مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حمیدرضا خواجوی , احمد حسن آبادی , مهدی عسکری بدوئی , بررسی اثر افزودن پودر ریشه گیاه فرولا بدرکما (Ferula Badrakema) با و بدون شیرین کننده ساخارین سدیم به جیره بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و متابولیت های خون جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2023-10), صفحات (429-443)
 2. هادی نوروزی , احمد حسن آبادی , اثر افزودن سطوح مختلف بوتیرات کلسیم و گلیسرید اسید بوتیریک به یره غذایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی روده کوچک وه‌های گوشتی, پژوهش های علوم دامی, دوره (32), شماره (4), سال (2023-2), صفحات (1-13)
 3. علی اکبر سالاری , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر مکمل لیزوفسفولیپید در جیره‏های حاوی منابع و سطوح مختلف چربی بر پارامترهای سرم خون، ریخت شناسی روده کوچک، فلور میکروبی سکوم و عملکرد جوجه‌های‌گوشتی در دوره آغازین, پژوهشهای علوم دامی ایران, سال (2022-1)
 4. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , سارا کاوه , عاطفه سیددخت , استفاده از سطوح مختلف دانه خرفه بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (8), شماره (3), سال (2022-10), صفحات (52-61)
 5. فاطمه عزیزعلی آبادی , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , سعید زره داران , اثر سطوح مختلف فیبر خام و چربی یره بر عملکرد وه‌های گوشتی وان با استفاده از مدل رویه‌ی پاسخ, پژوهشهای علوم دامی ایران, سال (2021-9)
 6. احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم , تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی, دامپزشکی ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (25-34)
 7. سیدمحمدرضا صلواتی , احمد حسن آبادی , محسن تیموری , علی اکبر سالاری , بررسی تأثیر استفاده از دانه گندم فرآوری شده با حرارت در جیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی, تولیدات دامی, سال (2021-6)
 8. هادی نوروزی , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , بررسی عادت‌پذیری جوجه‌های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر و تأثیر آن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون و استخوان, پژوهشهای علوم دامی ایران, سال (2021-1)
 9. احمد علی ثابتان شیرازی , محمدجواد آگاه , احمد حسن آبادی , علی داد بوستانی , اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل‌استات در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های‌گوشتی, علوم دامی, دوره (31), شماره (120), سال (2018-11), صفحات (205-2016)
 10. احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم , بررسی اثر افزودن پودر برگ زیتون و دانه گشنیز در جیره بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی, علوم دامی, دوره (33), شماره (127), سال (2020-8), صفحات (135-150)
 11. علی اکبر سالاری , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , ارزش افزوده (ماتریکس) مکمل لیزوفسفولیپیدها بر انرژی قابل متابولیسم انواع چربی و مواد مغذی قابل هضم جیره ذرت- سویا در جوجه‌های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2021-5), صفحات (513-528)
 12. سیدمحمدرضا صلواتی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , تعیین انرژی قابل متابولیسم گندم فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره با و بدون مکمل آنـزیمی بر مرفولوژی روده کوچک و عملکرد جوجه‌های گوشتی در دوره 24 – 11 روزگی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2022-5), صفحات (275-290)
 13. محسن تیموری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , تعیین انرژی قابل متابولیسم ذرت ‌فرآوری شده در دماهای مختلف و اثر آن در جیره‌های با و بدون مکمل آنـزیمی بر عملکرد رشد و مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی در دوره 24 –1 روزگی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2022-5), صفحات (369-388)
 14. احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , تخمین فراسنجه های رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با پودر برگ زیتون و آلفا-توکوفریل استات با استفاده از مدل گومپرتز, پژوهش های علوم دامی, دوره (29), شماره (2), سال (2019-11), صفحات (117-129)
 15. محمود قزاقی , احمد حسن آبادی , مهران مهری , تعیین قابلیت هضم ظاهری و ایلئومی استاندارد شده اسیدهای آمینه ضروری ذرت، گندم، کنجاله سویا و کنجاله گلوتن ذرت در بلدرچین ژاپنی در سن سه هفتگی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (353-364)
 16. احمد ملک زادگان , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسین مروج , حیدر زرقی , تعیین معادلات رگرسیونی پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه‌های گوشتی نر, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (61-73)
 17. حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , فرهاد خلیق قره تپه , برآورد نیاز روی در جیره های گندم-سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد رشد جوجه های گوشتی, تولیدات دامی, دوره (20), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (577-587)
 18. مهدی میهن دوست , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه کامل سویا‌ی برشته شده بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ خروس‌های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2022-5), صفحات (123-135)
 19. بشیر قاسم پور , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر سطح پروتئین و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی, تولیدات دامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (711-726)
 20. حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اکبر یقوبفر , سید عبدالله حسینی , رضا طرقی , اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی, علوم دامی, شماره (21), سال (2017-1), صفحات (67-80)
 21. فاطمه صاحبی اعلا , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (525-540)
 22. احمد حسن آبادی , هادی مرادی پرشکوه , حسنا حاجاتی , بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام، متیونین و بتائین بر عملکرد و شاخص های لاشه جوجه های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (8), شماره (18), سال (2018-3), صفحات (1-9)
 23. نسیم بیدار , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , مهدی وریدی , محمد محسن زاده , اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم در جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (328-339)
 24. احسان امیربیک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت های خونی، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2018-3), صفحات (69-80)
 25. محمد صفائی , احمد حسن آبادی , مجتبی طهمورث پور , اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی, تولیدات دامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (671-684)
 26. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , تأثیر جیره های غذایی اسیدی شده با اسید کلریدریک و بوتیریک بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری پروتئین، طول و جمعیت میکروبی روده کوچک جوجه های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (8), شماره (16), سال (2017-9), صفحات (29-39)
 27. احمد علی ثابتان شیرازی , احمد حسن آبادی , محمد جواد آگاه , حسن نصیری مقدم , تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت‌شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های‌گوشتی, تولیدات دامی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (371-387)
 28. ناصر خاکشورایدلیکی , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی, تولیدات دامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (697-709)
 29. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , مرتضی بهروزلک , سارا بهشتی مقدم , بررسی اثرات سطوح پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد رشد و برخی از خصوصیات ریخت شناسی ژژونوم جوجه های گوشتی, پژوهش های علوم دامی, دوره (26), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (173-183)
 30. محمدرضا نصیری , علیرضا حق پرست , محمد محسن زاده , احمد حسن آبادی , خدیجه نصیری , زهرا رودباری , محمد دوستی , تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (154-161)
 31. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , تأثیر جیره‌‌‌‌های اسیدی شده با اسید کلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه‌‌‌‌های گوشتی ماده, تولیدات دامی, دوره (18), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (323-334)
 32. پرتو محمودی , احمد حسن آبادی , حسنا حاجاتی , مهری جوادی , اثرات لسیتین سویا، روغن سویا و چربی حیوانی بر عملکرد و بیان ژن SREBP-1 در جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2015-11), صفحات (294-304)
 33. احسان شیخ سامانی , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانومولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (96-107)
 34. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , سارا بهشتی مقدم , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2016-2), صفحات (447-455)
 35. آویسا اخوان خالقی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , احمدرضا راجی , اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (437-446)
 36. فرشته جمیلی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , حیدر زرقی , اثر سطح استفاده از مولتی آنزیم های مختلف تجاری بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم مواد مغذی گندم, تولیدات دامی, دوره (18), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (287-297)
 37. مصطفی غلامی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , حسنا حاجاتی , اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2015-7), صفحات (139-152)
 38. کریم سعیدی اول نوقابی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , خشایار پورنیا , مقایسه اولین فایتاز ایرانی با نوع مشابه وارداتی بر عملکرد، فراسنجه های خون و قابلیت هضم در جوجه گوشتی نر تغذیه شده با سطوح مختلف فسفر, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-6), صفحات (60-70)
 39. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (47-57)
 40. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-7), صفحات (9-18)
 41. سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی , اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (351-358)
 42. سمیرا حسن پورباشی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (189-196)
 43. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن اندامهای داخلی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (5), شماره (9), سال (2014-4), صفحات (25-35)
 44. زهرا عبدالهی زاوه , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (112-118)
 45. وفا متجدد , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیر ه های حاوی سطوح مختلف گندم, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (11-19)
 46. امیرحسین علیزاده قمصری , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , رضا طرقی , بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (3), شماره (5), سال (2012-9), صفحات (24-39)
 47. عباس حسین پور , احمد حسن آبادی , محمد حسین شهیر , حسنا حاجاتی , تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در دوره آغازین و رشد, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (191-198)
 48. حسنا حاجاتی , منصور رضایی , احمد حسن آبادی , تأثیر شدت های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (182-190)
 49. احمد حسن آبادی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , حسنا حاجاتی , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی, پژوهش های تولیدات دامی, دوره (2), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (24-34)
 50. حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , نسیم بیدار , تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (115-121)
 51. احمد حسن آبادی , موسی حسینی , فهیمه علی پورخشت , بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2011-11), صفحات (204-210)
 52. احمد حسن آبادی , مرتضی صفرخانلو , بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخصهای عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (9-14)
 53. مهدی ملکیان , احمد حسن آبادی , تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2011-6), صفحات (1-8)
 54. احمد حسن آبادی , امیرحسین علیزاده قمصری , بررسی اثرات فیتات و فیتاز بر قابلیت هضم پروتئین ها در جیره غذایی پرندگان, چکاوک, دوره (15), شماره (3), سال (2006-9), صفحات (89-97)
 55. احمد حسن آبادی , سعید خلجی , تغذیه شتر مرغ, چکاوک, دوره (16), شماره (1), سال (2007-4), صفحات (45-65)
 56. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , جواد پوررضا , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه و برخی از شاخصهای عملکرد در جوجه های گوشتی نر, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-4), صفحات (49-56)
 57. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , جواد پوررضا , داگلاس کورور , تعیین فاکتور ابقای بیکربنات به منظور استفاده در روش اکسیداسیون اسید آمینه شاخص در مرغ‌های مادر گوشتی, علوم آب و خاک, دوره (9), شماره (4), سال (2006-1), صفحات (181-189)
 58. احمد حسن آبادی , حمید امانلو , مهدی زمانیان , ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ کنجاله ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮدر ﺿﺎﻳﻌﺎت کشتارگاه ﻃﻴﻮر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺟﻮﺟﻪ های ﮔﻮﺷﺘﻲ, فناوریهای ﻧﻮﻳﻦ کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2007-4), صفحات (25-43)
 59. یاسمن قبادی , احمد حسن آبادی , احسان شهرامی , اثرات استفاده از جیره های غذایی حاوی سطوح پائین کلسیم و فسفر قابل دسترس بر عملکرد جوجه های گوشتی نر, پژوهش های علوم دامی, دوره (4), شماره (2), سال (2010-12), صفحات (89-102)
 60. مجتبی زاغری , هادی سیاح زاده , علیرضا جعفری اروری , سمیه نظافتی , احمد حسن آبادی , محمد حسین شهیر , روح اله گایکانی , اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغهای تخمگذار, علوم دامی ایران, دوره (40), شماره (3), سال (2009-10), صفحات (19-29)
 61. امیرحسین علیزاده قمصری , احمد حسن آبادی , اثرات فیتاز میکروبی و کلسیم جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر, دانش کشاورزی, دوره (18), شماره (2), سال (2008-7), صفحات (129-141)
 62. احمد حسن آبادی , محمد مهدی پوررابری , بررسی اثرات تراکم گله بر عملکرد، برخی از متابولیتهای خون و شاخصهای لاشه جوجه های گوشتی, پژوهش های علوم دامی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-7), صفحات (137-155)
 63. احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان , حسن نصیری مقدم , تأثیر محدودیت غذایی در سنین پایین بر عملکرد و غلظت تیروکسین سرم خون جوجه های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2010-3), صفحات (57-66)
 64. حسن نصیری مقدم , منصور رضائی , احمد حسن آبادی , تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (2), سال (2006-12), صفحات (33-44)
 65. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2009-8), صفحات (9-17)
 66. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مادر گوشتی, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (63), شماره (1), سال (2008-1), صفحات (53-57)

انگلیسی

 1. Fatemeh Azizaliabadi , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Saeed Zerehdaran , Hadi Noruzi , The Effects of Sugar Beet Pulp with Tallow and Soybean Oil on Broiler Chicken Performance and Jejunum Morphology, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (13), No (3), Year (2023-9), Pages (545-556)
 2. Fatemeh Azizaliabadi , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Saeed Zerehdaran , Hadi Noruzi , Evaluation of the Effect of Different Levels of Fiber and Fat on Young Broilers’ Performance, pH, and Viscosity of Digesta Using Response Surface Methodology, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (13), No (2), Year (2023-5), Pages (333-343)
 3. Mahmoud Ghazaghi , Ahmad Hassanabadi , Mehran Mehri , Apparent and standardized ileal amino acid digestibilities of corn, wheat, soybean meal, and corn gluten meal in quail chicks, Poultry Science, Volume (102), No (2), Year (2023-2), Pages (102314-102321)
 4. Mahboob Heidari , Hadi Mohebalian , Ahmad Hassanabadi , The Effects of in ovo Injection of Nanocurcumin and Vitamin E on Immune Responses and Growth Performance of Broiler Chickens under Heat Stress, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (20), No (5), Year (2021-5), Pages (124-133)
 5. Fatemeh Azizaliabadi , Hadi Noruzi , Ahmad Hassanabadi , Effect of different levels of green tea (Camellia sinensis) and mulberry (Morus alba) leaves powder on performance, carcass characteristics, immune response and intestinal morphology of broiler chickens, Veterinary Medicine and Science, Volume (9), No (3), Year (2023-5), Pages (1281-1291)
 6. Heydar Zarghi , Ahmad Hassanabadi , Nafiseh Barzegar , Effect of organic and inorganic manganese supplementation on performance and eggshell quality in aged laying hens, Veterinary Medicine and Science, Volume (9), No (3), Year (2023-5), Pages (1256-1268)
 7. Hadi Noruzi , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Fatemeh Azizaliabadi , Effects of dietary calcium and phosphorus restrictions on growth performance, intestinal morphology, nutrient retention, and tibia characteristics in broiler chickens, British Poultry Science, Volume (64), No (2), Year (2022-10), Pages (231-241)
 8. SALAH ALSHERIFY , Ahmad Hassanabadi , Saeed Zerehdaran , Hassan Nassiri Moghaddam , The Effect of Herbal Product (NBS Superfood) Supplementation on Egg Quality Traits in Commercial Laying Hens, Poultry Science Journal, Volume (10), No (2), Year (2022-9), Pages (251-267)
 9. Sadaf Saidi , Ahmad Hassanabadi , Mahdieh Zaeemi , Effects of cold stress on growth performance, carcass traits and tibia attributes in broiler chickens with thiram‐induced dyschondroplasia, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (107), No (2), Year (2023-3), Pages (659-670)
 10. Ali Al-Mamury , Ahmad Hassanabadi , Saeed Zerehdaran , Hassan Nassiri Moghaddam , Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Broiler Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Response and Blood Metabolites, Poultry Science Journal, Volume (10), No (1), Year (2022-8), Pages (59-70)
 11. Heydar Zarghi , Abolghasem Golian , Ahmad Hassanabadi , Farhad Khaligh Gharetappe , Effect of Supplemental Zinc on Performance, Nutrient Digestibility, Jejunum Architecture, and Immune Response in Broiler chickens Fed Wheat-Soy Diets, Anais da Academia Brasileira de Ciencias, Volume (94), No (2), Year (2022-1)
 12. SALAH ALSHERIFY , Ahmad Hassanabadi , Saeed Zerehdaran , Hassan Nassiri Moghaddam , Supplementing a Herbal Product (NBS Superfood) in Diets Varying in Energy and Protein Levels: Effects on Productive Performance, Immune Response and Blood Parameters in Commercial Laying Hens, Poultry Science Journal, Volume (10), No (1), Year (2022-8), Pages (45-58)
 13. Heydar Zarghi , Abolghasem Golian , Ahmad Hassanabadi , Farhad Khaligh Gharetappe , Effect of zinc and phytase supplementation on performance, immune response, digestibility and intestinal features in broilers fed a wheat-soybean meal diet, Italian Journal of Animal Science, Volume (21), No (1), Year (2022-12), Pages (430-444)
 14. fateme sahebi ala , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hossein Rajaei-Sharifabadi , Effects of replacement different levels and sources of methionine with betaine on jejunal morphology, duodenal mitochondrial respiration, and lipid peroxidation in heat-stressed broiler chickens, Italian Journal of Animal Science, Volume (20), No (1), Year (2021-10), Pages (1601-1611)
 15. Ali Al-Mamury , Ahmad Hassanabadi , Saeed Zerehdaran , Hassan Nassiri Moghaddam , Effects of Dietary Supplementation of a Herbal Product (NBS Superfood) on Growth Performance, Intestinal Morphology, Immune Status and Blood Metabolites in Broiler Chickens, Poultry Science Journal, Volume (9), No (2), Year (2022-2), Pages (245-254)
 16. mohsen teymuri , Ahmad Hassanabadi , Influence of corn conditioning temperature and enzyme supplementation on growth performance, nutrient utilisation and intestine morphology of broilers fed mash corn-soy diets, Italian Journal of Animal Science, Volume (20), No (1), Year (2021-1), Pages (1015-1028)
 17. Fatemeh Azizaliabadi , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Saeed Zerehdaran , Optimisation of broilers performance to different dietary levels of fibre and different levels and sources of fat from 0 to 14 days of age, Italian Journal of Animal Science, Volume (20), No (1), Year (2021-1), Pages (395-405)
 18. fateme sahebi ala , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Effect of replacement different methionine levels and sources with betaine on blood metabolites, breast muscle morphology and immune response in heat-stressed broiler chickens, Italian Journal of Animal Science, Volume (20), No (1), Year (2021-1), Pages (33-45)
 19. Zeyad Kamal Abdulkadhim Imari , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Response of broiler chickens to calcium and phosphorus restriction: Effects on growth performance, carcase traits, tibia characteristics and total tract retention of nutrients, Italian Journal of Animal Science, Volume (19), No (1), Year (2020-12), Pages (929-939)
 20. mohammad safaei , Ahmad Hassanabadi , Effects of Dietary Nucleotide Supplementation on Growth Performance, Internal Organs, Blood Metabolites, and HIF-1α mRNA Expression in Ascites Induced Broiler Chickens, Poultry Science Journal, Volume (8), No (2), Year (2020-11), Pages (135-143)
 21. Mahboob Heidari , Ahmad Hassanabadi , Hadi Mohebalian , Effects of in ovo injection of nanocurcumin and vitamin E on antioxidant status, immune responses, intestinal morphology and growth performance of broiler chickens exposed to heat stress, Journal of Livestock Science and Technologies, Volume (8), No (1), Year (2020-7), Pages (17-27)
 22. Zeyad Kamal Abdulkadhim Imari , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect different levels of calcium and phosphorus with and without probiotics inclusion on growth performance, carcass traits and jejunum morphology of broiler chickens, University of Babylon journal-جامعه بابل: العلوم الهندسیه, Volume (28), No (1), Year (2020-3), Pages (55-69)
 23. Zeyad Kamal Abdulkadhim Imari , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of probiotic on growth performance and bone characteristics of broilers fed to a basal diets restricted by calcium and available phosphorus, جامعة کربلاء - Journal of Kerbala University, Volume (18), No (1), Year (2020-1), Pages (1-12)
 24. Reza Bakhshalinejad , Ahmad Hassanabadi , Robert A. Swick , Dietary sources and levels of selenium supplements affect growth performance, carcass yield, meat quality and tissue selenium deposition in broilers, Animal Nutrition, Volume (5), No (3), Year (2019-9), Pages (256-263)
 25. Farhad Khaligh Gharetappe , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Abolghasem Golian , Gholam ali Kalidari , Effect of probiotic administration route and dietary nutrient density on growth performance, gut health, and some hematological variables in healthy or Eimeria-infected broiler chickens, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (9), No (3), Year (2019-9), Pages (473-485)
 26. Mahmoud Ghazaghi , Ahmad Hassanabadi , Mehran Mehri , Pre-cecal phosphorus digestibility for corn, wheat, soybean meal, and corn gluten meal in growing Japanese quails from 28 to 32 d of age, Animal Nutrition, Volume (5), No (2), Year (2019-6), Pages (148-151)
 27. fateme sahebi ala , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Effects of dietary supplemental methionine source and betaine replacement on the growth performance and activity of mitochondrial respiratory chain enzymes in normal and heat‐stressed broiler chickens, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (103), No (1), Year (2018-9), Pages (87-99)
 28. seyed morteza eftekhari , Ahmad Hassanabadi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune responses, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristics of broiler chickens, Journal of Applied Animal Research, Volume (46), No (1), Year (2018-8), Pages (1336-1343)
 29. Ali Nabizadeh , Abolghasem Golian , Ahmad Hassanabadi , Saeed Zerehdaran , Effects of isolated soy protein and broken rice in corn-soy pre-starter diet on performance, intestinal microflora, and gut morphology in broiler chickens, Journal of Applied Poultry Research, Volume (27), No (2), Year (2018-5), Pages (133-144)
 30. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , Mohammadreza Nassiri , The Effect of Grape Seed Extract Supplementation on Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Immune Responses in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (8), No (1), Year (2018-3), Pages (109-117)
 31. Reza Bakhshalinejad , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Heydar Zarghi , The effects of dietary calcium iodate on productive performance, egg quality and iodine accumulation in eggs of laying hens, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (102), No (3), Year (2018-1), Pages (746-754)
 32. atefeh abedini , Ahmad Hassanabadi , Nazar Afzali , Hassan Kermanshahi , The effect of different dietary levels of Pennyroyal (Mentha Pulegium L.), probiotic and antibiotic on performance, carcass characteristics and, sellected nutrients digestibility in broiler chickens, Archives of Medical Laboratory Sciences, Volume (3), No (2), Year (2017-12), Pages (15-22)
 33. mohammad safaei , Ahmad Hassanabadi , Mojtaba Tahmoorespur , Role of Nucleotides Supplementation in Reduce Rate of Pulmonary Hypertension Syndrome in Broiler Chickens, Transylvanian Review, Volume (25), No (19), Year (2017-10), Pages (4886-4891)
 34. Reza Akbari Moghaddam Kakhki , Reza Bakhshalinejad , Ahmad Hassanabadi , P. Ferket , Effects of dietary organic zinc and α- tocopheryl acetate supplements On Growth Performance, Meat Quality, Tissues Minerals, And α-tocopherol Deposition In Broiler Chickens, Poultry Science, Volume (96), No (5), Year (2017-5), Pages (1257-1267)
 35. Farhad Khaligh Gharetappe , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Abolghasem Golian , Gholam ali Kalidari , Effects of in ovo injection of chrysin, quercetin and ascorbic acid on hatchability, somatic attributes, hepatic oxidative status and early post‐hatch performance of broiler chicks, Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Volume (102), No (1), Year (2017-1)
 36. Ali Nabizadeh , Abolghasem Golian , Ahmad Hassanabadi , Saeed Zerehdaran , Effects of Nutrient Density and exogenous enzymesin Starter Diet on Performance, Intestinal Microflora, Gut Morphology and Immune Response of Broiler Chickens, Brazilian Journal of Poultry Science, Volume (19), No (3), Year (2017-9), Pages (509-518)
 37. Saeed Naderinejad , F. Zaefarian , M.R. Abdollahi , Ahmad Hassanabadi , Hassan Kermanshahi , V. Ravindran , Influence of feed form and particle size on performance,nutrient utilisation, and gastrointestinal tract developmentand morphometry in broiler starters fed maize-based diets, Animal Feed Science and Technology, Volume (215), No (5), Year (2016-4), Pages (92-104)
 38. Fahimeh Alipour khesht , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of plant extracts derived from thyme on male broiler performance, Poultry Science, Volume (94), No (11), Year (2015-11), Pages (2630-2634)
 39. Nahid Fazli , Ahmad Hassanabadi , Majid Mottaghitalab , Hosna Hajati , Manipulation of broiler chickens sex differentiation by in ovo injection of aromatase inhibitors, and garlic and tomato extracts, Poultry Science, Volume (94), No (11), Year (2015-11), Pages (2778-2783)
 40. H. Souri , A. Khatibjoo , K. Taherpoor , Ahmad Hassanabadi , F. Fattahnia , M. Askari , Effect of Thymus vulgaris and Satureja khuzestanica Ethanolic Extracts on Broiler Chickens’ Performance and Immune Response, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (2), Year (2015-6), Pages (437-446)
 41. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , Mohammadreza Nassiri , The Effect of Grape Seed Extract and Vitamin C Feed Supplements Carcass Characteristics, Gut Morphology and Ileal Microflora in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (1), Year (2015-3), Pages (155-165)
 42. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , Mohammadreza Nassiri , The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress, Italian Journal of Animal Science, Volume (14), No (3), Year (2015-7), Pages (1-9)
 43. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , Mohammadreza Nassiri , The effect of in ovo injection of grape seed extract and vitamin C on hatchability, antioxidant activity, yolk sac weight, performance and ileal micro flora of broiler chickens, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (4), No (12), Year (2014-12), Pages (633-638)
 44. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Asadollah Teimouri Yansari , The Effect of Dietary Supplementation of Prebiotic and Probiotic on Performance, Humoral Immunity Responses and Egg Hatchability in Broiler Breeders, Poultry Science Journal, Volume (2), No (1), Year (2014-4), Pages (1-13)
 45. Farhad Khaligh Gharetappe , Ahmad Hassanabadi , Hossein Semnaninezhad , Mohammadreza Nassiri , The effect of dietary tarragon (Artemisia dracunculus L.) and peppermint (Mentha piperita L.) leaves on growth performance and antibody response of broiler chickens, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (5), No (2), Year (2015-6), Pages (403-409)
 46. Mona Azadegan Mehr , Ahmad Hassanabadi , Seyed Ali Mirghelenj , Hassan Kermanshahi , Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid on immune status and blood biochemical factors of broiler chickens, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (12), No (2), Year (2014-5), Pages (455-461)
 47. Mona Azadegan Mehr , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Supplementation of clove essential oils and probiotic on blood components, lymphoid organs and immune response in broiler chickens, Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, Volume (4), No (4), Year (2014-2), Pages (218-223)
 48. Mona Azadegan Mehr , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Supplementation of Clove Essential Oils and Probiotic to the Broiler’s Diet on Performance, Carcass Traits and Blood Components, Iranian Journal of Applied Animal Science, Volume (4), No (1), Year (2014-1), Pages (117-122)
 49. safa zhaleh , Abolghasem Golian , Ahmad Hassanabadi , S.A. mirghelenj , Effects of Graded Levels of Full Fat Soybean Extruded at Different Temperatures on Performance and Blood Metabolites of Broiler Chickens, African Journal of Biotechnology, Volume (11), No (87), Year (2012-10), Pages (15380-15386)
 50. Fahimeh Alipour khesht , Ahmad Hassanabadi , Effects of sterol regulatory element-binding protein (SREBP) in chickens, Lipids in Health and Disease, Volume (11), No (20), Year (2012-2), Pages (1-7)
 51. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Park W. Waldroup , Effects of Dietary Supplementation with Pumpkin oil (Cucurbita pepo) on Performance and Blood Fat of Broiler Chickens during Finisher Period, American Journal of Animal and Veterinary Sciences, Volume (6), No (1), Year (2011-3), Pages (40-44)
 52. A. Alizadeh-Ghamsari , Ahmad Hassanabadi , M.A. Leslie , Effects of Dietary Phytase, Calcium and Phosphorus on Performance, Nutrient Utilization and Blood Parameters of Male Broiler Chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (6), No (12), Year (2007-12), Pages (1434-1442)
 53. Ahmad Hassanabadi , The Effects of Early Age Feed Restriction on Performance and Carcass Characteristics of Male Broiler Chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (4), Year (2008-4), Pages (372-376)
 54. Ahmad Hassanabadi , Afshin Heidariniya , Mohamad-Hossein Shahir , Histological Effects of Cottonseed Meal with and Without Ferrous Sulfate and Lysine in Male Broiler Rations, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (8), No (8), Year (2009-8), Pages (1499-1502)
 55. Ahmad Hassanabadi , Hassan Kermanshahi , Effect of Force Molting on Postmolt Performance of Laying Hens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (6), No (9), Year (2007-9), Pages (630-633)
 56. Farhad Ghafouri Kesbi , Moradpasha Eskandarinasab , Ahmad Hassanabadi , Short-term selection for yearling weight in a small-experimental Iranian Afshari sheep flock, Canadian Journal of Animal Science, Volume (89), No (3), Year (2009-9), Pages (301-307)
 57. Farhad Ghafouri-Kesbi , Moradpasha Eskandarinasab , Ahmad Hassanabadi , Investigation of genetic variability and inbreeding characteristics in a population of Zandi sheep, Canadian Journal of Animal Science, Volume (88), No (3), Year (2008-6), Pages (409-417)
 58. Ahmad Hassanabadi , Hamid Amanloo , Mahdi Zamanian , Effects of Substitution of Soybean Meal with Poultry By-Product Meal on Broiler Chickens Performance, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-7), Pages (303-307)
 59. مهدی ملکیان , Ahmad Hassanabadi , Inclusion of full-fat safflower seed (Carthamus tinctorius L.) in broiler diet, Italian Journal of Animal Science, Volume (9), No (3), Year (2010-9), Pages (268-272)
 60. F. Ghafouri-Kesbi , M. Eskandari-Nasab , Ahmad Hassanabadi , Estimation of genetic parameters for lamb weight at various ages in Mehraban sheep, Italian Journal of Animal Science, Volume (7), No (1), Year (2008-8), Pages (95-103)
 61. Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of D-Thyroxine Hormone on compensatory growth and carcass characteristics of broiler chikens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-8), Pages (276-285)
 62. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Abolghasem Golian , Supplementation of corn-wheat-soy-based diets with phytase: Effects on digestibility of amino acids in broiler chicks, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (8), Year (2008-8), Pages (938-943)
 63. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Feradoun EFTEKHARI SHAHROUDI , Mohsen Danesh Mesgaran , Effects of Microbial Phytase on Apparent Digestibility of Amino Acids and Crude Protein by Female broiler Chickens, Journal of Animal and Veterinary Advances, Volume (7), No (3), Year (2008-3), Pages (322-327)
 64. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of Early Feed Restriction on Performance Characteristics and Serum Thyroxin of Broiler Chickens, Intenational Journal of Poultry Science, Volume (5), No (12), Year (2006-2), Pages (1156-1159)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. الهه رضایی , رضا مجیدزاده هروی , احمد حسن آبادی , تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی جیره های حاوی مکمل پروبیوتیک درجوجه های گوشتی نژاد آرین , نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران , 2021-09-15
 2. اسماعیل نجفی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , اثر عصاره آبی گیاه دارویی علف هیضه و اسکوربیک اسید روی عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 3. محمدمهدی خانی , شیرپور , احمد حسن آبادی , بررسی استفاده از دو روش متفاوت باکتری های پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10
 4. حلیمه سوری , علی خطیب جو , کامران طاهرپور , احمد حسن آبادی , مریم عسگری , تأثیر عصاره های الکلی مرزه خوزستانی و آویشن شیرازی بر پارامترهای خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تحت استرس حمل و نقل , اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-29
 5. احسان امیربیک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , اثر سطوح مختلف پودر گیاه یوکا شیدیگرا در جیره غذایی بر عملکرد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه های گوشتی , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11
 6. نفیسه برزگر , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح و منابع مختلف منگنز در جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخمگذار , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , 2016-09-07
 7. رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی , اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ , پنجمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران , 2015-05-20
 8. ناصر خاکشورایدلیکی , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , تاثیر سطوح مختلف مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر مبنای گندم بر عملکرد جوجه-های گوشتی , همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان , 2016-05-11
 9. رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی , اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی بر عملکرد تولیدی مرغان تخم گذار تجاری , پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 10. رضا بخشعلی نژاد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حیدر زرقی , اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم یدات به جیره غذایی مرغان تخم گذار تجاری بر صفات کیفی تخم مرغ , پژوهشهای نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 11. احمد حسن آبادی , عاطفه عابدینی , نظر افضلی , حسن کرمانشاهی , مالکی نژاد پ. , تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه، پری بیوتیک و آنتی بیوتیک بر صفات لاشه جوجه های گوشتی , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2015-05-27
 12. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , تأثیر جیره های اسیدی شده با اسید بوتیریک بر عملکرد و خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های گوشتی نر , دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2015-03-07
 13. علی اکبر سالاری , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , غلامعلی کلیدری , بررسی اثر اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه گوشتی در دوره های مختلف پرورشی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 14. سعید جهاندوست اردین , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , تأثیر سطوح مختلف انرژی جیره و تراکم گله بر عملکرد جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 15. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , فرهنگ احمدیان , تأثیر سطوح مختلف عصاره سرخارگل بر عملکرد، تلفات و شاخص کارایی تولید جوجه های گوشتی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27
 16. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی استفاده از گلیسرید اسید بوتیریک بر مورفولوژی روده باریک و شاخص های لاشه در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 17. هادی نوروزی فخرآباد , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسید بوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه های گوشتی , ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27
 18. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , منصور رضایی , تأثیر تغذیه داخل تخم مرغی نانو مولتی ویتامین بر قابلیت جوجه درآوری و عملکرد جوجه های گوشتی در دوره آغازین , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 19. حسنا حاجاتی , احمد حسن آبادی , منصور رضایی , مائده جهادی , تأثیر استفاده از پری بیوتیک بیوماس بر خصوصیات پوسته تخم مرغ مرغهای مادر گوشتی , همایش ملی دام و طیور شمال کشور , 2013-05-02
 20. مصطفی غلامی , علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , احمد حسن آبادی , ارزیابی تغذیه انرژی مازاد دوره رشد بر مصرف آب و خوراک، خصوصیات رشد، لاشه و ترکیبات شیمیایی خون جوجه های گوشتی راس 308 , پنجمین کنگره علوم دامی کشور , 2012-08-29
 21. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 22. سمیرا حسن پورباشی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 23. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , مرتضی بهروزلک , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 24. ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهار بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 25. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , ریحانه واحد , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد و وزن اندامهای داخلی بدن جوجه های گوشتی , همایش سراسری گیاهان دارویی , 2012-08-26
 26. محمدعلی بهروزلک , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , مرتضی بهروزلک , مقایسه اثرات سطوح مختلف پودر گیاه دارچین با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و پروبیوتیک پریمالاک بر پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 27. نسیم بیدار , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , اثر افزودن اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تحت شرایط استرس گرمایی , پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29
 28. احمد حسن آبادی , مسعود علی پناه , قاسم جلیلوند , تعیین ارزش غذایی برخی از انواع علوفه زراعی و مرتعی منطقه سیستان , سومین سمینار پژوهشی تغذیه دام و طیور کشور , 2001-09-01
 29. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین، اسیدهای آمینه، کلسیم، فسفر، آهن و روی در جیره غذایی جوجه های گوشتی , اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2004-08-31
 30. احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه های مرغ مادر , سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-08-23
 31. محمدمهدی خانی , سیدمحمد حسینی , احمد حسن آبادی , همایون فرهنگفر , بررسی اثرات استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر عملکرد و راندمان لاشه جوجه های گوشتی , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , 2008-12-23
 32. محمدمهدی خانی , سیدمحمد حسینی , احمد حسن آبادی , همایون فرهنگفر , بررسی اثرات دو روش استفاده از باکتریهای پروبیوتیک بر کلسترول و تریگلیسرید خون جوجه های گوشتی , نخستین همایش ملی صنعت دام و طیور در استان گلستان , 2008-12-23

انگلیسی

 1. ahmad ali sabetan shiraze , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , M. J. Agah , Effect of dietary inclusion of olive leaf (Olea europaea L.) powder on performance, small intestine morphology and nutrient digestibility in broiler chickens , VI Mediterranean Poultry Summit , 2018-06-18
 2. seyed morteza eftekhari , Ahmad Hassanabadi , Abdol Mansour Tahmasbi , Abolghasem Golian , Hassan Nassiri Moghaddam , The effect of hydroalcoholic extract of angelica (Heracleum persicum) fruit on performance, immune response, small intestine histology, haematological parameters and carcass characteristic of broiler chickens , VI Mediterranean Poultry Summit , 2018-06-18
 3. mohammad safaei , Ahmad Hassanabadi , Mojtaba Tahmoorespur , The effect of different dietary supplementation levels of nucleotide on performance, immune system, small intestine morphology and ileal microbial population of broiler chickens , VI Mediterranean Poultry Summit , 2018-06-18
 4. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , The Effect of a Dietary Prebiotic on Japanese Quails Growth Performance , 5th international veterinary poultry congress , 2016-01-31
 5. Ahmad Hassanabadi , Hosna Hajati , Mona Azadegan Mehr , Abolghasem Golian , Hassan Kermanshahi , Effects of in ovo feeding of olive oil, grape seed oil and vitamin E on hatchability, body weight and some blood parameters of broiler chickens , 4th International Veterinary Poultry Congress , 2014-02-16
 6. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , A. Teimouri Yansari , EFFECT OF CITRUS PULP ON PERFORMANCE AND SOME BLOOD PARAMETERS OF BROILER CHICKENS , The 1th International and The 4th National Congress on Recycling of Organic Waste in Agriculture , 2012-04-26
 7. Y. Ghobadi , Ahmad Hassanabadi , E. Shahrami , The effects of diets containing low calcium and low available phosphorus levels on apparent digestibility of Ca & P and bone mineralization of broiler chickens , 3rd International veterinary poultry congress , 2012-02-22
 8. Ahmad Hassanabadi , Hosna Hajati , L. Bahreini , The effects of nano-silver on performance, carcass characteristics, immune system and intestinal microfelora of broiler chickens , 3rd International veterinary poultry congress , 2012-02-22
 9. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , N. Afzali , Effect of prebiotic (Bio-MOS) on broiler breeder performance and immunity system , 3rd International veterinary poultry congress , 2012-02-22
 10. Hosna Hajati , Ahmad Hassanabadi , Fahimeh Alipour khesht , The effects of probiotic on growth performance and mortality of broiler chickens , 3rd International veterinary poultry congress , 2012-02-22
 11. Fahimeh Alipour khesht , Ahmad Hassanabadi , Hosna Hajati , Effect of different levels of organic selenium on male broiler chickens , 3rd International veterinary poultry congress , 2012-02-22
 12. Ahmad Hassanabadi , Abolghasem Golian , Effect of L-Thyroxin hormone (T4) on compensatory growth in broiler chicks , British Society of Animal Science , 2002-04-09
 13. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Hassan Kermanshahi , Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens , British Society of Animal Science , 2004-04-09
 14. R. A. Coleman , Ahmad Hassanabadi , M. A. Lesliei , S. Moehn , D. R. Korver , Retention of bicarbonate infused into broiler breeder hens , Poultry Science Association Annual Meeting , 2003-04-15
 15. Ahmad Hassanabadi , Hassan Kermanshahi , Comparison of two force molting methods on performance of laying hens in second phase of egg production , (56th annual meeting of the European Association for Animal Production (EAAP , 2005-06-05
 16. Hassan Nassiri Moghaddam , M. Rezaei , Ahmad Hassanabadi , Effect of Natural Zeolite on Performance, and Tibia Ash of Broiler Chicks , 15th European Symposium on Poultry Nutrition , 2005-06-25
 17. Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of early feed restriction on performance characteristics and serum thyroxin of broiler chickens , EPC 2006 - XII EUROPEAN POULTRY CONFERENCE , 2006-09-10
 18. Majid Mottaghitalab , Nahid Fazli , Ahmad Hassanabadi , In-ovo injection technology: Effects of different Aromatase inhibitors on sex differentiation , 10th Iranian Congress of Biochemistry & 3rd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2009-11-16
 19. Hassan Kermanshahi , Ahmad Hassanabadi , Hassan Nassiri Moghaddam , Effect of microbial phytase on apparent digestibility of amino acids and minerals in diet of female broiler chickens , Annual meeting of the Britisg Society of Animal Science , 2005-05-10