مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیامک مصلحی رودی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت, تحقیقات سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی, سال (2019-1)
 2. محسن علی پور , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخشبندی اشیا دانهای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال, پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی, دوره (8), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (85-96)
 3. زهرا کریمی ولوجائی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , سعید طریقی , تاثیر توام نانوذرات نقره/ اکسید روی بر خواص کاربردی فیلم‌های بسته‌بندی پلی‌وینیل الکل, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (15), شماره (4), سال (2019-7), صفحات (407-417)
 4. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , تخمین نفت زیستی حاصل از پیرولیز مواد زائد: رویکرد شبکه عصبی, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (4), شماره (13), سال (2019-3), صفحات (67-87)
 5. محمدحسین اق خانی , مهدیه صفررضوی زاده , محمدحسین عباسپور فرد , فرشته حسینی , تاثیر روش‌های استخراج قلیایی و فراصوت بر روی برخی از خواص ایزوله پروتئین کینوآ, فناوری های نوین غذایی, دوره (6), شماره (3), سال (2019-4), صفحات (399-408)
 6. سعید احمدی پور , محمدحسین اق خانی , جواد زارعی , بررسی تأثیر نسبت تراکم و نوع سوخت بر عملکرد موتور دیزل دارای توربو‌شارژ با نرم‌افزار GT-Power, ماشین های کشاورزی, سال (0-0)
 7. موسی الرضا باغانی , محمدحسین اق خانی , بررسی انتشار گاز آمونیاک از سالن‌های پرورش جوجه گوشتی و تأثیرات دما، رطوبت و سن جوجه‌ها بر آن, ماشین های کشاورزی, دوره (8), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (377-388)
 8. محمدحسین اق خانی , سعید احمدی پور , حمزه سلطانعلی عباسکوهی , عباس روحانی , بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (4), شماره (12), سال (2018-12), صفحات (181-229)
 9. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , عباس روحانی , امیر لکزیان , مدلسازی پارامتر های موثر بر دقت سامانه های اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک به روش شبکه عصبی RBF در شرایط آزمایشگاهی, ماشین های کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (139-154)
 10. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , سعید ظریف نشاط , محمدحسین اق خانی , بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی فشردگی خاک با استفاده از روش های مختلف زمین آماری, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (49), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (329-340)
 11. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین اق خانی , رقیه پورباقر , ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران, زراعت و فناوری زعفران, دوره (5), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (361-377)
 12. مریم نقی پور , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , بررسی اثر پارامترهای برشی بر مدل‌سازی فرایند خشک شدن هویج, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (251-261)
 13. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , ارزیابی فنی و زیست‌محیطی فناوری‌های حرارتی استحصال انرژی از مواد زائد جامد شهری, مطالعات علوم کاربردی در مهندسی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (11-21)
 14. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , سعید ظریف نشاط , محمدحسین اق خانی , اثر روش خاک ورزی و مدیریت بقایا بر برخی خصوصیات خاک, مکانیزاسیون کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2017-7), صفحات (97-109)
 15. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , حسین صادقی نامقی , ابراهیم ابراهیمی , بررسی تاثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی, مهندسی بیوسیستم ایران, دوره (48), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (111-117)
 16. موسی الرضا باغانی , محمدحسین اق خانی , بررسی اثر انتخاب واگرای وزن بدن و دوره تخم گذاری بلدرچین بر برخی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخم بلدرچین ژاپنی, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (216-226)
 17. مریم نقی پور , محمدحسین اق خانی , خلیل بهزاد , عباس روحانی , مقایسه اثر دو مدل تیغه لبه صاف و دندانه‌ای(اره‌ای)، بر فرآیند استخراج قند از چغندرقند و کیفیت شربت خام, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (191-201)
 18. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , حسن صدرنیا , بررسی تغییرات رنگی و دمایی بافت لهید‌ه شده سیب در طول زمان با استفاده ازپردازش تصاویر مرئی و نقشه های گرمایی, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2015-3), صفحات (677-693)
 19. سیدفرهاد موسوی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , ابراهیم ابراهیمی , احمد سهیلی مهدی زاده , انتخاب شبکه عصبی بر پایه الگوریتم ژنتیک جهت تشخیص خرابی مکانیزم نگهدارنده کلاچ تراکتور مسی فرگوسن 285, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (336-349)
 20. مریم نقی پور , محمدحسین اق خانی , بررسی اثر نوع برش، بر سینتیک خشک شدن و کیفیت هویج خشک, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (224-235)
 21. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی سینتیک خشک شدن و ضریب انتشار رطوبت موثر خرما رقم مضافتی در خشک کن خورشیدی کابینتی, علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (56), سال (2016-10), صفحات (125-141)
 22. حسن صدرنیا , اسماعیل موحدی راد , محمدحسین اق خانی , کنترل پس از برداشت کپک سبز در پرتقال ارقام یافا و خونی با استفاده از بی‏کربنات سدیم, علوم باغبانی ایران, دوره (46), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (487-495)
 23. عاطفه دمیرچی , محمدحسین اق خانی , مهدی خجسته پور , جلال برادران مطیع , ساخت و ارزیابی سامانه کودکاری نرخ متغیر, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (251-260)
 24. عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین اق خانی , پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2015-12), صفحات (292-301)
 25. علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , طراحی الگوریتم بینایی رایانه ای برای تشخیص فلفل دلمه جهت برداشت روباتیک در شرایط نور طبیعی, ماشین های کشاورزی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (82-91)
 26. ابوالفضل برومند , محمدحسین اق خانی , حسن صدرنیا , مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (905-915)
 27. محمدحسین اق خانی , جلال برادران مطیع , بررسی اثر میدان الکترو استاتیکی بر ضریب اصطکاک دینامیکی پسته, ماشین های کشاورزی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-4), صفحات (126-138)
 28. محمد قاسمی , مهدی خجسته پور , محمدحسین اق خانی , ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (314-323)
 29. فریده علی پور , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , تفکیک محدوده و تخمین سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-10), صفحات (244-254)
 30. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , بررسی امکان هدایت یک تراکتور بدون سرنشین براساس ارسال بی سیم تصویر ویدئویی, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-4), صفحات (166-175)
 31. افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین اق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی گشتاورسنج دوار با قابلیت نمایش آنی گشتاور, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (73-78)
 32. علیرضا سالاری کیا , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر ظرفیت گرمایی ویژه دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی, ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (30-36)
 33. افسانه امینیان , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , محمّدحسین عدالت , ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (39), شماره (2), سال (2013-7), صفحات (73-82)
 34. محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدرضا بیاتی , حمید مرتضی پور , سید ایمان ساعدی , علی مقیمی , بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت, ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (92-103)
 35. عصمت برزنونی , محمدحسین اق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد , اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (418-423)
 36. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , بررسی تأثیر میزان غلظت کلریدکلسیم دوآبه بر برخی خواص مکانیکی سیب طی دوره انبارمانی, ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12), صفحات (133-143)
 37. سید ایمان ساعدی , محمدحسین اق خانی , عبدالعلی فرزاد , بهینه سازی و تحلیل یک اهرم بندی λ- شکل خط مستقیم برای طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه, ماشین های کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12), صفحات (84-95)
 38. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه دیجیتالی اندازه گیری لغزش و سرعت پیشروی مناسب برای, ماشین های کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (1-10)
 39. سعید عابد , محمد قربانی , محمدحسین اق خانی , هومان لیاقتی , کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی, اقتصاد کشاورزی, دوره (5), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (203-231)
 40. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , ساخت و ارزیابی سامانه تهیه نقشه هدایت الکتریکی خاک مزرعه در حین حرکت, ماشین های کشاورزی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (25-33)
 41. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم, آب و خاک, دوره (24), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (955-965)
 42. سعید عابد , محمد قربانی , هومان لیاقتی , محمدحسین اق خانی , محمدرضا کهنسال , برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی, اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (24), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (120-128)
 43. رضا ابوالقاسمی نجف آبادی , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی , شهرام بیرقی طوسی , تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت, پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2010-3), صفحات (63-74)
 44. احمد سادین , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی, علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (194-202)
 45. علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , آمنه سازگار نیا , مجید سرمد , ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (113-121)
 46. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , مهدی آرین , طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-4), صفحات (171-181)
 47. محمدحسین اق خانی , سعید مینایی , تعیین نیروی برشی بذر یونجه یکساله, دانش کشاورزی, سال (2007-12)
 48. محمدحسین اق خانی , علیرضا پوررضا , درجه بندی تخم مرغ به روش ماشین بینایی, تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2007-12)
 49. محمدحسین اق خانی , سعید مینایی , محمد کاظم عراقی , طراحی، ساخت و ارزیابی کمباین مکشی برای برداشت بذرهای مرتعی, تحقیقات مرتع و بیابان ایران, سال (2007-12)
 50. محمدحسین اق خانی , سعید مینایی , تیمور توکلی هشتجین , سنجش در بررسی ضرایب اصطکاک بذر یونجه یکساله, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (3), سال (2006-5), صفحات (111-118)

انگلیسی

 1. arman shahnazari karbasaraei , مهتا رفیعی , Abbas Rohani , بهارات بهشان نگار , Mohammadali Ebrahimi-Nik , Mohammad Hossein Aghkhani , Identification of effective factors to select energy recovery technologies from municipal solid waste using multi-criteria decision making (MCDM): A review of thermochemical technologies, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume (40), No (1), Year (2020-8), Pages (100737-100745)
 2. sherwin amini , Abbas Rohani , Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour-Fard , محمدرضا اصغری پور , Sustainability assessment of rice production systems in Mazandaran Province, Iran with emergy analysis and fuzzy logic, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume (40), No (1), Year (2020-8), Pages (100744-100760)
 3. Seyed Hassan Miraei Ashtiani , Abbas Rohani , Mohammad Hossein Aghkhani , Soft computing-based method for estimation of almond kernel mass from its shell features, Scientia Horticulturae, Volume (262), No (27), Year (2020-2), Pages (109071-109082)
 4. sherwin amini , Abbas Rohani , Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour-Fard , محمدرضا اصغری پور , Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran, Information Processing in Agriculture, Year (2019-10)
 5. Saeed Ahmadipour , Mohammad Hossein Aghkhani , JAVAD ZAREEI , The effect of compression ratio and alternative fuels on performance and exhaust emission in a diesel engine by modelling engine, AUT Journal of Mechanical Engineering, Volume (2018), Year (2019-2), Pages (20-28)
 6. Saeed Ahmadipour , Mohammad Hossein Aghkhani , JAVAD ZAREEI , Investigation of injection timing and different fuels on the diesel engine performance and emissions, Journal Of Computational And Applied Research In Mechanical Engineering, Volume (2019), Year (2019-2), Pages (1-13)
 7. Mohammad Hossein Aghkhani , mousareza baghani , Engineering properties of Japanese quail eggs in different levels of dietary calcium, ماشین های کشاورزی, Year (2018-9)
 8. Seyed Hassan Miraei Ashtiani , Hassan Sadrnia , Hamid Mohammadinezhad , Mohammad Hossein Aghkhani , Mehdi Khojastehpour , M. Hossein Abbaspour-Fard , FEM-based simulation of the mechanical behavior of grapefruit under compressive loading, Scientia Horticulturae, Volume (245), No (1), Year (2019-2), Pages (39-46)
 9. sayedfarhad mousavi , M. Hossein Abbaspour-Fard , Mohammad Hossein Aghkhani , Hussein Sadeghi Namaghi , Ebrahim Ebrahimi , Acoustic detection of different stages of the confused flour beetle (Triboium confusum) in grain bulks using an audio sensor, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (19), No (1), Year (2017-11), Pages (1551-1563)
 10. seyed masoud motamedolshariati , Hassan Sadrnia , Mohammad Hossein Aghkhani , Mehdi Khojastehpour , Modelling of Greenhouse Gas Emissions from Wheat Production in Irrigated and Rain-Fed Systems in Khorasan Razavi Province, Iran, International Journal of Agricultural Management and Development, Volume (7), No (1), Year (2017-3), Pages (89-94)
 11. Nasrin SabetSarvestani , Abbas Rohani , Abdulali Farzad , Mohammad Hossein Aghkhani , Modeling of specific fuel consumption and emission parameters of compression ignition engine using nanofluid combustion experimental data, Fuel Processing Technology, Volume (154), No (1), Year (2016-12), Pages (37-43)
 12. Omid Doosti Irani , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Hassan Sadrnia , Mahboobe Doosti-Irani , Development of multiple regression model to estimate the apple’s bruise depth using thermal maps, Postharvest Biology and Technology, Volume (116), No (1), Year (2016-2), Pages (75-79)
 13. seyed hassan miraei ashtiani , Jalal Baradaran Motie , Bagher Emadi , Mohammad Hossein Aghkhani , Models for predicting the mass of lime fruits by some engineering properties, Journal of Food Science and Technology, Volume (51), No (11), Year (2014-11), Pages (3411-3417)
 14. seyed hassan miraei ashtiani , Bagher Emadi , akbar sanaei , Mohammad Hossein Aghkhani , EFFECT OF MOISTURE CONTENT AND TEMPERATURE ON THERMAL BEHAVIOUR OF SESAME SEED, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI- Food Technology, Volume (38), No (1), Year (2014-1), Pages (87-103)
 15. Akbar Sanaei Moghadam , M. Hossein Abbaspour-Fard , Hassan Aghel , Mohammad Hossein Aghkhani , Javad Abedini-Torghabeh , Enhancement of Biogas Production by Co-digestion of Potato Pulp with Cow Manure in a CSTR System, Applied Biochemistry and Biotechnology- Part A, Volume (173), No (7), Year (2014-6), Pages (1858-1869)
 16. M. Hossein Abbaspour-Fard , seyed ali hoseini khan beh been , Mohammad Hossein Aghkhani , Ahmad Sharifi , The behavior of tillage tools with acute and obtuse lift angles, Spanish Journal of Agricultural Research, Volume (12), No (1), Year (2014-3), Pages (44-51)
 17. Mohammad Hossein Aghkhani , seyed hassan miraei ashtiani , Jalal Baradaran Motie , M. Hossein Abbaspour-Fard , Physical properties of Christmas Lima bean at different moisture content, International Agrophysics, Volume (26), No (4), Year (2012-5), Pages (341-346)
 18. Bagher Emadi , reza abolghasemi , Mohammad Hossein Aghkhani , Sh. Beyraghi Toosi , Physical and Mechanical Properties of Peach, World Applied Sciences Journal, Volume (12), No (1), Year (2011-1), Pages (119-122)
 19. M. Hossein Abbaspour-Fard , Bagher Emadi , Mohammad Hossein Aghkhani , Fertility Recognition of Ostrich Egg Using Physical Properties, Journal of Applied Sciences, Volume (10), No (14), Year (2010-7), Pages (1405-1412)
 20. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , A. Sazgarnia , Majid Sarmad , Vis/NIR spectroscopy and chemometrics for the prediction of soluble solids content and acidity (pH) of kiwifruit, Biosystems Engineering, Volume (106), No (3), Year (2010-4), Pages (295-302)
 21. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , آمنه سازگار نیا , M. Hossein Abbaspour-Fard , IMPROVEMENT OF NIR TRANSMISSION MODE FOR INTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF FRUIT USING DIFFERENT ORIENTATIONS, Journal of Food Process Engineering, Volume (34), No (5), Year (2011-1), Pages (1759-1774)
 22. Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour-Fard , Automatic off-road vehicle steering system with a surface, Biosystems Engineering, No (103), Year (2009-4), Pages (265-270)
 23. M. Hossein Abbaspour-Fard , Mohammad Amin Daneshjoo , Mohammad Hossein Aghkhani , Mahdi Aryan , Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes, Journal of Agricultural Machinery Science, Volume (4), No (2), Year (2008-9), Pages (199-204)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علی اکبرزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , شبیه سازی حرکت و بررسی سینماتیک بازوی رباتیک برداشت محصول گلخانه (مطالعه موردی: فلفل دلمه ای) , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2020-02-05
 2. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , امیر حسین نایبی , ارائه روش های حذف خطای لبه در عمق سنجی حاصل از حسگر کینکت به منظور بهبود مدل ابرنقاط محصولات گلخانه ای , دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2020-02-05
 3. محمدحسین عباسپور فرد , زهرا کریمی ولوجائی , محمدحسین اق خانی , سعید طریقی , بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر کیفیت زعفران , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 4. زهرا کریمی ولوجائی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , سعید طریقی , بررسی تاثیر فیلم های نانوکامپوزیت حاوی اکسید روی و نقره بر رشد میکروبی زعفران , دومین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2017-10-11
 5. آرمان شاهنظری کرباسرائی , عباس روحانی , محمدحسین اق خانی , محمدعلی ابراهیمی نیک , رتبه بندی فرایندهای حرارتی تولید انرژی از زباله با استفاده از روش مجموع ساده وزنی (SAW) , اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی , 2017-07-27
 6. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , سعید ظریف نشاط , کاربرد زمین آمار و روش های درون یابی در تهیه نقشه فشردگی خاک , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 7. وحید بحرپور , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , سعید ظریف نشاط , ارزیابی اثر مدیریت بقایا و خاکورزی حفاظتی بر فشردگی خاک(مطالعه موردی در منطقه معتدل سرد استان خراسان رضوی) , دهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 8. محمّد مهاجران , محمودرضا گلزاریان , مهدی خجسته پور , محمدحسین اق خانی , بررسی تغییرات در محتوای رطوبتی خاک با استفاده از اندازه گیری های هدایت الکتریکی ظاهری به روش القای الکترومغناطیسی , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشین های کشاورزی) و مکانیزاسیون ایران , 2016-08-30
 9. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان چروکیدگی خرما رقم مضافتی در طی فرآیند خشک کردن , همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی , 2015-01-01
 10. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا بر خشک کردن خرما رقم مضافتی در خشک کن کابینتی آزمایشگاهی , اولین کنفرانس ملی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06
 11. علی اکبر فروغ پناه , مهدی خجسته پور , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی , بررسی اثرات زیست محیطی تولید پیاز در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , دومین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منایع طبیعی , 2015-10-15
 12. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین اق خانی , ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران و ارزیابی ردیف کردن گل زعفران , چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04
 13. حامد بخشی , محمدحسین عباسپور فرد , محمد حسین سعیدی راد , محمدحسین اق خانی , طراحی و ساخت دستگاه تک ساز ردیفی گل زعفران , اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 14. محمدحسین انصاری فر , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , محمد طبسی زاده , بررسی روند تغییرات رنگ خرمای مضافتی در طی خشک کردن با استفاده از پردازش تصویر در خشک‌کن کابینتی خورشیدی , بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30
 15. علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , محمودرضا گلزاریان , تعیین عوامل موثر در طراحی گریپر با استفاده از سامانه بینایی کامپیوتر و آزمون های مکانیکی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 16. فاطمه نصیری اردکانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , مروری بر روش های غیر تماسی مبتنی بر تصویر به منظور ارزیابی و تخمین محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 17. محمود رحیمی , عباس مهدی نیا , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , مهدی جهان تیغ , معرفی و مقایسه غوزه چین و پنبه چین ها و انتخاب مناسب ترین ماشین برداشت پنبه , اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 18. محمود رحیمی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس مهدی نیا , محمدحسین اق خانی , طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی جداکننده وش از غوزه پنبه , اولین همایش ملی فناوری‏های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18
 19. امید دوستی ایرانی , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین اق خانی , مروری بر کاربردهای تصویربرداری گرمایی در تجزیه و تحلیل کیفی محصولات کشاورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 20. ابوالفضل برومند , محمدحسین اق خانی , حسن صدرنیا , تعیین مدل اقتصادی عملکرد سویا در منطقه مغان , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14
 21. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , Ehsan Ebrahimnia-Bajestan , massoud mir , محمدحسین اق خانی , حسین عشقی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانو بیودیزل بر پارامترهای عملکرد و آلاینده‌های زیست محیطی موتور دیزل 313P158T7 , سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک , 2013-07-07
 22. عباس روحانی , سید ایمان ساعدی , هادی گرایلو , محمدحسین اق خانی , پیش‌بینی حجم، سطح جانبی و ضریب کرویت انار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی MLP , هشتمین کنگر ملی مهندسی ماشین های کشاورزی(بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 23. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , انتخاب مناسب ترین شیوه ارتباط بی سیم به منظور هدایت از راه دوروسایل نقلیه در مزرعه , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 24. محمد مزیدی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29
 25. فریده علی پور , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , عادل سپهر , ناصر پرویان , کاربرد شبکه عصبی در جداسازی محصولات کشاورزی , کنفرانس ملی دستیابی به راهکارهای توسعه پایدار در بخش های کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست , 2013-03-10
 26. اسماعیل موحدی راد , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , عبدالجبار ایران نژاد , استفاده از جوش شیرین بعنوان ترکیبی سالم در افزایش عمرانبارمانی پرتقال ارقام یافا وخونی , ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان , 2013-05-15
 27. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین اق خانی , حسین عشقی , تاثیر بیودیزل تولیدی از روغن های خوراکی پسماند و مخلوط‌های آن با گازوئیل بر عملکرد و آلاینده‌های موتور دیزل , کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری پیشرفته , 2012-10-10
 28. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 29. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , بهبود استحکام مکانیکی بیومواد با استفاده از پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 30. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , کاهش حساسیت بیومواد به بارهای ضربه ای با استفاده از مواد پوششی طی دوره انبارمانی , هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 31. نسرین ثابت سروستانی , عبدالعلی فرزاد , احسان ابراهیم نیا بجستان , مسعود میر , محمدحسین اق خانی , آنالیز عملکرد وآلاینده های خروجی موتور اشتعال تراکمی با استفاده از متیل استر روغن های خوراکی پسماند و مخلوط های آن با گازوئیل , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 32. افشین زینلی , عبدالعلی فرزاد , محمدحسین اق خانی , طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه گیری گشتاور، به منظور بهینه سازی عملکرد بهینه ماشین ها , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 33. حامد سیگاری , محمدحسین اق خانی , باقر عمادی , مهران درجاتیان , تحلیل نیرویی و زاویه ای گاوآهن بشقابی با استفاده از المان محدود , هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04
 34. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , تحلیل سیستم تهویه سردخانه سیب و شبیه سازی با نرم افزار فلوانت , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 35. مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین اق خانی , بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری , بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22
 36. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی , حسن عاقل , افشین زینلی , سیدرحیم موسوی , عیین کارایی میزان انرژی تولید انار در شهرستان ارسنجان (فارس) , همایش ملی انار , 2011-10-05
 37. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی , نسبت انرژی کنجد آبی-مطالعه موردی: شهرستان لارستان (فارس) , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10
 38. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی , مطالعه و ارزیابی شاخص های انرژی برای تولید کلزا در منطقه جنوب استان فارس , اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10
 39. ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین اق خانی , طراحی مکانیزم تعیین موقعیت قرارگیری ادوات متصل به تراکتور نسبت به سطح زمین , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی(غرب کشور) , 2011-05-18
 40. ایمان فلاحی کوشالی , محمدحسین اق خانی , طراحی مکانیزم زیرشکنی عمق متغیر , پنجمین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی(غرب کشور) , 2011-05-18
 41. مرتضی رحیمی کیا , باقر عمادی , محمدحسین اق خانی , مطالعه و ارزیابی شاخصهای انرژی برای تولید خربزه در شهرستان تایباد , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی(غرب کشور) , 2011-05-18
 42. مصطفی جعفریان , حسن عاقل , محمدحسین اق خانی , تعیین برخی خواص فیزیکی خرما زاهدی , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 43. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , تاثیر میزان فشار باد چرخ های عقب تراکتور، عمق شخم و سرعت پیشروی بر لغزش تراکتور مسی فرگوسن 285 , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , 2011-05-18
 44. عصمت برزنونی , محمدحسین اق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد , بررسی اثر تیمار های حرارتی و مواد پوششی بر خواص انبارداری پرتقال خونی , نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10
 45. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , مدل تغییر شکل تایر در اثر بار , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 46. مهدی خسروی هفشجانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , طراحی سیستم کنترل لغزش اتوماتیک مناسب جهت تراکتور های دو چرخ محرک موجود کشور , اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی , 2011-02-16
 47. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , امیر لکزیان , تعیین در جای شوری خاک به وسیله حسگر اندازه گیری هدایت الکتریکی به عنوان مولفه ای از , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 48. ابوذر نصیراحمدی , محمدحسین اق خانی , سیدرحیم موسوی , تاثیر رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی بذر گلرنگ , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 49. وحید بنی هاشم , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 50. علیرضا مهدویان , حسن عاقل , سعید مینایی , غلامحسن نجفی , محمدحسین اق خانی , طراحی و ساخت سامانه میراکننده مجموعه چرخ گاوآه نهای دوطرفه , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 51. حسن صدرنیا , مصطفی جعفریان , محمدحسین اق خانی , اکبر ثنائی مقدم , بهروز صفری , تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی , ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15
 52. جلال برادران مطیع , محمدحسین اق خانی , بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر , دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , 2009-10-28
 53. علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , سازگارنیا , مجید سرمد , بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال , هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 54. عبدالعلی فرزاد , محمدحسین اق خانی , طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 55. احمد سادین , محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 56. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , مهدی آرین , ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم به کمک پردازش , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 57. محمدامین دانشجو , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین اق خانی , مهدی آرین , طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 58. محمدحسین اق خانی , تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27
 59. محمدحسین اق خانی , هدایت خودکار تراکتور و ماشین های خودکششی به کمک کابل آشکار , 2nd International Conference on Science & Technology (ICSTIE 2008) , 2008-12-13
 60. محمدحسین اق خانی , تحلیل و بررسی خرابی ها و عیوب تراکتور , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 61. محمدحسین اق خانی , ارزیابی و کاربرد نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 62. محمدحسین اق خانی , طراحی پشت تراکتوری ماشین تولید بسته های فشرده سوختی از بقایای گیاهی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 63. محمدحسین اق خانی , طراحی و ارائه نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 64. محمدحسین اق خانی , طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28
 65. محمدحسین اق خانی , طراحی گاوآهن بشقابی دوطرفه با سنتز یک مکانیزم پنج رابطی خط مستقیم , پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-28

انگلیسی

 1. Fatemeh Nasiri , Mahmood Reza Golzarian , Mohammad Hossein Aghkhani , Development of intersection circle method for detecting and estimating the number of near-spherical clustered citrus fruits in robotic harvesting , International Conference on Sustainable Development With a focus on Agriculture, Environment and Tourism , 2015-09-16
 2. Ali Moghimi , Mohammad Hossein Aghkhani , Mahmood Reza Golzarian , Abbas Rohani , Ce Yang , A Robo-vision Algorithm for Automatic Harvesting of Green Bell Pepper , 2015 ASABE Annual International Meeting , 2015-07-27
 3. Alireza Pourreza , Hamid Reza Pourreza , Mohammad Hossein Aghkhani , An Automatic Foreign Materials Detection of Barberries Using Red , Third International Workshop on Advanced Computational Intelligence , 2010-08-25
 4. Jalal Baradaran motie , Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour-Fard , Amir Lakzian , The effect of electrode and current type on estimation of soil EC using , First international conference of soil and roots engineering relationship , 2010-05-24
 5. Jalal Baradaran motie , Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour-Fard , Amir Lakzian , Determining soil EC based on Wenner method with plate type , First international conference of soil and roots engineering relationship , 2010-05-24
 6. M. Hossein Abbaspour-Fard , Mohammad Hossein Aghkhani , Bagher Emadi , A Study on physical properties of ostrich egg to estimate the egg fertility , International Scientific Conference on Sustainable Agriculture Engineering , 2009-11-04
 7. Mohammad Hossein Aghkhani , M. Hossein Abbaspour-Fard , Seyed Iman Saedi , Automated Steering System of Tractor and Other Self-propelled Agricultural Machineries, Using Visible Cable , The 2th Int. Conf. on Science and Technology (ICSTIE, 2008). Applications and Education , 2008-12-11
 8. M. Hossein Abbaspour-Fard , Mohammad Amin Daneshjoo , Mohammad Hossein Aghkhani , Mahdi Aryan , Introducing Easy to Use and Accurate Image Processing Object Detection Algorithms Suitable for Sprayer Calibration and Other Similar Purposes , 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agr Agriculture , 2008-02-10