مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. مصطفی احمدی اهنک , الهام یساری , علی احمدپور , تحلیل عملکرد و بهینه سازی چند هدفه راکتور میکروکانال برای هیدروژن زدایی اکسایشی پروپان به پروپیلن با استفاده از روش پاسخ سطح, پژوهش نفت, دوره (31), شماره (6), سال (2022-2), صفحات (34-46)
  2. وحید مجاوربرآبادی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی , وحید محمودی , سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی, مهندسی متالورژی و مواد, سال (2021-5)
  3. علی مجاوریان کرمانی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی , سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن, شیمی کاربردی, دوره (16), شماره (60), سال (2021-10), صفحات (63-78)
  4. سمانه محمدنژاد , علی آیتی , علی احمدپور , حسن کریمی مله , تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2, شیمی کاربردی, دوره (15), شماره (54), سال (2019-5), صفحات (337-350)
  5. حمید یزدان پناه , انوشیروان فرشیدیان فر , علی احمدپور , ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺋﺰﯾﺎن , فرید مختاری , تولید پلی یورتان فوم نرم تقویت شده با نانو ذرات آلومینا و بررسی رفتار آکوستیکی و مکانیکی آن, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (7), سال (2016-10), صفحات (261-266)
  6. سیده منیره حسینی , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری , علی احمدپور , غلامرضا ثوابی , بررسی تأثیر pH، دوز جاذب و غلظت اولیه برجذب سطحی عنصر سرب از آب های آلوده توسط گوتیت و گل اخرای جزیره هرمز, زمین شناسی ایران, دوره (8), شماره (31), سال (2014-11), صفحات (107-116)
  7. علی حفیظی درچه , مهدی نیک نام شاهرک , علی احمدپور , مرتضی مغربی , اکبر شاهسوند , روش های سنتز و کاربردهای شبکه های آلی- فلزی (MOFs), مهندسی شیمی ایران, دوره (12), شماره (70), سال (2014-1), صفحات (19-32)
  8. مریم یلداگرد , محسن جهانشاهی , علی احمدپور , نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها, دنیای نانو, دوره (8), شماره (28), سال (2012-10), صفحات (44-55)
  9. مریم یلداگرد , محسن جهانشاهی , علی احمدپور , نانو ذرات مغناطیسی: بخش دوم: حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد, دنیای نانو, دوره (8), شماره (29), سال (2013-1), صفحات (41-51)
  10. مرتضی داورپناه , علی احمدپور , مروری بر جاذب‌های اصلاح شده پایه سیلیکا و بسپار جهت حذف آلاینده‌های آب و فاضلاب, مهندسی شیمی ایران, دوره (13), شماره (72), سال (2014-5), صفحات (30-46)
  11. مهدی نیک نام شاهرک , اکبر شاهسوند , علی حفیظی درچه , علی احمدپور , ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن, مهندسی شیمی ایران, دوره (11), شماره (63), سال (2012-11), صفحات (21-34)
  12. سیده فاطمه بنی هاشمی , علی احمدپور , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار , سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا, شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (64), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (1-12)
  13. سیده فاطمه بنی هاشمی , مجید پاکیزه , علی احمدپور , مهدی پورافشاری چنار , ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5, پژوهش نفت, دوره (64), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (65-79)
  14. محمد ذبیحی , علی احمدپور , علی حقیقی اصل , بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی, مهندسی شیمی ایران, دوره (8), شماره (45), سال (2010-3), صفحات (85-94)
  15. علی احمدپور , هادی پیرمرادی چاپارچی , مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی, فرایند نو, شماره (18), سال (2009-2), صفحات (52-60)
  16. حامد رشیدی , علی احمدپور , بررسی مقایسه‏‎ ای روش‏‎ ‎های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی‏ شامل فشرده سازی، جذب سطحی و هیدرات‏, مهندسی شیمی ایران, دوره (7), شماره (37), سال (2009-1), صفحات (64-74)
  17. علی احمدپور , عبدالمجید مسکوکی , مسعود رضائی , آبگیری ماست با استفاده از غشای تراوا و هیدروژل ابر جاذب آکریلی, علوم و تکنولوژی پلیمر, سال (2007-3)
  18. علی احمدپور , محمد مهدیارفر , علیمراد رشیدی , مجید عابدین زادگان عبدی , ساخت غربال مولکولی کربنی توسط فرآیند دو مرحله ای انسداد روزنه های کربن فعال, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2006-3)
  19. مجید عابدین زادگان عبدی , محمد مهدیارفر , علیمراد رشیدی , علی احمدپور , ساخت کربن فعال با استفاد از فعال سازی شیمیایی پوست گردو, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2002-3)

انگلیسی

  1. Ali Mojaverian Kermani , Ali Ahmadpour , علی محمدی , Ali Nakhaei Pour , Fatemeh Hayati , سنتز و شناسایی اذب نانوساختار مناسب برای کاهش/حذف انتشار بوی ادرانت در زمان ریزش آن به ویژه در حالت حادثه‏ای, علوم و مهندسی جداسازی, Year (2022-11)
  2. , Ali Ahmadpour , Zongping Shao , Arash Arami-Niya , Rational design of carbon-based materials for purification and storage of energy carrier gases of methane and hydrogen, Journal of Energy Storage, Volume (56), No (2), Year (2022-12), Pages (105967-30)
  3. Toktam Pedram , Zarrin Eshaghi , Ali Ahmadpour , Ahmad Nakhaei , Optimization of adsorption parameters using central composite design for the removal of organosulfur in diesel fuel by bentonite-supported nanoparticle NiO-WO3, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Year (2021-2)
  4. saghar ghazi , Ali Ahmadpour , bahareh babakhani , Saeed Ostad Movahed , Impact of a new formulated silicone based separator gel on clinical chemistry assays, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Year (2022-7)
  5. ToktamPedram-rad , Zarrin Eshaghi , Ali Ahmadpour , Malihe Samadi Kazemi , Ali Akbar Mohammadi , Carbon-dot confined in graphene-analogous boron nitride for enhanced oxidative desulfurization, Arabian Journal of Chemistry, Volume (15), No (9), Year (2022-9), Pages (104084-104095)
  6. , Seyed Mohammad Reza Razavi , Mostafa Gholizadeh , Ali Ahmadpour , saeed poursabagh roknabadi , Olga Kovalchukova , Enhance the photocatalytic performance of TiO2 nano-semiconductor by simultaneously doping of transition and lanthanide elements for the C C homocoupling reaction under sunlight irradiation, Nano-Structures and Nano-Objects, Volume (30), No (30), Year (2022-4), Pages (100858-100875)
  7. Emad Omrani Farimani , Ali Ahmadpour , malihe heravi , Tahereh Rohani Bastami , Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam, Journal of Water Process Engineering, Volume (47), Year (2022-6), Pages (102581-102596)
  8. Shohreh Mirzaee , Akbar Shahsavand , Ali Ahmadpour , Ali Garmroodi Asil , Arash Arami-Niya , Dynamic simulation and experimental performance of an adsorbed natural gas system under variable charging conditions, Applied Thermal Engineering, Volume (206), Year (2022-4), Pages (118067-118081)
  9. Vahid Mahmoodi , Ali Mojaverian Kermani , M Ghahramaninezhad , Ali Ahmadpour , Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology, Molecular Catalysis, Volume (509), No (1), Year (2021-6), Pages (111611-15)
  10. M Ghahramaninezhad , Ali Ahmadpour , Carboxylmethyl-β-cyclodextrin as a good modifier agent for oxidation of dibenzothiophene, Surfaces and Interfaces, Volume (28), Year (2022-2), Pages (101612-101621)
  11. zoya moslempoor , سپهر صدیقی , Ali Dashti , Ali Ahmadpour , Investigating the properties and performance of 3A molecular sieves as an adsorbent to prevent coke formation in olefin dehydration process, International Journal of Chemical Reactor Engineering, Volume (20), No (8), Year (2021-12), Pages (833-843)
  12. sayyede mohaddeseh abuzaryan , Hossein Ali Akhlaghi Amiri , Ali Ahmadpour , Ramin Mohammadi Pour , Evaluation of SDS nano-surfactant for EOR application in a carbonate oil reservoir, Arabian Journal of Geosciences, Volume (14), No (21), Year (2021-10)
  13. Ali Mojaverian Kermani , Vahid Mahmoodi , Mahboube Ghahramaninezhad , Ali Ahmadpour , Highly efficient and green catalyst of {Mo132} nanoballs supported on ionic liquid-functionalized magnetic silica nanoparticles for oxidative desulfurization of dibenzothiophene, Separation and Purification Technology, Volume (258), No (1), Year (2021-3), Pages (117960-117960)
  14. Shohreh Mirzaee , Ali Ahmadpour , Akbar Shahsavand , Hamed Rashidi , Arash Arami-Niya , Comparative Study between Regression and Soft Computing Models to Maximize the Methane Storage Capacity of Anthracite-Based Adsorbents, Industrial and Engineering Chemistry Research, Volume (59), No (5), Year (2020-2), Pages (1875-1887)
  15. Shohreh Mirzaee , Ali Ahmadpour , Akbar Shahsavand , Ali Nakhaei Pour , Leila LotfiKatooli , Ali Garmroodi Asil , Babak Pouladi , Arash Arami-Niya , Experimental and simulation study of the effect of surface functional groups decoration on CH4 and H2 storage capacity of microporous carbons, Applied Surface Science, Volume (533), Year (2020-12), Pages (147487-12)
  16. Armita Rouhani , Niloofar Azimi , Majid Akbari , Ali Ahmadpour , Ehsan Ashrafpour , Effect of Adding Nano Size Silica on Setting Time and Porosity of Mineral Trioxide Aggregate, Iranian Endodontic Journal, Volume (14), No (3), Year (2019-7), Pages (197-201)
  17. Shohreh Mirzaee , Ali Ahmadpour , Akbar Shahsavand , Hamed Rashidi , Arash Arami-Niya , Superior performance of modified pitch-based adsorbents for cyclic methane storage, Journal of Energy Storage, Volume (28), Year (2020-4), Pages (101251-10)
  18. alireza heidari , Ali Ahmadpour , حامد نایب زاده , Nasser Saghatoleslami , amirhossein azmoon , Optimization of fuel ratio in solution combustion method for fabrication of nickel aluminate spinel used in the esterification reaction, Journal of nanoanalysis, Volume (6), No (3), Year (2019-6), Pages (205-216)
  19. amirhossein azmoon , Ali Ahmadpour , حامد نایب زاده , Nasser Saghatoleslami , alireza heidari , Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance, Journal of Nanostructure in Chemistry, Volume (9), No (4), Year (2019-12), Pages (247-258)
  20. Mohammadreza Afife khalafbadam , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , علی آیتی , Fateme Farrash Bamoharram , Fatemeh Ahmadi hekmati kar , A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate, Journal of Nanostructures, Volume (9), No (2), Year (2019-4), Pages (249-257)
  21. محبوبه قهرمانی نژاد , Ali Ahmadpour , A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene, Environmental Science and Pollution Research, Volume (27), No (4), Year (2019-12), Pages (4104-4114)
  22. Ali Ahmadpour , Sara Khadempir , Narjes Ashraf , Scott G. Mitchell , mahdi hasannia , A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction, RSC Advances, Volume (9), No (64), Year (2019-1), Pages (37537-37545)
  23. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Does the addition of a heteropoly acid change the water percolation threshold of PFSA membranes?, Physical Chemistry Chemical Physics, Volume (21), No (45), Year (2019-1), Pages (25080-25089)
  24. masumeh tayyebi , Saeed Ostad Movahed , Ali Ahmadpour , The effect of the surface coating of a strontium mono-aluminate europium dysprosium-based (SrAl2O4:Eu2+,Dy3+) phosphor by polyethylene (PE), polystyrene (PS) and their dual system on the photoluminescence properties of the pigment, RSC Advances, Volume (9), No (66), Year (2019-1), Pages (38703-38712)
  25. sayed jalal shams najafi , Mostafa Gholizadeh , Ali Ahmadpour , TiO2‐nanoparticles as efficient catalysts for the synthesis of pyridine dicarbonitriles, Journal of the Chinese Chemical Society, Volume (66), No (11), Year (2019-5), Pages (1531-1536)
  26. Hamideh Sardarabadi , Saeed Zeinali Heris , Ali Ahmadpour , Mohammad Passandideh-Fard , Experimental investigation of a novel type of two-phase closed thermosyphon filled with functionalized carbon nanotubes/water nanofluids for electronic cooling application, Energy Conversion and Management, Volume (188), No (10), Year (2019-5), Pages (321-332)
  27. sara abolhasani , Ali Ahmadpour , Tahereh Rohani Bastami , alireza yaghoobzadeh , Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design -CCD-, Journal of Molecular Liquids, Volume (281), No (5), Year (2019-5), Pages (261-268)
  28. Farzaneh Jaberi Mofrad , Saeed Ostad Movahed , Ali Ahmadpour , The study on titanium dioxide-silica binary mixture coated SrAl2O4: Eu2+, Dy3+ phosphor as a photoluminescence pigment in a waterborne paint, Journal of Fluorescence, Volume (28), No (142), Year (2019-2), Pages (1-1)
  29. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Atomistic simulation of proton transfer ability of Isopoly acid (IPA)/Heteropoly acid (HPA) doped Nafion® 117 for high-temperature fuel cell applications, Composites Part B: Engineering, Volume (161), No (1), Year (2019-3), Pages (402-410)
  30. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Elucidating the morphological aspects and proton dynamics in a hybrid perfluorosulfonic acid membrane for medium-temperature fuel cell applications, Physical Chemistry Chemical Physics, Volume (20), No (1), Year (2018-11), Pages (29778-29789)
  31. تکتم پدرام راد , Zarrin Es’haghi , Ali Ahmadpour , Adsorptive desulfurization of model gasoline by using modified bentonite, Journal of Sulfur Chemistry, Volume (40), No (2), Year (2018-11), Pages (149-165)
  32. Vahid Mahmoodi , Ali Ahmadpour , T. Rohani Bastami , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , PVP assisted synthesis of high efficient BiOI/Graphene oxide nanohybrid and its photocatalytic performance in degradation of organic dye pollutants, Solar Energy, Volume (176), No (12), Year (2018-12), Pages (483-495)
  33. Ali Mojaverian Kermani , Ali Ahmadpour , , , Deep oxidative desulfurization of dibenzothiophene with {Mo132} nanoballs supported on activated carbon as an efficient catalyst at room temperature, New Journal of Chemistry, Volume (42), No (14), Year (2018-7), Pages (12188-12197)
  34. Mohammad Razmkhah , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , CO2 gas adsorption into graphene oxide framework: Effect of electric and magnetic field, Applied Surface Science, Volume (456), No (1), Year (2018-6), Pages (318-327)
  35. Ehsan Moaseri , Majid Karimi , Shirin Kiani , Ali Ahmadpour , Effect of pretreatment process on the characteristics of activated carbons produced from chemical activation of scrap tire, Environmental Progress and Sustainable Energy, Volume (36), No (3), Year (2017-5), Pages (796-801)
  36. , , , , Ali Ahmadpour , , , Synthesis and characterisation of modified carbon nanotubes with potassium salts of the monosubstituted Keggin polyoxometalates, Micro and Nano Letters, Volume (9), No (7), Year (2014-7), Pages (482-485)
  37. Ali Ahmadpour , , , Masoumeh Tahmasbi , , Rapid removal of mercury ion (II) from aqueous solution by chemically activated eggplant hull adsorbent, Journal of Applied Research in Water and Wastewater, Volume (6), No (1), Year (2016-8), Pages (236-240)
  38. Vahid Mahmoodi , Ali Ahmadpour , , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Facile Synthesis of BiOI Nanoparticles at Room Temperature and Evaluation of their Photoactivity Under Sunlight Irradiation, Photochemistry and Photobiology, Volume (94), No (1), Year (2018-1), Pages (4-16)
  39. Vahid Mahmoodi , , Ali Ahmadpour , Solar energy harvesting by magnetic-semiconductor nanoheterostructure in water treatment technology, Environmental Science and Pollution Research, Volume (25), No (9), Year (2018-1), Pages (8268-8285)
  40. Mohammad Razmkhah , Fatemeh Moosavi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Tunable gas adsorption in graphene oxide framework, Applied Surface Science, Volume (443), Year (2018-2), Pages (198-208)
  41. Mohammad Razmkhah , Fatemeh Moosavi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Does electric or magnetic field affect reverse osmosis desalination?, Desalination, Volume (432), No (1), Year (2018-1), Pages (55-63)
  42. Marziye Imanifar , Saeed Ostad Movahed , Ali Ahmadpour , The effects of peroxide and phenolic cure systems on characteristics of the filled ethylene-propylene-diene monomer rubber (EPDM), Journal of Applied Polymer Science, Volume (135), No (20), Year (2018-3)
  43. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Fatemeh Moosavi , Water Dynamics and Proton‐Transport Mechanisms of Nafion 117/Phosphotungstic Acid Composite Membrane: A Molecular Dynamics Study, ChemPhysChem, Volume (18), No (23), Year (2017-12), Pages (3485-3497)
  44. mohammad shamsaddini negari , Saeed Ostad Movahed , Ali Ahmadpour , Separation of polyvinylchloride (PVC), polystyrene (PS) and polyethylene terephthalate (PET) granules using various chemical agents by flotation technique, Separation and Purification Technology, Volume (194), No (1), Year (2017-11), Pages (368-376)
  45. Hamed Rashidi , Ali Ahmadpour , Mostafa Gholizadeh , F. F. Bamoharram , Fatemeh Moosavi , Effect of Magnetized Ethanol on the Shape Evolution of Zinc Oxide from Nanoparticles to Microrods: Experimental and Molecular Dynamic Simulation Study, Advanced Powder Technology, Volume (29), No (2), Year (2018-2), Pages (349-358)
  46. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Mathematical modeling of catalytic behavior of catalyst pellets in crude oils after blocking by liquid sulfur, Petroleum Science and Technology, Volume (35), No (5), Year (2017-5), Pages (426-435)
  47. Alireza Farsad , Ali Ahmadpour , Tahereh Rohani Bastami , alireza yaghoobzadeh , Synthesis of strong silica aerogel by PEDS at ambient conditions for adsorptive removal of para-dichlorobenzene from water, Journal of Sol-Gel Science and Technology, Volume (84), No (2), Year (2017-9), Pages (246-257)
  48. Saeed Akbari , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , Ali Ahmadpour , Molecular Dynamics Simulation of Keggin HPA Doped Nafion® 117 as Polymer Electrolyte Membrane, RSC Advances, Volume (7), No (70), Year (2017-9), Pages (44537-44546)
  49. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Improvement of methane storage in nitrogen, boron and lithium doped pillared graphene: A hybrid molecular simulation, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Volume (46), No (1), Year (2017-8), Pages (265-274)
  50. sayed jalal shams najafi , Mostafa Gholizadeh , Ali Ahmadpour , F. RostamiCharati , ZnO-Nanorods as an Efficient Heterogeneous Catalyst for the Synthesis of Thiazole Derivatives in Water, Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening, Volume (20), No (4), Year (2017-3), Pages (1-6)
  51. Ali Hoseinzadeh Bahremand , Seyed Mahmoud Mousavi , Ali Ahmadpour , Mostafa Taherian , Biodegradable blend membranes of poly (butylenesuccinate)/cellulose acetate/dextran: Preparation, characterization and performance, Carbohydrate Polymers, Volume (173), Year (2017-10), Pages (497-507)
  52. bahareh babakhani , Saeed Ostad Movahed , saghar ghazi , Ali Ahmadpour , A new formulation for polymeric separator gels for potential use in blood serum separator tubes, Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology, Volume (34), No (1), Year (2018-1), Pages (35-53)
  53. Tahereh Rohani Bastami , Ali Ahmadpour , Fatemeh Ahmadi hekmati kar , Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume (51), No (3), Year (2017-4), Pages (244-254)
  54. Morteza Davarpanah , Ali Ahmadpour , , Experimental Investigation on the Removal of p-Toluic Acid from Aqueous Solution using Functionalized Polymeric Sorbent, Chemical Engineering Communications, Volume (203), No (9), Year (2016-2), Pages (1179-1188)
  55. Ali Ayati , Bahareh Tanhaei , Fatemeh F. Bamoharram , Ali Ahmadpour , Philipp Maydannik , Mika Sillanpää , Photocatalytic degradation of nitrobenzene by gold nanoparticles decorated polyoxometalate immobilized TiO2 nanotubes, Separation and Purification Technology, Volume (171), No (10), Year (2016-10), Pages (62-68)
  56. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Effect of the membrane operating parameters on the separation of oxygen and hydrogen disulphide, Indian Journal of Chemical Technology, Volume (23), No (1), Year (2016-1), Pages (77-80)
  57. Mohammad Razmkhah , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Moosavi , What is the effect of carbon nanotube shape on desalination process? A simulation approach, Desalination, Volume (407), No (1), Year (2017-1), Pages (103-115)
  58. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Improvement of methane uptake inside graphene sheets using nitrogen, boron and lithium-doped structures: A hybrid molecular simulation, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (34), No (3), Year (2017-3), Pages (876-884)
  59. alireza yaghoobzadeh , Ali Ahmadpour , T. Rohani Bastami , M.R. Hataminia , Low-cost preparation of silica aerogel for optimized adsorptive removal of naphthalene from aqueous solution with central composite design (CCD), Journal of Non-Crystalline Solids, Volume (447), No (9), Year (2016-9), Pages (307-314)
  60. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , A comparative theoretical study of methane adsorption on the nitrogen, boron and lithium doped graphene sheets including density functional dispersion correction, Computational and Theoretical Chemistry, Volume (1084), No (1), Year (2016-5), Pages (43-50)
  61. , Ali Ahmadpour , Preparation of magnetic photocatalyst nanohybrid decorated by polyoxometalate for the degradation of a pharmaceutical pollutant under solar light, Environmental Science and Pollution Research, Volume (23), No (9), Year (2016-2), Pages (8849-8860)
  62. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Jes´us M. de la Fuente , Scott G. Mitchell , Mechanistic insights into the activation process in electrocatalytic ethanol oxidation by phosphomolybdic acid-stabilised palladium(0) nanoparticles (PdNPs@PMo12), RSC Advances, Volume (6), No (1), Year (2016-1), Pages (5359-5366)
  63. mehrzad arjmandi , O. Pirouzram , Ali Ahmadpour , A New Approach for Determination of Neck-Pore Size Distribution of Porous Membranes via Bubble Point Data, International Journal of Engineering, Volume (28), No (6), Year (2015-6), Pages (823-831)
  64. nafiseh tootoonchiyan , Ali Ahmadpour , Majid M. Heravi , Fatemeh F. Bamoharram , Ali Ayati , Fatemeh Daymeh , Investigation of linear alkylbenzene synthesis using nanotitania-supported Dawson heteropolyacid as catalyst by statistical design approaches, Research on Chemical Intermediates, Volume (42), No (4), Year (2015-1), Pages (3283-3301)
  65. Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Ali Ahmadpour , Hamed Rashidi , Neda Jahanshahi , Enhancement of methane storage on activated carbons in the presence of water, Energy Sources-Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, Volume (38), No (1), Year (2016-1), Pages (75-81)
  66. Ali Ahmadpour , Mohammadreza Afife khalafbadam , Seyed Mojtaba Zebarjad , Ali Ayati , Fatemeh F. Bamharram , Synthesis and Characterization of Au NPs/ Molybdophosphoric Acid/CNT Tricomponent Nanohybrid, Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, Volume (46), No (4), Year (2016-1), Pages (596-601)
  67. faribasadat kamelian , Seyed Mahmoud Mousavi , Ali Ahmadpour , Al2O3 and TiO2 entrapped ABS membranes: Preparation, characterization and study of irradiation effect, Applied Surface Science, Volume (357), No (2), Year (2015-12), Pages (1481-1489)
  68. Morteza Davarpanah , Ali Ahmadpour , , Hossein Dabir , Synthesis and application of diethanolamine-functionalized polystyrene as a new sorbent for the removal of p-toluenesulfonic acid from aqueous solution, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume (30), No (10), Year (2015-5), Pages (281-288)
  69. Hossein Dabir , Morteza Davarpanah , Ali Ahmadpour , Effects of different operating parameters on the particle size of silver chloride nanoparticles prepared in a spinning disk reactor, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (120), No (1), Year (2015-7), Pages (105-113)
  70. Morteza Davarpanah , Ali Ahmadpour , , Preparation and characterization of anion exchange resin decorated with magnetite nanoparticles for removal of p-toluic acid from aqueous solution, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume (375), No (1), Year (2015-2), Pages (177-183)
  71. Atieh Hassani , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Hybrid Molecular Simulation of Methane Storage inside Pillared Graphene, Journal of Chemical Physics, Volume (142), No (234704), Year (2015-6), Pages (1-9)
  72. Seyfollah Gilak Hakimabadi , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Tahereh Rohani Bastami , Functionalized magnetite / silica nanocomposite for oily wastewater treatment, Advances in Environmental Research, Volume (4), No (2), Year (2015-6), Pages (69-81)
  73. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Scott G. Mitchell , Jes´us M. de la Fuente , A polyoxometalate-assisted approach for synthesis of Pd nanoparticles on graphene nanosheets: synergistic behaviour for enhanced electrocatalytic activity, RSC Advances, Volume (5), No (31), Year (2015-1), Pages (24319-24326)
  74. Ali Ahmadpour , N. Eftekhari , Ali Ayati , Performance of MWCNTs and a low-cost adsorbent for Chromium(VI) ion removal, Journal of Nanostructure in Chemistry, Volume (4), No (4), Year (2014-7), Pages (171-178)
  75. Es’haghi Zarrin , Ali Ahmadpour , Tanha Ali Akbar , Sayfi Ali , Ali Ayati , Extraction of Cu(II) Ions in Wastewaters Using New Solid/Liquid Phase Microextraction Technique Based on Incorporating Functionalized Carbon Nanotubes into Polypropylene Hollow Fiber, Open Access Library Journal, Volume (1), No (1), Year (2014-5), Pages (1-15)
  76. A. Hafizi , Ali Ahmadpour , M. Koolivand-Salooki , A. Janghorbani , M.H. Moradi , An investigation of artificial intelligence methodologies in the prediction of dirty amine flow rate of gas sweetening absorption column, Petroleum Science and Technology, Volume (32), No (5), Year (2014-5), Pages (527-534)
  77. Sajad Rashidi , Ali Ahmadpour , Neda Jahanshahi , Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Hamed Rashidi , Application of Artificial Intelligent Modeling for Predicting Activated Carbons Properties Used for Methane Storage, Separation Science and Technology, Volume (50), No (1), Year (2015-1), Pages (110-120)
  78. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Bahareh tanhaei , Mika Mänttäri , Manu Lahtinen , Mika Sillanpää , Novel Au NPs/Preyssler Acid/TiO2 Nanocomposite for the Photocatalytic Removal of Azo Dye, Separation and Purification Technology, Volume (133), No (8), Year (2014-9), Pages (415-420)
  79. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Fatemeh Dehghaninezhad , Ali Ahmadpour , Adel Abdsheikhi , Arham jokar , Reza Borabadi , Reduction of sulfur components in the tail gas using oxygen concentration, Wulfenia, Volume (20), No (11), Year (2013-11), Pages (339-343)
  80. Fatemeh F. Bamoharram , Maryam Poorzaki , Ali Morsali , S. Beiramabadi , Ali Ahmadpour , Majid M Heravi , Ali Ayati , Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Potassium salts of the Monosubstituted Keggin Polyoxometalates, Micro and Nano Letters, Volume (9), No (7), Year (2014-6), Pages (482-485)
  81. Ali Ahmadpour , Neda Jahanshahi , Sajad Rashidi , naser chenarany , Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Application of Artificial Neural Networks and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems to Predict Activated Carbon Properties for Methane Storage, Adsorption Science and Technology, Volume (32), No (4), Year (2014-4), Pages (275-290)
  82. Elham Yaghoobpour , Ali Ahmadpour , Nafishe Farhadian , Mojtaba Shariaty-Niassar , Molecular Dynamics Simulation of Carbon Molecular Sieve Preparation for Air Separation, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (32), No (3), Year (2015-3), Pages (494-500)
  83. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Bahareh Tanhaei , Mika Manttari , Mika Sillanpaa , A review on catalytic applications of Au/TiO2 nanoparticles in the removal of water pollutant, Chemosphere, Volume (107), No (7), Year (2014-7), Pages (163-174)
  84. F.F. Bamoharram , N. Hasanzadeh , M.M. Heravi , Ali Ahmadpour , A.Ayati , M. Sillanpää , Endohedral functionalisation of multi-wall carbon nanotubes by acidic cesium salt of Preyssler in nanosize, Micro and Nano Letters, Volume (9), No (3), Year (2014-9), Pages (198-201)
  85. Ali Hafizi , Ali Ahmadpour , M. M. Heravi , F. F. Bamoharram , The Application of Silica-Supported Preyssler HPA as a Heterogeneous and Green Catalyst for the Alkylation of Benzene, Petroleum Science and Technology, Volume (32), No (9), Year (2014-9), Pages (1022-1027)
  86. faribasadat kamelian , Seyed Mahmoud Mousavi , Ali Ahmadpour , vahideh ghafarian , Preparation of acrylonitrile-butadiene-styrene membrane : Investigation of solvent/nonsolvent type and additive concentration, Korean Journal of Chemical Engineering, Volume (31), No (8), Year (2014-8), Pages (1399-1404)
  87. Ali Ahmadpour , Hamed Rashidi , Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Mahsa Razavi Farmad , Comparing the Performance of KOH with NaOH Activated Anthracites in terms of Methane Storage, Adsorption Science and Technology, Volume (31), No (8), Year (2013-8), Pages (729-746)
  88. Ali Ahmadpour , A. Okhovat , Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Pore size distribution analysis of activated carbons prepared from coconut shell using methane adsorption data, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume (74), No (6), Year (2013-6), Pages (886-891)
  89. A. Hafizi , Ali Ahmadpour , M. Coolivand - Salooki , M.M. Heravi , F.F. Bamoharram , Comparison of RSM and ANN for the investigation of linear alkylbenzene synthesis over H14[NaP5W30O110]/SiO2 catalyst, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Volume (19), No (6), Year (2013-11), Pages (1981-1989)
  90. Zahra Hejri , Ali Akbar Seifkordi , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Abdolmajid Maskooki , Biodegradable Starch/Poly (vinyl alcohol) Film Reinforced with TiO2 Nanoparticles, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Volume (20), No (10), Year (2013-10), Pages (1001-1011)
  91. Hamed Rashidi , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Seyed Mojtaba Zebarjad , Majid M. Heravi , Faranak Tayari , Controllable one-step synthesis of ZnO nanostructures using molybdophosphoric acid, Chemical Papers, Volume (68), No (4), Year (2014-1), Pages (516-524)
  92. Ehsan Rahmani , Darush Jafari , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Hossein Rahmani , Studies on the Applicability of Artificial Neural Network (ANN) in Evaluation of Photocatalytic Performance of TiO2 thin Film Doped by SiO2, Recent Patents on Chemical Engineering, Volume (6), No (1), Year (2013-9), Pages (68-74)
  93. Z. Hejri , Ali Ahmadpour , A. A. Seifkordi , Seyed Mojtaba Zebarjad , Role of Nano-Sized TiO2 on Mechanical and Thermal Behavior of Starch/Poly (vinyl alcohol) Blend Films, بین المللی نانو علم و فناوری - International Journal of NanoScience and Nanotechnology, Volume (8), No (4), Year (2013-6), Pages (215-226)
  94. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Effect of O2 Concentration on the Reaction Furnace Temperature and Sulfur Recovery Using a TSWEET® Process Simulator, Journal of Chemical Engineering And Process Technology, Volume (4), No (3), Year (2013-3), Pages (1-3)
  95. Davoud Aghaii , Majid Pakizeh , Ali Ahmadpour , Synthesis and characterization of modified UZM-5 as adsorbent for nitrate removal from aqueous solution, Separation and Purification Technology, Volume (113), No (1), Year (2013-7), Pages (24-32)
  96. Hamed Rashidi , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Majid M. Heravi , Ali Ayati , The novel, one step and facile synthesis of ZnO nanoparticles using heteropolyoxometalates and their photoluminescence behavior, Advanced Powder Technology, Volume (24), No (2), Year (2013-4), Pages (549-553)
  97. Sajad Rashidi , Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami , Ali Ahmadpour , Modeling of activated carbon preparation from Spanish anthracite based on ANFIS structure, Trasport Phenomena in Nano and Micro Scales, Volume (1), No (1), Year (2013-1), Pages (16-25)
  98. Zarrin Es’haghi , Ali Sayfi , Ali Ahmadpour , Ali Akbar Tanha , Ali Samie , Combination of New Solid/Liquid Phase Microextraction Technique Based on Functionalized Multiwalled Carbon Nanotubes with Flame Atomic Absorption Spectroscopy for the Extraction and Determination of Zn(II) in the Environmental Samples, Micro and Nanosystems, Volume (4), No (4), Year (2012-12), Pages (296-303)
  99. Ali Ahmadpour , Tahereh Rohani Bastami , Masoumeh Tahmasbi , Mohammad Zabihi , Rapid removal of heavy metal ions from aqueous solutions by low cost adsorbents, International Journal of Global Environmental Issues, Volume (12), No (2), Year (2012-12), Pages (318-331)
  100. Ahmad Okhovat , Ali Ahmadpour , Farzaneh Ahmadpour , zahra khaki , Pore Size Distribution Analysis of Coal-Based Activated Carbons: Investigating the Effects of Activating Agent and Chemical Ratio, ISRN Chemical Engineering, Volume (2012), No (1), Year (2012-1), Pages (1-10)
  101. Ali Ahmadpour , Bahareh tanhaei , Fatemeh F. Bamoharram , Ali Ayati , Mika Sillanpää , Green, Rapid and Facile HPMo-Assisted Synthesis of Silver Nanoparticles, Current Nanoscience, Volume (8), No (6), Year (2012-12), Pages (880-884)
  102. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Maji d M . Heravi , Mika Sillanpää , Rate redox-controlled green photosy nthesis of gold nanoparticles using H PMo3+xV12−xOx40, Gold Bulletin, Volume (45), No (3), Year (2012-9), Pages (145-151)
  103. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , M. M. Heravi , A G reen and S imple Route f or the Contro lled-Size Synthesis of Gold Nanoparticles U sing Prey ssler Heteropolyacid, Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, Volume (42), No (9), Year (2012-9), Pages (1309-1314)
  104. Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Ali Ahmadpour , Hamed Rashidi , Neda Jahanshahi , Investigating parameters on the preparation of mesoporous activated carbons by the combination of chemical and physical activations using the Taguchi method, Adsorption, Volume (18), No (3), Year (2012-3), Pages (297-305)
  105. Ahmad Okhovat , Ali Ahmadpour , A Comparative Study of the Effects of Different Chemical Agents on the Pore-Size Distributions of Macadamia Nutshell-Based Activated Carbons Using Different Models, Adsorption Science and Technology, Volume (30), No (2), Year (2012-2), Pages (159-169)
  106. Ali Hafizi , Ali Ahmadpour , M. M. Heravi , F. F. Bamoharram , M. Khosroshahi , Alkylation of Benzene with 1-Decene Using Silica Supported Preyssler Heteropoly Acid: Statistical Design with Response Surface Methodology, Chinese Journal of Catalysis, Volume (33), No (2), Year (2012-2), Pages (494-501)
  107. Fatemeh F. Bamoharram , Ali Ahmadpour , Majid M. Heravi , Ali Ayati , Hamed Rashidi , Bahareh tanhaei , Recent Advances in Application o f Polyoxometalates for the Synthesis of Nanoparticles, Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, Volume (42), No (2), Year (2012-3), Pages (209-230)
  108. Ehsan Rahmani , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Tribological properties of multilayer nanostructure TiO2 thin film doped by SiO2, Journal of Sol-Gel Science and Technology, Volume (63), No (1), Year (2012-7), Pages (65-71)
  109. Mohammad Jaber Darabi Mahboub , Ali Ahmadpour , Hamed Rashidi , Improving methane storage on wet activated carbons at various amounts of water, Journal of Fuel Chemistry and Technology, Volume (40), No (4), Year (2012-6), Pages (385-389)
  110. Ali Hafizi , Ali Ahmadpour , Majid M. Heravi , Fatemeh F. Bamoharram , Investigation of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles as Nanocatalysts in Alkylation of Benzene With 1-Decene Using Artificial Intelligence Approach, Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine, Volume (2), No (4), Year (2011-11), Pages (1-5)
  111. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Majid M . Heravi , Hamed Rashidi , Bahareh tanhaei , Application of Molybdophosphoric Acid in Size-Controlled Synthesis of Gold Nanoparticles under UV Irradiation, بین المللی نانو علم و فناوری - International Journal of NanoScience and Nanotechnology, Volume (7), No (2), Year (2011-2), Pages (87-93)
  112. hadiseh nazari , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , M. M. Heravi , Nesarak Eslamiyakhforouzan , Comparison of Catalysts Preyssler and Silica-Supported Nano Preyssler in the Synthesis of Acetyl Salicylic Acid, E-Journal of Chemistry, Volume (9), No (1), Year (2012-1), Pages (272-276)
  113. Hadi Pirmoradi , J. Malakootikhah , Masoud Karimipour , Ali Ahmadpour , Nasser Shahtahmassebi , F. Ekhtiary Koshky , Study of Cobalt-Doped SnO Thin Films, Middle-East Journal of Scientific Research, Volume (8), No (1), Year (2011-8), Pages (253-256)
  114. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , Hamed Rashidi , OPTIMIZATION OF THE EXPERIMENTAL CONDITIONS IN SYNTHESIS OF Au NPs USING PREYSSLER HETEROPOLYACID BASED ON THE TAGUCHI ROBUST DESIGN, Nano, Volume (07), No (1), Year (2012-2), Pages (1250002-10)
  115. Maryam Sahranavard , Ali Ahmadpour , Mohammad Reza Doosti , Biosorption of Hexavalent Chromium Ions from Aqueous Solutions using Almond Green Hull as a Low-Cost Biosorbent, European Journal of Scientific Research, Volume (58), No (3), Year (2011-8), Pages (392-400)
  116. , Ali Ahmadpour , Nasser Shahtahmassebi , M M Bagheri Mohagheghi , Synthesis and characterization of Cu doped cobalt oxide nanocrystals as methane gas sensors, Physica Scripta, Volume (84), No (1), Year (2011-7), Pages (15801-4)
  117. Ehsan Rahmani , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Enhancing the photocatalytic activity of TiO2 nanocrystalline thin film by doping with SiO2, Chemical Engineering Journal, Volume (174), Year (2011-10), Pages (709-713)
  118. F. Bamoharram , M. Heravi , H. Teymouri , Seyed Mojtaba Zebarjad , Ali Ahmadpour , Preyssler Heteropolyacid Supported on Nano-SiO2: A Green and Reusable Catalyst in Selective Oxidation of Benzyl Alcohols to Benzaldehydes, Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, Volume (41), Year (2011-1), Pages (1-8)
  119. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , M. M . Heravi , Hamed Rashidi , Bahareh tanhaei , Application of a New Photocatalyst in the Preparation of Silver Nanoparticles and investigating Their Photocatalytic activity, Journal of Nanostructure in Chemistry, Volume (2), No (1), Year (2011-4), Pages (15-22)
  120. F. F. Bamoharram , Ali Ahmadpour , M. M. Heravi , SYNTHESIS OF CARBON NANOTUBES VIA CATALYTIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION METHOD AND THEIR MODIFICATION WITH PREYSSLER ANION, [NaP5W30O110]14−, Nano, Volume (6), No (4), Year (2011-8), Pages (349-355)
  121. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , M. M. Heravi , Hamed Rashidi , Photocatalytic Synthesis of Gold Nanoparticles Using Preyssler Acid and Their Photocatalytic Activity, Chinese Journal of Catalysis, Volume (32), No (6), Year (2011-6), Pages (978-982)
  122. Masoud Rezaei , Abdolmajid Maskooki , Ali Ahmadpour , Production of concentrated yogurt using superabsorbents and a permeable membrane, Filtration, Volume (11), No (2), Year (2011-3), Pages (105-114)
  123. , Majid Pakizeh , Ali Ahmadpour , CO2 separation using PDMS- ZSM5 zeolite composite membrane, Separation and Purification Technology, Volume (79), No (3), Year (2011-6), Pages (263-302)
  124. FATEMEH F. BAMOHARRAM , Ali Ahmadpour , MAJID M. HERAVI , MOHAMMAD J. SANE CHARKHI , Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as Recyclable and Green Catalyst for One-Pot Synthesis of -Acetamido Ketones and Esters, E-Journal of Chemistry, Volume (8), No (2), Year (2011-4), Pages (689-696)
  125. Fatemeh F. BAMOHARRAM , Majid M. HERAVI , Javad EBRAHIMI , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Catalytic Performance of Nano-SiO2-Supported Preyssler Heteropolyacid in Esterification of Salicylic Acid with Aliphatic and Benzylic Alcohols, Chinese Journal of Catalysis, Volume (32), No (5), Year (2011-4), Pages (1-6)
  126. Ali Ahmadpour , M. Zabihi , - - , Tahereh Rohani Bastami , Effect of adsorbents and chemical treatments on the removal of strontium from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials, Volume (182), No (1), Year (2010-10), Pages (552-556)
  127. M. Zabihi , A. Haghighi Asl , Ali Ahmadpour , Studies on adsorption of mercury from aqueous solution on activated carbons prepared from walnut shell, Journal of Hazardous Materials, Volume (174), No (3), Year (2010-2), Pages (251-256)
  128. Mohammad Zabihi , Ali Ahmadpour , Ali Haghighi Asl , Removal of mercury from water by carbonaceous sorbents derived from walnut shell, Journal of Hazardous Materials, Volume (167), No (127), Year (2009-8), Pages (230-236)
  129. Ali Ahmadpour , معصومه طهماسبی , Tahereh Rohani Bastami , جعفر عامل بشارتی , Rapid removal of cobalt ion from aqueous solutions by almond green hull, Journal of Hazardous Materials, Volume (166), No (127), Year (2009-7), Pages (925-930)
  130. علیمراد رشیدی , محمد مهدی اکبرنژاد , علی اکبر خدادادی , یدا... مرتضوی , Ali Ahmadpour , Single-wall carbon nanotubes synthesized using organic additives to Co–Mo catalysts supported on nanoporous MgO, Nanotechnology, Volume (18), No (31), Year (2007-8)
  131. Akbar Shahsavand , Ali Ahmadpour , Application of optimal RBF neural networks for optimization and characterization of porous materials, Computers and Chemical Engineering, Volume (29), No (10), Year (2005-9), Pages (2134-2143)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

  1. علی احمدپور , مصطفی اصغرزاده خراسانی , مهرداد ملکشاهی , فرهاد میثمی , سیدامیرحسین حسینی , محمد فرقانی لزرجانی , مهلا احمدی , بررسی اثر به کارگیری کمک منعقدکننده منیزیم اکسید به منظور بهبود آبگیری از لجن هاضم هوازی فرایند بیولوژیکی ASBR با پلی الکترولیت کاتیونی , دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی شیمی و مهندسی شیمی , 2022-06-10
  2. محمدحسن سیدآبادی , علی احمدپور , علی نخعی پور , سنتز جاذب دروازه مولکولی Ba-ETS-4 جهت جداسازی نیتروژن از متان , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09
  3. فاطمه حیاتی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی , تولید کربن نیترید گرافیتی جهت حذف فوتوکالیستی آلاینده های رنگی و دارویی , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09
  4. زویا مسلم پور , سپهر صدیقی , علی دشتی , علی احمدپور , بررسی و مقایسه ویژگی‎های موثر در کیفیت غربال‎های مولکولی‎ مورد استفاده در فرآیند نم‎زدایی از گازهای اولفینی , هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2021-11-09
  5. ربابه عبدی نیا , الهام کمالی حیدری , علی احمدپور , سنتز نانوالیاف کربنی به روش الکتروریسی و بررسی عوامل موثر در فرایند , کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه , 2019-05-20
  6. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , الهام یساری , الهام رزمی , محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه ها , یازدهمین کنگره مهندسی شیمی , 2006-11-28
  7. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , الهام یساری , ملیحه درگاهی , مدلسازی و شبیه سازی فرایند سقوط سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی , ششمین کنگره مهندسی شیمی , 2004-11-23
  8. علیرضا حیدری , علی احمدپور , ناصر ثقه الاسلامی , حامد نایب زاده , امیرحسین آزمون , تولید سوخت سبز بیودیزل در حین فرایند استری‌کردن اسید اولئیک با استفاده از کاتالیست-های میلیمتری نانوساختار γ-Al2O3 سولفاته , ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی , 2017-01-25
  9. مهرداد ملکشاهی , علی احمدپور , اکسیداسیون پیشرفته ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فیلم های زیستی در برج- های خنک کننده , سی و نهمین همایش ملی شیمی نیروگاه های کشور , 2017-01-03
  10. سعید اکبری , سید محمدتقی حامدموسویان , علی احمدپور , فاطمه موسوی بایگی , بررسی تئوری خواص دینامیکی و ریخت شناسی غشاء نافیون حاوی هتروپلی آنیون و ایزوپلی آنیون , پنجمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک , 2017-11-22
  11. سینا یوسفی پاسندی , علی دشتی , علی احمدپور , مدلسازی سینتیکی بسپارش پلی¬پروپیلن در فاز مایع به کمک روش هیبریدی ممان ها-الگوریتم ژنتیک , اولین کنفرانس ملی فرایندهای گاز و پتروشیمی , 2017-05-03
  12. سحر مومنی , علی احمدپور , محمدمهدی مرتضوی , طاهره روحانی بسطامی , جذب آلاینده های نفتی از سطح آب با استفاده از کامپوزیت سیلیکا آیروژل- خاک رس , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-09-23
  13. علی مجاوریان کرمانی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی , مطالعه و بررسی سینتیک فرایند گوگردزدایی اکسایشی از هیدروکربن‌ها با استفاده از کامپوزیت هتروپلی‌اکسومتالات داوسون/کربن فعال , سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی , 2016-09-23
  14. علیرضا حیدری , علی احمدپور , ناصر ثقه الاسلامی , حامد نایب زاده , امیرحسین آزمون , سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری , چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران , 2016-12-14
  15. علیرضا حیدری , علی احمدپور , ناصر ثقه الاسلامی , حامد نایب زاده , امیرحسین آزمون , بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری , چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران , 2016-12-14
  16. مجید کریمی , احسان معاصری , شیرین کیانی , علی احمدپور , تهیه کربن فعال نانوساختار از پیرولیز تایرهای مستعمل , اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی , 2016-02-03
  17. سپیده علیزاده مقدم , هادی عربی , علی احمدپور , سنتز نانوذرات اکسید مس به روش سریع همرسوبی به منظور کاربرد در روانکارها و بررسی خواص ساختاری آن , کنفرانس فیزیک ایران 1394 , 2015-08-24
  18. فاطمه احمدی حکمتی کار , علی احمدپور , سید محمدتقی حامدموسویان , سنتز سبز نانوذرات پلاتین با استفاده از پلی اکسومتالات , دومین همایش آموزشی فناوری نانو , 2013-03-13
  19. وحید مجاوربرآبادی , علی احمدپور , سنتز نانوذرات مغناطیسی فریت روی و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگ , اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی , 2014-05-14
  20. سیده منیره حسینی , محمدحسین محمودی قرائی , سیداحمد مظاهری , علی احمدپور , غلامرضا ثوابی , مقایسهی قابلیت جذب سطحی عنصر سرب توسط دو جاذب گوتیت طبیعی و گل قرمز اصلاح شده از آبهای آلوده , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
  21. الهام یعقوب پور , علی احمدپور , نفیسه فرهادیان , مجتبی شریعتی نیاسر , بررسی سینتیک جذب در فرآیند سنتز غربال مولکولی کربنی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی , کنفرانس نانومحاسباتی , 2013-02-15
  22. الهام یعقوب پور , علی احمدپور , مجتبی شریعتی نیاسر , نفیسه فرهادیان , شبیه سازی دینامیک مولکولی سنتز غربال مولکولی کربنی همراه با بررسی تاثیر پارامتر دما در تغییر ابعاد حفره ها , دومین همایش ملی کاربردهای نانوفناوری در علوم محض و کاربردی , 2013-02-13
  23. شهره جلالی , علی احمدپور , فاطمه فراش بامحرم , مجید ممهد هروی , سنتز نانوساختارهای پرایسلر نهش یافته بر روی سیلیکا و کاربرد آن ها برای حذف رنگ متیلن بلو از پساب , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16
  24. حمیدرضا صفری , علی احمدپور , سیدمحمود موسوی , حامد رشیدی , مقایسه نانوذرات TiO2 و ZnO جهت حذف فتوکاتالیستی اسید ترفتالیک از محیط آبی , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16
  25. سمیرا صفایی پسیخانی , ناصر شاه طهماسبی , علی احمدپور , منصور مشرقی , Synthesis, characterization and antimicrobial properties of Cu/ZnO composite nanoparticles , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26
  26. سید محمدتقی حامدموسویان , اکبر شاهسوند , علی احمدپور , تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده , هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28
  27. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , الهام یساری , الهام رزمی , محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه , یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-11-28
  28. یاسین نوذری اول , اکبر شاهسوند , علی احمدپور , شبیه سازی فرایند استریلیزاسیون حرارتی پیوسته مواد غذایی , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15
  29. زهرا مبرا , اکبر شاهسوند , علی احمدپور , شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15
  30. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , بررسی ترکیب و کاربردهای پسماندهای میکروکریستالی واحد تصفیه آب نیروگاه بخار مشهد , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15
  31. علی احمدپور , اکبر شاهسوند , بررسی روش های جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی پالایشگاه فجر , دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2005-11-15
  32. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی , اولین سمینار ملی راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی , 2004-07-06
  33. علی احمدپور , اکبر شاهسوند , محمد رضا قربانی , تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها , نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2004-11-23
  34. علی احمدپور , اکبر شاهسوند , محمد شاهوردی , کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیست , چهارمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران , 2003-02-04
  35. حامد رشیدی , علی احمدپور , علی آیتی , تهیه کربن فعال از زغال سنگ طبس به روش شیمیایی و با استفاده از KOH جهت ذخیره سازی متان , سیزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای مهندسی شیمی و نفت , 2010-10-25
  36. گلبرگ خمسی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی , پنجمین سمینار منطقه ای امنیت غذایی , 2009-12-16
  37. زهرا شیخی مهرآبادی , علی احمدپور , ناصر شاه طهماسبی , محمدمهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور , سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها , اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-10
  38. مریم الداغی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , مجید پاکیزه , ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا , سومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گران ایران , 2009-11-17
  39. مسعود کریمی پور , هادی پیرمرادی چاپارچی , علی احمدپور , ناصر شاه طهماسبی , سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , 2009-02-03
  40. مریم الداغی , علی احمدپور , سیدمجتبی زبرجد , مجید پاکیزه , غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات , اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-09
  41. سیده فاطمه بنی هاشمی , علی احمدپور , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار , ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 , اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , 2009-11-10
  42. علی احمدپور , سمیه رجب زاده , مریم شفیعی مقدم , زکیه یوسفی , تهیه نانولوله های کربنی با استفاده از کاتالیست Fe/Co بر پایه CacO3 به روش CVD , همایش ملی نانومواد و نانوتکنولوژی , 2009-04-27
  43. حامد رشیدی , علی احمدپور , بررسی و مقایسه روش های ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی , اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2008-05-31
  44. حامد رشیدی , علی احمدپور , بررسی تاثیر نسبت ماده فعال ساز در تهیه کربن فعال جهت ذخیره سازی متان , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20
  45. علی احمدپور , مریم فهار , تهیه و ساخت کربن های فعال با کاربری حذف آلاینده های آلی فرار , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20
  46. بهاره تنهائی , علی احمدپور , اکبر شاهسوند , علی آیتی افین , معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20
  47. علی آیتی افین , علی احمدپور , اکبر شاهسوند , عبدالرحیم رضائی پور , بهاره تنهائی , تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20
  48. علی احمدپور , ابراهیم آرام تن , ساخت جاذب های کربنی از هسته خرما با استفاده از عامل های شیمیایی اسید فسفریک و کلرید روی , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20
  49. سیدمجتبی زبرجد , حیدر خدیوی آیسک , نسرین ساسانی , سیدعبدالکریم سجادی , علی احمدپور , سمیه کاظمیان مروی , بررسی پارامترهای موثر بر تولید همزمان ژل TiO2/SiO2 , یازدهمین انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2007-11-13
  50. علی احمدپور , گلبرگ خمسی , سیدمجتبی زبرجد , A study on the role of CNT content on physical properties of PE/CNT nanocomposites , First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2006-12-10
  51. اکبر شاهسوند , علی احمدپور , سید محمدتقی حامدموسویان , استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن , هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2002-10-28

انگلیسی

  1. Atiyeh Amirafshar , Ali Ahmadpour , Heavy metal removal by modified cellulose nano fibers (MCNF) , بیست و سومین کنفرانس شمی فیزیک انجمن شیمی ایران , 2022-01-12
  2. Fatemeh Hayati , Ali Ahmadpour , طاهره روحانی بسطامی , Preparation And Study Of Photocatalytic Activity Of Graphitic Carbon Nitride For The Removal Of Pharmaceutical Pollutants , 10th National Biennial Seminar (Webinar) of Chemistry and Environment , 2021-11-01
  3. شاهین روزبه , فاطمه فراش بامحرم , Ali Ahmadpour , Ali Ayati , Synthesis and Characterization of a Novel Nanostructured Porous Hybrid Material Based on Salts of the Vanadonickelocuprate (II) POM with Multiwall Carbon Nanotubes , شانزدهمین کنگره شیمی ایران , 2013-09-07
  4. sayyede mohaddeseh abuzaryan , Hossein Ali Akhlaghi Amiri , Ali Ahmadpour , ramin mohammadi pour , Evaluation of nano-CTAB surfactant for the purpose of enhancing oil recovery in an Iranian carbonate reservoir , 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020) , 2020-10-28
  5. sara abolhasani , طاهره روحانی بسطامی , Ali Ahmadpour , Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design (CCD) , ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران , 2019-09-17
  6. rohollah johnny , طاهره روحانی بسطامی , Ali Ahmadpour , محبوبه قهرمانی نژاد , Synthesis and characterization of Cu-based metal-organic framework MOF-199 as an efficient adsorbent for dyes removal , ششمین کنفرانس ملی زئولیت انجمن شیمی ایران , 2019-09-17
  7. Shohreh Mirzaee , Ali Ahmadpour , Akbar Shahsavand , A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density , دومین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی , 2019-05-01
  8. Somya Saad Alwain Al - Qaisi , Ali Ahmadpour , M. Ghahremaninezhad , T. Rohani Bastami , Application of HKUST-1@GO Nanocomposite for the Removal of Lead from Wastewater , 5th Iran International Zeolite Conference , 2018-08-26
  9. rohollah johnny , Ali Ahmadpour , M. Ghahramaninezhad , T. Rohani Bastami , Synthesis and Characterization of Iron-based Metal-Organic Framework MIL-53 , 5th Iran International Zeolite Conference , 2018-08-26
  10. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Jesús M. de la Fuente , Jesús M. de la Fuente , Scott G. Mitchelle , Effect of novel activation process on palladium/polyoxometalate/graphene nanocomposite for ethanol electrooxidation application , European Advanced Materials Congress 2016 , 2016-08-23
  11. seyedeh monireh hosseini , Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie , Seyed Ahmad Mazaheri , Ali Ahmadpour , Investigation of Effective Parameters on Adsorption of Pb2+ by Natural Goethite from Hurmoz Island, Persian Gulf , Goldschmidt Conference-2016 , 2016-06-26
  12. , Alireza Farsad , Ali Ahmadpour , Synthesis of strong silica aerogel as a novel material for adsorptive removal of para-dichlorobenzene from water , European Advanced Materials Congress 2016 , 2016-08-23
  13. , Ali Ahmadpour , Fatemeh Ahmadi hekmati kar , Fe3O4/ Bi2WO6 nanohybrid: Preparation and photocatalytic application for pharmaceutical degradation under solar light , European Advanced Materials Congress 2016 , 2016-08-23
  14. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Optimizing Catalytic Performance of Alumina and Bauxite Pellets after Blocking by Liquid Sulfur , International Conference on Engineering and Applied Sciences , 2016-03-13
  15. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Artificial Neural Network (ANN) to Predict the Reaction Furnace Temperature , سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2014-03-04
  16. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Mahdi Pourafshari Chenar , Amount of the Sulfur Components in the TailGas , سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2014-03-04
  17. samer asadi , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Ali Ahmadpour , Effect of the Oxygen Concentration in the inlet Air to the new Operating on the Sulfur Components in the TailGas , مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی , 2015-05-28
  18. T. Rohano Bastami , Faranak Tayari , Ali Ahmadpour , Solar photocatalytic degradation of Acetaminophen by Bismuth ferrite nanoparticle , 6th International conference on nanostructures ICNS6 , 2016-03-07
  19. , Ali Ahmadpour , A new approach for the preparation of magnetic-polyoxometalate nanocomposite and its photocatalytic activity under sunlight , Asian nano forum conference 2015 , 2015-03-08
  20. fariba abdollahi , Ali Ahmadpour , , Synthesis of biodegradable calcium- alginate aerogel as Celecoxib drug carrier , Asian nano forum conference 2015 , 2015-03-08
  21. Sepide Alizade Moqaddam , Hadi Arabi , Ali Ahmadpour , Experimental Evaluation on the Viscosity of Rapeseed Oil Bio-lubricant by the Addition of CuO Nanoparticles , International Conference on Agricultural Research Applications , 2015-06-11
  22. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Scott G. Mitchelld , THE KEY ROLE OF ACTIVATION PROCESS IN ETHANOL ELECTROOXIDATION BY PALLADIUM NANOPARTICLES , Third International Conference on Oil, Gas and Petrochemical Iran , 2015-12-13
  23. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , Narjes Ashraf , Fatemeh F. Bamoharram , Scott G. Mitchell , Stabilization and dispersion of Pd nanoparticles on graphene nano sheets using polyoxometalate, and the use of the resulting materials in a direct ethanol fuel cell , سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی , 2015-05-12
  24. Sara Khadempir , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , F. F. Bamoharram , Narjes Ashraf , Preparation and electrocatalytic application of novel Pd nanoparticle/polyoxometalate/Graphene nanohybrid , دهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران , 2014-11-26
  25. Fatemeh Ahmadi hekmati kar , Ali Ahmadpour , Mohammad Taghi Hamed Mosavian , F.F Bamoharram , Green synthesis of Pt nanoparticles using Keggin and Dawson heteropolyacids and preparation of their composites with carbon nanotubes , 5th International Conference on NanoStructures (ICNS5) , 2014-03-06
  26. Morteza Niknam Shahrak , Ali Ahmadpour , Multicomponent Adsorption Equilibria: Effect of Site Matching Correlation in HEL and HIAST Models , The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014) , 2014-02-24
  27. Alireza Haghparast , Maryam Heidari Kharaji , Maryam Moghaddam Matin , Ali Ahmadpour , Expression Analysis of Molecular Markers of Inflammation in Human Monocytic THP-1 cells Cultured with Single Walled Carbon Nanotubes Functionalized with Polyethylene Glycol (PEG-SWNT) , 15th International Congress of Immunology , 2013-08-22
  28. Morteza Davarpanah , , Ali Ahmadpour , Removal of p-toluenesulfonic acid from aqueous solution using magnetic resin with triethanolamine functionality , شانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2013-10-29
  29. Morteza Davarpanah , , Ali Ahmadpour , Adsorption of p-toluenesulfonic acid onto diethanolamine-functionalized polymeric resin: Kinetic experiment , شانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2013-10-29
  30. Hamed Rashidi , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , Seyed Mojtaba Zebarjad , M. M. Heravi , Ali Ayati , Hydrothermal Synthesis of ZnO Nanosheets Using Molybdophosphoric Acid as a Green and Eco-friendly Catalyst and Their Photocatalytic Applications for Degradation of Azo Dyes , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16
  31. F. F. BAMOHARRAM , A. GHORBANIANI1 , M. M. HERAVI , Ali Ahmadpour , Ali Ayati , Synthesis and Characterization of Modified Carbon Nanotubes with Silica-supported Preyssler Nano Particles and Study of Their Catalytic Activities in Synthesis of β-acetamido Ketones/Esters , 4th WSEAS international conference on Nanotechnology , 2012-02-22
  32. shohreh jalali , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , M. M. Heravi , Bahareh tanhaei , Ali Ayati , Synthesis of Silica-Supported Preyssler Nanoparticles and their Applications for Azo Dyes Degradation , Iran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12) , 2012-06-27
  33. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F. F. BAMOHARRAM , M. ROSHANI , M. M. HERAVI , Size-controlled and Green Synthesis of Metal Nanoparticles Using Molybdophosphoric Acid , 4th WSEAS international conference on Nanotechnology , 2012-02-22
  34. F. Haghighatju , H. Hashemipour Rafsanjani , Ali Ahmadpour , Pore size distribution prediction of activated carbon synthesized in different operating conditions , چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16
  35. Sajad Rashidi , Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami , Ali Ahmadpour , Modeling of carbon nanostructure materials based on adaptive neuro-fuzzy inference system , the 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4 , 2012-03-12
  36. Alireza Haghparast , Maryam Heidari Kharaji , Maryam Moghaddam Matin , Ali Ahmadpour , The Inflammatory properties of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) in human monocytic THP-1 cells , 11th international Congress of Immunology & Allergy , 2012-04-26
  37. nafiseh tootoonchiyan , Ali Ahmadpour , M. M. Heravi , F. F. Bamoharram , Nano Titania-Supported Dawson Heteropolyacid as Green Solid Catalyst for Synthesis of Linear Alkylbenzene , Iran-Belarus International Conference on Modern Applications of Nanotechnology (IBCN12) , 2012-06-27
  38. Ehsan Rahmani , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Comparison of the Photocatalytic activity of TiO2 with the TiO2:SiO2 thin film , The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011) , 2011-11-21
  39. Ehsan Rahmani , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Influence of SiO2 in TiO2 matrix on tribological properties of TiO2 , The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011) , 2011-11-21
  40. A. Ghorbaniani , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , Ali Ahmadpour , MODIFICATION OF CARBON NANOTUBES WITH NANO PREYSSLER HETEROPLOYACID , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  41. J. Ebrahimi , F.F. Bamoharram , M.M. Hearvi , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , NANO PREYSSLER: AN EFFICIENT AND REUSABLE SOLID CATALYST FOR ESTERIFICATION OF AROMATIC ALCOHOLS , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  42. Nesarak Eslamiyakhforouzan , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , hadiseh nazari , SILICA-SUPPORTED KEGGIN NANO PARTICLES AS A CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  43. shima dabaghi , Ali Ahmadpour , SM. Shiva , MECHANICAL BEHAVIORS OF SMR RUBBER REINFORCED WITH NANO- PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  44. hadiseh nazari , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , Nesarak Eslamiyakhforouzan , Preparation of Silica-supported Preyssler Nanoparticles and Its Catalytic Performance in Esterification of Acetylsalicylic acid with acetic Anhydride , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  45. Bahareh tanhaei , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , Hamed Rashidi , Ali Ayati , PHOTOCATALYSIS SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES USING PREYSSLER ACID , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  46. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Hearvi , Hamed Rashidi , Bahareh tanhaei , A NOVEL CATALYST FOR PHOTOSYNTHESIS OF GOLD NANOPARTICLES , 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences, Engineering and Medicine (NTC2011) , 2011-05-16
  47. Hadi Zohreie , Mohammad Ali Fanaei Shykholeslami , Ali Ahmadpour , Hierarchical hybrid fuzzy-neural networks for modeling of activated carbon preparation for methane storage , The 7th International Chemical Engineering Congress& Exhibition , 2011-11-21
  48. Alireza Haghparast , Maryam Heidari Kharaji , Maryam Moghaddam Matin , Ali Ahmadpour , The effect of single walled carbon nanotubes functionalized with polyethylene glycol (PEG-SWNT) on the expression of several pattern recognition receptors (PRRs) genes in human monocytic THP-1 cells , Nanocarbons 2011: Carbon Nanotubes and Related Materials , 2011-09-06
  49. F. F. Bamoharram , M. M. Heravi , Ali Ahmadpour , M. J. Sane Charkhi , Ali Ayati , Hamed Rashidi , One-Pot Synthesis of B -Acetamido Ketones and Esters Using Bulk and Activated Carbon-Supported Tungstophosphoric Acid as an Inorganic Green Catalyst , 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference-IICC12 , 2010-09-15
  50. Hamed Rashidi , Ali Ahmadpour , F. F. Bamoharram , M. M. Heravi , Ali Ayati , Synthesis of Useful Contamination-Free Silver Nanoparticle Suspensions by Using Polyoxometalate , 12th Iranian Inorganic Chemistry Conference-IICC12 , 2010-09-15
  51. Nesarak Eslamiyakhforouzan , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , hadiseh nazari , Using Supported Heteropoly Acids as a Eco-Friendly and Recyclable Catalyst for Efficient Synthesis of Acetylsalicylic Acid , 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering , 2010-10-25
  52. , Ali Ahmadpour , Nasser Shahtahmassebi , M. M. Mohagheghi , Masoud Karimipour , INVESTIGATING THE EFFECT OF COPPER IMPURITY AND HEATING ON THE SURFACE MORPHOLOGY, NANOSTRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF CU DOPED COBALT OXIDE THIN FILMS , 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2010-11-09
  53. Ali Ayati , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , Hamed Rashidi , BAHAREH TANHAEE , A RAPID SIMPLE ROUTE FOR SYNTHESIS OF NANOSIZED SILVER BY CHEMICAL PHOTOREDUCTION METHOD USING POLYOXOMETALATE , 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2010-11-09
  54. Ali Hafizi , Ali Ahmadpour , M.M. Heravi , F.F. Bamoharram , LIQUID PHASE ALKYLATION OF BENZENE WITH 1-DECENE CATALYZED BY NANO SiO2 SUPPORTED 12-TUNGSTOPHOSPHORIC ACID , 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2010-11-09
  55. Nesarak Eslamiyakhforouzan , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , hadiseh nazari , EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN USING NANO SILICA-SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND RECYCLABLE CATALYST , 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2010-11-09
  56. hadiseh nazari , Ali Ahmadpour , F.F. Bamoharram , M.M. Heravi , Nesarak Eslamiyakhforouzan , NANOPREYSSLER’S ANION AS HETEROGENEOUS AND RECYCLABLE CATALYSTS FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID , 3rd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology , 2010-11-09
  57. Akbar Shahsavand , Ali Ahmadpour , Prediction of Energy and Pore Size Distributions Via Linear Regularization Theory , International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2006) , 2006-10-27
  58. Ali Ahmadpour , Akbar Shahsavand , Application of Neural Networks for Characterization of Porous Materials , International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2006) , 2006-10-27
  59. Ali Ahmadpour , Ali Hafizi , MAJID M. HERAVI , FATEMEH F. BAMOHARRAM , LIQUID PHASE ALKYLATION OF BENZENE WITH 1-DECENE OVER SILICA SUPPORTED H14[NaP5W30O110] AS A GREEN AND REUSABLE CATALYST , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT 2010 , 2010-12-13
  60. hadiseh nazari , Ali Ahmadpour , Fatemh F. BAMOHARRAM , Majid M . HERAVI , Nesarak Eslamiyakhforouzan , SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID BY NANOPREYSSLER’S ANION AS GREEN, ECO-FRIENDLTY AND RECYCLABLE CATALYST , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT 2010 , 2010-12-13
  61. Nesarak Eslamiyakhforouzan , Ali Ahmadpour , Fatemeh F. Bamoharram , Majid M. Heravi , hadiseh nazari , USING NANO SILICA‐SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND ECO‐FRIENDLY CATALYST FOR EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT 2010 , 2010-12-13
  62. Ali Ahmadpour , Tahereh Rohani Bastami , Masoumeh Tahmasbi , - - , RAPID REMOVAL OF HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY LOW COST ADSORBENTS , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT 2010 , 2010-12-13
  63. , Ali Ahmadpour , Majid Pakizeh , Mahdi Pourafshari Chenar , Synthesis, Characterization and Separation Performance of ZSM-5 Zeolite Membranes , International Conference on Nanotechnology (ICONT-2009) , 2009-12-14
  64. maryam aldaghi , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Majid Pakizeh , Preparation and characterization of lmide-siloxane/silica Nanocomposite Films , International Conference on Nanotechnology (ICONT-2009) , 2009-12-14
  65. maryam aldaghi , Ali Ahmadpour , Seyed Mojtaba Zebarjad , Majid Pakizeh , Preparation of imide-siloxane/silica nanocomposite membrane , 9th International Seminar on Polymer Science and Technology , 2009-10-17
  66. Ali Ahmadpour , Masoumeh Tahmasbi , Tahereh Rohani Bastami , J. Amel. Besharati , Application of almond green hull for the removal of cobalt ion from aqueous solution , First International Conference on “Advances in Wastewater Treatment and Reuse , 2009-11-10
  67. Abdolmajid Maskooki , Ali Ahmadpour , Masoud Rezaei , Investigating yoghurt Dewatering using permeable membrane and polyacrylic superabsorbent , 3rd International congress on food and nutrition , 2009-04-22
  68. , Ali Ahmadpour , Nasser Shahtahmassebi , , Masoud Karimipour , Synthesis of Cobalt oxide and Cu doped Cobalt Oxide for Biosensor , THE SPECIALIZED CONGRESS AND INTERNATIONAL EXHIBITION OF NANOMEDICINE, NANOBIOTECHNOLOGY, NANOBIOSENSORS AND NANOMATERIALS , 2009-07-14
  69. Maryam Yaldagard , Ali Ahmadpour , Biomedical Application of Magnetic Nanoparticles: A Review of , THE SPECIALIZED CONGRESS AND INTERNATIONAL EXHIBITION OF NANOMEDICINE, NANOBIOTECHNOLOGY, NANOBIOSENSORS AND NANOMATERIALS , 2009-07-14
  70. محمد ذبیحی , علی حقیقی اصل , Ali Ahmadpour , Investigating methods and effective parameters in the adsorption of mercury from aqueous solutions , The 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008) , 2008-01-02
  71. زرین اسحاقی , آزین فرزین , Ali Ahmadpour , محمد احمدی گل سفیدی , الهام قاسمی , علی سیفی , علی اکبر تنها , A new technique for extraction of metal ions in water samples, combination of ‎multiwalled carbon nanotubes and polypropylene hollow fiber as a solid-liquid ‎microextraction technique‎ , Nanotechnology in Indias Future , 2008-12-11
  72. محمد ذبیحی , Ali Ahmadpour , علی حقیقی اصل , MERCURY ADSORPTION ON A CARBON SORBENT DERIVED FROM WALNUT SHELL , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20
  73. Ali Ahmadpour , نائله افتخاری , Investigating The Chromium Ion Removal By Nano-structured Adsorbents , The 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology ‎‎(ICNN2008)‎ , 2008-02-28
  74. غلامعلی منصوری , Ali Ahmadpour , Tahereh Rohani Bastami , زرین اسحاقی , Establishment of A National Center For Sustainable Nanobiotechnology , The 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology ‎‎(ICNN2008)‎ , 2008-10-28
  75. Ali Ahmadpour , isosteric heat of adsorption in a series of chemically activated carbons , پنجمين كنگره ملي و چهارمين كنگره بين المللي مهندسي شيمي ايران , 2000-04-24