مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. محمد ناصر صدرایی فر , فرهاد کلاهان , بررسی ریز ساختار و هندسه جوش فولاد زنگ نزن 316L در جوشکاری تیگ فعال با ااستفاده از ارتعاشات فراصوت, علوم و فناوری جوشکاری ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2024-2), صفحات (143-153)
 2. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , محمود شریعتی , Investigation of the effect of ND:YAG laser pulse parameters and compressive force applied to the seam on geometry and strength of the weld joint in 316L stainless steel thin-walled tube, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (22), شماره (8), سال (2022-8), صفحات (555-565)
 3. علی ویسی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده , رسول خدابخشیان کارگر , فرهاد کلاهان , اولویت‌بندی و ارزیابی خرابی‌های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی, ماشین های کشاورزی, دوره (9), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (399-414)
 4. امیر ترابی , فرهاد کلاهان , پیش بینی هندسه مقطع جوش در جوشکاری لیزر پالسی با استفاده از انواع مدل های حرارتی روی ورق های فولادی زنگ نزن, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (19), شماره (8), سال (2019-8), صفحات (1979-1987)
 5. محمدرضا اجنوردی , فرهاد کلاهان , تحلیل عددی و مطالعه تجربی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (مطالعات موردی روی آلیاژ آلومینیوم 6061 و آلیاژ فولاد 1018), مهندسی مکانیک مدرس, دوره (18), شماره (2), سال (2018-5), صفحات (253-263)
 6. مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , مقایسه عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری در بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی, مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (1-9)
 7. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , بهینه سازی و ارزیابی آماری تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری وایرکات بر نرخ برش و زبری سطح آلیاژ Ti-6Al-4V تیتانیم, فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (9), سال (2015-12), صفحات (141-152)
 8. فرهاد کلاهان , ابراهیم رضایی نیک , مرضیه حسنی دوغ آبادی , حمید رمضان پور , امیررضا تجدد , شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعة صنعت برق کشور مطالعة موردی: حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان, مهندسی صنایع, دوره (49), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (107-116)
 9. فرهاد کلاهان , محسن منوچهری , عباس حسینی , بهینه سازی همزمان پارامترهای ماشین کاری و هندسه ابزار در عملیات تراشکاری فولاد AISI1045, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (23), شماره (2), سال (2012-4), صفحات (99-110)
 10. فرهاد کلاهان , مهدی حیدری , مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (1), سال (2010-8), صفحات (75-79)
 11. امیر حسین کوکبی , فرهاد کلاهان , سیدمهدی حمیدی نژاد , محمد حسین حسن نیا , بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی, مهندسی جوش, شماره (30), سال (2009-2), صفحات (28-32)
 12. فرهاد کلاهان , احمد شریفی نیا , برنامه‌ریزی ترکیبی توالی قطعات و تعویض ابزار براساس قابلیت اطمینان ابزار به کمک الگوریتم‌های‌تکاملی, Amirkabir-امیرکبیر, شماره (66), سال (2007-7), صفحات (35-44)
 13. فرهاد کلاهان , مجتبی ماموریان , محمد دوست پرست , تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چندجزیی بر اساس قابلیت اطمینان, دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (41), شماره (4), سال (2007-11), صفحات (511-523)

انگلیسی

 1. Farhad Rahmati , Farhad Kolahan , مسعود آقاخانی , Prediction of weld bead geometry of AA5083 using taguchi technique: in the presence of siliconized zn-graphene oxide complex nanoparticles, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Year (2024-1)
 2. م. خدادادی , ک. خلیلی , ا. اشرفی , Farhad Kolahan , Investigation of Hardness, Microstructure, and Process Temperature in the Internal Gear Flow-Forming Process, Experimental Techniques, Volume (47), No (6), Year (2023-12), Pages (1169-1182)
 3. محمد توکلی نبوی , Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Application of simulated annealing algorithm for multi criteria operation planning in flexible manufacturing systems, Scientia Iranica, Year (2023-5)
 4. Farhad Rahmati , مسعود آقاخانی , Farhad Kolahan , Influence of Siliconized Zn-Graphene Oxide Complex Nanoparticles on the Microstructure and Mechanical Properties of AA5083: Focus on Gas Metal Arc Welding, Advances in Materials Science and Engineering, Volume (2023), Year (2023-9), Pages (1-14)
 5. Meysam Beytolamani , Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Simultaneously Modeling and Optimization of Heat Affected Zone and Tensile Strength in GTAW Process Using Simulated Annealing Algorithm, Journal of Advanced Materials and Processing, Volume (9), No (2), Year (2021-5), Pages (53-62)
 6. جعفر لنگری , کریم علی اکبری , Farhad Kolahan , Fatigue life simulation of AA7075-T651 FSW joints using experimental data, Engineering Failure Analysis, Volume (154), Year (2023-12)
 7. م. توکلی نبوی , Masoud Azadi Moghaddam , ن. فردفریمانی , Farhad Kolahan , Comparative modeling of abrasive waterjet machining process based on OA-Taguchi and D-optimal approach and optimization using simulated annealing algorithm, Scientia Iranica, Volume (29), No (3), Year (2022-5), Pages (1276-1287)
 8. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , OPTIMIZATION OF OXIDE-BASED ACTIVATING FLUX COMBINATION FORMULA IN ACTIVATED TUNGSTEN INERT GAS WELDING USING A HYBRID METHOD INCLUDING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Volume (62), No (6), Year (2021-11), Pages (991-1000)
 9. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and optimization of A-GTAW process using back propagation neural network and heuristic algorithms, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume (194), No (104531), Year (2021-12), Pages (104531-11)
 10. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and optimization of A-GTAW process using Box–Behnken design and hybrid BPNN-PSO approach, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E, Volume (236), No (3), Year (2021-10), Pages (859-869)
 11. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and Optimization of A-TIG Welding Process Using Taguchi Method and Statistical Analysis, AUT Journal of Mechanical Engineering, Year (2019-12)
 12. Farhad Kolahan , abdolhamid khajavi , Modeling and Optimization of Abrasive Waterjet Parameters using Regression Analysis, International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume (3), No (11), Year (2009-2), Pages (1425-1430)
 13. Farhad Kolahan , Mohsen Manoochehri , Abbas Hosseini , Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry Specifications in Turning Operation of AISI1045 Steel, International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume (5), No (2), Year (2011-2), Pages (409-412)
 14. Amin Esmaeilzadeh , mohammad sadeghi , Farhad Kolahan , Using FEM for Prediction of Thermal Post-Buckling Behavior of Thin Plates During Welding Process, International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering, Volume (5), No (2), Year (2011-2), Pages (403-408)
 15. Mohammad Mahdi Tafarroj , Farhad Kolahan , A comparative study on the performance of artificial neural networks and regression models in modeling the heat source model parameters in GTA welding, Fusion Engineering and Design, Volume (131), Year (2018-6), Pages (111-118)
 16. Ali Saffaran , masoud azadi moghaddam , Farhad Kolahan , Optimization of backpropagation neural network-based models in EDM process using particle swarm optimization and simulated annealing algorithms, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (42), No (1), Year (2020-1)
 17. Mohammad Mahdi Tafarroj , Masoud Azadi Moghaddam , Hamid Dalir , Farhad Kolahan , Using Hybrid Artificial Neural Network and Particle Swarm Optimization Algorithm for Modeling and Optimization of Welding Process, Journal of Advanced Manufacturing Systems, Volume (20), No (4), Year (2021-12), Pages (783-799)
 18. jafar langari , Farhad Kolahan , The effect of friction stir welding parameters on the microstructure, defects, and mechanical properties of AA7075-T651 joints, Scientia Iranica, Year (2018-6)
 19. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Optimization of A-TIG Welding Process Using Simulated Annealing Algorithm, Journal of Advanced Manufacturing Systems, Volume (19), No (4), Year (2020-12), Pages (869-891)
 20. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Using combined artificial neural network and particle swarm optimization algorithm for modeling and optimization of electrical discharge machining process, Scientia Iranica, Year (2019-3)
 21. Meysam Beytolamani , Farhad Kolahan , Masoud Azadi Moghaddam , Using Design of Experiments Approach and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Process Parameters, Journal of Advanced Materials and Processing, Volume (6), No (3), Year (2018-11), Pages (45-56)
 22. Mohammadreza Ojnourdi , Farhad Kolahan , Mass transfer estimation during friction stir welding of aluminum alloy using smoothed particle hydrodynamics method, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (32), No (10), Year (0-0), Pages (1-13)
 23. Abolfazl Zolfaghari , Amin Zolfaghari , Farhad Kolahan , Reliability and sensitivity of magnetic particle nondestructive testing in detecting the surface cracks of welded components, Nondestructive Testing and Evaluation, Volume (33), No (3), Year (2018-1), Pages (290-300)
 24. ali vaysi , Abbas Rohani , Mohammad Tabasizadeh , Rasool Khodabakhshian kargar , Farhad Kolahan , Using Fuzzy FMEA approach to improve decision-making process in CNC machine Electrical and control equipment failure prediction, International Journal of Industrial Engineering and Production Research, Volume (29), No (3), Year (2018-9), Pages (359-376)
 25. Mohammad Mahdi Tafarroj , Farhad Kolahan , Using an optimized RBF neural network to predict the out-ofplane welding distortions based on the 3-2-1 locating scheme, Scientia Iranica, Year (2018-1)
 26. Abolfazl Zolfaghari Abbasghaleh , Farhad Kolahan , Reliability and sensitivity of visible liquid penetrant NDT for inspection of welded components, Materials Testing, Volume (59), No (3), Year (2017-3), Pages (290-294)
 27. amir torabi , Farhad Kolahan , Optimizing pulsed Nd:YAG laser beam welding process parameters to attain maximum ultimate tensile strength for thin AISI316L sheet using response surface methodology and simulated annealing algorithm, Optics and Laser Technology, Volume (103), No (1), Year (2018-1), Pages (300-310)
 28. Mohammad Hossein Zarei , Mehdi Davvari , Farhad Kolahan , Kuan Yew Wong , Simultaneous selection and scheduling with sequence-dependent setup times, lateness penalties, and machine availability constraint: Heuristic approaches, International Journal of Industrial Engineering Computations, Volume (7), No (1), Year (2016-1), Pages (147-160)
 29. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and Optimization of Process Parameters Using Neural Networks and Simulated Algorithm for Electrical Discharge Machining of AISI2312 Hot Worked Steel, Journal of Mechanical Engineering and Technology, Volume (6), No (2), Year (2014-12), Pages (85-104)
 30. fatemeh mirzaei , Hamid Ghorbani , Farhad Kolahan , Numerical modeling and optimization of joint strength in resistance spot welding of galvanized steel sheets, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume (92), Year (2017-4), Pages (3489-3501)
 31. Masoud Azadi Moghaddam , reza golmezerji , Farhad Kolahan , Simultaneous optimization of joint edge geometry and process parameters in gas metal arc welding using integrated ANN-PSO approach, Scientia Iranica, Volume (24), No (1), Year (2017-2), Pages (260-273)
 32. jafar langari , Farhad Kolahan , K. Aliakbari , Effect of Tool Speed on Axial Force, Mechanical Properties and Weld Morphology of Friction Stir Welded Joints of A7075-T651, International Journal of Engineering, Volume (29), No (3), Year (2016-3), Pages (403-410)
 33. Masoud Azadi Moghaddam , reza golmezerji , Farhad Kolahan , Multi-variable measurements and optimization of GMAW parameters for API-X42 steel alloy using a hybrid BPNN–PSO approach, Measurement, Volume (2016), No (92), Year (2016-7), Pages (279-287)
 34. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm, Journal of Computational Applied Mechanics, Volume (46), No (2), Year (2015-11), Pages (267-277)
 35. Mohamad Sedghi , Abolghasem Golian , Farhad Kolahan , Ali Afsar , Optimisation of broiler chicken responses from 0 to 7 d of age to dietary leucine, isoleucine and valine using Taguchi and mathematical methods, British Poultry Science, Volume (56), No (6), Year (2015-12), Pages (696-707)
 36. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Application of orthogonal array technique and particle swarmoptimization approach in surface roughness modification when face milling AISI1045 steel parts, Journal of Industrial Engineering International, Volume (2016), No (12), Year (2015-12), Pages (199-209)
 37. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , An optimised back propagation neural networkapproach and simulated annealing algorithm towards optimisation of EDM process parameteroptimisation of EDM process parameters, International Journal of Manufacturing Research, Volume (10), No (3), Year (2015-10), Pages (215-236)
 38. Hamid Shahabi , Farhad Kolahan , A novel approach for monitoring and improving the quality of welded joint in GMAW process using adaptive neurofuzzy systems, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B, Volume (230), No (8), Year (2016-8), Pages (1489-1501)
 39. abdolhamid khajavi , Farhad Kolahan , Amin Esmaeilzadeh , A taguchi approach for optimization of process parameters in waterjet cleaning process, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering, Volume (38), No (1), Year (2014-3), Pages (97-104)
 40. Hamid Shahabi , Farhad Kolahan , Regression modeling of welded joint quality in gas metal arc welding process using acoustic and electrical signals, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B, Volume (229), No (10), Year (2014-8), Pages (1711-1721)
 41. Farhad Kolahan , Masoud Azadi Moghaddam , The Use of Taguchi Method with Grey Relational Analysis to optimize the EDM Process Parameters with Multiple Quality Characteristics, Scientia Iranica, Volume (22), No (2), Year (2015-5), Pages (530-538)
 42. Mohamad Sedghi , Abolghasem Golian , Farhad Kolahan , Alireza Heravi Moussavi , A. Afsar , Broiler Diets Formulated Based on Digestible Amino Acid Values as Determined by in vivo and Prediction Methods , Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (4), No (2), Year (2014-1), Pages (361-366)
 43. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Optimization of EDM Process Parameters Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm, International Journal of Engineering, Volume (28), No (1), Year (2015-1), Pages (154-163)
 44. Mohsen Ghofrani , Hamid Shahabi , Farhad Kolahan , Evaluate and control the weld quality, using acoustic data and artifical neural network modeling, Indian Journal of Scientific Research, Volume (1), No (2), Year (2014-1), Pages (482-486)
 45. masoud azadi moghaddam , Farhad Kolahan , M. Hassani Doughabadi , Using Gray Relational Analysis and Taguchi Technique in Solving Multi-objective Problems for Turning Operation of Austenitic Stainless Steel, Journal of Mechanical Research and Application, Volume (4), No (3), Year (2012-12), Pages (57-64)
 46. Mohsen Manoochehri , Farhad Kolahan , Integration of artificial neural network and simulated annealing algorithm to optimize deep drawing process, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume (73), No (1), Year (2014-4), Pages (241-249)
 47. Mohammad Doostparast , Farhad Kolahan , Mahdi Doostparast , A reliability-based approach to optimize preventive maintenance scheduling for coherent systems, Reliability Engineering and System Safety, Volume (126), Year (2014-1), Pages (98-106)
 48. masoud azadi moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and Optimization of Surface Roughness of AISI2312 Hot Worked Steel in EDM based on Mathematical Modeling and Genetic Algorithm, International Journal of Engineering, Volume (27), No (3), Year (2014-3), Pages (417-424)
 49. Aref Afsharfard , Farhad Kolahan , Reliability‐based Design for Damping Behavior of Inner Mass Single‐unit Impact Dampers, Quality and Reliability Engineering International, Volume (29), No (4), Year (2013-6), Pages (521-527)
 50. Mohammad Doostparast , Farhad Kolahan , Mahdi Doostparast , Optimization of PM scheduling for multi-component systems - A simulated annealing approach, International Journal of Systems Science, Volume (1), No (1), Year (2013-6), Pages (1-9)
 51. Marziyeh Hasani Doughabadi , hossein bahrami , Farhad Kolahan , Evaluating the Effects of Parameters Setting on the Performance of Genetic Algorithm Using Regression Modeling and Statistical Analysis, مهندسی صنایع, Volume (45), Year (2011-9), Pages (61-68)
 52. Farhad Kolahan , Marziyeh Hassani Doughabadi , The Effects of Parameter Settings on the Performance of Genetic Algorithm through Experimental Design and Statistical Analysis, Advanced Materials Research, Volume (433-440), No (127), Year (2012-1), Pages (5994-5999)
 53. Farhad Kolahan , reza golmezerji , masoud azadi moghaddam , Multi Objective Optimization of Turning Process Using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm, Applied Mechanics and Materials, Volume (110-116), No (116), Year (2012-1), Pages (2926-2932)
 54. mohammad sadeghi , Hamideh Razavi , Amin Esmaeilzadeh , Farhad Kolahan , Optimization of cutting conditions in WEDM process using regression modelling and Tabu-search algorithm, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B, Volume (225), No (10), Year (2011-10), Pages (1825-1834)
 55. SEYEDMAHDI HAMIDINJAD , Farhad Kolahan , A. H. Kokabi , The modeling and process analysis of resistance spot welding on galvanized steel sheets used in car body manufacturing, Materials and Design, Volume (34), No (34), Year (2012-2), Pages (759-767)
 56. Farhad Kolahan , M. Lianga , M. Zuo , Solving The Combined part Sequencing And Tool Replacement Problem For an Automated Machining Center: a Tabu Search Approach, Computers and Industrial Engineering, Volume (5), No (4), Year (1995-5), Pages (731-743)
 57. Farhad Kolahan , Mehdi Heidari , A New Approach for Predicting andOptimizing Weld Bead Geometry in GMAW, International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering , Volume (2), No (2), Year (2010-2), Pages (138-142)
 58. Farhad Kolahan , abdolhamid khajavi , A Statistical Approach for Predicting andOptimizing Depth of Cut in AWJ Machiningfor 6063-T6 Al Alloy, International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering , Volume (2), No (2), Year (2010-2), Pages (143-146)
 59. Farhad Kolahan , Mehdi Heidari , Modeling and optimization of MAG welding for gas pipelines using regression analysis and simulated annealing algorithm, Journal of Scientific & Industrial Research-JSIR, Volume (69), Year (2010-4), Pages (177-183)
 60. D. Manuel , M. Liang , Farhad Kolahan , A dynamic offsetting approach to tool path generation for machining convex pockets, Computers and Industrial Engineering, Volume (31), No (1), Year (1996-1), Pages (135-138)
 61. Farhad Kolahan , M. Liang , A tabu search approach to optimization of drilling operations, Computers and Industrial Engineering, Volume (31), No (1), Year (1996-1), Pages (371-374)
 62. Farhad Kolahan , M. Liang , Optimization of hole-making operations: a tabu-search approach, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Volume (40), No (12), Year (2000-9), Pages (1735-1753)
 63. Farhad Kolahan , M. Liang , An adaptive TS approach to JIT sequencing with variable processing times and sequence-dependent setups, European Journal of Operational Research, Volume (109), No (1), Year (1998-8), Pages (142-159)
 64. Farhad Kolahan , ahmad sharifinya , Simultaneous job scheduling and tool replacement based on tool reliability by proposed Tabu-SA algorithm, Journal of Scientific & Industrial Research-JSIR, Volume (68), Year (2009-6), Pages (496-504)
 65. Mohammad Reza Jafari , Seyed Mojtaba Zebarjad , Farhad Kolahan , Simulation of thixoformability of A356 aluminum alloy using finite volume method, Materials Science and Engineering: A, Volume (454-455), No (127), Year (2007-3), Pages (558-563)
 66. Farhad Kolahan , Ahmad Tavakkoli , The effects of different neighborhood generation mechanisms on the performance of Tabu Search, WSEAS Transactions of Mathematics, Volume (6), No (4), Year (2007-4), Pages (575-580)
 67. Farhad Kolahan , Mohammad Hossein Abolbashari , Samaeddin Mohitzadeh , Simulated Annealing Application for Structural Optimization, International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering , Volume (1), No (4), Year (2008-5), Pages (186-189)
 68. Farhad Kolahan , Ahmad Tavakkoli , , , golnaz tadayon , Simulated annealing and ant colony optimization for static and dynamic design of helical compression springs, WSEAS Transactions on Computers, Volume (6), No (6), Year (2007-6), Pages (907-912)
 69. Farhad Kolahan , , , A comparison between Ant colony and Tabu search algorithms for job shop scheduling with sequence-dep, WSEAS Transactions on Systems, Volume (5), No (12), Year (2006-12), Pages (2819-2824)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. امیرحسین باقدرت , فرهاد کلاهان , مهدی مجید , شناسایی و بررسی انواع روش های ساخت و تولید توربین های محوری در توربین گازی , نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2023-03-09
 2. راحله پودینه ئی , فرهاد کلاهان , بررسی پارامترهای جوشکاری با گاز محافظ توسط شبکه عصبی مصنوعی , نوزدهمین همایش ملی و هشتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2023-03-09
 3. عماد پروانه اول , فرهاد کلاهان , بررسی و مدل سازی آماری و بهینه سا زی با کمک الگو ریتم تبرید تدریجی در جوشکاری اکتیو تیگ فولاد 316L , هجدهمین همایش ملی و هفتمین کنفرانس بین ­المللی مهندسی ساخت و تولید ICME 2022 , 2022-03-02
 4. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , بهینه سازی استحکام اتصال در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی با بکارگیری روش تاگوچی و الگوریتم تبرید تدریجی , سی امین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME 2022) , 2022-05-10
 5. عماد پروانه اول , فرهاد کلاهان , مدلسازی و بهینهسازی عمق نفوذ جوشکاری اکتیوتیگ با استفاده از روش رگرسیون و الگوریتم تبرید , بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاههای حرارتی , 2021-05-25
 6. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , بهینه سازی نرخ خوردگی الکترود در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ازدحام ذرات , بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME 2019) و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی , 2019-04-30
 7. مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , حمید دلیر , مدل سازی و بهینه سازی هندسه گرده جوش با بکارگیری تکنیک طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی , بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME 2019) و هفتمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی , 2019-04-30
 8. فرهاد کلاهان , حمید ولی زاده , مدل سازی تجربی- تحلیلی اعوجاج طبله ای در فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود غیر مصرفی (TIG) برای بررسی تاثیر مکان موقعیت دهنده ها در ورق های فلزی , چهارمین کنفرانس بین المللی و پانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید , 2018-10-24
 9. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 10. میثم بیت الامانی , فرهاد کلاهان , بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدل سازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 11. مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , سید محمدرضا شریفی , ابئالفضل حسین آبادی , ابئالفضل حسین آبادی , قاسم حسین زاده , بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 12. علی ویسی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده , رسول خدابخشیان کارگر , فرهاد کلاهان , رتبه‌بندی و تحلیل شکست سیستم روانکاری ماشین CNC مبتنی بر تکنیک FFMEA , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2018) , 2018-09-12
 13. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , استفاده از مدلسازی ریاضی و الگوریتم فرا ابتکاری تبرید شبیه سازی شده در بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 14. مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , سید محمد رضا شریفی , ابوالفضل حسین آبادی , قاسم حسین زاده , بکارگیری رویکرد طراحی آزمایشات و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی استحکام کششی و ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری با الکترود تنگستن و گاز محافظ , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 15. میثم بیت الامانی , فرهاد کلاهان , بهره گیری از رویکرد طراحی آزمایشات برای مدلسازی و الگوریتم تبرید تدریجی برای بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2018-04-24
 16. علی ویسی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده , فرهاد کلاهان , رسول خدابخشیان کارگر , تحلیل FMEA فازی برای شناسایی و کنترل خرابی‌ها در سیستم هیدرولیک ماشین تراش CNC , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2018-05-11
 17. علی ویسی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده , فرهاد کلاهان , رسول خدابخشیان کارگر , پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) , 2nd International Conference on Electrical , 2017-09-07
 18. فرهاد کلاهان , مسلم نجفی بیرگانی , ابوالقاسم جمالی , تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستنی به کمک مدلسازی ریاضی و روش تاگوچی , 2nd International Conference on New Approaches in Sciences, Engineering and Technology , 2015-11-05
 19. فرهاد کلاهان , مسلم نجفی بیرگانی , بهینه سازی پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و اعوجاج طبله ای به روش تاگوچی , سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی , 2015-02-18
 20. میثم بیت الامانی , فرهاد کلاهان , مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017) , 2017-09-13
 21. فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , مریم طالبی , فرهاد کلاهان , استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017) , 2017-09-13
 22. عباس روحانی , علی ویسی , محمد طبسی زاده , فرهاد کلاهان , رسول خدابخشیان , پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده ‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) , دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق , 2017-09-14
 23. فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , مسعود آزادی مقدم , مقایسه عملکرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02
 24. نقی فتحی خراسانی , مرتضی کریمی علی آباد , فرهاد کلاهان , بکارگیری الگوریتم تبرید تدریجی در تحلیل و طراحی بهین فرآیند جتآب در برشکاری فولادهای آلیاژی , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 25. فرهاد کلاهان , عطاءاله جداری لطف آبادی , محمدمهدی تفرج , مطالعه‌ی مقایسه‌ای عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیونی در پیش‌بینی هندسه‌ی حوضچه‌ی جوش در فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها , 2016-09-14
 26. فرهاد کلاهان , علی افشاری طبسی , محمدمهدی تفرج , مسلم نجفی بیرگانی , مدلسازی اعوجاج زاویه ای در جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود تنگستن و گاز محافظ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2016-11-08
 27. فرهاد کلاهان , عطاءاله جداری لطف آبادی , محمدمهدی تفرج , پیش بینی ابعاد مدل حرارتی برای کاربرد در شبیه سازی به روش اجزای محدود فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2016-11-08
 28. فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , مسلم نجفی بیرگانی , فرهاد کلاهان , استفاده از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26
 29. مسلم نجفی بیرگانی , مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , فرید ایلچی , تعیین سطوح بهینه پارامترهای جوشکاری جهت دستیابی به حداقل اعوجاج زاویه ای و طبله ای به روش تاگوچی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26
 30. ابوالقاسم جمالی , مسلم نجفی بیرگانی , فرهاد کلاهان , مدلسازی و بهینه سازی نفوذ جوش در جوشکاری قوس فلزی با گاز محافظ فعال و اتصال نوع T شکل , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 31. فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستن بر هندسه گرده جوش و بهینه سازی با بکارگیری الگوریتم اجتماع ذرات , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 32. رضا وفادارنیا , فرهاد کلاهان , یاسر رستمیان , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرایند جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورقهای آلومینیوم , کنفرانس ملی مکانیک- مواد و فناوری های پیشرفته , 2015-09-30
 33. فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , ابوالقاسم جمالی , فرهاد کلاهان , مقایسه عملکرد الگوریتم های PSO و SA در بهینه سازی پارامترهای تنظیمی فرآیند ماشینکاری اسپارک فولاد ابزار AISI2312 , کنفرانس ملی مکانیک – مواد و فناوری های پیشرفته , 2015-09-30
 34. مسعود آزادی مقدم , نقی فتحی خراسانی , فرهاد کلاهان , مرتضی کریمی علی آباد , بهره گیری از رویکرد دترمینان بهینه و الگوریتم ژنتیک در مدلسازی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2015-09-16
 35. ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه , فرهاد کلاهان , اسداله ساجدی امین , بررسی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی در کشف عیوب سطحی قطعات جوشی , ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2014-12-02
 36. احسان خاتمی , حسن محققیان , فرهاد کلاهان , بکارگیری روش تاگوچی در مدلسازی کیفیت سطح و سایش ابزار در تراشکاری فولادهای میکرو آلیاژی , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19
 37. فاطمه میرزائی , فرهاد کلاهان , شبیه سازی عددی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه با استفاده از روش آنالیز المان محدود , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک , 2013-02-19
 38. سیدمحمدحسین امامی میبدی , فرهاد کلاهان , بررسی، مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای قابل کنترل مؤثر بر روی ناحیه متأثر از حرارت در جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظ ورق آلومینیوم 50 , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18
 39. مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18
 40. فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , یاسر رستمیان , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گروهی ذرات در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی , اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران , 2014-12-18
 41. فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , مسعود آزادی مقدم , بهینه سازی زبری سطح فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با بکارگیری مدل شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی , اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران , 2014-12-18
 42. فرید ایلچی , فرهاد کلاهان , یاسر رستمیان , مدلسازی و بهینه سازی خوردگی ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپر آلیاژ اینکونل 718 با بهره گیری از شبکه عصبی و الگوریتم تبرید تدریجی , اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز , 2014-12-04
 43. فرهاد کلاهان , فرید ایلچی , یاسر رستمیان , بهینه سازی نرخ براده برداری در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی با استفاده از مدل شبکه عصبی و الگوریتم گروهی ذرات , اولین همایش داخلی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز , 2014-12-04
 44. فرهاد کلاهان , ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه , ارزیابی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیر مخرب مایع نافذ در تعیین عیوب سطحی اتصالات جوشکاری شده , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18
 45. فرهاد کلاهان , سیدابوالفضل سجادی , بکارگیری روش های آماری در مدلسازی و تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) آلیاژهای آلومینیم , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18
 46. مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , فرید ایلچی , رحیم نریمانی , بکارگیری رویکرد تاگوچی و روش های آماری در بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی سوپرآلیاژ اینکونل 718 , اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی , 2014-10-21
 47. فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان , رحیم نریمانی , استفاده از روش رویه پاسخ در مدل سازی آماری و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد CK45 , اولین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی , 2014-10-21
 48. فاطمه میرزائی , فرهاد کلاهان , حمید قربانی , مدلسازی عددی فرآیند تشکیل دکمه جوش و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری مقاومتی نقطه ای ورق های فولادی گالوانیزه , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیکISME2013 , 2013-05-07
 49. هاشم تالانه , فرهاد کلاهان , بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی جوشکاری با الکترود غیر مصرفی (TIG) بر روی عرض ناحیه متاثر از حرارت و ارائه مدل ریاضی بهینه , چهارمین کنفرانس بین المللی رفتار گرمایی مواد (ICMH) و دومین کنگره بین المللی مواد جدید و پیشرفته (NAMIC) , 2013-08-13
 50. فرهاد کلاهان , هانیه فرحمند , زهرا یوسفی , بکارگیری تناسب خاکستری در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسی , سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2012-02-22
 51. فرهاد کلاهان , هانیه فرحمند , زهرا یوسفی , به کارگیری تناسب خاکستری- تاگوچی در بهینه سازی چند هدفه مسائل مهندسیو کاربرد آن در تراشکاری فولاد , دومین کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های کشف و حل مساله , 2012-02-22
 52. فرهاد کلاهان , محمدحسین یاری بخت , بررسی شرایط بهینه ماشینکاری سوپر آلیاژ اینکونل 718 با رویکرد طراحی آزمایش تاگوچی , سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2012-02-22
 53. محمد صادقی اول شهر , فرهاد کلاهان , محسن مرباییان , بهینه سازی مشخصات مکانیکی و متالوژیکی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ به کمک روش های آماری و الگوریتم هوشمند تبرید تدریجی , سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011 , 2011-12-27
 54. محسن منوچهری , احسان خسروجردی , فرهاد کلاهان , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی فرآیند بلنگینگ ورق های فولادی , سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011 , 2011-12-27
 55. فرهاد کلاهان , مجتبی آقامیری اصفهانی , طراحی بهینه سازه های خرپایی بر اساس قابلیت اطمینان به کمک روش مونت کارلو و الگوریتم تبرید تدریجی , دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان , 2011-10-24
 56. فرهاد کلاهان , رضا گل مزرجی , بهینه سازی چند منظوره پارامترهای ماشینکاری در فرآیند تراشکاری با استفاده از تحلیل تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی , سومین همایش ملی مهندسی مکانیک- NCME2010 , 2010-11-09
 57. محمد صادقی اول شهر , امین اسمعیل زاده , فرهاد کلاهان , بهینه سازی متغیرهای روتراشی فولادهای نرم با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 58. امین اسمعیل زاده , محمد صادقی اول شهر , فرهاد کلاهان , بهنام معتکف ایمانی , هموارسازی منحنی های B-Spline با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه بر اساس معیار انرژی کرنشی , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 59. عبدالحمید خواجوی , فرهاد کلاهان , کاربرد مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی در بهینه سازی پارامترهای فرآیند پوشش زدایی با واترجت , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 60. فرهاد کلاهان , حامد یزدانی , حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه , سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2010-05-05
 61. فرهاد کلاهان , علیرضا خدائی کلاته بالی , Prediction of Process Parameters in EDM usin Genetic Algorithm to obtain desired machining outputs , دومین کنگره بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2007-12-10
 62. فرهاد کلاهان , محمد دوست پرست , کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه , سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات , 2005-09-11
 63. فرهاد کلاهان , مهدی حیدری , احمد خسروی کارشک , سید مصطفی حیدری , بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 64. امین اسمعیل زاده , عبدالحمید خواجوی , فرهاد کلاهان , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 65. محمد صادقی اول شهر , امین اسمعیل زاده , فرهاد کلاهان , مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 66. فرهاد کلاهان , محمد دوست پرست , تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی , سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات , 2005-09-11
 67. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم , کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2008-02-20
 68. فرهاد کلاهان , علی بهروز فر , تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی , هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19
 69. فرهاد کلاهان , محمد صادقی اول شهر , امین اسمعیل زاده , تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی , بیست و یکمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران و سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران , 2009-11-17
 70. سعید سهیلی , مهدی عباچی زاده , فرهاد کلاهان , مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP , سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران , 2006-09-02
 71. احمد شریفی نیا , فرهاد کلاهان , using tabu-search algorithm for multi-objective planing in flexible manufacturing system , اولین کنگره بین المللی ساخت و تولید ایران , 2005-11-22
 72. فرهاد کلاهان , علی رفیعی ثانی , برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2004-07-13
 73. فرهاد کلاهان , علی بهروز فر , کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم , شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک (ISME2008) , 2008-05-13
 74. محمدرضا جعفری , فرهاد کلاهان , سیدمجتبی زبرجد , طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود , چهاردهمین کنفرانس سالانه و دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME2006 , 2006-04-25
 75. فرهاد کلاهان , سالار سعادتیان , محمد بیرون رو , سیدمهدی حمیدی نژاد , تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی , نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03
 76. فرهاد کلاهان , محمد بیرون رو , مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک , نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03
 77. فرهاد کلاهان , علیرضا نیک روان , محمد بیرون رو , تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی , نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03
 78. فرهاد کلاهان , مهدی حیدری , مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی , نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03
 79. فرهاد کلاهان , محمدرضا طحان بوریا آبادی , طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها , شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME 2008 , 2008-05-13
 80. محمدرضا طحان بوریا آبادی , فرهاد کلاهان , Design of Rotor Profile for Lobe Pumps Based on Flowrate Function , دومین کنگره بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2007-12-10
 81. محمدرضا جعفری , سیدمجتبی زبرجد , فرهاد کلاهان , Prediction of Temperature distribution during semi-solid forward extrusion by using finite volume method , اولین کنگره بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران TICME 2005 , 2005-12-12
 82. محمدرضا جعفری , سیدمجتبی زبرجد , فرهاد کلاهان , شبیه‌سازی فرآیند اکستروژن پیشرو در حالت نیمه‌جامد با استفاده از روش حجم محدود , سیزدهمین کنفرانس سالانه و نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک , 2005-05-17

انگلیسی

 1. Farhad Rahmati , مسعود آقاخانی , Farhad Kolahan , Modeling and Optimization of Penetration Depth Using Genetic Algorithm, Focusing on Submerged Arc Welding , The 9th International Conference on Industrial and Systems Engineering , 2023-09-12
 2. علیرضا نیکروان , Farhad Kolahan , Using an Integrated Artificial Neural Network and Heuristic Algorithms Approach for Optimization of EDM Process , The 31th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers & 9th Conference on Thermal Power Plants 9 to 11 May, 2023, , Tehran, Iran. , 2023-05-09
 3. نعمت زینل زاده , محمد حیدری فارسانی , Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and optimization of integrated flux assisted-welding process using a hybrid ANN- SA approach (A case study in Rumaila combined cycle power plant, Basra, Iraq , The 31th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers & 9th Conference on Thermal Power Plants 9 to 11 May, 2023, , Tehran, Iran. , 2023-05-10
 4. Farhad Rahmati , Amir Ghandehariun , Farhad Kolahan , Sustainability Assessment and Life Cycle Analysis of Welding Processes: Focus on GMAW and SMAW , The 19th National Conference and the 8th International Congres of Manufacturing Engineering , 2023-03-09
 5. رضا وفادارنیا , شهروز یوسف زاده , Farhad Kolahan , Taguchi-based optimization technique for activated tungsten inert gas welding process , 30th annual international conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2022) , 2022-05-10
 6. حمید دلیر , Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Flux assisted tungsten inert gas welding process optimization using design of experiments approach and heuristic algorithm , 30th annual international conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME 2022) , 2022-05-10
 7. Farhad Kolahan , Alireza Nikravan , Optimization of electrical discharge machining process using combined artificial neural networks and heuristic algorithm , 29th Annual International Conference of Iranian society of Mechanical Engineers and 8th Conference on Thermal Power Plants , 2021-05-25
 8. Meysam Beytolamani , Farhad Kolahan , ZAHRA BARAKCHI , Optimization of HAZ in TIG welding process using OA-Taguchi technique and simulated annealing algorithm , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2020) , 2020-09-09
 9. Farhad Kolahan , علیرضا نیکروان , Optimization of tool wear rate and surface quality in turning process of 30MV6 steel parts , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2020) , 2020-09-09
 10. engineer emad parvaneh , Farhad Kolahan , Modeling and optimization of aspect ratio in A-TIG welding process using OA-Taguchi technique , ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2020) , 2020-09-09
 11. علیرضا نیکروان , Farhad Kolahan , Modeling and optimization of surface quality in turning process on micro-alloy steels using Taguchi method and simulated annealing algorithm , پنجمین کنفرانس بین المللی و شانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید (ICME 2019) , 2019-12-25
 12. Meysam Beytolamani , Farhad Kolahan , Improvement of Process Quality Characteristics of Electrical Discharge Machining Based on DOE Approach and Heuristic Algorithms , پنجمین کنفرانس بین المللی و شانزدهمین همایش ملی مهندسی ساخت و تولید (ICME 2019) , 2019-12-25
 13. Masoud Azadi Moghaddam , حمید دلیر , Farhad Kolahan , Modeling and Optimization of Milling Process Output Characteristics Using Taguchi Method and Simulated Annealing Algorithm , 27th Annual International Conference on Mechanical Engineering, 7th Conference On Thermal Power Plants , 2019-04-30
 14. حمید دلیر , Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling of EDM Process Parameters Based on Design of Experiments and Optimization Using Genetic Algorithm , 27th Annual International Conference on Mechanical Engineering, 7th Conference On Thermal Power Plants , 2019-04-30
 15. Masoud Azadi Moghaddam , حمید دلیر , Farhad Kolahan , سید محمدرضا شریفی , Modeling and optimization of ultimate tensile strength in TIG welding process using simulated annealing algorithm- A case study for Shirvan combined cycle power plant , اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا , 2019-01-18
 16. Rasool Alarkawazi , Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Modeling and Optimization of EDM process parameters for Inconel 718 super alloy parts using regression modeling based on design of experiments approach and simulated annealing algorithm , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2018) , 2018-09-12
 17. Rasool Alarkawazi , Farhad Kolahan , Masoud Azadi Moghaddam , A Comparative Study for Modeling and Optimization of Surface Roughness in Milling Process Using Taguchi Technique and Simulating Annealing Algorithm , The 25th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2017 , 2017-05-02
 18. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , فرید ایلچی , Mathematical Modeling and Optimization of Surface Roughness in Face Milling Process Using Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm , 2nd International Conference & 3rd National Conference on New Technologies Application in Engineering , 2016-02-25
 19. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , Reduction of Tool Wear in EDM Process Using Statistical Analysis and Simulated Annealing Algorithm , کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2015-09-16
 20. Masoud Azadi Moghaddam , Farid Eilchi , abolghasem jamali , Farhad Kolahan , A Numerical Study on Optimization of PMEDM Process Parameters for Ti-Co Alloy Using Genetic Algorithm , هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2015-05-21
 21. Masoud Azadi Moghaddam , Farid Eilchi , Reza Vafadarnia , Farhad Kolahan , A GA Approach for Modeling and Optimization of Powder-Mixed Electrical Discharge Machining Process Parameters for Ti-Co Alloy , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-03-10
 22. Masoud Azadi Moghaddam , فرید ایلچی , Farhad Kolahan , Application of Orthogonal Array Technique and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel , کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2015-03-10
 23. Mohsen Ghofrani , Farhad Kolahan , Arc stability evaluation in Gas Metal Arc Welding process, Using Acoustic data and Signal Processing , اولین همایش ملی مکانیک کاربردی , 2014-10-21
 24. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , An Empirical Study on Modeling and Optimization of EDM Process Parameters for Inconel 718 Super Alloy Using D-optimal approach and Genetic Algorithm , هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18
 25. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , A Practical Approach towards Modeling and Optimization of EDM Process Parameters Using Simulated Annealing Algorithm , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07
 26. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , فرید ایلچی , A GRA Approach Towards Optimization of Multiple Responses in Electrical Discharge Machining of AISI 2312 steel , اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران , 2014-12-18
 27. Masoud Azadi Moghaddam , Farhad Kolahan , فرید ایلچی , An Empirical Investigation on Optimization of EDM Process Parameters for Ti-6Al-4V Alloy Using Mathematical Modeling and Taguchi Approach , اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران , 2014-12-18
 28. Mohsen Ghofrani , Hamid Shahabi , Farhad Kolahan , Evaluateand control the weld quality, using acoustic data and atrifical neural network modeling , National Conference on Mechanical Engineering of Iran (NCMEI) , 2014-02-27
 29. masoud azadi moghaddam , Shahrzad Mohammadzade Ghazijahani , Farhad Kolahan , Application of Taguchi approach and Simulated Annealing Algorithm in Surface Modification When EDM Hot Worked Steel , هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2013-02-19
 30. masoud azadi moghaddam , Farhad Kolahan , Morteza Andalib , Grey-based Taguchi Technique for Solving the Multi-objective Problem When EDM Hard Worked Steel , همایش ملی مهندسی مکانیک , 2013-03-07
 31. Farhad Kolahan , Ahmad Tavakkoli , mirmasood bagheri , A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding , international conference on Computers and Industrial Engineering , 2007-11-20
 32. masoud azadi moghaddam , Farhad Kolahan , Morteza Andalib , Application of Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm for Modeling and Optimization of EDM Parameters on 40CrMnMoS86 Hot Worked Steel , بیستمین کنفرانس بین المللی سالانه مهندسی مکانیک ایران- ISME 2012 , 2012-05-15
 33. Farhad Kolahan , masoud azadi moghaddam , Application of Taguchi Technique and Grey Relational Analysis in Solving the Multi-objective Problem When Turning Austenitic Stainless Steel , The International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2012) , 2012-03-06
 34. Farhad Kolahan , reza golmezerji , masoud azadi moghaddam , Application of Taguchi Method Grey Analysis and ANOVA in Optimization of Titanium Alloys Milling , سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011 , 2011-12-27
 35. Farhad Kolahan , masoud azadi moghaddam , reza golmezerji , multi objective optimization of EDM parameters for 40CrMnMoS86 hot worked steel using grey relational analysis and genetic algorithm , سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ICME 2011 , 2011-12-27
 36. Farhad Kolahan , reza golmezerji , masoud azadi moghaddam , Multi objective optimization of turning process using Grey Relational Analysis and Simulated Annealing Algorithm , 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies-MIMT 2011 , 2011-02-26
 37. Farhad Kolahan , Marziyeh Hassani Doughabadi , The effects of parameter settings on the performance of Genetic Algorithm through experimental design and statistical analysis , 2nd International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Technologies-MIMT 2011 , 2011-02-26
 38. Farhad Kolahan , Mohsen Manoochehri , Abbas Hosseini , Application of Taguchi Method and ANOVA Analysis for Simultaneous Optimization of Machining Parameters and Tool Geometry in Turning , International Conference on Computer, Electrical and Systems Science and Engineering - ICCESSE 2011 , 2011-02-22
 39. Farhad Kolahan , Amin Esmaeilzadeh , mohammad sadeghi , Mortaza Mosleh , Finite element simulation of post-buckling distortion of welding on thin plates located by fixture , International Conference on Computer, Electrical and Systems Science and Engineering - ICCESSE 2011 , 2011-02-22
 40. hossein bahrami , Farhad Kolahan , Mathematical modeling and optimization of weld bead geometry in cladding by flux cored arc welding , 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering , 2010-10-19
 41. Farhad Kolahan , hossein bahrami , abdolhamid khajavi , Modeling and optimization of the in submerged arc welding consuming a mixture of fresh flux and fused slag , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 42. Farhad Kolahan , hossein bahrami , Modeling of pulsed TIG welding parameters and optimization of the mechanical properties using statistical approaches , یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-10-19
 43. Farhad Kolahan , hossein bahrami , abdolhamid khajavi , Modeling and optimization of the electron beam welding process using statistical approaches , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics, ACAM 6 , 2010-12-12
 44. Farhad Kolahan , abdolhamid khajavi , hossein bahrami , Optimization process parameters in laser welding by Simulated Annealing Algorithm , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics, ACAM 6 , 2010-12-12
 45. Farhad Kolahan , Amin Esmaeilzadeh , mohammad sadeghi , Behnam Moetakef Imani , Optimization of fair curves based on the strain energy criterion using Tabu Search algorithm , 6th Australasian Congress on Applied Mechanics, ACAM 6 , 2010-12-12
 46. Farhad Kolahan , M. Liang , A Single Machine Sequencing Problem With Variable Machining Times And Sequence- Dependent Setups , 5th Industrial Engineering Research Conference Proceedings , 1996-08-08
 47. Farhad Kolahan , M. Liang , Analysis Of Part Sequencing And Tool Replacement For An Automated Machining Center , Annual International Conference on Industry, Engineering and Management Systems-IEMS 94 , 1994-08-10
 48. Farhad Kolahan , Ahmad Tavakoli , , , Golnaz Sadat Tadayyon , Optimization of helical compression springs using simulated annealing and ant colony optimization , 5th WSEAS Int. Conf. on System Science and Simulation in Engineering , 2006-12-16
 49. Farhad Kolahan , Ahmad Tavakoli , mirmasood bagheri , A Genetic Algorithm Approach For Prediction of Process Parameters in Submerged Arc Welding , 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering , 2007-10-20
 50. Farhad Kolahan , hossein bahrami , Ehsan Naghibi Jouibari , HAMED YAZDANI , A stochastic approach to modeling and optimization of EDM machining parameters using Genetic Algorithm , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2010-03-01
 51. Farhad Kolahan , Ming Liang , Just-In-Time scheduling with tool replacement considerations , یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2003-05-13
 52. Farhad Kolahan , میرمسعود باقری , Optimization of Control Parameters in Submerged Arc Welding Using GA , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & ICT - ICEI 2007 , 2007-11-27
 53. Farhad Kolahan , M. Liang , Cutting Tool Reliability in Just-In-Time Production Decisions , 3rd International Conference on Quality and Reliability , 2002-03-22
 54. Farhad Kolahan , , Solar vehicles – a feasibility study toward optimization of energy consumption based on regional insolation and traffic data , اولین کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی ایران , 2007-07-11
 55. , Farhad Kolahan , EVALUATING THE DISCRETIZATION OF SEARCH SPACE IN CONTINUOUS PROBLEMS FOR ANT COLONY OPTIMIZATION , 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering , 2007-10-20
 56. , Farhad Kolahan , - - , Comparing the Ant Colony Algorithm and Simulated Annealing in optimization of multiminima countinous functions , سی و هشتمین کنفرانس ریاضی سالانه ایران , 2007-09-03
 57. Farhad Kolahan , Ahmad Tavakkoli , Behrang Tajdin , - - , Analysis of neighborhood generation and move selection strategies on the performance of Tabu Search , 6th WSEAS International Conference on Applied Computer Science , 2006-12-16
 58. Farhad Kolahan , , , An ant colony optimization for single-machine weighted tardiness scheduling with sequence-dependent setups , 6th WSEAS International Conference on Simulation, Modelling and Optimization , 2006-09-22
 59. Farhad Kolahan , وحید کیوانفر , A heuristic algorithm approach for scheduling of multi-criteria unrelated parallel machines , World Academy of Science, Engineering and Technology , 2009-11-25
 60. Farhad Kolahan , abdolhamid khajavi , Modeling and Optimization of Abrasive Waterjet Parameters using Regression Analysis , World Academy of Science, Engineering and Technology , 2009-11-25
 61. Farhad Kolahan , , A HEURISTIC ALGORITHM FOR THE OPTIMAZATION OF POWDER-MIXED EDM PARAMETERS FOR TI-CO ALLOYS , Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization -ICMSAO\'09 , 2009-01-20
 62. Farhad Kolahan , Masoud Tahani , Golnaz Sadat Tadayyon , A Heuristic Algorithm Approach for Free Vibration Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints , 7th International Conference on Composite Science and Technology , 2009-01-20
 63. Masoud Tahani , Farhad Kolahan , ali sarhadi , Genetic Algorithm for Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates with Minimum Cost and Maximum Frequency , International Conference on Advances in Materials, Product Design & Manufacturing Systems (ICMPM 2005) , 2005-12-12
 64. Farhad Kolahan , Masoud Tahani , ali sarhadi , Optimal Design of Sandwitch Composite Laminates for Minimum Cost and Maximum Frequency Using Simulated Annealing , اولین کنگره بین المللی مهندسی ساخت و تولید ایران TICME 2005 , 2005-12-12
 65. ali sarhadi , Masoud Tahani , Farhad Kolahan , Multi-Objective Optimal Design of Sandwich Composite Laminates Using Simulated Annealing and FEM , PVP2008 2008 ASME Pressure Vessels and Piping Division Conference , 2008-07-27
 66. Masoud Tahani , Farhad Kolahan , Golnaz Sadat Tadayyon , Modeling and Optimization of Functionally Graded Adhesive Single Lap Joints under free vibrations , The First International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application , 2008-12-15
 67. Farhad Kolahan , , Optimizing Turning Parameters for Cylindrical Parts Using Simulated Annealing Method , World Academy of Science, Engineering and Technology- WCEST 2008 , 2008-12-17
 68. Farhad Kolahan , , Modeling and Optimization of Process Parameters in PMEDM by Genetic Algorithm , World Academy of Science, Engineering and Technology- WCEST 2008 , 2008-12-17
 69. Mohammad Doostparast , Farhad Kolahan , MULTI-COMPONENT PREVENTIVE MAINTENANCE OPTIMIZATION BASED ON AVAILABILITY , 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering , 2007-10-20