بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Ebrahimi Atri


موارد یافت شده: 172

1 - Comparison of the effect of combined open and closed knee chain exercises with and without mobile applications on pain, disability and functional abilities of women with patellofemoral pain syndrome (چکیده)
2 - Comparison of the effects of the motion control versus neutral footwear on the selected gait kinematic parameters among 10-12-year-old boys with genu valgum deformity (چکیده)
3 - The Impact of Functional Movement Screening (FMS)-Derived Exercise Program on Core Muscle Endurance and Dynamic Postural Control in Preventing Anterior Cruciate Ligament Injuries in Female Soccer Players (چکیده)
4 - Th Role of Gymnastics Training on Development of Motor Skills and Health-related Physical Fitness in Children Aged 4–12 Years: A Narrative Review (چکیده)
5 - The Effect of Eight Weeks of Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) Training on Functional Movement Screen of Inactive Girls 8 to 12 Years Old (چکیده)
6 - تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی ثبات عصبی-عضلانی پویا(DNS) و بازی های چند مهارتی خلاق بر راستای قامت، توانایی های عملکردی و میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان 17-14 سال مبتلا به اضافه وزن / چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یکسو کور (چکیده)
7 - Study the prevalence and types of sports injury during floor exercises 8 to 11 years Iranian elite girl artistic gymnasts. (چکیده)
8 - The investigation of prevalence of lower extremity injuries in Iranian Elite Female Artistic Gymnasts: Study on two Women’s Artistic Gymnastics Apparatus (Floor exercise & Uneven bars). (چکیده)
9 - The Investigation of the rates of prevalence and causes of sport injuries in Iranian elite girl collegiate artistic gymnasts. (چکیده)
10 - Functional Movement Screen™ (FMS) as a musculoskeletal injuries prediction tool (چکیده)
11 - تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (چکیده)
12 - مقایسه تاثیر تمرین‌های ثبات دهنده مرکزی، ماساژ و رفلکسولوژی کف پا بر درد و عملکرد مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال (چکیده)
13 - مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال (چکیده)
14 - Assessing changes in static and dynamic postural stability in youth football players following the FIFA 11+ injury prevention program (چکیده)
15 - The Effect of Prehabilitation on the Self-Reported Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review (چکیده)
16 - Knee Muscle Activity During Jump Landing Tasks Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Review Study (چکیده)
17 - The Effects of FIFA 11+ Kids Prevention Program on Kinematic Risk Factors for ACL Injury in Preadolescent Female Soccer Players: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
18 - نقش کلیدی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در طول همه گیری کووید- 91یک مطالعه مروری (چکیده)
19 - The Association of Trunk and Hip Kinematic With Knee Abduction Angle During Single-Leg Landing (چکیده)
20 - Muscle injuries in sport (چکیده)
21 - اثر 8هفته تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال بر میزان کمردرد وتعادل زنان سالمند (چکیده)
22 - نقش کلیدی تمرین و فعالیت بدنی و بازتوانی حرکتی در بیماران مبتلا به رماتوئید آرتریت در دوران کرونا: یک مطالعه مروری (چکیده)
23 - Impacts of physical activity and exercise on physical and mental health in older adults during covid-19 pandemic: a review of literatur (چکیده)
24 - The effects of an 8-week supervised versus unsupervised combined home balance-resistance exercise program on balance, functional mobility, and fear of falling in older adults with a history of falls (چکیده)
25 - Comparing the effects of Pilates exercise and home exercise on functional ability, knee joint range of motion and pain in women aged 50-65 years with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial (چکیده)
26 - تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال (چکیده)
27 - The Effect of a Corrective Exercise Program Based on Scapula Stability on Scapular Upward Rotation and Scapulohumeral Rhythm in Wheelchair Basketball Athletes With Bilateral Scapula Rotational Syndrome (چکیده)
28 - تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید (چکیده)
29 - Comparison the effect of core stabilization training in water and on land in the management of chronic non-specific low back pain (چکیده)
30 - Effect of FIFA 11+ injury prevention program on static and dynamic (چکیده)
31 - The effects of Shoulder Overuse Injury Prevention Exercise Program on Shoulder Joint Proprioception and Muscle Strength in Adolescent Male Handball Players: A Randomized Controlled Trial (چکیده)
32 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
33 - تاثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
34 - تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری (چکیده)
35 - تأثیر بانداژ حمایتی بر نیروهای فشاری و برشی وارده بر مچ پای والیبالیست های دارای مچ پای ناپایدار در حین فرود از پرش (چکیده)
36 - ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی (چکیده)
37 - تاثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی مبتنی بر ثبات اسکاپولا بر سندروم متقاطع فوقانی در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر (چکیده)
38 - اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک (چکیده)
39 - مقایسه اثر بازی اصلاحی در آب و خشکی بر کوژپشتی و دامنه دورکرد مفصل شانه کودکان پسر با کم توانی هوشی (چکیده)
40 - A comparison of water and land-based core strengthening exercise programs on thoracic kyphosis angle and scapular position in young and middle-aged women with kyphosis: A pre-post cohort study (چکیده)
41 - مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان (چکیده)
42 - مقایسه اثر تمرینات منتخب در آب و خشکی با رویکرد ثبات مرکزی بر میزان درد و تعادل پویای زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی (چکیده)
43 - The effect of FIFA 11+ injury prevention program on dynamic balance and knee Isometric Strength of Female players in soccer super league (چکیده)
44 - تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر پایداری قامتی پویای پسران فوتبالیست نوجوان (چکیده)
45 - تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان (چکیده)
46 - مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی (چکیده)
47 - The evaluating of efficacy of Core Stabilization exercises, Massage and foot Reflexology on pain and disability of men with mechanical chronic low back pain (چکیده)
48 - تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان (چکیده)
49 - تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان (چکیده)
50 - تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان (چکیده)
51 - Comparing the Effect of Open and Closed Kinetic Chain Exercises in Patients Suffering From Patellofemoral Pain Syndrome (چکیده)
52 - تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی (چکیده)
53 - The evaluating of efficacy of McKenzie exercises, Massage and foot Reflexology on pain and disability of men with mechanical chronic low back pain (چکیده)
54 - تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا (چکیده)
55 - Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players (چکیده)
56 - مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن (چکیده)
57 - تأثیر برنامه ترکیبی (حرکت ‌درمانی و ماساژ) بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میان‌سال مبتلا به سندروم درد مایوفاشیال عضله ذوزنقه فوقانی (چکیده)
58 - بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
59 - بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی (چکیده)
60 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده (چکیده)
61 - The effect of massage therapy on depression, anxiety and stress in adolescent wrestlers (چکیده)
62 - مقایسه اثر دو پروتکل تمرین هوازی و مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی دیابتی (چکیده)
63 - مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعی (چکیده)
64 - The effect of eight-weeks corrective games on kyphosis angle and postural control in mentally retarded children having kyphosis (چکیده)
65 - بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف (چکیده)
66 - مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال (چکیده)
67 - The effect of common school bags on elementary school girls’ trunk muscles electrical activity (چکیده)
68 - بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا (چکیده)
69 - تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
70 - ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (چکیده)
71 - Injuries at the Iranian Championship in Indoor Rock Climbing (چکیده)
72 - Effects of Different Intensities of Warm up on the Balance of Indoor Climbers (چکیده)
73 - The Comparison of Three Rehabilitation Protocol on Pain and Performance in Women Patients with Non-Specific Chronic Low Back Painc (چکیده)
74 - Does Pronated Foot Predispose the Females to Risk of AnteriorCruciate Ligament injury (چکیده)
75 - بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان (چکیده)
76 - مقایسه تمرینات استقامتی ومقاومتی بر شدت خستگی وتعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
77 - The Comparison of BMC, BMD, T score, and Z score of the Lumbar Spine and Femur between Professional Swimmers and Non-athletes (چکیده)
78 - The Comparison of Bone Mineral Content (BMC) and Bone Area in Professional Water Polo Players and Non-Athletes (چکیده)
79 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females (چکیده)
80 - Regular Aerobic Exercise Decreases Serum Resistin levels In Active Young Females (چکیده)
81 - تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers (چکیده)
82 - تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال (چکیده)
83 - تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان (چکیده)
84 - The Relationship between Body Weight, Body Mass Index (BMI) and Bone Mineral Density (BMD) of the Lumbar Spine and Femoral Neck in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France (چکیده)
85 - Effects of 8 Weeks of Aerobic Exercise on Matrix Metalloproteinase-9 and Tissue Inhibitor Levels in Type II Diabetic Women (چکیده)
86 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
87 - مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
88 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
89 - تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال (چکیده)
90 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
91 - مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
92 - تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
93 - رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
94 - رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (چکیده)
95 - رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان (چکیده)
96 - رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده (چکیده)
97 - The effect of balancing and resistive selected exercise on young footballers dynamic balance (چکیده)
98 - تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان (چکیده)
99 - effect of prefabricated ankle orthoses on postural stability in basketball pleyers with chronic ankle instability (چکیده)
100 - The Effect of Foot Reflexology on the Reduction of Chronic Low Back Pain (چکیده)
101 - میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده درالمپیاد سال 89 خراسان رضوی (چکیده)
102 - بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس (چکیده)
103 - تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
104 - Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Serum Resistin levels and Fat percent in Trained Young Females (چکیده)
105 - تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال (چکیده)
106 - تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده (چکیده)
107 - مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد (چکیده)
108 - بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (چکیده)
109 - Is Osteoporosis and Osteopenia a Health Risk in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France (چکیده)
110 - نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسه قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار (چکیده)
111 - رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی (چکیده)
112 - Comparing resistance and endurance exercise on motor function in woman with multiple sclerosis (چکیده)
113 - مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
114 - رابطه بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
115 - مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی (چکیده)
116 - مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
117 - تاثیر برنامه تمرینی عملکردی بر توانایی حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (چکیده)
118 - تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال (چکیده)
119 - تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات (چکیده)
120 - مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
121 - رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
122 - بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی (چکیده)
123 - رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی (چکیده)
124 - The effects of PNF & static stretching on knee ROM of amputee athletes (چکیده)
125 - تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
126 - The Comparison of Sport Injuries in Different Parts of the Body of Elite Male Volleyball Players (چکیده)
127 - تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار (چکیده)
128 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون رشد پلاسمای زنان جوان (چکیده)
129 - اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار (چکیده)
130 - Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS (چکیده)
131 - The Comparison of Sport Injuries of Professional and Nonprofessional track and field in Iranian Female Students (چکیده)
132 - بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار (چکیده)
133 - The comparison of dynamic equilibrium function before and after delivery (چکیده)
134 - The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight (چکیده)
135 - 8week Aerobic Exercise Effects on Plasma Concentrations of Ghrelin and GH Young Women (چکیده)
136 - تاثیر 8 هفته برنامه پیاده روی بر غلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیر ورزشکار (چکیده)
137 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
138 - The Effects of Water and Land Exercise Programs on Functional Fitness Factors in Elderly Men (چکیده)
139 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
140 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ (چکیده)
141 - بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری (چکیده)
142 - مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار (چکیده)
143 - مقایسه آسیب های ورزشی بین دانشجویان دختر حرفه ای و غیر حرفه ای رشته دو و میدانی سراسر کشور (چکیده)
144 - تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
145 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند (چکیده)
146 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
147 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
148 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند (چکیده)
149 - بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری (چکیده)
150 - Effect of aerobic exercise training on pulmonary activity in asthmatic patients (چکیده)
151 - the investigation of prevalence of lower extremity injuries in Iranian elite female artistic gymnasts:study on two momen s artistic gymnastics appara (چکیده)
152 - تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن (چکیده)
153 - the comparative study of two types of PNF and static stretching in Amputee Athletes (چکیده)
154 - تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی (چکیده)
155 - بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان (چکیده)
156 - بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر (چکیده)
157 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
158 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
159 - بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب (هوازی) بر کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه (چکیده)
160 - ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score (چکیده)
161 - ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون (چکیده)
162 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی (چکیده)
163 - تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط (چکیده)
164 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
165 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور (چکیده)
166 - بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران (چکیده)
167 - بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (چکیده)
168 - بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل) (چکیده)
169 - بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور (چکیده)
170 - بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) . (چکیده)
171 - مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو (چکیده)
172 - Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic Patients (چکیده)