مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیدایمان شریعتی , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , علی اکبر اکبری , تحلیل فضای کاری و سینماتیک بازوی روبات جابجاکننده محصولات در مزرعه, ماشین های کشاورزی, سال (2020-12)
 2. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , تشخیص خودکار فلفل دلمه‌ای مبتنی بر توصیفگر سه بعدی هیستوگرام ویژگی‌های سریع نقطه (FPFH) و یادگیری ماشین, پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی, دوره (12), شماره (1), سال (2023-7), صفحات (27-39)
 3. اتنا شهرکی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , الهام آذرپژوه , شبیه‌سازی انتقال حرارت و رم در خشک‌کن رفرکتنس ویندو برای ژل آلوئه‌ورا, ماشین های کشاورزی, سال (2023-12)
 4. علی سعیدان , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , مرضیه معین فرد , دره‌بندی دانه‌های کاکائو آلوده به آفلاتوکسین با استفاده از طیف‌سنی مادون قرمز نزدیک, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2022-3), صفحات (129-138)
 5. مهدی آرین , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , برآورد حجم حفره بذر میوه خربزه با استفاده از روش مقطع‌نگاری رایانه‌ای پرتو ایکس, علوم باغبانی, دوره (34), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (535-545)
 6. امید دوستی ایرانی , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , منصوره شمیلی , پیمان آذرکیش , پیش بینی برخی ویژگی‌های کیفی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از پردازش تصاویر رنگی و شبکه‌های عصبی مصنوعی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (145-156)
 7. محسن علی پور , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال, پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی, دوره (8), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (85-96)
 8. محمدرضا باقری , محمدحسن راشدمحصل , محمودرضا گلزاریان , تهیه‌ی مجموعه‌ها‌ی گیاهی، بذری و تصاویر بذر علف های هرز منطقه‌ی‌ مشهد, علوم و فناوری بذر ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (275-287)
 9. معصومه عبداله پور , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , حسین ابوترابی زارچی , تعیین زوایای بهینه آرایه های خوشیدی برای دریافت بیشترین انرژی -مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد-, انرژی ایران, دوره (20), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (103-125)
 10. محمدرضا باقری , محمد حسن راشد محصل , محمودرضا گلزاریان , مقایسه کارآیی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرز, بوم شناسی علف های هرز, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (31-39)
 11. محمودرضا گلزاریان , منصوره شمیلی , امید دوستی ایرانی , پیمان آذرکیش , تشخیص آسیب های سطحی ناشی از صدمات مکانیکی میوه انبه رقم کلک سرخ با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر رنگی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (5), سال (2017-2), صفحات (652-662)
 12. علی محمدزاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , طبقه‌بندی اناردانه بر اساس ویژگی‌های تصویر به روش تحلیل تفکیک خطی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (182-192)
 13. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , حسن صدرنیا , بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2015-3), صفحات (677-693)
 14. محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , محمدحسین عباسپور فرد , شناسایی و تعیین درجه تازگی اناردانه با استفاده از سامانه تصویر برداری حرارتی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (152-162)
 15. کامبیز حسین پناهی تازه آباد , محمدحسین عباسپور فرد , جواد فیضی , محمودرضا گلزاریان , استفاده از پوست سبز گردو بعنوان رنگدانه جدید در سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (47), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (731-738)
 16. دانیال گندم زاده , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , ابراهیم ایزدی دربندی , ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز, پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (30), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (230-241)
 17. ندا محسنی رودپشتی , عادل سپهر , سیدرضا حسین زاده , محمودرضا گلزاریان , اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک, پژوهش های دانش زمین, دوره (7), شماره (26), سال (2016-7), صفحات (101-116)
 18. رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , آمنه سازگارنیا , کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک, فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), دوره (2), شماره (8), سال (2015-12), صفحات (103-114)
 19. حامد سیگاری , محمد طبسی زاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلاء, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2015-11), صفحات (382-391)
 20. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (125-141)
 21. علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (82-91)
 22. محسن مهدیانی , رضا طباطبایی کلور , محمودرضا گلزاریان , شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای, تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2014-5), صفحات (13-26)
 23. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (114-125)
 24. عباس روحانی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی), تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (15), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (97-108)

انگلیسی

 1. Ghasem Bahrami , Mohammad Hossein Aghkhani , Mahmood Reza Golzarian , Behjat Deiminiat , The evaluation of lime juice adulteration by comparing cyclic voltammetry and electronic tongue methods, ماشین های کشاورزی, Year (2023-8)
 2. Narges Ghanei Ghooshkhaneh , Mahmood Reza Golzarian , KavehMollazade , VIS-NIR spectroscopy for detection of citrus core rot caused by Alternaria alternata, Food Control, Volume (144), Year (2023-2), Pages (109320-109327)
 3. Hanieh Sajjadi , Seyed Hadi Ebrahimi , Seyed Alireza Vakili , Abbas Rohani , Mahmood Reza Golzarian , Vahideh Heidarian Miri , Operational conditions and potential benefits of grains micronization for ruminant: A review, Animal Feed Science and Technology, Volume (287), No (5), Year (2022-5), Pages (115285-115296)
 4. Narges Ghanei Ghooshkhaneh , Mahmood Reza Golzarian , Mojtaba Mamarabadi , Withdrawn: Spectral pattern study of citrus black rot caused by Alternaria alternata and selecting optimal wavelengths for decay detection, Food Science and Nutrition, Volume (10), No (6), Year (2022-6), Pages (1694-1706)
 5. Rouhollah Salehi , Ahmad Jahanbakhshi , Mahmood Reza Golzarian , Mehdi Khojastehpour , Evaluation of solar panel cooling systems using anodized heat sink equipped with thermoelectric module through the parameters of temperature, power and efficiency, Energy Conversion and Management: X, Volume (11), No (2021), Year (2021-9), Pages (100102-1000109)
 6. Ali saeidan , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Marzieh Moeenfard , Haris Ahmad Khan , Detection of foreign materials in cocoa beans by hyperspectral imaging technology, Food Control, Volume (129), Year (2021-11)
 7. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Developmental Changes in Ripeness Indexes and Physico-Chemical Properties of Pomegranate Fruit During Maturity On Tree, Erwerbs-Obstbau, Volume (63), No (2), Year (2021-4), Pages (215-225)
 8. Moon K Lee , Mahmood Reza Golzarian , Inki Kim , A new color index for vegetation segmentation and classification, Precision Agriculture, Volume (22), No (1), Year (2021-2), Pages (179-204)
 9. shayeste amini , Mahmood Reza Golzarian , EsmailMahmoodi , Andres Jeromin , M. Hossein Abbaspour-Fard , Numerical simulation of the Mexico wind turbine using the actuator disk model along with the 3D correction of aerodynamic coefficients in OpenFOAM, Renewable Energy, Volume (163), Year (2021-1), Pages (2029-2036)
 10. Fatemeh Kazemi , Mahmood Reza Golzarian , Fatemeh Nematollahi , Quality Assessment of Turfgrasses Using NTEP Method Compared to an Image-Based Scoring System, Journal of Ornamental plants, Volume (10), No (3), Year (2020-3), Pages (167-178)
 11. Kambiz HosseinPanahi , Mahmood Reza Golzarian , M. Hossein Abbaspour-Fard , جواد فیضی , Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers Approach, Optik, Volume (208), Year (2019-12), Pages (164068-164090)
 12. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , A comparative study of reflectance and transmittance modes of Vis/NIR spectroscopy used in determining internal quality attributes in pomegranate fruits, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (13), No (4), Year (2019-8), Pages (3130-3139)
 13. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Instrumental measurement of pomegranate texture during four maturity stages, Journal of Texture Studies, Volume (50), No (5), Year (2019-5), Pages (410-415)
 14. H. Aghili , Mahmood Reza Golzarian , S. Yassaei , , Z. Moradi , Staining Ability of Turmeric-Persica Solution and Turmeric-GC-MI Plus Paste on Remnant Adhesive Resin after Bracket Debonding, Journal of Clinical and Diagnostic Research, Volume (12), No (9), Year (2018-9), Pages (34-36)
 15. Masoumeh Abdollahpour , Mahmood Reza Golzarian , Abbas Rohani , Hossein Abootorabi Zarchi , Development of a machine vision dual-axis solar tracking system, Solar Energy, Volume (169), No (1), Year (2018-7), Pages (136-143)
 16. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Physical and frictional properties of pomegranate arils as a function of fruit maturity, International Food Research Journal, Volume (24), No (3), Year (2017-6), Pages (1286-1291)
 17. Mahmood Reza Golzarian , Narges Ghanei Ghooshkhaneh , Mojtaba Mamarabadi , Detection and classification of citrus green mold caused by Penicillium digitatum using multispectral imaging, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (98), No (9), Year (2018-3), Pages (3542-3550)
 18. Samaneh Tabibian , Mohammad Mohsenzadeh , Hamid Reza Pourreza , Mahmood Reza Golzarian , Sensory evaluation of the color of mutton by computer vision system, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (9), No (2), Year (2018-1), Pages (57-63)
 19. Fatemeh Kazemi , Mahmood Reza Golzarian , B. Myers , Potential of combined Water Sensitive Urban Design systems for salinity treatment in urban environments, Journal of Environmental Management, Volume (209), No (1), Year (2018-1), Pages (169-175)
 20. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Determining quality and maturity of pomegranates using multispectral imaging, Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, Volume (16), No (4), Year (2017-10), Pages (322-331)
 21. Ayoub Jafari Malekabadi , Mehdi Khojastehpour , Bagher Emadi , Mahmood Reza Golzarian , Development of a machine vision system for determination of mechanical properties of onions, Computers and Electronics in Agriculture, Volume (141), No (1), Year (2017-9), Pages (131-139)
 22. seyed hassan miraei ashtiani , Alireza Salarikia , Mahmood Reza Golzarian , Analyzing drying characteristics and modeling of thin layers of peppermint leaves under hot-air and infrared treatments, Information Processing in Agriculture, Volume (4), No (2), Year (2017-4), Pages (128-139)
 23. Alireza Salarikia , seyed hassan miraei ashtiani , Mahmood Reza Golzarian , Comparison of Drying Characteristics and Quality of Peppermint Leaves Using Different Drying Methods, Journal of Food Processing and Preservation, Volume (41), No (3), Year (2017-1)
 24. Alireza Salarikia , seyed hassan miraei ashtiani , Mahmood Reza Golzarian , Hamid Mohammadinezhad , Finite element analysis of the dynamic behavior of pear under impact loading, Information Processing in Agriculture, Volume (4), No (1), Year (2017-4), Pages (64-77)
 25. Mahmood Reza Golzarian , Hamzeh Soltanali , Omid Doosti Irani , Seyed Hadi Ebrahimi , Possibility of early detection of bovine mastitis in dairy cows using thermal images processing, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (7), No (4), Year (2017-5), Pages (549-557)
 26. Neda Mohseni , Seyed Reza Hosseinzadeh , Adel Sepehr , Mahmood Reza Golzarian , Farzin Shabani , Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions, Geomorphology, Volume (290), No (13), Year (2017-4), Pages (365-375)
 27. Mohammad Hossein Nadian , M. Hossein Abbaspour-Fard , Alex Martynenko , Mahmood Reza Golzarian , An intelligent integrated control of hybrid hot air-infrared dryer based on fuzzy logic and computer vision system, Computers and Electronics in Agriculture, Volume (137), Year (2017-4), Pages (138-149)
 28. Mohammad Hossein Nadian , M. Hossein Abbaspour-Fard , Hassan Sadrnia , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Tabasizadeh , A.Martynenko , Improvement of kiwifruit drying using computer vision system (CVS) and ALM clustering method, Drying Technology, Volume (35), No (6), Year (2017-3), Pages (709-723)
 29. Neda Mohseni , Adel Sepehr , Seyed Reza Hosseinzadeh , Mahmood Reza Golzarian , Farzin Shabani , Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (76), No (234), Year (2017-3), Pages (1-13)
 30. Kambiz HosseinPanahi , M. Hossein Abbaspour-Fard , جواد فیضی , Mahmood Reza Golzarian , Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural Sensitizer, Journal of Solar Energy Engineering, Volume (139), No (2), Year (2017-4), Pages (1-5)
 31. seyed hassan miraei ashtiani , Alireza Salarikia , Mahmood Reza Golzarian , Bagher Emadi , Non-Destructive Estimation of Mechanical and Chemical Properties of Persimmons by Ultrasonic Spectroscopy, International Journal of Food Properties, Volume (19), No (7), Year (2016-9), Pages (1522-1534)
 32. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Ameneh Sazgarnia , Non-destructive evaluation of maturity and quality parameters of pomegranate fruit by visible/near infrared spectroscopy, International Journal of Food Properties, Volume (20), No (1), Year (2016-12), Pages (41-52)
 33. Mohammad Hossein Nadian , Shahin Rafiee , Mahmood Reza Golzarian , Real-time monitoring of color variations of apple slices and effects of pre-treatment and drying air temperature, Journal of Food Measurement and Characterization, Volume (10), No (3), Year (2016-4), Pages (493-506)
 34. Mohammad Hossein Nadian , M. Hossein Abbaspour-Fard , Hassan Sadrnia , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Tabasizadeh , Optimal Pretreatment Determination of Kiwifruit Drying Via Online Monitoring, Journal of the Science of Food and Agriculture, Volume (96), No (1), Year (2016-7), Pages (4785-4796)
 35. Rasool Khodabakhshian Kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods, Food Science and Technology, Volume (17), No (1), Year (2016-9), Pages (224-238)
 36. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , A. Sazgarnia , Development of a multispectral imaging system for online quality assessment of pomegranate fruit, International Journal of Food Properties, Volume (20), No (1), Year (2017-1), Pages (107-118)
 37. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Carob moth, Ectomyelois ceratoniae, detection in pomegranate using visible/near infrared spectroscopy, Computers and Electronics in Agriculture, Volume (129), No (1), Year (2016-11), Pages (9-14)
 38. Narges Ghanei Ghooshkhaneh , Abbas Rohani , Mahmood Reza Golzarian , Fatemeh Kazemi , Identification of Houseplants Using Neuro-vision Based Multi-stage Classification System, Journal of Ornamental plants, Volume (6), No (3), Year (2016-9), Pages (145-152)
 39. Omid Doosti Irani , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Hassan Sadrnia , Mahboobe Doosti-Irani , Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps, Postharvest Biology and Technology, Volume (116), No (1), Year (2016-2), Pages (75-79)
 40. Seyed Hassan Miraei Ashtiani , Mahmood Reza Golzarian , Jalal Baradaran Motie , Bagher Emadi , nasibe nikoojamal , hamid mohamadinezhad , Effect of Loading Position and Storage Duration on the Textural Properties of Eggplant, International Journal of Food Properties, Volume (19), No (4), Year (2016-2), Pages (814-825)
 41. Jinhai Cai , Mahmood Reza Golzarian , Stan J. Miklavcic , Novel Image Segmentation Based on Machine Learning and Its Application to Plant Analysis, International Journal of Information and Electronics Engineering, Volume (1), No (1), Year (2011-10), Pages (79-84)
 42. Mahmood Reza Golzarian , Jinhai Cai , Ross A. Frick , Stan J. Miklavcic , Segmentation of Cereal Plant Images Using Level Set Methods – A Comparative Study, International Journal of Information and Electronics Engineering, Volume (1), No (1), Year (2011-7), Pages (72-78)
 43. Mahmood Reza Golzarian , Ross Frick , Classification of images of wheat, ryegrass and brome grass species at early growth stages using principal component analysis, Plant Methods, Volume (7), No (28), Year (2011-9), Pages (1-11)
 44. Mahmood Reza Golzarian , Moon Lee , Jacky Desbiolles , Evaluation of Color Indices for Improved Segmentation of Plant Images, Transactions of the ASABE, Volume (55), No (1), Year (2012-4), Pages (261-273)
 45. Mahmood Reza Golzarian , Ross A Frick , Karthika Rajendran , Bettina Berger , Stuart Roy , Mark Tester , Desmond S Lun , Accurate inference of shoot biomass from high-throughput images of cereal plants, Plant Methods, Volume (7), No (2), Year (2011-2), Pages (1-11)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. اتنا شهرکی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , الهام آذرپژوه , شبیه سازی انتقال حرارت در خشک کن رفرکتنس ویندو برای ژل آلوئه ورا , پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2023-05-18
 2. اتنا شهرکی , مهدی خجسته پور , محمودرضا گلزاریان , الهام آذرپژوه , مروری بر فرآیند خشک کردن رفرکتنس ویندو برای محصولات خمیری , دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2023-07-12
 3. محمودرضا گلزاریان , امیر وهبی باب سنگی , طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم , هفتمین همایش علمی پژوهشی توسه و ترویح علوم کشاوزی و منابع طبیعی ایران , 2020-05-23
 4. امیر وهبی باب سنگی , محمودرضا گلزاریان , اندازه گیری حجم خرمای پیارم به‌صورت سه بعدی و با تعداد نمای متغیر با استفاده از روش Wire - Frame , اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی , 2020-04-09
 5. علی اکبرزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , شبیه سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه (مطالعه موردی: فلفل دلمه ای) , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2020-02-05
 6. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , امیر حسین نایبی , ارائه روش های حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2020-02-05
 7. سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر , ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه , 2020-03-10
 8. مهران صادقی دلوئی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز خورشیدی برای بررسی آزمایشگاهی دودکش خورشیدی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03
 9. سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , ارزیابی دستگاه بازگشت عمودی توپ به کمک روش های پردازش تصویر , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03
 10. ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , اندازه گیری حجم سیب به صورت سه بعدی با استفاده از مدل Wire-Frame , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03
 11. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , مجتبی ممرآبادی , بررسی قابلیت شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون به منظور آشکارسازی ناحیه سالم و آلوده به کپک سبز پرتقال در تصاویر مرئی و فراطیفی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03
 12. عاطفه آخوندزادگان فهرجی , محمودرضا گلزاریان , تشخیص تنش های محیطی و بیولوژیکی روی گیاهان بوسیله تکنولوژی تصویربرداری گرمایی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون , 2018-09-03
 13. شهریار شکری , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , معصومه بحرینی , مروری جامع بر پیل سوختی میکروبی و پیل سوختی میکروبی گیاهی , دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-04-26
 14. سمانه طبیبیان , محمد محسن زاده , حمیدرضا پوررضا , محمودرضا گلزاریان , بررسی میزان تازگی گوشت گوسفند با استفاده از سیستم بینایی کامپیوتر , سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09
 15. شایسته امینی , محمودرضا گلزاریان , اسمعیل محمودی , محمدحسین عباسپور فرد , مروری بر روشهای مدلسازی آیرودینامیک توربینهای بادی محور افقی , نهمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد , 2016-05-26
 16. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , توسعه مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به منظور ارزیابی فنی تراکتور با استفاده از روش DEX , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 17. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , مروری بر کاربردهای هوش مصنوعی در فرآیند های کشاورزی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 18. معصومه عبداله پور , عباس روحانی , محمودرضا گلزاریان , حسین ابوترابی زارچی , مدلسازی زاویه انحراف کلکتورهای خورشیدی تک محوره (مطالعه مورد: خراسان رضوی، مشهد) , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 19. فائزه عابدینی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , پریسا طاهری , تاثیر فیلم های بسته بندی حاوی نانو نقره بر رشد آفلاتوکسین پسته (رقم اکبری) , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 20. آذر خدابخشی کولائی , محمودرضا گلزاریان , مروری بر سیستم های هوایی بدون سرنشین(UAS) و کاربرد آن در کشاورزی دقیق , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 21. شایسته امینی , محمودرضا گلزاریان , شبیه‏ سازی عددی توربین بادی محور عمودی داریوس دارای سه پره مستقیم , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 22. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , محمدحسین اق خانی , بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 23. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , مروری بر روش های تشخیص و دفع حشرات و آفات در فرآیند های پس از برداشت محصولات کشاورزی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 24. محمدرضا باقری , محمودرضا گلزاریان , محمدحسن راشد محصل , شناسایی بذر علف‌های هرز مهم منطقه‌ی مشهد با استفاده از پردازش تصویر , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 25. محمودرضا گلزاریان , Use of the image processing technique to determine the physical properties and mechanical damage the date fruit zahedi , International conference on research in science and technology , 2015-12-14
 26. محمودرضا گلزاریان , ریحانه پاکدل , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , توسعه سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان بصورت بلادرنگ و در محل، مطالعه موردی چهار گیاه برگی آپارتمانی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 27. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , مجتبی ممرآبادی , شناسایی زودهنگام کپک سبز پرتقال یافا با تصویربرداری چندطیفی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 28. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , سعید طریقی , شناسایی شانکر باکتریایی برگ درختان میوه هسته دار با سیستم تصویربرداری مرئی و طیفی , دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-05-31
 29. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 30. ریحانه پاکدل , محمودرضا گلزاریان , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , مقایسه ی کیفیت تصاویر تهیه شده توسط دوربین تلفن همراه و اسکنر دستی به منظور شناسایی گیاهان آپارتمانی با پردازش تصویر , دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2016-05-31
 31. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , نیما خالدی , مجتبی ممرآبادی , امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی , دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها , 2016-02-23
 32. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن , همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01
 33. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی , اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 34. حامد بخشی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد , الگوریتم بینایی رایانه ای برای ردیف کردن گل زعفران , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 35. محمدرضا روزگار , محمودرضا گلزاریان , کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها , دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2015-09-17
 36. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 37. جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری , بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17
 38. جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری , برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17
 39. سجاد قاسمی پوردریاکناری , محمودرضا گلزاریان , مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 40. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , ساخت وارزیابی حسگر القای الکترومغناطیسی در دو حالت افقی و عمودی به منظور بررسی اندازه­گیری هدایت الکتریکی ظاهری خاک , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 41. مهران صادقی دلوئی , محمودرضا گلزاریان , توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 42. سجاد مهنان , محمودرضا گلزاریان , طراحی، ساخت و توسعه ی سامانه ی بازیابی دوبعدی پروفیل و ناهمواری سطح خاک بر اساس شیوه مرکب پین متر و پردازش تصویر , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 43. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی , نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22
 44. نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , کاربرد تصویربرداری فراطیفی در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 45. نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه صادقی , محمودرضا گلزاریان , فاطمه کاظمی , ساخت و کالیبره کردن بخش تصویربرداری یک سامانه بینایی ماشینی برای شناسایی گیاهان , اولین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , 2014-12-21
 46. علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , طراحی و توسعه الگوریتم پردازش تصویر برای مانیتورینگ فعالیت زنبور عسل در کلونی در شرایط نور طبیعی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 47. حامد سیگاری , محمد طبسی زاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 48. علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 49. فاطمه نصیری اردکانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 50. علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد , مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 51. حسن صدرنیا , عباسعلی طوسی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , طبقه‌بندی و تشخیص عیوب ظاهری سیب‌زمینی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 52. محمودرضا گلزاریان , مهران صادقی دلوئی , سجاد مهنان , طراحی و ارزیابی یک فاصله سنج نوری جهت استفاده در پروفایل سنج نوری , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 53. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 54. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی و ارزیابی الکوریتم پردازش تصویری برای تخمین محتوی چربی گوشت قرمز , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 55. علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد , بررسی ماندگاری محصولات کشاورزی و مواد غذایی با استفاده از آزمون های غیر مخرب , اولین همایش منطقه ای توسعه پایدار روستایی , 2014-10-07
 56. محمودرضا گلزاریان , فاطمه صادقی , نرگس قانعی قوشخانه , فاطمه کاظمی , ارائه روشی کمی و کیفی در ارزیابی عملکرد فاکتورهای رنگی برای جداسازی گیاهان از پس زمینه بمنظور خودکارکردن شناسایی تصویری گیاهان , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 57. ایوب جعفری ملک آبادی , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمودرضا گلزاریان , تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

انگلیسی

 1. MohammadTaghi VajedEbrahimi , Abbas Parham , آرمین عطاران زاده , Mahmood Reza Golzarian , ANALYZING THE MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF COMPETENT OOCYTES FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES , 24th Congress on Reproductive Biomedicine (Royan Twin Congress) , 2023-08-31
 2. Mehran Sadeghi Delooee , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Tabasizadeh , Enhancing the Performance of a Laboratory-scale Solar Chimney by Geometric Modifications , 5th International Conference and Exhibition on Solar Energy _ICESE - 2018 , 2018-08-18
 3. Rasool Khodabakhshian kargar , Bagher Emadi , Mehdi Khojastehpour , Mahmood Reza Golzarian , Combination of conventional imaging and spectroscopy methods for food quality evaluation , 4th International Workshop on Computer Science and Engineering , 2014-08-22
 4. reyhaneh pakdel , Mahmood Reza Golzarian , Fatemeh Kazemi , بررسی بهترین شرایط تصویر‌برداری با اسکنر‌دستی به منظور تهیه تصاویر مطلوب از برگ گیاهان برایمنظور شناسایی آن‌ها , دهمین کنگره مهندسی مکانیک بیوسیستم ( ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-12-20
 5. Fatemeh Kazemi , Mahmood Reza Golzarian , Monitoring native plants in large scale regions using VIS-NIR, hyperspectral and thermal imaging , International symposium on role of plant genetic resources on reclaiming lands and environment deteriorated by human and natural action , 2016-05-16
 6. Neda Mohseni , Adel Sepehr , Seyed Reza Hosseinzadeh , Mahmood Reza Golzarian , Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape , second international geosciences congress , 2016-02-22
 7. Fatemeh Nasiri , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting , International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism , 2015-09-16
 8. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , Mahmood Reza Golzarian , Abbas Rohani , Ce Yang , A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper , 2015 ASABE Annual International Meeting , 2015-07-27
 9. Mahmood Reza Golzarian , A comparative evaluation of level set algorithms with applications for the segmentation of narrow-leaf plant images , 2nd International Conference on Multimedia Technology (ICMT), , 2011-02-26
 10. Mahmood Reza Golzarian , Adaptive segmentation of plant images, an integration of color space features and self-organizing maps , 2nd International Conference on Multimedia Technology (ICMT), , 2011-02-26
 11. Jinhai Cai , Mahmood Reza Golzarian , Stan Miklavcic , Novel Image Segmentation Using Gaussian Mixture Models -Application to Plant Phenotypic Analysis , (3rd International Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP 2011 , 2011-02-26