مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. لیلا رضایی مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , توسعه رهبری مدیران آموزشی در دنیای ووکا (VUCA), آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (10), شماره (37), سال (2023-10), صفحات (110-142)
 2. شیوا جلایری لایین , حسین جعفری ثانی , غزل جلایری لایین , قوم نگاری چالش های معلمان غیر بومی در مدارس دارای خرده فرهنگ های بومی, پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (4), شماره (11), سال (2022-7), صفحات (21-42)
 3. محجوبه الهی باغان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , حسین جعفری ثانی , جایگاه اخلاق مراقبتی در برنامۀ درسی تربیت معلم: دورۀ آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (42), سال (2021-9), صفحات (1-17)
 4. اعظم محمدزاده قصر , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , تحلیل وضعیت موجود و شناسایی رویکرد بدیل محیط های یادگیری کارآموزی در برنامه های درسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد, آموزش مهندسی ایران, دوره (23), شماره (91), سال (2021-10), صفحات (55-72)
 5. آمنه ملامحمدی , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , مهناز معلم , ارزیابی برنامه درسی برخط: فراتحلیل از مولفه ها، معیارها و استانداردهای آموزش عالی, اندیشه های نوین تربیتی, سال (2020-7)
 6. زهرا وقاری زمهریر , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (25), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (123-147)
 7. زهرا ماشاالهی نژاد , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , شیوا جلایری لایین , تحلیل محتوای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از منظر توجه به مولفه های محیط زیست, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (16), شماره (63), سال (2020-1), صفحات (122-138)
 8. غلامعلی سیفی , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (7), شماره (20), سال (2018-2), صفحات (7-32)
 9. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , محمد اکبری بورنگ , طراحی الگوی برنامه درسی آموزش ترکیبی برای نظام آموزش عالی براساس الگوی اَکِر, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (26), سال (2017-7), صفحات (1-16)
 10. داوود رحمانی‌زاده , حسین جعفری ثانی , سارا داوود نیا , نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی رضایت شغلی معلمان, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (10), شماره (3), سال (2015-6), صفحات (57-67)
 11. محمد اکبری بورنگ , علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد , طراحی و اعتبار یابی الگوی تدریس مجازی با کیفیت در نظام آموزش عالی ایران, پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-4), صفحات (73-106)
 12. حسین جعفری ثانی , زهرا حجازی , زهرا وقاری زمهریر , بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان, راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (4), شماره (7), سال (2017-1), صفحات (1-21)
 13. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , ارزیابی میزان هم خوانی برنامه های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده دوره دوم ابتدایی در پرورش شایستگی های پژوهشی, مطالعات برنامه درسی, دوره (11), شماره (44), سال (2017-5), صفحات (141-164)
 14. مهدی حسین پناه , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , حسین کارشکی , طراحی مدل شایستگی های پژوهشی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (5), شماره (10), سال (2017-3), صفحات (155-194)
 15. حسین جعفری ثانی , سید کاظم علوی لنگرودی , حمیده پاک مهر , تعیین سهم پیش‌ پراکندگی رویکردهای برنامه‌ درسی در گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان علوم انسانی, پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (3), شماره (12), سال (2016-6), صفحات (37-46)
 16. امین بابادی , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , شناسایی گونه های غالب و غایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی, پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (23), شماره (28), سال (2015-12), صفحات (67-83)
 17. حسین جعفری ثانی , طیبه خونیکی درمیان , سمیه زارع , نقش نگرش مدیران مدارس نسبت به مدیریت دانش در کارایی آنان, پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (9), شماره (39), سال (2014-9), صفحات (1-22)
 18. حسن اسلامیان , حسین جعفری ثانی , زهره گودرزی , زهرا اسلامیان , رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران, آموزش در علوم پزشکی, دوره (14), شماره (8), سال (2014-11), صفحات (685-694)
 19. حسین جعفری ثانی , مجتبی حسینی , فروزان سادات هاشمی جزی , ملیحه لطفی , بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی, راهبردهای شناختی در یادگیری, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (31-48)
 20. سیدعلی قادری , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , محمد امین ترابی زاده , بررسی ابعاد و چالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده) نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان, مهارت آموزی, دوره (2), شماره (7), سال (2014-5), صفحات (121-136)
 21. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق از دیدگاه اساتید دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (14), سال (2014-7), صفحات (74-87)
 22. حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , حمیده پاک مهر , شناسایی الگوی تلفیق برنامه‌ درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظاردانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی, مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (5), شماره (4), سال (2013-12), صفحات (119-134)
 23. مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , مهوش کاظمی قره چه , فرآیند تولید محتوای الکترونیکی بر اساس مدل p3 و نقش ابزارهای تألیف محتوای الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی, پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد, دوره (9), شماره (38), سال (2014-6), صفحات (95-116)
 24. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی, رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, دوره (4), شماره (3), سال (2013-9), صفحات (63-82)
 25. حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , محسن زارعی نوجینی , حمیده پاک مهر , ویژگی‌های کلیدی برنامه درسی مبتنی بر آموش الکترونیکی در آموزش عالی, آموزش عالی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2013-5), صفحات (163-187)
 26. مهوش کاظمی قره چه , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , ارزیابی کیفیت مراحل تولید محتوای الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1390, مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (71-99)
 27. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , نقش کیفیت تدریس اساتید و مولفه های آن در توسعه تفکر انتقادی دانشجویان: فرصت ها و چالش های برنامه درسی در آموزش عالی, مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (9), شماره (16), سال (2013-3), صفحات (17-39)
 28. حسین کارشکی , حسین جعفری ثانی , فاطمه ارفع بلوچی , ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (11), شماره (38), سال (2013-9), صفحات (103-115)
 29. سکینه محبی امین , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , سیدامیر امین یزدی , وضعیت تدریس خلاق از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (13), شماره (6), سال (2013-9), صفحات (509-518)
 30. حسین جعفری ثانی , فاطمه بلوچ زاده , سمیه بهمن آبادی , رابطه ارزشیابی کلاسی ادراک شده تبحری محور و عملکردی محور با خود راهبری در یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد, دوره (7), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (41-51)
 31. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (18), شماره (66), سال (2013-1), صفحات (75-97)
 32. حسین جعفری ثانی , حمیده پاک مهر , حسن اسلامیان , بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (10), سال (2013-7), صفحات (108-121)
 33. حسین جعفری ثانی , اعظم محمدزاده قصر , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , سبک های یادگیری و نقش آن بر یادگیری خودراهبردانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (11), سال (2013-2), صفحات (842-853)
 34. حسین جعفری ثانی , انسی کرامتی , بررسی نگرش اعضای هیئت علمی در باره رابطه بین فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خویش, پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (18), شماره (64), سال (2012-9), صفحات (1-17)
 35. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی, پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (7), سال (2012-12), صفحات (1-17)
 36. حسین جعفری ثانی , حمیده پاک مهر , علیرضا عقیلی , تأثیر الگوی کاوشگری بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان در حل مسائل درس فیزیک, روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (7), شماره (22), سال (2012-3), صفحات (1-20)
 37. زهرا عابدیان , مریم نوایی , حسین جعفری ثانی , آرین آرانی , سعید ابراهیم زاده , مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار در باره نوع زایمان, زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (15), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (25-35)
 38. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (12), شماره (3), سال (2012-6), صفحات (210-219)
 39. حجی محمد نوروزی , سید مصطفی محسنی زاده , حسین جعفری ثانی , سعید ابراهیم زاده , تأثیر تدریس با تلفیق دو الگوی آموزشی همیاری و یادگیری در حد تسلط بر یادگیری مبحث علایم حیاتی : تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد, آموزش در علوم پزشکی, دوره (11), شماره (5), سال (2011-12), صفحات (556-568)
 40. محسن دیبایی صابر , حسین جعفری ثانی , محسن آیتی , میزان درگیری برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی(پایه سوم و چهارم) با مهارت های سواد خواندن بر اساس مطالعه بین المللی پرلز, نوآوری های آموزشی, دوره (9), شماره (36), سال (2011-3), صفحات (29-49)
 41. مرضیه دهقانی , مقصود امین خندقی , حسین جعفری ثانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی, پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (99-126)
 42. حسین جعفری ثانی , محمد حسن فرخ زاده , محمد علی معموری , تأثیر الگوی تدریس پیش‌سازمان‌دهنده بر یادگیری درس شیمی عمومی, پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی, دوره (3), شماره (10), سال (2009-11), صفحات (64-73)
 43. حسین جعفری ثانی , مریم رحمتی , میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی, مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (4), شماره (6), سال (2007-9), صفحات (39-54)
 44. حسین جعفری ثانی , ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی, پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری, دوره (2), شماره (3), سال (1998-6), صفحات (69-86)
 45. حسین جعفری ثانی , تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم, تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-6), صفحات (57-67)
 46. حسین جعفری ثانی , نرگس قربانی , تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی, نوآوری های آموزشی, دوره (7), شماره (28), سال (2009-3), صفحات (157-178)
 47. حسین جعفری ثانی , مطالعه تأثیر به کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده, مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2007-9), صفحات (115-136)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. حسین جعفری ثانی , میترا دهنوی , مرتضی کرمی , تجربیات معلمان از آماده ‌سازی آنان در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , ششمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی تربیت معلم , 2023-05-04
 2. شیوا جلایری لائین , علیرضا مهرابی , حسین جعفری ثانی , محسن آیتی , چالش‌های پداگوژیکی معلمان مدارس ابتدایی در آموزش مجازی در دوره گسترش بحران کرونا: تجارب معلمان مناطق مرزی , همایش ملی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 3. شیوا جلایری , حسین جعفری ثانی , چالش های آموزش در مناطق دارای خرده فرهنگ در دوران بحران کوید19: تجارب زیسته معلمان بومی , همایش ملی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 4. حسین جعفری ثانی , فاطمه فرج پوربناب , چالش های آموزش زبان دانش آموزان پایه اول ابتدایی در آموزش مجازی در دوران کرونا با نگاهی به پسا کرونا , همایش ملی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 5. نرجس شیرک , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , تضمین کیفیت بیرونی آموزش عالی در دوران همه گیری کووید 19: تجارب کشورهای اروپایی , همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 6. لیلا رضایی مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , شایستگی شبکه سازی دانش آموختگان رشته مدیریت آموزشی: ضرورتی در عصر پساکرونا , همایش ملی هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا , 2022-03-09
 7. عاطفه سالاری فورک , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , لیلا رضایی مقدم , مؤلفه‌های تدریس اثربخش در درس کارآفرینی در دانشگاه , اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال , 2020-12-02
 8. عاطفه سالاری فورک , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , لیلا رضایی مقدم , مؤلفه‌های تدریس اثربخش در درس کارآفرینی در دانشگاه , اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال , 2020-12-02
 9. حسین جعفری ثانی , فاطمه فرج پور بناب , استلزامات رویکرد کل نگر برای آموزش الکترونیکی در محیط های شغلی , اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال , 2020-12-02
 10. مهرنازسادات رضوانیان , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های شایستگی تدریس معلمان مبتنی بر دیدگاه‌های آینده‌نگرانه جهانی , اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال , 2020-12-02
 11. حسین جعفری ثانی , نرجس شیرک , تجربه زیسته دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان از نقش برنامه های درسی در راستای مأموریت تربیت‌معلم شایسته , اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال , 2020-12-02
 12. حسین جعفری ثانی , فاطمه فرج پوربناب , تعارض اجرای آموزش سنتی در بستر یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی: نقش راهبردهای یاددهی – یادگیری در کاهش تعارض , چـالشهای یادگیـری الکتـرونیکی در آمـوزش عـالی , 2020-07-20
 13. الهه حسین پور یزدانی , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , مؤلفه‌های تدریس در موقعیت‌های یاددهی-یادگیری روییدنی , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری در دوره ابتدایی , 2020-04-16
 14. آمنه ملامحمدی , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , ارزیابی طراحی برنامه درسی برخط بر اساس نگرش دانشجویان دانشگاه‌های تهران , دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی , 2019-06-12
 15. حسین جعفری ثانی , لیلا رضایی مقدم , دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی در آینه تضمین کیفیت: تجارب کارشناسان نظارت و ارزیابی , دومین کنفرانس بین المللی و سیزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی , 2019-06-12
 16. طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محجوبه الهی باغان , حسین جعفری ثانی , نظریه اخلاق مراقبتی نادینگز و دلالتهای تربیتی آن برای برنامه درسی پیش دبستانی , برنامه درسی آموزش پیش از دبستان، فرصت ها و چالش ها ، , 2018-11-14
 17. حسین جعفری ثانی , علی جهان , زهره شاهسون , شناسایی مسائل و چالش های تضمین کیفیت و ارائه راه کارها برای نظام آموزش عالی مهارتی: دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای , نخستین همایش بین المللی و دواردهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی , 2018-05-09
 18. حسین جعفری ثانی , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , زهره شاهسون , چالش ها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه ها و مراکزآموزش عالی دولتی در ایران , نخستین همایش بین المللی و دواردهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی , 2018-05-09
 19. حسین جعفری ثانی , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , مصطفی هدایتی باویل , زهره شاهسون قره غونی , چالشها و مشکلات تضمین کیفیت آموزش عالی با تأکید بر دانشگا هها و مراکز آموزش عالی دولتی در ایران , نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی , 2018-05-09
 20. حسین جعفری ثانی , علی جهان , زهره شاهسون قره غونی , شناسایی مسائل و چالش های تضمین کیفیت و ارائه راهکارها برای نظام آموزش عالی مهارتی: دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه¬ای , نخستین همایش بین‌المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی , 2018-05-09
 21. مرضیه کهندل , حسین جعفری ثانی , مرتضی کرمی , در جستجوی الگوی اثربخش آموزش ضمن خدمت معلمان , اولین همایش ملی مدیریت، علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات آموزش و پرورش , 2016-03-10
 22. مرضیه کهندل , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , اصلاح مقررات و بهبود ساختار آموزش ضمن خدمت راهکاری برای توسعه حرفه ای معلمان , سومین کنفرانس آموزش و توسعه منابع انسانی , 2016-02-21
 23. حسن اسلامیان , حسین جعفری ثانی , زهرا اسلامیان , اسماء سعادت منش , تأملی بر میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثر بخش توسط استادان دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش مجازی ره‌آوران آموزش , 2013-05-18
 24. حسین جعفری ثانی , فرزانه دیمه کارحقیقی , میزان استفاده دبیران از الگوی تدریس حل مساله وفرایند های آن در دبیرستان های دخترانه تیزهوشان , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05
 25. حسین جعفری ثانی , اعظم محمدزاده قصر , حمیده پاک مهر , پژوهش قوم نگاری در برنامه درسی پنهان:راهبردی در تغییر برنامه درسی , همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05
 26. حسین جعفری ثانی , معصومه قائمی پور , غلامعلی سیفی , مقایسه ورابطه ی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان داخلی وخارجی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد , آموزش عالی فرامرزی , 2014-05-14
 27. سیدعلی قادری , مرتضی کرمی , حسین جعفری ثانی , محمد امین ترابی زاده , بررسی ابعاد وچالشهای اجرای برنامه های درسی جدید (بازنگری شده)نظام آموزش عالی مهارتی از دیدگاه مجریان , سومین همایش ملی ودومین همایش بین المللی مهارت آموزی واشتغال , 2014-05-07
 28. حسین جعفری ثانی , مریم فراست , بررسی علل سرقت علمی سایبری در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد , اولین کنگره بین‌المللی و ششمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , 2013-10-23
 29. حسین جعفری ثانی , محمد مهدی مؤمنی , حمیده پاک مهر , سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی , اولین همایش مجازی ره‌آوران آموزش , 2013-05-18
 30. حسین جعفری ثانی , سیده کلثوم رضائی اصل , لزوم بکارگیری اصول آنداراگوژی در آموزش‌های مهارت آموزی بزرگسالان در مراکز فنی و حرفه‌ای , نخستین همایش ملی مهارت آموزی و اشتغال در ایران , 2012-06-20
 31. حسین جعفری ثانی , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , یاسر سلطانی احمدچالی , نقش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و رضایت از زندگی در پیشرفت تحصیلی , اولین همایش ملی روان‌شناسی تربیتی , 2012-05-24
 32. حسین جعفری ثانی , مریم باغانی , بررسی نقش برنامه‌های درسی در جهت‌دهی فارغ‌التحصیلان دختر، به رشته‌های دانشگاهی خاص , اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 , 2011-10-30
 33. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی , کیفیت تدریس در آموزش عالی: آموزش یا پژوهش؟ , اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404 , 2011-10-30
 34. حسین جعفری ثانی , اصغر ابراهیمی هرستانی , مرتضی کرمی , راهکارهای پیشگیری از وقوع انحرافات جنسی , پنجمین کنگره خانواده و سلامت , 2011-10-27
 35. زهرا عابدیان , مریم نوایی , سهید ابراهیم زاده , حسین جعفری ثانی , آرین آرانی , مقایسه تاثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر اگاهی و نگرش زنان نخست باردار در باره نوع زایمان , اولین کنگره بین المللی مامایی و بهداشت باروری ایران , 2011-05-24
 36. سید مصطفی محسنی‌زاده , حجی محمد نوروزی , حسین جعفری ثانی , سعید ابراهیم زاده , تأثیر آموزش بر مبنای تلفیق دو روش آموزش همیاری و تسلط یاب بر یادگیری دانشجویان , دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی , 2011-04-30
 37. حسین شکوهی فرد , حسین جعفری ثانی , چالش‌های آموزش علوم و فناوری در ایران , همایش بین المللی آموزش علوم و فناوری با تأکید بر جهان اسلام , 2011-07-10
 38. حسین جعفری ثانی , مریم فراست , بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان , سومین همایش ملی آموزش , 2011-05-18
 39. حسین جعفری ثانی , مریم فراست , بررسی تأثیر روش تدریس ایفای نقش و تفحص گروهی بر خود راهبری دانش‌ آموزان دبیرستان , سومین همایش ملی آموزش , 2011-05-18
 40. حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد , شناسایی رویکردها و الگوهای ملی و منطقه‌ای در تصمیم گیری‌های برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 41. حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد , تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 42. حسین جعفری ثانی , محمود سعیدی رضوانی , محسن زارعی نوجینی , تبیین معیارهای برنامه درسی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی از دید متخصصان برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 43. حسین جعفری ثانی , مریم رحمتی , ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 44. حسین جعفری ثانی , محمد مهدی مومنی , حمیده پاک مهر , سنجش میزان کارآمدی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی درس زبان انگلیسی و ریاضی دوره متوسطه از منظر معیارهای اساسی طراحی برنامه درسی , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 45. حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد , تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 46. حسین جعفری ثانی , مریم رحمتی , ارزیابی برنامه درسی تعلیمات اجتماعی پایه پنجم بر اساس سه محور مهم در طراحی برنامه درسی( راهبردی برای تحول در طراحی محتوای برنامه درسی) , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 47. سروه پرنگ , ناهید گلمکانی , جبراییل موفق , حسین جعفری ثانی , بررسی دیدگاه دانشجویان مامایی پیرامون تجویز منطقی دارو(E) , دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی , 2011-04-30
 48. حسین جعفری ثانی , زینت جلایری لائین , محمود سعیدی رضوانی , محسن نوغانی دخت بهمنی , بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران , همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , 2011-05-18
 49. حمیده پاک مهر , مرضیه دهقانی , حسین جعفری ثانی , بررسی چالش‌های مدیریتی در آموزش و پرورش : نگاهی دیگر از منظر دبیران , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کار آفرینی , 2011-02-16
 50. حجی محمد نوروزی , سید مصطفی محسنی زاده , حسین جعفری ثانی , بررسی تأثیر آموزش تلفیقی بر یادگیری مبحث علایم حیاتی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل , همایش سراسرس مراقبت مبتنی بر شواهد , 2010-10-20
 51. حمیده پاک مهر , حسین جعفری ثانی , بررسی رابطه باورهای خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , همایش کشوری دانشجویان پرستاری , 2010-12-19
 52. حسین جعفری ثانی , فاطمه معلم علی آبادی , سنجش تمایل اساتید دانشگاه به مشارکت در قلمروهای برنامه درسی , دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران , 2010-05-19
 53. مرضیه دهقانی , میر محمد سید عباس زاده , حسین جعفری ثانی , چالش‌های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه‌ها در مقایسه با آموزش و پرورش , نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , 2009-10-21
 54. حسین شکوهی فرد , حسین جعفری ثانی , ضرورت و جایگاه تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش عالی , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20
 55. مریم حبیبی پور , حسین جعفری ثانی , حسین فکوری حاجی یار , مجید حبیبی پور , بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20
 56. مجید حبیبی پور , مریم حبیبی پور , حسین جعفری ثانی , علی اکبر زمندی , برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20
 57. حسین جعفری ثانی , رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت , همایش ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان , 1999-10-08
 58. زهرا حسین پناه طرقی , حسین جعفری ثانی , زینت جلایری لائین , تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20
 59. عبداله مهاجرگلیان , حسن اسلامیان , حسین جعفری ثانی , بررسی انطباق سرفصل های گرایش علوم تربیتی با وظایف و مهارت های شغلی دانشجویان این رشته , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20
 60. مرضیه دهقانی , حسین جعفری ثانی , چالش های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه ها در مقایسه با آموزش و پرورش , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , 2009-10-20
 61. حسین جعفری ثانی , اسدا... زنگویی , تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی , اولین همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی , 2007-01-17
 62. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , حسین شکوهی فرد , مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه , اولین همایش ملی خانواده، دانشجو و دانشگاه , 2009-05-13
 63. حسین جعفری ثانی , غلامعلی سیفی , محمد یوسف آبادی , تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی , جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی , 2009-06-14
 64. حسین جعفری ثانی , ام البنین علی اصغری , سکینه محبی امین , تحلیل منابع آموزش های غیر رسمی سازمان‌های آتش‌نشانی، نیروی انتظامی و هلال احمر در مدارس مشهد , آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-04-30