مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین آق خانی , رقیه پورباقر , ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (361-377)
 2. مریم نقی پورزاده ماهانی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (251-261)
 3. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری, مطالعات علوم کاربردی در مهندسی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (11-21)
 4. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , سعید ظریف نشاط , محمدحسین آق خانی , اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک, مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (97-109)
 5. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , حسین صادقی نامقی , ابراهیم ابراهیمی , بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (111-117)
 6. موسی الرضا باغانی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (216-226)
 7. مریم نقی پورزاده ماهانی , محمدحسین آق خانی , خلیل بهزاد , عباس روحانی , مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (191-201)
 8. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2015-3), صفحات (677-693)
 9. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , ابراهیم ابراهیمی , احمد سهیلی مهدی زاده , انتخاب شبکه عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (336-349)
 10. مریم نقی پورزاده ماهانی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (224-235)
 11. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (125-141)
 12. حسن صدرنیا , اسماعیل یامپی , محمدحسین آق خانی , کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم, علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (487-495)
 13. عاطفه دمیرچی , محمدحسین آق خانی , مهدی خجسته پور , جلال برادران مطیع , ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (251-260)
 14. عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین آق خانی , پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (292-301)
 15. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (82-91)
 16. ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (905-915)
 17. محمدحسین آق خانی , جلال برادران مطیع , بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (126-138)
 18. محمد قاسمی , مهدی خجسته پور , محمدحسین آق خانی , ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (314-323)
 19. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (244-254)
 20. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (166-175)
 21. افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (73-78)
 22. علیرضا سالاری کیا , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (30-36)
 23. افسانه امینیان , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , محمّدحسین عدالت , ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (39), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (73-82)
 24. محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدرضا بیاتی , حمید مرتضی پور , سید ایمان ساعدی , علی مقیمی , بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت, ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (92-103)
 25. عصمت برزنونی , محمدحسین آق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد , اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (418-423)
 26. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی, ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (133-143)
 27. سید ایمان ساعدی , محمدحسین آق خانی , عبدالعلی فرزاد , بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه, ماشین های کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (84-95)
 28. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای, ماشین های کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (1-10)
 29. سعید عابد , محمد قربانی , محمدحسین آق خانی , هومان لیاقتی , کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی, اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (203-231)
 30. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت, ماشین های کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (25-33)
 31. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم, آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (955-965)
 32. سعید عابد , محمد قربانی , هومان لیاقتی , محمدحسین آق خانی , محمدرضا کهنسال , برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (120-128)
 33. رضا ابوالقاسمی نجف ابادی , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , شهرام بیرقی طوسی , تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2010-3), صفحات (63-74)
 34. احمد سادین , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (194-202)
 35. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , آمنه سازگار نیا , مجید سرمد , ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (113-121)
 36. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین , طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4), صفحات (171-181)
 37. محمدحسین آق خانی , سعید مینایی , تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله, دانش کشاورزی, سال (2007-12)
 38. محمدحسین آق خانی , علیرضا پوررضا , درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی, تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2007-12)
 39. محمدحسین آق خانی , سعید مینایی , محمد کاظم عراقی , طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, سال (2007-12)
 40. محمدحسین آق خانی , سعید مینایی , تیمور توکلی هشتجین , سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-5), صفحات (111-118)

انگلیسی

 1. seyed masoud motamedolshariati , Hassan Sadrnia , Mohammad Hossein Aghkhani , Mehdi Khojastehpour , Modelling of Greenhouse Gas Emissions from Wheat Production in Irrigated and Rain-Fed Systems in Khorasan Razavi Province, Iran, International Journal of Agricultural Management and Development, Volume (7), No (1), Year (2017-3), Pages (89-94)
 2. nasrin sabetsarvestani , Abbas Rohani , Abdulali Farzad , Mohammad Hossein Aghkhani , Modeling of specific fuel consumption and emission parameters of compression ignition engine using nanofluid combustion experimental data, Fuel Processing Technology, Volume (154), No (1), Year (2016-12), Pages (37-43)
 3. Omid Doosti Irani , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Hassan Sadrnia , Mahboobe Doosti-Irani , Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps, Postharvest Biology and Technology, Volume (116), No (1), Year (2016-2), Pages (75-79)
 4. seyed hassan miraei ashtiani , Jalal Baradaran Motie , Bagher Emadi , Mohammad Hossein Aghkhani , Models for predicting the mass of lime fruits by some engineering properties, Journal of Food Science and Technology, Volume (51), No (11), Year (2014-11), Pages (3411-3417)
 5. Akbar Sanaei Moghadam , M. Hossein Abbaspour Fard , Hassan Aghel , Mohammad Hossein Aghkhani , Javad Abedini-Torghabeh , Enhancement of Biogas Production by Co-digestion of Potato Pulp with Cow Manure in a CSTR System, Applied Biochemistry and Biotechnology- Part A, Volume (173), No (1), Year (2014-6), Pages (1858-1869)
 6. M. Hossein Abbaspour Fard , seyed ali hoseini khan beh been , Mohammad Hossein Aghkhani , Ahmad Sharifi , The behavior of tillage tools with acute and obtuse lift angles, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (12), No (1), Year (2014-3), Pages (44-51)
 7. Mohammad Hossein Aghkhani , seyed hassan miraei ashtiani , Jalal Baradaran Motie , M. Hossein Abbaspour Fard , Physical properties of Christmas Lima bean at different moisture content, International Agrophysics, Volume (26), No (4), Year (2012-5), Pages (341-346)
 8. Bagher Emadi , reza abolghasemi , Mohammad Hossein Aghkhani , Sh. Beyraghi Toosi , Physical and Mechanical Properties of Peach, World Applied Sciences Journal, Volume (12), No (1), Year (2011-1), Pages (119-122)
 9. M. Hossein Abbaspour Fard , Bagher Emadi , Mohammad Hossein Aghkhani , Fertility Recognition of Ostrich Egg Using Physical Properties, Journal of Applied Sciences, Volume (10), No (14), Year (2010-7), Pages (1405-1412)
 10. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , A. Sazgarnia , Majid Sarmad , Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit, Biosystems Engineering, Volume (106), No (1), Year (2010-4), Pages (295-302)
 11. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , آمنه سازگار نیا , M. Hossein Abbaspour Fard , Improvement of Nir Transmission Mode for Internal Quality Assessment of Fruit Using Different Orientations, Journal of Food Process Engineering, Volume (34), No (1), Year (2011-1), Pages (1759-1774)
 12. Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour Fard , Automatic off-road vehicle steering system with a surface, Biosystems Engineering, No (103), Year (2009-4), Pages (265-270)
 13. M. Hossein Abbaspour Fard , Mohammad Amin Daneshjoo , Mohammad Hossein Aghkhani , mahdi aryan , Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes, Journal of Agricultural Machinery Science, Volume (4), No (2), Year (2008-9), Pages (199-204)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین آق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27
 2. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , سعید ظریف نشاط , کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 3. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , سعید ظریف نشاط , ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 4. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , محمدحسین آق خانی , بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 5. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن , همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01
 6. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی , اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 7. علی اکبر فروغ پناه , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , بررسی اثرات زیست محیطی تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , دومین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منایع طبیعی , 2015-10-15
 8. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین آق خانی , ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران , چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04
 9. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین آق خانی , طراحی و ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 10. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 11. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , محمودرضا گلزاریان , تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 12. فاطمه نصیری اردکانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 13. محمود رحیمی , عباس مهدی نیا , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی جهان تیغ , معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 14. محمود رحیمی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس مهدی نیا , محمدحسین آق خانی , طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جداکننده وش از غوزه پنبه , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 15. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین آق خانی , مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 16. ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا , تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14
 17. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , Ehsan Ebrahimnia-Bajestan , massoud mir , محمدحسین آق خانی , حسین عشقی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 , سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2013-07-07
 18. عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین آق خانی , پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP , هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 19. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط بی سیم به منظور هدایت از راه دوروسایل نقلیه در مزرعه , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 20. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 21. فریده علی پور , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , ناصر پرویان , کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی , کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10
 22. اسماعیل یامپی , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , عبدالجبار ایران نژاد , استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی , ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان , 2013-05-15
 23. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین آق خانی , حسین عشقی , تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری پیشرفته , 2012-10-10
 24. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 25. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 26. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 27. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین آق خانی , آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 28. افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 29. حامد سیگاری , محمدحسین آق خانی , باقر عمادی , مهران درجاتیان , تحلیل نیرویی و زاویه ای گاوآهن بشقابی با استفاده از المان محدود , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 30. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 31. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی , بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 32. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , حسن عاقل , افشین زینلی , سیدرحیم موسوی , عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) , همایش ملی انار , 2011-10-05
 33. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10
 34. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10
 35. ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین آق خانی , طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور) , 2011-05-18
 36. ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین آق خانی , طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر , پنجمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی(غرب کشور) , 2011-05-18
 37. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین آق خانی , مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی(غرب کشور) , 2011-05-18
 38. مصطفی جعفریان , حسن عاقل , محمدحسین آق خانی , تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 39. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18
 40. عصمت برزنونی , محمدحسین آق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد , بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 41. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مدل تغییر شکل تایر در اثر بار , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 42. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 43. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 44. ابوذر نصیراحمدی , محمدحسین آق خانی , سیدرحیم موسوی , تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 45. وحید بنی هاشم , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 46. علیرضا مهدویان , حسن عاقل , سعید مینایی , غلامحسن نجفی , محمدحسین آق خانی , طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 47. حسن صدرنیا , مصطفی جعفریان , محمدحسین آق خانی , اکبر ثنائی مقدم , بهروز صفری , تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 48. جلال برادران مطیع , محمدحسین آق خانی , بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر , دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2009-10-28
 49. علی مقیمی , محمدحسین آق خانی , سازگارنیا , مجید سرمد , بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال , هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 50. عبدالعلی فرزاد , محمدحسین آق خانی , طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 51. احمد سادین , محمدحسین آق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 52. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین , ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 53. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی , مهدی آرین , طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 54. محمدحسین آق خانی , تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 55. محمدحسین آق خانی , هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار , 2nd International Conference on Science & Technology (ICSTIE 2008) , 2008-12-13
 56. محمدحسین آق خانی , تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 57. محمدحسین آق خانی , ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 58. محمدحسین آق خانی , طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 59. محمدحسین آق خانی , طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 60. محمدحسین آق خانی , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 61. محمدحسین آق خانی , طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28

انگلیسی

 1. Fatemeh Nasiri , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting , International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism , 2015-09-16
 2. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , Mahmood Reza Golzarian , Abbas Rohani , Ce Yang , A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper , 2015 ASABE Annual International Meeting , 2015-07-27
 3. Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Hossein Aghkhani , An Automatic Foreign Materials Detection of Barberries Using Red , Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence , 2010-08-25
 4. Jalal Baradaran motie , Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour Fard , Amir Lakzian , The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using , First international conference of soil and roots engineering relationship , 2010-05-24
 5. Jalal Baradaran motie , Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour Fard , Amir Lakzian , Determining soil EC based on Wenner method with plate type , First international conference of soil and roots engineering relationship , 2010-05-24
 6. M. Hossein Abbaspour Fard , Mohammad Hossein Aghkhani , Bagher Emadi , A Study on physical properties of ostrich egg to estimate the egg fertility , International Scientific Conference on Sustainable Agriculture Engineering , 2009-11-04
 7. Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour Fard , Seyed Iman Saedi , Automated Steering System of Tractor and Other Self-propelled Agricultural Machineries, Using Visible Cable , The 2th Int. Conf. on Science and Technology (ICSTIE, 2008). Applications and Education , 2008-12-11
 8. M. Hossein Abbaspour Fard , Mohammad Amin Daneshjoo , Mohammad Hossein Aghkhani , mahdi aryan , Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes , 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agr Agriculture , 2008-02-10