مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. صادق دستورانی , محمود شریعتی , رضا حسن زاده قاسمی , مقایسه رفتار خمش نانو تیر DNA اریگامی با استفاده از روش تئوری غیرخطی و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی هدایت‌شده, دنیای نانو, دوره (19), شماره (4), سال (2024-3), صفحات (1-9)
 2. علیرضا نیک روان , فرهاد کلاهان , محمود شریعتی , Investigation of the effect of ND:YAG laser pulse parameters and compressive force applied to the seam on geometry and strength of the weld joint in 316L stainless steel thin-walled tube, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (22), شماره (8), سال (2022-8), صفحات (555-565)
 3. مسعود صالح نژاد , محمود شریعتی , امیر نجیبی , مسعود مهدی زاده رخی , بررسی اثر فوم های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه های مخروطی دودیواره نازک فولادی, فناوری در مهندسی هوافضا, دوره (5), شماره (2), سال (2022-9), صفحات (55-69)
 4. رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی , تحلیل تئوری فرآیند ایکپ به روش کران بالا و بررسی تجربی آن در وضعیت مقطع دایروی کانال, مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (53), شماره (8), سال (2022-9), صفحات (4729-4744)
 5. وحید حسینی , محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , رفتارفروریزش وجذب انرژی پوسته های مخروطی ونیمکروی درمعرض ضربه بادرنظرگرفتن مدلهای آسیب مختلف, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (20), شماره (6), سال (2020-5), صفحات (1611-1623)
 6. سیدمهدی حسینی فراش , جلیل رضائی پژند , محمود شریعتی , سیدمحمدعلی امین یزدی , بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی درون ماده زمینه بر محدوده پایداری ایروترموالاستیک صفحات کامپوزیتی دارای الیاف, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (20), شماره (3), سال (2020-2), صفحات (788-796)
 7. محمود شریعتی , امین صابر , کمال کلاسنگیانی , هادی گلمکانی , بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص, علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (30), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (33-45)
 8. سید امین یاسینی- دانشجو , محمود شریعتی , مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری, مدل سازی در مهندسی, دوره (15), شماره (50), سال (2017-10), صفحات (85-93)
 9. محمود شریعتی , محمد حسن کیهانی , ایمان شالچیان تبریزی , بررسی اثر زوایای لمینا بر پارامترهای طراحی یک مخزن تحت فشار چهار لایه کامپوزیتی, علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (3), شماره (4), سال (2007-2), صفحات (19-26)
 10. محمود شریعتی , نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی, علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (1), شماره (1), سال (2003-12), صفحات (53-72)
 11. محمود شریعتی , قره ویسی علی اکبر , بررسی تغییر ابعاد فنرهای فشاری مارپیچ درحین فرایند تولید توسط شبکه عصبی, علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (1), شماره (3), سال (2004-12), صفحات (1-9)
 12. محمود شریعتی , محمد باقر نظری , مسعود مهدی زاده , تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین, دانش و فناوری هوا فضا, دوره (6), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (41-54)
 13. شکوفه دولتی , جلیل رضائی پژند , محمود شریعتی , تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (12), سال (2017-12), صفحات (77-86)
 14. حمیدرضا قنبری , محمود شریعتی , تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (6), سال (2017-9), صفحات (342-350)
 15. رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی , بررسی برگشت فنری تیتانیم خالص تجاری فوق ریزدانه در آزمون خمکاری سه نقطه ای, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (11), سال (2017-2), صفحات (266-276)
 16. حسام سلیمانی , رضا مسعودی نژاد , خلیل فرهنگ دوست , محمود شریعتی , شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن, نامه مکانیک شریف, دوره (18), شماره (46), سال (2016-8), صفحات (75-79)
 17. حمید ذبیحی فرزقی , محمود شریعتی , سعید حدیدی مود , تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (8), سال (2016-11), صفحات (99-108)
 18. محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , بهزاد جهانگیری , امین صابر , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (4), سال (2016-7), صفحات (324-332)
 19. محمود شریعتی , حمید چاوشان , حمیدرضا ایپکچی , کمال کلاسنگیانی , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری, مهندسی مکانیک شریف, دوره (31), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (3-13)
 20. محمود شریعتی , حمید رضا ایپکچی- استاد راهنما , سعید ابوالقاسمی - دانشجو , حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (13), سال (2014-10), صفحات (37-46)
 21. محمود شریعتی , حسین یاراحمدی , کمال کلاسنگیانی , مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل, مهندسی مکانیک شریف, دوره (31), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (117-125)
 22. سید مرتضی حسینی , محمود شریعتی , تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (15), شماره (7), سال (2015-10), صفحات (352-345)
 23. رضا ناصری , محمود شریعتی , مهران کدخدایان , اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع, فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (6), سال (2015-9), صفحات (157-166)
 24. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا, نانو مواد, دوره (18), شماره (6), سال (2014-9), صفحات (85-92)
 25. محمود شریعتی , جواد یزدان نژاد , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ لوله پلیاستال تحت بارگذاری متناوب تک محوره و فشار داخلی, مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (46), شماره (2), سال (2015-1), صفحات (13-21)
 26. محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , خلیل فرهنگ دوست , واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (15), سال (2015-3), صفحات (42-50)
 27. محمود شریعتی , محمد داورپناه , حمید چاوشان , حمیدرضا الله بخش , تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (3), سال (2014-6), صفحات (60-68)
 28. محمد باقر نظری , محمود شریعتی , محمد رضا اسلامی , بهروز حسنی , تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی, مکانیک هوافضا, دوره (9), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (1-16)
 29. حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , رضا خالو کاکائی , سید محمد اسماعیل جلالی , مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن, مهندسی معدن, دوره (1), شماره (1), سال (2010-7), صفحات (18-23)
 30. محمود نوروزی , محمود شریعتی , محمد حسن کیهانی , بهینه سازی زاویه فشار و تنش هرتزین در بادامکهای دیسکی مختلف با انواع پیروهای رفت و بر گشتی, فنی مهندسی مدرس, دوره (28), شماره (28), سال (2007-9), صفحات (115-131)
 31. محمود شریعتی , مجید میرزائی , یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی, دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (33), شماره (3), سال (1999-12), صفحات (87-95)
 32. محمد حسن کیهانی , محمود شریعتی , محمود نوروزی , حل تحلیلی انتقال حرارت پایدار هدایتی در استوانة کامپوزیتی, فنی مهندسی مدرس, دوره (37), شماره (37), سال (2009-12), صفحات (135-151)
 33. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری, مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (42), شماره (1), سال (2010-11), صفحات (1-8)
 34. محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخشی , تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی, شریف, دوره (3), شماره (1), سال (2012-1), صفحات (53-67)
 35. محمود شریعتی , حمید رضا الله بخش , تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی, مکانیک کاربردی, دوره (45), شماره (1), سال (2012-3), صفحات (37-48)
 36. محمود شریعتی , محمد مجیدزاده , محمد باقر نظری , تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (40), شماره (1), سال (2010-9), صفحات (59-73)
 37. احسان محمدی-دانشجو , محمود شریعتی , مجید میرزائی , پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (12), شماره (4), سال (2012-11), صفحات (59-68)
 38. محمود شریعتی , حامد محرابی , تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری, فنی مهندسی مدرس, دوره (13), شماره (10), سال (2014-1), صفحات (75-83)
 39. محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , حمید چاوشان , تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی, مهندسی مکانیک مدرس, دوره (13), شماره (9), سال (2013-12), صفحات (69-76)
 40. حسین میرزائی نصیرآباد , رضا کاکائی , محمود شریعتی , سید محمد اسماعیل جلالی , مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (23-34)
 41. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی, مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (2), شماره (3), سال (2012-3), صفحات (1-16)
 42. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف, دانش و فناوری هوا فضا, دوره (1), شماره (1), سال (2011-10), صفحات (62-70)
 43. محمود شریعتی , بررسی تجربی رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی نمونه های متقارن U شکل, فنی مهندسی مدرس, دوره (32), شماره (32), سال (2008-8), صفحات (99-115)
 44. محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی , کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری, دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (43), شماره (1), سال (2009-5), صفحات (51-63)
 45. محمود شریعتی , محمد جواد مغربی , جعفری تلوکلائی , بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی, علوم و فنون دانشگاه صنعتی شاهرود, دوره (3), شماره (12), سال (2007-3), صفحات (27-44)

انگلیسی

 1. ali javanmardsistani , Mahmoud Shariati , پدرام زمانی , لوکاس دی سیلوا , Mode-I and II fracture behavior of metal-to-composite bonded interfaces with a graphene nanoplatelet-reinforced structural epoxy adhesive, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part L, Volume (1), No (1), Year (2023-12), Pages (1-19)
 2. Ali Hosseinzadeh , Mahmoud Shariati , Danial Ghahremani-moghadam , Mohammad Reza Maraki , Effect of Inter-Cavity Spacing and Heat Treatment in Friction Stir Processing/Welding (FSP/FSW) Al7075 Composites Containing Al2O3 and Graphene Nanomaterials using Charpy Impact Test, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Volume (16), No (1), Year (2023-9), Pages (81-88)
 3. Mahmoud Shariati , International Journal of Pressure Vessels and Piping 205 (2023) 104996 Available online 24 June 2023 0308-0161/© 2023 Elsevier Ltd. All rights reserved.Experimental and numerical investigation of ratcheting behavior of SS316L seamless straight pipe under cyclic internal pressure and in-plane cyclic bending, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume (5), No (205), Year (2023-5), Pages (1-14)
 4. Shahab Kamel abbasnia , Mahmoud Shariati , Experimental and numerical investigation of ratcheting behavior in seamless carbon steel 90◦ elbow pipe with small dimensions under constant internal pressure and in-plane cyclic bending, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume (204), No (104974), Year (2023-4), Pages (1-16)
 5. ABOLFAZL MORADI , Mahmoud Shariati , پدارم زمانی , رضا کریمی , Experimental and numerical analysis of ratcheting behavior of A234 WPB steel elbow joints including corrosion defects, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part L, Volume (237), No (2), Year (2023-1), Pages (451-468)
 6. Reza Naseri , hamed hiradfar , Mahmoud Shariati , Mehran Kadkhodayan , Corrosion-fatigue resistance of ultrafine grain commercially pure titanium in simulated body fluid, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E, Volume (237), No (6), Year (2022-11), Pages (2181-2191)
 7. navid roshani zarmehri , Mahmoud Shariati , Mohammad Bagher Nazari , Masoud Mahdizadeh Rokh , Non‑classical thermal shock analysis of cracked functionally graded media, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (44), No (499), Year (2022-10), Pages (1-17)
 8. Shokoofeh Dolati , Mahmoud Shariati , High velocity impact response of corrugated core composite sandwich structures, Journal of Composite Materials, Volume (56), No (16), Year (2022-5), Pages (2559-2571)
 9. hasan naji mehr , Mahmoud Shariati , Pedram Zamani , Lucas F. M. da Silva , Danial Ghahremani Moghadam , Investigating on the influence of multi‐walled carbon nanotube and graphene nanoplatelet additives on residual strength of bonded joints subjected to partial fatigue loading, Journal of Applied Polymer Science, Volume (139), No (18), Year (2021-12)
 10. A. Dadrasi , Mahmoud Shariati , h.A. Farzi , S. Fooladpanjeh , Experimental, Modeling, and Optimization Investigation on Mechanical Properties and the Crashworthiness of Thin-Walled Frusta of Silica/Epoxy Nano-composites: Fuzzy Neural Network, Particle Swarm Optimization/Multivariate Nonlinear Regression, and Gene Expression Programming, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume (31), No (4), Year (2021-11), Pages (3030-3040)
 11. Majid Eskandari Shahraki , Mahmoud Shariati , nasser asiyaban , Bending and Buckling Analysis of a Nth-Order Shear Deformation Nanoplate using Modified Couple Stress Theory, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Volume (14), No (2), Year (2021-12), Pages (27-36)
 12. Majid Eskandari Shahraki , Mahmoud Shariati , Naser ASIABAN , Jafar ESKANDARI JAM , Bending, Buckling and Vibrations Analysis of the Graphene Nanoplate Using the Modified Couple Stress Theory, Mechanika, Volume (72), No (5), Year (2021-7), Pages (376-384)
 13. Davoud Asadollahi , Mahmoud Shariati , Investigation of shear forces in twisted carbon nanotube bundles using a structural mechanics approach, Acta Mechanica, Volume (232), No (6), Year (2021-3), Pages (2425-2441)
 14. Vahid Hoseini , Mahmoud Shariati , سید مهدی میرزابابایی , مسعود مهدی زاده رخی , تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت, مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, Volume (51), No (4), Year (2022-3), Pages (67-76)
 15. ehsan chabok , Mahmoud Shariati , Mehran Kadkhodayan , Reza Masoudinejad , Fatigue Assessment of 2024-T351 Aluminum Alloy Under Uniaxial Cyclic Loading, Journal of Materials Engineering and Performance, Volume (30), No (4), Year (2021-4), Pages (2864-2875)
 16. H. Ghasemi , R. Masoudi Nejad , AHMAD JALAYERIAN DARBANDI , Y. Tadi Beni , Mahmoud Shariati , Fatigue and fracture behavior of A516 steel used in thick-walled pressure vessels, Scientia Iranica, Year (2019-7)
 17. Reza Karimi , Mahmoud Shariati , Experimental and Numerical Analysis of Ratcheting Behavior of SS 316L Thin-Walled Pipes Subjected to Cyclic Internal Pressure, Journal of Pressure Vessel Technology, Volume (142), No (61508), Year (2020-12), Pages (1-10)
 18. ALI DINI , Mahmoud Shariati , Fatemeh Zarghami , Mohammad Amin Nematollahi , Size-dependent analysis of a functionally graded piezoelectric micro-cylinder based on the strain gradient theory with the consideration of flexoelectric effect: plane strain problem, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (42), No (8), Year (2020-7)
 19. Seyyed Mehdi Hosseini Farrash , Mahmoud Shariati , Jalil Rezaee Pazhand , Dynamic Characteristics of Functionalized Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Composites: An Experimental Approach, Journal of Solid Mechanics, Volume (12), No (2), Year (2020-6), Pages (358-365)
 20. رضا مسعودی نژاد , محمدرضا توحیدی , احمد جلائریان دربندی , Amin Saber , Mahmoud Shariati , Experimental and numerical investigation of fatigue crack growth behavior and optimizing fatigue life of riveted joints in Al-alloy 2024 plates, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Volume (108), Year (2020-5), Pages (102669-17)
 21. علی دادرسی , غلامعلی فرزی , Mahmoud Shariati , فولادپنجه , ولی پروانه , Experimental study and optimization of fracture properties of epoxy-based nano-composites: Effect of using nano-silica by GEP, RSM, DTM and PSO, Engineering Fracture Mechanics, Volume (232), No (107047), Year (2020-5), Pages (1-14)
 22. Shokoofeh Dolati , Mahmoud Shariati , Jalil Rezaee Pazhand , The hail impactor shape with an ice impact response of the laminated composites reinforced with different nanomaterials: an experimental approach, Iranian Polymer Journal, Volume (29), No (6), Year (2020-5), Pages (467-478)
 23. M. Mohammadian , Mahmoud Shariati , Application of AG method and its improvement to nonlinear damped oscillators, Scientia Iranica, Year (2018-10)
 24. Amin Saber , Mahmoud Shariati , Reza Masoudinejad , Experimental and numerical investigation of effect of size, position and geometry of some cutouts on fatigue life and crack growth path on AISI1045 steel plate, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Volume (107), No (102506), Year (2020-6), Pages (102506-102518)
 25. FARHAD ALINAGHIZADEH , Mahmoud Shariati , Nonlinear analysis of size-dependent annular sector and rectangular microplates under transverse loading and resting on foundations based on the modified couple stress theory, Thin-Walled Structures, Volume (149), No (106583), Year (2020-4), Pages (106583-106597)
 26. Shokoofeh Dolati , Jalil Rezaee Pazhand , Mahmoud Shariati , Numerical simulation of hail impact response of hybrid corrugated core sandwich panels, Journal of Reinforced Plastics and Composites, Volume (38), No (14), Year (2019-12), Pages (643-657)
 27. سعید ابولقاسمی , Hamidreza Eipakchi , Mahmoud Shariati , An analytical solution for buckling of plates with circular cutout subjected to non-uniform in-plane loading, Archive of Applied Mechanics, Volume (89), No (12), Year (2019-12), Pages (2519-2543)
 28. Reza Masoudinejad , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , A. Atrian , Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing, Scientia Iranica, Volume (26), No (3), Year (2019-7), Pages (1427-1437)
 29. Mahmoud Shariati , Y. Faradjian , H. Mehrabi , Numerical and Experimental Study of Buckling of Rectangular Steel Plates with a Cutout, Journal of Solid Mechanics, Volume (8), No (1), Year (2016-8), Pages (116-129)
 30. S. Abolghasemi , H.R. Eipakchi , Mahmoud Shariati , Investigation of Pre-buckling Stress Effect on Buckling Load Determination of Finite Rectangular Plates with Circular Cutout, Journal of Solid Mechanics, Volume (10), No (4), Year (2018-11), Pages (816-830)
 31. Mahmoud Shariati , H. Sadeghi , M. Ghannad , H. Gharooni , Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure, Journal of Solid Mechanics, Volume (7), No (2), Year (2015-6), Pages (131-145)
 32. Mahmoud Shariati , Mohammad Hasan Kayhani , Iman Shalchian , Effect of stacking sequence on the temperature distribution in a composite multy-layered vessel, World Applied Sciences Journal, Volume (3), No (5), Year (2008-5), Pages (833-840)
 33. Mohammad Javad Maghrebi , Mahmood Farzaneh-Gord , Mahmoud Shariati , Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation, International Journal of Applied Engineering Research, Volume (2), No (4), Year (2007-7), Pages (595-607)
 34. Mahmoud Shariati , Mohammad Javad Maghrebi , Effects of Different Parameters on The Crack Growth of Rotary Disks with Eccentricity Hole Using Emulator and Finite Element Techniques, International Journal of Mechanics and Solids, Volume (2), No (1), Year (2007-9), Pages (13-28)
 35. Mahmoud Shariati , Mohammad Javad Maghrebi , An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens, International Journal of Applied Engineering Research, Volume (2), No (4), Year (2007-4), Pages (637-657)
 36. Mahmoud Shariati , Emad Mohammadi , Masoud Mahdizadeh Rokhi , Calculation of Stress Intensity Factor by Algebraic Emulator Based on Statistical Resultants of FRANC2D in Rotary Cracked Disks, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (16), Year (2008-7), Pages (2924-2927)
 37. Mahmoud Shariati , A.K.Mohammadi , N.Ale Ali , Non-linear effects of suspension 0n hunting and critical velocity of railway wheelset, International Journal of Nonlinear Dynamics in Engineering and Science, Volume (2), No (1), Year (2010-5), Pages (1-15)
 38. Mahmoud Shariati , Masoud Mahdizadeh Rokhi , Investigation of Buckling of Steel Cylindrical Shells with Elliptical Cutout Under Bending Moment, International Review of Mechanical Engineering-IREME, Volume (3), No (1), Year (2009-9), Pages (7-15)
 39. Mahmoud Shariati , Amir Masood Majd Sabeti , Buckling and Post-Buckling of Cracked Plates under Axial Compression Load in Elastic-Plastic Mode, International Review of Aerospace Engineering, Volume (2), No (2), Year (2009-4), Pages (84-90)
 40. Mahmoud Shariati , Mohammadi Emad , Calculation of Stress Intensity Factor in Rotary Cracked Disks with Central Hole by Using Emulator Technology, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (5), Year (2008-4), Pages (696-701)
 41. Reza Masoudinejad , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , Prediction of fatigue crack propagation and fractography of rail steel, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Volume (101), No (4), Year (2019-3), Pages (320-331)
 42. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , INVESTIGATION OF FLEXIBILITY CONSTANTS FOR A MULTI-SPRING MODEL: A SOLUTION FOR BUCKLING OF CRACKED MICRO/NANOBEAMS, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume (57), No (1), Year (2019-1), Pages (49-58)
 43. Mahmoud Shariati , Majid Mirzaei , Reza Masoudinejad , An applied method for fatigue life assessment of engineering components using rigid-insert crack closure model, Engineering Fracture Mechanics, Volume (204), No (10), Year (2018-10), Pages (421-433)
 44. ALI DINI , A. Zandi-Baghche-Maryam , Mahmoud Shariati , Effects of van der Waals forces on hygro-thermal vibration and stability of fluid-conveying curved double-walled carbon nanotubes subjected to external magnetic field, Physica E, Volume (106), No (9), Year (2018-9), Pages (156-169)
 45. H. Hatami , Mahmoud Shariati , Numerical and Experimental Investigation of SS304L Cylindrical Shell with Cutout Under Uniaxial Cyclic Loading, مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, Year (2017-12), Pages (1-15)
 46. M. Heidarhaei-Student , Mahmoud Shariati , H.R. Eipakchi , Effect of interfacial debonding on stress transfer in graphene reinforced polymer nanocomposites, International Journal of Damage Mechanics, Volume (27), No (7), Year (2018-7), Pages (1105-1127)
 47. Seyyed Mehdi Hosseini Farrash , Jalil Rezaee Pazhand , Mahmoud Shariati , Experimental Study on Amine-Functionalized Carbon Nanotubes’ Effect on the Thermomechanical Properties of CNT/Epoxy Nano-composites, Mechanics of Advanced Composite Structures, Volume (5), No (1), Year (2018-6), Pages (41-48)
 48. kamal kolasangiani , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , A. Varvani ‐ Farahani , Ratcheting progress at notch root of 1045 steel samples over asymmetric loading cycles: Experiments and analyses, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, Volume (41), No (9), Year (2018-9), Pages (1870-1883)
 49. kamal kolasangiani , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , A. Varvani-Farahani , Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates, Steel and Composite Structures, Volume (28), No (1), Year (2018-7), Pages (1-11)
 50. kamal kolasangiani , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , A. Varvani-Farahani , Ratcheting assessment of notched steel samples subjected to asymmetric loading cycles through coupled kinematic hardening-Neuber rule, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (144), No (5), Year (2018-5), Pages (24-32)
 51. Reza Masoudinejad , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , Microstructural analysis and fatigue fracture behavior of rail steel, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Volume (27), No (2), Year (2018-5), Pages (152-164)
 52. Hamid Zabihi Ferezqi , Mahmoud Shariati , Saeid Hadidi Moud , The Assessment of Elastic Follow-Up Effects on Cyclic Accumulation of Inelastic Strain Under Displacement-Control Loading, Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering, Volume (42), No (2), Year (2018-1), Pages (127-135)
 53. kamal kolasangiani , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , , Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading, Journal of Solid Mechanics, Volume (9), No (4), Year (2017-11), Pages (811-820)
 54. R. Rezaei , H. Tavakoli-Anbaran , Mahmoud Shariati , Mechanical Characteristics and Failure Mechanism of Nano-Single Crystal Aluminum Based on Molecular Dynamics Simulations: Strain Rate and Temperature Effects, Journal of Solid Mechanics, Volume (9), No (4), Year (2017-12), Pages (794-801)
 55. Seyed Morteza Hosseini , Mahmoud Shariati , Experimental analysis of energy absorption capability of thin-walled composite cylindrical shells by quasi-static axial crushing test, Thin-Walled Structures, Volume (125), Year (2018-2), Pages (259-268)
 56. Reza Naseri , hamed hiradfar , Mahmoud Shariati , Mehran Kadkhodayan , A comparison of axial fatigue strength of coarse and ultrafine grain commercially pure titanium produced by ECAP, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Volume (18), No (3), Year (2018-1), Pages (755-767)
 57. Reza Naseri , Mehran Kadkhodayan , Mahmoud Shariati , Static mechanical properties and ductility of biomedical ultrafine-grained commercially pure titanium produced by ECAP process, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume (27), No (9), Year (2017-11), Pages (1964-1975)
 58. Seyyed Mehdi Hosseini Farrash , Mahmoud Shariati , Jalil Rezaee Pazhand , Influence of the V acancies on the B uckling B ehavior of a Single – Layered G raphene N anosheet, Journal of Solid Mechanics, Volume (9), No (3), Year (2017-9), Pages (543-554)
 59. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , A multi-spring model for buckling analysis of cracked Timoshenko nanobeams based on modified couple stress theory, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Volume (55), No (4), Year (2017-9), Pages (1127-1139)
 60. H. Asadollahi-Yazdi , Mahmoud Shariati , A. Imam , M. Ghatee , Optimizing Mechanical Properties of POM/Graphene Nanocomposites Prepared by Spray Method, International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Volume (10), No (3), Year (2017-9), Pages (43-50)
 61. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , Buckling and postbuckling of size-dependent cracked microbeams based on a modified couple stress theory, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Volume (58), No (4), Year (2017-8), Pages (717-724)
 62. H. Asadollahi-yazdi , Mahmoud Shariati , A. Imam , M. Ghatee , Investigating the mechanical properties of layered graphene/polyoxymethylene nanocomposites prepared by the spray method, Journal of Composite Materials, Volume (51), No (21), Year (2017-6), Pages (3053-3064)
 63. M. Zeinoddini , M. Mo’tamedi , A.P. Zandi , M. Talebi , Mahmoud Shariati , M. Ezzati , On the ratcheting of defective low-alloy, high-strength steel pipes (API-5L X80) under cyclic bending: An experimental study, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (130), No (5), Year (2017-6), Pages (518-533)
 64. kamal kolasangiani , Mahmoud Shariati , A new species of Ligyra Newman from Roraima, Brazil (Diptera, Bombyliidae, Anthracinae), International Journal of Steel Structures, Volume (12), No (1), Year (2017-5), Pages (123-125)
 65. Seyyed Mehdi Hosseini Farrash , Mahmoud Shariati , Jalil Rezaee Pazhand , The effect of carbon nanotube dispersion on the dynamic characteristics of unidirectional hybrid composites: An experimental approach, Composites Part B: Engineering, Volume (122), No (1), Year (2017-4), Pages (1-8)
 66. FARHAD ALINAGHIZADEH , Mahmoud Shariati , Jacob Fish , Bending analysis of size- dependent functionally graded annular sector microplates based on the modified couple stress theory, Applied Mathematical Modelling, Volume (44), No (1), Year (2017-2), Pages (540-556)
 67. Reza Rezaei , Chuang Deng , Mahmoud Shariati , Hossein Tavakoli-Anbaran , The ductility and toughness improvement in metallic glass through the dual effects of graphene interface, Journal of Materials Research, Volume (32), No (2), Year (2017-1), Pages (392-403)
 68. Saeed Abolghasemi , Hamidreza Eipakchi , Mahmoud Shariati , An analytical solution for axisymmetric buckling of annular plates based on perturbation technique, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (123), No (1), Year (2017-1), Pages (74-83)
 69. majid akbarzadeh khorshidi , M. Shaat , A. Abdelkefi , Mahmoud Shariati , Nonlocal modeling and buckling features of cracked nanobeams with von Karman nonlinearity, Applied Physics A: Materials Science and Processing, Volume (123), No (1), Year (2017-1), Pages (1-12)
 70. Mahmoud Shariati , E. Mohammadi , Reza Masoudinejad , Effect of a new specimen size on fatigue crack growth behavior in thick-walled pressure vessels, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Volume (150), No (1), Year (2017-1), Pages (1-10)
 71. Reza Naseri , Mehran Kadkhodayan , Mahmoud Shariati , An experimental investigation of casing effect on mechanical properties of billet in ECAP process, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume (90), No (9), Year (2017-6), Pages (3203-3216)
 72. Pedram Zamani , Abdolrahman Jaamialahmadi , Mahmoud Shariati , Ductile Failure and Safety Optimization of Gas Pipeline, Journal of Solid Mechanics, Volume (8), No (4), Year (2016-12), Pages (744-755)
 73. Mostafa Mohammadian , Mahmoud Shariati , Approximate analytical solutions to a conservative oscillator using global residue harmonic balance method, Chinese Journal of Physics, Volume (55), No (1), Year (2017-2), Pages (47-58)
 74. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , Free vibration analysis of sigmoid functionally graded nanobeams based on a modified couple stress theory with general shear deformation theory, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (38), No (8), Year (2016-7), Pages (2607-2619)
 75. Mahmoud Shariati , kamal kolasangiani , Hadi Golmakani , Cyclic behavior of SS316L cylindrical shells under pure torsional load: An experimental investigation, Thin-Walled Structures, Volume (109), No (9), Year (2016-10), Pages (242-250)
 76. Mahmoud Shariati , Reza Masoudinejad , Fatigue Strength and Fatigue Fracture Mechanism for Spot Welds in U-Shape Specimens, Latin American Journal of Solids and Structures, Volume (13), No (8), Year (2016-8), Pages (2487-2501)
 77. Mohammed Shaat , majid akbarzadeh khorshidi , Abdessattar Abdelkefi , Mahmoud Shariati , Modeling and Vibration Characteristics of Cracked Nano-Beams Made of Nanocrystalline Materials, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (115-116), No (6), Year (2016-6), Pages (574-585)
 78. Mahmoud Shariati , Amin Akbarpour , Some considerations on instability of combined loaded thin-walled tubes with a crack, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, Volume (57), No (3), Year (2016-4), Pages (518-526)
 79. Reza Masoudinejad , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , Majid Moavenian , Stress Intensity Factors Evaluation for Rolling Contact Fatigue Cracks in Rails, Tribology Transactions, Volume (60), No (4), Year (2016-7), Pages (645-652)
 80. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , An investigation of stress wave propagation in a shear deformable nanobeam based on modified couple stress theory, Waves in Random and Complex Media, Volume (26), No (2), Year (2016-4), Pages (243-258)
 81. Reza Rezaei , Mahmoud Shariati , Hossein Tavakoli Anbaran , Chuang Deng , Mechanical characteristics of CNT-reinforced metallic glass nanocomposites by molecular dynamics simulations, Computational Materials Science, Volume (119), No (4), Year (2016-4), Pages (19-26)
 82. Vali Parvaneh , Mahmoud Shariati , Experimental analysis of the low cycle fatigue of a spray-coated layered multi-walled carbon nanotubes/polyvinyl chloride nanocomposite, Journal of Composite Materials, Volume (50), No (11), Year (2016-5), Pages (1555-1562)
 83. Vali Parvaneh , Mahmoud Shariati , Ahmad Nezakati Reza Zadeh , Statistical analysis of the parameters influencing the mechanical properties of layered MWCNTs/PVC nanocomposites, International Journal of Nano Dimension, Volume (6), No (5), Year (2015-9), Pages (509-516)
 84. FARHAD ALINAGHIZADEH , Mahmoud Shariati , Buckling Analysis of Variable Thickness Radially Functionally Graded Annular Sector Plates Resting on Two-Parameter Elastic Foundations by the GDQ Method, International Journal of Applied Mechanics, Volume (07), No (6), Year (2015-12), Pages (1550083-32)
 85. Saeed Abolghasemi , H. R. Eipakchi , Mahmoud Shariati , An analytical procedure to study vibration of rectangular plates under non-uniform in-plane loads based on first-order shear deformation theory, Archive of Applied Mechanics, Volume (86), No (5), Year (2016-1), Pages (853-867)
 86. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , Samir A. Emam , Postbuckling of functionally graded nanobeams based on modified couple stress theory under general beam theory, International Journal of Mechanical Sciences, Volume (110), No (4), Year (2016-4), Pages (160-169)
 87. Reza Masoudinejad , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , Three-Dimensional Simulation of Rolling Contact Fatigue Crack Growth in UIC60 Rails, Tribology Transactions, Volume (59), No (6), Year (2016-2), Pages (1059-1069)
 88. Reza Masoudinejad , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , Three-dimensional finite element simulation of residual stresses in UIC60 rails during the quenching process, Thermal Science, Volume (21), No (3), Year (2016-4), Pages (1301-1307)
 89. majid akbarzadeh khorshidi , Mahmoud Shariati , A Modified Couple Stress Theory for Postbuckling Analysis of Timoshenko and Reddy-Levinson Single-Walled Carbon Nanobeams, Journal of Solid Mechanics, Volume (7), No (4), Year (2015-12), Pages (364-373)
 90. FARHAD ALINAGHIZADEH , Mahmoud Shariati , Static analysis of variable thickness two‑directional functionally graded annular sector plates fully or partially resting on elastic foundations by the GDQ method, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (37), No (12), Year (2015-10), Pages (1819-1838)
 91. FARHAD ALINAGHIZADEH , Mahmoud Shariati , Geometrically non-linear bending analysis of thick two-directional functionally graded annular sector and rectangular plates with variable thickness resting on non-linear elastic foundation, Composites Part B: Engineering, Volume (86), No (6), Year (2016-1), Pages (61-83)
 92. Mahmoud Shariati , G.A. Farzi , A. Dadrasi- , M. Amiri , R. Rashidi Meybodi , An Experimental Study on Toughening Mechanisms of Fillers in Epoxy/ Silica Nanocomposites, بین المللی نانو علم و فناوری - International Journal of NanoScience and Nanotechnology, Volume (11), No (3), Year (2015-10), Pages (193-199)
 93. Reza Masoudinejad , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , Effect of wear on rolling contact fatigue crack growth in rails, Tribology International, Volume (94), No (1), Year (2016-2), Pages (118-125)
 94. Reza Masoudinejad , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , Numerical study on fatigue crack growth in railway wheels under the influence of residual stresses, Engineering Failure Analysis, Volume (52), No (3), Year (2015-4), Pages (75-89)
 95. kamal kolasangiani , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria, Journal Of Computational And Applied Research In Mechanical Engineering, Volume (4), No (2), Year (2015-4), Pages (121-132)
 96. Mahmoud Shariati , Hamed Mehrabi , An investigation of the fatigue of CK45 steel in the as‐received state and after pre‐fatigue deformation, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, Volume (38), No (4), Year (2015-9), Pages (489-502)
 97. Mahmoud Shariati , Gholamali Farzi , Ali Dadrasi , Mechanical properties and energy absorption capability of thin-walled square columns of silica/epoxy nanocomposite, Construction and Building Materials, Volume (78), No (1), Year (2015-1), Pages (362-368)
 98. H.Torabi , Mahmoud Shariati , Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout Under Axial Compression, Strength of Materials, Volume (46), No (4), Year (2014-4), Pages (531-542)
 99. Hamid Torabi , Mahmoud Shariati , Elahehsadat Sedaghat Kalantari , , Buckling behavior of perfect and defective DWCNTs under axial, bending and torsional loadings via a structural mechanics approach, Meccanica, Volume (48), No (8), Year (2013-12), Pages (1959-1974)
 100. Mahmoud Shariati , A. M. Majd Sabeti , H. Gharooni , A numerical and experimental study on buckling and post-buckling of cracked plates under axial compression load, Journal Of Computational And Applied Research In Mechanical Engineering, Volume (4), No (1), Year (2014-9), Pages (43-54)
 101. Mahmoud Shariati , Hamed Mehrabi , Energy-Based Prediction of Low-Cycle Fatigue Life of CK45 Steel and SS316 Stainless Steel, Journal of Solid Mechanics, Volume (6), No (3), Year (2014-8), Pages (278-288)
 102. Mahmoud Shariati , kamal kolasangiani , Gholamreza Norouzi , Amir Shahnavaz , Experimental study of SS316L cantilevered cylindrical shells under cyclic bending load, Thin-Walled Structures, Volume (82), Year (2014-5), Pages (124-131)
 103. Mahmoud Shariati , K. Kolasangiani , H.R. Epakchi , H. Chavoshan , Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Steel Cylindrical Shells with-without Cutout Under Cyclic Combined and Axial Loading, Journal of Solid Mechanics, Volume (5), No (13), Year (2013-12), Pages (216-225)
 104. Mahmoud Shariati , Vali Parvaneh , Amir Masood Majd Sabeti , Investigation of vacancy defects effects on the buckling behavior of SWCNTs via a structural mechanics approach, European Journal of Mechanics A-Solids, Volume (28), No (6), Year (2009-11), Pages (1072-1078)
 105. M. Norouzi , S. M. Rezaei Niya , M. H. Kayhani , Mahmoud Shariati , M. Karimi Demneh , M. S. Naghavi , Exact Solution of Unsteady Conductive Heat Transfer in Cylindrical Composite Laminates, Journal of Heat Transfer, Volume (134), No (10), Year (2012-6), Pages (301-310)
 106. Abdolhossein Fereidoon , Mahmoud Shariati , Kamal Kolasangiani , Amin Akbarpour , Study on buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout under combined loading, Journal Of Computational And Applied Research In Mechanical Engineering, Volume (3), No (1), Year (2013-9), Pages (13-25)
 107. Hamidreza Allahbakhsh , Mahmoud Shariati , Instability of cracked CFRP composite cylindrical shells under combined loading, Thin-Walled Structures, Volume (74), No (74), Year (2014-3), Pages (28-35)
 108. Masoud Mahdizadeh Rokhi-Stud , Mahmoud Shariati , Coupled thermoelasticity of a functionally graded cracked layer under thermomechanical shocks, Archive of Applied Mechanics, Volume (65), No (2), Year (2013-3), Pages (71-96)
 109. Mahmoud Shariati , Amin Akbarpour , Ultimate Strength Analysis of Combined Loaded Stainless Steel Circular Tubes with Hole, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (2), No (8), Year (2012-4), Pages (8457-8465)
 110. Mahmoud Shariati , Masoud Mahdizadeh Rokhi , Numerical and experimental investigations on buckling of steel cylindrical shells with elliptical cutout subject to axial compression, Thin-Walled Structures, Volume (46), No (11), Year (2008-11), Pages (1251-1261)
 111. Mahmoud Shariati , Ali Dadrasi , Numerical and Experimental Investigation of Loading Band on Buckling of Perforated Rectangular Steel Plates, Research Journal of Recent Sciences, Volume (10), No (1), Year (2012-10), Pages (63-71)
 112. Mahmoud Shariati , Fereidoon Abdolhosein , Akbarpour Amin , Investigation on Buckling Behavior of Tubular Shells with Circular Cutout, Subjected to Combined Loading, Research Journal of Recent Sciences, Volume (7), No (1), Year (2012-4), Pages (68-76)
 113. Hamidreza Allahbakhsh , Mahmoud Shariati , Buckling of Cracked Laminated Composite Cylindrical Shells Subjected to Combined Loading, Applied Composite Materials, Volume (20), No (5), Year (2012-8), Pages (761-772)
 114. Mahmoud Shariati , Fereidoon Abdolhosein , Akbarpour Amin , Buckling Load Analysis of Oblique Loaded Stainless Steel 316ti Cylindrical Shells with Elliptical Cutout, Research Journal of Recent Sciences, Volume (8), No (1), Year (2012-4), Pages (533-63)
 115. Mahmoud Shariati , Amin Akbarpour , Buckling and Post Buckling Investigation of Thin Walled Shells Contain Elliptical and Circular Cutout, Subjected to Oblique Loading, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (9), No (2), Year (2012-8), Pages (9548-9557)
 116. H.R. Eipakchi , Mahmoud Shariati , Buckling analysis of a cylindrical panel under axial stress using perturbation technique, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Volume (2), No (91), Year (2011-12), Pages (138-145)
 117. Mahmoud Shariati , Hossein Hatami , Hossein Yarahmadi , Hamid Reza Eipakchi , An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loading, Materials and Design, Volume (34), No (34), Year (2011-3), Pages (302-312)
 118. Mahmoud Shariati , M. Sedighi , J. Saemi , H. R. Eipakchi , An experimental study on buckling and post-buckling behaviour of cylindrical panels with clamped and simply supported ends, Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, Volume (17), No (17), Year (2010-6), Pages (86-90)
 119. Vali Parvaneh , Mahmoud Shariati , Hamid Torabi , A. M. Majd Sabeti , Torsional Buckling Behavior of SWCNTs Using a Molecular Structural Mechanics Approach Considering Vacancy Defects, Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures, Volume (20), No (8), Year (2012-1), Pages (709-720)
 120. S.M.A. Hosseini , F. Sereshki , Mahmoud Shariati , S.M.E. Jalali , F. Crotogino , Development of a new creep testing equipment to obtain long-term deformation parameters of salt, Journal of Mininig and Environment, Volume (3), No (1), Year (2012-6), Pages (15-20)
 121. Mahmoud Shariati , H. Hatami , M. Damghani Nouri , Experimental investigations on the softening and ratcheting behaviors of steel cylindrical shell under cyclic axial loading, Journal Of Computational And Applied Research In Mechanical Engineering, Volume (2), No (2), Year (2013-3), Pages (11-22)
 122. Ali Dadrasi , Mahmoud Shariati , Progressive Failure and Energy Absorption of Aluminum Extrusion Damage, Energy Science and Technology, Volume (2), No (1), Year (2011-10), Pages (51-56)
 123. Mahmoud Shariati , H.R. Allahbakhsh , Jafar Saemi , M. Sedighi , Optimization of foam filled spot-welded column for the crashworthiness design, Mechanika, Volume (83), No (3), Year (2010-5), Pages (10-16)
 124. Mahmoud Shariati , M. Norouzi , Optimal synthesis of function generator of four-bar linkages based on distribution of precision points, Meccanica, Volume (46), No (5), Year (2011-1), Pages (1007-1021)
 125. Mahmoud Shariati , H.R.Allahbakhsh , Numerical and experimental investigations on the buckling of steel semi- spherical shells under various loadings, Thin-Walled Structures, Volume (48), No (48), Year (2010-2), Pages (620-628)
 126. Vali Parvaneh , Mahmoud Shariati , Hamid Torabi , AmirMasoodMajd Sabeti , Influence of Boundary Conditions and Defects on the Buckling Behavior of SWCNTs via a StructuralMechanics Approach, Journal of Nanomaterials, Volume (10.12), No (10), Year (2011-3), Pages (1-6)
 127. Vali Parvaneh , Mahmoud Shariati , Hamid Torabi , Frequency analysis of perfect and defective SWCNTs, Computational Materials Science, Volume (50), No (7), Year (2011-2), Pages (2051-2056)
 128. Mahmoud Shariati , M. Sedighi , J. Saemi , H.R. Eipakchi , H.R. Allahbakhsh , Numerical and experimental investigation on ultimate strength of cracked cylindrical shells subjected to combined loading, Mechanika, Volume (4), No (84), Year (2010-10), Pages (12-19)
 129. M. H. Kayhani , Mahmoud Shariati , M. Nourozi , M. Karimi Demneh , Exact solution of conductive heat transfer in cylindrical composite laminate, Heat and Mass Transfer, Volume (46), No (1), Year (2009-11), Pages (83-94)
 130. Vali Parvaneh , Mahmoud Shariati , Effect of defects and loading on prediction of Young’s modulus of SWCNTs, Acta Mechanica, Volume (216), No (127), Year (2011-9), Pages (281-289)
 131. Mahmoud Shariati , H.R. Allahbakhsh , Jafar Saemi , An experimental and numerical crashworthiness investigation of crash columns assembled by spot-weld, Mechanika, Volume (2), No (82), Year (2010-1), Pages (21-25)
 132. Mahmoud Shariati , M. Sedighi , J. Saemi , H. R. Eipakchi , H.R. Allahbakhsh , Experimental study on ultimate strength of CK20 steel cylindrical panels subjected to compressive axial load, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Volume (2), No (10), Year (2010-10), Pages (117-130)
 133. H.R. Allahbakhsh-student , Mahmoud Shariati , Jafar Saemi , Crashworthiness Optimization of Foam-filled and Empty Spot-welded Columns, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (4), No (12), Year (2010-4), Pages (6404-6411)
 134. Mahmoud Shariati , M. Sedighi , J. Saemi , A. K. Poorfar , Numerical Analysis and Experimental Study of Buckling Behavior of Steel Cylindrical Panels, Steel Research International, Volume (82), No (3), Year (2011-5), Pages (202-212)
 135. Masoud Mahdizadeh Rokhi-Student , Mahmoud Shariati , Implementation of the extended finite element method for coupled dynamic thermoelastic fracture of a functionally graded cracked layer, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Volume (35), No (2), Year (2013-6), Pages (69-81)
 136. M. B. Nazari , Mahmoud Shariati , M. R. Eslami , Behrooz Hassani , Meshless analysis of cracked functionally graded materials under thermal shock, Mechanika, Volume (84), No (4), Year (2010-10), Pages (20-27)
 137. Vali Parvaneh-student , Mahmoud Shariati , Hamid Torabi , Bending buckling behavior of perfect and defective single-walled carbon nanotubes via a structural mechanics model, Acta Mechanica, Volume (223), No (11), Year (2012-11), Pages (2369-2378)
 138. Mahmoud Shariati , H. Hatami- Student , Experimental study of SS304L cylindrical shell with/without cutout under cyclic axial loading, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Volume (58), No (1), Year (2012-1), Pages (35-43)
 139. Mahmoud Shariati , M.Seddighi- Student , J.Saemi- Student , Experimental and numerical studies on buckling and post-buckling behavior of cylindrical panels subjected to compressive axial load, Strength of Materials, Volume (43), No (2), Year (2011-1), Pages (190-200)
 140. Mahmoud Shariati , H. Hatami- Student , H. R. Eipakchi- Associate Professor , H. Yarahmadi-Student , H. Torabi-Student , Experimental and Numerical Investigations on Softening Behavior of POM Under Cyclic Strain-Controlled Loading, Polymer - Plastics Technology and Engineering, Volume (50), No (15), Year (2011-1), Pages (1576-1582)
 141. Mahmoud Shariati , M. M. Rokhi-Student , Buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout, International Journal of Steel Structures, Volume (10), No (2), Year (2010-1), Pages (193-205)
 142. Mahmoud Shariati , Mohammad Bagher Nazari , Mohammad Reza Eslami , Behrooz Hassani , mputation of Stress Intensity Factor in Functionally Graded Plates under Thermal Shock, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, Volume (7-8), No (57), Year (2011-4), Pages (622-632)
 143. Mahmoud Shariati , Mehdi Sedighi-Student , Jafar Saemi-Student , Hamid Reza Allahbakhsh-Student , A Numerical and Experimental Study on Buckling of Cylindrical Panels Subjected to Compressive Axial Load, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, Volume (56), No (10), Year (2010-5), Pages (609-618)
 144. Mahmoud Shariati , H. Hatami-Student , H. Torabi-Student , H.R. Epakchi-Associate Professor , Experimental and numerical investigations on the ratcheting characteristics of cylindrical shell under cyclic axial loading, Structural Engineering and Mechanics, Volume (44), No (6), Year (2012-9), Pages (753-762)
 145. Y. Faradjian Mohtaram-Student , Mahmoud Shariati , J. Taheri Kahnamouei , B. Behjat , Experimental and numerical investigation of buckling in rectangular steel plates with groove-shaped cutouts, Journal of Zhejiang University-Science A: Applied Physics & Engineering, Volume (13), No (6), Year (2012-1), Pages (469-480)
 146. Mahmoud Shariati , Ali Lashkari Zadeh-Student , Hamid Torabi-Student , Buckling analysis of carbon nanotube bundles under axial compressive, bending and torsional loadings via a structural mechanics model, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Volume (73), No (11), Year (2012-1), Pages (1282-1289)
 147. H. R. Allahbakhsh , Mahmoud Shariati , M. Sedighi , Effect of stiffeners on crashworthiness of square aluminium columns considering damage evolution, Journal of Central South University, Volume (20), No (3), Year (2013-2), Pages (599-607)
 148. Mahmoud Shariati , An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel (MCP) Spot Weld Specimens, International Journal of Applied Engineering Research, Volume (2), No (4), Year (2007-4), Pages (637-657)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , بهزاد بیاتی چالشتری , بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه N ام با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر , کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2021-02-17
 2. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه میندلین مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر , کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتر , 2021-02-17
 3. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , محمدرضا زمانی , رضا آذرافزا , بررسی خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده , سومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی , 2020-10-28
 4. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محمدرضا زمانی , محسن زارع تبار , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , بررسی خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه گرافنی مرتبه n ام با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2020-12-02
 5. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محمدرضا زمانی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , محسن زارع تبار , بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر , دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2020-12-02
 6. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , International Conference on Nanotechnology and Nanoscience , 2020-12-30
 7. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , محسن حیدری بنی , جعفر اسکندری جم , تحلیل خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , International Conference on Nanotechnology and Nanoscience , 2020-12-30
 8. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , پنجمین کنفرانس ملی مکانیک و هوافضا , 2020-06-01
 9. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک , 2020-08-31
 10. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده , نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات , 2019-12-24
 11. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده , هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04
 12. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر , هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران , 2020-02-04
 13. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل کمانش نانوصفحه مستطیلی کیرشهف با استفاده تز نظریه تنش مزدوج اصلاح شده و حل ناویر , بیستمین همایش صنایع دریایی(MIC2018) , 2019-12-12
 14. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده , سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو , 2019-11-13
 15. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده , سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو , 2019-11-13
 16. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندل ین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاحشده , 16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2019-11-18
 17. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده , 16 مین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران , 2019-11-18
 18. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده , مهندسی مکانیک و هوافضا , 2019-05-20
 19. محمود شریعتی , مجید اسکندری شهرکی , بهروز حسنی , تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019 , 2019-04-30
 20. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019 , 2019-04-30
 21. مجید اسکندری شهرکی , محمود شریعتی , مهران کدخدایان , تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده , بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2019 , 2019-04-30
 22. حسین قاسمی , رضا مسعودی نژاد , یعقوب طادی بنی , محمود شریعتی , رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 , بیست و ششمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران، 2018 , 2018-04-24
 23. محمود شریعتی , سید مقداد حیدرهائی , حمیدرضا ایپک چی , بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02
 24. محمود شریعتی , امین صابر , کمال کلاسنگیانی , بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02
 25. محمود شریعتی , سید مقداد حیدرهائی-دانشجو , حمیدرضا ایپکچی , بررسی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی با استفاده از مدل های تاخیر برشی و ناحیه ی چسبناک , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02
 26. حامد هیرادفر , رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی , بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده , سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران- 18 الی 20 آبان ماه 13 , 2016-11-08
 27. رضا مسعودی نژاد , خلیل فرهنگ دوست , محمود شریعتی , شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن , اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , 2016-05-26
 28. محمود شریعتی , سارا نظریان , , بررسی میزان جذب انرژی پوسته های نیم کروی آلومینیومی و فولادی تحت بارگذاری شبه استاتیکی , 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016 , 2016-04-26
 29. احسان چابوک , محمود شریعتی , بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 30. محمّد امینی , حمید اختراعی طوسی , محمود شریعتی , بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده , دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی , 2016-02-25
 31. محمود شریعتی , حسن رایگان , مسعود مهدی زاده رخی , محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی , چهاردهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2015-03-03
 32. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , کمال کلاسنگیانی , تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک , سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04
 33. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا , بیست و دومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014 , 2014-04-22
 34. محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی , محمد امیری محمود حق , مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا , دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد , 2015-02-20
 35. ولی پروانه - دانشجو , محمود شریعتی , تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی لایه ای تولید شده به روش اسپری , بیست و یکمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2013 , 2013-05-07
 36. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 37. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , نادر زیاری , بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار , اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22
 38. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها , نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران , 2013-10-29
 39. حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , رضا کاکائی , سید محمد اسماعیل جلالی , مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن , سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران , 2010-01-27
 40. محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخش , جعفر صائمی , بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 41. محمود شریعتی , مهدی صدیقی , امیر مسعود مجد ثابتی , جعفر صتائمی , کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 42. محمود شریعتی , جعفر صائمی , مهدی صدیقی , علیرضا خویینی , بررسی عددی استحکام نهائی پانلهای استوانه ای ترک دار , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 43. محمود شریعتی , مهدی صدیقی , جعفر صائمی , علیرضا خویینی , تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 44. محمود شریعتی , حمیدرضا الله بخش , جعفر صائمی , بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری , نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08
 45. محمود شریعتی , روح الله درزی نفت جالی , جواذ یزدان نژاد , بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-21
 46. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حسین یاراحمدی , تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 47. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حسین یاراحمدی , حمیدرضا ایپکچی , بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری , اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05
 48. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حمید رضا ایپکچی , تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای , اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05
 49. محمود شریعتی , حسین حاتمی , حمید رضا ایپکچی , بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری , اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05
 50. محمود شریعتی , مسعود مهدیزاده رخی , ارائه روابط عددی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مواد تابعی (FGMs) با ترک لبهای به کمک روش المان محدود توسعه یافته , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 51. محمود شریعتی , امیر مسعود مجد ثابتی , حامد قارونی , بررسی تجربی رفتار کمانش و پسکمانش ورقهای ترکدار تحت بار محوری فشاری , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 52. محمود شریعتی , روحالله درزی نفتچالی , جواد یزدان نژاد , بررسی تجربی تأثیر اندازه شعاع گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی تحت بارگذاری محوری سیکلی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 53. محمود شریعتی , حسین حاتمی , محمد دامغانی نوری , تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 54. محمود شریعتی , جواد یزدان نژاد , بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 55. محمود شریعتی , مسعود مهدیزاده رخی , محمد باقر نظری , مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20
 56. صمد منصوری , حسین میرزائی نصیر آباد , محمود شریعتی , ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ , سی یکمین گردهمایی علوم زمین , 2012-12-01
 57. محمود شریعتی , عبدالحسین فریدون , امین اکبرپور , تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 58. عبدالحسین فریدون , محمود شریعتی , امین اکبرپور , کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی , دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01
 59. حسین حاتمی , محمود شریعتی , محمد دامغانی نوری , حسین رحمانی , بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی , بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2012-05-15
 60. محمود شریعتی , غلامرضا نوروزی , کمال کلاسنگیانی , بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی , دوازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2013-02-19
 61. محمود شریعتی , حمیدرضا ایپک چی , حسین حاتمی , بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبی , نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011 , 2011-05-10
 62. حسین حاتمی , محمود شریعتی , محمد دامغانی نوری , تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری , یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20

انگلیسی

 1. Iman Bayat , Mahmoud Shariati , بررسی تأثیر دما بر خواص مکانیکی گرافن نانوحفره‌دار به روش دینامیک مولکولی , دهمین همایش سالانه ملی و دانشجویی مهندسی مکانیک ایران , 2020-12-02
 2. Mahmoud Shariati , Majid Eskandari Shahraki , تحلیل استاتیکی نانوورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده , پنجمین کنفرانس ملی مکانیک و هوافضا , 2020-06-01
 3. Majid Eskandari Shahraki , Mahmoud Shariati , تحلیل کمانش نانو صفحه‌ گرافنی مرتبه n ام بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده , The 28th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2020 , 2020-05-27
 4. Majid Eskandari Shahraki , Mahmoud Shariati , Statics analysis of N-order nanoplates using modified couple stress theory with the Navier\\\'s solution method , The 28th Annual International Conference of Iranian Society of Mechanical Engineers-ISME2020 , 2020-05-27
 5. Shokoofeh Dolati , Mahmoud Shariati , Jalil Rezaee Pazhand , Numerical Investigation of Nose Sharp Changes in Ice Projectile with Conical Shape , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech 2018) , 2018-02-13
 6. Mahmoud Shariati , Saeed Abolghasemi , Hamidreza Eipakchi , A new analytical method for stress analysis of finite plates with circular cutout , بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2017-05-02
 7. Mahmoud Shariati , Amin Saber , Taguchi statistical analysis of experiments on the effect of cutout on crack growth and fatigue life of ck45 steel , 5th International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE-2016), , 2016-09-01
 8. Mahmoud Shariati , elahe sanati , sara nazarian , Experimental investigations on energy absorption behavior of thin-walled end-capped steel cones effected by stepped initiators , 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016 , 2016-04-26
 9. Ali Lashkari Zadeh-Student , Mahmoud Shariati , Effect of gap distance of carbon nanotube bundles on bending buckling analysis via a structural mechanics model , 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016 , 2016-04-26
 10. محمد امینی , Hamid Ekhteraei Toussi , Mahmoud Shariati , Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
 11. Saeed Abolghasemi-Student , Hamidreza Eipakchi , Mahmoud Shariati , Buckling analysis of shear loaded finite plates with circular cutout based on complex analysis , 24th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2016 , 2016-04-26
 12. Reza Masoudinejad , Hesam Soleimani , Amin Saber , Khalil Farhangdoost , Mahmoud Shariati , 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails , 1st International Conferance on New Research Achievements in Mechanic, Mechatronic and Biomechanic , 2016-05-26
 13. Reza Masoudinejad , Hesam Soleimani , ُSaeed Mahmoodi Beram , Mahmoud Shariati , Khalil Farhangdoost , Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails , 1st International Conferance on Mechanical and Aerospace Engineering , 2016-04-14
 14. ehsan chabok , Mahmoud Shariati , Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
 15. Mahmoud Shariati , sara nazarian , elahe sanati , alireza shariati , An experimental investigation on energy absorption behavior of thin-walled aluminum semispherical shells with and without foam , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
 16. Mahmoud Shariati , حمید رضا الله بخش , alireza shariati , sara nazarian , elahe sanati , Experimental investigation on energy absorption of steel spherical shells , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
 17. Mahmoud Shariati , elahe sanati , sara nazarian , alireza shariati , An experimental study on the effect of buckling initiators on energy absorption behavior of thin-walled steel cones , The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics , 2016-02-16
 18. Amir Reza Askari , Masoud Tahani , Mahmoud Shariati , Size-Dependent Flexural Wave Propagation and Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh's Micro- Beams Based on the Modified Couple Stress Theory , 4th International Conference on Acoustics & Vibration (ISAV2014) , 2014-12-10
 19. H. Mirzaei , R. Kakaie , S.M.E. Jalali , Mahmoud Shariati , B. Hassani , Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression , Rock Mechanics in Civil and Environmental Engineering – Zhao, Labiouse, Dudt & Mathier (eds) , 2011-07-15
 20. Ali Lashkarizadeh-Student , Mahmoud Shariati , Hamid Torabi , Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model , 19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011 , 2011-05-10
 21. Mahmoud Shariati , Vali Parvaneh , Kian Hesari , Numerical and experimental investigation of the steel square shells with circular cutout subjected to compression , 19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011 , 2011-05-10
 22. V. Parvaneh-Student , Mahmoud Shariati , H. Torabi , Frequency Analysis of Single-Walled Carbon using a Structural Mechanics Approach , Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications , 2010-08-04
 23. V. Parvaneh-Student , Mahmoud Shariati , Prediction of Young’s Modulus of Perfect and Defective SWCNTs with Various Loading Methods , Proceedings of the International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications , 2010-08-04
 24. Mahmoud Shariati , Javad Yazdannezhad , An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loading and internal pressure , The International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech-2012) , 2012-03-06
 25. Mahmoud Shariati , Ali Lashkari Zadeh , Hamid Torabi , Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model , 19th Annual Conference on Mechanical Engineering-ISME2011 , 2011-05-10
 26. A. Lashkarizadeh , Mahmoud Shariati , J. Lashkarizadeh , Buckling analysis of carbon nanotube bundles under bending loading via a structural mechanics model , 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012 , 2012-05-16
 27. H. Hatami , Mahmoud Shariati , M. Damghani Noori , Experimental investigations on the softening and ratcheting behavior of steel cylindrical shell under cyclic axial loading , 20th Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2012 , 2012-05-16