مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حسین اعتمادفرد , حامد خرقانی , مهدی نجاریان , روزبه شاد , برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بار, اطلاعات جغرافیایی, سال (2023-7)
 2. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد), پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (19), شماره (3), سال (2022-8), صفحات (39-50)
 3. مسعود کدخدایی , سیدعلی ضیائی , روزبه شاد , اولویت‌بندی استراتژی‌های کنترل تراکم ترافیک در کلان‌شهرها، مطالعه موردی: شهر مشهد, مهندسی عمران فردوسی, دوره (34), شماره (3), سال (2022-1), صفحات (81-97)
 4. ریحانه جلالی , حسین اعتمادفرد , حامد خرقانی , روزبه شاد , وحید صادقی , مدل اولویت‌بندی و تخصیص واکسن کرونا در محلات شهر مشهد با استفاده از AHP و منطق فازی, طلوع بهداشت, دوره (20), شماره (4), سال (2021-11), صفحات (63-78)
 5. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , رتبه بندی شیوه های زمان بندی طرح های قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد), مطالعات شهری, دوره (9), شماره (33), سال (2020-1), صفحات (27-38)
 6. افشین فامیلی , علیرضا جلالی یزدی , مریم حسن پور , روزبه شاد , تحلیل زمین-آماری آلاینده های هوا با هدف آسمان آبیبرای کلان شهر مشهد, مهندسی ترافیک, دوره (19), شماره (76), سال (2019-4), صفحات (113-125)
 7. حسین اعتمادفرد , وحید صادقی , نعمه عبدالعباس حمود الدیراوی , روزبه شاد , انتخاب سایت های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک- مطالعه موردی شهر سماوا عراق, علوم و فنون نقشه برداری, دوره (10), شماره (4), سال (2021-4), صفحات (35-48)
 8. غلامرضا شیران , مریم حسن پور , روزبه شاد , ابوالفضل محمدزاده مقدم , مدلسازی شبکه مبنای تصادفات جرحی عابر پیاده به کمک شبکه عصبی در محیط GIS(مطالعة موردی:شهر مشهد), مهندسی حمل و نقل, دوره (10), شماره (2), سال (2019-2), صفحات (245-266)
 9. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻁﺮﺡ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭی ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﮏ ﺩﺭ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﺭﯾﺴﺘﯽ) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩی :ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ(, مطالعات شهری, دوره (9), شماره (33), سال (2019-4), صفحات (27-38)
 10. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد), پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (4), شماره (61), سال (2019-12), صفحات (111-127)
 11. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , ارزیابی راهکارهای کاهش مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد), مطالعات علوم محیط زیست, دوره (4), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (896-906)
 12. سعید قلی نژاد , روزبه شاد , هادی صدوقی یزدی , مرجان قائمی , ارائه روشی مبتنی بر یادگیری گروهی برای بهبود نتایج حاصل از فاکتورگیری ماتریس نامنفی ( NMF), علوم و فنون نقشه برداری, دوره (8), شماره (3), سال (2018-6), صفحات (59-68)
 13. فرهاد رستمی گله , روزبه شاد , مرجان قائمی , یاسمین لهراسبی , مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد-, پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (9), شماره (34), سال (2018-12), صفحات (169-182)
 14. حسین صادقی , علی حسینی پور , روزبه شاد , ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرآیند آشکارسازی تغییرات, سنجش از دور و GIS ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (83-96)
 15. مریم باقری , روزبه شاد , مرجان قائمی , سپهر هنرپرور , سروش اجاق , مروری بر سامانه های توصیه گر همراه در زمینه گردشگری, مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی, دوره (8), شماره (40), سال (2017-7), صفحات (23-36)
 16. فرهاد رستمی گله , مرجان قائمی , روزبه شاد , مدلسازی و پیشبینی رشد افقی شهر مشهد با استفاده از تلفیق اتوماتای سلولی فازی، شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک, مهندسی فناوری اطلاعات مکانی, دوره (5), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (93-111)
 17. سینا زاهدی اصل , Yong-Sang Choi , روزبه شاد , سیدعلی رضا سیدین , ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺑﺮ و آﺋﺮوﺳﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی ﺳﻨﺠﻨﺪه ﺑﺮای CALIPSO ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗ ﯽ اﯾﺮان, مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (1), سال (2016-10), صفحات (21-33)
 18. مریم حسن پور , روزبه شاد , ابوالفضل محمدزاده مقدم , غلامرضا شیران , سید حسن محسنیان , شناسایی نقاط حادثه خیز تصادفات عابر پیاده به کمک تابع چگالی کرنل در محیط GIS (مطالعه ی موردی: شهر مشهد), جاده, دوره (25), شماره (90), سال (2017-10), صفحات (19-30)
 19. مهسا خدائی , روزبه شاد , یاسر مقصودی , مرجان قائمی , تعیین یک شاخص بهینه چند سنسوره سنجش از دوری به منظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگن, اکو هیدرولوژی, دوره (3), شماره (3), سال (2016-11), صفحات (439-454)
 20. روزبه شاد , سید میلاد هدایت مفیدی , محمد امین صالح مقدم , ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (12), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (227-245)
 21. روزبه شاد , علیرضا هویدافرد , مقایسه مدل های Rational، SWMM و SCS به منظور تحلیل آبگرفتگی معابر در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد), دانش آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2016-3), صفحات (1-19)
 22. روزبه شاد , علیرضا هویدافرد , مصطفی مرادزاده , ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنها, مطالعات مدیریت ترافیک, دوره (9), شماره (34), سال (2015-1), صفحات (43-72)
 23. روزبه شاد , سعیده سبز علی جماعت , ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند), مهندسی حمل و نقل, دوره (6), شماره (1), سال (2014-6), صفحات (59-89)
 24. روزبه شاد , راحیل مقیمی , علی مسگر , محمد امین صالح مقدم , تحلیلی بر تصادفات و تهیه نقشه های پیش بینی وقوع تصادف, مطالعات مدیریت ترافیک, دوره (8), شماره (30), سال (2014-1), صفحات (79-102)
 25. محمد شکوهیان , روزبه شاد , محمد قاضی نژاد , تاثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد), مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (44.2), شماره (75), سال (2014-9), صفحات (69-79)
 26. حمید عبادی , علیرضا وفائی نژاد , روزبه شاد , طراحی و اجرای یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا و انجام مسیریابی دینامیک با توجه به کمترین زمان یا فاصله دسترسی, تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (3), شماره (3), سال (2004-6), صفحات (31-48)
 27. حمید عبادی , روزبه شاد , ارزیابی آلگوریتم های دایسترا و ژنتیک جهت یافتن کوتاهترین مسیر در GIS, سپهر, دوره (13), شماره (49), سال (2004-5), صفحات (60-66)
 28. علیرضا وفائی نژاد , علی اصغر ال شیخ , روزبه شاد , مهدی نشاط , روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان, Amirkabir-امیرکبیر, دوره (41), شماره (1), سال (2009-7), صفحات (35-43)
 29. علیرضا وفائی نژاد , علی اصغر آل شیخ , مهدی نشاط , روزبه شاد , مدل سازی و برنامه ریزی مکانی- زمانی گروه های کاری زنده یاب بصورت فعالیت مبنا, دانشکده فنی دانشگاه تبریز, دوره (37), شماره (3), سال (2008-9), صفحات (48-53)
 30. روزبه شاد , محمد سعدی مسگری , علی اکبر آبکار , عارفه شاد , توسعه و ارزیابی سامانه اطلاعات مکانی عامل مبنا به منظور تعیین تاثیر توده های آلودگی هوا بر روی محدوده های ریسک زیست محیطی, سنجش از دور و GIS ایران, دوره (1), شماره (3), سال (2009-9), صفحات (1-22)
 31. روزبه شاد , محمد سعدی مسگری , علی اکبر آبکار , علیرضا وفائی نژاد , ارزیابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از MCDM فازی در GIS, برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (14), شماره (2), سال (2010-7), صفحات (104-120)
 32. روزبه شاد , محمد سعدی مسگری , علی اکبر آبکار , مدلسازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS, Civil Engineering Infrastructures Journal, دوره (43), شماره (5), سال (2010-1), صفحات (535-546)
 33. روزبه شاد , حمید عبادی , محمد سعدی مسگری , علیرضا وفایی نژاد , کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی GIS طراحی و اجرای با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک, Civil Engineering Infrastructures Journal, دوره (43), شماره (4), سال (2009-9), صفحات (417-429)
 34. دامون مولایی , محمد سعدی مسگری , روزبه شاد , حسین آقا محمدی , استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS, برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (14), شماره (3), سال (2010-9), صفحات (230-253)
 35. روزبه شاد , محمد اصلانی , علی اصغر آل شیخ , تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی, سنجش از دور و GIS ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (35-54)

انگلیسی

 1. , Rouzbeh Shad , Seyed Ali Ziaee , حسین ترکی العطایا , Comparative Analysis of Different Accessibility to Transportation Stations Gap Indices, Transportation Research Record, Year (2024-2)
 2. Farzane Omrani Sharif Abad , Hossein Etemadfard , Rouzbeh Shad , Assessment of aviation accident datasets in severity prediction through machine learning, Journal of Air Transport Management, Volume (115), No (2), Year (2024-3), Pages (102531-102540)
 3. Sajjad Mohammadzadeh Vatanchi , Hossein Etemadfard , Mahmoud Faghfour Maghrebi , Rouzbeh Shad , A Comparative Study on Forecasting of Long-term Daily Streamflow using ANN, ANFIS, BiLSTM and CNN-GRU-LSTM, Water Resources Management, Volume (37), No (12), Year (2023-9), Pages (4769-4785)
 4. masoud kadkhodaei , Rouzbeh Shad , Seyed Ali Ziaee , Mohsen Kadkhodaei , Prediction model for drivers' tendency to perpetrate a double parking violation on urban trips, Transport Policy, Volume (141), Year (2023-9), Pages (331-339)
 5. Rouzbeh Shad , seyyed tohid seyyedalhosseini , یاسر مقصودی , مرجان قائمی , Ensemble of Support Vector Machines for spectral-spatial classification of hyperspectral and multispectral images, Multimedia Tools and Applications, Volume (82), No (27), Year (2023-11), Pages (42119-42146)
 6. hamidreza hamedi , Rouzbeh Shad , Sadegh Jamali , Measuring lane-changing trajectories by employing context-based modified dynamic time warping, Expert Systems with Applications, Volume (216), No (2023), Year (2023-4), Pages (119489-119511)
 7. Saeed Fatemi , Mohammad Zarei , Seyed Ali Ziaee , Rouzbeh Shad , Seyed amir saadat joo , Ehsan Tabasi , Low and intermediate temperatures fracture behavior of amorphous poly alpha olefin (APAO)-modified hot mix asphalt subjected to constant and variable temperatures, Construction and Building Materials, Volume (364), No (2023), Year (2023-1), Pages (129840-129860)
 8. Mohammad Javad Shooshtari , Hossein Etemadfard , Rouzbeh Shad , Evaluation of COVID-19 Spread Effect on the Commercial Instagram Posts using ANN: A Case Study on The Holy Shrine in Mashhad Iran, International Journal of Digital Content Management, Volume (2), No (3), Year (2021-6), Pages (63-97)
 9. hamidreza hamedi , Rouzbeh Shad , Context-aware similarity measurement of lane-changing trajectories, Expert Systems with Applications, Volume (209), No (22), Year (2022-12), Pages (118289-118335)
 10. hamidreza hamedi , Rouzbeh Shad , Seyed Ali Ziaee , A comparative study on measurement of lane-changing trajectory similarities, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume (604), No (604), Year (2022-10), Pages (127895-127920)
 11. hamidreza hamedi , Rouzbeh Shad , Lane-Changing Trajectory Prediction Modeling Using Neural Networks, Advances in Civil Engineering, Volume (2022), No (2), Year (2022-2), Pages (1-22)
 12. masoud kadkhodaei , Rouzbeh Shad , Seyed Ali Ziaee , Affecting factors of double parking violations on urban trips, Transport Policy, Volume (120), Year (2022-5), Pages (80-88)
 13. Hossein Etemadfard , Vahid Sadeghi , Falih Hassan Ali Ali , Rouzbeh Shad , CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS, Pollution, Volume (7), No (3), Year (2021-7), Pages (739-747)
 14. Peyman Azimpour , Rouzbeh Shad , Marjan Ghaemi , Hossein Etemadfard , Hyperspectral image clustering with Albedo recovery Fuzzy C-Means, International Journal of Remote Sensing, Volume (41), No (16), Year (2020-8), Pages (6117-6134)
 15. Seyed Mohammad Hassan Erfani , Shanaz Danesh , Seyed Mohsen Karrabi , Rouzbeh Shad , Samaneh Nemati , Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems, Waste Management, Volume (79), No (2018), Year (2018-9), Pages (346-355)
 16. masoud kadkhodaei , Rouzbeh Shad , Analysis and Evaluation of Traffic Congestion Control Methods in Touristic Metropolis Using Analytical Hierarchy Process (AHP), Civil Engineering Journal, Volume (4), No (3), Year (2018-3), Pages (602-608)
 17. shahram saravani , Rouzbeh Shad , Marjan Ghaemi , Iterative adaptive Despeckling SAR image using anisotropic diffusion filter and Bayesian estimation denoising in wavelet domain, Multimedia Tools and Applications, Volume (77), No (23), Year (2018-5), Pages (31469-31486)
 18. Rouzbeh Shad , Shahriar Rahimi , IDENTIFICATION OF ROAD CRASH BLACK-SITES USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM, International Journal for Traffic and Transport Engineering, Volume (7), No (3), Year (2017-8), Pages (368-380)
 19. Seyed Mohammad Hassan Erfani , Shanaz Danesh , Seyed Mohsen Karrabi , Rouzbeh Shad , A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system, Waste Management and Research, Volume (35), No (7), Year (2017-7), Pages (776-785)
 20. saeed gholinejad , Rouzbeh Shad , Hadi Sadoghi Yazdi , Marjan Ghaemi , Improving Signal Subspace Identification Using Weighted Graph Structure of Data, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Volume (14), No (6), Year (2017-3), Pages (831-835)
 21. Rouzbeh Shad , محمد خرمی , مرجان قائمی , Developing an Iranian green building assessment tool using decision making methods and geographical information system: Case study in Mashhad city, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume (67), No (67), Year (2017-1), Pages (324-340)
 22. Rouzbeh Shad , Arefeh shad , Mohammad saadi mesgari , Hossein aghamohammadi , Damoon molaei , Fuzzy topological simulation for deducing in GIS, Applied Geomatics, Volume (1), No (4), Year (2009-10), Pages (121-129)
 23. A. Vafaeinezhad , Aliasghar Alesheikh , Majid hamrah , Reza Norjoo , Rouzbeh Shad , Using GIS to Develop an Efficient Spatio-temporal Task Allocation Algorithm to Human Groups in an Entirely Dynamic Environment Case Study: Earthquake Rescue Teams, Lecture Notes in Computer Science, Volume (5592), No (1), Year (2009-11), Pages (66-78)
 24. Rouzbeh Shad , Mohammad saadi mesgari , Hamid ebadi , Abbas alimohammadi , Aliakbar abkar , Alireza vfaeinezhad , An Intelligent Fuzzy Agent for Spatial Reasoning in GIS, Lecture Notes in Computer Science, Volume (5803), No (1), Year (2009-12), Pages (639-647)
 25. Alireza vafaei nezhad , Aliasghar alesheikh , Ali rooshannezhad , Rouzbeh Shad , A New Approach for Modeling Spatio-Temporal Events in an Earthquake Rescue Scenario, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (3), Year (2009-2), Pages (513-520)
 26. Rouzbeh Shad , Arefeh shad , Damoon molaei , Mohammad saadi mesgari , Evaluation of Spatial Parallel Genetic Algorithms for Real Time Routing in Geographic Information System, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (23), Year (2009-2), Pages (4179-4182)
 27. Majid pooyandeh , mohammad saadi mesgari , abbas alimohammadi , Rouzbeh Shad , A Comparison Between Complexity and Temporal GIS Models for Spatio-temporal Urban Applications, Lecture Notes in Computer Science, Volume (4706), No (2), Year (2007-7), Pages (308-321)
 28. Rouzbeh Shad , Mohammad reza malek , Mohammad saadi mesgari , Alireza vafaeinezhad , Using 3D Fuzzy topological relationships for Checking of Spatial Relations between Dynamic Air Pollution Cloud and City Population Density, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Volume (4706), No (3), Year (2006-8), Pages (129-138)
 29. Rouzbeh Shad , محمد سعدی مسگری , علی اکبر آبکار , عارفه شاد , Predicting air pollution using fuzzy genetic linear membership kriging in GIS, Computers Environment and Urban Systems, Volume (33), No (6), Year (2009-11), Pages (472-481)
 30. Rouzbeh Shad , Arefeh Shad , Uncertain spatial reasoning of environmental risks in GIS using genetic learning algorithms, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (184), No (10), Year (2011-11), Pages (6307-6323)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مسعود کدخدایی , سیدعلی ضیائی , روزبه شاد , ارزیابی خدمات هوشمند سازمان اتوبوس‎رانی شهر مشهد با استفاده از روش تاپسیس , پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل و ترافیک با رویکرد هوش مصنوعی , 2024-03-05
 2. صادق فتوحی , روزبه شاد , سیدعلی ضیائی , مدلسازی سیستم‌های اشتراک گذاری دوچرخه با در نظر گرفتن مفهوم عدالت فضای شهری , پنجمبن کنفرانس بین المللی وششمین کنفرانس ملیعمران ومعماری وهنر وطراحی شهری , 2023-06-27
 3. فیض الله احمدی , حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , مرجان قائمی , نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهر (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) , دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار , 2022-09-08
 4. فیض الله احمدی , حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , مرجان قائمی , نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهری (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) , مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم‌های پایدار , 2022-09-08
 5. محمد نوروزی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , ارزیابی زمینه آگاه روش های تشابه خطوط سیر جهت خوشه بندی با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و K-means , هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2022-02-17
 6. محمد نوروزی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , ارزیابی خوشه بندی خطوط سیر با درنظر گرفتن داده های زمینه ای در محاسبه شباهت , هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2022-02-17
 7. نبا جعفر صاحب التمیمی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , جانمایی ایستگاه های شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM) , 7th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management , 2022-06-19
 8. نبا جعفر صاحب التمیمی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , مکان یابی بهینه ایستگاه های شارژ تاکسی برقی با استفاده از روش های AHP و ANP در محیط GIS , 7th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Management , 2022-01-20
 9. مسلم کریم عواد السهلانی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , پیش بینی نقاط پرخطر شیوع کروید -۱۹ در بغداد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی , سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی , 2021-12-10
 10. مسلم کریم عواد السهلانی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , بررسی پارامترهای موثر در شیوع کووید-۱۹ در بغداد , سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی , 2021-12-10
 11. مسلم کریم عواد السهلانی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , ارزیابی شاخص Gi محلی برای شیوع کووید ۱۹ در بغداد , سومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی , 2021-12-10
 12. روزبه شاد , رضا آقابابائی پور , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر با روش پیرسون وزندار در محیط GIS , هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2022-02-13
 13. رضا آقابابائی پور , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر ناوگان هوایی با روش فاصله اقلیدسی وزندار , هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2022-02-17
 14. امیرحسین درمانی , سیدعلی هاشمی عطار , روزبه شاد , استفاده ازسیستم استنتاج فازی درترکیب شبکه عصبی وروش آماری برای پیش بینی حجم ترافیک وسایل نقلیه , اولین کنگره مشترک هوش محاسباتی و هشتمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , 2020-09-02
 15. حامد خرقانی , حسین اعتمادفرد , فرزانه نعیمی اصل , روزبه شاد , ارزیابی و پیش بینی رشد فیزیکی و کالبدی شهر مشهد مقدس طی قرن چهاردهم با GIS , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - 12ICCE , 2021-07-12
 16. روزبه شاد , مسعود کدخدایی , محسن کدخدایی , مدلسازی الگوی زنجیره سفرهای درون دانشگاهی دانشجویان به روش فعالیت مبنا _ مطالعه موردی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار , 2017-03-08
 17. روزبه شاد , مسعود کدخدایی , محسن کدخدایی , محسن کدخدایی , مدیریت و کنترل پارکینگ های حاشیه ای در کلان شهرها , دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار , 2017-03-08
 18. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , اولویت بندی شاخص های ارزیابی اقتصادی سیستم تاکسی های اینترنتی در کلان شهرها_مطالعه موردی: شهر مشهد , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-26
 19. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , ارزیابی طرح های آرام سازی ترافیک در کلان شهرها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_ مطالعه موردی: شهر مشهد , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18
 20. سجاد زارع قاطرگتورن , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی عملکرد الگوریتم Co_Evaluation PSO(CPSO) به منظور اسکان موقت بعد از زلزله مورد مطالعاتی منطقه 9 مشهد , دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در علوم اطلاعات،مهندسی و فناوری , 2019-08-22
 21. محسن کدخدایی , مسعود کدخدایی , روزبه شاد , شهریار افندی زاده , ارزیابی شیوه های آموزش قوانین ترافیکی به کودکان , هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2020-02-26
 22. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , ارزیابی شیوه های حمل و نقل درون دانشگاهی جهت استفاده بانوان با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد , هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2020-02-25
 23. نورالدین سمیر مجید الرکابی , روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS با استفاده از روش TOPSIS , هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2019-07-18
 24. نورالدین سمیر مجید الرکابی , روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , یافتن مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS , هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2019-07-19
 25. مسعود غیب دوست , روزبه شاد , وضعیت عدالت اجتماعی در حمل نقل عمومی با استفاده از روش Location-allocation و P-median مطالعه موردی تسهیلات اتوبوسی منطقه 2 مشهد مقدس , چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری , 2021-09-21
 26. مسعود غیب دوست , روزبه شاد , توسعه تسهیلات حمل نقل عمومی و بررسی تاثیر هر کدام در تعیین وضعیت عدالت اجتماعی با استفاده از P-median و روش AHP مطالعه موردی منطقه دو مشهد , چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری , 2021-09-21
 27. دانیال ناظری عباس آباد , روزبه شاد , تحلیل شدت تصادفات با استفاده از مدل‌های رگرسیون لجستیک (نمونه موردی: بخش مونتگومری، ایالت مریلند آمریکا) , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 28. دانیال ناظری عباس آباد , روزبه شاد , پیش‌بینی چگالی شدت تصادفات با استفاده از شبکه عصبی در محیط GIS (نمونه موردی: بخش مونتگومری، ایالت مریلند آمریکا) , دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12
 29. بهنام میرزائی , روزبه شاد , ابوالفضل محمدزاده مقدم , ارزیابی توزیع مکانی تصادفات عابران پیاده مسن با استفاده از محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) , هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2020-02-25
 30. عرفان خلیل ابراهیم الصباغ , روزبه شاد , استفاده از روش p-median براى یافتن توزیع مناسب ایستگاه های اتوبوس شهری براساس تقاضا ودسترسی (مطالعه موردی :شهر مشهد) , پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2020-09-20
 31. عرفان خلیل ابراهیم الصباغ , روزبه شاد , استفاده از روش p-median برای یافتن توزیع مناسب ایستگاه های اتوبوس شهری بر اساس تقاضا و دسترسی (مطالعه موردی شهر مشهد) , هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران , 2020-11-05
 32. صفا ء رافع عبدالهادی سمیسم , روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS , دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2020-07-07
 33. صفا ء رافع عبدالهادی سمیسم , روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , بررسی و رتبه بندی مکان های دفن زباله به کمک تلفیق روش های AHP ، TOPSIS و ELECTRE , دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2020-07-07
 34. رحمان رزمگیر , سیدیاسر بنی هاشمی چهارم , روزبه شاد , مروری بر معیارهای مکانیابی پناهگاه پس از بحران زلزله , سومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی , 2020-07-10
 35. اوس عباس محمد الاعسم , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , رافد هاشم احمد الطائی , جانمایی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری AHP , پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی , 2021-02-03
 36. اوس عباس محمد الاعسم , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , رافد هاشم احمد الطائی , مکان یابی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و تصمیم گیری های چند معیاره VIKOR , هفتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو , 2021-02-03
 37. رافد هاشم احمد الطائی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , اوس عباس محمد الاعسم , انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش TOPSIS , پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی , 2021-02-03
 38. رافد هاشم احمد الطائی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , اوس عباس محمد الاعسم , انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش VIKOR , هفتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در مهندسی، علوم اطلاعات و فناوری در قرن پیش رو , 2021-02-03
 39. امیرحسین درمانی , سیدعلی هاشمی عطار , روزبه شاد , استفاده از سیستم استنتاج فازی در ترکیب شبکه عصبی و روش آماری برای پیش بینی حجم ترافیک وسایل نقلیه , کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) , 2020-09-02
 40. محمدرضا چهارارکان , روزبه شاد , ارزیابی مکانی جایگاه شارژ اتوبوس برقی در محیطGIS (محدوده مطالعاتی شهر مشهد) , اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران , 2019-10-31
 41. ازهر ابراهیم کریم الطائی , روزبه شاد , امیر حسین طاهری نیا , مرجان قائمی , مقایسه روش های تلفیق TOPSIS و الکتره به منظور ارزیابی اجتماعی-اقتصادی مکان پارکینگ ها در شهر کربلا , هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران , 2020-05-30
 42. ازهر ابراهیم کریم الطائی , روزبه شاد , امیر حسین طاهری نیا , مرجان قائمی , جانمایی پارکینگ های شهر کربلا به کمک تلفیق AHP و TOPSIS , هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران , 2020-05-30
 43. علی حسین مجید الحمیده , روزبه شاد , مرجان قائمی , توسعه تحلیل های مکانی GIS برای اکتشاف نفت (مورد مطالعاتی خور موسی ماهشهر) , هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران , 2020-11-05
 44. قاسم بلحص , روزبه شاد , مرجان قائمی , انتخاب بهترین جایگاه برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری(AHP-TOPSIS) , دومین کنفرانس بین المللی انرژی اکو , 2019-06-20
 45. احمد شاکر سعود ال حمیده , روزبه شاد , مرجان قائمی , تعیین محل های مناسب به کمک تصمیم گیری چنده معیاره فازی برای راه اندازی توربین های بادی در محیط GIS , دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین , 2019-12-19
 46. نورالدین سمیر مجید الرکابی , روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ gis , ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﯼ , 2019-07-17
 47. نورالدین سمیر مجید الرکابی , روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮﯾﻪ ﻭ ﻧﺠﻒ ﺩﺭ ﻣﺤﯿﻂ SIG ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ SISPOT , ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﯼ , 2019-07-17
 48. حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 49. روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , مرجان قائمی , ارزیابی مکانی ساختمان های بلندمرتبه شهر مشهد به کمک مدل سازی سه بعدی چند مقیاسه در GIS , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 50. حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , پایش ویدیوئی هوشمند تردد و موقعیت ساکنین برج ها در حین حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 51. روزبه شاد , پایش ویدیوئی هوشمند تردد و موقعیت ساکنین برج ها در حین حوادث غیر مترقبه مانند آتش سوزی , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 52. وحید صادقی هزه بران , حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , رفتارسنجی (اندازه‌‌‌گیری تغییر شکل و جابجایی) ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 53. حسین اعتمادفرد , روزبه شاد , سامانه هشدار پایش پیوسته و آنی نشست ساختمان های بلند با استفاده از سنسورهای تعیین موقعیت ماهواره ای (GNSS) , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 54. روزبه شاد , حسین اعتمادفرد , شهرام سراوانی , مطالعات و امکان سنجی پایش تغییر شکل های برج با استفاده از تصاویر راداری , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 55. مریم زلفی گل , روزبه شاد , امیر حسین طاهری نیا , مرجان قائمی , ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد , ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2019-05-01
 56. احمد شاکر سعود ال حمیده , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی محدوده خراسان رضوی جهت احداث نیروگاههای بادی به کمک تصمیم گیری GIS چند معیاره در محیط , ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2019-05-01
 57. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18
 58. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , رتبه بندی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی با فرض وجود قیمت گذاری تراکم ترافیک، مطالعه موردی: شهر مشهد , سومین کنفرانس بین المللی دانش و نوآوری در مهندسی علوم و تکنولوژی , 2018-07-19
 59. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , ارزیابی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی و مذهبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -AHP -، مطالعه موردی: شهر مشهد , دومین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری ایرانی- اسلامی , 2018-06-20
 60. عذراء احمد محمد , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس , سومین همایش و نمایشگاه بین المللی مهندسی عمران و مدیریت ساخت , 2018-12-06
 61. سهیله نجم عبدالرضا رحیمی , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی مکانی سدها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانی -GIS- , سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و صنعت ساختمان , 2018-12-14
 62. علاءموفق خلیل الخزرجی , روزبه شاد , مرجان قائمی , حسین اعتمادفرد , تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در -GIS- , سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در مهندسی عمران، معماری و صنعت ساختمان , 2018-12-14
 63. هبه منادی مردان ال غیدان , روزبه شاد , ارزیابی روش‌های کانتور و دسترسی بالقوه جهت محاسبه MAG در محیط GIS -محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر مشهد- , چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن اوریهای بومی ایران , 2018-09-06
 64. زهرا محمدزاده , شهناز دانش , روزبه شاد , سید محسن کرابی , ارزیابی روشهای تلفیقی فازی GAMMA , و SUM ,OR ,AND به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد , کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 , 2018-09-22
 65. مجید حداد , مرجان قائمی , روزبه شاد , تلفیق شبکه های شعاع مبنا و درون یابی کریجینگ در محیط GIS مطالعه موردی شهر مشهد , هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری , 2017-12-14
 66. نرجس سادات جوادپور , روزبه شاد , ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎﺭﻟﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ , دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون سوم: مهندسی عمران و پژوهش های نیاز محور , 2016-01-14
 67. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , ارزیابی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﯾﺎدآوری ﻗﻮانین ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18
 68. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , ارزﯾﺎﺑﯽسیستمهای ﺣﻤﻞ و نقل درون داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ مشهد , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18
 69. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ - ﺗﺠﺎری در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_مطالعه موردی: خیابان توحید مشهد , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18
 70. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , شهریار افندی زاده , اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺴﺘم ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ_ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﺷﻬﺮ مشهد , هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18
 71. فائزه نجفی پور , روزبه شاد , مرجان قائمی , محمدحسین محمودی قرائی , بررسی منشا برخی فلزات سنگین در خاک منطقه نیشابور با استفاده از آمار چندمتغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی , ششمین همایش معماری، شهرسازی، عمران و محیط زیست شهری , 2017-03-08
 72. نرجس سادات جوادپور , روزبه شاد , مرجان قائمی , ﺑﺮﺭﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺵ Image Fusion ﺩﺭ ﺁﺷﮑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ , دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون سوم: مهندسی عمران و پژوهش های نیاز محور , 2016-01-14
 73. مهسا خدائی , روزبه شاد , یاسر مقصودی , معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها , دهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون سوم: مهندسی عمران و پژوهش های نیاز محور , 2016-01-14
 74. سعید رحمتی دیرانلوئی , روزبه شاد , مجید سالاری , مرجان قائمی , ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﯾﺘﻢ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ GIS , اولین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک , 2017-06-10
 75. ابوالفضل افشاری , روزبه شاد , سعید خانی , بررسی تغییرات آب و هوایی و شرایط نامساعد جوی بر روی وضعیت جاده ها و تصادفات ترافیکی به کمکGIS , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران , 2017-08-24
 76. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , تحلیل و ارزیابی روسازی تمام آسفالتی تحت محورهای بارگذاری منفرد، تاندم و Kenlayer تریدم موجود در راههای ایران با استفاده از نرم افزار , کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم , 2017-09-28
 77. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , محسن کدخدایی , اولویت بندی مدهای حمل و نقلی سفرهای درون شهری گردشگران در کلان شهرهای مطالعه موردی: شهر _)AHP( توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی , کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی در هزاره سوم , 2017-12-28
 78. مسعود کدخدایی , روزبه شاد , تحلیل و ارزیابی روش های کنترل تراکم ترافیک در کلان شهر های توریستی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی) AHP ) _ مطالعه موردی: شهر مشهد , کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران , 2017-11-15
 79. مجید حداد , مرجان قائمی , روزبه شاد , رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS , هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2017-12-07
 80. مجید حداد , روزبه شاد , GIS بررسی و توزیع پیش بینی قیمت زمین با تلفیق الگوریتم شبکه عصبی و محیط , همایش ملی مهندسی معماری با محوریت کاهش مخاطرات در بحران های طبیعی , 2017-09-16
 81. علیرضا گلکار , مرجان قائمی , روزبه شاد , سعید اسلامی , معرفی سیستم نظارت بر توزیع حوادث با استفاده از GIS به صورت مکانی و زمانی , هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار , 2017-10-14
 82. علیرضا گلکار , مرجان قائمی , روزبه شاد , سعید اسلامی , معرفی فرایندی با امکان مقایسه روش های تخمین تراکم هسته و آمار فضایی به جهت بررسی توزیع نمونه های حوادث , هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری , 2017-12-14
 83. حمزه صادقی ده چشمه , روزبه شاد , محمود فغفور مغربی , مرجان قانمی , تخمین نرخ شکست خطوط لوله در شبکه آب شهری با استفاده از lssvm و خوشه بندی فازی مبتنی بر pso در محیط gis , چهارمین کنفرانس ملی سامانه اطلاعات مکانی (gis) , 2017-12-13
 84. پگاه یکتافر , روزبه شاد , مرجان قائمی , شبیهسازی رشد و توسعه بهینه کاربریهای شهری در محیط سامانه اطلاعات مکانی با استفاده از سیستم چند عامله , ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ , 2016-02-29
 85. پگاه یکتافر , روزبه شاد , سعید بهزادی , شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور , سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2016-02-29
 86. آذین باقری , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی روش شبکه عصبی، در مکانیابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از علم سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی , اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی , 2016-02-29
 87. روزبه شاد , محمد سعدی مسگری , دامون مولایی , طراحی یک سیستم هشدار دهنده فازی براساس روابط توپولوژیکی فازی جهت استفاده در مانیتورینگ آلودگی هوا , همایش ژئوماتیک 88 , 2009-05-10
 88. روزبه شاد , حمید عبادی , علیرضا وفایی نژاد , ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS , ژئوماتیک 82 , 2003-04-21
 89. روزبه شاد , مسعود کدخدایی , محسن کدخدایی , ﻣﺪﻟﺴﺎﺯﯼ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﻨﺎ _ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ , ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺯﻣﯿﻦ، ﻓﻀﺎ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ , 2017-03-08
 90. روزبه شاد , مسعود کدخدایی , محسن کدخدایی , ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻼﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ , ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺯﻣﯿﻦ، ﻓﻀﺎ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ , 2018-03-09
 91. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , محمد کرابی , ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺯﻣﺎﻧﯽ- ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻣﺪﯾﺲ ﻭ ﻟﻨﺪﺳﺖ , ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ , 2018-03-10
 92. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , محمد کرابی , ارزیابی تاثیر روشهای طبقهبندی نظارت شده در ادغام تصاویر لندست و مدیس , چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی , 2016-07-20
 93. امین رضائی اسفهرود , روزبه شاد , مدلسازی و تهیه نقشه هزینه اقتصادی تصادفات ترافیکی , دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2017-09-06
 94. امین رضائی اسفهرود , روزبه شاد , شناسایی نقاط پرخطر و پرهزینه ترافیکی در محیط GIS , دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری،شهرسازی،جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2017-09-06
 95. روزبه شاد , مسعود کدخدایی , نقش حمل و نقل در صنعت توریسم و گردشگری , کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2017-04-25
 96. شیما جعفری کجوری , روزبه شاد , امیر حسین طاهری نیا , مرجان قائمی , مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری , سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری , 2017-05-11
 97. شهرام سراوانی , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی عملکرد تبدیل موجک درکاهش نویز Speckle درتصاویر رادار با دهانه مصنوعی , سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری , 2017-05-11
 98. معصومه زراعت پیشه , روزبه شاد , مرجان قائمی , ریزمقیاس نمودن باند حرارتی تصویر مودیس به مقیاس حرارتی تصویر لندست با روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان , بیست و چهارمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک , 2017-05-15
 99. حسن آزادی , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان , دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی , 2017-01-18
 100. مرتضی جمشیدی , محمدرضا جعفرزاده , روزبه شاد , بررسی عوامل موثر بر شکست لوله های پلی اتیلن و پیش بینی عمر لوله پلی اتیلن با استفاده از روش عصبی – فازی , دهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2017-04-19
 101. محمد شکوهیان , روزبه شاد , سعید عطاران کاخکی , پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد , همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین , 2014-02-19
 102. محمد شکوهیان , روزبه شاد , سعید عطاران کاخکی , بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد , همایش ملی مهندسی عمران و دستاوردهای نوین , 2014-02-19
 103. محمد شکوهیان , روزبه شاد , هادی حسینی , مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS , دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , 2014-07-22
 104. محمد شکوهیان , روزبه شاد , هادی حسینی , مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS , دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , 2014-07-22
 105. نوید پورمحمّد , روزبه شاد , مرجان قائمی , براورد ررات معلق با به کارگیری اطلاعات ماهوارهای , اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2016-12-08
 106. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره ای به منظور کاهش بازه ی پایش پدیده ها , اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2016-03-10
 107. سید مرتضی شاه عالمی نژاد , روزبه شاد , علیرضا فرید حسینی , تعیین میزان جا افتادگی و چگالی جنگلها به کمک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های لایدار , Global Conference on New Approaches in Agriculture and Environment with the focus on Sustainable Development and Safe Production , 2016-01-28
 108. سید مصطفی احمدی نژاد , روزبه شاد , مرجان قائمی , تحلیل تکامل شهری از منظر خوشه بندی فازی و انجام آنالیز حساسیت میان داده های ورودی و نتایج مدل پیشنهادی , کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته، اسفند , 2016-03-07
 109. سید مصطفی احمدی نژاد , روزبه شاد , سید میلاد رکنی , بررسی و تحلیل روند توسعه شهری در شهر مشهد با استفاده از منطق فازی , همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران , 2016-03-02
 110. نوید پورمحمّد , روزبه شاد , امکان سنجی برآورد و پایش تغییرات مکانی هواویسهای با قطر کمتر از 2/5 میکرون , چهارمین کنگره سراسری فنآوریهای نوین ایران , 2016-08-29
 111. مهران قالی چی , روزبه شاد , علیرضا فریدحسینی , به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی , چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2016-01-29
 112. افشین فامیلی , علیرضا جلالی یزدی , مریم حسن پور , روزبه شاد , تحلیل زمین-آماری آلایندههای هوا با هدف آسمان آبی برای کلانشهر مشهد , پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2016-03-01
 113. سیدتوحید سیدالحسینی , روزبه شاد , یاسر مقصودی مهرانی , بررسی روشهای طبقهبندی طیفی مکانی تصاویر ماهوارهای به کمک طبقه بند بردار پشتیبان , دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری , 2016-08-24
 114. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , ارزیابی روش¬های طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM , 3rd International Conference on Research in Science & Technology , 2016-07-09
 115. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , امکان سنجی تلفیق زمانی- مکانی تصاویر مدیس و لندست , 3rd International Conference on Research In Engineering, Science and Technology , 2016-07-05
 116. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , ارزیابی دقت الگوریتم¬های طبقه¬بندی تصویر در عملکرد ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای , 2nd International Conference on Science and Engineering , 2016-03-18
 117. علی رخش ماه پور , روزبه شاد , ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای به منظور کاهش بازه¬ی پایش پدیده¬ها , اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار , 2016-03-10
 118. راحیل مقیمی , روزبه شاد , مجید سالاری , ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی , نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری , 2014-06-26
 119. محمد ضیائی , روزبه شاد , مرجان قائمی , مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست , نخستین همایش بین المللی محیط زیست , 2016-03-03
 120. مهسا خدائی , روزبه شاد , یاسر مقصودی , مرجان قائمی , تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی , اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی , 2016-02-29
 121. مهسا خدائی , روزبه شاد , یاسر مقصودی , معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها , The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech , 2016-01-13
 122. نرجس سادات جوادپور , روزبه شاد , مرجان قائمی , بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه , The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech) , 2016-01-13
 123. نرجس سادات جوادپور , روزبه شاد , ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور , The 10th Symposium on Advances in Science and Technology (10thSASTech) , 2016-01-14
 124. مهران قالی چی , روزبه شاد , علیرضا فریدحسینی , به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین , اولین همایش بین المللی سومین همایش ملی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار , 2016-02-04
 125. آذین باقری , روزبه شاد , پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی , سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2015-06-05
 126. آذین باقری , روزبه شاد , مقایسه دو روش ANN و AHP در وزندهی به معیارها، در شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهوارهای , سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2015-06-05
 127. آذین باقری , روزبه شاد , کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی , International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure , 2015-07-29
 128. افسانه ابراهیمی , روزبه شاد , مرجان قائمی , پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS , ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی , 2015-12-22
 129. فرهاد رستمی گله , روزبه شاد , مرجان قائمی , پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساختهای شهری , 2015-07-29
 130. مریم السادات حسینی , روزبه شاد , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , مرجان قائمی , بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه , کنفرانس ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری , 2015-10-22
 131. پگاه یکتافر , روزبه شاد , شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا , دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی , 2015-08-30
 132. فرهاد رستمی گله , روزبه شاد , مرجان قائمی , بررسی عدم قطعیت در فرایند مدل¬سازی و پیش¬بینی رشد شهری با استفاده از اتوماتای سلولی و منطق فازی(مطالعه موردی شهر مشهد) , همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در هزاره سوم , 2015-07-24
 133. حسین صادقی , روزبه شاد , استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و داده¬های لایدار در مدلسازی اکوسیستم , اولین کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران , 2015-12-17
 134. حسین صادقی , روزبه شاد , چگونگی پایش تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای , اولین کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران , 2015-12-17
 135. سینا زاهدی اصل , روزبه شاد , بررسی تشخیص تغییرات در مناطق شهری با استفاده از تداخل سنجی و رادارگرامتری SAR , کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی , 2015-07-21
 136. فرهاد رستمی گله , روزبه شاد , مرجان قائمی , پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد) , همایش ملی عمران و معماری با رویکردی بر توسعه پایدار , 2015-08-13
 137. بهزاد باقری شیروان , روزبه شاد , مرجان قائمی , بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک , سومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2015-06-11
 138. بهزاد باقری شیروان , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging , سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2015-06-11
 139. بهزاد باقری شیروان , روزبه شاد , مرجان قائمی , ارزیابی روش های آموزش شبکه عصبیMLP به کمک خصوصیات زود یافت خاک به منظور پیش بینی رطوبت خاک , سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2015-06-11
 140. مهران باتوبه , روزبه شاد , بکارگیری زیرساخت داده¬های مکانی (SDI) به عنوان پشتیبان بعد مکانی فازهای مختلف مدیریت بحران و نمونه پیاده سازی شده آن در Geoserver , نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی , 2015-12-23
 141. مهران باتوبه , روزبه شاد , تعیین و بررسی اقدامات مدیریت بحران سونامی در فازهای زمانی مختلف و طراحی نقشه واکنش به سونامی ایران (ITRP) با رویکرد کاهش خسارات مالی و تلفات جانی , نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی ایمنی، امنیت و مدیریت بحران در سوانح طبیعی , 2015-12-23
 142. علیرضا هویدافرد , روزبه شاد , ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری , هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات , 2015-05-21
 143. افسانه ابراهیمی , روزبه شاد , شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی , اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار , 2015-02-05
 144. نوید اباذری طرقبه , روزبه شاد , سیدعلی صحاف , علیرضا علیزاده , ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 145. علی مسگر , روزبه شاد , سیدعلی صحاف , راحیل مقیمی , آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 146. محمد شکوهیان , روزبه شاد , هادی حسینی , ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS , پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , 2014-09-02
 147. محمد شکوهیان , روزبه شاد , هادی حسینی , تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS , پنجمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور , 2014-09-02
 148. علیرضا علیزاده , روزبه شاد , نوید اباذری طرقبه , توسعه مدل Fuzzy P-median به منظور تخصیص تسهیلات حمل و نقل شهری , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 149. نوید اباذری طرقبه , روزبه شاد , سید علی صحاف , علیرضا علیزاده , ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان- مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 150. علی مسگر , روزبه شاد , سید علی صحاف , راحیل مقیمی , آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS , هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07
 151. راحیل مقیمی , روزبه شاد , مجید سالاری , علی مسگر , ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی , Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management , 2014-06-26
 152. روزبه شاد , مجتبی شهرکی , بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی , School of Railway Engineering , 2010-12-28
 153. دکتر شمس , علی دربان مقدم , روزبه شاد , توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS , اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی , 2011-12-28
 154. وفائی نژاد , حمید عبادی , روزبه شاد , طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه , ژئوماتیک 82 , 2003-04-21

انگلیسی

 1. ali alhamida , Rouzbeh Shad , مرجان قائمی , The Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment , IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 2021-05-18
 2. مریم حسینی , Rouzbeh Shad , لی سامسونگ , Landslide Susceptibility Mapping using Genetic Expression Programming , IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science , 2021-05-11
 3. ali alhamida , Rouzbeh Shad , مرجان قائمی , he Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment , IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(International Conference on Civil and Environmental Engineering Technologies 23–24 April 2019, Najaf, Iraq) , 2021-09-14
 4. Reza Aghababaee pour , Hossein Etemadfard , Rouzbeh Shad , Determination of Landslide High Risk Areas using GA and GIS Combination in the West of Mazandaran Province , Geochina 2021 , 2020-06-15
 5. naseer kaftan , Rouzbeh Shad , مرجان قائمی , حسین الشمری , Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS , ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ )ﺳﺎﻝ:8931( , 2019-05-21
 6. naseer kaftan , Rouzbeh Shad , مرجان قائمی , حسین الشمری , Solar PV panels site selection using GIS –Fuzzy (AHP) Model: A Case Study Najaf Province –Iraq , ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﻬﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ )ﺳﺎﻝ:8931( , 2019-05-21
 7. Rouzbeh Shad , Hossein Etemadfard , مرجان قائمی , بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS , پنجمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان با رویکرد بلندمرتبه سازی , 2019-03-07
 8. Rouzbeh Shad , Designing a fuzzy reasoning system in GIS , IMS 2009-BOSTON , 2009-06-07
 9. Alireza vafaeinezhad , Hamid Ebadi , Rouzbeh Shad , Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes , GNSS 2003 , 2003-09-25
 10. Rouzbeh Shad , Pooya Vosough Grayli , Evaluation of optimum areas for municipal landfill sites using AHP and ANP in GIS: A case study , نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10
 11. Rouzbeh Shad , Alireza Razazpoor , mehdi jamshidi , javad khorrami moghaddam , Coordinating Disaster Management Procedures Using Spatial Search engine and Metadata in SDI Framework , International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-1/W3, 2013 SMPR 2013 , 2013-10-05
 12. Rouzbeh Shad , علی مسگر , الناز مقیمی , Extraction of Accidents Prediction Maps Modeling Hot Spots in Geospatial Information System , International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-1/W3, 2013 SMPR 2013 , 2013-10-05
 13. Rouzbeh Shad , نوید اباذری , علی علیزاده , مسعود چوغونی , Cooperating Mobile GIS and Wireless Sensor Networks for Managing Transportation Infrastructures in Urban areas , International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-1/W3, 2013 SMPR 2013 , 2013-10-05
 14. Rouzbeh Shad , H. Ashoori , N.Afshari , EVALUATION OF OPTIMUM METHODS FOR PREDICTING POLLUTION CONCENTRATION IN GIS ENVIRONMENT , ISPRS 2008 , 2008-07-08
 15. H. Ebadi , Rouzbeh Shad , M.J. Valadanzoej , A.R. Vafaeinezhad , Evaluation of Indexing Overlay, Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Methods for Industrial Estates Site Selection in GIS Environment , isprs 2004 , 2004-07-06
 16. Kazem Rangzan , A. Mehrabi , Rouzbeh Shad , E. Abshirini , M. Moradzadeh , Optimum management of water and wastewater network in GIS environment using geospatial database, a case study on part of Ahvaz city, SW Iran , GEOSPATIAL WORLD 2009 , 2006-06-06
 17. Rouzbeh Shad , M.R. Malek , M.S. Mesgari , Aggregation of Aggregating models in GIS environment using Fuzzy Spatial MCDM , The XIII Congress of International Association for Fuzzy- Set Management and Economy , 2006-10-22
 18. Rouzbeh Shad , محمد سعدی مسگری , Evaluating Parallel Heuristic Genetic Algorithms for Real Time Routing in GIS Environment , WORLDCOMP’08 , 2008-07-14