , Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , hamid safay nikoo , Forecasting Bank Deposits Rate: Application of ARIMA and Artificial Neural Networks, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, Volume (7), No (3), Year (2014-1), Pages (527-532)
 26. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , , Vertical Price Transmission on the Iran Lamb Meat Market, World Applied Sciences Journal, Volume (11), No (3), Year (2010-12), Pages (269-277)
 27. Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri , Estimating Growth Rates and Decomposition Analysis of Agricultural Production in Iran (1970-2000), Trens in Agricultural Economics, Volume (1), No (1), Year (2008-1), Pages (14-26)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , تأثیر رشد اقتصادی بر مصرف فرآوردههای نفتی در استانهای ایران , ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2021-11-18
 2. محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , مژگان مرادی , بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-1391 , 5th International Conference of Modern Research in Management,Economics and Development , 2019-10-18
 3. مژگان مرادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , ررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی , 5th International Conference of Modern Research in Management,Economics and Development , 2019-10-18
 4. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد صادق محمدی , ابراهیم قائد , اقتصاد مقاومتی، شاخص ها و الزامات از منظر قرآن و اهل بیت (ع) , دومین کنفرتنس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد , 2020-09-09
 5. مرجان حیرانی مقدم , محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی اثر نرخ تورم و قیمت نفت بر مصرف برق خانگی با استفاده از مدل فیلتر کالمن و خود توضیح برداری در ایران , چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد , 2019-06-20
 6. محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , مژگان مرادی , بررسی رابطه استراتژی شرکت و مدیریت سود با هزینه های عمومی و فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال1396-139 , 5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development , 2019-10-18
 7. محمدطاهر احمدی شادمهری , مرتضی ابراهیمی , بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران , 5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development , 2019-10-18
 8. مژگان مرادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , ابراهیم قائد , بررسی تأثیرات مثبت و منفی توسعه گردشگری بر توسعه پایدار جامعه از سه دیدگاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی , 5th International Conference of Modern Research in Management, Economics and Development , 2019-10-18
 9. محمدطاهر احمدی شادمهری , رضا حبیب پورلداری , نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10
 10. محمدطاهر احمدی شادمهری , رضا حبیب پورلداری , نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10
 11. محمدطاهر احمدی شادمهری , سیدمهدی مصطفوی ترقی , رضا حبیب پورلداری , تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب , اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی , 2015-06-11
 12. محمدطاهر احمدی شادمهری , مرتضی بیرانوند , بررسی قانون حداقل دستمزد در ایران با رویکرد منطقه‌ای , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی , 2016-02-15
 13. احمد کاویانی پور , مسعود همایونی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران , کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی , 2014-06-26
 14. محمدطاهر احمدی شادمهری , شهاب متین , مهدی قائمی اصل , شاخصهای بازاری اخلاق و کارایی در بازار سهام شهر اسلامی , پروژه اسلام در زندگی شهری , 2013-06-08
 15. محمدطاهر احمدی شادمهری , شهاب متین , مهدی قائمی اصل , بررسی بیمه اسلامی، سازوکارو آثار بیمه تکافل اسلامی در شهر , پروژه اسلام در زندگی شهری , 2013-06-08
 16. محمدطاهر احمدی شادمهری , تعاون ،توسعه ی منطقه ای ودولت , همایش تعاون و توسعه ی منطقه ای , 2006-03-05
 17. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , اندازه‌گیری فقر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389 , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-14
 18. محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , سحر محمدی , بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس , همایش ملی جهاد اقتصادی , 2012-11-13