بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بارش


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (چکیده)
2 - برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایران (چکیده)
3 - بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم (چکیده)
4 - بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (چکیده)
5 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی (چکیده)
6 - بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار (چکیده)
7 - تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان (چکیده)
8 - بررسی آماری حداکثر بارش محتمل 24 ساعته براساس تصحیح ضریب فراونی هرشفیلد (چکیده)
9 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی فشار و اختلاف فشار سطح دریا با استفاده از مدل های آماری (چکیده)
10 - پیش بینی بارش با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
11 - برآورد بارندگی حداکثر 24 ساعته به روش چند ایستگاهی (چکیده)
12 - ارزیابی اثرات پدیده ENSO بر رژیم بارش در استان خراسان (چکیده)
13 - الگوی توزیع زمانی بارش استان خراسان بزرگ (چکیده)