بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدجواد وریدی


موارد یافت شده: 117

1 - استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی در فرمولاسیون خمیرآبه هت تهیه ناگت مرغ کم چرب (چکیده)
2 - توسعه مدل سینتیکی عمر ماندگاری برای کاهوی برش خورده تازه رقم رومین، بسته بندی شده در شرایط اتمسفر اصلاح شده منفذدار (چکیده)
3 - Effect of Pomegranate Juice on the Manufacturing Process and Characterization of Feta-Type Cheese during Storage (چکیده)
4 - Encapsulation of curcumin using Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum complex nanoparticles (چکیده)
5 - Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methods (چکیده)
6 - Effect of heat treatment on the structure and stability of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate/Alyssum homolocarpum seed gum nanoparticles (چکیده)
7 - The combined impact of calcium lactate with cysteine pretreatment and perforation‐mediated modified atmosphere packaging on quality preservation of fresh‐cut ‘Romaine’ lettuce (چکیده)
8 - بررسی خصوصیات تغذیه ای گیاه کینوا و کاربرد آن در صنایع غذایی (چکیده)
9 - بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط اکستروژن آرد کامپوزیت گندم سن زده- کینوا در فرمولاسیون میان وعده غذایی (چکیده)
10 - Evaluation of the ginger and yogurt serum different levels on the lactic flora biodiversity in fermented carrot (چکیده)
11 - Fabrication and characterization of Grass pea (Lathyrus sativus) protein isolate-Alyssum homolocarpum seed gum complex coacervate (چکیده)
12 - Evaluation of the Different Levels of Ginger and Yoghurt Whey on Physicochemical and Sensory Properties of Fermented Carrot (چکیده)
13 - Replacement of nitrite with lupulon–xanthohumol loaded nanoliposome in cooked beef-sausage: experimental and model based study (چکیده)
14 - بررسی آنتی اکسیدان های طبیعی (رزماری، مریم گلی، میخک و مرزنجوش) در گوشت و فرآورده های آن (چکیده)
15 - ارزیابی اثر اسید لاکتیک بر ویژگیهای بافتی و الگوی پروتئولیز عضله دو سر ران شتر یک کوهانه (چکیده)
16 - بررسی اثر جایگزینی ژل آلوئهورا با چربی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تکنولوژیکی و حسی سوسیس حاوی 40درصد گوشت قرمز (چکیده)
17 - تاثیر افزودن آب انار بر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، میکروبی و حسی پنیر فتای بدون آبگیری (چکیده)
18 - بررسی اثر پالسمای سرد بر ویژگیهای میکروبی و شیمیایی زعفران (چکیده)
19 - Hot air drying kinetics of novel functional carrot snack: Impregnated using polyphenolic rich osmotic solution with ultrasound pretreatment (چکیده)
20 - بررسی تأثیر جایگزینی آرد بلوط (کوئرکوس برانتی) بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی همبرگر (چکیده)
21 - ارزیابی تأثیر متغیر های فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی فراورده اکسترود شده خلر( Lathyrus Sativus) (چکیده)
22 - اثرهیدروژن پراکسید برپایداری آنتوسیانین های عصاره زرشک بی دانه (چکیده)
23 - بررسی عملکرد تصفیه بیولوژیکی و تاثیر زمان های ازن زنی بر پس آب مجتمع صنعتی گوشت مشهد (چکیده)
24 - Best Precision–Recall Confidence Threshold and F-Measure to Determine Quality of Camel Meat by Support Vector Regression Based Electronic Nose (چکیده)
25 - Co‐encapsulation of lupulon and xanthohumol in lecithin‐based nanoliposomes developed by sonication method (چکیده)
26 - ارزیابی کیفی برگر شتر با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی (چکیده)
27 - شناسایی فلور لاکتیکی هویج تخمیری با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی و بررسی روابط خویشاوندی به کمک آنالیز فیلوژنتیکی (چکیده)
28 - مروری بر خواص دارویی دمنوش فراسودمند حاوی برگ گیاه قاصدک (چکیده)
29 - امکان تولید دمنوش فراسودمند با استفاده از برگ قاصدک، چای سبز، چای ترش و دارچین (چکیده)
30 - Using electronic nose to recognize fish spoilage with an optimum classifier (چکیده)
31 - تعیین بهترین زمان برداشت ارقام ماری و شنگه بر اساس برخی پارامتر های تعیین کننده کیفیت زیتون (چکیده)
32 - بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار آب سیب با استفاده از روش خوشه بندی (چکیده)
33 - بررسی ویژگی های شیمیایی و تغذیه ای هسته خرما و کاربردهای آن در صنایع غذایی (چکیده)
34 - ارزیابی اثر ماریناد اسید استیک و کلرید سدیم بر برخی ویژگی‌های کیفی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی (چکیده)
35 - صمغ دانه شنبلیله: بهینه سازی استخراج و ارزیابی ویژگی های ضد اکسایشی (چکیده)
36 - Effect of sonication on osmotic dehydration and subsequent air-drying of pomegranate arils (چکیده)
37 - مروری بر تاثیر فرآیند اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات (چکیده)
38 - تخمیر آب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها (چکیده)
39 - بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش (چکیده)
40 - بهینه سازی متغیر های فرمولاسیون و شرایط فرآیند اکستروژ محصول اسنک حجیم حاوی آرد کنجاله بنه (چکیده)
41 - Effect of drying methods on the structure, thermo and functional properties of fenugreek (Trigonella foenum graecum ) protein isolate (چکیده)
42 - A comparison of chemical, structural and functional properties offenugreek (Trigonella foenum graecum) protein isolates producedusing different defatting solvents (چکیده)
43 - طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی هوا، خلاء و اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
44 - بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک ‏کردن با هوای‏ داغ گوشت شترمرغ (چکیده)
45 - مطالعه اثر آبغوره بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و بافتی گوشت گاو (چکیده)
46 - تخمیر آّب هویج با استفاده از پروبیوتیک ها (چکیده)
47 - ویژگی ها و کاربردهای آرد بلوط در صنایع غذائی (چکیده)
48 - کاربرد اسانس و عصاره های گیاهی بر افزایش زمان ماندگاری فرآورده های دریائی (چکیده)
49 - بررسی اثرات سلامت بخش ژل آلئوورا و کاربرد آن در صنایع غذائی (چکیده)
50 - بررسی اثر جایگزینی شیر گاو با شیر کنجد بر خصوصیات فیزیکو شیمیائی ماست (چکیده)
51 - بهینه سازی تولید پنیر فتای بدون آبگیری با استفاده از طرح آماری مخلوط (چکیده)
52 - مروری بر تاثیر اکستروژن بر ویژگی های آرد حبوبات (چکیده)
53 - بررسی اثر اسید استیک و آب ازن دار بر شمارش کلی میکرو ارگانیزم های لاشه مرغ (چکیده)
54 - Proteome Changes of Biceps Femoris Muscle of Iranian One-Humped Camel and It's Relationship with Meat Quality Traits (چکیده)
55 - اثر ترکیبی آب اُزنه و اسیدلاکتیک بر بار آلودگی میکروبی لاشۀ مرغ در مرحلۀ سرد کردن در کشتارگاه (چکیده)
56 - Study on quality characteristics of camel burger and evaluating its stability during frozen storage (چکیده)
57 - طراحی، ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در تشخیص سریع فساد گوشت چرخ شده شتر در بسته بندی خلاء و اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
58 - کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای هوشمند گاز در صنعت غذا با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
59 - بررسی اثر فرایند آب زدایی اسمزی به کمک فراصوت بر رنگ، بافت و ریز ساختار دانه های انار (چکیده)
60 - بررسی اثر pH، دما و قدرت یونی بر پایداری سوسپانسیون های کلوئیدی (مطالعه موردی دوغ) (چکیده)
61 - اثر فراصوت بر آبزدایی اسمزی دانه های انار (چکیده)
62 - مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
63 - مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سه ژنوتیپ زرشک بومی استان سمنان (چکیده)
64 - بررسی اثر تغییرات pH بر خواص عملکردی ایزوله پروتئین شنبلیله (چکیده)
65 - بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و عملکردی فیبرهای غذایی گندم، چغندرقند و سیب زمینی (چکیده)
66 - Study of stability characteristics of sesame milk: effect of pasteurization temperature, additives, and homogenisation pressure (چکیده)
67 - Fenugreek (Trigonella foenum graecum) seed protein isolate: extraction optimization, amino acid composition, thermo and functional properties (چکیده)
68 - ارزیابی اثر جنس و نوع عضله بر الگوی پروتئولیز پروتئینهای میوفیبریلی گوشت شتر یک کوهانه ایرانی در مدت زمان ترد شدن (چکیده)
69 - کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی در مقابله با بیوتروریسم غذایی (مطالعه موردی: فساد ماهی قزل آلا) (چکیده)
70 - ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی (چکیده)
71 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF SUGAR BEET DIETARY FIBER ON PHYSICOCHEMICAL, TECHNOLOGICAL AND SENSORY PROPERTIES OF BEEF COCKTAIL SAUSAGE (چکیده)
72 - ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی سه گونه زرشک بومی ایران (چکیده)
73 - تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن دانه کنجد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرکنجد (چکیده)
74 - مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی عضله های طویل سین های شتر یک کوهانه ایرانی (Biceps femoris) و دو سر ران (Longissimus thoracis) (چکیده)
75 - تأثیر اسید لاکتیک و اسید استیک بر شمارش کلی میکروبی و خواص ظاهری لاشه مرغ (چکیده)
76 - بررسی نقش سرد کردن غوطه وری بر میزان کپک و مخمر، استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش کلی میکروبی لاشه های مرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
77 - Influence of processing conditions on the physicochemical and sensory properties of sesame milk: A novel nutritional beverage (چکیده)
78 - Consideration to the effects of gender on some quality characteristics of ostrich meat during aging (چکیده)
79 - مروری بر کاربرد انواع خلاء و ترکیب گازهای مختلف در بسته بندی گوشت به روش اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
80 - اثر متغیرهای تولید بر رنگ، خصوصیات حسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های نوشیدنی گیاهی فراسودمند تهیه شده از دانه کنجد (چکیده)
81 - بررسی متغیر های موثر بر پایداری و رنگ نوشیدنی گیاهی فراسودمند تهیه شده از کنجد (چکیده)
82 - اندازه گیری ترکیبات شیمیایی و املاح معدنی هسته و میوه دو گونه زرشک وحشی خراسان شمالی (چکیده)
83 - مطالعه الگوی الکتروفورز آرد شنبلیله چربی گیری شده با سه حلال در دو شرایط احیاء شده و غیر احیاء (چکیده)
84 - پایداری آنتوسیانین های عصاره سه گونه زرشک در اثر تغییرات pH (چکیده)
85 - اثرآب ازن دار بر کاهش باکتری های شاخص و جمعیت کل میکروبی لاشه مرغ در مرحله سردکردن (چکیده)
86 - بررسی ترکیبات ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوب و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن (چکیده)
87 - بررسی اثر دما و ماده جامد بر سینتیک تخریب آنتوسیانین های زرشک بی دانه (چکیده)
88 - اثر درجه چرخ کردن بر ویژگی های رنگی گوشت گاو, شتر و شتر مرغ (چکیده)
89 - بررسی ترکیب شیمیایی، پارامترهای رنگ و خصوصیات عملکردی آرد شنبلیله و مقایسه آن با آرد سویا (چکیده)
90 - بررسی اثر و شرایط کشتار بر چگونگی کاهشpH و پروتئولیز گوشت شترمرغ طی زمان ترد شدن با استفاده از SDS-PAGE (چکیده)
91 - بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی گوشت گوسفند در ساعات مختلف پس از کشتار (چکیده)
92 - بررسی ترکیب وزنی بدن گوسفند و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار (چکیده)
93 - بررسی اثر جنس و شرایط کشتار بر راندمان، ترکیب وزنی و میزان افت در مراحل مختلف پس از کشتار لاشه شترمرغ ور ارزیابی اقتصادی آن (چکیده)
94 - بررسی ترکیبات شیمیایی ماهی پوزانک و ارزیابی تغییرات رطوبت و نمک بافت آن طی روش های نمک زنی و خشک کردن اصل مقاله (چکیده)
95 - Development of rapid PCR-RFLP technique for identification of sheep, cattle and goat’s species and fraud detection in Iranian commercial meat products (چکیده)
96 - مطالعه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
97 - بررسی برخی از خواص فیزیکوشیمیایی زرشک سیاه (چکیده)
98 - تاثیر زمان بلانچینگ و دمای برشته نمودن کنجد بر ویژگی های شیمیایی شیر آن (چکیده)
99 - مطالعه اثر جایگزینی گوشت شتر بر ویژگی های کیفی برگر (چکیده)
100 - اثر ازن بر کاهش جمعیت میکروبی لاشه هرغ در کشتارگاه صنعتی شهر مشهد (چکیده)
101 - بررسی سنیتیک پایداری حرارتی آنتوسیانین های زرشک (چکیده)
102 - مطالعه ویژگی های فیزیکو شیمیایی و امکان شفاف سازی آب انار (چکیده)
103 - استفاده از ضایعات دانه طالبی در تولید نوشیدنی پایدار و ارزیابی ویژگی های تغذیه ای آن (چکیده)
104 - تولید نوشیدنی میوه ای از دانه طالبی و بررسی ماندگاری آن طی زمان نگهداری (چکیده)
105 - بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی (چکیده)
106 - فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری (چکیده)
107 - بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات (چکیده)
108 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 2) (چکیده)
109 - Evaluation of Traditional Production Process of Rock Candyand Optimization of Sucrose Crystallization (Part 1) (چکیده)
110 - Usage of Cantaloupe Seed Waste to Produce a Novel Beverage and its Nutritive Value (چکیده)
111 - Production of Orange Beverage from Cantaloupe Seed and Evaluation its Shelf Life during Storage Time (چکیده)
112 - بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات (چکیده)
113 - orange-cantaloupe seed beverage :nutritive value, effect of storage time and condition on chemical ,sensory and microbial properties (چکیده)
114 - بررسی فرآیند سنتی تولید نبات و معایب آن (چکیده)
115 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
116 - تأثیر یون +Ca2و نوع محلول قندی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی طلبی آب گیری شده به روش اسمز (چکیده)
117 - بررسی مقایسه ای ظرفیت نگهداری آب و ارزیابی برخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی در گوشت گاو و شتر (چکیده)