بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hossein Aghkhani


موارد یافت شده: 166

1 - تحلیل فضای کاری و سینماتیک بازوی روبات جابجاکننده محصولات در مزرعه (چکیده)
2 - تشخیص خودکار فلفل دلمه‌ای مبتنی بر توصیفگر سه بعدی هیستوگرام ویژگی‌های سریع نقطه (FPFH) و یادگیری ماشین (چکیده)
3 - Designing and modeling the power transmission mechanism for existing walking tractors to facilitate their guidance and turning (چکیده)
4 - The evaluation of lime juice adulteration by comparing cyclic voltammetry and electronic tongue methods (چکیده)
5 - Effect of Cold Plasma Pretreatment Coupled with Osmotic Dehydration on Drying Kinetics and Quality of Mushroom (Agaricus bisporus) (چکیده)
6 - امکان بکارگیری کلاچ‌های صفحه‌ای و مخروطی در سیستم انتقال توان تیلر به منظور بهبود هدایت و تسهیل کاربری آن‌ها (چکیده)
7 - Application of ultrasound technology in the intensification of biodiesel production from bitter almond oil (BAO) in the presence of biocompatible heterogeneous catalyst synthesized from camel bone (چکیده)
8 - امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری) (چکیده)
9 - بررسی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدل‌سازی عملکرد دو رقم شلتوک با الگوریتم ژنتیک-کلونی زنبور عسل مصنوعی (چکیده)
10 - بررسی میزان ضایعات برنج قهوه ای در فرآیند خشک کردن (چکیده)
11 - بهینه‌سازی تولید بریکت‌ سوختی از ضایعات هرس درختان شهری و چمن (چکیده)
12 - ارزیابی قابلیت اطمینان بازوی لنگ موتور دیزلی به روش آزمون شتاب یافته (چکیده)
13 - Optimization of nanocomposite films based on quinoa protein isolate incorporated with cellulose nanocrystal and starch (چکیده)
14 - Determination of emergy and greenhouse gas as indexes for agro-ecosystems sustainability assessment in production (چکیده)
15 - بهینه سازی مصرف انرژی در خشک شدن تفاله چغندرقند به روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
16 - بررسی اثر پارامترهای برشی بر سینتیک استخراج قند از چغندرقند (چکیده)
17 - Optimization of slicing sugar beet for improving the purity of diffusion juice using response surface methodology and genetic algorithm (چکیده)
18 - ساخت و ارزیابی سامانۀ تزریق هوا به داخل خاک و مدل‌سازی پارامترهای آن (چکیده)
19 - A soft-computing approach to estimate soil electrical conductivity (چکیده)
20 - بررسی اثرات نوع الکترود و گرادیان ولتاژ بر تغلیظ آب انگور به روش گرمایش اهمی (چکیده)
21 - انتخاب طول موجهای های طیفی حساس از میان داده های فراطیفی جهت تشخیص برگ های درخت پسته آلوده به آفت پسیل (چکیده)
22 - Identification of effective factors to select energy recovery technologies from municipal solid waste using multi-criteria decision making (MCDM): A review of thermochemical technologies (چکیده)
23 - Sustainability assessment of rice production systems in Mazandaran Province, Iran with emergy analysis and fuzzy logic (چکیده)
24 - بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت (چکیده)
25 - شبیه سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه (مطالعه موردی: فلفل دلمه ای) (چکیده)
26 - ارائه روش های حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای (چکیده)
27 - Soft computing-based method for estimation of almond kernel mass from its shell features (چکیده)
28 - روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال (چکیده)
29 - تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکل (چکیده)
30 - Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran (چکیده)
31 - The effect of compression ratio and alternative fuels on performance and exhaust emission in a diesel engine by modelling engine (چکیده)
32 - Investigation of injection timing and different fuels on the diesel engine performance and emissions (چکیده)
33 - تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبی (چکیده)
34 - تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ (چکیده)
35 - Engineering properties of Japanese quail eggs in different levels of dietary calcium (چکیده)
36 - بررسی انتشار گاز آمونیاک از سالن‌های پرورش جوجه گوشتی و تأثیرات دما، رطوبت و سن جوجه‌ها بر آن (چکیده)
37 - بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
38 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران (چکیده)
39 - FEM-based simulation of the mechanical behavior of grapefruit under compressive loading (چکیده)
40 - مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
41 - بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران (چکیده)
42 - بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری (چکیده)
43 - ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
44 - رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) (چکیده)
45 - بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج (چکیده)
46 - ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری (چکیده)
47 - اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک (چکیده)
48 - بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی (چکیده)
49 - بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی (چکیده)
50 - Acoustic detection of different stages of the confused flour beetle (Triboium confusum) in grain bulks using an audio sensor (چکیده)
51 - Modelling of Greenhouse Gas Emissions from Wheat Production in Irrigated and Rain-Fed Systems in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
52 - مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام (چکیده)
53 - بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی (چکیده)
54 - کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک (چکیده)
55 - ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) (چکیده)
56 - بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی (چکیده)
57 - انتخاب شبکه عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
58 - Modeling of specific fuel consumption and emission parameters of compression ignition engine using nanofluid combustion experimental data (چکیده)
59 - بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک (چکیده)
60 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن (چکیده)
61 - بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی (چکیده)
62 - Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps (چکیده)
63 - Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting (چکیده)
64 - A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper (چکیده)
65 - بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی (چکیده)
66 - بررسی اثرات زیست محیطی تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
67 - ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران (چکیده)
68 - طراحی و ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران (چکیده)
69 - کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم (چکیده)
70 - بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی (چکیده)
71 - ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر (چکیده)
72 - پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (چکیده)
73 - طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی (چکیده)
74 - مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان (چکیده)
75 - تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی (چکیده)
76 - مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی (چکیده)
77 - معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه (چکیده)
78 - طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جداکننده وش از غوزه پنبه (چکیده)
79 - Models for predicting the mass of lime fruits by some engineering properties (چکیده)
80 - مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی (چکیده)
81 - EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND TEMPERATURE ON THERMAL BEHAVIOUR OF SESAME SEED (چکیده)
82 - Enhancement of Biogas Production by Co-digestion of Potato Pulp with Cow Manure in a CSTR System (چکیده)
83 - بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته (چکیده)
84 - ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی (چکیده)
85 - تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای (چکیده)
86 - بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی (چکیده)
87 - طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور (چکیده)
88 - تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان (چکیده)
89 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 (چکیده)
90 - مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی (چکیده)
91 - ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی (چکیده)
92 - The behavior of tillage tools with acute and obtuse lift angles (چکیده)
93 - پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP (چکیده)
94 - انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط بی سیم به منظور هدایت از راه دوروسایل نقلیه در مزرعه (چکیده)
95 - بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS (چکیده)
96 - Physical properties of Christmas Lima bean at different moisture content (چکیده)
97 - بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت (چکیده)
98 - اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی (چکیده)
99 - بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی (چکیده)
100 - کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی (چکیده)
101 - استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی (چکیده)
102 - بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه (چکیده)
103 - تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل (چکیده)
104 - بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات (چکیده)
105 - بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه (چکیده)
106 - کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی (چکیده)
107 - آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل (چکیده)
108 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها (چکیده)
109 - تحلیل نیرویی و زاویه ای گاوآهن بشقابی با استفاده از المان محدود (چکیده)
110 - طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای (چکیده)
111 - تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت (چکیده)
112 - بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری (چکیده)
113 - کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
114 - عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) (چکیده)
115 - نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) (چکیده)
116 - مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
117 - طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین (چکیده)
118 - طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر (چکیده)
119 - مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد (چکیده)
120 - تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی (چکیده)
121 - تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
122 - ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت (چکیده)
123 - بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی (چکیده)
124 - مدل تغییر شکل تایر در اثر بار (چکیده)
125 - طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور (چکیده)
126 - تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم (چکیده)
127 - تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از (چکیده)
128 - تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ (چکیده)
129 - بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک (چکیده)
130 - طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه (چکیده)
131 - Physical and Mechanical Properties of Peach (چکیده)
132 - تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (چکیده)
133 - An Automatic Foreign Materials Detection of Barberries Using Red (چکیده)
134 - برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی (چکیده)
135 - تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
136 - Fertility Recognition of Ostrich Egg Using Physical Properties (چکیده)
137 - Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit (چکیده)
138 - The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using (چکیده)
139 - Determining soil EC based on Wenner method with plate type (چکیده)
140 - A Study on physical properties of ostrich egg to estimate the egg fertility (چکیده)
141 - IMPROVEMENT OF NIR TRANSMISSION MODE FOR INTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF FRUIT USING DIFFERENT ORIENTATIONS (چکیده)
142 - بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر (چکیده)
143 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
144 - Automatic off-road vehicle steering system with a surface (چکیده)
145 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده)
146 - ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (چکیده)
147 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
148 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
149 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
150 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش (چکیده)
151 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
152 - Automated Steering System of Tractor and Other Self-propelled Agricultural Machineries, Using Visible Cable (چکیده)
153 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)
154 - تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی (چکیده)
155 - هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار (چکیده)
156 - تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله (چکیده)
157 - تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور (چکیده)
158 - ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
159 - طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی (چکیده)
160 - طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم (چکیده)
161 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
162 - طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم (چکیده)
163 - درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی (چکیده)
164 - طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی (چکیده)
165 - سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله (چکیده)
166 - Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes (چکیده)