بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: شهلا شریفی


موارد یافت شده: 184

1 - تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی (چکیده)
2 - واژه‌بست‌های ضمیری در بَشاگَرْدیِ شمالی و جنوبی: تحلیلی رده‌شناختی (چکیده)
3 - Semantic comprehension of idioms (چکیده)
4 - جنسیت‌زدگی و شناخت نسبتِ جنس دستوری با مقوله‌های فرهنگی در زبان‌های آلمانی و روسی از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی (چکیده)
5 - بررسی تأثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان دارای اتیسم(طیف خفیف تا متوسط) (چکیده)
6 - بررسی درک کنایه از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی (چکیده)
7 - بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف (چکیده)
8 - بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک (چکیده)
9 - Semantic memory and multiple sclerosis: when names do not come easily (چکیده)
10 - Studying characterization in Arthur Miller’s The Crucible (چکیده)
11 - راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه های زبانی ایرانی (چکیده)
12 - مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان (چکیده)
13 - کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسان (چکیده)
14 - تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
15 - بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس (چکیده)
16 - توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون (چکیده)
17 - بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان (چکیده)
18 - بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر (چکیده)
19 - تکوین فعل «است » در زبان فارسی (چکیده)
20 - بررسی ریشه شناختی چند واژه گیلکی از مناطق کوهستانی شرق گیلان (چکیده)
21 - بررسی چندمعنایی فعلهای «ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی -و مقایسۀآن با شواهدی از فارسی میانه و فارسی معاصر- (چکیده)
22 - بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث (چکیده)
23 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
24 - بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان (چکیده)
25 - بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی (چکیده)
26 - بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس (چکیده)
27 - مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت (چکیده)
28 - Theory of Mind in Adults with Traumatic Brain Injury (چکیده)
29 - بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان (چکیده)
30 - بررسی طنین معنایی عبارت احتیاط امیز «شاید» در داستان معاصر «باغ بلور» (چکیده)
31 - بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی (چکیده)
32 - بررسی ضمایر واژه بستی در برخی گویش های فارسی خراسان های رضوی و جنوبی (چکیده)
33 - حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (چکیده)
34 - ریشه شناسی چند واژه بیرجندی (چکیده)
35 - بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان (چکیده)
36 - نقش ویژگی‌های رده‌شناختی ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازه‌ای فارسی (چکیده)
37 - مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران (چکیده)
38 - The Impact of Sentiment Features on the Sentiment Polarity Classification in Persian Reviews (چکیده)
39 - ارزیابی رفتارهای پیرازبانی در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک شدید و همتایان سالم (چکیده)
40 - Assessing Pragmatic Language Skills in Pre-School Hearing-Impaired Children and Their Hearing Peers (چکیده)
41 - رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی (چکیده)
42 - بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی (چکیده)
43 - بررسی الگوهای مکث در زبان فارسی (چکیده)
44 - نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی (چکیده)
45 - نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی (چکیده)
46 - معرفی یک پروتکل توانبخشی در کودکان با اسیب شنوایی (چکیده)
47 - تاثیر درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارت های زبانی کودکان کم شنوا (چکیده)
48 - آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی (چکیده)
49 - The Tilt Model Acoustic Survey of Intonation in Children with Sever Autism (چکیده)
50 - مطالعه خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی (چکیده)
51 - بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری (چکیده)
52 - بررسی ازمون حافظه و یادگیری شنوایی کلامی ری (چکیده)
53 - بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانی (چکیده)
54 - واژه بست های مفعولی و آرایش بنیادین واژگان در زبان فارسی (چکیده)
55 - نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم آوای ناهم نویسه (چکیده)
56 - Obvious-answer questions in Persian: Their structure and functions (چکیده)
57 - معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان (چکیده)
58 - بررسی نظام واژه بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول ان (چکیده)
59 - بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی (چکیده)
60 - بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی (چکیده)
61 - بررسی استعاره های شناختی و مدل شناختی خشم و کینه در پنج داستان از شاهنامه فردوسی (چکیده)
62 - انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی (چکیده)
63 - تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی (چکیده)
64 - A Survey of Event Schemas on the Quran (Ar-rahman Sura (چکیده)
65 - بررسی کسره اضافه در ساخت اضافه زبان فارسی و برخی گویش های خراسان رضوی و جنوبی: تنوعات و تبعات (چکیده)
66 - بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها (چکیده)
67 - بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی (چکیده)
68 - تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک (چکیده)
69 - بررسی مدل شناختی عشق در دیوان حکیم نزاری قهستانی (چکیده)
70 - بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون (چکیده)
71 - بازتاب مسائل اجتماعی سیاسی دوران مشروطه در داستان کوتاه «رجل سیاسی» محمدعلی جمالزاده در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
72 - تأثیر مؤلفه های واژگانی بر میزان صراحت و پوشیدگویی در متون مطبوعاتی (چکیده)
73 - قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی (چکیده)
74 - بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه» (چکیده)
75 - معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایران (چکیده)
76 - بررسی و تحلیل شطحیات عارف نامی، بایزید بسطامی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی خودی و ناخودی در ایدئولوژی بایزید (چکیده)
77 - Xaste nabâŠi(d)” as a culture specific act in Persian (چکیده)
78 - بررسی طرحواره های قدرتی در برخی ضرب المثل های زبان فارسی (چکیده)
79 - تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی (چکیده)
80 - چگونگی درک کنایه بر اساس فرضیه شناخت بنیاد برجستگی تدریجی (چکیده)
81 - اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختی (چکیده)
82 - Exploring Hedges and Boosters in 9/11 English Front Page News Articles (چکیده)
83 - Interactional Metadiscourse in English and Persian News Articles about 9/11 (چکیده)
84 - نگاهی به رباعبات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائوموف (چکیده)
85 - bebaxŠid (Excuse Me) as a multicutural speech act in Persian (چکیده)
86 - بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی (چکیده)
87 - بررسی تآثیر متغیر سن بر یادگیری زبان خارجی (چکیده)
88 - اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان (چکیده)
89 - Using Exact Formant Structure of Persian Vowels as a Cue for Forensic Speaker Recognition (چکیده)
90 - بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی (چکیده)
91 - A Survey on Optimal Innovation and Salience Hypothesis in the Persian Advertisment (چکیده)
92 - Cognitive Linguistics: The Study of Discourse Goals of Using Different Types of Figurative Language (چکیده)
93 - The Relationship between Culture Shock and Sociolinguistic Shock: A Case Study of Non-Persian Speaking Learners (چکیده)
94 - Auditory-Verbal Music Play Therapy: An Integrated Approach (چکیده)
95 - بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی (چکیده)
96 - مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله (چکیده)
97 - Cultural Intelligence and Its Implications in Foreign Language Field (چکیده)
98 - رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه (چکیده)
99 - استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو (چکیده)
100 - Analysis of the Cognitive Model of Anger in the Persian Language (چکیده)
101 - تحلیل گفتمان شعر «سوره تماشا» بر اساس نشانه شناسی لایه ای (چکیده)
102 - بررسی محتوا و کنش پرسشها در گفتمان پزشک و بیمار بر اساس چارچوب روشهای پرسش زبانی (چکیده)
103 - The Analysis of The Main Conversatioon Ending Strategies of Persian Phone Conversations (چکیده)
104 - A Comparative Study of Word Formation processes of Ilami kurdish and English (چکیده)
105 - شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی (چکیده)
106 - بررسی و مقایسه کتاب فارسی تکمیلی نهضت سواد اموزی با فارسی تکمیلی دوره دبستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
107 - مقایسه و بررسی واژه های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی (چکیده)
108 - بررسی رویکرد کل - واژه یا ساختواژه بدون تقطیع به عنوان یک رویکرد واژه - بنیاد حقیقی (چکیده)
109 - On Sex Discrimination in Persian Proverbs (چکیده)
110 - بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی (چکیده)
111 - تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان (چکیده)
112 - A Typological Description of Word Order-Rules in Kurdish(Ilami Dialect (چکیده)
113 - A Functional Description of Narratives Produced by Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
114 - The Analysis of Language Change in The Kurdish Narratives Produced by 60 Kurdish-Persian Bilinguals (چکیده)
115 - kə and xu as Parallel Focus Markers in Ilami Dialect of Kurdish (چکیده)
116 - Figurative Use of Animal Names in Kurdish Idioms (Ilami Dialect) (چکیده)
117 - بررسی انواع پاسخهای بیماران در گفتمان پزشک و بیمار (چکیده)
118 - A Study on Historical Etymology and causes of Collocations in Persian Language (چکیده)
119 - Event Schemas and Thematic Roles in Ilami Dialect of Kurdish (چکیده)
120 - بررسی رابطه راهکارها و ساختارهای آموزشی در گسترش دوره های تحت وب (چکیده)
121 - بررسی علل تفاوتها و شباهتهای ساخت واژی روابط خویشاوندی در گویشهای خراسان (چکیده)
122 - بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی (چکیده)
123 - بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی (چکیده)
124 - Head and Face parts naming in Kurdish: Lexical diversity and productivity (چکیده)
125 - Thematic roles and Grammatical Features of Cursing and Blessing Speech Acts in Kurdish(Ilami Dialect (چکیده)
126 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
127 - Assessing Speech Acts of Curses and Prayers in Persian (چکیده)
128 - Role of Body Members in Constructing Metaphors in Persian Political Texts (چکیده)
129 - Persian Back Channel Responses in Formal Versus Informal Contexts (چکیده)
130 - تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان (چکیده)
131 - A Survey on Persian Metaphors in Political texts from Cognitive Point of View (چکیده)
132 - بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختی (چکیده)
133 - بررسی انگیختگی واژگانی در واژه های مرکب زبان فارسی در دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی) (چکیده)
134 - بررسی وندهای زایا و غیرزایا در فارسی معاصر (چکیده)
135 - بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره گفتارهای واکنشی در گفت و گوهای فارسی (چکیده)
136 - Cognitive study of schema in two poems by“Sohrab Sepehri” (چکیده)
137 - نگاهی به رباعیات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائو و موف (چکیده)
138 - بررسی مقایسه ای میزان عدم تحقق قواعدد اصل مشارکت گرایس در یک نمایشنامه فارسی و یک نمایشنامه انگلیسی (چکیده)
139 - بررسی انگیختگی معنایی در زبان فارسی نوشتاری دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی) (چکیده)
140 - A Study of Grammatical Relation Heirarchy in the Contemporary Written Persian Language (چکیده)
141 - Speakers' Cues Inviting Back Channel Responses in Spontaneous Persian Conversation (چکیده)
142 - نقش زبان انگلیسی در تآثیرگذاری فرهنگی بر دیدگاه مذهبی برخی از زبان آموزان ایرانی مؤسسات آموزش زبان انگلیسی مشهد (چکیده)
143 - ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره خانگی (چکیده)
144 - نظام مطابقه در گویش کاخکی (چکیده)
145 - بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه (چکیده)
146 - شاهنامه فردوسی: پیوندگاه ایران, تاجیکستان و ازبکستان (چکیده)
147 - an analysis of cognitive metaphor in children and teenagers' literature: The application of metaphor in helping children to understand the subjective phenomena (چکیده)
148 - بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی (چکیده)
149 - بررسی فرآیند قاعده افزایی در شاهنامه فردوسی (چکیده)
150 - چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولانا (چکیده)
151 - بررسی نظام واژگان خویشاوندی در گویش مازندرانی (چکیده)
152 - بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد از دیدگاه معناشناسی شناختی (چکیده)
153 - بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم) (چکیده)
154 - نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا (چکیده)
155 - گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر (چکیده)
156 - بررسی استعاره های شناختی در منظومه -صدای پای آب-سهراب سپهری (چکیده)
157 - بررسی رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسیط نسبت به واژگان مرکب و اشتقاقی (چکیده)
158 - بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار نیمایوشیج و نقش آنها در بازتاب جریان فکری او (چکیده)
159 - بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار (چکیده)
160 - A novel system of telling the time: The case of midday and midnight as focal points in a home sign language (چکیده)
161 - بررسی رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسیط نسبت به واژگان مرکب و اشتقاقی (چکیده)
162 - آسیب شناسی ترجمه های متون ادبیات فارسی(بررسی موردی ترجمه رباعیات عمر خیام) (چکیده)
163 - بررسی ابزارهای انسجامی در کتابهای بخوانیم دوره ابتدایی و مقایسه آن با انشاهای دانش آموزان پایه پنجم (چکیده)
164 - معرفی نظریه انگاره معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داده های زبان فارسی (چکیده)
165 - بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی (چکیده)
166 - نمود زبانی تمایلات فمنیستی در رمان خوشه های خشم (چکیده)
167 - واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی (چکیده)
168 - تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری غیرفارسی آموزان و تأثیر آن در روند بهبود آموزش (چکیده)
169 - بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناختی (چکیده)
170 - بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور (چکیده)
171 - بررسی داستان حسنک وزیر از دیگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
172 - بررسی گفتمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان تربت حیدریه در مجلس هشتم (چکیده)
173 - رنگها و نمادهای دوره میانه از خلال سطور بجا مانده از این دوره (چکیده)
174 - پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان (چکیده)
175 - تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی (چکیده)
176 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
177 - آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی (چکیده)
178 - بررسی اهمیت با هم آیی های واژگانی زبان فارسی در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
179 - برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
180 - رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی (چکیده)
181 - رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی (چکیده)
182 - تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان (چکیده)
183 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)
184 - رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان (چکیده)