بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تدریس


موارد یافت شده: 69

1 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش چهارم: آزمایش در آزمایشگاه و کار در کارگاه (چکیده)
2 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش سوم: مدرس آزمایشگاه و کارگاه فنی چه کسی است؟ (چکیده)
3 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش دوم: آزمایشگاه و کارگاه فنی کجاست؟ (چکیده)
4 - بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش نخست: مهندس کیست؟ (چکیده)
6 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
7 - ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی (چکیده)
8 - بررسی تاثیر معرفت شناسی صدرالمتالهین و هایدگر در روش یادگیری و تدریس (چکیده)
9 - ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس (چکیده)
10 - یادگیری مبتنی بر پروژه؛ رویکردی موثر در تربیت دینی (چکیده)
11 - مطالعة رابطه بین میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش توسط استادان با روحیة علمی دانشجویان (چکیده)
12 - دانش حرفه ای و تجربة تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعة موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
13 - ارایه الگوریتم بهینه سازی ATLBO (چکیده)
14 - ارائه یک الگوریتم بهینه سازی با ترکیب الگوریتمهای کلونی مورچگان و بهینه سازی مبتنی بر تدریس - یادگیری (چکیده)
15 - دانش حرفه ای و تجربۀ تدریس: از الزامات آموزش موفق مدرسان آموزش فارسی به غیرفارسی زبانان (مطالعۀ موردی: مرکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
16 - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان (چکیده)
17 - نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (چکیده)
18 - طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
19 - بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان (چکیده)
20 - جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی (چکیده)
21 - تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی اجرا شده ریاضیات پایه چهارم ابتدایی (چکیده)
22 - نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان (چکیده)
23 - غفلت از دانش عملی معلمان، عامل شکاف میان نظر و عمل در اجرای برنامه درسی (چکیده)
24 - شناسایی استانداردها و مؤلفه های اخلاق حرفه ای تدریس استادان دروس معارف اسلامی (چکیده)
25 - نوآوری در تدریس و عوامل موثر بر آن در دبیرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
26 - رواسازی نسخه ایرانی پرسش نامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس (چکیده)
27 - رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (چکیده)
28 - ویژگی های روانسنجی پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش (چکیده)
29 - بررسی سعه صدر معلمان و رابطه آن با ترجیح سبک تدریس آنها (چکیده)
30 - بررسی کتاب پراسپکت بر اساس رویکرد روش تدریس ارتباطی (CLT) (چکیده)
31 - نظریه فازی و تغییر در برنامه درسی: کاربرد منطق فازی در تدریس (چکیده)
32 - بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی (چکیده)
33 - میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مساله وفرایند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان (چکیده)
34 - عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
35 - تعالی اخلاق حرفه ای در تدریس از منظر دیوید کار و علامه طباطبائی (چکیده)
36 - عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس (چکیده)
37 - توانمندیها و مهارتهای مؤثر و مورد نیاز برای تدریس در دانشگاه (چکیده)
38 - تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان (چکیده)
39 - بررسی تاثیـر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (چکیده)
40 - بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (چکیده)
41 - نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی (چکیده)
42 - گرایش به تفکر انتقادی، یادگیری خود تنظیمی و موفقیت تحصیلی در بستر الگوی تدریس کاوشگری (چکیده)
43 - بررسی میزان گرایش به تفکر انتقادی در معلمان مقطع متوسطه و نقش آن در سبک تدریس آنان (چکیده)
44 - ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی (چکیده)
45 - وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
46 - تحولی در اخلاق تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
47 - مغز کامل در آموزش موثر (چکیده)
48 - بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویش (چکیده)
49 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد (چکیده)
50 - تأثیر الگوی کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک (چکیده)
51 - کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ (چکیده)
52 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
53 - بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان (چکیده)
54 - تحلیلی بر وضعیت برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی ایران با مروی بر پژوهش ها و مطالعات انجام شده در این زمینه (چکیده)
55 - ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس (چکیده)
56 - تحلیلی بر وضعیت روشهای تدریس علوم تجربی دوره ابتدایی ایران و ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود (چکیده)
57 - ارزشیابی برنامه درسی راسته دوزی دوره متوسطه حرفه‌ای دانش آموزان کم توان ذهنی (چکیده)
58 - تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی (چکیده)
59 - بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس (چکیده)
60 - روش تدریس عروض (چکیده)
61 - مدرس زیان عربی و تدریس نحو (چکیده)
62 - نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
63 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
64 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
65 - تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی (چکیده)
66 - مقایسه تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی دانشجو - محور با شیوه سخنرانی بر یادگیری دانشجویان پزشکی (چکیده)
67 - مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده (چکیده)
68 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)
69 - بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه (چکیده)