مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مسعود حمیدی فرد , فرزاد شهابیان مقدم , محمد حسین قدیری راد , تحلیل دینامیکی احتمال اندیشانه سازه های استوانه ای متخلخل اشباع چندلایه با بهره جویی از روش بدون شبکه پتروف-گلرکین محلی, روش های عددی در مهندسی, دوره (42), شماره (2), سال (2024-3), صفحات (87-108)
 2. مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود*, مهندسی عمران فردوسی, دوره (36), شماره (1), سال (2023-5), صفحات (89-108)
 3. سیامک گل نرگسی , علی نظری , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها, مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (50), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (95-106)
 4. محمد علی دشتی رحمت آبادی , فرزاد شهابیان مقدم , حسن حاجی کاظمی , بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) دارای الیاف فولادی, مهندسی سازه و ساخت, دوره (8), شماره (2), سال (2021-5), صفحات (188-200)
 5. محمد علی دشتی رحمت آبادی , فرزاد شهابیان مقدم , حسن حاجی کاظمی , بررسی آزمایشگاهی و آماری مقاومت فشاری و کششی بتن پودری (RPC) در سنین مختلف, مهندسی سازه و ساخت, دوره (7), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (63-83)
 6. مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم , رضا جمعه منظری , اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری, مهندسی عمران امیرکبیر, دوره (52), شماره (3), سال (2020-6), صفحات (1-20)
 7. مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم , رضا جمعه منظری , بررسی ارتعاشات آزاد صفحه‌های FGM دارای بازشو و سخت‌کننده, مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2019-5)
 8. رضا جمعه منظری , فرزاد شهابیان مقدم , برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری, سازه و فولاد, دوره (19), شماره (26), سال (2020-2), صفحات (17-32)
 9. حمیدرضا کاظمی , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمود حسینی , مدل سازی میرایی رایلی و توابع شکل شعاعی مختلف در ساختارهای متخلخل با استفاده از روش بدون شبکه تحت بارهای دینامیکی, شریف, دوره (36), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (27-35)
 10. محمد کارکن , سلیمان قوهسانی , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد صفحه های خمشی با ضریب کشسانی غیرقطعی بااستفاده از روش اجزای محدود تصادفی, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (30), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (151-160)
 11. فهیمه جلالی فر , محمدرضا اصفهانی , فرزاد شهابیان مقدم , کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت, مهندسی سازه و ساخت, دوره (6), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (85-97)
 12. سیدسعید عسکریانی , فرزاد شهابیان مقدم , ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی, مهندسی سازه و ساخت, دوره (6), شماره (1), سال (2019-7), صفحات (69-84)
 13. سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , انتخاب بهینه شکل و مصالح پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری, مهندسی سازه و ساخت, دوره (5), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (39-52)
 14. سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , تحلیل و بررسی رفتار پانل‏ های ساندویچی کنگره ‏ای تحت اثر بارهای انفجاری, سازه و فولاد, دوره (1396), شماره (22), سال (2017-9), صفحات (61-70)
 15. امیراسماعیل خسروی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری, مهندسی سازه و ساخت, دوره (4), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (26-34)
 16. علیرضا کردجزی , فریدون پویانژاد , فرزاد شهابیان مقدم , پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM), مهندسی عمران فردوسی, دوره (28), شماره (2), سال (2017-5), صفحات (109-123)
 17. محمد رضائی پژند , فرزاد شهابیان مقدم , محسن بمبائی چی , تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم, سازه و فولاد, دوره (57), شماره (57), سال (2015-3), صفحات (51-79)
 18. محمدعلی دشتی رحمت آبادی , فرزاد شهابیان مقدم , حسن حاجی کاظمی , اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC), اساس, دوره (14), شماره (34), سال (2013-1), صفحات (13-18)
 19. فرزاد شهابیان مقدم , محمود خطیبی , استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعی, اساس, دوره (14), شماره (32), سال (2012-7), صفحات (25-31)
 20. محمدرضا اصفهانی , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمد صابری زاده , تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی, مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (42), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (1-12)
 21. فرزاد شهابیان مقدم , جواد علامتیان , تحلیل دینامیکی ناخطی سازه قاب پرتال در فضای عدم قطعیت, Civil Engineering Infrastructures Journal, دوره (45), شماره (6), سال (2012-2), صفحات (659-670)
 22. مهدی بندگی , فرزاد شهابیان مقدم , استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه یابی وزنی گنبدهای مشبک تک لایه فولادی با پیکربندی های مختلف, سازه و فولاد, دوره (6), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (33-47)
 23. فرزاد شهابیان مقدم , مصطفی قالیشویان , بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی, اساس, دوره (12), شماره (25), سال (2010-7), صفحات (72-84)
 24. فرزاد شهابیان مقدم , حبیب رجبی مشهدی , تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی, Civil Engineering Infrastructures Journal, دوره (45), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (17-22)
 25. فرزاد شهابیان مقدم , سلیمان قوهستانی , تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی, سازه و فولاد, دوره (5), شماره (5), سال (2009-4), صفحات (64-72)
 26. فرزاد شهابیان مقدم , مهدی شاهسوندی , تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (21), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (77-90)
 27. فرزاد شهابیان مقدم , امیر مجری سازان طوسی , بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ, بین المللی علوم مهندسی, دوره (19), شماره (8), سال (2009-3), صفحات (89-96)
 28. فرزاد شهابیان مقدم , مسلم مصباح , تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند, Amirkabir-امیرکبیر, دوره (41), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (43-51)
 29. محمد حسین ابوالبشری , فرزاد شهابیان مقدم , سیدمحمود حسینی , بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO), مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (11), شماره (2), سال (2009-11), صفحات (7-29)
 30. فرزاد شهابیان مقدم , محمد حسین ابوالبشری , سید مسعود احمدی , بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی, سازه و فولاد, دوره (4), شماره (4), سال (2008-12), صفحات (37-46)

انگلیسی

 1. Mojtaba Shahraki , Farzad Shahabian Moghadam , علی مقامی , Hybrid methods for solving structural geometric nonlinear dynamic equations: Implementation of fifth-order iterative procedures within composite time integration methods, Results in Engineering, Volume (21), Year (2024-3), Pages (101989-101989)
 2. Amir Esmaeel Khosravi , Farzad Shahabian Moghadam , Ahmad Aftabi Sani , Free vibration of cylindrical shells and panels with cutout via the differential transform method, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Year (2024-1)
 3. Mojtaba Shahraki , Farzad Shahabian Moghadam , علی مقامی , Combination of Optimal Three-Step Composite Time Integration Method with Multi-Point Iterative Methods for Geometric Nonlinear Structural Dynamics, International Journal of Structural Stability and Dynamics, Year (2023-10)
 4. Younes Nouri , Farzad Shahabian Moghadam , Hashem Shariatmadar , علیرضا اتتظامی , Structural Damage Detection in the Wooden Bridge Using the Fourier Decomposition Time Series Modeling and Machine Learning Methods, Soft Computing in Civil Engineering, Volume (8), No (2), Year (2024-4), Pages (83-101)
 5. Younes Nouri , Hashem Shariatmadar , Farzad Shahabian Moghadam , Nonlinearity detection using new signal analysis methods for global health monitoring, Scientia Iranica, Year (2022-10)
 6. Fahimeh Jalalifar , Mohammad Reza Esfahani , Farzad Shahabian Moghadam , A new damage detection approach under variable environmental or operational conditions, Civil Engineering Infrastructures Journal, Year (2022-12)
 7. Mojtaba Shahraki , Farzad Shahabian Moghadam , Ali Maghami , A unified scheme for nonlinear dynamic direct time integration methods: a comparative study on the application of multi-point methods, Engineering with Computers, Volume (39), No (5), Year (2022-10), Pages (3229-3248)
 8. Farhad Kamali , Farzad Shahabian Moghadam , Ahmad Aftabi Sani , Free vibration analysis of saturated porous circular micro-plates integrated with piezoelectric layers; differential transform method, Acta Mechanica, Volume (234), No (2), Year (2023-2), Pages (649-669)
 9. Azadeh Jalali , Hashem Shariatmadar , Farzad Shahabian Moghadam , SiamakGolnargesi , Probabilistic Active Control of Structures Using a Probabilistic Fuzzy Logic Controller, Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, Volume (10), No (1), Year (2022-2), Pages (49-68)
 10. Ali Maghami , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Multipoint variable generalized displacement methods: Novel nonlinear solution schemes in structural mechanics, Structural Engineering and Mechanics, Volume (83), No (2), Year (2022-7), Pages (135-151)
 11. Farhad Kamali , Farzad Shahabian Moghadam , Free vibration of axially functionally graded tapered micro-beams considering uncertain properties, AUT Journal of Civil Engineering, Year (2022-2)
 12. Mohammad Hossein Ghadiri Rad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Two-Dimensional Geometrically Nonlinear Hyperelastic Wave Propagation Analysis in FG Thick Hollow Cylinders using MLPG Method, AUT Journal of Civil Engineering, Volume (5), No (3), Year (2021-9), Pages (465-480)
 13. Seyed Amin Vakili , Farzad Shahabian Moghadam , Mohammad Hossein Ghadiri Rad , Analyzing of thick plates with cutouts using the meshless (EFG) method based on higher order shear deformation theories for solving shearlocking issue, Journal of Numerical Methods in Civil Engineering, Volume (5), No (4), Year (2021-6), Pages (1-14)
 14. Farhad Kamali , Farzad Shahabian Moghadam , Analytical solutions for surface stress effects on buckling and post-buckling behavior of thin symmetric porous nano-plates resting on elastic foundation, Archive of Applied Mechanics, Volume (91), No (6), Year (2021-6), Pages (2853-2880)
 15. Mojtaba Shahraki , Farzad Shahabian Moghadam , mahdi koohestani , The nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic behaviour of the single-curved FGM shells under impact load, AUT Journal of Civil Engineering, Volume (5), No (1), Year (2020-2), Pages (12-15)
 16. Ebrahim Sotoudehnia , Farzad Shahabian Moghadam , Ahmad Aftabi Sani , Damage detection of cylindrical shells based on Sander's theory and model updating using incomplete modal data considering random noises, European Journal of Mechanics A-Solids, Volume (85), No (85), Year (2021-1), Pages (104110-104110)
 17. Ebrahim Sotoudehnia , Farzad Shahabian Moghadam , Ahmad Aftabi Sani , A dynamic order reduction method for fluid-structure systems, Applied Mathematical Modelling, Volume (89), Year (2021-1), Pages (136-153)
 18. محمد حسین قدیری راد , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Geometrically nonlinear dynamic analysis of FG graphene platelets-reinforced nanocomposite cylinder: MLPG method based on a modified nonlinear micromechanical model, Steel and Composite Structures, Volume (35), No (1), Year (2020-4), Pages (77-92)
 19. Ali Maghami , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation, Computer Modeling in Engineering and Sciences-CMES, Volume (121), No (3), Year (2019-10), Pages (877-907)
 20. Ebrahim Sotoudehnia , Farzad Shahabian Moghadam , Ahmad Aftabi Sani , A new method for damage detection of fluid-structure systems based on model updating strategy and incomplete modal data, Ocean Engineering, Volume (187), Year (2019-9), Pages (106200-106213)
 21. محمدحسین قدیری راد , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Nonlocal geometrically nonlinear dynamic analysis of nanobeam using a meshless method, Steel and Composite Structures, Volume (32), No (3), Year (2019-8), Pages (293-304)
 22. Ebrahim Sotoudehnia , Farzad Shahabian Moghadam , Ahmad Aftabi Sani , An iterative method for damage identification of skeletal structures utilizing biconjugate gradient method and reduction of search space, Smart Structures and Systems, Volume (23), No (1), Year (2019-1), Pages (45-60)
 23. M. H. Ghadiri Rad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties, AUT Journal of Civil Engineering, Volume (2), No (2), Year (2018-9), Pages (209-218)
 24. Ali Maghami , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Path following techniques for geometrically nonlinear structures based on Multi-point methods, Computers & Structures, Volume (208), No (1), Year (2018-8), Pages (130-142)
 25. mojtaba malekzade , Farzad Shahabian Moghadam , Masoud Hamidifard , Analysis of Welding Residual Stresses in Box Columns, Iraniian Journal of Stuctural Engineering, Volume (4), No (2), Year (2017-7), Pages (46-57)
 26. hamidreza kazemi , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Two Dimensional Stress and Displacement Wave Propagation Under Shock Loading in Saturated Porous Materials with Two Dimensional Functionally Graded Materails Using MLPG Method, AUT Journal of Civil Engineering, Volume (1), No (2), Year (2017-12), Pages (167-176)
 27. hamidreza kazemi , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Shock-induced stochastic dynamic analysis of cylinders made of saturated porous materials using MLPG method: considering uncertainty in mechanical properties, Acta Mechanica, Volume (228), No (11), Year (2017-12), Pages (3961-3975)
 28. , Farzad Shahabian Moghadam , Masoud Hamidifard , The Effect of Openings on Buckling Resistance of Cylindrical Shells Made of Functionally Graded Materials, Iraniian Journal of Stuctural Engineering, Volume (3), No (1), Year (2017-5), Pages (49-60)
 29. Mohammad Hossein Ghadiry Rad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Large Deformation Hyper-Elastic Modeling for Nonlinear Dynamic Analysis of Two Dimensional Functionally Graded Domains Using the Meshless Local Petrov-Galerkin (MLPG) Method, Computer Modeling in Engineering and Sciences-CMES, Volume (108), No (3), Year (2015-12), Pages (135-157)
 30. soleiman ghoohestani , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Dynamic Analysis of Cylindrically Layered Structures Reinforced by Carbon Nanotube Using MLPG Method, Civil Engineering Infrastructures Journal, Volume (48), No (2), Year (2015-12), Pages (235-250)
 31. Mohaamad Rezaiee Pajand , Farzad Shahabian Moghadam , fariba hassan zadeh tavakoli , Stress Analysis of Free-Edge Laminated Composite Plates by Two Bending Elements, International Journal of Computational Methods, Volume (13), No (1), Year (2015-1), Pages (1650008-18)
 32. Mohaamad Rezaiee Pajand , Farzad Shahabian Moghadam , Mohsen Bambaeechee , Stability of non-prismatic frames with flexible connections and elastic supports, KSCE Journal of Civil Engineering, Volume (20), No (2), Year (2015-2), Pages (832-846)
 33. Mohaamad Rezaiee Pajand , Farzad Shahabian Moghadam , Mohsen Bambaeechee , Buckling analysis of semi-rigid gabled frames, Structural Engineering and Mechanics, Volume (55), No (3), Year (2015-7), Pages (605-638)
 34. Mohaamad Rezaiee Pajand , fariba hassan zadeh tavakoli , Farzad Shahabian Moghadam , Delamination detection in buckling laminated composite plates, Proceedings of the ICE - Engineering and Computational Mechanics, Volume (167), No (2), Year (2014-1), Pages (67-81)
 35. soleiman ghoohestani , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Dynamic Analysis of a Layered Cylinder Reinforced by Functionally Graded Carbon Nanotubes Distributions Subjected to Shock Loading using MLPG Method, Computer Modeling in Engineering and Sciences-CMES, Volume (100), No (4), Year (2014-12), Pages (295-321)
 36. Mohammad Hossein Ghadiry Rad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , A meshless local Petrov–Galerkin method for nonlinear dynamic analyses of hyper-elastic FG thick hollow cylinder with Rayleigh damping, Acta Mechanica, Volume (226), No (2), Year (2015-4), Pages (1497-1513)
 37. Mohammad Ali Dashti Rahmatabadi , Hassan Haji Kazemi , Farzad Shahabian Moghadam , Effects of Different Water and Super Plasticizer Amount, Pre-Setting and Curing Regimes on the Behavior of Reactive Powder Concrete, Civil Engineering Infrastructures Journal, Volume (47), No (2), Year (2014-12), Pages (291-304)
 38. Mohaamad Rezaiee Pajand , Farzad Shahabian Moghadam , Mohsen Bambaeechee , STABILITY OF SEMI-RIGID PORTAL FRAMES WITH TAPERED COLUMNS AND LATERAL SUPPORT, Asian Journal of Civil Engineering-Building And Housing, Volume (16), No (2), Year (2015-2), Pages (135-159)
 39. Mohammad Hossein Ghadiry Rad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Geometrically nonlinear elastodynamic analysis of hyper-elastic neo-Hooken FG cylinder subjected to shock loading using MLPG method, Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume (50), No (1), Year (2015-1), Pages (83-96)
 40. Farzad Shahabian Moghadam , S.M. Elachachi , D. Breysse , Efficiency of Neural Networks for Estimating the Patch Load Resistance of Plate Girders with a Focus on Uncertainties in Material and Geometrical Properties, Civil Engineering Infrastructures Journal, Volume (47), No (1), Year (2014-6), Pages (29-42)
 41. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Stochastic analysis of elastic wave and second sound propagation in media with Gaussian uncertainty in mechanical properties using a stochastic hybrid mesh-free method, Structural Engineering and Mechanics, Volume (49), No (1), Year (2014-1), Pages (41-64)
 42. Farzad Shahabian Moghadam , Elachachi, S.M , Breysse, D , Safety Analysis of the Patch Load Resistance of Plate Girders: Influence of Model Error and Variability, Civil Engineering Infrastructures Journal, Volume (46), No (2), Year (2013-12), Pages (145-160)
 43. hassan ghayoumizadeh , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Elastic wave propagation in a functionally graded nanocomposite reinforced by carbon nanotubes employing meshless local integral equations (LIEs), Engineering Analysis with Boundary Elements, Volume (37), No (11), Year (2013-11), Pages (1524-1531)
 44. seyed mojtaba mosavi nejad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Two dimensional stress wave propagation in finite length FG cylinders with two directional nonlinear grading patterns using MLPG method, Journal of Engineering Mechanics-ASCE, Volume (140), No (3), Year (2014-3), Pages (1-18)
 45. seyed mojtaba mosavi nejad , Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Two-dimensional elastic wave propagation analysis in finite length FG thick hollow cylinders with 2D nonlinear grading patterns using MLPG method, Computer Modeling in Engineering and Sciences-CMES, Volume (91), No (3), Year (2013-6), Pages (177-204)
 46. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Stochastic hybrid numerical method for transient analysis of stress field in functionally graded thick hollow cylinders subjected to shock loading, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (27), No (5), Year (2013-5), Pages (1373-1384)
 47. J. Alamatian , Farzad Shahabian Moghadam , Probabilistic Nonlinear Dynamic Analysis of Plane frame With Material and Geometric Uncertainties, Asian Journal of Civil Engineering-Building And Housing, Volume (14), No (5), Year (2013-10), Pages (665-680)
 48. Mohaamad Rezaiee Pajand , Farzad Shahabian Moghadam , fariba hassan zadeh tavakoli , A new higher-order triangular plate bending element for the analysis of laminated composite and sandwich plates, Structural Engineering and Mechanics, Volume (43), No (2), Year (2012-7), Pages (253-271)
 49. Mohaamad Rezaiee Pajand , Farzad Shahabian Moghadam , fariba hassan zadeh tavakoli , Delamination detection in laminated composite beams using hybrid elements, Composite Structures, Volume (94), No (9), Year (2012-9), Pages (2777-2792)
 50. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Stochastic Assessment of Thermo-Elastic Wave Propagation in Functionally Graded Materials (FGMs) with Gaussian Uncertainty in Constitutive Mechanical Properties, Journal of Thermal Stresses, Volume (34), No (10), Year (2011-11), Pages (1071-1099)
 51. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Transient analysis of thermo-elastic waves in thick hollow cylinders using a stochastic hybrid numerical method, considering Gaussian mechanical properties, Applied Mathematical Modelling, Volume (35), No (10), Year (2011-10), Pages (4697-4714)
 52. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Jan Sladek , Vladimir Sladek , Stochastic meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method for thermo-elastic wave propagation analysis in functionally graded thick hollow cylinders, Computer Modeling in Engineering and Sciences-CMES, Volume (71), No (1), Year (2011-2), Pages (39-66)
 53. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Reliability of stress field in Al–Al2O3 functionally graded thick hollow cylinder subjected to sudden unloading, considering uncertain mechanical properties, Materials and Design, Volume (31), No (8), Year (2010-7), Pages (1-13)
 54. Farzad Shahabian Moghadam , Seyed Mahmoud Hosseini , Stochastic dynamic analysis of a functionally graded thick hollow cylinder with uncertain material properties subjected to shock loading, Materials and Design, Volume (31), No (2), Year (2010-2), Pages (894-901)
 55. Farzad Shahabian Moghadam , تی ام رابرتز , Buckling of slender web plates subjected to combinations of in-plane loading, Journal of Constructional Steel Research, Volume (51), No (2), Year (1999-12), Pages (99-121)
 56. Farzad Shahabian Moghadam , Hassan Haji Kazemi , A Proposed Method to Evaluate Ultimate Resistance of Plate Girders Subjected to Shear and Patch Loading, International Journal of Engineering, Volume (17), No (4), Year (2004-5), Pages (347-356)
 57. T.M. Roberts , Farzad Shahabian Moghadam , Design procedures for combined shear and patch loading of plate girders, Proceedings of the ICE - Structures and Buildings, Volume (140), No (3), Year (2000-1), Pages (219-225)
 58. Farzad Shahabian Moghadam , تی ام رابرتز , Combined Shear-and-Patch Loading of Plate Girders, Journal of Structural Engineering, Volume (126), No (3), Year (2000-1), Pages (316-321)
 59. T.M. Roberts , Farzad Shahabian Moghadam , Ultimate resistance of slender web panels to combined bending shear and patch loading, Journal of Constructional Steel Research, Volume (57), No (7), Year (2001-1), Pages (779-790)
 60. Farzad Shahabian Moghadam , تی ام رابرتز , Behaviour of Plate Girders Subjected to Combined Bending and Shear Loading, Scientia Iranica, Volume (15), No (1), Year (2008-2), Pages (16-20)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. محمد پیروز , فرزاد شهابیان مقدم , حمید ربیعی , تخمین تاثیر بازشو بر مقاومت دیوار برشی فولادی موجدار افقی با موج سینوسی به کمک شبکه عصبی مصنوعی , سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2023-10-17
 2. علی مهدوی شریف , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای دارای خوردگی یکنواخت و نواری , شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2022-06-16
 3. علی مهدوی شریف , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای تقویت‌شده دارای خوردگی موضعی , شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2022-06-16
 4. محدثه بهشتی , فرزاد شهابیان مقدم , ارزیابی اثر بازشو و تقویت‌کننده در رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار قائم ذوزنقه‌ای شکل , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 5. فرزاد شهابیان مقدم , محدثه بهشتی , مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار افقی ذوزنقه‌ای شکل دارای بازشو و تقویت‌کننده , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 6. مرتضی براتی , فرزاد شهابیان مقدم , بهروز حسنی , ارائه روشی کارا برای اعمال بار گسترده بر روی سطوح دارای انحنا در تحلیل ایزوژئومتریک , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10
 7. فرزاد شهابیان مقدم , رضا سلیمی , اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 8. سیدوحید فاطمی نسب , فرزاد شهابیان مقدم , تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی موضعی مستطیلی , 7th.International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban Development , 2021-12-07
 9. سیدوحید فاطمی نسب , فرزاد شهابیان مقدم , تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 10. امیراسماعیل خسروی , فرزاد شهابیان مقدم , رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری , یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-05-01
 11. عباس عین علی طلب , فرزاد شهابیان مقدم , بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار , پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2019-02-14
 12. رسول هاشم زاده , فرزاد شهابیان مقدم , سهیل سبزواری , تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام , یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 13. سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری , یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08
 14. رضا جمعه منظری , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای FML تحت بارگذاری انفجاری , کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام , 2018-05-15
 15. سیدسعید عسکریانی , فرزاد شهابیان مقدم , ارزیابی اثر راستای قرارگیری ورق در رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از مفاهیم شکنندگی , Conference on Civil Engineering, architecture and Urbanism of the Islamic Contries , 2018-05-15
 16. مجتبی شهرکی , فرزاد شهابیان مقدم , رضا جمعه منظری , پاسخ دینامیکی غیرخطی پوسته‌های استوانه‌ای FGM تحت بار‌گذاری انفجار , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین , 2018-03-01
 17. رضا جمعه منظری , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی غیر خطی هندسی صفحه های FGM در برابر بار های انفجاری , پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2017-12-26
 18. رضا جمعه منظری , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی تغییر شکل های بزرگ صفحه های FGM با بازشو و سخت کننده تحت اثر بار های انفجاری , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2018-02-17
 19. رسول هاشم زاده , فرزاد شهابیان مقدم , سهیل سبزواری , تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش تحلیل دینامیکی افزایشی , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2018-02-17
 20. علی زنگنه اسدآبادی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , تولید منحنی های شکنندگی برای سازه های دارای مهاربندی زیپر معلق , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 21. سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , بررسی تاثیر شکل و نوع مصالح هسته پانل های ساندویچی کنگره ای با رویکرد تغییرشکل و اتلاف انرژی در برابر بارهای انفجاری , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه , 2018-02-17
 22. سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , بهینه سازی شکل جان پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل ها و انرژی کرنشی تلف شده در بارهای انفجاری , ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرنس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران , 2017-10-11
 23. سهیل سبزواری , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , تحلیل رفتار پانل های ساندویچی کنگره ای با بررسی تغییرشکل و استهلاک انرژی تحت اثر بارهای انفجاری , دومین کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار , 2017-10-17
 24. سّیدمجتبی موسوی , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 25. سیدسعید عسکریانی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 26. امیراسماعیل خسروی , فرزاد شهابیان مقدم , یونس نوری , رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری , سومین همایش بین المللی مهندسی سازه , 2017-02-19
 27. عبدالحمید طهرانیان , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 28. سّیدمجتبی موسوی , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 29. آرش معاون , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 30. راشد دیواندر , فرزاد شهابیان مقدم , اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه , نهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2016-05-10
 31. مسعود حمیدی فرد , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 32. یونس نوری , فرزاد شهابیان مقدم , تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 33. یونس نوری , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت بارهای انفجاری , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 34. احسان یمینی , فرزاد شهابیان مقدم , مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار برشی فولادی تقویت شده با FRP , دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05
 35. محمد کارکن , فرزاد شهابیان مقدم , عباس معلمی , محاسبه بار بحرانی ستون های فولادی با در نظر گرفتن اثر برش به روش اجزای محدود , دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2011-12-25
 36. فرزاد شهابیان مقدم , سلیمان قوهستانی , تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل , سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , 2012-12-24
 37. سّیدمجتبی موسوی , فرزاد شهابیان مقدم , بهینه سازی خرپاهای دو بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 38. محمد سلیمانی نیا , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) , هشتمین کنگره ملی عمران , 2014-05-07
 39. مجتبی ملک زاده , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 40. علی دلاور , فرزاد شهابیان مقدم , مسعود حمیدی فرد , تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 41. احسان یمینی , فرزاد شهابیان مقدم , مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 42. مهدی قوی نیت , فرزاد شهابیان مقدم , بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 43. جواد فیاضی , فرزاد شهابیان مقدم , تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 44. احسان یمینی , فرزاد شهابیان مقدم , تعیین ضریب رفتار سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی (SSW) با استفاده از روش عددی اجزای محدود (Finite Elements) , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 45. احسان یمینی , فرزاد شهابیان مقدم , مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2013-05-07
 46. مهدی میمری , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 47. محمدحسین قدیری راد , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل کمانشی و پس کمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و راه های تقویت آن , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2012-05-08
 48. محمد رضائی پژند , فرزاد شهابیان مقدم , فریبا حسن زاده توکلی , بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-04-26
 49. محمد رضائی پژند , فرزاد شهابیان مقدم , محسن بمبائی چی , بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی , ششمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2011-12-27
 50. جواد علامتیان , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه , کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی , 2011-10-19
 51. محمد کارکن , فرزاد شهابیان مقدم , رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی , کنفرانس ملی زلزله، سازه و روش های محاسباتی , 2011-10-19
 52. محمد کارکن , محمدرضا توکلی زاده , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP , دومین کنفرانس قابلیت اطمینان , 2011-10-24
 53. فرزاد شهابیان مقدم , مرتضی شیخی ازغندی , تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 54. فرزاد شهابیان مقدم , مهراله رخشانی مهر , تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 55. فرزاد شهابیان مقدم , مصطفی ربانی , تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 56. فرزاد شهابیان مقدم , محمود خطیبی , استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی , پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04
 57. فرزاد شهابیان مقدم , سید مسعود احمدی , بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی , اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیتم های هوشمند , 2007-08-29
 58. سیدمحمد میرحسینی , فرزاد شهابیان مقدم , تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 59. فرزاد شهابیان مقدم , علیرضا کلاته آهنی , تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای , هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2009-05-11
 60. مهدی شاهسوندی , فرزاد شهابیان مقدم , بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز , دومین کنگره ملی مهندسی عمران , 2005-05-13
 61. فرزاد شهابیان مقدم , بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها , اولین کنگره ملی مهندسی عمران , 2004-05-09
 62. فرزاد شهابیان مقدم , تی ام رابرتز , مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف , ششمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2003-05-05
 63. فرزاد شهابیان مقدم , حبیب رجبی مشهدی , جعفر فرزانه , استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی , چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2008-05-06

انگلیسی

 1. Seyed Amin Vakili , Farzad Shahabian Moghadam , محمد حسین قدیری راد , Buckling analysis of thick plates with cutouts by meshless method based on higher order shear deformation theory , 12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12
 2. saleh vaziri , Farzad Shahabian Moghadam , MAHDI BANDEGI , Frequency optimization of laminated composite plates , 7th National Congress on Civil Engineering , 2013-05-07
 3. Farzad Shahabian Moghadam , Habib Rajabi Mashhadi , , A genetic algorithm-based regression to predict resistance of plate gird-ers subjected to patch loading , The forth international conference on structural engineering, mechanics and computation , 2010-09-06
 4. Farzad Shahabian Moghadam , Habib Rajabi Mashhadi , , OPTIMUM DESIGN OF PLATE GIRDERS BY GENETIC ALGORITHM , The fourth international conference on structural engineering, mechanics and computation , 2010-09-06
 5. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , EFFECTS OF UNCERTAIN MECHANICAL PROPERTIES ON TIME HISTORY OF STRESSES (WAVE PROPAGATION) IN THICK HOLLOW CYLINDER MADE OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS (FGM) USING A PROBABILISTIC ANALYSIS , 14TH EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS , 2010-06-07
 6. Seyed Mahmoud Hosseini , Farzad Shahabian Moghadam , Dynamic Stochastic Analysis of Radial Displacement in Functionally Graded Thick Hollow Cylinder Using Hybrid Numerical Method and Monte Carlo Simulation , 7th International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics , 2009-09-18
 7. تی ام رابرتز , Farzad Shahabian Moghadam , Resistance of Slender Web Panels to Combinations of In-Plane Loading , Third International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS2000 , 2000-09-21
 8. Farzad Shahabian Moghadam , - - , حمید رضا وجدانی , Buckling and Ultimate Shear Capacity of Plate Girders with Perforated Webs , International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, SDSS2006 , 2006-09-06
 9. Farzad Shahabian Moghadam , Hassan Haji Kazemi , A modified Formula to Evaluate Shear Resistance of Plate Girders to Combined Shear and Patch Loading , Fourth International Conference on Coupled Instabilities in Metal Structures, CIMS2004 , 2004-09-27
 10. Farzad Shahabian Moghadam , Habib Rajabi Mashhadi , A NEURAL NETWORK EVALUATION OF THE ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS SUBJECTED , CIMS2008 , 2008-06-23
 11. Farzad Shahabian Moghadam , مهدی شاهسوندی , ULTIMATE RESISTANCE OF PLATE GIRDERS WITH THE OPTIMUM LOCATION OF LONGITUDINAL STIFFENERS SUBJECTED TO PATCH LOADING , CIMS2008 , 2008-06-23