بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: خدا


موارد یافت شده: 93

1 - بررسی انتظار بشر از دین با رویکرد درون دینی (چکیده)
2 - گناه آدمی در ساحت فعل خداوند -تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی- (چکیده)
3 - دیداری‌سازی نقشه دانش در حوزه شبکه اجتماعی اینستاگرام: هم‌رخدادی واژگان (چکیده)
4 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی - 2 (چکیده)
5 - تأملی در پرسشها و پاسخهای مذهبی -4-: توحید افعالی چگونه با اختیار انسان قابل جمع است (چکیده)
6 - نظام احسن و امکان جهان دیگر -مروری بر مقاله تصویری از نظریه نظام احسن آفرینش در قرآن کریم- (چکیده)
7 - تأملی در پرسشها و پاسخ های مذهبی: پرسش هایی درباره خداوند (چکیده)
8 - بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن (چکیده)
9 - محوریت نظام نمادشناسی افلاطون در جایگاه هستی شناختی خدا (چکیده)
10 - توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر (چکیده)
11 - تحلیل فلسفی رابطه تقوا با معرفت نفس با تکیه بر آراء آیه الله جوادی آملی (چکیده)
12 - ارائه‌ی بازنمایی جدید برای شناسایی فعالیت‌های انسانی در ویدیو با استفاده از نقشه‌ی برجستگی (چکیده)
13 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
14 - پرستش خداوند هدف آفرینش انسان (چکیده)
15 - جایگاه وجود حقیقی در اندیشه افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
16 - شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی پرتابه های دارای کاویتاتور سوراخدار به کمک روش های تئوری و عددی (چکیده)
17 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
18 - مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی (چکیده)
19 - آموزش مفهوم خدا به کودکان در برنامۀ فبک با استفاده از داستان موسی و شبان و بر اساس الگوی وارتنبرگ (چکیده)
20 - تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی (چکیده)
21 - بازخوانی چگونگی تعاملات پیامبر‌ (ص) با غیرمسلمانان (چکیده)
22 - خدا و جهان آفرینش از نظر شیخ اشراق (چکیده)
23 - آدم شدن (خداباوری در روایتی پست مدرن و طنزآمیز از مهدی رجبی (چکیده)
24 - ارتباط نمایة نبرد با دیوان در اساطیر ایران و باور به خدایان شاخدار در فرهنگهای بومی (و آزمون‌وارگی این نبرد در مسیر تشرف قهرمان) (چکیده)
25 - مطالعه آناتومی و مورفولوژی زبان در مرغ شاخدار (چکیده)
26 - تغییرات آب و هوای دیرینه طی گذر سنومانین-تورونین (2OAE-2) بر اساس مطالعات کمواستراتیگرافی در حوضه ی رسوبی کپه داغ (چکیده)
27 - تبیین منطقی وحدت گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرانی (چکیده)
28 - چارچوب مدیریت رخداد امنیت اطلاعات در محیط‌های مبتنی بر هوشمندی (چکیده)
29 - مبانی صدرالمتألهین در اثبات تکثر مراتب شناخت خداوند (چکیده)
30 - خود آگاهی به مثابه خدا آگاهی در اندیشه ملاصدرا (چکیده)
31 - واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی (چکیده)
32 - نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا (چکیده)
33 - بررسی تکوینی و تطبیقی کهن الگوی آفرینش انسان بنیادین بر مبنای رویکرد نقد پسایونگی (چکیده)
34 - تقدم خداآگاهی بر خودآگاهی در معرفت نفس از منظر علامه طباطبایی (چکیده)
35 - بررسی اثر سویه های اگروباکتریوم رایزوژنز و اکسین ها بر ریشه زایی قلمه های سرخدار (.Taxus baccata L) (چکیده)
36 - بررسی خواص هیدرودینامیکی کاویتاتور سوراخدار به همراه تزریق آب (چکیده)
37 - شبیه سازی کاویتاتور سوراخدار در جریان کاویتاسیون گسترده برروی اجسام سه بعدی به روش المان مرزی (چکیده)
38 - شبیه سازی جریان کاویتاسیون جزئی بر روی کاویتاتور سوراخدار و بدون سوراخ به روش المان مرزی (چکیده)
39 - نام گذاری در سیره رسول خدا (ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت بخشی (چکیده)
40 - بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن سینا همراه با نقد ملاصدرا (چکیده)
41 - نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان (چکیده)
42 - مبانی فقهی اولویت استخدامی ایثارگران (چکیده)
43 - ارائة الگوی بازاریابی شیر در مناطق روستایی (مطالعة موردی: روستاهای شهرستان خدابندة استان زنجان) (چکیده)
44 - معناشناسی واژه «احسان» در قرآن (چکیده)
45 - ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی (چکیده)
46 - گزارش رخداد آلودگی تلازیا در تعدادی از گله های گوسفند در استان آذربایجان غربی (چکیده)
47 - مکانیزم های نظارت خداوند بر رفتار انسان» و اثر آن بر «تنظیم رفتار اجتماعی (چکیده)
48 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
49 - جایگاه مراکز جمع آوری شیر در شبکه های فضایی بازاریابی محصول شیر در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده - استان زنجان (چکیده)
50 - واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی (چکیده)
51 - همسانه‌سازی، آنالیز بیان و بررسی روابط خویشاوندی ژن dbat از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata L.) (چکیده)
52 - بررسی تطبیقی سیر از کثرت به وحدت در هستی شناسی افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
53 - برآورد گسیختگی زمینلرزه 1382 بم: گسیختگی دو جانبه و ترکیب دو سازوکار کانونی (چکیده)
54 - بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
55 - بررسی تطبیقی برهان امکان و وجوب ابن سینا و برهان علامت صنعتی دکارت (چکیده)
56 - نقد و بررسی الهیات سلبی قاضی سعید قمی (چکیده)
57 - تحلیل اسطوره شناختی داستان سیاوش بر مبنای آیینهای سالانه مرگ و تولد دوباره و الگوی هبوط ایزد رپیهوین (چکیده)
58 - نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات (چکیده)
59 - تحلیل و تبیین عوامل موثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی (چکیده)
60 - اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy (چکیده)
61 - بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معنا گرایی ویکتور فرانکل (چکیده)
62 - تأثیر بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بر مولوی در ساحت قبض و بسط (چکیده)
63 - بررسی ادراک دانشجویان از خدمات الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی: پژوهشی بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده آجزن (چکیده)
64 - بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
65 - بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (چکیده)
66 - رهیافت ترکیبی در حل مسئله شر (چکیده)
67 - از تاتارستان تا خانه خدا (٢) (چکیده)
68 - از تاتارستان تا خانه خدا (١) (چکیده)
69 - حقیقت علم و رابطه آن با خدا در اندیشه افلاطون (چکیده)
70 - بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی (Taxus baccata) (چکیده)
71 - پیوند عشق حقیقی و زیبایی مطلق از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا (چکیده)
72 - ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد (چکیده)
73 - الگوی توزیع فرامینیفرهای بنتیک و بررسی رخداد هیپرترمالی در مرز ایپرزین -لوتتین در برش یاقل ، غرب حوضه کپه داغ (چکیده)
74 - اصل خیر و رابطه آن با خدای خالق و صانع از دیدگاه افلاطون (چکیده)
75 - کانت و بازیابی خدا در اخلاق (چکیده)
76 - سیاست مطلوب در قرآن بر اساس نظریه گفتمان (چکیده)
77 - ضرورت قیام جهانی حضرت مهدی (چکیده)
78 - تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی (چکیده)
79 - وحدت وجود در فلسفه اسپینوزا با نگاه به فلسفه وحدت وجودی ملاصدرا (چکیده)
80 - تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با بریدگی مثلثی (چکیده)
81 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
82 - بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان (چکیده)
83 - خاتون بخارا (چکیده)
84 - بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
85 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
86 - رویکرد قرآن به ابزار ها و راه های شناخت (چکیده)
87 - فواید لغوی اشعار بدر شروانی (چکیده)
88 - نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف (چکیده)
89 - در استان جانان- پژوهشی در سلوک فکری و معنوی کی یرکگور و مولوی (چکیده)
90 - طلب و اراده از دیدگاه امام خمینی (چکیده)
91 - طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
92 - مدلسازی خفه کنها در سیستم خروجی موتورهای احتراق داخلی (چکیده)
93 - بررسی عوامل موثر بر عملکرد خفه کنها در موتورهای احتراق داخلی با استفاده از تحلیل عددی (چکیده)