بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اعتبار


موارد یافت شده: 86

1 - معناشناسی عرف و عادت و شرایط اعتبار آن (چکیده)
2 - تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در سیکل‌های نکول اعتباری در بازار متشکل پولی کشور (چکیده)
3 - نقش هدف های پیشرفت در پیش بینی هیجان های پیشرفت: اعتبارسنجی نظریه پکران (چکیده)
4 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیبشناختی (چکیده)
5 - تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی (چکیده)
6 - اعتبارِ سازه‌ی معیارنمره‌دهیِ مهارت نوشتن در آزمون جامع فارسی دانشگاه فردوسی برای غیرفارسی‌زبانان (چکیده)
7 - علم سنجی (چکیده)
8 - اعتبارات ماهیت؛ ابداع سینوی و ابتکار مدرس زنوزی (چکیده)
9 - بررسی نقش صندوق کارآفرینی امید در توسعه کسب و کارهای خرد در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کاشمر) (چکیده)
10 - اعتبارسنجی روش اندازه گیری کافئین در نوشیدنی قهوه با کمک طیف سنج تحرک یونی (چکیده)
11 - ارزیابی ریسک اعتباری کارآفرینان به کمک سوگیری‌های رفتاری با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی (چکیده)
12 - مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری (چکیده)
13 - ارزیابی ساختار عاملی و تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه راهبردهای نظم بخشی هیجان هایدلبرگ (HFERST) (چکیده)
14 - تبیین نظری جایگاه اعتبارات دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
15 - طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست‌های تأثیرگذار (چکیده)
16 - واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش (چکیده)
17 - مبانی نظری روشهای تحقیق در علوم انسانی -3- (چکیده)
18 - ارائه ساختاری جدید و کارآمد در ارزیابی تهدید اهداف دریایی (چکیده)
19 - ارزیابی تهدید اهداف با استفاده از شبکه های فازی و احتمالاتی توام مبتنی بر قواعد (چکیده)
20 - تحلیل ساختاری- کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: دهستان رومشگان شرقی، شهرستان کوهدشت) (چکیده)
21 - ساخت و اعتبار یابی مقیاس شرم در دانشجویان دانشگاه های فردوسی و پیام نور مشهد (چکیده)
22 - معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال (چکیده)
23 - اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی (چکیده)
24 - معرفی و بررسی انطباقی مدلهای ارزیابی اعتبار وب (چکیده)
25 - تاریخ و اعتبار دانش از راه گواهی (چکیده)
26 - تحلیل موانع و مشکلات دریافت وام های خوداشتغالی در نواحی روستایی (مطالعه مورد: دهستان طاغنکوه شمالی) (چکیده)
27 - تاثیر ریسک اعتباری و بازده مورد انتظار سهامداران بر سطح نگه‌داشت وجه نقد (چکیده)
28 - مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا (چکیده)
29 - پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد (چکیده)
30 - اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین (چکیده)
31 - رشد ژنتیکی مورد انتظار و همبستگی بین ارزش های اصلاحی بر اساس مقیاس های مختلف ماتریس روابط خویشاوندی ژنومی (چکیده)
32 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر اشتغالزایی زنان روستایی (چکیده)
33 - بررسی تأثیر توسعه مالی در بخش صادرات بر نابرابری درآمد در ایران (چکیده)
34 - مطالعه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (چکیده)
35 - ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان (چکیده)
36 - مطالعه تطبیقی عوامل شهرت فیلم 12 سال بردگی در رسانه‌های ایران و آمریکا (چکیده)
37 - A Comparative Study of Iranian and America Media in Authenticating and Popularizing 12 Years A Slave (چکیده)
38 - مدل سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT (چکیده)
39 - به‌کارگیری ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات وز‌ن‌دار در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان (چکیده)
40 - بررسی اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از اساتید (چکیده)
41 - مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولات (چکیده)
42 - بررسی تأثیرتمرکز مالکیت بر ارزش سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های تابلویی (چکیده)
43 - مدلی برای برآورد اعتبار متقاضیان وام‌های بانکی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
44 - مروری براستانداردهای اعتباربخشی وراهکارهای اجرای موثر آن درایران (چکیده)
45 - تعیین معیارهای ارزیابی عملکرددرسازمانهای بهداشتی ودرمانی ازمنظراستانداردهای اعتباربخشی (چکیده)
46 - ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging (چکیده)
47 - ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال (چکیده)
48 - تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
49 - توسعه و اعتبارسنجی شاخص های موثر درشبکه فضایی بازاریابی محصول شیر درمناطق روستایی (چکیده)
50 - ارزیابی مقایسه ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل احتمال - اعتبار فازی (چکیده)
51 - بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستباف (چکیده)
52 - مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری (چکیده)
53 - آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته (چکیده)
54 - ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم (چکیده)
55 - برسی اولیه مشخصه های روانشناسی مقیاس رضایت از تصویر تن (چکیده)
56 - تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل (چکیده)
57 - بررسی تأثیر نوع گزارش حسابرسی روی تأمین مالی (استقراض از بانک‌ها) شرکت‌های صنعت مواد و محصولات دارویی عضو بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
58 - مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
59 - ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها (چکیده)
60 - به کارگیری مدل RHEM در برآورد فرسایش آبی در مناطق خشک (چکیده)
61 - کاربرد «اعتبار» در تصحیح روایات کتاب الحجة کافی (چکیده)
62 - استفاده همزمان از آنتروپی و کریجینگ فضایی- زمانی برای تعیین شبکه بهینه پایش کیفی منابع (چکیده)
63 - رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه (چکیده)
64 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (چکیده)
65 - تحولی در اخلاق تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
66 - رهگیری موثر اهداف راداری در حضور کلاتر با استفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
67 - عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
68 - بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (چکیده)
69 - برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب (چکیده)
70 - اعتبار سنجی مدل شبکه عصبی رابطه بارندگی-رواناب در حوزه آبریز سد زاینده رود (چکیده)
71 - کاربرد مدل شبکه عصبی در برآورد رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز پلاسجان- حوضه آبریز زاینده رود) (چکیده)
72 - تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت (چکیده)
73 - دگرگون ساختن و فرو کاستن مغالطات (چکیده)
74 - رابطه مثلی و قیمی با جبران کاهش ارزش پول (چکیده)
75 - بررسی نقش اعتبارات بر تغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (چکیده)
76 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
77 - مقایسه روش‌های مختلف برآورد تبخیر-تعرق مرجع (ترکیبی و دمائی) با روش استاندارد و بررسی اثرات خشکی هوا بر آن (چکیده)
78 - عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی (چکیده)
79 - بررسی ارتباط بین صادرات، درجه و ضمانت اعتبارات صادراتی (چکیده)
80 - ابزار نوین افزایش اعتبار مالی در تأمین بودجه پروژه های شهری و تجارب جهانی مرتبط (چکیده)
81 - ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران (چکیده)
82 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
83 - بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
84 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
85 - آسیب شناسی پژوهش های ادبی فارسی (چکیده)
86 - بررسی برخی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری در بورس اوراق بهادار مشهد از دیدگاه سرمایه گذاران (چکیده)