بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GIS


موارد یافت شده: 166

1 - استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع (چکیده)
2 - Herbicide selection through GIS-based groundwater quality maps (چکیده)
3 - Modelling organic farming suitability by spatial indicators of GIS integrated MCDA in Golestan Province, Iran (چکیده)
4 - Land-use change detection between the master plan and the current state by using GIS and RS the case study of the city Al-Hay (چکیده)
5 - Predicting the effects of climate change on physiological parameters determining wheat yield in 2050 (case study: Golestan Province, Iran) (چکیده)
6 - مکانیابی شهرک های صنعتی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه ی موردی:شهرستان ملایر) (چکیده)
7 - ارزیابی منطق فازی در تدقیق تخمین شماره منحنی رواناب بر مبنای سنجش از دور، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‎رود (چکیده)
8 - ارزیابی حساسیت در برابر سیلاب با استفاده از پارامترهای ریخت سنجی و GIS در حوضه درونگر (چکیده)
9 - توسعه و بهبود مسیرهای دوچرخه سواری با استفاده از روش درخت فراگیرکمینه (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
10 - ارزیابی اثرات خشک‌سالی بر شدت خطر بیابان‌زایی با استفاده از شاخص سلامت پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده حیدری نیشابور، خراسان رضوی) (چکیده)
11 - ارزیابی و پیش بینی رشد فیزیکی و کالبدی شهر مشهد مقدس طی قرن چهاردهم با GIS (چکیده)
12 - THE IMPACT OF GREEN ROOFS ON THE GLOBAL WARMING PROCEDURE IN THE LONG TERM PERIOD, CASE STUDY NEW YORK CITY (چکیده)
13 - 3D Sight Distance Calculation and Estimation of its Effect on Road Accidents in GIS Environment (چکیده)
14 - توسعه تسهیلات حمل نقل عمومی و بررسی تاثیر هر کدام در تعیین وضعیت عدالت اجتماعی با استفاده از P-median و روش AHP مطالعه موردی منطقه دو مشهد (چکیده)
15 - CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS (چکیده)
16 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
17 - بررسی و رتبه بندی مکان های دفن زباله به کمک تلفیق روش های AHP ، TOPSIS و ELECTRE (چکیده)
18 - جانمایی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری AHP (چکیده)
19 - مکان یابی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و تصمیم گیری های چند معیاره VIKOR (چکیده)
20 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش TOPSIS (چکیده)
21 - تعیین کانال های بحرانی با استفاده از تلفیق مدل ASSA (Civil Storm) وGIS در دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد) (چکیده)
22 - ارزیابی حاصل‌خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان) (چکیده)
23 - تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان( (چکیده)
24 - ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران (چکیده)
25 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران (چکیده)
26 - انتخاب بهترین جایگزین برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روشهای تصمیم گیری (TOPSIS-AHP) (چکیده)
27 - Determination of Landslide High Risk Areas using GA and GIS Combination in the West of Mazandaran Province (چکیده)
28 - عوامل اثرگذار در بازار مسکن مناطق یک و دوازده کلانشهر شهر مشهد از دیدگاه کارشناسان مبتنی بر Gis (چکیده)
29 - Monitoring of airborne asbestos fibers in an urban ambient air of Mashhad City, Iran: levels, spatial distribution and seasonal variations (چکیده)
30 - Spatial-statistical analysis of factors determining forest fires: a case study from Golestan, Northeast Iran (چکیده)
31 - Feasibility of ley-farming system performance in a semi-arid region using spatial analysis (چکیده)
32 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
33 - مدلسازی گونه گز پرشاخه (Ledeb., 1829 Tamarix ramosissima) در فضای سبز شهری با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R و بر اساس اقلیم محلی حال و آینده ایران (چکیده)
34 - ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد (چکیده)
35 - Assessing early warning for desertification hazard based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran (چکیده)
36 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
37 - Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran (چکیده)
38 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
39 - مقایسه کارایی دو مدل IMDPA و ESAs جهت مدیریت ریسک خطر بیابان‌زایی منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان رضوی (چکیده)
40 - Qualitative Zoning of the Aquifer of Leishter Plain and Drawing its Qualitative Map with ArcGIS (چکیده)
41 - ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد (چکیده)
42 - ارزیابی مکانی سدها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانی -GIS- (چکیده)
43 - پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS (چکیده)
44 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
45 - Assessing multiple approaches for modelling land-use conflict potential from participatory mapping data (چکیده)
46 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز راین واقع در جنوب شرق کرمان (چکیده)
47 - ارزیابی کفایت سیستم جمع آوری رواناب سطحی (مطالعه موردی :منطقه 10 مشهد) (چکیده)
48 - بررسی شیوع انواع دیکروسلیوم در گوسفندان کشتارشده استان خراسان رضوی و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
49 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
50 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
51 - ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک) (چکیده)
52 - Methods and participatory approaches for identifying social-ecological hotspots (چکیده)
53 - تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روشهای زمین آماری و قطعی (چکیده)
54 - تبیین رابطه جاذبه های مذهبی و زیرساخت های گردشگری روستایی در دهستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
55 - فیزیوگرافی حوضه آبریز داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان (چکیده)
56 - بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد (چکیده)
57 - پهنه بندی میزان آلودگی چاه های آب شرب شهر مشهد (چکیده)
58 - Evaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations on Mashhad City Using Multi Criteria Analysis (چکیده)
59 - GIS-based Groundwater Spring Potential Mapping Using Data Mining Boosted Regression Tree and Probabilistic Frequency Ratio Models in Iran (چکیده)
60 - Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil (چکیده)
61 - تحلیل و تعیین عوامل موثربر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن بر سیلاب شهری ، مطالعه موردی منطقه 4 تهران (چکیده)
62 - Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes (چکیده)
63 - استخراج شاخص گرادیان طولی آبراهه مبنی بر DEM برای ارزیابی اثرات تکتونیک )مطالعه موردی: دردوی سنگان خواف( (چکیده)
64 - ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
65 - مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد (چکیده)
66 - Enhancing flood hazard estimation methods on alluvial fans using an integrated hydraulic, geological and geomorphological approach (چکیده)
67 - مدل سازی و پیش بینی هیدرولیکی سیلاب با استفاده از مدل های تلفیقی GIS و WMS (مطالعه موردی منطقه خوسف – خراسان جنوبی) (چکیده)
68 - مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ) (چکیده)
69 - فهرست و پراکنش گونه‌های جنس سنگ لیس (Garra) در ایران (چکیده)
70 - تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت و توسعه شهر پایدار (چکیده)
71 - تحلیل فضایی عملکرد سامانه های دفاع موشکی بومی ایران و تأثیر آن بر امنیت با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه سواحل جاسک تا پسابندر) (چکیده)
72 - بررسی و بصری سازی تغییرات بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه بخش مرزی ایران و پاکستان) (چکیده)
73 - ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان) (چکیده)
74 - بدست اوردن نقاط حادثه خیز ریلی در مسیر خوی به کشور ترکیه با استفاده از نرم افزار gis (چکیده)
75 - The Determination of Landslide Hazard Zonation of Railway Track in Mountain Region by Using GIS: A Case Study of Khoy Railway Track (چکیده)
76 - Evaluation of optimum areas for municipal landfill sites using AHP and ANP in GIS: A case study (چکیده)
77 - Management of Urban Drainage System Using Integrated MIKE SWMM and GIS (چکیده)
78 - برنامه‌ ریزی سبزراه‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
79 - ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) (چکیده)
80 - مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
81 - Management of Urban Drainage System Using Integrated MIKE SWMM and GIS (چکیده)
82 - GIS based spatial analysis of pedestrian, Case study of Mashhad city (چکیده)
83 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز فاروب رومان با استفاده از نرم افزار GIS (چکیده)
84 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز ماروسک با استفاده از GIS (چکیده)
85 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
86 - پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیندمحور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) (چکیده)
87 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
88 - Executive Management and Construction Cost of Collection and Disposal of Surface Water Projects Using Visual Basic Programming Language Geographic Information System (چکیده)
89 - ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS (چکیده)
90 - کاربرد سنجش از دور RS و GIS در بررسی آلودگی نوری و بررسی اثرات زیست محیطی (چکیده)
91 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
92 - Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology (چکیده)
93 - Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology (چکیده)
94 - Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status (چکیده)
95 - مکان‌یابی بهینه فضاهای آموزشی در سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (چکیده)
96 - مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی) (چکیده)
97 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
98 - برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای خلخال با استفاده از مدل مورگان- مورگان فینی در محیط GIS (چکیده)
99 - بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
100 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
101 - ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (چکیده)
102 - نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در توسعه پایدار شهری (چکیده)
103 - استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS (چکیده)
104 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
105 - تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج) (چکیده)
106 - Applying Spatial Planning In Organizing Entrances (Case Study: Southeast Entrance of Mashhad Metropolis, Iran) (چکیده)
107 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
108 - مکان‌یابی بهینه فضاهای سبز در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (چکیده)
109 - بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS (چکیده)
110 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
111 - بررسی تغییرات کیفی منابع آب غرب کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS (چکیده)
112 - بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS (چکیده)
113 - مکان‌یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (چکیده)
114 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
115 - اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
116 - تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) (چکیده)
117 - مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) (چکیده)
118 - محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
119 - ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI (چکیده)
120 - مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و (چکیده)
121 - تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa (چکیده)
122 - کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی (چکیده)
123 - Coordinating Disaster Management Procedures Using Spatial Search engine and Metadata in SDI Framework (چکیده)
124 - Cooperating Mobile GIS and Wireless Sensor Networks for Managing Transportation Infrastructures in Urban areas (چکیده)
125 - پهنه بندی مخاطرات بارشی در شمال شرق ایران (چکیده)
126 - مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
127 - ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ی زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI ، OWQI وCWQI (چکیده)
128 - پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
129 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
130 - پهنه بندی کیفیت منابع آب غرب کوهسرخ (شمال کاشمر) با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS (چکیده)
131 - مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی) (چکیده)
132 - مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
133 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
134 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS (چکیده)
135 - ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS (چکیده)
136 - بررسی کیفیت آب دریاچه ی تالابی زریوار و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی (NSFWQI) و (OWQI) و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
137 - EVALUATION OF OPTIMUM METHODS FOR PREDICTING POLLUTION CONCENTRATION IN GIS ENVIRONMENT (چکیده)
138 - Aggregation of Aggregating models in GIS environment using Fuzzy Spatial MCDM (چکیده)
139 - Evaluating Parallel Heuristic Genetic Algorithms for Real Time Routing in GIS Environment (چکیده)
140 - An Intelligent Fuzzy Agent for Spatial Reasoning in GIS (چکیده)
141 - A New Approach for Modeling Spatio-Temporal Events in an Earthquake Rescue Scenario (چکیده)
142 - Evaluation of Spatial Parallel Genetic Algorithms for Real Time Routing in Geographic Information System (چکیده)
143 - A Comparison Between Complexity and Temporal GIS Models for Spatio-temporal Urban Applications (چکیده)
144 - مدل سازی و برنامه ریزی مکانی- زمانی گروه های کاری زنده یاب بصورت فعالیت مبنا (چکیده)
145 - Quantitative assessment of desertification in south of Iran using MEDALUS method (چکیده)
146 - Uncertain spatial reasoning of environmental risks in GIS using genetic learning algorithms (چکیده)
147 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
148 - بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS (چکیده)
149 - ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه مورد: جنوب شهرستان نیشابور) (چکیده)
150 - بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
151 - پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان. (چکیده)
152 - تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS (چکیده)
153 - Spatial Statistical Analysis of Groundwater using Geopack and ArcGIS (چکیده)
154 - EROSION AND SEDIMENTATION MODELING BY MPSIAC METHOD AND GIS, A CASE STUDY OF IRAN (چکیده)
155 - ارزیابی نقش زمین شناسی در مدل اصلاح شده پسیاک در تولید رسوب در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب غرب قوچان) با استفاده از GIS (چکیده)
156 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) (چکیده)
157 - study and comparing the land use and capability in asadly waetrshed using GIS (چکیده)
158 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر- بردسکن) (چکیده)
159 - The Integrated Applied Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographical information System (GIS) Models in Determining Old Neighborhoods for Development in Iranian Cities: Case; Mashhad Pachnar neighborhood (چکیده)
160 - بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران (چکیده)
161 - Determining the climatologically suitable areas for wheat production using MODIS-NDVI in Mashhad, Iran (چکیده)
162 - برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS (چکیده)
163 - تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS (چکیده)
164 - FLOOD ZONING USING THE HEC-RAS HYDRAULIC MODEL IN A GIS ENVIRONMENT (چکیده)
165 - Developing Health Geographic Information for Khorasan Province in Iran (چکیده)
166 - Spatial Modelling of Soil Erosion Using GIS(A case study in Kermanshah, Iran) (چکیده)