بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: جامعه


موارد یافت شده: 101

1 - جامعه‌شناسی کمک‌رسانی بعد از وقوع فاجعه؛ مطالعه‌ای درباب روستاهای شهرستان بم بعد از زلزلة سال 1382 (چکیده)
2 - دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه (چکیده)
3 - دین و رفتار نوع‌دوستانه: شواهدی از یک مطالعه آزمایشگاهی (چکیده)
4 - تأملی در زمینه‌های شکل‌گیری سیاست کیفری سخت‌گیرانه در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
5 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
6 - ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیرا شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور) (چکیده)
7 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
8 - آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد (چکیده)
9 - مبانی انسان‌شناسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) (چکیده)
10 - تحلیل مقایسهای معیارهای همسرگزینی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی در جامعه معاصر ایران (چکیده)
11 - تحول در صورت‌بندیِ اجتماعی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (1357- 1304) (چکیده)
12 - بررسی نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی دررابطه منبع کنترل و هویت سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
13 - تحلیل نقش اعتماد بین فردی در مبادلات اقتصادی (چکیده)
14 - به سوی جامعه‌ای با سواد اطلاعاتی (چکیده)
15 - هیدرولوژی اجتماعی (چکیده)
16 - اقتدار و هویت: بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر حمیدرضا شاه آبادی (چکیده)
17 - عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ (چکیده)
18 - نقش گردشگری بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی مقاصد گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
19 - مروری انتقادی بر تحقیقات جامعه‌شناسی بازار در ایران: در جستجوی حک شدگی (چکیده)
20 - جامعه شناسی ادبی انقلاب: رابطه متناقض نمای ادبیات و انقلاب: نقدی بر کتاب ادبیات و انقلاب (چکیده)
21 - بررسی نگرش روستاییان به مقوله مشارکت در روستاها با هدف کاهش محرومیت در شهرستان رومشگان (چکیده)
22 - مکانیسم های بازگشت مرجعیت علوم سیاسی (چکیده)
23 - شاخص‌های جامعه سالم از منظر قرآن، راهبردهای ارتقاء سلامت (چکیده)
24 - بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال (چکیده)
25 - تبیین لزوم نگاه فرآیندی به تولید علم اقتصاد متناسب با جامعه مسلمین و تبیین جایگاه سرمایه علمی و حوزوی و دانشگاهی در آن (چکیده)
26 - ارزیابی تنوع عملکردی گیاهی براساس تعیین گروههای عملکردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو، استان اصفهان (چکیده)
27 - تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروئی (چکیده)
28 - بررسی جامعه‌شناختی گفتگوهای خیالی در مطبوعات عصر قاجار (چکیده)
29 - نقد جامعه شناختی شعر عَدیّ بن زید عبادی (چکیده)
30 - بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن (چکیده)
31 - پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی (چکیده)
32 - پیش درآمدی بر طرح مقایسه علم فقه و جامعه شناسی تفهّمی (چکیده)
33 - عوامل پایداری جامعه در نهج البلاغه‌ (چکیده)
34 - روسیه و آسیای مرکزی: زمینه‌سازی برای جامعه بین‌الملل منطقه‌ای (چکیده)
35 - تصویری از جامعه آرمانی در ادبیات جبران خلیل جبران و نیمایوشیج (چکیده)
36 - خوانش جامعه شناختی مرگ قسطی لویی فردینان سلین (چکیده)
37 - میزان آگاهی و نظرات جامعه دانشگاهی نسبت به استفاده از مواد غذایی دستکاری شده ژنتیکی (چکیده)
38 - شیوه متداول نامیدن در گویش سیستانی (چکیده)
39 - بررسی کاربرد آزمون تطبیق صدا در مطالعه نگرش زبان در حوزه جامعه شناسی زبان (چکیده)
40 - مکتب انگلیسی به عنوان یک نظریه کثرت گرا: تبیین مفاهیم نظام بین الملل، جامعه بین الملل و جامعه جهانی (چکیده)
41 - جفر و جامعه و رابطه آنها در علم ائمه (چکیده)
42 - De la société au texte litéraire: le réalisme dans l'oeuvre de Mahmoud (چکیده)
43 - تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری (چکیده)
44 - مدل سازی عامل محور (چکیده)
45 - بررسی جامعه شناختی تنگناهای نظام سنعتی ایران(در ابعاد سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی در فراگرد جامعه...) (چکیده)
46 - جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی (چکیده)
47 - گذر از رویکرد دیسیپلینی به اجتماعی در برنامه درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی (تحلیل وضعیت موجود و مطلوب از دید دبیران) (چکیده)
48 - امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست (چکیده)
49 - نقش فرهنگ‌سازمانی در تعالی سازمانی گروه های تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی (چکیده)
50 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان) (چکیده)
51 - حجاب و بی حجابی : آثار فردی و اجتماعی (چکیده)
52 - از جامعه تا متن ادبی: بررسی زمینه های رئالیسم در آثار احمد محمود (چکیده)
53 - مدیریت مصرف در سایه تعالیم رضوی (چکیده)
54 - گروه های عملکردی گیاهی (PFTs) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی (چکیده)
55 - بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن (چکیده)
56 - از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی_سیاسی گسترش آن در ایران (چکیده)
57 - قانون‌اساسی جدید عراق و پیدایش دوباره‌ی کشمکش‌ سیاسی (چکیده)
58 - تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری (چکیده)
59 - خوانشی جامعه شناختی از «من سالاری» در ادبیات فرانسه معاصر (چکیده)
60 - اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده (چکیده)
61 - عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد (چکیده)
62 - نگرشی تطبیقی بر وجه هنجاری اندیشه‌ی آیت‌الله مصباح یزدی و السدیر مک‌اینتایر (چکیده)
63 - پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شیکه‌ای ایران (چکیده)
64 - نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی (چکیده)
65 - از بیرون به درون متن یا از درون به بیرون آن: بررسی مفاهیم مطرح در دو رویکرد جامعه شناسی ادبیات و نقد جامعه شناختی (چکیده)
66 - تحلیل جامعه شناختی رمان زقاق المدق نجیب محفوظ (چکیده)
67 - اصلاح و افساد اجتماعی در آئینه قران کریم (چکیده)
68 - سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم (چکیده)
69 - مقابله اجتماعی با فاجعه در روستاهای شهرستان بم بعد از زلزله سال 1382 (چکیده)
70 - قانون اساسی و حقوق شهروندان (چکیده)
71 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
72 - چارچوب تحقق ترویج علم در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
73 - هستی و نیستی در زندگی نامه نویسی سارتر (چکیده)
74 - بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی توسعه گردشگری در سکونتگاه‌های روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان (چکیده)
75 - الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی (چکیده)
76 - فشار هنجار تعهد جامعه ای در بین جوانان ایرانی (چکیده)
77 - راهبردهای ارتقاء سلامت و شاخص های جامعه سالم از منظر قرآن (چکیده)
78 - تناسب آموزش عالی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه در جامعه دانش محور (چکیده)
79 - بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی (چکیده)
80 - عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (چکیده)
81 - برنامه درسی آموزش عالی در قرن بیست و یکم: چالش ها و راهبردها (چکیده)
82 - تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران (چکیده)
83 - بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان (چکیده)
84 - تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان (چکیده)
85 - رویکرد اجتماعی و نقد: از جامعه شناسی ادبیات تا نقد جامعه شناختی (چکیده)
86 - جامعه‌گرایی و مسئله عدالت (چکیده)
87 - بررسی خاستگاههای وراهکارهای پیشگیری از جرم (چکیده)
88 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
89 - شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی (چکیده)
90 - چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران (چکیده)
91 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
92 - ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی (چکیده)
93 - توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها (چکیده)
94 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
95 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
96 - گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
97 - فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی جدید عراق (چکیده)
98 - اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک (چکیده)
99 - هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران (چکیده)
100 - پژوهش درباره زیارت های جامعه (چکیده)
101 - پژوهشي درباره كتاب جامعه (چکیده)