مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان , مقایسه رهیافت های اصلاح اتلاف عددی در گستره وسیعی از خانواده AUSM برای جریان های پایای ماخ پایین, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (54), شماره (3), سال (2023-12), صفحات (41-49)
 2. محمدحسین مقیمی اسفندابادی , محمدحسن جوارشکیان , طراحی و بهینه سازی فنس روی بال یک مدل هواپیمای لامبدا شکل جهت کاهش ضریب گشتاور غلتشی, فناوری در مهندسی هوافضا, دوره (8), شماره (2), سال (2023-9), صفحات (1-11)
 3. افشین مدنی , محمدحسن جوارشکیان , کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال, دانش و فناوری هوافضا, دوره (12), شماره (2), سال (2023-8), صفحات (1-16)
 4. افشین مدنی , محمدحسین مقیمی اسفندابادی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اثر محل قرارگیری سامانه کنترلی اسپلیت درگ رادر در طول دهانه بال یک هواپیمای بال‌پرنده بر گشتاورهای گردشی و غلتشی, دانش و فناوری هوافضا, دوره (11), شماره (2), سال (2023-1), صفحات (1-15)
 5. افشین مدنی , محمدحسن جوارشکیان , روح اله کریمی کلایه , بهینه یابی سامانه اسپلیت درگ رادر در زوایای حمله مختلف در یک مدل هواپیمای بال پرنده, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (11), شماره (1), سال (2022-10), صفحات (1-16)
 6. فرزان حقیان , محمدحسن جوارشکیان , مطالعه عددی رشد یخ شبنم و روشن روی دهانه بال پهپاد, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (10), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (203-218)
 7. مهدی مقدس خراسانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان , مقایسه عملکرد ماتریس‌های پیش‌شرطی در گستره‌ی وسیعی از جریان‌های داخلی و خارجی, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (10), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (35-54)
 8. محمدرضا صابر , محمدحسن جوارشکیان , آیروالاستیک حول یک ایرفویل زبر در جریان گذرصوتی آشفته ناپایا, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (10), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (19-34)
 9. حسین جباری , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , تثیر توزیع المان‌های زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی, مهندسی هوانوردی, دوره (23), شماره (2), سال (2021-11), صفحات (1-13)
 10. امیرحسین زرعی جورشری , محمدحسن جوارشکیان , ارزیابی و مقایسه مدل های مختلف تخمین نیرویی چرخشی یک بال زن در پرواز ایستا با استفاده از روش المان تیغه, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (9), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (141-157)
 11. یگانه آذرگون , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی اثر سطح بر واماندگی دینامیکی یک پرنده بالزن در حرکت رو به جلو, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (9), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (113-124)
 12. حسین جباری , محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , تحلیل فرکانسی و بررسی آرایش ریان بر روی دو بال نامحدود با لبه حمله ساده و سینوسی, مهندسی هوانوردی, دوره (22), شماره (2), سال (2020-11), صفحات (227-239)
 13. مجتبی بلاج , محمدحسن جوارشکیان , کاربرد طرح عددی با دقت مرتبه بالا براساس خانواده ذاتا غیرنوسانی با ضرایب وزنی در الگوریتم فشار-مبنا برای تسخیر ناپیوستگی‌ها‌, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, سال (2021-5)
 14. محمدحسن جوارشکیان , عدنان محمدی , بررسی گستره‌یِ وسیعی از خانواده AUSM در جریان‌های ناپایایِ یک و دوبعدی, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (10), شماره (4), سال (2020-12), صفحات (303-315)
 15. روح اله کریمی کلایه , محمدحسن جوارشکیان , ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی پیچش هندسی با تغییر عدد رینولدز در یک نمونه هواپیمای بال‌پرنده, مهندسی هوانوردی, دوره (22), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (30-45)
 16. مهدی نادری نژاد , محمدحسن جوارشکیان , بررسی عددی تاثیر سه نوع بالک مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی جریان با عدد رینولدز پایین, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (9), شماره (1), سال (2021-2), صفحات (89-83)
 17. یگانه آذرگون , محمدحسن جوارشکیان , اسماعیل اسماعیلی فر , بهینه‌سازی‌ مشخصات‌ حرکتی‌ یک‌ ایرفویل‌ نوسانی‌ در‌ نزدیکی‌ سطح‌ آب‌ با‌ استفاده‌ از‌ الگوریتم‌ ژنتیک‌ و‌ روش‌ پاسخ سطح, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (8), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (81-93)
 18. احمد سمیعی , محمدحسن جوارشکیان , مجتبی هنرمند , بهبود عملکرد آیرودینامیکی بالوارههای نوسانی با حرکت فراز و فرود در اعداد رینولدز پایین بااستفاده از انتقال حرارت, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (30), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (79-96)
 19. سید علی توکلی صبور , محمدحسن جوارشکیان , امیر باقری , بررسی پرتابه های ابرصوتی در ارتفاعات بالا، به منظور افزایش راندمان آیرودینامیکی, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (39-52)
 20. امیر باقری , محمدحسن جوارشکیان , بررسی مولفه های نوسانی و نسبت منظری بال صلب در حرکت فراز و فرود در محدوده رینولدز ریزپرنده ها, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (41-50)
 21. محمدحسن جوارشکیان , سید احسان صفوی , بررسی تغییر جهت میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت درون حفره باز مربعی پر شده از نانوسیال آب-مس, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (21-30)
 22. مجتبی هنرمند , محمدحسن جوارشکیان , شبیه‌سازی عددی پدیده‌ی واماندگی دینامیکی یک بالواره پیچشی, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (401-410)
 23. هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه, مدل سازی در مهندسی, دوره (14), شماره (47), سال (2017-3), صفحات (127-140)
 24. هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اثر نسبت مخروط بزرگتر از یک روی ضرایب آیرودینامیکی ریزپهپادها با الگوگیری از بال حشرات, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (6), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (223-238)
 25. محمدحسن جوارشکیان , مصطفی زاهدزاده , شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF), مهندسی مکانیک, دوره (25), شماره (107), سال (2016-7), صفحات (53-64)
 26. سمیه نوروزی غضبی , سجاد محمودی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی سیستم پیشرانش موتور و ملخ کوادرتور و مدلسازی آن با الگوریتمRLS, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (205-213)
 27. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , اصلاح آیرودینامیکی برج‌های مرتفع با روش الحاقی به منظور کاهش نیروی ناشی از باد, فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (4), سال (2016-7), صفحات (221-229)
 28. سجاد محمودی , محمدحسن جوارشکیان , محمد صادق توکلی جویباری , بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پره کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (27), شماره (1), سال (2016-1), صفحات (135-152)
 29. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , بررسی اثر هندسه دماغه انعطاف‌پذیر پیوسته در دینامیک پرواز موشک هدایت شونده مافوق صوت, فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (151-162)
 30. مهدی نوروزی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , شبیه سازی جریان با کاویتاسیون جزئی حول هندسه های با مقاطع دایروی و بیضوی در زاویه حمله صفر به روش المان مرزی, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (17), شماره (1), سال (2015-7), صفحات (84-107)
 31. امیرحسین زرعی جورشری , محمدحسن جوارشکیان , بررسی سرعت القایی و حساسیت سنجی نیروی برا در تئوری المان تیغه برای شبیه سازی حرکت بالزن در پرواز ایستا, فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (10), سال (2015-9), صفحات (212-224)
 32. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , آیرودینامیک هندسه های مختلف دماغه انعطاف‌پذیر در یک موشک مافوق صوت, فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (10), سال (2016-1), صفحات (32-40)
 33. محمد رضا معاونیان , محمدحسن جوارشکیان , بررسی عددی تغییر طول و قدرت پتانسیل های غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب به وسیله جریان الکترواسمتیک, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (16), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (25-54)
 34. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت, مهندسی هوانوردی, دوره (15), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (83-96)
 35. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , شبیه سازی یک هیدروفویل هوشمند غوطه ور در نزدیکی سطح آب و مقایسه آن با هیدروفویل معمولی, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (21-30)
 36. هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اثر نسبت مخروطی روی ضرایب آیرودینامیکی ریز پهپادها, مکانیک سیالات و آیرودینامیک, دوره (2), شماره (3), سال (2013-12), صفحات (25-38)
 37. محمدرضا صابر , محمدحسن جوارشکیان , مقایسه عملکرد ایروالاستیسیته پره های مبنا و بهینه شده درتوربین بادی محور افقی, فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (16), سال (2015-3), صفحات (283-290)
 38. امیر باقری , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد , بررسی آیرودینامیکی و بهینه سازی پارامترهای هندسی و نوسانی بالواره ها در حرکت فرازو فرود با روش پاسخ سطح, فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (16), سال (2015-3), صفحات (101-111)
 39. هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تاثیر وجود، موقعیت و ارتفاع قرار گیری بالک جلو روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیما, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (3), شماره (3), سال (2013-10), صفحات (67-81)
 40. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد هیدروفویل در نزدیکی سطح آب, هیدرولیک, دوره (6), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (1-17)
 41. عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد , بازیابی نرم یک راکت مافوق صوت به کمک ناپایدارسازی, مهندسی هوانوردی, دوره (13), شماره (2), سال (2011-10), صفحات (17-33)
 42. محمدحسن جوارشکیان , عباس زارع نژاد اشکذری , شبـیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (22), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (95-116)
 43. محمدحسن جوارشکیان , علی کرم باقری , شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (35-44)
 44. محمدحسن جوارشکیان , رضا شایسته صدفیان , آیرم آذرخویش , بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (18), شماره (1), سال (2006-9), صفحات (49-64)
 45. محمدحسن جوارشکیان , امیر کریمی , شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها, مکانیک هوافضا, دوره (2), شماره (3), سال (2007-3), صفحات (31-40)
 46. محمدحسن جوارشکیان , امیر کریمی , محمد رضا یزدان زاد , بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون, شبیه سازی عددی در مهندسی-Journal of Numerical Simulation in Engineering, دوره (1), شماره (2), سال (2007-10), صفحات (9-18)

انگلیسی

 1. Hamed Saffarzadeh , Mohammad Hassan Djavareshkian , Coupled dynamic and thermal simulation of airfoil flap movement in turbulent flow using the lattice Boltzmann method, Physics of Fluids, Volume (35), No (11), Year (2023-11)
 2. Amir Hossein Zaree Jorshari , Mohammad Hassan Djavareshkian , A quasi-steady numerical modeling of wake capture for a hovering flapping wing, International Journal of Modern Physics C, Year (2023-10)
 3. adnan mohammadi , Mohammad Hassan Djavareshkian , Modified advection upstream splitting method: Revolutionizing accuracy and convergence speed in low-Mach flows, Physics of Fluids, Volume (35), No (10), Year (2023-10)
 4. adnan mohammadi , Mohammad Hassan Djavareshkian , Advancing high-speed flow simulations: SAUSM – an innovative hybrid numerical scheme for shock stability and accuracy, International Journal of Modern Physics C, Year (2023-8)
 5. ruhollah karimi , Mohammad Hassan Djavareshkian , Aerodynamic Assessment of a Control Strategy Based on Twist Morphing Wing in a Flying Wing Aircraft, Journal of Aerospace Engineering, Volume (37), No (1), Year (2024-1)
 6. yegane azargoon , Mohammad Hassan Djavareshkian , Unsteady characteristic study on the flapping wing with the corrugated trailing edge and slotted wingtip, Aerospace Science and Technology, Volume (139), Year (2023-8)
 7. yegane azargoon , Mohammad Hassan Djavareshkian , Unsteady aerodynamics of flapping bionic eagle wings in forward flight: An experimental and numerical study, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C, Volume (237), No (9), Year (2023-5), Pages (2090-2107)
 8. mahdi naderinezhad , Mohammad Hassan Djavareshkian , Numerical study of the effect of winglet on the aerodynamic performance of sinusoidal and simple leading-edge wings, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Volume (95), No (4), Year (2023-2), Pages (512-524)
 9. Mostafa Arasteh , yegane azargoon , Mohammad Hassan Djavareshkian , Ground effect on the aerodynamics of a flapping wing in forward flight: an experimental study, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Volume (95), No (4), Year (2023-2), Pages (525-534)
 10. Hamed Saffarzadeh , Mohammad Hassan Djavareshkian , Aerodynamic simulation of plunging airfoil with heat effects and Lattice Boltzmann technique, International Journal for Engineering Modelling, Volume (35), No (1), Year (2022-2)
 11. Hossein Jabbari , Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Static roughness element effects on protuberance full-span wing at micro aerial vehicle application, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G, Volume (236), No (10), Year (2021-12), Pages (2074-2091)
 12. Hossein Jabbari , Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Acoustic and phase portrait analysis of leading-edge roughness element on laminar separation bubbles at low Reynolds number flow, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G, Volume (236), No (9), Year (2021-10), Pages (1782-1798)
 13. abbasali mehraban emroz , Mohammad Hassan Djavareshkian , Experimental study of low Reynolds number effects on aerodynamics of smooth and sinusoidal leading-edge wings in the vicinity of the ground, Journal of Mechanical Engineering and Sciences, Volume (15), No (2), Year (2021-6), Pages (8205-8218)
 14. Mohamad Reza Saber , Mohammad Hassan Djavareshkian , Flow control method by applying flexible shells procedure in transonic flow, Aircraft Engineering and Aerospace Technology, Volume (93), No (4), Year (2021-6), Pages (651-659)
 15. Hamed Saffarzadeh , Mohammad Hassan Djavareshkian , A numerical study of the entropy generation and heat transfer rate of airflow around a NACA 0015 airfoil subjected to an external magnetic field, Physica Scripta, Volume (96), No (5), Year (2021-5)
 16. Mojtaba Balaj , Mohammad Hassan Djavareshkian , Implementation of weighted essentially non‐oscillatory scheme for unsteady and steady compressible flow in pressure‐based algorithm, International Journal for Numerical Methods in Fluids, Volume (93), No (7), Year (2021-7), Pages (2249-2271)
 17. abbasali mehraban emroz , Mohammad Hassan Djavareshkian , Experimental investigation of ground effects on aerodynamics of sinusoidal leading-edge wings, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part C, Volume (235), No (19), Year (2020-11), Pages (3988-4001)
 18. abbasali mehraban emroz , Mohammad Hassan Djavareshkian , Youssef Sayegh , behzad forouzi feshalami , M. Hassanalian , Effects of smart flap on aerodynamic performance of sinusoidal leading-edge wings at low Reynolds numbers, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G, Volume (235), No (4), Year (2020-8), Pages (439-450)
 19. ruhollah karimi , Mohammad Hassan Djavareshkian , Aerodynamic investigation of twist angle variation based on wing smarting for a flying wing, Chinese Journal of Aeronautics, Volume (34), No (2), Year (2020-7), Pages (201-216)
 20. mohammad sadegh araghizadeh , Mohammad Hassan Djavareshkian , Jalil Rezaee Pazhand , Simulating aeroelastic response of a self-sustained oscillating rigid airfoil using a boundary oscillation method, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G, Volume (234), No (11), Year (2020-4), Pages (1811-1824)
 21. yegane azargoon , Mohammad Hassan Djavareshkian , ESMAEIL ESMAEILIFAR , EFFECTOFAIRFOIL DISTANCETO WATERSURFACE ON STATIC STALL, Journal of Mechanical Engineering and Sciences, Volume (14), No (1), Year (2020-3), Pages (6526-6537)
 22. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Smart spoiler for race car, International Journal of Aerospace and Mechanical Engineering, Volume (5), No (1), Year (2011-3), Pages (97-103)
 23. Ali Esmaeili , Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Optimization of Moving Wingin Ground Effect using Response Surface Method, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (10), No (2), Year (2013-10), Pages (34-47)
 24. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Ahmad Parsania , amin zia foroughi , Three-Dimensional Investigation of Smart Flap Aerodynamics for a WIG Vehicle, Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences,Aerospace Technology Japan, Volume (9), Year (2011-1), Pages (51-60)
 25. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , علیرضا احرار , Numerical simulation of Al2O3-water nanofluid heat transfer and entropy generation in a cavity using a novel TVD hybrid LB method under the influence of an external magnetic field source, Thermal Science and Engineering Progress, Volume (14), Year (2019-12), Pages (100416-22)
 26. Mojtaba Honarmand , Mohammad Hassan Djavareshkian , behzad forouzi feshalami , ESMAEIL ESMAEILIFAR , Numerical Simulation of a Pitching Airfoil Under Dynamic Stall of Low Reynolds Number Flow, Journal of Aerospace Technology and Management, Year (2019-11)
 27. behzad forouzi feshalami , Mohammad Hassan Djavareshkian , masoud Yousefi , Amir Hossein Zaree Jorshari , abbasali mehraban emroz , Experimental investigation of flapping mechanism of the black-headed gull in forward flight, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G, Volume (235), No (1), Year (2018-12), Pages (1-17)
 28. behzad forouzi feshalami , Mohammad Hassan Djavareshkian , Amir Hossein Zaree Jorshari , Masoud Yousefi , abbasali mehraban emroz , The role of wing bending deflection in the aerodynamics of flapping micro aerial vehicles in hovering flight, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part G, Volume (234), No (1), Year (2018-10), Pages (1-17)
 29. ahmad samiee , Mohammad Hassan Djavareshkian , behzad forouzi feshalami , ESMAEIL ESMAEILIFAR , Improvement of Airfoils Aerodynamic Efficiency by Thermal Camber Phenomenon at Low Reynolds Numbers, Journal of Aerospace Technology and Management, Volume (10), No (4518), Year (2018-11), Pages (1-13)
 30. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , Novel hybrid lattice Boltzmann technique with TVD characteristics for simulation of heat transfer and entropy generations of MHD and natural convection in a cavity, Numerical Heat Transfer Part B: Fundamentals, Volume (72), No (6), Year (2017-12), Pages (431-449)
 31. K. Jafari , Mohammad Hassan Djavareshkian , behzad forouzi feshalami , The Effects of Different Roughness Configurations on Aerodynamic Performance of Wind Turbine Airfoil and Blade, International Journal of Renewable Energy Development, Volume (6), No (3), Year (2017-11), Pages (273-281)
 32. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , Computational investigation of heat transfer and entropy generation rates of Al2O3 nanofluid with Buongiorno's model and using a novel TVD hybrid LB method, Journal of Molecular Liquids, Volume (242), No (1), Year (2017-6), Pages (24-39)
 33. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , M. Ataiyan , Numerical simulation of Cu-water nanofluid magneto-hydro-dynamics and heat transfer cavity containing a circular cylinder of different size and positions, International Journal of Heat and Technology, Volume (35), No (2), Year (2017-6), Pages (403-415)
 34. ESMAEIL ESMAEILIFAR , Mohammad Hassan Djavareshkian , behzad forouzi feshalami , Ali Esmaeili , Hydrodynamic simulation of an oscillating hydrofoil near free surface in critical unsteady parameter, Ocean Engineering, Volume (141), No (1), Year (2017-6), Pages (227-236)
 35. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , FLOW AND HEAT TRANSFER SIMULATION OF THREE DIFFERENT NANOFLUIDS IN A CAVITY WITH SINUSOIDAL BOUNDARY CONDITIONS UNDER THE INFLUENCE OF AN INCLINED MAGNETIC FIELD USING LBM: A PHASE DEVIATION APPROACH, Computational thermal sciences, Volume (8), No (3), Year (2016-11), Pages (291-308)
 36. Zahraossadat Alavi , Mohammad Hassan Djavareshkian , Sajjad Mahmoudi , بررسی تجربی پارامترهای یک بال‌زن در پرواز ایستا بر عملکرد آیرودینامیکی, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, Volume (27), No (2), Year (2016-10), Pages (87-98)
 37. Ali Esmaeli , Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (10), No (2), Year (2013-9), Pages (37-47)
 38. abbas khalghani , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Hassan Djavareshkian , Aerodynamic shape study of supersonic surface to surface missiles with continuous flexible nose, Journal of Mechanical Science and Technology, Volume (30), No (7), Year (2016-7), Pages (3183-3192)
 39. mahdi norozi , Mahmoud Pasandidehfard , Mohammad Hassan Djavareshkian , Simulation of Partial and Supercavitating Flows around Axisymmetric and Quasi-3D Bodies by Boundary Element Method Using Simple and Reentrant Jet Models at the ClosureZone of Cavity, Mathematical Problems in Engineering, Volume (2016), No (3), Year (2016-5), Pages (1-13)
 40. Mohammad Hassan Djavareshkian , Mehdi Behnam Vashani , Design a mechanism Like flapping hummingbird wings, Ciencia e Natura, Volume (37), No (1), Year (2015-12), Pages (190-193)
 41. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , Lattice Boltzmann simulation of a Cu-water nanofluid filled cavity in order to investigate the influence of volume fraction and magnetic field specifications on flow and heat transfer, Journal of Molecular Liquids, Volume (215), No (1), Year (2016-1), Pages (328-338)
 42. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , Simulation of Pitching and Heaving Airfoil with Oscillation of Flow Boundary Condition, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (10), No (1), Year (2013-6), Pages (27-37)
 43. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , H. Safarzadeh , Optimal Design of Magnetorheological Fluid Damper Based on Response Surface Method, International Journal of Engineering, Volume (28), No (9), Year (2015-9), Pages (1359-1367)
 44. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , Transonic Flow Simulation Around the plunging Airfoil with Oscillation of Flow Boundary Condition, International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering, Volume (1), No (4), Year (2014-12), Pages (59-63)
 45. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Heuristic optimization of submerged hydrofoil using ANFIS–PSO, Ocean Engineering, Volume (92), Year (2014-1), Pages (55-63)
 46. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , Numerical Investigation of Hydro-Magnetic Flow of Air in a Lid Driven Cavity for an Optimum Magnetic Situation, International Journal of Fluid Mechanics Research, Volume (41), No (5), Year (2014-1), Pages (460-470)
 47. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , کلانتر , Investigation of handmade ferrofluids' motion in a ventilated cavity using computational fluid dynamics, International Journal of Nano Dimension, Volume (6), No (1), Year (2015-1), Pages (89-97)
 48. Hesam Shafiee , Mohammad Hassan Djavareshkian , CFD Simulation of Particles Effects on Characteristics of Detonation, International Journal of Computer Theory and Engineering, Volume (6), No (6), Year (2014-12), Pages (466-471)
 49. mohamad reza saber , Mohammad Hassan Djavareshkian , Comparison of Performance Base and Optimized Blades of Horizontal Axis Wind Turbine, International Journal of Renewable Energy Research, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (61-68)
 50. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , Transonic Flow Simulation Around the Pitching Airfoil with Accurate Pressure-Based Algorithm, Journal of Aeronautics and Aerospace Engineering, Volume (2), No (3), Year (2013-1), Pages (1-7)
 51. Amir Latifi bidarouni , Mohammad Hassan Djavareshkian , An Optimization of Wind Turbine Airfoil Possessing Good Stall Characteristics by Genetic Algorithm Utilizing CFD and Neural Network, International Journal of Renewable Energy Research, Volume (3), No (4), Year (2013-1), Pages (993-1003)
 52. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amir Latifi bidarouni , mohamad reza saber , New Approach to High-Fidelity Aerodynamic Design Optimization of a Wind Turbine Blade, International Journal of Renewable Energy Research, Volume (3), No (3), Year (2013-9), Pages (725-734)
 53. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , A. Parsania , Numerical Simulation of Smart Hydrofoil in Marine System, Ocean Engineering, Volume (73), No (1), Year (2013-11), Pages (16-24)
 54. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Neuro-Fuzzy Based Approach for Estimation of Hydrofoil Performance, Ocean Engineering, Volume (59), No (1), Year (2013-2), Pages (1-8)
 55. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Application of smart flap for race car wings, International Journal of Aerodynamics, Volume (2), No (1), Year (2012-4), Pages (66-92)
 56. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeli , Ahmad Parsania , amin ziaforoughi , three- dimentional investigation of smart flap aerodynamic for a WIG vehicle, Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences,Aerospace Technology Japan, Volume (9), No (9), Year (2012-1), Pages (51-60)
 57. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Ahmad Parsania , A Comparison of Smart and Conventional Flaps Close to Ground on Aerodynamic Performance, Journal of Aerospace Science and Technology, Volume (7), No (2), Year (2010-9), Pages (121-134)
 58. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Ahmad Parsania , Aerodynamics of Smart Flap Under Ground Effect, Aerospace Science and Technology, Volume (15), No (15), Year (2011-1), Pages (642-452)
 59. A. Ghasemi , Mohammad Hassan Djavareshkian , Investigation of the effects of Natural Gas Equivalence Ratio and piston Bowl Flow Field on combustion and pollutant Formation of DI Dual Fuel Engine, Journal of Applied Sciences, Volume (10), No (14), Year (2010-1), Pages (1369-1379)
 60. Mohammad Hassan Djavareshkian , محمد حسین عبداللهی جهدی , Shock-capturing method using characteristic-based dissipation filters in pressure-based algorithm, Acta Mechanica, Volume (209), No (1), Year (2009-3), Pages (99-113)
 61. Mohammad Hassan Djavareshkian , مهدی خلیلی , Simulation of Sloshing with the Volume of Fluid Method, Fluid Dynamics and Materiald Processing, Volume (2), No (4), Year (2006-12), Pages (299-307)
 62. Mohammad Hassan Djavareshkian , A.Ghasemi , Investigation of Jet Break-Up Process in Diesel Engine Spray Modelling, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (11), Year (2009-5), Pages (2078-2087)
 63. Mohammad Hassan Djavareshkian , صغرا رضا زاده , Application of normalized flux in pressure-based algorithm, Computers and Fluids, Volume (36), No (7), Year (2007-2), Pages (1224-1234)
 64. Mohammad Hassan Djavareshkian , مصطفی فرنک , APPLICATION OF UNO SCHEME FOR STEADY AND TRANSIENT COMPRESSIBLE FLOW IN PRESSURE-BASED METHOD, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (19), Year (2008-8), Pages (3361-3370)
 65. Mohammad Hassan Djavareshkian , فرامرز طلعتی , عباس قاسمی , سهیل سهرابی , Multidimensional Combustion Simulation and Analytical Solution of Wall Heat Conduction in DI Diesel Engine, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (21), Year (2008-10), Pages (3806-3816)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سمانه زرگرقوچانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی رشد یخ شبنم روی بال مستطیلی بدون بالک و با بالک , بیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، FDC2023 , 2023-11-08
 2. ساجده عزیزی گودرزی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تاثیر خنک کاری نوع حفره ای بر قدرت موج ضربه ای گذرصوتی در یک کسکید , بیستمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، FDC2023 , 2023-11-08
 3. پویا گلبو , محمدحسن جوارشکیان , منصور اصغری , مهدی مجید , طراحی و شبیه سازی جریان لزج عددی تیغه های توربین میکروجت , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2023-02-27
 4. افشین مدنی , محمدحسین مقیمی اسفندابادی , محمدحسن جوارشکیان , شبیه سازی عددی محل قرار گیری سامانه اسپیلیت درگ رادر در طول بال یک پهپاد بال پرنده , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2023-02-27
 5. علی قربانی کوه بنانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اسکیم های خانواده آسم (AUSM) در جریان تقارن محوری غیرلزج , بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2022-05-17
 6. افشین مدنی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اثرات تغییر زاویه حمله بر روی سامانه اسپلیت درگ رادر در یک هواپیمای بال پرنده , بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2022-05-17
 7. مهدی مقدس خراسانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی روش های پیش شرطی کلی و موضعی در جریان های داخلی و خارجی , بیستمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2022-05-17
 8. مصطفی محمدیان بیرجندی , محمدحسن جوارشکیان , تحلیل و بررسی مسیر یک بالون هواشناسی در ارتفاعات بالا , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 25 تا 26 آبان 1400 , 2021-11-16
 9. مهدی مقدس خراسانی , عدنان محمدی , محمدحسن جوارشکیان , ارتقای سرعت همگرایی در جریان‌های سرعت پایین غیرلزج‌ِ با استفاده از روش پیش‌شرطی , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 25 تا 26 آبان 1400 , 2021-11-16
 10. فرزان حقیان , محمدحسن جوارشکیان , مطالعه عددی تاثیر دو نوع یخ بر روی ضرایب آیرودینامیکی بال هواپیمای بدون سرنشین , نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 25 تا 26 آبان 1400 , 2021-11-16
 11. علیرضا میرکی مود , محمدحسن جوارشکیان , شبیه‌سازی جریان دوبعدی آشفته سیال حول مقاطع آیرودینامیکی با استفاده از روش لتیس‌بولتزمن و تکنیک مرز منحنی , بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاههای حرارتی , 2021-05-25
 12. حسین جباری , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , تحلیل آکوستیکی یک بال نامحدود در شرایط نزدیک به سطح در رینولدز بحرانی , بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاههای حرارتی , 2021-05-25
 13. حسین جباری , محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , بهبود عملکرد آیرودینامیکی بال نامحدود لبه سینوسی با بهرهمندی از المانهای زبری در زوایای پیش از واماندگی , نوزدهمین کنفراس بین المللی هوافضای ایران , 2021-05-18
 14. حسین جباری , محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , تحلیل فرکانسی و بررسی آرایش جریان بر روی دو بال نامحدود با لبه حمله ساده و سینوسی , نوزدهمین کنفراس بین المللی هوافضای ایران , 2021-05-18
 15. حسین جباری , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , تأثیر توزیع المانهای زبری بهینه یابی شده بر رفتار مدارهای فاز پُرتریت در رینولدز بحرانی , نوزدهمین کنفراس بین المللی هوافضای ایران , 2021-05-18
 16. روح اله کریمی کلایه , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اثر اعمال پیچش بر پایداری طولی در یک نمونه هواپیما بال پرنده , هیجدهین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04
 17. روح اله کریمی کلایه , محمدحسن جوارشکیان , بررسی عملکرد پیچش هندسی بربازده ایرودینامیکی در یک نمونه هواپیمای بال پرنده لامبدا شکل , هیجدهین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04
 18. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , حامد صفارزاده , بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013 , 2013-05-07
 19. محمدحسن جوارشکیان , حامد صفارزاده , علی اسماعیلی , شبیه سازی آداپتور و ایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013 , 2013-05-07
 20. حامد صفارزاده , محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , طراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO , بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013 , 2013-09-08
 21. مصطفی زاهدزاده , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , مجتبی زاهدزاده , بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO , اولین کنفرانس پیشرانش هوافضای ایران , 2012-12-19
 22. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , هادی معروف , بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 23. محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی , تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوط هور در آب , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 24. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , ابراهیم اکبرزاده , بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 25. محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد , علی اسماعیلی , تحلیل جریان حول ایرفویل نوسانیِ صلب گونه با استفاده از شبکه های دینامیکی , کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، انرژی و بهینه سازی , 2011-05-26
 26. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 27. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , احمد پارسانیا , بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 28. محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی , بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 29. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10
 30. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , احمد پارسانیا , بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2011-05-10
 31. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , عبدالمجید زمانی فرد , شبیه سازی امواج سطحی دریا بر روی هیدروفویل دلخواه کاملا غوطه ور در آب , همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2010-12-01
 32. عدنان محمدی , علی لطفیان , محمدحسن جوارشکیان , مقایسه روش‌های بالادستیِ تفاضل شار و جدا کردن شار در جریان‌های پایا و ناپایا , 18th Fluid Dynamics Conference , 2019-08-27
 33. هانیه عظیمی , محمدحسن جوارشکیان , شبیه سازی حرکت فرازوفرود خالص با روش های شبکة دینامیکی و حرکت کل دامنه و مقایسة آن ها , 18th Fluid Dynamics Conference , 2019-08-27
 34. مصطفی آراسته , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی یکنواختی سرعت هوا در مقطع آزمایش تونل باد به وسیله جریان سنج سیم داغ , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2019-04-30
 35. هانیه عظیمی , محمدحسن جوارشکیان , مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2019-04-30
 36. علیرضا جیریائی شراهی , محمدحسن جوارشکیان , توسعه یک الگوریتم فشار مبنا برای حل جریان سیال در رژیم مافوق صوت , بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2018-04-24
 37. یگانه آذرگون , محمدحسن جوارشکیان , اسماعیل اسماعیلی فر , بررسی تاثیر سطح بر بالواره پایا در نزدیکی سطح آب , شانزدهین کنفراس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2017-02-20
 38. محمدصادق عراقی زاده , محمدحسن جوارشکیان , رفتار آیروالاستیک بالواره صلب در جریان گذرصوتی غیرلزج , شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران , 2017-02-21
 39. محمدصادق عراقی زاده , محمدحسن جوارشکیان , اثر آیروالاستیک غیرخطی بر بالواره ناکا 0012 در جریان گذرصوتی , شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران , 2017-02-21
 40. زهراسادات علوی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی طرح¬های مختلف AUSM در جریان¬های پایا و ناپایا , بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26
 41. امیرجواد احرار , محمدحسن جوارشکیان , مریم نیک منش , محبوبه عطائیان , بررسی عددی جریان هیدرو - مغناطیس سیال هوا در یک حفره به منظور پیدا کردن شرایط بهینه ی مغناطیسی , بیست و چهارمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران , 2016-04-26
 42. سیدمحمدمهدی عقیلی , محمدحسن جوارشکیان , مقایسه روش شبکه گردابه ناپایا با روش‌های عددی در بررسی حرکت یک بالزن , اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2016-04-14
 43. یگانه آذرگون , محمدحسن جوارشکیان , اسماعیل اسماعیلی فر , بررسی حرکت نوسانی یک بالواره در نزدیکی سطح زمین , پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران , 2016-03-01
 44. کامیار جعفری , محمدحسن جوارشکیان , بررسی اثر گرد و خاک بر عملکرد آیرودینامیکی پره های توربین باد , پانزدهمین کنفراس بین المللی انجمن هوافضا ایران , 2016-03-01
 45. محمدحسن جوارشکیان , مهدی بهنام وشانی , مرجان لکزیان , طراحی مکانیزم بال‏زن مشابه مرغ مگس‌خوار , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17
 46. محمدحسن جوارشکیان , مهدی بهنام وشانی , مرجان لکزیان , بررسی آیرودینامیکی پرواز ریز پرندگان بال زن , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-17
 47. زهراالسادات علوی , مسعود یوسفی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی نیروی پیشران تولید شده توسط هلیکوپتر بال چرخان با کنترل از طریق تغییر مرکز جرم , اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران , 2014-10-22
 48. رضا علی پورنوبهاران اقدم , مسعود یوسفی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی اثر شکستگی بال بر روی نیروهای آیرودینامیکی , اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران , 2014-10-22
 49. مصطفی زاهدزاده , محمدحسن جوارشکیان , شبیه سازی بالستیک داخلی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با استفاده از روش (VOF)، , اولین کنفرانس بین المللی و سـومـین کـنـفـرانـس مـلی انجمن پیشرانش هوافضایی ایران , 2014-10-22
 50. علی اسماعیلی , حامد صفارزاده , محمدحسن جوارشکیان , بطراحی و بهینه سازی دمپر با سیال مگنتولوژیک با الگوریتم PSO , بیست و یکمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2013 , 2013-05-07
 51. محمد رضا معاونیان , محمدحسن جوارشکیان , بررسی عددی تغییر طول ناحیه غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب , بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2014 , 2014-04-22
 52. محمد رضا معاونیان , محمدحسن جوارشکیان , علی رضا ناجی میدانی , بررسی عددی تغییر قدرت پتانسیل های غیر یکنواخت زتا در ریزمجراهای دارای انشعاب , بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران،ISME2014 , 2014-04-22
 53. زهراالسادات علوی , سجاد محمودی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی تأثیر نسبت منظری بال بر عملکرد آیرودینامیکی یک بال زن در پرواز ایستا , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 54. زهراالسادات علوی , سجاد محمودی , حسین حسن پور , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی تأثیر کورس بال زنی یک بال زن بر تولید نیروی پیشران آن در پرواز ایستا , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 55. احمد سمیعی , مجتبی هنرمند , محمدحسن جوارشکیان , بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 56. امیرحسین زرعی جورشری , محمدحسن جوارشکیان , بررسی عددی تاثیر زاویه صفحه ی بالزدن یک پرنده با افق بر نیروهای آیرودینامیکی و توان مصرفی , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 57. حسین حسن پور , وحید بهلوری , محمدحسن جوارشکیان , زهراالسادات علوی , بررسی تاثیر مشخصه های ابعادی بال یک ریزپرنده ی بالزن و گسترش شرایط طراحی بال با استفاده از شبکه عصبی , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 58. سجاد محمودی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی تجربی و تحلیلی اثر تعداد پره ها بر روی آیرودینامیک یک ریزپهباد با بال چرخان , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-02-19
 59. محمدحسن جوارشکیان , حامد صفارزاده , علی اسماعیلی , شبیه سازی آداپتور وایزولاتور بین ماهواره و ماهواره بر با استفاده از دمپرهای هوشمند با سیالات مگنتولوژیک , بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2013-05-07
 60. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , حامد صفارزاده , بررسی میزان اثر گذاری پارامترهای طراحی دمپر با سیال مگنتولوژیک بر توابع هدف , بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2013-05-07
 61. محمدحسن جوارشکیان , سجاد محمودی , سّمیه نوروزی غضبی , سمانه امینی , شناسایی تجربی مجموعه پیشرانش کوادرتور با استفاده از الگوریتم RLSو بهینه سازی اطلاعات استخراج شده با الگوریتم ژنتیک برای کنترلگر PID , بیست و یکمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران , 2013-05-07
 62. محمدحسن جوارشکیان , امیر لطیفی بیدرونی , بهینه سازی ایرفویل ضخیم برای قسمت میانی پره توربین باد , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-02-19
 63. هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی آیرودینامیکی جریان پتانسیل روی هواپیماهای بال و بدنه یکپارچه و مقایسه آن با هواپیماهای معمولی رایج , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 64. هادی دستورانی , محمدحسن جوارشکیان , بررسی جریان غیر لزج حول بال‌های قابل انعطاف (اثر پیچش روی مشخصه‌های آیرودینامیکی) , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرودینامیک , 2012-10-16
 65. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , هادی معروف , بررسی سه بعدی پارامترهای موثر بر طراحی سکان عمودی شناورهای تندرو , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 66. محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی , تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 67. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , ابراهیم اکبرزاده , بهینه سازی عملکرد یک بالواره با کنترل لایه مرزی سطح آن به کمک سیلندر چرخان , اولین کنفرانس ملی آیرودینامیک و هیدرولیک , 2012-10-16
 68. مصطفی زاهدزاده , علی اسماعیلی , محمدحسن جوارشکیان , مجتبی زاهد زاده , بهینه سازی موتور موشک سوخت جامد بدون شیپوره با روش NFPSO , اولین کنفرانس پیشرانش هوافضای ایران , 2012-12-19
 69. محمدحسن جوارشکیان , امین حبیبی , دادن رفتار هذلولوی به یک الگوریتم فشار مبنا و بکارگیری آن در حل عددی جریان لوله ضربه در یک WENO شبکه درشت با استفاده ازروش درونیابی مرتبه بالای , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 70. محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد , امیر باقری , بررسی تاثیر ضخامت بالواره بر حرکت فرازوفرود با استفاده از شبکه های دینامیکی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 71. محمدحسن جوارشکیان , عبدالمجید زمانی فرد , امیر باقری , بررسی اثرتغییر فرکانس کاهیده و دامنه نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره درحرکت فرازوفرود , چهاردهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها FD2012 , 2012-05-01
 72. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , بهینه سازی هیدروفویل غوطه ور در آب با استفاده از الگوریتم PSO , نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011 , 2011-05-10
 73. محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی , بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان , نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسین مکانیک ایران (ISME 2011 , 2011-05-10
 74. محمدحسن جوارشکیان , امیررضا فقیهی , احمد پارسانیا , بررسی جریان در حرکت بال زدن در نزدیکی سطح زمین , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 75. مصطفی زاهدزاده , محمدحسن جوارشکیان , شبیه سازی محفظه احتراق موتورهای موشک سوخت جامد بدون شبپوره , اولین کنفرانس علوم حرارتی ایران , 2011-02-08
 76. مجید ملک جعفریان , محمد رضا محقق , محمدحسن جوارشکیان , تحلیل آیرودینامیکی جریان ناپایدار حول ایرفویل نوسانی با استفاده از روش طیفی-زمانی , سومین همایش ملی مهندسی مکانیک , 2010-10-12
 77. علیرضا مستوفی زاده , محمدحسن جوارشکیان , مهدی میرزایی فرد , تحلیل عددی محفظه احتراق SCARMJET سوخت جامد , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 78. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , شبیه سازی بالچه هوشمند یک بالواره و بهینه سازی طول آن , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 79. محمدحسن جوارشکیان , احمد پارسانیا , علی اسماعیلی , بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 80. محمدحسن جوارشکیان , علیرضا صادقی , بررسی تاثیر یخ زدگی روی عملکرد بالواره ها , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 81. محمدحسن جوارشکیان , علی اسماعیلی , عبدالمجید زمانی فرد , شبیه سازی هیدروفویل کاملا غوطه ور در آب و بررسی عملکرد هیدرودینامیکی , اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2010-12-01
 82. محمدحسن جوارشکیان , محمد امین کاراندیش , بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام , شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2008-05-13
 83. محمدحسن جوارشکیان , عباس قاسمی , بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون در یک توربین کاپلان تحت ارتفاع های ریزش مختلف , دومین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک , 2007-10-23
 84. محمدحسن جوارشکیان , عباس قاسمی , Simulation of diesel Spray Flow with Different Break-up Models , دومین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک , 2007-10-23
 85. محمدحسن جوارشکیان , محمد تقی شروانی تبار , ابوالفضل حاجی زاده اقدم , بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج , پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی ) مهندسی مکانیک , 2007-05-15
 86. محمدحسن جوارشکیان , محمد تقی شروانی تبار , قیام اسلامی , وحید فرهنگ مهر , بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای , پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی ) مهندسی مکانیک , 2007-05-15
 87. محمدحسن جوارشکیان , امیر کریمی , بررسی عددی تاثیر تغییرات خواص سیال بر پدیده های دو فازی , پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی ) مهندسی مکانیک , 2007-05-15
 88. محمدحسن جوارشکیان , امیر کریمی , بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله , دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2006-10-31
 89. محمدحسن جوارشکیان , محمد تقی شروانی تبار , یاسر قائمی , بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی , چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2006-05-16
 90. محمدحسن جوارشکیان , محمد تقی شروانی تبار , محسن فلاح , شبیه سازی عددی مبدل گرمایی مدار EGR برای موتورهای دیزلی سنگین , چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2006-05-16
 91. محمدحسن جوارشکیان , عباس زارع نژاد اشکذر , سید بابک علم پور , شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی , دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها , 2009-04-28
 92. محمدحسن جوارشکیان , رضا ربانی , تاثیر نوع شبکه‌بندی در تسخیر موج ضربه‌ای در جریان بدون لزجت , هشتمین کنفرانس سالانه(بین المللی) انجمن هوافضای ایران , 2009-02-17
 93. محمدحسن جوارشکیان , محمد امین کاراندیش , بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام , شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2008-05-13

انگلیسی

 1. Ahmad Nazari , Sobhan Keikha , kourosh mojarab naei , abdolhasib allahyari , Mohammad Hassan Djavareshkian , An investigation on the effects of using double-airfoil blades on the torque of a Vertical Axis Wind Turbine by means of numerical simulation , The 31th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers & 9th Conference on Thermal Power Plants , 2023-05-09
 2. Amir Javad Ahrar , Mohammad Hassan Djavareshkian , محمد رضا علی میرزائی , A novel Hybrid lattice Boltzmann technique with TVD characteristics: a new benchmark on heat transfer of natural convection of air , بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاههای حرارتی , 2021-05-25
 3. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Ali Esmaeili , amin ziaforoughi , Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect , International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics , 2011-01-25
 4. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeili , Optimization of Smart Spoiler for Race Car , International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics , 2011-01-25
 5. Hamed Saffarzadeh , Mohammad Hassan Djavareshkian , Lattice Boltzmann With Ghost Flow Method For Curve Boundary In Simulation Aerodynamic Force Around Airfoil , 18th Fluid Dynamics Conference , 2019-08-27
 6. behzad forouzi feshalami , Mohammad Hassan Djavareshkian , Wind tunnel tests for Assessment of wing flexibility effects on the aerodynamics of flapping micro aerial vehicle , 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018 , 2018-04-24
 7. behzad forouzi feshalami , Mohammad Hassan Djavareshkian , Experimental simulation of flapping wings of the black-headed gull in hovering flight , 26th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2018 , 2018-04-24
 8. ALIREZA MOGHADDASI , Mohammad Hassan Djavareshkian , WENO families in accuracy and computational costs , شانزدهمین کنفرانس بین المللی هوافضای ایران , 2017-02-21
 9. Milad Kazemian , Mohammad Hassan Djavareshkian , Assessment of nano-metal additives in turbulent flow on two different solid rocket motor configurations , یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته , 2015-09-23
 10. Hesam Shafiee , Mohammad Hassan Djavareshkian , CFD SIMULATION OF PARTICLES EFFECTS ON DETONATION CHARACTERISTICS AND STRUCTURE DIFFRACTION , 15th Conference On Fluid Dynamics , 2013-12-17
 11. payam fadaei , Mohammad Hassan Djavareshkian , Amir Javad Ahrar , Numerical investigation of Hydro-magnetic flow of air in three different geometries of open cavity , The 22nd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014 , 2014-04-22
 12. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , Transonic Flow Simulation Around the plunging Airfoil with Oscillation of flow boundary condition , International Conference on Advances in Mechanical , Aeronautical and Production Technique , 2014-08-02
 13. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , mahdi norozi , شبیه سازی جریان مغشوش حول استوانه دو بعدی در دو حالت جریان آزاد و جریان نزدیک سطح و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 14. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Ali Esmaeli , بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 15. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , SEYEDALI SAHAF , A 3D Investigation of Flow over a Finite Plunging wing , The 10th Iranian Aerospace Society Conference , 2011-03-01
 16. Mohammad Hassan Djavareshkian , Amirreza Faghihi , SEYEDALI SAHAF , Ahmad Parsania , بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 17. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeli , Optimization of Smart Spoiler for Race Car , International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics , 2011-01-25
 18. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Ali Esmaeli , amin zia foroughi , Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect , International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics , 2011-01-01
 19. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ali Esmaeli , Smart Spoiler for Race Car , International Conference on Fluid Dynamics and Thermodynamics , 2011-01-25
 20. Mohammad Hassan Djavareshkian , V. Pirouzpanah , A. Ghasemi , Investigation of jet break-up process in diesel engine Spray modelling , دومین کنفرانس احتراق ایران , 2008-02-12
 21. Mohammad Hassan Djavareshkian , V. Enjilela , ENO Scheme for Steady and Transient Compressible Flow in Pressure-Based Method , 6th Conference of Iranian Aerospace Society , 2007-02-24
 22. Mohammad Hassan Djavareshkian , V. Enjilela , UNO SCHEME FOR STEADY AND TRANSIENT COMPRESSIBLE FLOW IN PRESSURE-BASED METHOD , Tenth Fluid Dynamics , 2006-10-31
 23. محمد تقی شروانی تبار , Mohammad Hassan Djavareshkian , K. Zamzamian , R. Dadvand , Investigation of flow field around flanged hoods with Rectangular and Circular cross-sections , چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2006-05-16
 24. Mohammad Hassan Djavareshkian , M. Khalili , COMPARISON OF FINITE VOLUME AND PENDULUM MODELS FOR SIMULATION OF SLOSHING , چهاردهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک , 2006-05-16
 25. Mohammad Hassan Djavareshkian , M. Salim-mokri , COMPARISON BETWEEN AERODYNAMIC FORCE ON C AND H MESHES WITH NORMLIZED VARIABLE DIAGRAM , Third International Conference on Energy Research & Development-ICERD-3 , 2005-11-21
 26. Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Invistigation of turbulence modlling to simulation of the Ground Effect , 5th Ankara International Aerospace conference , 2009-08-17
 27. Mohammad Hassan Djavareshkian , وهاب پیروز پناه , عباس قاسمی , Investigation of jet break-up process in diesel engine Spray modelling , دومین کنفرانس احتراق ایران , 2008-02-11