بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 10


موارد یافت شده: 217

1 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
2 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
3 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
4 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
5 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
6 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
7 - اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد (چکیده)
8 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
9 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
10 - Hydrogen-bonded 3D network of d10-metal halide coordination polymer containing N-(3-pyridinyl) nicotinamide: influence of ligand conformation, halide anions and solvent (چکیده)
11 - BR2 and CyLoP1 enhance in-vivo SN38 delivery using pegylated PAMAM dendrimers (چکیده)
12 - Analysis of intense dust storms over the eastern Mediterranean in March 2018: Impact on radiative forcing and Athens air quality (چکیده)
13 - A comparison between digital camera and spectrophotometer for sensitive and selective kinetic determination of brilliant green in wastewaters (چکیده)
14 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
15 - Cu(II) Anchored on Modified Magnetic Nanoparticles: As a Green and Efficient Recyclable Nano Catalyst for One Pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,12tetrahydrobenzo[a]xanthene-11-oneʺ (چکیده)
16 - تشخیص سروتیپ k2 باکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از orf10 موجود در مجموعه ژن های CPS (چکیده)
17 - Seven and eight-coordinate Fe(III) complexes containing pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvent effects, supramolecular interactions and DFT calculations (چکیده)
18 - انتقال سازه بیانی pCaPR10 حامل پروموتر القائی ژن PR-10 نخود به سویه LBA4404 اگروباکتریوم و تایید مولکولی آن (چکیده)
19 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
20 - Synthesis and characterization of cobalt complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
21 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
22 - Synthesis and characterization of a manganese(II) coordination complex based on highly pre-organized ligand of 1,10 (چکیده)
23 - In situ oxidation of 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline for synthesis of nickel(II) complexes containing highly preorganized acidic ligand (چکیده)
24 - Clinical investigations of cobalt and copper complexes containing 1,10- phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid in some cancer therapy treatments (چکیده)
25 - An eight-coordinate zinc complex containing the highly pre-organized ligand 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid: Solvothermal synthesis, supramolecular structure and CSD studies (چکیده)
26 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
27 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
28 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
29 - سنتز، بررسی ساختار بلوری-مولکولی و طیفی کمپلکس لیگاند-مخلوط جدید از مس(II) با لیگاند دو دندانه 1و10-فنانترولین به همراه سالیسیل آلدهید S-بنزیل ایزوتیوسمی کربازون (چکیده)
30 - بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رفتار مشتری‌مداری از طریق نقش واسط کار عاطفی در دفاتر «پلیس+10» شهر مشهد (چکیده)
31 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
32 - واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح (چکیده)
33 - اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای در حال توسعه (چکیده)
34 - Effect of processing method on migration of antioxidant from HDPE packaging into a fatty food simulant in terms of crystallinity (چکیده)
35 - DC based immunotherapy of allergic asthma by using antigen of Marshallagia marshalli (چکیده)
36 - بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگی هوای شهر مشهد (چکیده)
37 - Copper(II) complex by 1,10-phenanthroline and Salicylaldehyde S-benzylisothiosemicarbazone hydrogen chloride: Synthesis, characterization and crystal structure (چکیده)
38 - Investigation of substitution effect by changing from methyl to aldehyde in the highly preorganized ligand, 2,9-dicarboxaldehyde-1,10-phenanthroline, on its coordination behavior (چکیده)
39 - Investigation of the coordination behavior of pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline toward copper ion (چکیده)
40 - Synthesis and Spectral Characterization of Copper(II), Cobalt(II), and Iron(ш) Complexes Containing Pre-organized Ligand of 1,10-Phenanthroline-2,9-Dicarboxylic Acid (چکیده)
41 - اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان در نیروگاه خورشیدی 110 کیلوواتی الهیه ی مشهد در فصول مختلف (چکیده)
42 - بررسی میزان بارگذاری نانورس کلویسیت A15 بر عملکرد جداسازی رنگهای مستقیم از محلول های آبی توسط غشاهای زمینه مختلط PES/Cloisite15A (چکیده)
43 - Synthesis, Spectroscopic Investigations, and Computational Study of 4-((9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)oxy)-3- methoxybenzaldehyde1 (چکیده)
44 - Polyethylene glycol grafted flower-like cupric nano oxide for the hollow-fiber solid-phase microextraction of hexaconazole, penconazole, and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
45 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
46 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
47 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
48 - Geant4.10 simulation of geometric model for metaphase chromosome (چکیده)
49 - تأثیر دو مکمل پروبیوتیکی بر مرفولوژی روده و فعالیت مونوسیتهای خون جوجه های گوشتی K درگیر با ایکولای 9 (چکیده)
50 - تشخیص سروتیپ k2 ببکتری کلبسیلا پنومونیه با استفاده از ژن orf10 موجود در مجموعه ژنهبی CPS (چکیده)
51 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
52 - تحلیل همدید شرایط وقوع روزهای بسیار آلوده در کلان شهر تهران (چکیده)
53 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
54 - مزایای استفاده از زبان مدلسازی SysML، یکپارچه با پروتکل کاربردی ISO 10303- 233 در زمینه های طراحی محصول و تولید آن بر پایه ی استاندارد بین المللی STEP (چکیده)
55 - بررسی تأثیر جریان سیال بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول آبی با استفاده از الکترود صفحه چرخان (چکیده)
56 - A Novel Carbon Paste Electrode for Potentiometric Determination of Vanadyl Ion (چکیده)
57 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
58 - Double Field Domain Walls with Explicit Symmetry Breaking (چکیده)
59 - بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی) (چکیده)
60 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
61 - بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهد به ازدواج (چکیده)
62 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
63 - Vertically thickness of a magnetized advection dominated accretion flow (چکیده)
64 - ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.) (چکیده)
65 - A New Strategy for the Synthesis of Size-controlled L1 0 FePt Nanoparticles on Nanotube Substrate (چکیده)
66 - A novel imidazolium-based acidic ionic liquid as an efficient and reusable catalyst for the synthesis of 2-aryl-1H-phenanthro[9,10-d]imidazoles (چکیده)
67 - Cloud point extraction for spectrophotometric determination of nanosized copper oxide in food samples and using Taguchi orthogonal design to multivariate optimization (چکیده)
68 - A DFT study of associative and dissociative chemical adsorption of DMMP onto SnO2(110) surface nano-cluster (چکیده)
69 - Solvent influence upon complex formation between 1,10-diaza-18-crown-6 with the Ce3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
70 - تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس (چکیده)
71 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
72 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
73 - ASSESSMENT OF SOIL POLLUTION TO ARSENIC AND ANTIMONY THROUGH WEATHERING OF AS AND SB BEARING MINERALS IN CHELPU AREA (NE IRAN) (چکیده)
74 - GEOTHERMOMETRY OF TWO HOT SPRINGS IN WESTERN IRAN (چکیده)
75 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
76 - Hirshfeld surface analysis of the 1,100 0 -(ethane-1,2-diyl)dipyridinium dication in two new salts: perchlorate and peroxodisulfate (چکیده)
77 - Effect of Processing Condition on Migration level of Antioxidants from HDPE Packaging into Fatty Food Simulant. (چکیده)
78 - ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه (چکیده)
79 - Solvent influence upon complex formation between kryptofix5 and Cd2+ in some pure and binary mixed non-aqueous solvents using conductometry (چکیده)
80 - [(Pyridine-2,6-dicarboxylato)copper(II)]- l-(pyridine-2,6-dicarboxylato)-[bis(ethylenediamine) copper(II)]-l-(pyridine-2,6- dicarboxylato)-[(pyridine-2,6-dicarboxylato) copper(II)] ethylenediamine monosolvate tetrahydrate (چکیده)
81 - Construction of eukaryotic expression vectors encoding CFP-10 and ESAT-6 genes and their potential in lymphocyte proliferation (چکیده)
82 - Decoration of carbon nanotube with sizecontrolled L10-FePt nanoparticles for storage media (چکیده)
83 - بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD (چکیده)
84 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
85 - Novel acidic ionic liquid as efficient and reusable catalyst based on imidazolium cation (چکیده)
86 - ارزیابی بخشی از مجموعه ژرم پلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی (چکیده)
87 - Determination of monocyclic aromatic amines using headspace solid-phase microextraction based on sol–gel technique prior to GC (چکیده)
88 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
89 - کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن (چکیده)
90 - Multi-stage thermomechanical behavior of AISI410 martensitic steel (چکیده)
91 - A novel One-pot synthesis of highly functionalized 1H-pyrazolo[1,2-b]phthalazine-5,10-dione using a three-component reaction (چکیده)
92 - Kinetic spectrophotometric determination of brilliant green in the presence of Triton X-100 (چکیده)
93 - Selective cerium(III) cation detection by polymeric ion selective electrode based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
94 - A conductometric study of complexation reaction between 1,13-bis(8-quinolyl) -1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) with UO2 2+ metal cation in mixed non-equeous solvents (چکیده)
95 - Complexation and thermodynamic study of 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13 -pentaoxatridecane with Hg2+ cation in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
96 - Polymeric membrane and coated graphite mercury(II)-selective electrodes based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an excellent Ionophore (چکیده)
97 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
98 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
99 - تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش (چکیده)
100 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
101 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
102 - N-(4-Fluorobenzoyl)-N- ,N-- -diisopropyl- phosphoric triamide (چکیده)
103 - Nano-level Monitoring of Yttrium by a Novel PVC-membrane Sensor Based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane (چکیده)
104 - Complexing ability of kryptofix5 with Ag+ in some binary mixed solvents at different temperatures (چکیده)
105 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
106 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
107 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
108 - Hexakis{[1-(dimethylamino)propylidene]oxidanium} bis(dodecamolybdophosphate)N,N-dimethylpropionamide pentasolvate (چکیده)
109 - N,N,N-,N- -Tetrabenzyl-N-- -(2,6-difluoro- benzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
110 - Bis(pyrrolidin-1-yl)phosphinic (2,4-difluorobenzoyl) amide (چکیده)
111 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
112 - N,N-Dimethyl-N-,N-- -bis(2-methyl-phenyl)phosphoric triamide monohydrate (چکیده)
113 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
114 - The effect of quenching media and annealing temperature on graphitization transformation kinetic of CK 100 tool steel (چکیده)
115 - A Silver (I) Selective PVC Membrane Electrode Based on 1,13-Bis (8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an Ionophore (چکیده)
116 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
117 - کنترل جریان توسط مکش و بررسی تأثیر آن بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل های NACA0018,NACA0012 (چکیده)
118 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
119 - 1,1-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) (چکیده)
120 - 2Aminopyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)ferrate-III (چکیده)
121 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
122 - Multi-level periodic leaky-mode resonance elements: design and applications (چکیده)
123 - Optical delay elements based on leaky-mode resonance structures (چکیده)
124 - Decaaquabis(μ3-4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)bis(4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)tetramanganese(II) 3.34-hydrate: a new three-dimensional open metal-organic framework based on a tetranuclear MnII complex of chelidamic acid and undecameric stitching water clusters (چکیده)
125 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
126 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
127 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
128 - Particle swarm optimization: principles and application to the design of resonant grating devices (چکیده)
129 - Optical filters, reflectors and polarizers fashioned with periodic leaky-mode resonant layers (چکیده)
130 - Widely-tunable nano-structured leaky-mode resonant pixels for the visible spectral region (چکیده)
131 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
132 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
133 - Particle swarm optimization and its application to the design of diffraction grating filters (چکیده)
134 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
135 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
136 - N,N-Dimethyl-N-,N---diphenylphosphoric triamide (چکیده)
137 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
138 - a new cerium (III) ion selective electrode based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7 -dithia decane , a novel synthetic ligand (چکیده)
139 - تجربه دولت الکترونیک در ایران :کامیابی ها و ناکامی ها: (مطالعه موردی: پلیس+10 در مشهد) (چکیده)
140 - N-(3-Fluorobenzoyl)-N-,N---bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
141 - N,N--Dicyclohexyl-N--(2,6-difluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
142 - N-[Bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-2-chloro-2,2-difluoroacetamide (چکیده)
143 - N,N,N\',N\'-Tetraethyl-N\"-(2-fluorobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
144 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
145 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
146 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
147 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتویید CK100 (چکیده)
148 - Synthesis and properties of a new organic-inorganic salt based on Preyssler type Polyoxometalates and amino acids:[C2H6NO2]3[C3H8NO2]4[Na(H2O)P5W30O110].20H2O (چکیده)
149 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato) cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
150 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
151 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
152 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
153 - Synthesis of 8-aryl-1H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine-4(5H)-imine by Using the Preyssler’s anion [NaP5W30O110]14− as a Green and Eco-friendly Catalyst (چکیده)
154 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
155 - N,N\'-Dibenzyl-N,N\'-dimethyl-N\"-(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
156 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
157 - Diphenyl (o-tolylamido)phosphonate (چکیده)
158 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
159 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
160 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 (چکیده)
161 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
162 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
163 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)-cuprate(II) methanol monosolvate (چکیده)
164 - مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100 ساخته شده توسط فرآیند های نورد تجمعی (ARB) و آهنگری چند محوره (MAF) (چکیده)
165 - Silver (I) ion selective transport through a bulk liquid membrane containing 5,12-di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as carrier (چکیده)
166 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
167 - Tetrakis{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholin-4-ium} dodecatungstosilicate hexahydrate (چکیده)
168 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
169 - بررسی رفتار تبلور مجدد دینامیکی فولاد ابزار سردکار K310 در طول دوره تغییرفرم داغ (چکیده)
170 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
171 - Tetraphenyl piperazine-1,4-diyldiphosphonate (چکیده)
172 - Application of DL-EPR Method for Measuring Degree of Sensitization of DSS2205 (چکیده)
173 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
174 - Acridinium 2-hydroxybenzoate (چکیده)
175 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-3-ium) trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cobaltate(II) hexahydrate (چکیده)
176 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
177 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
178 - ELECTRONIC AND THERMOELECTRIC PROPERTIES OF PURE AND ALLOYS In2O3 TRANSPARENT CONDUCTORS (چکیده)
179 - Tris(2-methoxyethanaminium) dodecamolybdophosphate trihydrate (چکیده)
180 - N,N -Dicyclohexyl-N,N -dimethyl-N -(4-nitrobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
181 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
182 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
183 - 2-Amino-4-methylpyridinium trifluoroacetate: a monoclinic polymorph (چکیده)
184 - بررسی تاثیر 10 هفته حرکت درمانی منتخب بر الگوی راه رفتن بیماران پارکینسون (چکیده)
185 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
186 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
187 - N-Benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
188 - 1Naphthylmethyl-Ammonium Chloride (چکیده)
189 - O,O -Di-p-tolylpyrophosphoric bis(dimethylamide) (چکیده)
190 - Diphenyl (benzylamido) phosphate (چکیده)
191 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
192 - Influence of hot deformation strain rate on the mechanical properties and microstructure of K310 cold work tool steel (چکیده)
193 - Pentakis(L-prolinium) dodecatungstoborate trihydrate (چکیده)
194 - Competitive Transport Studies of Seven Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 1,4-Dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione (چکیده)
195 - Silver(I) Ion Selective Transport through a Bulk Liquid Membrane Containing 5, 12 Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
196 - Competitive Taransport of Seven meta lCations through a Bulk Liquid Membrane Using 5, 12- Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclodod- ecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
197 - A redetermination of 2-amino-5-chloropyridine at 100 K (چکیده)
198 - 4Methylphenyl (dimethylamido)-(isopropylamido)phosphate (چکیده)
199 - N,N-Dimethyl O-p-tolyl phosphoramidocyanidate (چکیده)
200 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
201 - Synthesis of a new heterocyclic system-Fluoreno[1,2-d]imidazol-10-one (چکیده)
202 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
203 - Breakdown-free version of ILU factorization for nonsymmetric positive (چکیده)
204 - Theoretical investigation of vibrating normal modes for {Mo3O10] 2- anion using dft and HF methods (چکیده)
205 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
206 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
207 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
208 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
209 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
210 - بررسی تاثیر دما روی رفتار تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در نرخ کرنش ثابت (چکیده)
211 - تاثیر نرخ کرنش روی تغییرفرم پلاستیک فولاد ابزار K310 در دمای بالا (چکیده)
212 - Electrocatalytic Reduction of Dioxygen at the Surface of Glassy Carbon Electrodes Modified by Some Anthraquinone Substituted Podands (چکیده)
213 - Efficient Synthesis of 1,4-Dihydroxy-9 (10H)- Anthracenone (چکیده)
214 - The Effect of Operational Parameters of the Rancimat Method on the Determination of the Oxidative Stability Measures and Shelf-Life Prediction of Soybean Oil (چکیده)
215 - Radial velocity and light curves analysis of the contact binary V1073 Cygni (چکیده)
216 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
217 - یک حمله تفاضلی بومرنگ علیه کهکشان 10 دوری (چکیده)