بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تفسیر


موارد یافت شده: 93

1 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
2 - نگاهی گذرا به اسلوب استثناء به إلاّ در قرآن (چکیده)
3 - واکاوی مراد از «الذکر» در آیه 44 سوره نحل (چکیده)
4 - عرفان و تصوف در منظومۀ فکری علامه مجلسی (چکیده)
5 - اعتبار سنجی دلایل ومعیارهای اثبات ترتیب نزول قران (چکیده)
6 - مطالعات زمین شناسی، کانی سازی و تفسیر اطلاعات ژئوشیمی منطقه اکتشافی النگ، شرق فریمان (چکیده)
7 - ارایه الگوی هوش کسب و کار آموزشی دانشگاه با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری. مورد مطلعه دانشگاه فردوسی (چکیده)
8 - بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه (چکیده)
9 - ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر (چکیده)
10 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
11 - کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی (چکیده)
12 - معرفی گاستروپودهای آب شیرین و تفسیر اقلیم دیرینه: مثالی از توفای آبگرم کلات، شرق حوضه کپهداغ (چکیده)
13 - هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری (چکیده)
14 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی تجربه معناداری کار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
15 - راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ) (چکیده)
16 - عقل گرایی سید رضی در تفسیر (چکیده)
17 - تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریم (چکیده)
18 - بررسی تأثیر ساخت زبان گزارش‌های مالی بر میزان تمایل به سرمایه‌گذاری (چکیده)
19 - کارکرد سیاق در تفسیر آیه هفتم سوره شرح (چکیده)
20 - مصحف حضرت علی(ع)در منابع علم ائمه (چکیده)
21 - طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (چکیده)
22 - کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران (چکیده)
23 - طراحی مدل برنامه ریزی منابع موسسه با تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری (چکیده)
24 - روش شناسی علامه مجلسی در تفسیر آیات الاحکام (چکیده)
25 - حضور میکروارگانیسم های قشر ساز Bacinella irregularis-Lithocodium aggregatum در رسوبات کرتاسه پائینی غرب حوضه کپه داغ و نقش آن در تفسیر شرایط محیط دیرینه (چکیده)
26 - نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن (چکیده)
27 - بررسی نقش شناخت سرزمین بابل در تفسیر آیه 102 بقره (چکیده)
28 - منابع تفسیری شیخ کلینی (چکیده)
29 - سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید (چکیده)
30 - مشکلات ترجمه حقوقی در دنیای معاصر (چکیده)
31 - اصول حقوقی و تفسیر مقررات سازمان جهانی تجارت (چکیده)
32 - بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان (چکیده)
33 - زبان قرآن و امکان سنجی طرح نظریه ارزش افزایی در تفسیر آن(با تاکید بر آیات فقهی) (چکیده)
34 - تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری (چکیده)
35 - بازخوانی تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی (چکیده)
36 - جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی (چکیده)
37 - جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان (چکیده)
38 - سبع هشتم، حقیقتی اسرارآمیز تا تعبیری طنزآمیز (چکیده)
39 - تفسیر القران بالقران فی التفسیر الکبیر (چکیده)
40 - بررسی تطبیقی وجوه زمان در داستان های مشترک مثنوی مولوی و تفسیر (چکیده)
41 - جایگاه روایات اسباب نزول کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القرآن (چکیده)
42 - بررسی تاثیر پیش‌فرض‌‌ها در فهم و راه‌‌های کنترل آن‌‌ها از منظر هرمنوتیک فلسفی و علوم اسلامی (چکیده)
43 - نقش یافته ژئوشیمیایی در تفسیر توالی پاراژنزی سازند مزدوران در برش چشمه خان، غرب کپه داغ (چکیده)
44 - طراحی مدل مفهومی بهره وری کارکنان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری(کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
45 - سازگاری تفسیر آیات با دو رویکرد مجموعی و تفکیکی (چکیده)
46 - تفسیر موقعیت‌های اجتماعی مبهم در اضطراب اجتماعی: کاربرد تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر (چکیده)
47 - تکثر معنا از منظر زبان شناسی: ایهام در متون ادبی فارسی (چکیده)
48 - بررسی تطبیقی داستان پادشاه جهود در مثنوی و متون تفسیری پیش از آن (چکیده)
49 - گستره گرایش های تفسیری (چکیده)
50 - روش تفسیر کیوان قزوینی و دیدگاه های او در علوم قرآنی (چکیده)
51 - مقایسه مساله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی (چکیده)
52 - مقایسه تفسیر امام رضا با دیگر تفاسیر (چکیده)
53 - بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک (چکیده)
54 - مقایسه مهم‌ترین دستاوردهای هرمنوتیک با سنت تفسیری اسلامی (چکیده)
55 - تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی (چکیده)
56 - واکاوی دو دانش (اسباب نزول) و (مکی و مدنی) (چکیده)
57 - ارتباط و پیوستگی آیات قرآن در سیر تاریخی آن و نقدی بر برخی اصطلاحات معاصر (چکیده)
58 - رابطه تفسیر مضیق و اصل برائت جزایی در فقه و حقوق جزا (چکیده)
59 - تفسیر رخساره ها و تفسیر محیط رسوبی کربنات های ژوراسیک فوقانی در محدوده شرق البرز و کوه های بینالود- شمال شرق ایران (چکیده)
60 - جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن (چکیده)
61 - جایگاه روایات در تفسیر تسنیم (چکیده)
62 - مروری بر روش شناسی نظریه پایه ور با تاکید بر مطالعات سازمانی (چکیده)
63 - رویکرد انتقادی به روش تفسیری قرآن به قرآن در آیات فقهی الجامع لاحکام القرآن (چکیده)
64 - ثأثیر گذاری پیش فرض های کلامی در تفسیر (با تأکید بر تفسیر الجامع لاحکام القرآن) (چکیده)
65 - روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی (چکیده)
66 - روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
67 - تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)
68 - کارکرد مکتب پساگرامشی در تشریح رفتار نرم افزاری بازیگر چیره طلب (چکیده)
69 - کاربرد کانی های سنگین در تفسیر منشاء رسوبات سیلیسی آواری در فلات قاره درِای عمان بخش چابهار (چکیده)
70 - بررسی تطبیقی و تحلیل ساختاری روایت یوسف (چکیده)
71 - اشکال، ساختار و کارکرد تمثیل درتفسیرعرفانی میبدی (چکیده)
72 - آنالیز میکروفاسیسها و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 13 میدان نفتی رامشیر (چکیده)
73 - زن و روشن‌بینی در مخاصمه (چکیده)
74 - کشف الأسرار در میزان نقد عربی (چکیده)
75 - رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر (چکیده)
76 - سلیمان (چکیده)
77 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
78 - بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک (چکیده)
79 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
80 - پژوهشی در آیه دین (چکیده)
81 - بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن (چکیده)
82 - کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت (چکیده)
83 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
84 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
85 - الاشارات والتنبیهات وشرح امام فخررازی برآن (چکیده)
86 - ذیل سرچشمه ها (چکیده)
87 - تفسیر ابوالفتوح رازی (چکیده)
88 - سرگذشت علوم قرآنی و حدیث در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا آمدن مغولان (389-616ق) (چکیده)
89 - حقیقت نگری و واقع گرایی آموزه های وحیانی (چکیده)
90 - تفسیر سور آبادی (چکیده)
91 - سنجش یک حدیث درباره حروف مقطعه (چکیده)
92 - تفسیر عیاشی و بازیابی اساتید روایات آن در شواهد التنزیل (چکیده)
93 - جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او (چکیده)