بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سید محسن اصغری نکاح


موارد یافت شده: 113

1 - Comparing the Childbearing Motivations of Fertile and Infertile Women in Mashhad, Iran (چکیده)
2 - جایگاه مادران در تربیت جنسی فرزندان از منظر الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد (چکیده)
3 - مادرخواندگی : فرصت ها و چالش های ایفای نقش مادری برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
4 - آیا وراثت و محیط کافی است تاملی بر عوامل موثر بر رشد و شکل گیری شخصیت از منظر قرآن و روایات (چکیده)
5 - تأثیر بازی‌های شناختی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال ریاضی (چکیده)
6 - Does video games as a digital intervention improve depression and loneliness of elderly people? (چکیده)
7 - Informational needs of pregnant women following the prenatal diagnosis of fetal anomalies: A qualitative study in Iran (چکیده)
8 - Effect of Attachment Training on Paternal-fetal Attachment (چکیده)
9 - تأثیر لباس طراحی‌شده بر اضطراب بدو پذیرش در بخش در کودکان 6-3 سال در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (چکیده)
10 - بررسی وضعیت شیوع ناهنجاری‌های مادرزادی در ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (چکیده)
11 - Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report (The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran): A Review Article (چکیده)
12 - تاثیر آموزش به روش بحث در گروه های کوچک بر مهارتهای ارتباطی پرستار با کودک (چکیده)
13 - The effect of painting therapy program on happiness in elderly (چکیده)
14 - Facilitators of sexual health education for male adolescents in Iran: A qualitative study (چکیده)
15 - تأثیر مشاوره حمایتی زوج‌ها بر رفتار خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری تحت درمان با انسولین: کارآزمایی بالینی تصادفی شده (چکیده)
16 - Effect of Music Therapy and Distraction Cards on Anxiety among Hospitalized Children with Chronic Diseases (چکیده)
17 - تأثیر لباس مصور شده بر ترس بدو پذیرش درکودکان 3-6 سال (چکیده)
18 - Sexual health education issues (challenges) for adolescent boys in Iran: A qualitative study (چکیده)
19 - اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکلات درونی سازی شده و نیمرخ هیجانی - کارکردی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست (چکیده)
20 - Investigation of care needs, driving forces, and challenges in the caregiving system of orphan and vulnerable children in Iran (چکیده)
21 - بررسی نقش خودکارآمدی و نوع سبک فرزندپروری مادر در پیش بینی اضطراب کودکان پیش دبستانی (چکیده)
22 - بررسی تأثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر تهوع و استفراغ در زنان باردار (چکیده)
23 - Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A Qualitative Study (چکیده)
24 - The Status of Librarians’ Communication Skills and the Effective Factors in Public Libraries (چکیده)
25 - Effect of Training on Communication Skills of Nurses with Child through Small Groups Discussion (چکیده)
26 - تاثیر حضور تن پوش عروسکی کلاه قرمزی بر ترس بدو پذیرش کودکان 6-3 سال (چکیده)
27 - تکامل معنوی کودکان و کاربرد آن در حوزه سلامت یک مطالعه مروری (چکیده)
28 - Emotional and Cognitive Experiences of Pregnant Women Following Prenatal Diagnosis of Fetal Anomalies: A Qualitative Study in Iran (چکیده)
29 - Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the STROBE Report -The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran-: A Review Article (چکیده)
30 - The Effectiveness of Dramatic Puppet and Therapeutic Play in Anxiety Reduction in Children Undergoing Surgery: A Randomized Clinical Trial (چکیده)
31 - سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسم (چکیده)
32 - تأثیر قصه‌گویی بر خودکارآمدی کودکان مبتلا به تالاسمی: کاربرد تئوری شناختی اجتماعی بندورا (چکیده)
33 - بررسی خودکارآمدی اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودکان 12- 7 تالاسمیک در شهرستان مشهد ( 1393) (چکیده)
34 - The Effect of Paternal-Fetal Attachment Training on Marital Satisfaction during Pregnancy (چکیده)
35 - Status of Perceived Social Support and Quality of Life among Hearing-Impaired Adolescents (چکیده)
36 - Comparison of the Effects of Play Dough and Bubble Making Distraction Techniques on Venepuncture Pain Intensity in Children (چکیده)
37 - مقایسه پرخاشگری و دانش هیجانی کودکان پسر بی سرپرست و بدسرپرست با کودکان عادی (چکیده)
38 - بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب داستان آموزشی و آموزش چهره به چهره بر میزان اضطراب کودکان (چکیده)
39 - پیش بینی رضایت زناشویی مادران و پدران کودکان دچار درخودماندگی با ویژگی های شخصیتی آن ها (چکیده)
40 - اثیر آموزش دلبستگی پدر-جنین بر سلامت روان مادران باردار: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده (چکیده)
41 - ارزشیابی تجهیزات و امکانات محیط کارگاهی در برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه (چکیده)
42 - اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی¬سرپرست و بد¬¬سرپرست (چکیده)
43 - پویش استلزامات تحولی-تعاملی در آموزش دانش آموزان آسیب دیدهشنوایی (چکیده)
44 - تاملی در باب شان الگو در حوزه طراحی برنامه درسی (چکیده)
45 - The Effect of Training on Communication Skills of Child’s Nurse through Role-playing (چکیده)
46 - اثربخشی برنامه‌ی مبتنی بر بازی‌های نرم‌افزاری با رویکرد زبان‌شناختی بر دقت خواندن و درک مطلب دانش‌آموزان با اختلال خواندن (چکیده)
47 - وضعیت تاب آوری و آسیب‌های هیجانی در مادران دارای کودک مبتلا به سرطان (چکیده)
48 - An Investigation into the Effect of Group Play Therapy on Aggression Reduction in Male Preschool Students (چکیده)
49 - مقایسه ی تأثیر برنامه آشناسازی روند بستری با نقشه های مفهومی دیداری و روش چهره به چهره بر میزان ترس و اضطراب کودکان (چکیده)
50 - بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود بازداری پاسخ، برنامه ریزی و حافظه کاری کودکان دارای اختلال نقص توجه /بیش فعالی (چکیده)
51 - تأثیر برنامه اصلاح شده_آموزش جایگزین پرخاشگری_ برخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین (چکیده)
52 - تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک (چکیده)
53 - اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی تعاملی کودکان آسیب دیده از سرپرستی (چکیده)
54 - اثربخشی هنر درمانی گروهی بیانگر بر افزایش مولفه های رفتاری و هیجانی خودپنداره ی کودکان مراکز شبه خانواده (چکیده)
55 - بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد (چکیده)
56 - تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر (چکیده)
57 - اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر سلامت عمومی دانش‌آموزان پسر تک سرپرست مقطع متوسطه (چکیده)
58 - Effectiveness of the Linguistic Plays on Improving the Reading Skills of Educable Mentally Retarded Preliminary School Students (چکیده)
59 - بررسی نیازهای آموزشی توانبخشی مادران کودکان اتستیک (چکیده)
60 - Challenges of Return Orphans and Vulnerable Children to family, from the perspective of caring team members\' ideas and their experiences in the like family home care centers (چکیده)
61 - اعتباریابی و تجدید نظر مقیاس نگرش والدین نسبت به کودک با نیازهای ویژه شان (چکیده)
62 - تبیین جهت گیری برنامه درسی معلّمان و کارشناسان دوره پیش و متوسطه حرفه ای آموزش و پرورش استثنائی براساس نوع نگرش به دانش آموزان کم توان ذهنی (چکیده)
63 - چرایی و چگونگی پیشگیری از اختلالات ویژه یادگیری به مثابه معلولیتی پنهان ( با تمرکز بررویکرد زبانشناختی به اختلال ویژه خواندن) (چکیده)
64 - نمایی از اختلالات زبان و گفتار در کلینیک های توان بخشی و راهکارهای ارتقای خدمات گفتاردرمانی کودکان (چکیده)
65 - Feasibility study of presenting and improving the play therapy services provided for children with physicalyl handicapped children living in handicapped care centers (چکیده)
66 - Effect of Rhythmic Play on Social Skills and Sensory-Motor Skills of Preschoolers Children (چکیده)
67 - Effectiveness of Positive Couple Therapy on Life Satisfaction of Mothers of Children with Special Needs (چکیده)
68 - بررسی نتایج نیازسنجی از مربیان کودکان آسیب دیده ی شنوایی به منظور طراحی و تدوین برنامه ی آموزشی-توان بخشی (چکیده)
69 - درآمدی بر طراحی بازی های آموزشی- رایانه ای با رویکرد زبان شناختی در حیطه اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
70 - نیازسنجی آموزشی توانبخشی خانواده های کودکان آسیب دیده شنوایی خراسان رضوی (چکیده)
71 - An Assessment of Lexical Sense Relations Based on Word Association Test (چکیده)
72 - تاثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مساله کودکان پیش دبستانی (چکیده)
73 - اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
74 - رابطه هوش هیجانی،کیفیت زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با سلامت روان در افراد با معلولیت (ناتوانی)جسمی حرکتی (چکیده)
75 - بررسی اثربخشی گروه درمانی منطقی هیجانی (RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
76 - اثربخشی قصه درمانی گروهی بر کاهش ناامیدی و تنهای کودکان دختر مراکز شبه خانواده (چکیده)
77 - تاثیر زوج درمانی مثبت نگر بر امیدواری مادران کودکان با نیازهای ویژه (چکیده)
78 - بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (CPRT) بر سبک های فرزندپروری (چکیده)
79 - تاثیر برنامه آموزش والدین و پروراندن مهارت ها بر استرس مادران کودکان مبتلا به اتیسم (چکیده)
80 - The Effects of Parent Education and Skill Training Program on Stress of Mothers ofAutistic Children (چکیده)
81 - خلاقیت زدایی مضاعف ازکودکان در دوره دبستان تحت عنوان تیزهوشان: چالش موجود و راهکارهای برون رفت (چکیده)
82 - کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته (چکیده)
83 - اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر هوش هیجانی معلولین جسمی ـ حرکتی (چکیده)
84 - تاثیر بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی (چکیده)
85 - بررسی ظرفیت های کاربرد عروسک های دستی در درمان و توانبخشی کودکان درخودمانده (چکیده)
86 - بازی درمانی عروسکی(کاربرد عروسک های دستی در بازی درمانی اختلالات طیف اتیسم) (چکیده)
87 - ترکیب هنردرمانی و روان درمانی در کاهش پرخاشگری نوجوانان با تشخیص اختلالات خلقی (چکیده)
88 - بررسی اثربخشی قصه درمانی گروهی بر ناامیدی و تنهایی کودکان دختر مقطع ابتدایی مقیم در مراکز شبه خانواده مشهد (چکیده)
89 - مورد پژوهی کاربرد روان نمایشگر در روان درمانی مبتنی بر بازپردازش طرحواره های هیجانی در نوجوانی با تشخیص اختلال افسردگی ماژور (چکیده)
90 - کاربرد بازی درمانی عروسکی در کاهش مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مقیم شبه خانواده (چکیده)
91 - تبلور نظری و کاربردی علوم شناختی در روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (چکیده)
92 - بررسی اثر بخشی گروه درمانی منطقی هیجانی(RET) در مدیریت خشم کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
93 - امکان‌سنجی کاربرد عروسک‌های دستی در بازی‌درمانی کودکان طیف اتیسم بر اساس اقدام ‌پژوهی طرح محور (چکیده)
94 - تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی (چکیده)
95 - درآمدی بر چالش های پیش روی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی در پاسخگویی به نیازهای تعلیم و تربیت کشور (چکیده)
96 - تاثیر مداخله بازی درمانی عروسکی بر مهارت‌های ارتباطی کودکان درخودمانده (چکیده)
97 - کاربردهای آموزشی – ترمیمی بازی های بومی ایران در آموزش و توان بخشی کودکان دارای نیازهای ویژه (چکیده)
98 - کارآمدسازی آموزش حرفه ای برای کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی ایرانی (چکیده)
99 - تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی (چکیده)
100 - چالش های نو ظهور در حیطه اختلالات کودکان: اصول و راهبردهای مداخله بین رشته ای (چکیده)
101 - ضرورت و جایگاه مداخله زود هنگام و آموزش پیش دبستانی برای کودکان دارای نیازهای ویژه (چکیده)
102 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
103 - ایده ها و راهکارهایی در حمایت روانی-اجتماعی موثر از کودکان آسیب دیده از حوادث و بلایای طبیعی (چکیده)
104 - نقاشی کودک: چالش تشخیص و ارزیابی (چکیده)
105 - فعال سازی جریان یاددهی - یادگیری (چکیده)
106 - مطالعه طولی پیرامون توانایی حرکتی و تیز حسی جنبشی کودکان در معرض ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی(DCD) (چکیده)
107 - راهکارهای ارتقاء حمایت اجتماعی - روان شناختی کارگران و خانواده هایشان (برداشتی از بررسی و تعمق در وضعیت مراجعان کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی) (چکیده)
108 - گزارش اقدام پژوهی پیرامون کاربرد قصه درمانی به مثابه تکنیک و ابزار مشاوره و رواندرمانی کودک (چکیده)
109 - مقایسه شیوه های نگهداری و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست از منظر مراقبت سلامتی و بهداشت روانی (چکیده)
110 - آیا آموزش فراگیر دانش آموزان دارای نیازهای ویژه(استثنایی) می تواند نقطه عطف تحول در نظام آموزش ویژه ایران باشد؟ (چکیده)
111 - کارکرد های عصب شناختی بازی های بومی ایران در آموزش ویژه و توانبخشی کودکان استثنایی (چکیده)
112 - نگرش به خواندن دانش آموزان دوره ابتدایی: بررسی تفاوت حسب جنسیت، طبقه بندی اقتصادی، اجتماعی و پایه تحصیلی (چکیده)
113 - تحلیل شغل «عضویت در شورای شهر» و تشخیص نیازهای آموزشی نمونه: شورای اسلامی شهر مشهد (چکیده)