بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: خجسته پور


موارد یافت شده: 154

1 - تجزیه و تحلیل سهم نهاده های مختلف و تعیین شاخصهای انرژی در تولید مرغ گوشتی شهرستان مشهد (چکیده)
2 - Modelling of Greenhouse Gas Emissions from Wheat Production in Irrigated and Rain-Fed Systems in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
3 - تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازی (چکیده)
4 - مدل سازی المان محدود خشک شدن همرفتی موز با اثر چروکیدگی شعاعی به روش اویلر-لاگرانژ دلخواه (چکیده)
5 - ارزیابی ارگونومیکی چای کاران شمال کشور حین برداشت به کمک روش شبیه سازی بدن (چکیده)
6 - مدلسازی استاتیکی ناپایداری جانبی تراکتور مسی فرگوسن 582 روی سطح شیبدار (چکیده)
7 - مقایسه هضم بی هوازی دومرحله ای و فاز دمایی با هضم بی هوازی تک مرحله ای (چکیده)
8 - مدل سازی اثر شاخص BMI و زوایای قرارگیری پا در حین کلاچ گیری تراکتور بر عضله گاستروکنیمیوس با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
9 - Energy use efficiency, GHG emissions and carbon efficiency of paddy rice production in Iran (چکیده)
10 - بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی (چکیده)
11 - Environmental impacts modeling of Iranian peach production (چکیده)
12 - مقایسه و ارزیابی تشکل های خدمات مکانیزه کشاورزی موفق و ناموفق و ارائه الگوی مناسب خدمات ماشینی در استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - مروری بر هضم بی هوازی دو مرحله ای (چکیده)
14 - تأثیر اندازه و موقعیت باغ بر شاخص های انرژی و اقتصادی تولید انار در شهرستان بهشهر (چکیده)
15 - اعتبارسنجی مدل تعادل ترمودینامیکی برای دستگاه گازی ساز بالا سو (چکیده)
16 - Non-Destructive Evaluation of Maturity and Quality Parameters of Pomegranate Fruit by Visible/Near Infrared Spectroscopy (چکیده)
17 - ردپای انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید ماده خام بالقوه سوخت بیودیزل (مطالعه موردی) (چکیده)
18 - Visible-nir Infrared Spectroscopy for Pomegranate Fruit Quality Assessment: Chemometrics and Common Preprocessing Methods (چکیده)
19 - Development of a Multispectral Imaging System for Online Quality Assessment of Pomegranate Fruit (چکیده)
20 - Carob moth, Ectomyelois ceratoniae, detection in pomegranate using visible/near infrared spectroscopy (چکیده)
21 - ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران (چکیده)
22 - مقایسه روش های اندازه گیری خصوصیات هندسی درختان (چکیده)
23 - اندازه گیری سطح تماس با استفاده از سامانه ماشین بینایی در آزمون خواص مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
24 - بررسی فعالیت الکتریکی عضلات کاربران در حین کلاچ گیری به روش الکترومیوگرافی در تراکتورهای متداول ایران (چکیده)
25 - Ergonomic assessment of drivers in MF285 and MF399 tractors during clutching using algometer (چکیده)
26 - Characterization of hot-air drying and infrared drying of spearmint (Mentha spicata L.) leaves (چکیده)
27 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
28 - تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) (چکیده)
29 - کیفیت سنجی سریع دانه انار با استفاده از طیف سنجی مرئی/ مادون قرمز نزدیک (چکیده)
30 - بررسی اثرات زیست محیطی تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
31 - Preparation and Characterization of PVA/ZnO Nanocomposite (چکیده)
32 - Evaluation of orange mechanical damage during packaging by study of changes in firmness (چکیده)
33 - ارزیابی چرخه حیات تولید پنبه در استان گلستان مبتنی بر تولید زیست توده، انرژی و کسب درآمد (چکیده)
34 - ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر (چکیده)
35 - بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر یکنواختی دمای هوای ورودی خشک کن خورشیدی (چکیده)
36 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
37 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
38 - هضم مشترک قسمت آلی زباله جامد شهری با گلیسرین برای افزایش تولید بیوگاز (چکیده)
39 - پیش‌بینی لهیدگی داخلی طالبی با مدل غیرخطی المان محدود به‌کمک نرم‌افزار آباکوس (چکیده)
40 - ساخت وارزیابی حسگر القای الکترومغناطیسی در دو حالت افقی و عمودی به منظور بررسی اندازه­گیری هدایت الکتریکی ظاهری خاک (چکیده)
41 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر برخی پارامترهای کیفی (فیزیکی و مکانیکی) پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
42 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
43 - Predicting Cantaloupe Bruising Using Non-Linear Finite Element Method (چکیده)
44 - مدلسازی انرژی مصرفی تولید عسل در استان خراسان جنوبی (چکیده)
45 - سامانه نورپردازی برای اندازه گیری خودکار ابعاد و مساحت سطح تماس در آزمون خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی (چکیده)
46 - بهبود تولید بیوگاز حاصل از قسمت آلی زباله جامد شهری با پیش تیمار فراصوت (چکیده)
47 - ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (چکیده)
48 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
49 - تحلیل المان محدود بازوی رابط اتصال سه نقطه تراکتور MF-285 (چکیده)
50 - مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) (چکیده)
51 - مقایسه دو روش خشک کردن بر مصرف انرژی و پارامترهای کیفی شلغم رقم سر ارغوانی (چکیده)
52 - مقایسه نیروهای وارد بر مفاصل و ماهیچه‌های منتخب راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 (چکیده)
53 - Environmental impacts of peanut production system using life cycle assessment methodology (چکیده)
54 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
55 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
56 - بررسی ارگونومیکی مکانیزم‌های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 به روش الکترومیوگرافی (چکیده)
57 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
58 - A Comparative Study of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Canola Production (چکیده)
59 - Effect of Storage Period on Some Orange Physical Parameters (cv. Valencia) (چکیده)
60 - Effect of Storage Period on Some Orange Mechanical Parameters (cv. Valencia) (چکیده)
61 - بررسی امکان تیپینگ عضلات برای کاهش آسیب به ناحیه کمر کاربران ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
62 - بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانه در استان خراسان رضوی (چکیده)
63 - پیش بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) (چکیده)
64 - Blunt Crack-Tip Elastoplastic Zone of Mixed Mode Fracture (چکیده)
65 - تجزیه و تحلیل انرژی در تولید میوه انار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) (چکیده)
66 - بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات: مطالعه موردی استان گلستان (چکیده)
67 - اثرات زیست‌محیطی تولید بادام‌ زمینی (.Arachis hypogaea L) در آستانه‌ اشرفیه استان گیلان (چکیده)
68 - بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان (چکیده)
69 - ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی (چکیده)
70 - بررسی تأثیر فرایند ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آبگیری در ورقه سیب (چکیده)
71 - الکترومیوگرافی عضلات کاربران روشی مناسب برای بهبود ارگونومیک طراحی ماشین‌های کشاورزی (چکیده)
72 - تحلیل اقتصادی و بررسی روند مصرف ا نرژی در نظام تولید پنبه در استان خراسان رضوی (چکیده)
73 - تاثیر نانو اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فیزیکی و مکانیکی نانو فیلم لیمری پلی وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
74 - بررسی نهاده‌های مصرفی تولید پنبه در شهرستان سبزوار از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (چکیده)
75 - بررسی و تعیین زمان مناسب جایگزینی تراکتورهای مورد استفاده در شرکت سهامی مزرعه نمونه گرگان (چکیده)
76 - طراحی دستگاه ترازسنج ادوات کشاورزی (چکیده)
77 - تعیین نسبت پوآسون و مدول الاستیسیته در شرایط مختلف بارگذاری دو رقم پیاز ایرانی (چکیده)
78 - پیش بینی پذیرش دستگاه خاکورز مرکب بین گندم کاران استان خراسان رضوی (چکیده)
79 - برخی خواص مکانیکی میوه نارنج در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
80 - مقایسه انرژی و انتشار گازهای گلخانهای تولید کلزا در ایران و ترکیه (چکیده)
81 - بررسی انرژی مصرفی تولید بادام‌زمینی در استان گیلان به روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (چکیده)
82 - بررسی اثر سامانه کنترل دور فن بر روند خشک شدن در یک خشک کن خورشیدی (چکیده)
83 - مطالعه ارگونومیکی بدن چای کاران شمال کشور حین برداشت دستی و مکانیزه (چکیده)
84 - بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای، تحلیل انرژی و هزینه‌های تولید پنبه در استان گلستان (چکیده)
85 - عیب‌یابی و ارائه راهکارهای اصلاحی در سامانه کلاچ‌گیری تراکتورهای MF285 و MF399 با نگرش ارگونومیک (چکیده)
86 - اثرات زیست محیطی و اقتصادی تولید بیوگاز از کود مرغداری ها (مطالعه موردی: خراسان رضوی) (چکیده)
87 - بررسی تأثیرات زیست‌محیطی تولید گندم منطقه مرودشت در ایران (چکیده)
88 - تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژی مصرفی و هزینه‌های ورودی تولید بادام‌ زمینی در استان گیلان (چکیده)
89 - نقش شرکت های تعاونی تولید روستایی در توسعه روستایی و کشاورزی (چکیده)
90 - تولید بیوگاز از هضم بی‌هوازی کود مرغی: اثر غلظت مواد جامد آلی در بازده بیوگاز (چکیده)
91 - Evaluation of forces applied on selective joints and muscles of drivers during clutching of MF285 and MF399 tractors (چکیده)
92 - بررسی و تحلیل رگرسیونی نیروهای وارد برعضله گاستروکینیموس راننده در استفاده از پدال کلاچ تراکتورهای MF285 و MF399 با رویکرد طراحی ارگونومیک (چکیده)
93 - ارائه الگوی بهینه کشت محصولات زراعی براساس برنامه ریزی خطی در شرکت قدس خراسان (چکیده)
94 - محاسبه شاخص های انرژی تولید قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus) در استان خراسان رضوی با رویکرد مدیریت انرژی (چکیده)
95 - بررسی برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی خربزه قصری (چکیده)
96 - تأثیر امواج فراصوت بر استخراج قند و خواص مکانیکی چغندرقند (چکیده)
97 - بررسی خواص فیزیکی پرتقال واریته سیاورز (چکیده)
98 - آثارشرکت های تعاونی تولید روستایی در فرایند تولید (شهرستان نیشابور) (چکیده)
99 - بررسی اثر مدت زمان نگهداری بر شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
100 - مقایسه مدلهای تعیین جرم پرتقال بر اساس ویژگی های هندسی مورد نیاز در طراحی ماشین درجه بندی (چکیده)
101 - برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
102 - ارزیابی خشک کردن تحت خلاء محصول شلغم به منظور مصارف دارویی (چکیده)
103 - ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: مزارع استان خراسان جنوبی) (چکیده)
104 - تاثیر اندازه میوه بر برخی خواص مکانیکی میوه پرتقال رقم والنسیا (چکیده)
105 - بهینه سازی سرمایه گذاری در ماشینهای کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (چکیده)
106 - تعیین برخی خواص مکانیکی چوب بادام (چکیده)
107 - Investigation of energy inputs for peach production using sensitivity analysis in Iran (چکیده)
108 - تأثیر امواج فراصوت بر خواص مکانیکی چغندرقند (چکیده)
109 - تاثیر امواج فراصوت بر استخراچ قند چغندرقند (چکیده)
110 - ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک (چکیده)
111 - بررسی تاثیر اندازه و مدت زمان پس از برداشت نگهداری میوه در انبار بر برخی خواص فیزیکی پرتقال در راستای کاهش ضایعات محصول در مدت نگهداری (چکیده)
112 - بررسی خواص مکانیکی پرتقال (رقم پارسون بران) در راستای ایمنی و کاهش ضایعات محصول در مخازن نگهداری (چکیده)
113 - بررسی اثر رطوبت بر خواص مکانیکی و سرعت حد زرشک (چکیده)
114 - تعیین و مقایسه خواص مکانیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
115 - ارزیابی تخلیه منابع در تولید چغندر قند با روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی، شرکت سهامی زراعی خضری) (چکیده)
116 - ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی تولید گندم در شهرستان مرودشت (چکیده)
117 - پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود (چکیده)
118 - مدیریت پسماند در اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
119 - بررسی شاخص‌های انرژی تولید میوه هلو در استان گلستان (چکیده)
120 - اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) (چکیده)
121 - بررسی و تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه نمونه خضری (چکیده)
122 - Mass modeling of cantaloupe based on geometric attributes: A case study for Tile Magasi and Tile Shahri (چکیده)
123 - Global Warming Potential of Wheat Production in Southwest of Iran (چکیده)
124 - Effect of Impactor Shape and Impact Energy on Bruise Characteristics in Different Apple Varieties (چکیده)
125 - اثر محتوای رطوبتی بر برخی خواص فیزیکی زرشک (چکیده)
126 - Evaluation of an Earth-to-Air Heat Exchanger for the North-East of Iran with Semi-Arid Climate (چکیده)
127 - استفاده از روش پردازش تصویر در تعیین حجم خربزه و مقایسه آن با روش جابه جایی آب (چکیده)
128 - بررسی خواص فیزیکی خربزه قصری و خاتونی (چکیده)
129 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم طالبی خراسان (چکیده)
130 - مدیریت بهره وری تراکتور با کنترل دقیق باد لاستیک (چکیده)
131 - پایش وضعیت لاستیک های ادوات کشاورزی (چکیده)
132 - جداساز خاک برای کاهش ضایعات فرآوری چغندر قند (چکیده)
133 - مطالعه خواص مکانیکی میوه طالبی به منظور کاهش تلفات آن (چکیده)
134 - Systematic Design of a Pistachio Hulling Machine (چکیده)
135 - Design and Manufacture of a Pistachio Peeling Machine (چکیده)
136 - اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا (چکیده)
137 - تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2 بر روی PH محصول خیار (چکیده)
138 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال (چکیده)
139 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
140 - Analysis of contact forces distribution at the bottom of boxes employed for bulk handling of fruits using Discrete Element Method (چکیده)
141 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
142 - ROLE OF MODEL PARTICLE SHAPE IN DISCRETE ELEMENT MODELS OF BED STRUCTURE IN CONTAINERS (چکیده)
143 - Some physical properties of barberries fruit (چکیده)
144 - بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
145 - طراحی کولتیواتور اتوماتیک باغی برای حرکت در مسیر درختان (چکیده)
146 - Axisymmetric bifurcation analysis in soils by the tangential-subloading surface model (چکیده)
147 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
148 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
149 - افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب (چکیده)
150 - تحلیل تغییر شکل خاک تحت تأثیر چرخ صلب به روش اجزاء محدود (چکیده)
151 - افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب (چکیده)
152 - On the Instability of a Cylindrical Soil Specimen (چکیده)
153 - Antisymmetric bifurcation in an elastoplastic cylinder with tangential plasticity (چکیده)
154 - Plane strain bifurcation analysis of soils by the tangential–subloading surface model (چکیده)