مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , مجتبی الهی خراسانی , صورت‌بندی روش‌های مواجهه با اندیشه‌های برون‌دینی در آثار اندیشمندان تربیت اسلامی, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (31), شماره (61), سال (-), صفحات (233-262)
 2. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , مجتبی الهی خراسانی , گونه‌شناسیِ گزاره‌هایِ تربیتی در احادیث, مطالعات فهم حدیث, دوره (253), شماره (276), سال (2023-12), صفحات (253-276)
 3. فاطمه ذاکری فرد , شعله ارسطوپور , سیدرحمت اله فتاحی , بختیار شعبانی ورکی , واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, سال (2023-12), صفحات (1-35)
 4. مجتبی همتی فر , بختیار شعبانی ورکی , جمیله علم الهدا , شریف لک زایی , ملاحظات روش‌شناختی در اندیشه‌شناسی امام : با تأکید بر تعلیم و تربیت و سیاست, پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (12), شماره (42), سال (2022-10), صفحات (1-21)
 5. محبوبه فراش باشی آستانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی , Analysis and Critique of Representationalism in Information Retrieval Action, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (37), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (497-526)
 6. علیرضا هوشمند , بختیار شعبانی ورکی , چالش‌های اخلاقی استفاده از سامانه همانندجو در مؤسسات آموزش عالی, پژوهشنامه اخلاق, دوره (14), شماره (51), سال (2021-6), صفحات (147-162)
 7. زینب مهدوی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , روایت پداگوژیکی هوشیاری بدنمند در عصر پسا فروکاست گرایی: گسست ناپذیری ذهن – بدن- جهان, فلسفه تربیت, دوره (6), شماره (1), سال (2022-3), صفحات (29-62)
 8. بختیار شعبانی ورکی , سیر تحول روش شناسی (گذشته، حال، آینده) در ایران, دانشنامه ایرانی برنامه درسی, دوره (2), شماره (9), سال (2021-8), صفحات (1-10)
 9. غلامعلی سیفی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , خسرو باقری نوع پرست , بازخوانی و مفهوم سازی مجدد طبقه بندی های معنویت, پژوهش های ادیانی, دوره (10), شماره (19), سال (2022-7), صفحات (294-323)
 10. محبوبه فراش باشی استانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی , تحلیل و نقد بازنمایی‌گرایی در کنش بازیابی اطلاعات, پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (37), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (497-526)
 11. ملیحه رجایی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علیرضا صادق زاده قمصری , بختیار شعبانی ورکی , تضاد و فاصله در تربیت مبتنی بر گفتگو با نظر به دیدگاه های ملاصدرا, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (29), شماره (52), سال (2022-2), صفحات (5-34)
 12. محبوبه فراش باشی آستانه , محسن نوکاریزی , حسن بهزادی , بختیار شعبانی ورکی , بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, سال (2021-1)
 13. بختیار شعبانی ورکی , علیرضا هوشمند , برنامه درسی خودآفرین در عصر شیوع جهانی کووید- 19 و کرونا زیستی, فلسفه تربیت, دوره (6), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (7-27)
 14. علیرضا هوشمند , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , علی مقیمی , چرخش از نظریه پردازی به نظریه پردازی همادین در برنامه درسی: رویکردی عصب پدیدارشناختی, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (11), شماره (22), سال (2021-3), صفحات (7-47)
 15. عماد حاتمی گروه , ابوالفضل غفاری , خسرو باقری نوع پرست , بختیار شعبانی ورکی , تبیین و نقد درونی الگوی ترکیبی تربیت اخلاقی ناروائز, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (10), شماره (1), سال (2020-10), صفحات (76-95)
 16. سعید شکوری مغانی , بختیار شعبانی ورکی , توانمندسازی دانشجویان در فرایند راهنمایی رساله دکتری, اندیشه های نوین تربیتی, سال (2020-7)
 17. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مجتبی الهی خراسانی , بختیار شعبانی ورکی , چرخش روش شناختی تعیین هدف‌های تربیت دینی, تربیت اسلامی, دوره (16), شماره (35), سال (2021-4), صفحات (59-90)
 18. عماد حاتمی گروه , ابوالفضل غفاری , خسرو باقری نوع پرست , بختیار شعبانی ورکی , نقد روش شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی, فلسفه تربیت, دوره (4), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (145-159)
 19. رخساره قصوری درگاهی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , مجتبی الهی خراسانی , ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم و تربیت اسلامی, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (28), شماره (47), سال (2020-9), صفحات (5-32)
 20. بختیار شعبانی ورکی , علیرضا هوشمند , مقصود امین خندقی , علی مقیمی , نظریه پردازی در برنامه درسی: تبیینِ تفهمی تجربه های تربیتی, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (18), شماره (8), سال (2020-11), صفحات (37-70)
 21. ملیحه رجایی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , عیرضا صادق زاده , بختیار شعبانی ورکی , تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (9), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (85-104)
 22. حسین شرفی , بختیار شعبانی ورکی , محمدسعید عبدخدائی , علی مقیمی , چرخش روش شناختی ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان: مبتنی بر رویکرد عصب پدیدارشناسی, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (7), شماره (14), سال (2019-12), صفحات (357-394)
 23. حسین شرفی , بختیار شعبانی ورکی , محمدسعید عبدخدائی , علی مقیمی , محیط یاددهی- یادگیری کل نما: گذر از عصب فلسفه به عصب پدیدارشناسی, فلسفه تربیت, دوره (4), شماره (1), سال (2020-3), صفحات (5-32)
 24. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , تغییر به منزله‌ی پدیده‌ای انسانی: تغییر مطلوب در فرآیند اجرای برنامه‌های درسی جدید از منظر معلمان, پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (3), شماره (9), سال (2018-3), صفحات (44-81)
 25. سمانه امینی مشهدی , ابوالفضل غفاری , بختیار شعبانی ورکی , رضا اکبریان , ظرفیت فرونسیس-عقل عملی- دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه ای تدریس, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (8), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (26-48)
 26. فاطمه موحدی پارسا , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , علی همت بناری , تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان, تربیت اسلامی, دوره (14), شماره (28), سال (2019-6), صفحات (7-28)
 27. مجتبی همتی فر , بختیار شعبانی ورکی , جمیله علم الهدی , شریف لک‌زایی , سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, سال (2018-10)
 28. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , تعهدات فرارشته‌ای در برنامه درسی دانشگاهی, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (6), شماره (12), سال (2018-12), صفحات (5-42)
 29. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , نسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسی, پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (5), سال (2017-3), صفحات (67-105)
 30. بیژن بابایی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی مقیمی , یادگیری بدنمند : نقد رویکرد عصب پژوهی فلسفی به شناخت و یادگیری, فلسفه تربیت, دوره (3), شماره (3), سال (2018-4), صفحات (61-90)
 31. امین بابادی , بختیار شعبانی ورکی , مقصود امین خندقی , مرتضی کرمی , برنامه درسی فرارشته ای مبتنی بر تحلیل لایه های علی: مفروضه های فلسفی، دلالت ها و مدلی برای آموزش, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (8), شماره (16), سال (2018-2), صفحات (7-34)
 32. محمد عبداللهی ارفع , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , مدارس هوشمند: از ادراکات رایج تا آرمان نظام آموزشی (نگاهی به طرح هوشمند سازی مدارس در تهران با رویکرد انتقادی هابرماس و با استفاده از چهارچوب مفهومی مدارس هوشمند مک گیل کرست), اندیشه های نوین تربیتی, دوره (13), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (7-37)
 33. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , برنامه درسی جدید ریاضی: معلمان چه می کنند؟, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (4), شماره (8), سال (2016-12), صفحات (51-84)
 34. فاطمه موحدی پارسا , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی همت بناری , بختیار شعبانی ورکی , امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات), تربیت اسلامی, دوره (13), شماره (26), سال (2018-4), صفحات (7-24)
 35. افسانه عبدلی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد, فلسفه تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2017-2), صفحات (31-68)
 36. اعظم زرقانی , مقصود امین خندقی , بختیار شعبانی ورکی , نعمت الله موسی پور , ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (6), شماره (1), سال (2016-8), صفحات (46-68)
 37. علی صحبت لو , محمدرضا آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , علیرضا صادق زاده قمصری , انسان فرهیخته سینوی, تعلیم و تربیت, دوره (34), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (81-108)
 38. روزیتا ابوترابی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (69-94)
 39. حسین شکوهی فرد , محمدرضا آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود سعیدی رضوانی , نقش معماری دانش در ارتقای اثربخشی عملکرد معلمان, مطالعات برنامه ریزی آموزشی, دوره (6), شماره (12), سال (2018-3), صفحات (11-28)
 40. بختیار شعبانی ورکی , امین بابادی , تکثر رشته‌ای؛ علیه فهم رایج از همکاری رشته‌ها, مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-3), صفحات (1-25)
 41. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , علی نهاوندی , ابوالفضل غفاری , تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین), تربیت اسلامی, دوره (10), شماره (20), سال (2015-6), صفحات (29-53)
 42. سمیه بهمن آبادی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , رعایت اخلاق پژوهش در رساله های دکتری: مورد مطالعه گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد, راهبرد فرهنگ , دوره (7), شماره (25), سال (2014-6), صفحات (129-152)
 43. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهرمحمدی , مقصود امین خندقی , هیوریستیک‌ها و کار پوشه‌های حرفه‌ای استادان دانشگاه: بدیلی برای برنامه درسی آموزش عالی, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (5), شماره (10), سال (2015-3), صفحات (114-153)
 44. رضا محّمدی چابکی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , جهانگیر مسعودی , استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (3), شماره (1), سال (2013-11), صفحات (65-91)
 45. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی , نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی), پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (16), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (89-115)
 46. مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (5-28)
 47. نرگس آهنچیان , بختیار شعبانی ورکی , هیوریستیک در برنامه درسی آموزش عالی: نسبت راه حل های هیوریستیک، با نگاه سنت گرایان، تجربه گرایان مفهومی و نومفهوم گرایان, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (3), شماره (5), سال (2012-8), صفحات (113-138)
 48. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c), پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (75-98)
 49. انسی کرامتی , بهروز مهرام , بختیار شعبانی ورکی , محمود مهر محمدی , بازی دانایی نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9), صفحات (85-109)
 50. احمد اکبری , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , محمد تقوی , مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی, تفکر و کودک, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (1-17)
 51. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی خالق خواه , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی , تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (65-90)
 52. بختیار شعبانی ورکی , حسین باغگلی , رضوان حسین قلی زاده , مرضیه عالی , علی خالق خواه , طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (49-74)
 53. بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها, مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9), صفحات (117-138)
 54. بختیار شعبانی ورکی , صدیقه کاظمی , پژوهش کیفی: روش یا بوش, راهبرد, دوره (19), شماره (54), سال (2010-6), صفحات (33-47)
 55. اسدالله زنگوئی , بختیار شعبانی ورکی , محمود فتوحی رودمعجنی , جهانگیر مسعودی , استعاره : مفهوم، نظریه‌ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (77-108)
 56. زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , امیرحسین کهن , بررسی تاثیر میدان وابستگی در شیوه تدریس, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, دوره (5), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (21-40)
 57. زهرا رحیم زادگان , بختیار شعبانی ورکی , سعید مرتضوی , میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد, اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, دوره (11), شماره (43), سال (2009-11), صفحات (40-55)
 58. مریم اخوتی , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , بختیار شعبانی ورکی , تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (5-26)
 59. بختیار شعبانی ورکی , سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (1), شماره (1), سال (1999-6), صفحات (71-81)
 60. امیرحسین کهن , بختیار شعبانی ورکی , فریبرز رحیم نیا , باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, شماره (51), سال (2009-5), صفحات (27-50)
 61. بختیار شعبانی ورکی , رضا محّمدی چابکی , تاریخ فلسفه تعلیم و تربیت در ایران, تعلیم و تربیت, دوره (24), شماره (4), سال (2009-3), صفحات (17-50)
 62. بختیار شعبانی ورکی , اشرف محمد یاری , چالش جایگاه تفکر انتقادی در مدیریت تغییر:پژوهش موردی در دانشگاه مشهد, تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-6), صفحات (11-23)
 63. دکتر علی حسین قاسمی , محمدحسین دیانی , محمدرضا داورپناه , بختیار شعبانی ورکی , هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران, مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (8), شماره (3), سال (2008-9), صفحات (77-98)
 64. مجتبی بذرافشان مقدم , دکتر زهرا صباغیان , دکتر حمیدرضا آراسته , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2007-7)
 65. بختیار شعبانی ورکی , نرگس آهنچیان , رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی: روی کردی جامعه شناسی به مدیریت آموزش عالی, اندیشه های نوین تربیتی, دوره (1), شماره (3), سال (2006-6), صفحات (39-58)
 66. بختیار شعبانی ورکی , هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش شناختی برای علوم انسانی, نامه مفید, دوره (13), شماره (59), سال (2007-5), صفحات (19-32)
 67. بختیار شعبانی ورکی , احد پورافشاری , تأثیر باورهای نظارتی مدیران بر سبک‌های مدیریت تعارض آنان, علوم تربیتی - شهید چمران اهواز, سال (2005-5)
 68. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , بررسی کیفیت تدریس در دانشگاه, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, سال (2006-6)
 69. بختیار شعبانی ورکی , آموزش و پرورش و انسان شدن: نظریه انتقادی پائولو فریره, نوآوری های آموزشی, سال (2004-4)
 70. بختیار شعبانی ورکی , رئالیسم استعلایی و ثنویت کاذب در پژوهش تربیتی, نوآوری های آموزشی, سال (2007-4)
 71. بختیار شعبانی ورکی , رضوان حسین قلی زاده , تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان, دانشور پزشکی, دوره (6), شماره (24), سال (2007-7), صفحات (23-38)
 72. بختیار شعبانی ورکی , نقد روش شناسی تحقیقات تربیتی در ایران, تعلیم و تربیت, سال (2006-1)

انگلیسی

 1. Ali Baraei , Behrooz Mahram , Bakhtiar Shabani Varaki , Essential Components of Miller’s Soulful Curriculum Theory, Athens Journal of Education, Volume (8), No (4), Year (2021-4), Pages (1-18)
 2. Bakhtiar Shabani Varaki , Alireza Sadeqzadeh Qamsari , Meisam Sefidkhosh , Seyed Mahdi Sajjadi , Reza Mohammadi Chaboki , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Hojjat Saffarheidari , Meisam Mohammadamini , Omid Karimzadeh , Ramazan Barkhordari , Saeid Zarghami-Hamrah , Michael A. Peters , Marek Tesar , Philosophy of education in a new key: Reflectionon higher education in Iran, Educational Philosophy and Theory, Volume (53), No (6), Year (2021-4), Pages (1-18)
 3. Bakhtiar Shabani Varaki , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Educational Research Methodology Inspired by the Theory of Enaction, New Educational Review, Volume (62), No (4), Year (2020-12), Pages (141-156)
 4. Bakhtiar Shabani Varaki , Reza Mohammadi Chaboki , Iranian philosophy of education, Educational Philosophy and Theory, Volume (55), No (1), Year (2020-10), Pages (15-20)
 5. , Bakhtiar Shabani Varaki , Fariborz Rahimnia , Norms of Science and Scientific Products in Higher Education Institutions; (A Case ofa Higher Education Institute in Iran), International Journal of Social Policy and Education, Volume (1), No (2), Year (2019-12), Pages (83-95)
 6. Bakhtiar Shabani Varaki , Robert E Floden , Tahereh Javidi Kalateh Jafarabadi , Para-quantitative Methodology: Reclaiming experimentalism in educational research, Open Review of Educational Research, Volume (2), No (1), Year (2015-1), Pages (26-41)
 7. Bakhtiar Shabani Varaki , lorna earl , Epistemic Fallacy in Educational Research, Masalah Pendidikan, Volume (4), No (1), Year (2005-4), Pages (279-289)
 8. Bakhtiar Shabani Varaki , Epistemological Beliefs and Leadership Style among School Principals, International Education Journal, Volume (3), No (4), Year (2003-4), Pages (224-231)
 9. Bakhtiar Shabani Varaki , A Reflection on Three Web-Based Teaching Critical Thinking:Toward A Compromise Approach, Jurnal of Faculty of Educational Sciences, Year (2006-6)
 10. Bakhtiar Shabani Varaki , Higher Education and Globalization: Rethinking in universalism vs. particularism, International Journal of the Humanities, Year (2005-1)
 11. Bakhtiar Shabani Varaki , Lorna Earl , Math Modeling in Educational Research: An Approach to Methodological Fallacies, Australian Journal of Teacher Education, Volume (31), No (2), Year (2006-2), Pages (29-35)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. بختیار شعبانی ورکی , منطق صورت بندی روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: روش یا پساروش , دومین همایش ملی جامعه و تعلیم و تربیت , 2017-02-14
 2. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , آینده آموزش عالی: دانشگاه های نسل چهارم , فلسفه آموزش عالی , 2015-11-03
 3. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی , بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» , همایش ملی سیره و معارف رضوی , 2014-05-13
 4. بختیار شعبانی ورکی , بازگشت PH به PHD: ضرورت آموزش فلسفه علم به دانشجویان علوم و مهندسی , فلسفه علم , 2014-06-01
 5. بختیار شعبانی ورکی , روش پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت: متدولوژی یا متدولاتری , سومین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2012-07-02
 6. رضوان حسین قلی زاده , بختیار شعبانی ورکی , جایگاه مدیریت دانش در نظام آموزش عالی , اولین همایش تحلیل و تنظیم نظام علوم تربیتی , 2005-09-14
 7. بختیار شعبانی ورکی , روزیتا ابوترابی , محمد حسن ابراهیمی دهشیری , افسانه عبدلی , بحران هویت فلسفه تعلیم و تربیت , اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2010-05-15
 8. بختیار شعبانی ورکی , افسانه عبدلی , روزیتا ابوترابی , محمدشریف طاهرپور , محمد حسن ابراهیمی دهشیری , بیژن بابایی , تحلیلی از وضعیت فلسفه تعلیم و تربیت در ایران , اولین همایش ملی فلسفه تعلیم و تربیت ایران , 2010-05-15
 9. بختیار شعبانی ورکی , چالشهای میان نظریه های روش شناختی و دلالتهای عملی آنها برای انجام پژوهشهای علمی بازاندیشی در دو نظریه اثبات گرا و پسا اثبات گرا , اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق در علوم، فنون و مهندسی , 2006-05-30

انگلیسی

 1. Bakhtiar Shabani Varaki , De-Schooling Society Vs. Re-Schooling Society: An Approach to School Improvement , 22th international congress for school effectiveness and improvment , 2009-01-04
 2. Bakhtiar Shabani Varaki , from teaching to learning in higher education: towards an approach tp quality of education in Iran , The European Conference on Educational Research , 2008-09-08
 3. Bakhtiar Shabani Varaki , پروفسور ارل , Qualitative method and paramathematics: toward a compromise in educational research , International network of philosophers of education: 9th biennial conference , 2004-08-04
 4. Bakhtiar Shabani Varaki , Methodological theory and educational research: a critical approach , Eurpean conference on educational research - ECER , 2004-09-22
 5. Bakhtiar Shabani Varaki , The Impact of Religious Education on Epistemological Beliefs: Comparative Study of the Japanese & Iranian Students Epistemological Beliefs , کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش کشورهای اسلامی , 2006-12-20
 6. Bakhtiar Shabani Varaki , Approximate reasoning and rule based knowledge: Towards a Compromise In Educational Research , 2006 ACSPRI Social Science Methodology Conference , 2006-12-10
 7. Bakhtiar Shabani Varaki , A critical view to the web-based design for teaching critical thinking , 34th annual the philosophy of education society of Australia conference , 2005-11-24
 8. Bakhtiar Shabani Varaki , - - , , پرویز کمالی , Comparing critical thinking of nursing students studying in different years of the baccalaureate program , Edinburgh international conference , 2004-09-05
 9. Bakhtiar Shabani Varaki , Globalization and Localization: the Paradox of Centralization and Decentralization in Curriculum , ECER 2006 Conference , 2006-09-11
 10. Bakhtiar Shabani Varaki , Pragmatic view vs. paradigmatic view in educational research methodology: A critical approach to mixed method , ECER 2007 Conference , 2007-09-19