بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: قرآن


موارد یافت شده: 83

1 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
2 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
3 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
4 - زمینه های پیدایش قرآن بسندگی در میان قاریان صدر اسلام (چکیده)
5 - اقتباس قرآنی در شعر شیخ احمد کور موکریانی (چکیده)
6 - تحلیل معناشناختی بافت متنی خلود در قرآن کریم (چکیده)
7 - زمینه های پیدایش استکبار و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
8 - مناقب ومراثی أهل البیت (علیهم السلام) فی شعر الشعراء المتشیعین دراسة موردیة: معروف عبدالمجید (چکیده)
9 - برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی (چکیده)
10 - شش نکته مهم دربارۀ وعده های آخرالزمانی قرآن کریم (چکیده)
11 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
12 - تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری (چکیده)
13 - امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم (چکیده)
14 - واکاوی مفهوم و مصداق روش جابه جایی خویشتن و مخاطب در امر به معروف و نهی از منکر (چکیده)
15 - تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک جنسیت مترجمان در ترجمه قرآن (چکیده)
16 - بررسی مناظرات حضرت ابراهیم در قرآن از منظر رویکرد پرگما-دیالکتیک (چکیده)
17 - معنا شناسی - ارث - مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی (چکیده)
18 - دوره العدل فی الحضاره الاسلامیه (چکیده)
19 - نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ (چکیده)
20 - خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردها (چکیده)
21 - حرکت به سمت نرخ بهره صفر در راستای تحقق اهداف اقتصادی افق سند پیشرفت (چکیده)
22 - بررسی ساز وکارهای زبان دعوت درسور مکی باتوجه به عناصر زبان شناختی ونشانه شناختی (چکیده)
23 - تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر (چکیده)
24 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
25 - نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم (چکیده)
26 - مروری بر فهرست مشاغل قرآنی (چکیده)
27 - بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم (چکیده)
28 - معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم (چکیده)
29 - نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا (چکیده)
30 - بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید (چکیده)
31 - تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
32 - بررسی ادعای مسطح انگاری زمین در قرآن (چکیده)
33 - تحلیل معناشناختی توصیفی واژه‌ی بِرّ در قرآن (چکیده)
34 - نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره) (چکیده)
35 - معنا شناسی ایثار در قرآن کریم (چکیده)
36 - جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان (چکیده)
37 - میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن (چکیده)
38 - بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» (چکیده)
39 - الصوره الجمالیه فی حوار موسی علیه السلام فی القرآن(سوره طه) (چکیده)
40 - تحلیل رابطه باهم آیی واژگان در قرآن کریم(مطالعه موردی سوره بقره) (چکیده)
41 - ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم (چکیده)
42 - پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی (چکیده)
43 - رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت (چکیده)
44 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
45 - بررسی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت فضل القرآن کافی و فضائل القرآن بخاری (چکیده)
46 - لفظ و معنای قرآن در نهج البلاغه (چکیده)
47 - واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن (چکیده)
48 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
49 - سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم (چکیده)
50 - سرمایه اجتماعی و برخی شاخص های مهم آن در قرآن کریم (چکیده)
51 - لغزشهای مترجمان در مرجع ضمیر (چکیده)
52 - قرآن های قاجاری موجود در آستان قدس از نگاه هنر کتاب آرایی (چکیده)
53 - صلاحیة القرآن لمقتضیات کلِّ زمان و مکان (چکیده)
54 - جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن (چکیده)
55 - نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی (چکیده)
56 - جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات (چکیده)
57 - علوم قرآنی در روایات رضوی (چکیده)
58 - درآمدی بر استناد به قران کریم در علم اصول (چکیده)
59 - قرائت و پژوهش های آماری در قرآن کریم (چکیده)
60 - پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن (چکیده)
61 - حمد، سوره (چکیده)
62 - حوامیم (چکیده)
63 - تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم (چکیده)
64 - دراسه نقدیه لآرائ مفسری القرآن الکریم حول معمودیة النصاری (چکیده)
65 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
66 - رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی (چکیده)
67 - حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی (چکیده)
68 - نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان (چکیده)
69 - پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر (چکیده)
70 - حروف مقطعه (چکیده)
71 - بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک (چکیده)
72 - پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم (چکیده)
73 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
74 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
75 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
76 - الجر علی الجوار فی القرآن الکریم (چکیده)
77 - شعر و قرآن کریم (چکیده)
78 - رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا... (چکیده)
79 - جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او (چکیده)
80 - جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار (چکیده)
81 - آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) (چکیده)
82 - Translating the Holy Quran: Conversational Implicature (چکیده)
83 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)