مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حامد اکبرپور , علی علیزاده , شهلا شریفی , بررسی تفاوت میان‌فرهنگی قرآن و زبان عربی پیرامون نگاه ابزاری به زن, مطالعات میان فرهنگی, دوره (18), شماره (56), سال (2023-12), صفحات (9-27)
 2. معصومه خدایی مقدم , عطیه کامیابی گل , شهلا شریفی , تحلیل محتوا و مقایسه مجموعه کتاب های آموزش نوین زبان فارسی و مجموعه کتاب های آموزش فارسی به فارسی با استفاده از بازبینه اعتبارسنجی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (14), شماره (4), سال (2023-3), صفحات (125-177)
 3. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , رابطۀ بسامد و توزیع صفات حسی با سلسله‌مرتبۀ متوسط قدرت درکی در برخی داستانهای کوتاه رئال و سوررئال فارسی معاصر, پژوهش های زبان شناسی, سال (2023-7)
 4. نرجس بانو صبوری , شهلا شریفی , نگاشت معنایی فعلهای وجهی در فارسی میانۀ زردشتی از دیدگاه رده شناسی, مطالعات زبانها و گویش های غرب ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2023-3), صفحات (61-81)
 5. ساجده عسکری فرسنگی , علی ایزانلو , شهلا شریفی , همبستگی تابوهای نسی در فیلم‌های کمدی ایرانی و فروش گیشه, پژوهش های زبان شناسی, سال (2023-1)
 6. سپهر صدیقی نژاد , عباسعلی آهنگر , بهروز برجسته دلفروز , شهلا شریفی , رده‌شناسی نظام‌های حالت‌نمایی و مطابقه در بَشاگَردی, علم زبان, سال (2021-5)
 7. حامد مولائی کوه بنانی , علی علیزاده , شهلا شریفی , جنبه‌هایی از دستور گفتمانی‌نقشی؛ شواهدی رده‌شناختی از زبان فارسی, علم زبان, دوره (8), شماره (1), سال (2021-4), صفحات (302-329)
 8. حامد مولائی کوه بنانی , علی علیزاده , شهلا شریفی , ترتیب سازه ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (15), شماره (1), سال (2022-4), صفحات (1-33)
 9. نرجس بانو صبوری , شهلا شریفی , بررسی معنایی افعال وجهی گیلکی(گونه سیاهکلی), زبان فارسی و گویش های ایرانی, دوره (6), شماره (2), سال (2022-2), صفحات (81-107)
 10. الناز اقبالی فرزقی , شهلا شریفی , بررسی عملکرد حافظه شنوایی کلامی و یادگیری در زنان و مردان فارسی زبان با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کلامی ری (RAVLT), زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (11), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (55-84)
 11. حامد اکبرپور , علی علیزاده , شهلا شریفی , بررسی شناختی نگاه ابزاری به زن در جوامع زبانی روسی و یونانی, مطالعات میان فرهنگی, دوره (17), شماره (50), سال (2022-6), صفحات (99-118)
 12. الهام میزبان , شهلا شریفی , عطیه کامیابی گل , تحلیلی بوم‌گرایانه بر واژگانی‎شدن مفاهیم حوزۀ حیوانات اهلی در زبان کردی کرمانی, مطالعات زبانها و گویش های غرب ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2022-6), صفحات (105-125)
 13. حامد اکبرپور , علی علیزاده , شهلا شریفی , بررسی شناختی تفاوت نگاه ابزاری به زن در وامع دارای زبان‌های خواهر از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی؛ مطالعۀ موردیِ فرانسه و ایتالیا, زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (13), شماره (50), سال (2022-6), صفحات (229-240)
 14. شهلا شریفی , سیدمحمدجواد یزدان مهر , بررسی مقایسه ی مفهوم سازیها و رمزگذاریهای زبانی حس بویایی در زبانهای فارسی و روسی امروز از منظر زبانشناسی فرهنگی - شناختی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (13), شماره (2), سال (2022-7), صفحات (655-689)
 15. علی عبداللهی نژاد , شهلا شریفی , علیرضا درخشان , ماندانا نوربخش , بررسی ارتباط نمودهای مزاج با ویژگی های گفتار: یک پژوهش کیفی میان رشته ای, تاریخ پزشکی, دوره (13), شماره (46), سال (2021-12), صفحات (31-46)
 16. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی معنایی افعال وهی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناسی, پژوهش های زبان شناسی, سال (2022-1)
 17. امیر کریمی پور , شهلا شریفی , An experimental study on deictic verbs and the coding patterns of deixis in Ilami Kurdish: A comparative study, Studia Linguistica Universitatis Lagellonicae Cracoviensis, دوره (138), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (159-186)
 18. لیلا تابش فر , شهلا شریفی , فریده حق بین , بررسی علت تنوع ساختواژی در صفات فاعلی زبان فارسی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (11), شماره (22), سال (2021-12), صفحات (237-252)
 19. زهرا سالاری , علی خزاعی فرید , شهلا شریفی , Pragmatics and its Representation in the Translation of Film Dubbing, نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies, دوره (16), شماره (23), سال (2019-3), صفحات (187-215)
 20. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , رد پای هویت واژگانی در شفاهی سازی روایت (مقایسه دو گروه سنی کودک و بزرگسال), Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (12), شماره (2), سال (2021-6), صفحات (1-33)
 21. سپهر صدیقی نژاد , عباسعلی آهنگر , بهروز برجسته دلفروز , شهلا شریفی , واژه بستهای ضمیری در بشاگردی شمالی و جنوبی: تحلیلی رده شناختی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (12), شماره (1), سال (2021-8), صفحات (148-168)
 22. علی عبداللهی نژاد , شهلا شریفی , علیرضا درخشان , ماندانا نوربخش , ارتباط شاخص های زبانشناسی در اقلیم های گرم و سرد با مفاهیم مرتبط در طب سنتی ایرانی: یک تئوری میان رشتهای, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (10), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (114-131)
 23. مرضیه اسرافیلی , سیدحسین سیدموسوی , علیرضا آزاد , شهلا شریفی , معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامی, مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (27), شماره (69), سال (2021-10), صفحات (205-224)
 24. حامد مولائی کوه بنانی , علی علیزاده , شهلا شریفی , تبیین پردازشی فرایند خروج بند موصولی بر پایۀ دستور گفتمانی‌نقشی, پژوهش های زبان شناسی تطبیقی, دوره (10), شماره (20), سال (2020-10), صفحات (311-330)
 25. سپهر صدیقی نژاد , عباسعلی آهنگر , بهروز برجسته دلفروز , شهلا شریفی , واژه‌بست‌های ضمیری در بَشاگَرْدیِ شمالی و جنوبی: تحلیلی رده‌شناختی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, سال (2020-9)
 26. حامد علی پورلایین , مهدی جلالی , شهلا شریفی , تحلیل استعاره های مفهومی در سوره یوسف, علوم قرآن و حدیث, سال (2021-11)
 27. عطیه کامیابی گل , شهلا شریفی , حامد اکبرپور , جنسیت‌زدگی و شناخت نسبتِ جنس دستوری با مقوله‌های فرهنگی در زبان‌های آلمانی و روسی از دیدگاه زبان‌شناسی فرهنگی, زن در فرهنگ و هنر, دوره (11), شماره (4), سال (2019-12), صفحات (481-511)
 28. ملیحه میری , شهلا شریفی , اعظم استاجی , بررسی تأثیر قصه گویی بر زبان گفتاری کودکان دارای اتیسم(طیف خفیف تا متوسط), زبان پژوهی, دوره (12), شماره (34), سال (2020-5), صفحات (109-129)
 29. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , بررسی درک کنایه از دیدگاه فرضیه برجستگی تدریجی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (111-136)
 30. افسانه میری , محمدجواد مهدوی , شهلا شریفی , بهروز محمودی بختیاری , بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در رمان آتش بدون دود براساس الگوی سه سطحی فرکلاف, جستارهای نوین ادبی, دوره (52), شماره (205), سال (2019-9), صفحات (133-154)
 31. سریرا کرامتی یزدی , علی علیزاده , شهلا شریفی , عطیه کامیابی گل , بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک, کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (22), شماره (4), سال (2020-2), صفحات (75-100)
 32. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , راهبردهای بیان مالکیت در برخی گونه های زبانی ایرانی, مطالعات زبانها و گویش های غرب ایران, دوره (7), شماره (25), سال (2019-9), صفحات (57-76)
 33. سارا یزدانی , شهلا شریفی , محسن فروغی پور , عطیه کامیابی گل , مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (29), شماره (174), سال (2019-7), صفحات (82-95)
 34. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسان, زبان فارسی و گویش های ایرانی, دوره (3), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (113-126)
 35. سریرا کرامتی یزدی , شهلا شریفی , علی علیزاده , عطیه کامیابی گل , تحلیل ساز و کارهای منطقی در تولیدات طنزآمیز کودکان پیش‌دبستانی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (10), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (105-127)
 36. سریرا کرامتی یزدی , شهلا شریفی , علی علیزاده , عطیه کامیابی گل , بررسی بیان کودکان پیش‌دبستانی از درک طنز تصویری براساس نظریه عدم‌تجانس, زبان شناخت, دوره (9), شماره (2), سال (2019-2), صفحات (1-24)
 37. معصومه خدایی مقدم , محمود الیاسی , شهلا شریفی , توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون, زبان پژوهی, دوره (9), شماره (22), سال (2017-5), صفحات (25-52)
 38. نرجس بانو صبوری , زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بررسی چندمعنایی فعلهای «ایستادن» و «نشستن» در تاریخ بلعمی -و مقایسۀآن با شواهدی از فارسی میانه و فارسی معاصر-, متن شناسی ادب فارسی, دوره (11), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (57-72)
 39. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , بررسی ارزیابی و تعامل اجتماعی در نحوه شفاهی سازی روایت بین کودکان و بزرگسالان مؤنث, زبان شناسی اجتماعی, دوره (2), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (78-89)
 40. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (10), شماره (1), سال (2018-9), صفحات (151-169)
 41. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , بررسی و مقایسه دوگروه کودکان و بزرگسالان در بیان روایت از دیدگاه رویداد‌های حرکتی تالمی, زبان پژوهی, سال (2018-8)
 42. اعظم استاجی , شهلا شریفی , عصمت فراگردی , مرتضی رستمیان , بررسی استعاره‌های مبتنی بر نام حیوانات در ادبیات دفاع مقدس, ادبیات پایداری, دوره (10), شماره (18), سال (2018-8), صفحات (1-24)
 43. افسانه میری , محمدجواد مهدوی , شهلا شریفی , بهروز محمودی بختیاری , مقایسه قدرت دو شخصیت محوری در رمان اتش بدون دود( با استفاده از نظریه نابرابری قدرت در دیالوگ فرکلاف و مدل مایکل شورت, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (5), سال (2018-12), صفحات (147-171)
 44. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی ضمایر واژه بستی در برخی گویش های فارسی خراسان های رضوی و جنوبی, پژوهش های زبان شناسی, دوره (10), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (1-14)
 45. احسان عسکریان , محسن کاهانی , شهلا شریفی , حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی, پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (15), شماره (1), سال (2018-4), صفحات (71-86)
 46. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی کارکرد فعل‌های «شدن» و «رفتن» در گویش‌های فارسی خراسان, زبان پژوهی, دوره (9), شماره (25), سال (2018-3), صفحات (167-190)
 47. حامد مولائی کوه بنانی , علی علیزاده , شهلا شریفی , نقش ویژگی‌های رده‌شناختی ساخت موصولی در تعیین ترتیب سازه‌ای فارسی, زبان پژوهی, دوره (10), شماره (28), سال (2018-12), صفحات (87-114)
 48. الهام اخلاقی باقوجری , شهلا شریفی , علی ایزانلو , مقایسه پدیده مکث در بیان شفاهی روایت در میان زنان و دختران, پژوهش های زبان شناسی, دوره (9), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (1-16)
 49. سیده مریم فضائلی , سیدامیر امین یزدی , شهلا شریفی , داوود سبحانی راد , محمدرضا احصائی , ارزیابی رفتارهای پیرازبانی در افراد مبتلا به آسیب مغزی تروماتیک شدید و همتایان سالم, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (8), شماره (6), سال (2017-4), صفحات (273-299)
 50. آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی , رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی, جستارهای نوین ادبی, دوره (49), شماره (192), سال (2016-6), صفحات (21-46)
 51. آزاده نجفی , محمدرضا پهلوان نژاد , شهلا شریفی , خلق شخصیت نوظهور در متن زبانی با کمک آمیختگی مفهومی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (6), سال (2021-2), صفحات (319-349)
 52. مریم طبیعی , شهلا شریفی , زهره قاری , بررسی نمود استمراری و نام در زبان اشاره ایرانی, پژوهش های زبان شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (65-76)
 53. حمید طیرانی نیک نژاد , شهلا شریفی , محمد مهدی قاسمی , تاثیر درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارت های زبانی کودکان کم شنوا, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (15-26)
 54. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , محمود الیاسی , آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی, فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (4), شماره (11), سال (2016-10), صفحات (1-32)
 55. حامد مولائی کوه بنانی , علی علیزاده , شهلا شریفی , مطالعه خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی, زبان فارسی و گویش های ایرانی, دوره (1), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (46-69)
 56. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , محمود الیاسی , بررسی و توصیف واژه بست های ضمیری در گویش بهبهانی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (7), شماره (4), سال (2016-11), صفحات (125-148)
 57. ابوالفضل مزینانی , علی علیزاده , شهلا شریفی , واژه بست های مفعولی و آرایش بنیادین واژگان در زبان فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (75), شماره (6), سال (2016-11), صفحات (49-72)
 58. فهیمه نصیب ضرابی , شهلا شریفی , نقش صورت نوشتاری ذهنی در تسهیل درک کلمات هم آوای ناهم نویسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, دوره (6), شماره (1), سال (2015-9), صفحات (119-135)
 59. ساناز علی پور , شهلا شریفی , علی ایزانلو , معرفی ام آی پی : روشی برای شناسایی استعاره در گفتمان, زبانشناسی و گویش های خراسان, شماره (14), سال (2016-12), صفحات (111-129)
 60. ابوالفضل مزینانی , شهلا شریفی , بررسی نظام واژه بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول ان, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-10), صفحات (275-306)
 61. امیر محمدیان , اعظم استاجی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , بررسی و تحلیل جملات بیان کننده درد در زبان فارسی با استفاده از مدل هلیدی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (143-164)
 62. پروین امین ارعایا , شهلا شریفی , محمود الیاسی , بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (34), شماره (34), سال (2014-11), صفحات (89-120)
 63. حیدرعلی امینی , مسیح اله نعمتی , شهلا شریفی , انواع ترمیم ها و جایگاه انها در توالی نوبت ها در گفت و گوهای روزمره زبان فارسی, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (32), شماره (32), سال (2014-5), صفحات (167-183)
 64. سارا اربابی , شهلا شریفی , علی مشهدی , تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دو زبانه های آذری- فارسی, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-8), صفحات (1-18)
 65. رضا پیش قدم , شهلا شریفی , آتنا عطاران , بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (55-77)
 66. سحر محمداسماعیل زاده , شهلا شریفی , سید محسن اصغری نکاح , حمید طیرانی نیک نژاد , تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک, شنوایی شناسی- Audiology, دوره (23), شماره (5), سال (2014-12), صفحات (52-59)
 67. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , تأثیر مؤلفه های واژگانی بر میزان صراحت و پوشیدگویی در متون مطبوعاتی, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (15), شماره (25), سال (2014-5), صفحات (171-196)
 68. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , قاعده آموزی: شیوه ای جدید در آموزش صیغه افعال زبان انگلیسی به فارسی زبانان بر پایه اصول زبانشناسی, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-1), صفحات (65-84)
 69. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بررسی آموزه های ایدئولوژیک در پاره ای از آثار ادبیات کودک ایران در گروه های سنی «د» و «ه», تفکر و کودک, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (17-38)
 70. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , معرفی روی کرد معیار در رده شناسی صرفی و نمود آن در برخی گویش ها و زبان های رایج در ایران, زبان پژوهی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-1), صفحات (47-70)
 71. سیده مریم فضائلی , شهلا شریفی , بررسی طرحواره های قدرتی در برخی ضرب المثل های زبان فارسی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (5), شماره (1), سال (2013-7), صفحات (131-144)
 72. مجتبی نامورفرگی , شهلا شریفی , تقسیم بندی جدید انواع باهم آیی های واژگانی با در نظر گرفتن ویژگیهای فرامتنی درشکل گیری انواع با هم آیی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (4), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (39-62)
 73. لیلا عرفانیان قنسولی , شهلا شریفی , مهدی مشکوه الدینی , اهداف استفاده از نمونه های مختلف زبان تمثیلی با رویکرد زبانشناسی شناختی, تازه های علوم شناختی, دوره (16), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (29-38)
 74. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بررسی رده شناختی مقوله قمر در ساخت رویدادی افعال حرکتی در زبان فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (5), شماره (18), سال (2014-8), صفحات (71-89)
 75. مهناز آزادمنش , شهلا شریفی , بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی, پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (8), شماره (23), سال (2012-2), صفحات (21-35)
 76. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , مقایسه انگیختگی آوایی در فاصله زمانی دویست ساله, مطالعات زبانی و بلاغی, دوره (3), شماره (5), سال (2012-7), صفحات (103-120)
 77. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و بررسی احتمال حدس معنای واژگان مرکب و اشتقاقی در فرایند ترجمه, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (23-39)
 78. مجتبی نامورفرگی , شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی مشکوه الدینی , اعظم استاجی , استفاده از الگوی طیف نگاشتی واکه ها به عنوان کلیدی برای بازشناسی حقوقی سخنگو, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (195-219)
 79. علی ایزانلو , شهلا شریفی , شیوه ای نادر در خوانش زمان: مفاهیم نیم روز و نیمه شب، به عنوان نقاط ارجاعی، در یک زبان اشاره خانگی, زبان و زبان شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (111-127)
 80. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , مقایسه و بررسی واژه های اشتقاقی از دویست سال پیش تاکنون از نقطه نظر انگیختگی, پژوهشهای زبانی, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (19-38)
 81. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , بررسی عرفان و معنا در حکایت امیر و خفته از مثنوی معنوی, ادیان و عرفان, دوره (43), شماره (2), سال (2011-3), صفحات (77-97)
 82. شهلا شریفی , بررسی برخی نکات ساختواژی در مورد واژه بست های ضمیری در گویش کاخکی, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (3), شماره (2), سال (2012-3), صفحات (1-15)
 83. شهلا شریفی , زهرا حامدی شیروان , بررسی استعاره در ادبیات کودک و نوجوان در چهارچوب زبان شناسی شناختی, تفکر و کودک, دوره (1), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (39-63)
 84. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , بررسی انگیختگی واژگانی در واژه های مرکب زبان فارسی در دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی), زبان پژوهی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-12), صفحات (155-175)
 85. شهلا شریفی , محمدرضا پهلوان نژاد , مهناز آزادمنش , بررسی و مقایسه عوامل دخیل در معناداری و کارکرد پاره گفتارهای واکنشی در گفت و گوهای فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (3), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (85-112)
 86. شهلا شریفی , ساناز علی پور , بررسی مقایسه ای میزان عدم تحقق قواعدد اصل مشارکت گرایس در یک نمایشنامه فارسی و یک نمایشنامه انگلیسی, زبان و زبان شناسی, دوره (5), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (47-68)
 87. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , بررسی انگیختگی معنایی در زبان فارسی نوشتاری دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال(دویست سال پیش و مقطع کنونی), ادب و زبان فارسی, دوره (26), شماره (29), سال (2011-4), صفحات (213-232)
 88. علی ایزانلو , شهلا شریفی , ابزارهای انگیختگی در نشانه های زبان اشاره:بررسی وجوه معنایی دلالت در یک زبان اشاره خانگی, پژوهش های زبان شناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2011-1), صفحات (37-56)
 89. شهلا شریفی , رضا زمردیان , نظام مطابقه در گویش کاخکی, نامه فرهنگستان, دوره (5), شماره (1), سال (2009-1), صفحات (2-18)
 90. شهلا شریفی , الهام ضیایی قوچان عتیق , بررسی میزان تأثیر بسامد بر طول واژه, پژوهش نامه فرهنگ و ادب, دوره (6), شماره (10), سال (2011-1), صفحات (162-171)
 91. شهلا شریفی , سیده مریم فضائلی , چگونگی نمود رابطه قدرت در قالب شیوه بیان در برخی از نامه های مولانا, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (2), شماره (3), سال (2011-2), صفحات (173-204)
 92. شهلا شریفی , سریرا کرامتی یزدی , معرفی نظریه انگاره معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داده های زبان فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (1), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (89-109)
 93. شهلا شریفی , لیلا عرفانیان قونسولی , نمود زبانی تمایلات فمنیستی در رمان خوشه های خشم, زن در فرهنگ و هنر, دوره (1), شماره (3), سال (2010-5), صفحات (7-21)
 94. شهلا شریفی , بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناختی, پژوهش های زبان شناسی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-12), صفحات (47-62)
 95. شهلا شریفی , سریرا کرامتی یزدی , بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور, متن پژوهی ادبی, دوره (13), شماره (42), سال (2010-3), صفحات (109-132)
 96. شهلا شریفی , پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان, پژوهشنامه ادب غنایی, دوره (6), شماره (10), سال (2008-7), صفحات (53-66)
 97. شهلا شریفی , الهام دارچینیان , بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (1), شماره (1), سال (2009-11), صفحات (127-149)
 98. شهلا شریفی , آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی, زبان و زبان شناسی, دوره (4), شماره (1), سال (2008-5), صفحات (77-92)
 99. شهلا شریفی , رویکرد دستور زایشی و برخی دستورهای منشعب از آن به واژه و مدخل های واژگانی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (40), شماره (4), سال (2008-2), صفحات (91-114)
 100. شهلا شریفی , رویکرد حوزه ای به ذهن و زبان از منظر عصب شناسی و زبانشناسی, زبان و زبان شناسی, دوره (2), شماره (1), سال (2006-5), صفحات (61-74)
 101. محمد دبیرمقدم , شهلا شریفی , بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-9)
 102. شهلا شریفی , رابطه زبان و ژنتیک و یافته های جدید علمی در مورد ژن زبان, زبان و زبان شناسی, سال (2006-3)

انگلیسی

 1. Shahla Sharifi , سید مهران همام , Maryam Moeindarbari , Ali Alizadeh , A Study on Some Language Impairments in Patients with Lewy Body Spectrum Disorders, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (25), No (1), Year (2022-12), Pages (2-5)
 2. Leila Erfaniyan Qonsouli , Shahla Sharifi , Semantic comprehension of idioms, Review of Cognitive Linguistics, Volume (18), No (1), Year (2020-8), Pages (1-18)
 3. Sarah Yazdani , Shahla Sharifi , محسن فروغی پور , Atiyeh Kamyabi Gol , Semantic memory and multiple sclerosis: when names do not come easily, Neuropsychological Trends, No (26), Year (2019-11), Pages (45-61)
 4. Shirin Sheykh Farshi , Mahmood Reza Ghorban Sabbagh , Shahla Sharifi , Studying characterization in Arthur Miller’sThe Crucible, Pragmatics and Cognition, Volume (25), No (2), Year (2018-1), Pages (310-336)
 5. Sarah Yazdani , Shahla Sharifi , محسن فروغی پور , Atiyeh Kamyabi Gol , Is Everything a Challenge for Multiple Sclerosis patients? Nonverbal Semantic Memory Performance in Iranian Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients, Bangladesh Journal of Medical Science, Volume (20), No (2), Year (2021-2), Pages (390-395)
 6. Seyyedeh Maryam Fazaeli , Seyed Amir Amin Yazdi , Shahla Sharifi , Davood Sobhani-Rad , Mohammad Reza Ehsaei , Theory of Mind in Adults with Traumatic Brain Injury, Trauma Monthly, Volume (23), No (4), Year (0-)
 7. Ehsan Asgarian , Mohsen Kahani , Shahla Sharifi , The Impact of Sentiment Features on the Sentiment Polarity Classification in Persian Reviews, Cognitive Computation, Volume (10), No (1), Year (2018-2), Pages (117-135)
 8. Zahra Azizi Mahmoodabad , Shahla Sharifi , ماندانا نوربخش , The Tilt Model Acoustic Survey of Intonation in Children with Sever Autism, International Journal of English Linguistics, Volume (6), No (4), Year (2016-11), Pages (78-86)
 9. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , A Survey of Event Schemas on the Quran (Ar-rahman Sura, Open Journal of Education, Volume (1), No (2), Year (2013-4), Pages (91-97)
 10. Mahmoud Elyasi , Shahla Sharifi , massoumeh khodaei moghaddam , Xaste nabâŠi(d)” as a culture specific act in Persian, Journal of Advances in Lingustics, Volume (4), No (1), Year (2014-5), Pages (283-289)
 11. sara yazdani , Shahla Sharifi , Mahmoud Elyasi , Exploring Hedges and Boosters in 9/11 English Front Page News Articles, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (4), No (3), Year (2014-3), Pages (301-313)
 12. sara yazdani , Shahla Sharifi , Mahmoud Elyasi , Interactional Metadiscourse in English and Persian News Articles about 9/11, Theory and Practice in Language Studies, Volume (4), No (2), Year (2014-2), Pages (428-434)
 13. massoumeh khodaei moghaddam , Mahmoud Elyasi , Shahla Sharifi , bebaxŠid (Excuse Me) as a multicutural speech act in Persian, Theory and Practice in Language Studies, Volume (4), No (3), Year (2014-3), Pages (641-646)
 14. Mojtaba Namvar Fargi , Shahla Sharifi , Mohammad Reza Pahlavannezhad , Azam Estaji , Mahdi Meshkato Dini , Using Exact Formant Structure of Persian Vowels as a Cue for Forensic Speaker Recognition, Language in India, Volume (13), No (6), Year (2013-6), Pages (1-20)
 15. leila erfaniyan , Shahla Sharifi , Mahdi Meshkato Dini , A Survey on Optimal Innovation and Salience Hypothesis in the Persian Advertisment, Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, Volume (3), No (12), Year (2013-9), Pages (342-353)
 16. leila erfaniyan , Shahla Sharifi , Mahdi Meshkato Dini , Cognitive Linguistics: The Study of Discourse Goals of Using Different Types of Figurative Language, Anglisticum, Volume (2), No (5), Year (2013-10), Pages (124-131)
 17. Fahime Abbasian , Shahla Sharifi , The Relationship between Culture Shock and Sociolinguistic Shock: A Case Study of Non-Persian Speaking Learners, Open Journal of Social Science Research, Volume (1), No (6), Year (2013-7), Pages (154-159)
 18. Sahar Mohammad Esmaeilzadeh , Shahla Sharifi , hamid tayarani niknezhad , Auditory-Verbal Music Play Therapy: An Integrated Approach, گوش، گلو، بینی و حنجره ایران-Iranian Journal of Otorhinolaryngology, Volume (25), No (4), Year (2013-9), Pages (197-207)
 19. Amir Karimi pour , Sahar Mohammad Esmaeilzadeh , Shahla Sharifi , The Analysis of The Main Conversatioon Ending Strategies of Persian Phone Conversations, Open Journal of Social Science Research, Volume (1), No (4), Year (2013-2), Pages (86-93)
 20. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , A Comparative Study of Word Formation processes of Ilami kurdish and English, Open Journal of Education, Volume (1), No (3), Year (2013-5), Pages (83-90)
 21. fakhteh nakhavali , Shahla Sharifi , On Sex Discrimination in Persian Proverbs, Theory and Practice in Language Studies, Volume (3), No (1), Year (2013-1), Pages (195-200)
 22. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , A Typological Description of Word Order-Rules in Kurdish(Ilami Dialect, International Journal of Linguistics, Volume (5), No (1), Year (2013-2), Pages (19-34)
 23. Mahmoud Elyasi , Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , A Functional Description of Narratives Produced by Kurdish-Persian Bilinguals, Asian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume (2), No (1), Year (2013-2), Pages (99-107)
 24. Shahla Sharifi , Mahmoud Elyasi , Amir Karimi pour , The Analysis of Language Change in The Kurdish Narratives Produced by 60 Kurdish-Persian Bilinguals, Asian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume (2), No (1), Year (2013-2), Pages (92-98)
 25. Amir Karimi pour , Shahla Sharifi , Katharina Müller  , kə and xu as Parallel Focus Markers in Ilami Dialect of Kurdish, International Journal of Research in Linguistics and Lexicography, Volume (1), No (4), Year (2012-12), Pages (29-36)
 26. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , Figurative Use of Animal Names in Kurdish Idioms (Ilami Dialect), International Journal of Research in Linguistics and Lexicography, Volume (1), No (4), Year (2012-12), Pages (1-10)
 27. Shahla Sharifi , Shima Ebrahimi , A Study on Historical Etymology and causes of Collocations in Persian Language, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (4), Year (2012-11), Pages (67-82)
 28. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , Event Schemas and Thematic Roles in Ilami Dialect of Kurdish, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (4), Year (2012-12), Pages (129-138)
 29. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , Head and Face parts naming in Kurdish: Lexical diversity and productivity, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (3), Year (2012-9), Pages (523-535)
 30. Shahla Sharifi , Amir Karimi pour , Thematic roles and Grammatical Features of Cursing and Blessing Speech Acts in Kurdish(Ilami Dialect, Studies in Literature and Language, Volume (5), No (1), Year (2012-8), Pages (54-58)
 31. Shahla Sharifi , Shima Ebrahimi , Assessing Speech Acts of Curses and Prayers in Persian, Theory and Practice in Language Studies, Volume (2), No (9), Year (2012-9), Pages (1911-1916)
 32. Shahla Sharifi , ailin firooziyan , aida firooziyan , Role of Body Members in Constructing Metaphors in Persian Political Texts, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (3), No (3), Year (2012-10), Pages (171-178)
 33. Shahla Sharifi , Mahnaz Azadmanesh , Persian Back Channel Responses in Formal Versus Informal Contexts, Linguistic Discovery, Volume (10), No (2), Year (2012-7), Pages (109-118)
 34. Shahla Sharifi , ailin firooziyan , aida firooziyan , A Survey on Persian Metaphors in Political texts from Cognitive Point of View, Studies in Literature and Language, Volume (4), No (2), Year (2012-4), Pages (70-76)
 35. Shahla Sharifi , Seyyedeh Maryam Fazaeli , A Study of Grammatical Relation Heirarchy in the Contemporary Written Persian Language, Us-China Foreign Language, Volume (9), No (10), Year (2011-10), Pages (611-625)
 36. Shahla Sharifi , Mahnaz Azadmanesh , Speakers' Cues Inviting Back Channel Responses in Spontaneous Persian Conversation, Us-China Foreign Language, Volume (9), No (11), Year (2011-11), Pages (586-699)
 37. Ali Izanloo , Shahla Sharifi , A novel system of telling the time: The case of midday and midnight as focal points in a home sign language, Journal of Languages and Culture, Volume (1), No (2), Year (2010-8), Pages (15-21)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. معصومه خدایی مقدم , عطیه کامیابی گل , شهلا شریفی , Validation of a Content Analysis Checklist for Teaching Persian to Non-Persians and English Textbooks , National Conference on New Issues, Innovations, and Challenges in English Language Education , 2022-12-21
 2. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان , دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران , 2018-09-25
 3. نرجس بانو صبوری , شهلا شریفی , بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر , نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی , 2019-02-25
 4. شهلا شریفی , لیلا تابش فر , تکوین فعل «است » در زبان فارسی , نخستین همایش ملی تحقیقات ادبی , 2019-02-25
 5. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی ریشه شناختی چند واژه گیلکی از مناطق کوهستانی شرق گیلان , چهارمین همایش گویشها و زبانهای ایرانی , 2019-03-05
 6. شهلا شریفی , زهرا حامدی شیروان , بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی , سومین همایش ادبیات کودک(شعر کودک و نوجوان) , 2011-05-09
 7. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان , دهمین همایش بین المللی زبانشناسی ایران , 2018-09-25
 8. فاطمه پیوندی , شهلا شریفی , اعظم استاجی , بررسی طنین معنایی عبارت احتیاط امیز «شاید» در داستان معاصر «باغ بلور» , نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی , 2018-03-07
 9. شهلا شریفی , نرجس بانو صبوری , ریشه شناسی چند واژه بیرجندی , نهمین همایش ملی پژوهشهایی در زبان و ادبیات فارسی , 2018-03-07
 10. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , مرجان تقی پور , بررسی الگوهای مکث در زبان فارسی , سومین همایش ملی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی , 2014-11-15
 11. , شهلا شریفی , نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی , سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01
 12. , شهلا شریفی , نگاهی رده شناختی به پسوندهای تصغیرساز در زبان فارسی و گویش سیستانی , سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , 2016-03-01
 13. حمید طیرانی نیک نژاد , شهلا شریفی , محمد مهدی قاسمی , معرفی یک پروتکل توانبخشی در کودکان با اسیب شنوایی , چهارمین سمپوزیوم علمی خانواده و کودک کم شنوا , 2015-09-29
 14. الناز اقبالی فرزقی , شهلا شریفی , علی مشهدی , بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کلامی در مردان فارسی زبان 30-25 سال با استفاده از نسخه فارسی آزمون ری , سومین کنفرانس روان شناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی , 2016-08-25
 15. الناز اقبالی فرزقی , شهلا شریفی , علی مشهدی , بررسی ازمون حافظه و یادگیری شنوایی کلامی ری , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان , 2016-01-28
 16. شهلا شریفی , زهرا حامدی شیروان , بررسی استعاره های شناختی و مدل شناختی خشم و کینه در پنج داستان از شاهنامه فردوسی , همایش مخاطب شناسی شاهنامه و شعر حماسی فارسی , 2013-05-15
 17. شهلا شریفی , بررسی کسره اضافه در ساخت اضافه زبان فارسی و برخی گویش های خراسان رضوی و جنوبی: تنوعات و تبعات , نهمین همایش زبان شناسی ایران , 2015-02-24
 18. شیما ابراهیمی , شهلا شریفی , بررسی انسجام واژگانی با هم ایی در قصیده تحفه الافکار امیر علیشیر نوایی , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار و خدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-02-07
 19. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , هلیا حامدی شیروان , بررسی مدل شناختی عشق در دیوان حکیم نزاری قهستانی , همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی , 2014-05-21
 20. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بررسی ایدئولوژی دینی در ادبیات کودک در چارچوب رویکرد تامپسون , چهارمین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان , 2013-04-30
 21. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بازتاب مسائل اجتماعی سیاسی دوران مشروطه در داستان کوتاه «رجل سیاسی» محمدعلی جمالزاده در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی , نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2014-08-27
 22. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بررسی و تحلیل شطحیات عارف نامی، بایزید بسطامی از منظر تحلیل گفتمان انتقادی خودی و ناخودی در ایدئولوژی بایزید , دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی , 2013-11-02
 23. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , مهدی مشکوه الدینی , چگونگی درک کنایه بر اساس فرضیه شناخت بنیاد برجستگی تدریجی , نخستین همایش ملی عصب-روانشناسی زبان , 2014-05-08
 24. شهلا شریفی , مجتبی پردل فدافن , نگاهی به رباعبات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائوموف , دومین همایش ملی نقد ادبی با رویکرد نشانه نشاسی ادبیات , 2012-03-01
 25. ماهرخ علم زاده , شهلا شریفی , علی غنائی چمن آباد , بررسی تآثیر متغیر سن بر یادگیری زبان خارجی , The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-15
 26. ماهرخ علم زاده , شهلا شریفی , علی غنائی چمن آباد , اعتباریابی \"پرسش نامه تجربه و مهارت زبانی(LEAP-Q) در جامعه فارسی زبانان , The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-15
 27. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی , هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران , 2013-09-04
 28. شهلا شریفی , فهیمه عباسیان , Cultural Intelligence and Its Implications in Foreign Language Field , The First National Conference in Teaching English, Literature and Translation , 2013-08-15
 29. مرضیه مشتاق پور , شهلا شریفی , تحلیل گفتمان شعر «سوره تماشا» بر اساس نشانه شناسی لایه ای , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2013-05-14
 30. فرزانه غنی , شهلا شریفی , بررسی محتوا و کنش پرسشها در گفتمان پزشک و بیمار بر اساس چارچوب روشهای پرسش زبانی , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2013-05-14
 31. گراناز نادرنژاد , شهلا شریفی , بررسی و مقایسه کتاب فارسی تکمیلی نهضت سواد اموزی با فارسی تکمیلی دوره دبستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی , دومین همایش ملی اموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2013-05-14
 32. شهلا شریفی , بررسی رویکرد کل - واژه یا ساختواژه بدون تقطیع به عنوان یک رویکرد واژه - بنیاد حقیقی , هشتمین همایش زبان شناسی ایران , 2013-02-12
 33. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی , نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی , 2013-02-27
 34. شهلا شریفی , زهرا حامدی شیروان , تحلیل گفتمان تبلیغات بازرگانی: بررسی کاربرد زبان و گفتمان در اقناع و متقاعدسازی مخاطبان از منظر تحلیل گفتمان , نخستین همایش ملی زبان و زبان شناسی , 2013-02-27
 35. شهلا شریفی , فرزانه غنی , بررسی انواع پاسخهای بیماران در گفتمان پزشک و بیمار , دومین هم اندیشی تحلیل گفتمان و کاربردشناسی , 2012-12-20
 36. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی رابطه راهکارها و ساختارهای آموزشی در گسترش دوره های تحت وب , نخستین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان , 2012-10-30
 37. شهلا شریفی , آزیتا خزاعی , بررسی علل تفاوتها و شباهتهای ساخت واژی روابط خویشاوندی در گویشهای خراسان , نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی(گذشته و حال) , 2012-06-07
 38. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار , همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 39. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان , چهارمین همایش ملی آموزش(با نگاهی ویژه بر آموزش اثربخش) , 2012-05-16
 40. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , بررسی وندهای زایا و غیرزایا در فارسی معاصر , سومین هم اندیشی صرف , 2012-03-08
 41. شهلا شریفی , مجتبی پردل فدافن , نگاهی به رباعیات خیام بر اساس نظریه گفتمان لاکلائو و موف , دومین همایش ملی نقد ادبی ایران(نشانه شناسی ادبیات) , 2012-03-01
 42. شهلا شریفی , سریرا کرامتی یزدی , نقش زبان انگلیسی در تآثیرگذاری فرهنگی بر دیدگاه مذهبی برخی از زبان آموزان ایرانی مؤسسات آموزش زبان انگلیسی مشهد , اولین کنفرانس چالش ها و ضرورتهای توجه به فرهنگ در کیفیت آموزش زبانهای خارجی , 2011-12-14
 43. ابوالفضل اخلاقی , شهلا شریفی , شاهنامه فردوسی: پیوندگاه ایران, تاجیکستان و ازبکستان , همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16
 44. زهرا حامدی شیروان , شهلا شریفی , بررسی و توصیف کاربرد حروف اضافه به همراه افعال در شاهنامه فردوسی , همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16
 45. شهلا شریفی , ابوالفضل اخلاقی , بررسی فرآیند قاعده افزایی در شاهنامه فردوسی , همایش آغاز هزاره دوم شاهنامه , 2011-05-16
 46. شهلا شریفی , مریم سادات اسلامی , بررسی نظام واژگان خویشاوندی در گویش مازندرانی , ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2011-06-06
 47. شهلا شریفی , بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد از دیدگاه معناشناسی شناختی , ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2011-06-06
 48. شهلا شریفی , زهرا حامدی شیروان , بررسی شعر پریا از احمد شاملو از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی(کاربرد زبان کودکانه و دیگر عناصر زبانی در پوشیده گویی و بیان غیرمستقیم) , سومین همایش ادبیات کودک(شعر کودک و نوجوان) , 2011-05-09
 49. شهلا شریفی , آیلین فیروزیان پوراصفهانی , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا , نقد و بررسی فرهنگ واژ های فارسی سره , 2011-02-22
 50. شهلا شریفی , آیلین فیروزیان پوراصفهانی , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , گسترش یا تخصیص حوزه های معنایی واژه ها در لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی امروز: مطالعه موردی واژه سر , نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا , 2011-02-22
 51. شهلا شریفی , نونا میامئی , بررسی استعاره های شناختی در منظومه -صدای پای آب-سهراب سپهری , هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی , 2011-01-18
 52. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , بررسی رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسیط نسبت به واژگان مرکب و اشتقاقی , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 53. شهلا شریفی , ابوالفضل اخلاقی , بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار نیمایوشیج و نقش آنها در بازتاب جریان فکری او , همایش نیمایوشیج (تا صبح دمان) , 2011-01-05
 54. شهلا شریفی , الهام اخلاقی باقوجری , بررسی ساختواژه گویش بیرجندی بر اساس رویکرد رده شناسی معیار , همایش بین المللی گویش های مناطق کویری ایران , 2010-12-01
 55. لیلا عرفانیان قونسولی , شهلا شریفی , بررسی رابطه صورت و معنا در انواع مختلف واژه و احتمال تقدم آموزش واژگان بسیط نسبت به واژگان مرکب و اشتقاقی , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 56. شهلا شریفی , محبوبه نورا , آسیب شناسی ترجمه های متون ادبیات فارسی(بررسی موردی ترجمه رباعیات عمر خیام) , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 57. بهمن زندی , شهلا شریفی , سیلا سلطانی , بررسی ابزارهای انسجامی در کتابهای بخوانیم دوره ابتدایی و مقایسه آن با انشاهای دانش آموزان پایه پنجم , پنجمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی , 2010-11-01
 58. شهلا شریفی , زهرا سادات حسینی , محبوبه نورا , بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی , فردوسی و زبان فارسی , 2010-05-14
 59. شهلا شریفی , واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی , پنجمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2010-09-15
 60. شهلا شریفی , تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری غیرفارسی آموزان و تأثیر آن در روند بهبود آموزش , همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 61. راحله کریمی فیض ابادی , شهلا شریفی , بررسی داستان حسنک وزیر از دیگاه تحلیل گفتمان انتقادی , همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 62. شهلا شریفی , بررسی گفتمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان تربت حیدریه در مجلس هشتم , همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22
 63. شهلا شریفی , , رنگها و نمادهای دوره میانه از خلال سطور بجا مانده از این دوره , همایش ملی زبان شناسی، کتیبه ها و متون , 2009-02-21
 64. شهلا شریفی , تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی , همایش ملی زبانشناسی، کتیبه ها و متون , 2009-02-21
 65. شهلا شریفی , بررسی اهمیت با هم آیی های واژگانی زبان فارسی در امر آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , سمینار آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , 2008-12-25
 66. شهلا شریفی , برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان , دومین گد هم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی , 2007-08-26
 67. شهلا شریفی , تفاوت یادگیری زبان اول و دوم از دیدگاه عصب شناسی زبان , نخستین همایش انجمن زبان شناسی ایران , 2005-04-01