بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Abdolkarim Sajjadi


موارد یافت شده: 333

1 - Electrochemical efficiency of carbon nanofiber/molybdenum oxide nanocomposites synthesized by electrospinning used in supercapacitors and oxygen evolution reaction (چکیده)
2 - Mullite/YSZ hybrid thermal barrier coatings plasma sprayed on IN-738LC: Microstructure, phase analysis and oxidation resistance (چکیده)
3 - بررسی حضور LDPE بر خواص مکانیکی و رسانایی الکتریکی کامپوزیت سگرگیت CB/HDPE (چکیده)
4 - بررسی تاثیر عملیات سطحی و مخلوط سازی در فرآیند الکترولس بر درصد وزنی نانوکامپوزیت نقره گرافیت (چکیده)
5 - The effect of volume percentage of graphite coated by electroless method on the electrical resistance of silver graphite composite (چکیده)
6 - Micro-Mechanical Analysis of Martensite and Ferrite Phases in a 35chgsa Medium-Silicon Steel (چکیده)
7 - Investigation of Micromechanical Properties of Martensite and Ferrite Microphases in a 35CHGSA Medium‐Si Low‐Alloy Steel (چکیده)
8 - بررسی خواص ریزساختاری، مکانیکی و خستگی حرارتی پوشش‌های عایق حرارتی گرادیانی مولایت به روش APS بر روی آلیاژ آلومینیم (چکیده)
9 - تاثیر محیط‌های مختلف کوئنچ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ابزار D2 و D3 (چکیده)
10 - بررسی مقاومت به خوردگی داغ کامپوزیت Mullite-12Yb2SiO2 به عنوان ماده سد حرارتی EBC توسط نمک مذاب CMAS در دمای ℃ 1300 (چکیده)
11 - بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای-کامپوزیتی کاربید کروم و کاربید وانادیم روی فولادDIN:1/1545 در محیط پودر فشرده به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) (چکیده)
12 - بررسی اکسیداسیون پوشش‌های هیبریدی مولایت و YSZ بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل به روش APS (چکیده)
13 - Interfacial structure-property relationship in a carbon nanotube-reinforced aluminum alloy matrix composite fabricated by an advanced method (چکیده)
14 - Effect of Carbon Partitioning on Abnormal Martensite Hardening in a Conventional Quench and Temper Medium Silicon Low Alloy Steel under Ferrite-Martensite Dual-Phase Microstructure (چکیده)
15 - The effect of fabrication method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
16 - سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی (چکیده)
17 - Electrochemical properties of NiO–Ni electrocatalyst synthesized via solution combustion for methanol oxidation in alkaline media (چکیده)
18 - Abnormal Trend of Ferrite Hardening in a Medium-Si Ferrite-Martensite Dual Phase Steel (چکیده)
19 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات مغناطیسی فریت کبالت به روش هم رسوبی شیمیایی (چکیده)
20 - Synthesis and crystallization of (Co, Cr, Fe, Mn, Ni)3O4 high entropy oxide: The role of fuel and fuel-to-oxidizer ratio (چکیده)
21 - The effect of thermal evaporation parameters on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films produced from ball milled powder (چکیده)
22 - Effect of tempering heat treatment on mechanical properties of a medium silicon low alloy ferrite–martensite DP steel (چکیده)
23 - The effect of annealing treatment on thermoelectric properties of nanostructured Bi0.5Sb1.5Te3 thin films fabricated by Hydrothermal method and thermal evaporation (چکیده)
24 - بررسی و مشخصه یابی تشکیل پوشش کاربید کروم روی فوالد ابزار کربنی 1545/1:DIN در محیط پودر فشرده به روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) (چکیده)
25 - The effect of powder synthesis method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
26 - تاثیر عملیات حرارتی و محیط کوئنچ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ابزار سردکار D2 و D3 (چکیده)
27 - An investigation on the effect of Al4C3 on microstructure and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminum composite (چکیده)
28 - The effect of annealing treatment on thermoelectric properties of nanostructured Bi0.5Sb1.5Te3 thin films fabricated by ball milling and thermal evaporation (چکیده)
29 - Electrospun NiMoO4-encapsulated carbon nanofibers electrodes for advanced supercapacitors (چکیده)
30 - افزایش قابل ملاحظه خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ سیلیسیم متوسط 35CHGSA در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی در مقایسه با حالت کوئنچ و تمپر متداول (چکیده)
31 - Microstructural evolution and wear properties of chromium carbide coating formed by thermo-reactive diffusion (TRD) process on a cold-work tool steel (چکیده)
32 - Synthesis and characterization of nano-sized lead-telluride powder synthesized by mechanical alloying (چکیده)
33 - Highly efficient plasmonic wood/Ag/Pd photoabsorber in interfacial solar steam generation (چکیده)
34 - تولید پودر نانو کامپوزیت Ni-NiO به روش سنتز احتراقی در محلول و ارزیابی مورفولوژی آن (چکیده)
35 - INVESTIGATION OF CHROMIUM AND VANADIUM CARBIDE COATING FORMATION ON SKD11 AND T10 BY THERMO-REACTIVE DIFFUSION (TRD) METHOD (چکیده)
36 - A comprehensive review on the effects of doping process on the thermoelectric properties of Bi2Te3 based alloys (چکیده)
37 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
38 - بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
39 - تشکیل کاربید کروم روی فولاد ابزار 1545 با استفاده از فرایند نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) در شرایط مختلف و بررسی مشخصات آن (چکیده)
40 - سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت الیاف پلی‌وینیل‌الکل/ فریت کبالت سنتزشده به روش الکتروریسی (چکیده)
41 - بررسی تاثیر دمای واکنش بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی (چکیده)
42 - Tribological properties of duplex coatings of chromium-vanadium carbide produced by thermo-reactive diffusion (TRD) (چکیده)
43 - Strengthening of aluminium alloy 7005 through imposition of severe plastic deformation supplemented by different ageing treatments (چکیده)
44 - Effect of Hydrothermal Synthesis Temperature on the Microstructural and Thermoelectric Characteristics of Thermally Deposited Bi0.5Sb1.5Te3 Thin Films (چکیده)
45 - New insights into microstructural changes during transient liquid phase bonding of GTD-111 superalloy (چکیده)
46 - بررسی سازوکار واکنش ها و عوامل مؤثر بر آن ها در سلول های سوختی (چکیده)
47 - Standard heat treatment effects on TLP bonded IN-738LC superalloy using BNi-9 filler: An approach to make an ideal joint (چکیده)
48 - Hot Corrosion Behavior of Micro- and Nanostructured Thermal Barrier Coatings: Conventional Bilayer and Compositionally Graded Layer YSZ (چکیده)
49 - Architectural design of MWCNT reinforced AlSi10Mg matrix composites with comprehensive mechanical properties (چکیده)
50 - The enhanced mechanical properties and strain-hardening capability of CNT/Al composites achieved by heterogeneous micro-laminated architecture (چکیده)
51 - Microstructure and thermoelectric performance evaluation of p-type (Bi, Sb)2Te3 materials synthesized using mechanical alloying and spark plasma sintering process (چکیده)
52 - تاثیر متغیرهای اتصال دهی بر ریزساختار اتصال TLP سوپرآلیاژ GTD-111 (چکیده)
53 - بررسی رفتار خزشی اتصالات ایجاد شده در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با روش فاز مایع گذرا (TLP) (چکیده)
54 - بررسی تاثیر متغیر‏های تف‏جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) بر پودر آلومینیم The effect of spark plasma sintering parameters on aluminum powder (چکیده)
55 - High performance hybrid supercapacitor based on NiMoO4 nanoparticles embedded carbon nanofiber (چکیده)
56 - Effect of homogenization on the TLP bonded joints of IN-738LC superalloy (چکیده)
57 - Chemical compostion, microstructure and hardness of diamond segmentsبررسی ترکیب شیمیایی، ریزساختار و سختی سگمنت های الماسه (چکیده)
58 - Comparison of thermoelectric properties of Bi2Te3 and Bi2Se0·3Te2.7 thin film materials synthesized by hydrothermal process and thermal evaporation (چکیده)
59 - Effects of Synthesis Parameters and Thickness on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Fabricated Using Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering (چکیده)
60 - Processing map and microstructure evaluation of AA6061/Al 2 O 3 nanocomposite at different temperatures (چکیده)
61 - Optimum selection of A356/Al2O3 nano/microcomposites fabricated with different conditions based on mathematical method (چکیده)
62 - Mechanical and microstructure properties of deformed Al–Al2O3 nanocomposite at elevated temperature (چکیده)
63 - Creep properties of Ni-based superalloy GTD-111 joints produced by transient liquid phase method using BNi-3 filler (چکیده)
64 - Comparison of characteristics of Bi2Te3 and Bi2Te2.7Se0.3 thermoelectric materials synthesized by hydrothermal process (چکیده)
65 - Synergistic effect of hybrid size ZrO2 and electroless nickel decoration on the mechanical and high temperature oxidation properties of NiCr–ZrO2 composites (چکیده)
66 - Multipass Friction Stir Processing of Steel/SiC Nanocomposite: Assessment of Microstructure and Tribological Properties (چکیده)
67 - Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics (چکیده)
68 - On the formation and properties of chromium carbide and vanadium carbide coatings produced on W1 tool steel through thermal reactive diffusion (TRD) (چکیده)
69 - The effects of temperature and time of bonding on microstructure of GTD-111/BNi-3/GTD-111 bond produced by transient liquid phase bonding process (چکیده)
70 - بررسی تاثیر متغیرهای تولید نانوماده قلع تلوراید به روش آلیاژسازی مکانیکی و تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای بر خواص آن (چکیده)
71 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک لایه کاربید وانادیم و کاربید کروم تشکیل‌شده توسط اکسیدهای فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی TRD)) روی فولاد 1545/1DIN: (چکیده)
72 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
73 - مطالعه ریزساختار و رفتار اکسیداسیونِ دمای بالای آلیاژ کامپوزیتیِ AZ91/10SiC تولید شده به روش ریخته گریِ هم زدنی (چکیده)
74 - ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (چکیده)
75 - بررسی تأثیر تقویت‌کننده دو اندازه‌ای بر رفتار تغییر شکل گرم کامپوزیت AZ91-SiC تولیدشده به روش ریخته‌گری همزدنی (چکیده)
76 - A proposed model for spark plasma sintering of SiC-Si nanocomposite with different SiC particle sizes (چکیده)
77 - Ni–Cr matrix composites reinforced with nano- and micron-sized surface-modified zirconia: Synthesis, microstructure and mechanical properties (چکیده)
78 - Air exposure oxidation and photooxidation of solution-phase treated PbS quantum dot thin films and solar cells (چکیده)
79 - A novel approach to the uniformly distributed carbon nanotubes with intact structure in aluminum matrix composite (چکیده)
80 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
81 - On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites (چکیده)
82 - Oxidation behavior of a nanostructured compositionally graded layer (CGL) thermal barrier coating (TBC) deposited on IN-738LC (چکیده)
83 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
84 - Characteristics evaluation of SiC/Si nanocomposites produced by spark plasma sintering (چکیده)
85 - The effects of fillers on properties of automotive nanocomposite clear coats: Type, content and surface functionalization (چکیده)
86 - Thermal Cyclic Fatigue Behavior of Nanostructured YSZ/NiCrAlY Compositionally Graded Thermal Barrier Coatings (چکیده)
87 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)
88 - سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات نقره دی اکسید تیتانیوم دی اکسید روی به روشهای مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی (چکیده)
89 - بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ODS (Ni-ZrO2 ) با ترکیب گرادیانی ساخته‌شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
90 - ساخت نانوکامپوزیت پایه Ni تقویت‌شده با ذرات ZrO2 با ترکیب گرادیانی و بررسی رفتار خوردگی و ریزساختاری آن (چکیده)
91 - تاثیر ضخامت نمونه بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
92 - تاثیر دمای تف‌جوشی بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
93 - بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
94 - بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS (چکیده)
95 - بررسی تاثیر پوشش‌دهی الکترولس برخواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Ni-20%Cr/ZrO2ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
96 - سنتز و مشخصه یابی نانوذرات نقره- دی اکسید تیتانیم- اکسید روی به روش های مختلف به منظور استفاده در کاربردهای بیولوژیکی (چکیده)
97 - Exploring the reinforcing effect of TiC and CNT in dual-reinforced Al-matrix composites (چکیده)
98 - Rapid consolidation of Al2O3-TiO2-Co nanocermets via spark plasma sintering of Co-coated ceramic particles (چکیده)
99 - Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells (چکیده)
100 - Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells (چکیده)
101 - Low-temperature pressureless sintering of Al 2 O 3 -SiC-Ni nanocermets in air environment (چکیده)
102 - Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots (چکیده)
103 - اثر عملیات حرارتی اولیه بر کارپذیری و تغییرات سختی آلومینیوم 7005 حین نورد (چکیده)
104 - بررسی تاثیر فاز کاربیدی ایجادشده در فصل مشترک نانولوله کربنی و زمینه آلومینیومی بر خواص مکانیکی کامپوزیت Al/CNT (چکیده)
105 - Mechanical Properties and Interface Evaluation of Al/AZ31 Multilayer Composites Produced by ARB at Different Rolling Temperatures (چکیده)
106 - The role of TLP process variables in improvement of microstructure and mechanical properties in TLP joints of GTD-111/Ni-Cr-Fe-B-Si/GTD-111 system (چکیده)
107 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
108 - بررسی اثر نسبت طول به قطر الیاف کربن روی خواص کششی ماده مرکب زمینه آلومینیوم تقویت شده با درصدهای مختلف حجمی (چکیده)
109 - The effect of interlayer thickness, bonding temperature and atmosphere on transient liquid phase bonding of GTD-111 to FSX-414 (چکیده)
110 - TiC-modified carbon nanotubes, TiC nanotubes and TiC nanorods: Synthesis and characterization (چکیده)
111 - ساخت سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی توسط لایه نشانی فیلم PbS نوع-p به روش های LBL و رسوب یک مرحله ای جوهر اصلاح شده نانوذرات (چکیده)
112 - اصلاح سطح هالید-هیبرید نقاط کوانتومی PbS جهت رسوب یک مرحله ای لایه نوع-n سلولهای خورشیدی نقطه کوانتومی p-i-n (چکیده)
113 - Fabrication and Morphological Characterization of Polyurethane Foam Reinforced with TiO2 Nanoparticles (چکیده)
114 - Fractional Factorial Design Approach to Evaluate Effect of Process Parameters on the Microemulsion Synthesis and Magnetic Properties of Ni Nanoparticles (چکیده)
115 - Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics (چکیده)
116 - Solution Phase Inorganic Ligand Exchange for Fabrication of Ink Based Quantum Dot Thin Films (چکیده)
117 - Investigation of mechanical properties of gradient WC-Co nano hardmetal fabricated by spark plasma sintering method مطالعه‌ی خواص مکانیکی نانو‌سخت‌فلز‌های گرادیانی WC-Co ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
118 - The effect of sintering temperature and nano tungsten carbide content on the physical and microstructural properties of gradient WC-Co nano hardmetalتاثیر دمای تف‌جوشی و میزان ذرات نانوکاربید تنگستن روی خواص فیزیکی و مشخصات ریزساختاری نانوسخت‌فلز گرادیانی WC-Co (چکیده)
119 - In-situ fabrication of Al(Zn)-Al2O3 graded composite using aluminothermic reaction during hot pressing (چکیده)
120 - Effect of bonding time and homogenization heat treatment on the microstructure and mechanical properties of the transient liquid phase bonded dissimilar GTD-111/FSX-414 TLP superalloys (چکیده)
121 - Magnetic properties of crystalline nickel and low phosphorus amorphous Ni1-XPx nanoparticles (چکیده)
122 - Assessment of Compressive Strength and Hardness of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold-Press and SPS (چکیده)
123 - Effect of metal coating of reinforcements on the microstructure and mechanical properties of Al-Al2O3 nanocomposites (چکیده)
124 - Wear Properties of Al-Gr Composites Produced Using Liquid Homogenization Followed by Cold Press-Sintering (چکیده)
125 - Effects of SiC Nanoparticles on the Properties of Titanium-Matrix Foams Processed by Powder Metallurgy (چکیده)
126 - Hardness Prediction in the Ni-Based Superalloy GTD-111 Using Quench Factor Analysis (QFA) (چکیده)
127 - Microstructure And Mechanical Properties Of Ti-6Al-4V Welds Using α, Near-α And α+β Filler Alloys (چکیده)
128 - Processing Map and Microstructure Evaluations of AA6061-Al2O3 Nanocomposite at Different Temperatures (چکیده)
129 - Mechanical (tensile, hardness and fatigue ) behavior of the Al-Al 2 O 3 p composites fabricated by stir casting method (چکیده)
130 - TiC/CNT dual-nanoreinforced aluminum-matrix composite fabricated by a pressureless spark plasma sintering (SPS) method (چکیده)
131 - Fractography of 3YPSZ/316L functionally graded composite subjected to indentation and flexural bending tests (چکیده)
132 - Mechanical and microstructure properties of deformed Al-Al2O3 nanocomposite at elevated temperature (چکیده)
133 - Manufacturing of Al-Al2O3-Mg multilayered nanocomposite by ARB process and study of its microstructure, tensile and bending properties (چکیده)
134 - Formation mechanism of nano titanium carbide on multi-walled carbon nanotube and influence of the nanocarbides on the load-bearing contribution of the nanotubes inner-walls in aluminum-matrix composites (چکیده)
135 - تاثیر پارامترهای اتصال¬دهی بر ریزساختار اتصال غیر هم¬جنس سوپرآلیاژهای GTD-111 و IN738LC توسط پرکننده MBF20 با روش فاز مایع گذرا (چکیده)
136 - An Investigation on tjhe effects of TLP parameters on the microstructure of the NI-based Superalloy GTD-111 بررسی تاثیر پارامترهای اتصال TLPبر ریزساختار سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 (چکیده)
137 - Investigation of microstructure and mechanical properties of swaged Tungsten alloy -- بررسی مشخصات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ تنگستن سویج شده (چکیده)
138 - Synthesis of MCrAlY/YSZ coatings by plasma spray method on the inconel 738 substrates and investigating of their microstructures and interface behavior -- لایه نشانی پلاسمایی NiCrAlY/YSZ به صورت گرادیانی بر روی سوپرآلیاژ IN738 و بررسی رفتار فصل مشترک و ریزساختار آن (چکیده)
139 - Evaluation of mechanical properties of microstructured composite NiCrAlY/YSZ FGM coating produced by APS method on IN738-- ارزیابی خواص مکانیکی پوشش¬های گرادیانی و کامپوزیتی NiCrAlY/YSZ تولید شده به روش APS روی سوپرآلیاژ IN738LC (چکیده)
140 - Surface chemistry of as synthesized and amine exchanged colloidal PbS quantum dots (چکیده)
141 - سنتز به روش مایسل معکوس دو مرحله¬ای نانو ذرات فریت CoNiFe2O4 -- Synthesis of CoNiFe2O4 ferrite nanoparticles by two-step reverse micelle method (چکیده)
142 - Synthesis of TiC coating on Ti substrate using pulsed laser deposition and mechanical milling techniques along with statistical modeling of the process by response surface methodology (چکیده)
143 - Production of Al2O3-Co-TiO2 cermet by spark plasma sintering (چکیده)
144 - Microstructure, mechanical analysis and optimal selection of 7075 aluminum alloy based composite reinforced with alumina nanoparticles (چکیده)
145 - Analytical and experimental investigation of the effect of SPS and hot rolling on the microstructure and flexural behavior of Ti6Al4V matrix reinforced with in-situ TiB and TiC (چکیده)
146 - بررسی خواص فوم نانوکامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
147 - On the fabrication of functional graded 3Y-PSZ/316L materials by SPS: Process optimization and characterization of the obtained products (چکیده)
148 - A novel method for enhancing interface strength of TiC coated layer/Ti substrate (چکیده)
149 - Pulsed current field assisted surface modification of carbon nanotubes with nanocrystalline titanium carbide (چکیده)
150 - Hot deformation processing map and microstructural evaluation of the Ni-based superalloy IN-738LC (چکیده)
151 - بررسی میکروساختار و رفتار سایشی نانوسرمت Al2O3-Co-TiO2 تولیدشده با زینتر پلاسمای جرقه ای (چکیده)
152 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
153 - ٍAn Investigation on the fabrication of Al2O3-Co-TiO2 Nanocermets via metal coated ceramic particles (چکیده)
154 - Effect of Al2O3 Nano particles on properties of Al-CaCO3 foam produced by powder metallurgical route (چکیده)
155 - بررسی ریزساختاراتصال سوپرآلیاژ Inconel 738 و FSX414 به روش فاز مایع گذرا (TLP) (چکیده)
156 - بررسی تاثیر اصلاح سطح نانولوله های کربنی بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
157 - Spark plasma sintering of nano hardmetals and study their mechanical, physical and microstructural properties (چکیده)
158 - The effect of press pressure on the melting point of compressed aluminum powder (چکیده)
159 - Optimum selection of A356/Al2O3 nano/microcomposites fabricated with different conditions based on mathematical method (چکیده)
160 - Physical and mechanical properties of porous copper nanocomposite produced by powder metallurgy (چکیده)
161 - The effect of Al2O3-nanoparticles as the reinforcement additive on the hot deformation behavior of 7075 aluminum alloy (چکیده)
162 - Beeswax-Colophony Blend: A Novel Green Organic Coating for Protection of Steel Drinking Water Storage Tanks (چکیده)
163 - FE modelling of the compressive behavior of porous copper-matrix nanocomposites (چکیده)
164 - A Study on the Effect of Nano Alumina Particles on Fracture Behavior of PMMA (چکیده)
165 - Damage mechanisms in aluminum-matrix composites reinforced with nano-alumina particles (چکیده)
166 - COMBUSTION PERFORMANCE OF Ni-COATED AND UNCOATED HIGH ENERGETIC ALUMINUM NANOPARTICLES (چکیده)
167 - A Numerical Approach to the Prediction of Hardness at Different Points of a Heat-Treated Steel (چکیده)
168 - Using liquid homogenization in order to produce Al-Gr composite with SPS and cold pressed-sintered in furnace and investigation of microstructure (چکیده)
169 - Mechanical properties of Al-Gr composite produced by two ways: SPS and cold pressed and sintered in furnace (چکیده)
170 - Fracture surface study of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by SPS (چکیده)
171 - Wear properties of the Al-Gr composite homogenized in the liquid produced by two methods: SPS and cold pressed and sintered in furnace (چکیده)
172 - In Situ Fabrication of Multi Layers Al-Al2O3 Functionally Graded Composite via Hot Press Method (چکیده)
173 - بررسی خواص فوم نانو کامپوزیتی مس/ آلومینا تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
174 - ساخت کامپوزیت درجای FGM آلومینیوم-آلومینا به روش پرس داغ (چکیده)
175 - تولید نانوسرمت Al2O3-SiC-Ni با استفاده از ذرات سرامیکی پوشش داده شده با نیکل و بررسی خواص آن (چکیده)
176 - بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ایAl-Gr تولید شده با دو روش: SPS و پرس سرد-تف‌جوشی در کوره خلأ (چکیده)
177 - استفاده از روش همگن سازی در مایع به منظور ساخت کامپوزیت Al-Gr با دو روشSPS و پرس سرد-زینتر در کوره و بررسی ریزساختار آن (چکیده)
178 - Influence of spark plasma sintering and subsequent hot rolling on microstructure and flexural behavior of in-situ TiB and TiC reinforced Ti-6Al-4V composite (چکیده)
179 - Microstructural aspects of in-situ TiB reinforced Ti6Al4V composite processed by spark plasma sintering (چکیده)
180 - مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد (چکیده)
181 - ساخت کامپوزیت آلومینیم/ نانوآلومینا با استفاده از فرایند نورد تجمعی پیوندی (ARB) (چکیده)
182 - Investigation of Microstructure and Mechanical Properties of Al/nanoAl2O3 Composites fabricated by ARB process (چکیده)
183 - Fractography of Al6061/Al2O3 nanocomposites fabricated by stir-casting process (چکیده)
184 - An investigation on microstructure properties of Al6061/Al2O3 nanocomposite in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
185 - ایجاد وبررسی خواص سایشی کامپوزیت سطحی ایجاد شده به کمک لیزر (چکیده)
186 - بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC (چکیده)
187 - بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل (چکیده)
188 - An investigation of the tensile and compressive properties of Al6061 and its nanocomposites in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
189 - Investigation of work softening mechanisms and texture in a hot deformed 6061 aluminum alloy at high temperature (چکیده)
190 - Microstructural analysis and mechanical properties of aluminum matrix nanocomposites reinforced with uncoated and Cu-coated alumina particles (چکیده)
191 - Effect of nanodiamond surface functionalization using oleylamine on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite (چکیده)
192 - Synthesis and characterization of permalloy-reinforced Al2O3 nanocomposite powders by mechanical alloying (چکیده)
193 - بررسی تاثیر پارامتر‌های فرایند اصلاح سازی سطح آلومینیوم توسط لیزر Nd:YAG پالسی (چکیده)
194 - مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
195 - Investigation of microstructure and mechanical properties of Al6061-nanocomposite fabricated by stir casting (چکیده)
196 - Creep Characterization of Ni-Based Superalloy IN-792 Using the 4 and 6-h Projection Method (چکیده)
197 - بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر (چکیده)
198 - Microstructure and mechanical properties of extruded Al/Al2O3 composites fabricated by stir-casting process (چکیده)
199 - Effect of heat treatment of nanodiamonds on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite clear coats (چکیده)
200 - Improvement of Quench Factor Analysis in Phase and Hardness Prediction of a Quenched Steel (چکیده)
201 - Morphology evolution of y- precipitates in GTD-111 Ni-based superalloy with heat treatment parameters (چکیده)
202 - A comparative study on the effect of type of reinforcement on the scratch behavior of a polyacrylic-based nanocomposite coating (چکیده)
203 - Microstructure and mechanical properties evolution of 6061 aluminum alloy formed by forward thixoextrusion process (چکیده)
204 - Preparation of ceramic matrix nanocomposites using Ni coated Al2O3 nanoparticles (چکیده)
205 - Effect of surface functionalization of nanodiamond with oleylamine on the scratch behavior of polyacrylic/nanodiamond nanocomposite (چکیده)
206 - بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره (چکیده)
207 - تولید فوم آلومینیومی با استفاده از هیدریدزیرکونیوم و بررسی ویژگی های آن (چکیده)
208 - تاثیر نیرو و نانو ذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات (چکیده)
209 - An optimization analysis on electroless deposition of Al2O3/Cu core-shell nanostructures (چکیده)
210 - Fabrication of FeNi–Al2O3 nanocomposites and optimization of mechanical properties using Taguchi method (چکیده)
211 - بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60 (چکیده)
212 - Preparation and characterization of high energetic Al/Ni core-shell nanostructures (چکیده)
213 - عملیات حرارتی فولاد ابزار سردکار 1.2080 و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آن (چکیده)
214 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
215 - بررسی تاثیر پارامتر های عملیات حرارتی بر روی ریزساختار، سختی و انرژی ضربه فولاد ابزار تندبر (HSS) 1.3343 (چکیده)
216 - Aluminum nano particles as high energetic materials;Improvement on Combustion Performance through Nickel Deposition Particles Deposition on (چکیده)
217 - Modeling the electroless nickel deposition on aluminum nanoparticles (چکیده)
218 - Hot deformation and processing maps of K310 cold work tool steel (چکیده)
219 - Optimization of electroless deposition parameters for fabrication of Alumina/Copper core-shell nanostructure Using Taguchi method (چکیده)
220 - Effect of Copper Content on Compressive Strength and Microstructure of Dental Amalgams (چکیده)
221 - افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم (چکیده)
222 - An investigation on the coarsening behavior of γ precipitate in GTD-111 Ni-base superalloy (چکیده)
223 - Mechanochemical Synthesis and Characterization of FeNi-Al2O3 Nanocomposites (چکیده)
224 - Synthesis and characterization of aluminum particles coated with nano scale Ni shells (چکیده)
225 - Microstructure and mechanical properties of Al/Al2O3 micro and nano nanocomposites fabricated by a novel stirr casting (چکیده)
226 - PREPARATION OF AL2O3/CU NANOCOMPOSITE POWDER BY ELECTROLESS PLATING AND SUBSEQUENTLY SINTERING (چکیده)
227 - بررسی تاثیر فعال سازی سطح ذرات Al2O3 به روی ریزساختار نانوکمپوزیتهای Al/Al2O3 (چکیده)
228 - Evaluation of Characteristics of Interfacial Phases Produced in Al/Ni3Al Composite during Manufacturing (چکیده)
229 - Fabrication of A356 composite reinforced with micro and nano Al2O3 particles by a developed compocasting method and study of its properties (چکیده)
230 - Preparation of Al2O3/Cu core-shell nanostructures by Electroless deposition (چکیده)
231 - Microstructure and Mechanical Properties of Al–Al2O3 Micro and Nano Composites fabricated by Stir casting (چکیده)
232 - Effect of both nano-size alumina particles and severe deformation on polyethylene crystallinity index (چکیده)
233 - Comparison of microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy/Al2O3 Composites fabricated by stir and compo-casting processes (چکیده)
234 - A Study on Mechanical Properties of PMMA/Hydroxyapatite Nanocomposite (چکیده)
235 - MICROSTRUCTURE EVOLUTION OF AL–AL2O3 MICRO AND NANO COMPOSITES FABRICATED BY A MODIFIED STIR CASTING ROUTE (چکیده)
236 - PREPARATION OF AL2O3/CU CORE–SHELL STRUCTURAL COMPOSITES BY ELECTROLESS PLATING AND DETERMINATION OF OPTIMUM BATH COMPOSITION USING TAGUCHI EXPERIMENTAL DESIGN (چکیده)
237 - Investigation and Optimization of Sn/Gr Lubricants Effects on Cold Extrudability of Fe-TiC Nanocomposite Using Taguchi Robust Design Method (چکیده)
238 - Effect of Mechanical Milling on the Thermal Behavior of Polyethylene Reinforcedwith Nano-sized Alumina (چکیده)
239 - اثر فرآوری سطحی نانوالماس انفجاری روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش آسیاکاری (چکیده)
240 - اثر مقدار نانوالماس و زمان التراسونیک روی مقاومت به خراش پوشش نانوکامپوزیتی اکریلیک/ نانوالماس تولید شده به روش التراسونیک (چکیده)
241 - Surface Modification of Detonation Nanodiamond (چکیده)
242 - بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ (چکیده)
243 - تولید فوم سخت پلی یورتان تقویت شده با نانوذرات SiO2 و بررسی رفتار مکانیکی و حرارتی آن (چکیده)
244 - تاثیر نرخ کرنش بر رفتار سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دار NiTi تحت کرنش بالا (چکیده)
245 - بررسی تاثیر دما و زمان آنیل بر رفتار استحاله آلیاژ حافظه دار NiTi (چکیده)
246 - بررسی تاثیر عمق شیار روی میزان تغییر استحکام فولادهای ساده کربنی (چکیده)
247 - استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده (چکیده)
248 - اثر فرایندهای مختلف پراکنده سازی بر ساختار پوشش نانوکامپوزیتی پلی‌اکریلیک تقویت شده با نانوالماس (چکیده)
249 - A Study on Mechanical Properties of PMMA/Hydroxyapatite nanocomposite (چکیده)
250 - A Study on the role of Nano Size SiO2 on Thermal and Mechanical Properties of PU Foam (چکیده)
251 - پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ (چکیده)
252 - Role of Surface Active Agent on Dimensional Stability of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)
253 - Effect of nano size TiO2 on morphology of Polyurethane/TiO2 nanocomposites (چکیده)
254 - Effect of nano-size calcium carbonate on short-term creep of polyethylene nanocomposite (چکیده)
255 - Distribution Effect of Nanostructure Reinforcement in Al/Ni Aluminides Composite on Homogenization and Mechanical Properties (چکیده)
256 - Evolution of manufacturing parameters in Al/Ni3Al composite powder formation using blending and mechanical milling processes (چکیده)
257 - بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل (چکیده)
258 - An investigation on the variations occurring during Ni3Al powder formation by mechanical alloying technique (چکیده)
259 - تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن (چکیده)
260 - تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al (چکیده)
261 - تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری (چکیده)
262 - Study of microstructure and mechanical properties of high performance Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
263 - A high temperature deformation mechanism map for the high performance Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
264 - Influence of Nano-Size Al2O3 Weight Percent on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Matrix Nanocomposite (چکیده)
265 - Influence of hot deformation strain rate on the mechanical properties and microstructure of K310 cold work tool steel (چکیده)
266 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
267 - Determination of optimum condition for producing Al/Ni3Al composite powder using blending and mechanical milling (چکیده)
268 - A study on the effect of synthesis parameters on the size of nickel particles in sol–gel derived Ni–SiO2–Al2O3 nanocomposites (چکیده)
269 - Effect of both nano-sized alumina particles and severe deformation on polyethylene crystallinity index (چکیده)
270 - Dislocation network formation during creep in Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
271 - تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج، (چکیده)
272 - شرایط تشکیل و حذف باندینگ ریزساختاری در فولاد کربن متوسط CK40، (چکیده)
273 - بررسی علل شکست لوله های هدر سوپرهیتر 2 نیروگاه توس – تهران- 1385 (چکیده)
274 - تاثیر سیکلهای عملیات حرارتی روی ریزساختار، نحوه توزیع رسوب و سختی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی رسوب سخت شده 17-4 PH، (چکیده)
275 - بررسی تاثیر پارامترهای عملیات حرارتی روی سختی و ریزساختار چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، (چکیده)
276 - بررسی تاثیر پارامترهای ریخته گری روی سختی و ریزساختار پره های دستگاه شات بلاست از جنس چدن سفید پرکروم مقاوم به سایش، –دانشگاه فردوسی مشهد- آبان 1385 (چکیده)
277 - Fabrication of NiO/SiO2 nanocomposites using sol–gel method and optimization of gelation time using Taguchi robust design method (چکیده)
278 - بررسی رفتار خود تمیزکنندگی TiO2 (چکیده)
279 - استفاده از روش سل-ژل برای تولید نانوکامپوزیت Ni/SiO2 در شرایط احیاء مختلف و بررسی پارامترهای موثر بر روی ژل شدن آن با کمک روش تاگوچی (چکیده)
280 - بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر خواص فیزیکی آلیاژ NiTi (چکیده)
281 - An Investigation on the dependency of compressibility coefficient of HDPE on nano-sized calcium carbonate (چکیده)
282 - تشکیل ترکیبات بین فلزی در کامپوزیتAl/Ni3Al تفجوشی شده در دماهای مختلف (چکیده)
283 - بررسی پارامترهای آسیاکاری بر تولید پودر نانو ساختار Ni3Al به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
284 - ایجاد پوششهای ضد خش بر روی زیر لایه های فلزی با استفاده از فناوری نانو (چکیده)
285 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
286 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
287 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
288 - تولید کامپوزیت الومینیم-آلومینا با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
289 - Study of fracture mechanisms of a Ni-Base superalloy at different temperatures (چکیده)
290 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
291 - A Study On The Role Of Multi Wall Carbon Nano Nanotube On Tensile Properties Of Epoxy Nanocomposite (چکیده)
292 - تولید نانوکامپوزیت Al-Al2O3 با استفاده از تکنیک آسیاکاری و بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی (چکیده)
293 - بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 (چکیده)
294 - پیش بینی سرعت سرد شدن نقاط مختلف فولاد 1040 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (چکیده)
295 - بررسی رفتار خزشی نانوکامپوزیت زمینه پلی اتیلن با چگالی متوسط تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم (چکیده)
296 - بررسی اثر درصدحجمی SiC و نیروی فشرده سازی پودر بر فرآیند اکستروژن مستقیم کامپوزیت متالورژی پودر Al/SiC (چکیده)
297 - بررسی اثر Aspect Ratio روی رفتار شکست ماده مرکب Al/C (چکیده)
298 - بررسی اثر ذرات نانو SiC روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم\" (چکیده)
299 - ساخت فوم آلومینیمی به روش متالورژی پودر با استفاده از مواد پلیمری و بررسی ریز ساختار آن (چکیده)
300 - پیش بینی سختی در نقاط مختلف نمونه آزمایش جامینی به کمک شبیه سازی رایانه ای و تحلیل فاکتور کوئنچ (چکیده)
301 - پیش بینی رفتار HDPE در آزمایش دیلاتومتری با استفاده از شبیه سازی رایانه ای (چکیده)
302 - بررسی اثر مقدار مس برروی خواص مکانیکی و ریزساختار ماده دندانی آمالگام (چکیده)
303 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات Al2O3 و SiC با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی (چکیده)
304 - تولید کامپوزیت پایه مس تقویت شده با ذرات آلومینا با استفاده از روش آسیاب کاری مکانیکی و ارزیابی خواص مکانیکی آن (چکیده)
305 - اثر کار مکانیکی بر ناهمسانگردی ورق آلومینیوم 7020 (چکیده)
306 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک بر چقرمگی شکست نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
307 - بررسی پارامترهای موثر در تولید نانوکامپوزیت پایه اپوکسی تقویت شده با نانولوله های کربنی چند دیواره (چکیده)
308 - بررسی تاثیر پوشش اسیداستئاریک روی پایداری ابعادی نانوکامپوزیت زمینه PE تقویت شده با ذرات نانو کربنات کلسیم (چکیده)
309 - بررسی اثر نرخ کرنش بر خواص مکانیکی و سطوح شکست فولاد St52 (چکیده)
310 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
311 - بررسی مقدار و سرعت تغییر شکل در آهنگری شعاعی فولاد AISI4815 (چکیده)
312 - بررسی تأثیر نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص ترمودینامیکی زمینه پلی اتیلن (چکیده)
313 - The effect of nano-sized calcium carbonate on thermodynamic parameters of HDPE (چکیده)
314 - اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر رفتار کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط (چکیده)
315 - بررسی نقش نانولوله کربنی چند دیواره در سازوکار شکست نانوکامپوزیت زمینه اپوکسی (چکیده)
316 - The effects of volume percent and aspect ratio of carbon fiber on fracture toughness of reinforced aluminum matrix composites (چکیده)
317 - Prediction of hardness at different points of Jominy specimen using quench factor analysis method (چکیده)
318 - Investigation of the dependences of the mechanical characteristics of an alloyed steel on both the strain rate and the microstructure (چکیده)
319 - On the sensitivity of dimensional stability of high density polyethylene on heating rate (چکیده)
320 - On the strain rate sensitivity of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
321 - Effects of pre-strain on microstructure of Ni-Ti orthodontic archwires (چکیده)
322 - نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St 52Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy Behavior of rolled Sheet Steel St 52- (چکیده)
323 - Modification of fracture toughness of isotactic polypropylene with a combination of EPR and CaCO3 pa (چکیده)
324 - Microstructure evolution of high-performance Ni-base superalloy GTD-111 with heat treatment paramete (چکیده)
325 - Synthesis of Al-Al2O3 Nano-Composite by Mechanical Alloying and Evaluation of the Effect of Ball Milling Time on the Microstructure and Mechanical Properties (چکیده)
326 - A study on thermal behaviour of HDPE/CaCO3 nanocomposites (چکیده)
327 - Isothermal transformation of austenite to bainite in high carbon steels (چکیده)
328 - Effect of Both Uncoated and Coated Calcium Carbonate on Fracture Toughness of HDPE/CaCO3 Nanocomposites (چکیده)
329 - Effects of cooling rate on the microstructure and mechanical properties of the Ni-base superalloy UDIMET 500 (چکیده)
330 - Dependency of physical and mechanical properties of mechanical alloyed Al–Al2O3 composite on milling time (چکیده)
331 - Influence of filler particles on deformation and fracture mechanism of isotactic polypropylene (چکیده)
332 - Tensile deformation mechanisms at different temperatures in the Ni-base superalloy GTD-111 (چکیده)
333 - Influence of nano sized silicon carbide on dimensional stability of Al/SiC nanocomposite (چکیده)