مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. Ali Yalfani , احمد ابراهیمی عطری , Maedeh Taghizadeh Kerman , The Effect of Prehabilitation on the Self-Reported Outcomes of Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Systematic Review, Iranian Journal of Health Sciences, سال (2021-4)
 2. A. Maarouf , A.A. Norasteh , H. Daneshmandi , احمد ابراهیمی عطری , The Effect of a Corrective Exercise Program Based on Scapula Stability on Scapular Upward Rotation and Scapulohumeral Rhythm in Wheelchair Basketball Athletes With Bilateral Scapula Rotational Syndrome, آرشیو توانبخشی, دوره (21), شماره (4), سال (2021-1), صفحات (488-507)
 3. شیما رضایی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم صاحباری , تاثیر تمرینات پیلاتس بر درد و گشتاور ایزومتریک عضلات فلکسور و اکستنسور زانوی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید, بیهوشی و درد, دوره (12), شماره (1), سال (2022-1), صفحات (20-30)
 4. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مائده تقی زاده کرمان , سمانه فراحتی , زهره محلی , نرگس نوری سرحوضکی , رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال, پژوهش در طب ورزشی و فناوری, دوره (2), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (39-45)
 5. مریم خورشید سخنگوی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه سروری , تاثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (9), شماره (9), سال (2015-12), صفحات (10-18)
 6. حمیدرضا لطفی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , کاظم نوروزی , تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-3), صفحات (14-19)
 7. مهدی صفری بک , احمد ابراهیمی عطری , ، امین گندمکار , مصطفی پاینده , تأثیر بانداژ حمایتی بر نیروهای فشاری و برشی وارده بر مچ پای والیبالیست های دارای مچ پای ناپایدار در حین فرود از پرش, طب توانبخشی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-6), صفحات (27-35)
 8. سعید ایل بیگی , نفیسه رستگار , مرضیه ثاقب جو , احمد ابراهیمی عطری , ، حسین فرزانه , ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی, ارگونومی, دوره (6), شماره (1), سال (2018-7), صفحات (19-29)
 9. عبدالله معروف , علی اصغر نورسته , حسن دانشمندی , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر یک برنامه تمرینی اصلاحی مبتنی بر ثبات اسکاپولا بر سندروم متقاطع فوقانی در ورزشکاران بسکتبال با ویلچر, طب جانباز, دوره (12), شماره (1), سال (2020-1), صفحات (19-27)
 10. علی یلفانی , احمد ابراهیمی عطری , مائده تقی زاده , اثربخشی تمرینات قبل از جراحی بر نتایج پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی: مروری سیستماتیک, بیومکانیک ورزشی, دوره (5), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (188-199)
 11. احسان آریایی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مقایسه اثر بازی اصلاحی در آب و خشکی بر کوژپشتی و دامنه دورکرد مفصل شانه کودکان پسر با کم توانی هوشی, تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (2), شماره (160), سال (2020-7), صفحات (9-20)
 12. بهناز خجسته پور , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مقایسه اثر تمرینات منتخب در آب و خشکی با رویکرد ثبات مرکزی بر میزان درد و تعادل پویای زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی, بیهوشی و درد, دوره (10), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (75-90)
 13. احمد ابراهیمی عطری , رضا بهاری فرد , ناهید خوشرفتاریزدی , تأثیر هشت هفته برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب 11+ فیفا بر پایداری قامتی پویای پسران فوتبالیست نوجوان, ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره (5), شماره (2), سال (2017-10), صفحات (79-88)
 14. محمود خدابخشی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , حسین عاشوری , ناصر فرخ رو , وحید خدا بنده لو , تأثیر شش هفته تمرین قدرتی با تراباند بر برخی متغیرهای توان بی هوازی بسکتبالیستهای جوان, پژوهش در طب ورزشی و فناوری, دوره (5), شماره (10), سال (2015-12), صفحات (47-57)
 15. فرهاد نیکروان گلسفیدی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی, Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت), دوره (7), شماره (2), سال (2016-3), صفحات (205-220)
 16. محمود خدابخشی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , مجید عبادی فرا , تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان, بیومکانیک ورزشی, دوره (2), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (43-53)
 17. محبوبه تواناکرمانی , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان, طب توانبخشی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-4), صفحات (161-168)
 18. سیدمجتبی سلطاندوست ناری , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان, طب توانبخشی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (1-9)
 19. لیلا احمدنژاد , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , یحیی سخنگویی , تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی, آرشیو توانبخشی, دوره (17), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (178-187)
 20. محمود خدابخشی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مجید زندی , رضا خان زاده , تاتیر ۵ هفته تمرینات پروپریوسپتیو بر تعادل پویای بسکتبالیست های مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا, آرشیو توانبخشی, دوره (15), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (44-51)
 21. حمیدرضا لطفی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , کاظم نوروزی , مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن, بیهوشی و درد, دوره (6), شماره (1), سال (2015-12), صفحات (64-73)
 22. نجمه عسگری بیلندی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , تأثیر برنامه ترکیبی (حرکت ‌درمانی و ماساژ) بر میزان درد و دامنه حرکتی گردن زنان میان‌سال مبتلا به سندروم درد مایوفاشیال عضله ذوزنقه فوقانی, پژوهش در توانبخشی ورزشی, دوره (3), شماره (5), سال (2015-9), صفحات (1-8)
 23. احمد ابراهیمی عطری , فاطمه سروری , مرتضی سعیدی , مریم خورشیدسخن گوی , بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, پژوهش در علوم توانبخشی, دوره (9), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (20-27)
 24. مهدی صابری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , محمد مسافری ضیاالدینی , مینا خدائی , بررسی رابطه بین ناهنجاری های ستون فقرات و شاخص های اسپیرومتری جانبازان با آسیب طناب نخاعی, طب جانباز, دوره (6), شماره (22), سال (2014-3), صفحات (47-54)
 25. یاسر کهندلان شهرنوی , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین کرده, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, دوره (12), شماره (1), سال (2014-3), صفحات (1003-1014)
 26. مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی , میلاد عاملی , مهدی صفری بک , مقایسه تعادل پویا و نیمه پویای کودکان دارای کف پای صاف با افراد دارای پای طبیعی, دانشگاه علوم پزشکی زابل, دوره (7), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (2-12)
 27. مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی , مهدی صفری بک , بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (4), شماره (2), سال (2015-6), صفحات (15-23)
 28. مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی , مقایسه نیروی عکس العمل عمودی زمین هنگام راه رفتن در کودکان دارای کف پای صاف و کف پای نرمال, طب توانبخشی, دوره (4), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (33-41)
 29. مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی , بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا, پژوهش در علوم توانبخشی, دوره (10), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (1-14)
 30. زهره محلی , احمد ابراهیمی عطری , حسین حسن آبادی , ناهید خوشرفتاریزدی , علی شعیبی , تاثیر تمرینات تائی چی بر تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, پرستاری داخلی_جراحی, دوره (2), شماره (3), سال (2014-1), صفحات (81-85)
 31. احمد ابراهیمی عطری , مریم خورشیدسخن گوی , فاطمه سروری , مقایسه تمرینات استقامتی ومقاومتی بر شدت خستگی وتعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت), دوره (5), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (89-102)
 32. امیر رشیدلمیر , سمیرا غلامیان , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال Effect of Regular Aerobic Training On Resistin Gene Expression In Active Young Females, فیزیولوژی ورزشی, دوره (18), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (95-106)
 33. محمود دلفان , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , آرش سعادت نیا , تاثیر دو برنامه کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی AgRP پلاسمای کشتی گیران نخبه.The Effect of Two Weight Loss Protocols on Plasma Concentration of Agouti Related Peptide (AgRP) in Elite Wrestlers, پزشکی جندی شاپور, دوره (12), شماره (3), سال (2013-7), صفحات (229-241)
 34. امیر رشیدلمیر , سمیرا غلامیان , احمد ابراهیمی عطری , مهدی سیدالحسینی , محمود حصارکوشکی , تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر رزیستین و آدیپونکتین پلاسمایی زنان جوان فعال, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (23), شماره (101), سال (2013-6), صفحات (73-83)
 35. امیر رشیدلمیر , زهرا میرزنده دل , احمد ابراهیمی عطری , علی اصغر رواسی , تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی دایره ای برغلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان, علوم زیستی ورزشی, دوره (2), شماره (15), سال (2013-3), صفحات (107-120)
 36. احمد ابراهیمی عطری , مهدی صابری , علی اکبر هاشمی جواهری , مینا خدائی , مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی, طب جانباز, دوره (4), شماره (16), سال (2012-7), صفحات (13-20)
 37. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , لیلا اصغری , مقایسه دوروش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک, آرشیو توانبخشی, دوره (13), شماره (1), سال (2012-5), صفحات (79-87)
 38. احمد ابراهیمی عطری , مرتضی سعیدی , فاطمه سروری , مریم خورشیدسخن گوی , تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس, دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (22), شماره (94), سال (2012-11), صفحات (54-61)
 39. احمد ابراهیمی عطری , محبوبه دهقانی تفتی , ناهید خوشرفتاریزدی , وحیده دهقانی تفتی , تاثیر تیپینگ پاتلا بر تعال پویا و درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (20), شماره (3), سال (2012-9), صفحات (332-339)
 40. ناصر محمد رحیمی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان, مطالعات طب ورزشی, دوره (10), شماره (10), سال (2012-1), صفحات (77-92)
 41. احمد ابراهیمی عطری , حسن کوشکی , علی اکبر هاشمی جواهری , مهدی احمدی , آرش محمودی طبس , میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده درالمپیاد سال 89 خراسان رضوی, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (19), شماره (2), سال (2012-6), صفحات (198-205)
 42. علی اکبر هاشمی جواهری , ناصر محمد رحیمی , احمد ابراهیمی عطری , بررسی تاثیر فعالیت جسمانی درآب بر عزت نفس, طب جانباز, دوره (4), شماره (13), سال (2011-12), صفحات (31-37)
 43. امیر رشیدلمیر , اکرم علی زاده , احمد ابراهیمی عطری , مصطفی داستانی , تاثیر4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین برشاخص های لیپوپروتئینی و قندخون زنان دیابتی نوع دو, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (20), شماره (5), سال (2013-1), صفحات (605-614)
 44. ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , محسن جعفری , تأثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین، لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال, دانشور پزشکی, دوره (19), شماره (98), سال (2012-5), صفحات (43-50)
 45. امیر رشیدلمیر , سمانه درودی , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت دختران تمرین کرده, علوم زیستی ورزشی, دوره (1), شماره (12), سال (2012-6), صفحات (5-22)
 46. نادر فرهپور , مرجان عادل قهرمان , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسه قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار, Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت), دوره (3), شماره (6), سال (2011-7), صفحات (109-124)
 47. امیر رشیدلمیر , آرش سعادت نیا , احمد ابراهیمی عطری , محمود دلفان , تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده, فیزیولوژی ورزشی, دوره (3), شماره (9), سال (2011-3), صفحات (129-138)
 48. امیر رشیدلمیر , زهرا میرزنده دل , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر غلظت گرلین و هورمون رشد پلاسمای زنان جوان, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (19), شماره (5), سال (2011-12), صفحات (667-675)
 49. زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی , اثر پیاده‌روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار, دانشگاه علوم پزشکی گرگان, دوره (13), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (30-38)
 50. زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی , بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در زنان یائسه غیر ورزشکار, دانشور پزشکی, دوره (18), شماره (90), سال (2011-1), صفحات (1-9)
 51. امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , محمود گودرزی , آرش سعادت نیا , تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ, پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (5), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (33-41)
 52. نسترن رزمجو , منصوره منصوری , احمد ابراهیمی عطری , دکتر حبیب اله اسماعیلی , بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری, مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (9), شماره (2), سال (2009-9), صفحات (121-126)
 53. احمد ابراهیمی عطری , بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری, حرکت, دوره (1), شماره (2), سال (1999-12), صفحات (112-121)
 54. موسی الرضا کروژده , سیدرضا مظلوم , احمد ابراهیمی عطری , حمیدرضا بهنام وشانی , تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی, مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (5), شماره (17), سال (2004-1), صفحات (29-35)
 55. احمد ابراهیمی عطری , بررسي نقش تمرينات ورزشي در توانبخشي ريوي copd (cronic obstructive pulmonary disease) ., المپیک, سال (2000-3)
 56. دکتر حسن دانشمندی , احمد ابراهیمی عطری , سید علی قاسمی , مقایسه تاثیر دو روش تمرین کششی ایستا و PNF بر افزایش دامنه حرکتی مفصل زانوی ورزشکاران آمپوته زیر زانو, پژوهش در علوم ورزشی, شماره (5), سال (2004-3), صفحات (57-73)

انگلیسی

 1. reza baharifard , Ahmad Ebrahimi Atri , Nahid KHoshraftar Yazdi , Behnaz Shahtahmassebi , Assessing changes in static and dynamic postural stability in youth football players following the FIFA 11+ injury prevention program, Science and Sports, Volume (37), No (3), Year (2022-5), Pages (2150-2147483647)
 2. Maedeh Taghizadeh Kerman , Ali Yalfani , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyyed Hamed Mousavi , Knee Muscle Activity During Jump Landing Tasks Following Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: A Review Study, Journal of Research in Orthopedic Science, Volume (8), No (2), Year (2021-5), Pages (57-64)
 3. Maedeh Taghizadeh Kerman , Claudia Brunetti , Ali Yalfani , Ahmad Ebrahimi Atri , Chiarella Sforza , The Effects of FIFA 11+ Kids Prevention Program on Kinematic Risk Factors for ACL Injury in Preadolescent Female Soccer Players: A Randomized Controlled Trial, Children, Volume (10), No (7), Year (2023-7), Pages (1206-1217)
 4. maedeh taghizadeh kerman , علی یلفانی , Ahmad Ebrahimi Atri , The Association of Trunk and Hip Kinematic With Knee Abduction Angle During Single-Leg Landing, Iranian Rehabilitation Journal, Volume (20), No (4), Year (2022-12), Pages (501-507)
 5. maedeh taghizadeh kerman , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , The effect of FIFA 11+ injury prevention program on dynamic balance and knee Isometric Strength of Female players in soccer super league, World Family Medicine, Volume (16), No (7), Year (2018-6), Pages (48-54)
 6. Abolfazl Shahrakinasab , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , The evaluating of efficacy of Core Stabilization exercises, Massage and foot Reflexology on pain and disability of men with mechanical chronic low back pain, Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege, Volume (85), No (1), Year (2016-9), Pages (640-647)
 7. zahra firuzkuhi , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , Comparing the Effect of Open and Closed Kinetic Chain Exercises in Patients Suffering From Patellofemoral Pain Syndrome, International Journal of Basic Science in Medicine, Volume (1), No (2), Year (2016-9), Pages (53-57)
 8. Roozbeh Sanadgol , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , The evaluating of efficacy of McKenzie exercises, Massage and foot Reflexology on pain and disability of men with mechanical chronic low back pain, Ciencia e Natura, Volume (37), No (2), Year (2015-2), Pages (69-75)
 9. elahe faraji , fatemeh sarvari , Ahmad Ebrahimi Atri , Predicting Grip Strength based on Anthropometric Characteristics in Female Junior Volleyball Players, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (5), No (1), Year (2014-1), Pages (25-28)
 10. Seyed Mohammad Zadkhosh , Ahmad Ebrahimi Atri , Amir Rashidlamir , Abolfazl Saadatyar , The effect of massage therapy on depression, anxiety and stress in adolescent wrestlers, International Journal of Sport Studies, Volume (5), No (3), Year (2015-6), Pages (321-327)
 11. Mahdi Khanbabazadeh , Ahmad Ebrahimi Atri , Amir Rashidlamir , مقایسه اثر دو پروتکل تمرین هوازی و مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب (NGF) مردان مبتلا به بیماری نوروپاتی دیابتی, دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, Volume (23), No (2), Year (2015-5), Pages (1866-1877)
 12. Leila Ahmadnezhad , Ahmad Ebrahimi Atri , Nahid KHoshraftar Yazdi , Yahya Sokhangoei , The effect of eight-weeks corrective games on kyphosis angle and postural control in mentally retarded children having kyphosis, Journal of Research and Health, Volume (5), No (2), Year (2015-6), Pages (178-183)
 13. Ahmad Ebrahimi Atri , Nahid KHoshraftar Yazdi , سید حسین حسینی , samane mahdavi moghadam , The effect of common school bags on elementary school girls’ trunk muscles electrical activity, Journal of Research and Health, Volume (4), No (4), Year (2015-1), Pages (863-870)
 14. Somayeh Askari Hosaini , Ahmad Ebrahimi Atri , علی کاوسی , Injuries at the Iranian Championship in Indoor Rock Climbing, Wilderness and Environmental Medicine, Volume (24), No (2), Year (2013-1), Pages (167-183)
 15. Somayeh Askari Hosaini , Ahmad Ebrahimi Atri , , Zahra Askari Hoseini , Afsaneh Taghizadeh Naderi , Effects of Different Intensities of Warm up on the Balance of Indoor Climbers, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (3), No (2), Year (2013-1), Pages (625-629)
 16. Sussan Khademi Nejad , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , Hadi Akbari , Narjes Kheirabadi , The Comparison of Three Rehabilitation Protocol on Pain and Performance in Women Patients with Non-Specific Chronic Low Back Painc, International Journal of Sport Studies, Volume (3), No (6), Year (2013-1), Pages (599-605)
 17. Hadi Akbari , Mojtaba Rajabi , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , Sussan Khademi Nejad , Does Pronated Foot Predispose the Females to Risk of AnteriorCruciate Ligament injury, International Journal of Sport Studies, Volume (3), No (5), Year (2013-1), Pages (492-497)
 18. Ahmad Ebrahimi Atri , Abbas Malandish , Amir Rashidlamir , The Comparison of BMC, BMD, T score, and Z score of the Lumbar Spine and Femur between Professional Swimmers and Non-athletes, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (4), No (2), Year (2013-6), Pages (18-24)
 19. A Malandish , Ahmad Ebrahimi Atri , Amir Rashidlamir , The Comparison of Bone Mineral Content (BMC) and Bone Area in Professional Water Polo Players and Non-Athletes, International Journal of Basic Sciences & Applied Research, Volume (2), No (6), Year (2013-10), Pages (569-573)
 20. Amir Rashidlamir , samira gholamian , Ahmad Ebrahimi Atri , Regular Aerobic Exercise Decreases Serum Resistin levels In Active Young Females, International Journal of Sport Studies, Volume (3), No (6), Year (2013-10), Pages (630-636)
 21. Ahmad Ebrahimi Atri , abbas malandish , Amir Rashidlamir , Mohammad Shabani , The Relationship between Body Weight, Body Mass Index (BMI) and Bone Mineral Density (BMD) of the Lumbar Spine and Femoral Neck in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (4), No (1), Year (2013-1), Pages (67-71)
 22. Mostafa Dastani , Amir Rashidlamir , akram alizadeh , Mehdi Seyedolhosseini , Ahmad Ebrahimi Atri , Effects of 8 Weeks of Aerobic Exercise on Matrix Metalloproteinase-9 and Tissue Inhibitor Levels in Type II Diabetic Women, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Volume (15), No (6), Year (2013-4), Pages (29-33)
 23. mahmoud khodabakhshi , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , Ahmad Ebrahimi Atri , majeed zandi , reza khanzadeh , The effect of balancing and resistive selected exercise on young footballers dynamic balance, European Journal of Sports and Exercise Science, Volume (1), No (3), Year (2012-1), Pages (44-51)
 24. elahe faraji , Hassan Daneshmandi , Ahmad Ebrahimi Atri , Vahid Onvani , , effect of prefabricated ankle orthoses on postural stability in basketball pleyers with chronic ankle instability, Asian Journal of Sports Medicine, Volume (3), No (4), Year (2012-12), Pages (274-278)
 25. mohammad hossein movaghar , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , Ahmad Ebrahimi Atri , The Effect of Foot Reflexology on the Reduction of Chronic Low Back Pain, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (2), No (3), Year (2012-9), Pages (14-18)
 26. Ahmad Ebrahimi Atri , abbas malandish , Amir Rashidlamir , Mohammad shabani , Is Osteoporosis and Osteopenia a Health Risk in Professional Cyclists of Iran and Tour-de-France, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (3), No (1), Year (2012-5), Pages (7-13)
 27. Hassan Daneshmandi , Ahmad Ebrahimi Atri , Ali Ghasemi , Pegah Rahmani , The effects of PNF & static stretching on knee ROM of amputee athletes, Brazilian Journal of Biomotricity, Volume (5), No (4), Year (2011-12), Pages (255-262)
 28. Ahmad Ebrahimi Atri , abbas malandish , Avisa Ramezani , The Comparison of Sport Injuries in Different Parts of the Body of Elite Male Volleyball Players, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (2), No (2), Year (2011-8), Pages (37-42)
 29. Amir Rashidlamir , arash saadatnia , Ahmad Ebrahimi Atri , Mahmoud Delphan , Effect of eight weeks of Wrestling and Circuit Fitness Training on APO Lipoprotein A-I AND LYMPHOCYTE ABCA1 GENE EXPRESSION IN WELL-TRAINED WRESTLERS, International Journal of Wrestling Science, Volume (1), No (2), Year (2011-8), Pages (48-53)
 30. Ahmad Ebrahimi Atri , Avisa Ramezani , abbas malandish , The Comparison of Sport Injuries of Professional and Nonprofessional track and field in Iranian Female Students, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (2), No (1), Year (2011-2), Pages (46-50)
 31. Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , naser mohammad rahimi , Ahmad Ebrahimi Atri , The Effects of Water and Land Exercise Programs on Functional Fitness Factors in Elderly Men, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (1), No (1), Year (2010-9), Pages (1-7)
 32. Amir Rashidlamir , Mahmoud Delphan , Ahmad Ebrahimi Atri , فیروزه دلفان , arash saadatnia , nasim izadpanah , A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students, Iranian Journal of Health and Physical Activity, Volume (1), No (1), Year (2010-9), Pages (40-45)
 33. Reza Farid , Farahzad Jabbari Azad , Ahmad Ebrahimi Atri , Mahmoud Baradaran Rahim , sghar Khaledan ، Mojtaba Talaei، Khoei ، Javad Ghafari ، and Ramin Ghasemi , Effect of Aerobic Exercise Training on Pulmonary Function and Tolerance of Activity in Asthmatic Patients, Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, Volume (4), No (3), Year (2005-10), Pages (133-138)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. زهرا اسکندری , احمد ابراهیمی عطری , بهناز شاه طهماسبی , Pablo Molina Garcia , تاثیر 12 هفته تمرینات ترکیبی ثبات عصبی-عضلانی پویا(DNS) و بازی های چند مهارتی خلاق بر راستای قامت، توانایی های عملکردی و میزان فعالیت بدنی دختران نوجوان 17-14 سال مبتلا به اضافه وزن / چاقی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده یکسو کور , سومین همایش ملی برند در ورزش-اولین دوره مسابقه علمی پایان نامه سه دقیقه ای ورزشی (پاناسو) , 2023-05-10
 2. زهرا اسکندری , احمد ابراهیمی عطری , بهناز شاه طهماسبی , پابلو مالینیا گارسیا , Functional Movement Screen™ (FMS) as a musculoskeletal injuries prediction tool , 2nd International Congress Nutrition: From Laboratory Research to Clinical Studies , 2023-10-04
 3. مرضیه سدیدی , احمد ابراهیمی عطری , امیر لطافت کار , فاطمه علیرضائی نقندر , تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری , سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2017-04-09
 4. ابوالفضل شهرکی نسب , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مقایسه تاثیر تمرین‌های ثبات دهنده مرکزی، ماساژ و رفلکسولوژی کف پا بر درد و عملکرد مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی , 2016-02-17
 5. روزبه سندگل , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال , همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی , 2016-01-21
 6. سیده صبا محمدی خاص , شهناز بمبئی چی , احمد ابراهیمی عطری , بهناز شاه طهماسبی , نقش کلیدی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در طول همه گیری کووید- 91یک مطالعه مروری , اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی , 2023-01-19
 7. شیما رشید لمیر , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , اثر 8هفته تمرین مقاومتی و تمرین با فیزیوبال بر میزان کمردرد وتعادل زنان سالمند , پنجمین همایش ملی فیزیولوژی و بیوشیمی ورزش , 2021-05-25
 8. سیده صبا محمدی خاص , احمد ابراهیمی عطری , بهناز شاه طهماسبی , مهلا حیدری باجگیران , نقش کلیدی تمرین و فعالیت بدنی و بازتوانی حرکتی در بیماران مبتلا به رماتوئید آرتریت در دوران کرونا: یک مطالعه مروری , هفتمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2021-10-21
 9. احمد ابراهیمی عطری , تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال , همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی , 2019-01-02
 10. سعید زیبائی , احمد ابراهیمی عطری , بهناز شاه طهماسبی , عباس معمارباشی , The effects of Shoulder Overuse Injury Prevention Exercise Program on Shoulder Joint Proprioception and Muscle Strength in Adolescent Male Handball Players: A Randomized Controlled Trial , International conference on applied exercise and sport science , 2021-03-12
 11. سیما روزمینا , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , بهناز شاه طهماسبی , رضا بهاری فرد , مقایسه تاثیر تمرینات ثبات مرکزی در آب و خشکی بر انحنای کایفوز وضعیتی و نحوه قرارگیری استخوان کتف زنان , سومین همایش ملی یافته های کاربردی در علوم ورزشی , 2019-05-01
 12. لیلا احمدنژاد , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , یحیی سخنگویی , ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭽﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﺗﻮان ذﻫﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺎﯾﻔﻮﺗﯿﮏ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل , همایش ملی دستاوردهای توین علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2014-03-03
 13. هنگامه پورحسن , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , بررسی شیوع صدمات و بخش های آسیب پذیر بدن در والیبال نشسته مردان , کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا , 2013-12-12
 14. فاطمه سروری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم خورشیدسخن گوی , تاثیر برنامه تمرین در آب بر توانایی راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-12-15
 15. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , زهره محلی , الهام داودپور , مائده تقی زاده کرمان , مقایسه ناهنجاریهای قامتی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد , سومین همایش بین الملی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا , 2012-06-07
 16. احمد ابراهیمی عطری , تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران تمرین کرده , اولین همایش ملی علم وکشتی , 2012-05-08
 17. احمد ابراهیمی عطری , امیر رشیدلمیر , زهره محلی , مائده تقی زاده کرمان , رضوانه نژادحسین , رابطه بین قدرت دست و متغیر های آنتروپومتری اختصاصی دست در هند بالیست های دختر تمرین کرده , دومین همایش استعداد یابی ورزشی , 2012-10-17
 18. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مائده تقی زاده کرمان , سمانه فراحتی , زهره محلی , نرگس نوری سرحوضکی , رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال , دومین همایش استعداد یابی ورزشی , 2012-10-17
 19. احمد ابراهیمی عطری , الهه فرجی , فاطمه سروری , افسانه تقی زاده نادری , رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنترو پومتریک اندام فوقانی در والیبالیست های دختر نوجوان , دومین همایش استعداد یابی ورزشی , 2012-10-17
 20. احمد ابراهیمی عطری , امیر رشیدلمیر , محمود حجازی , زهره محلی , اعظم پره , رابطه بین قدرت دست برتر و طول انگشتان دست و سطح تستوسترون در هندبالیست های دختر تمرین کرده , دومین همایش ملی علم و هندبال , 2012-10-17
 21. شیدا قلیچی , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , یاسر کهندلان شهرنوی , مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت‌ زنان جوان تمرین کرد , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-11-15
 22. سمانه درودی , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران , 2011-11-15
 23. احمد ابراهیمی عطری , مهدی صنعتی فاروجی , محمود خدابخشی , رابطه بین ترکیب بدنی.شاخص توده بدنی(BMI).توان بی هوازی و Vo2maxدر والیبالیست های نخبه دانشگاهی , همایش ملی فیزیولوژی و مدیریت ورزشی , 2011-12-22
 24. مریم خورشیدسخن گوی , احمد ابراهیمی عطری , زهرا شیرخانی , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه سروری , مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس , هشتمین کنفرانس بین المللی ام-اس , 2011-10-17
 25. فاطمه سروری , احمد ابراهیمی عطری , مرتضی سعیدی , مریم خورشیدسخن گوی , رابطه بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس , هشتمین کنفرانس بین المللی ام-اس , 2011-10-17
 26. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مهدی صابری , مینا خدائی , مقایسه راستای ستون فقرات جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار در گروه های مختلف ورزشی , سومین سمینار تخصصی ضایعه نخاعی ایران , 2012-02-23
 27. لیلا اصغری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مقایسه دو روش تمرینی بر عملکرد حرکتی و تعادل کودکان مبتلا به فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 28. لیلا اصغری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , تاثیر برنامه تمرینی عملکردی بر توانایی حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 29. زهره ذکائی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر هشت هفته تمرین یوگا برانحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمردرد مکانیکال , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 30. زهره ذکائی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر کاهش دردهای مکانیکال ستون فقرات , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 31. مریم خورشیدسخن گوی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه سروری , مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 32. فاطمه سروری , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مریم خورشیدسخن گوی , رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 33. حسن کوشکی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 34. حسن کوشکی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , رابطه بین ریسک فاکتورها با آسیب های ورزشی در دانش آ موزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسن رضوی , ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2012-12-14
 35. محسن جعفری , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر هموسیستئین، اسید اوریک و لیپیدهای سرم مردان میانسال غیرورزشکار , دومین همایش ملی تخصص فیزیولوژی ورزش , 2011-04-28
 36. زینب فیروزهء , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , سعید رمضانی , تاثیر 8 هفته برنامه پیاده روی بر غلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیر ورزشکار , اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت , 2010-10-13
 37. عباس مال اندیش , آویسا رمضانی , احمد ابراهیمی عطری , کاظم نزاکتی علیزاده , رضا خان زاده , مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 38. آویسا رمضانی , عباس مال اندیش , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , فاطمه عزیزآبادی , مقایسه آسیب های ورزشی بین دانشجویان دختر حرفه ای و غیر حرفه ای رشته دو و میدانی سراسر کشور , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 39. زهرا عرب نرمی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , محمد مسافری ضیاءالدینی , تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 40. ناصر محمدرحیمی , علی اکبر هاشمی جواهری , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 41. محمود دلفان , امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , آرش سعادت نیا , بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 42. آرش سعادت نیا , امیر رشیدلمیر , عباس قنبری نیاکی , احمد ابراهیمی عطری , فاطمه رهبری زاده , محمود دلفان , تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 43. علی اکبر هاشمی جواهری , ناصر محمدرحیمی , احمد ابراهیمی عطری , تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند , هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2010-03-02
 44. سمیّه عسکری حسینی , زهرا عرب نرمی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , علی کاوسی , تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن , اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ، بیومکانیک و فناوری ورزشی , 2009-02-19
 45. سیدعلی اسماعیلی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان , ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2008-03-04
 46. احمد ابراهیمی عطری , بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر , نخستین همایش سراسری جانباز ، تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2003-01-25
 47. احمد ابراهیمی عطری , دکتر رضا فرید حسینی , دکتر اصغر خالدان , افسانه تقی زاده نادری , تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی , پنجمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2006-02-21
 48. مرجان عادل قهرمان , دکتر نادر فرهپور , ناهید بیژه , احمد ابراهیمی عطری , مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان , اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - بیومکانیک ورزشی و فناوری ورزشی , 2009-02-19
 49. بی بی آمنه رضوی , احمد ابراهیمی عطری , رضیی , شاکری , جوانبخت , بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب (هوازی) بر کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه , کنگره کلینیکال انکولوژی , 2008-05-14
 50. زینب تقی ئی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score , اولین همایش ملی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی , 2009-02-20
 51. زینب تقی ئی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , ارزیابی شیوع درد و عملکرد شانه در بازیکنان دختر نخبه بدمینتون , همایش منطقه ای طب ورزشی , 2008-11-19
 52. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , اکبر معرفتی , افسانه تقی زاده نادری , بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در بین معلولین ورزشکار رشته دو و میدانی , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 53. مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهدی سهرابی , احمد ابراهیمی عطری , تمرین درمانی دانشجویان با افسرگی متوسط , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 54. احمد ابراهیمی عطری , رضا فرید حسینی , اصغر خالدان , افسانه تقی زاده نادری , تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 55. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , افسانه تقی زاده نادری , بهناز شاه طهماسبی , بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 56. افسانه تقی زاده نادری , محمدحسین علیزاده , احمد ابراهیمی عطری , بررسی و مقایسه رابطه بین عملکرد عضلات شکم و میزان لورد وزیس دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 57. احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , مهرداد فتحی , ناهید بیژه , افسانه تقی زاده نادری , بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23
 58. بهناز شاه طهماسبی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری , بررسی میزان شیوع آسیب های اندام تحتانی در دختران نخبه ژیمناست کشور : مطالعه روی دو وسیله ژیمناستیک هنری دختران ( حرکات زمینی و پارالل) , پنجمین کنگره پزشکی ورزشی کشور , 2007-05-23

انگلیسی

 1. Behnaz Shahtahmassebi , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , مارک هکیمویچ , گلناز شاه طهماسبی , Study the prevalence and types of sports injury during floor exercises 8 to 11 years Iranian elite girl artistic gymnasts. , Australian Conference of Science and Medicine in Sport , 2011-10-19
 2. Ahmad Ebrahimi Atri , Behnaz Shahtahmassebi , The investigation of prevalence of lower extremity injuries in Iranian Elite Female Artistic Gymnasts: Study on two Women’s Artistic Gymnastics Apparatus (Floor exercise & Uneven bars). , Australian Conference of Science and Medicine in Sport , 2007-10-13
 3. Ahmad Ebrahimi Atri , Behnaz Shahtahmassebi , The Investigation of the rates of prevalence and causes of sport injuries in Iranian elite girl collegiate artistic gymnasts. , Australian Conference of Science and Medicine in Sport , 2007-10-13
 4. Ahmad Ebrahimi Atri , Behnaz Shahtahmassebi , Muscle injuries in sport , 4th International Clinical Nutrition Congress , 2022-05-17
 5. Seyedeh saba Mohammadi khas , Ahmad Ebrahimi Atri , Behnaz Shahtahmassebi , Impacts of physical activity and exercise on physical and mental health in older adults during covid-19 pandemic: a review of literatur , اولین کنگره بین المللی علوم ورزشی و پژوهش های بینا رشته ای/نیمه مجازی-دانشگاه تهران , 2021-11-11
 6. bahareh kamali choukanlou , Ahmad Ebrahimi Atri , Behnaz Shahtahmassebi , The effects of an 8-week supervised versus unsupervised combined home balance-resistance exercise program on balance, functional mobility, and fear of falling in older adults with a history of falls , اولین کنگره بین المللی علوم ورزشی و پژوهش های بینا رشته ای/نیمه مجازی-دانشگاه تهران , 2021-11-11
 7. Fatemeh Rezvani majd , Ahmad Ebrahimi Atri , زهرا رضایی یزدی , Shahnaz Bambeichi , Behnaz Shahtahmassebi , Comparing the effects of Pilates exercise and home exercise on functional ability, knee joint range of motion and pain in women aged 50-65 years with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial , اولین کنگره بین المللی علوم ورزشی و پژوهش های بینا رشته ای/نیمه مجازی-دانشگاه تهران , 2021-11-11
 8. behnaz khojasteh pour , Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , Comparison the effect of core stabilization training in water and on land in the management of chronic non-specific low back pain , International conference on applied exercise and sport science , 2021-03-12
 9. reza baharifard , Ahmad Ebrahimi Atri , Nahid KHoshraftar Yazdi , Behnaz Shahtahmassebi , Effect of FIFA 11+ injury prevention program on static and dynamic , International conference on applied exercise and sport science , 2021-03-12
 10. سیما رزمینا , Ahmad Ebrahimi Atri , Nahid KHoshraftar Yazdi , Behnaz Shahtahmassebi , A comparison of water and land-based core strengthening exercise programs on thoracic kyphosis angle and scapular position in young and middle-aged women with kyphosis: A pre-post cohort study , دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی , 2020-11-09
 11. samira gholamian , Amir Rashidlamir , Ahmad Ebrahimi Atri , M. Seydolhoseini , M. hesarkushki , Effect of 8 Weeks Aerobic Training on Serum Resistin levels and Fat percent in Trained Young Females , International Sport Science Conference , 2012-12-05
 12. maryam khorshid sokhago , Ahmad Ebrahimi Atri , زهرا شیرخانی , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , fatemeh sarvari , Comparing resistance and endurance exercise on motor function in woman with multiple sclerosis , هشتمین کنفرانس بین المللی ام-اس , 2011-10-17
 13. Marjan Adel Ghahreman , Nader Farahpour , Nahid Bijeh , Ahmad Ebrahimi Atri , The comparison of dynamic equilibrium function before and after delivery , 11th INTERNATIONAL SPORT SCIENCESS CONGRESS , 2010-11-11
 14. mohsen jaafari , Nahid Bijeh , Ahmad Ebrahimi Atri , The Effect of AerobicTraining on hsCRP ,Triglyceride and Body Composition in Middle Aged Men with Overweight , The International Congress on Physical Fitness and Aerobics , 2011-02-15
 15. zahra mirzendedel , Amir Rashidlamir , Ahmad Ebrahimi Atri , 8week Aerobic Exercise Effects on Plasma Concentrations of Ghrelin and GH Young Women , The International Congress on Physical Fitness and Aerobics , 2011-02-15
 16. Amir Rashidlamir , Ahmad Ebrahimi Atri , nasim izadpanah , Mahmoud Delphan , Firoozeh Delfan , arash saadatnia , Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females , 5th International Conference on Health, Education and Cullture in Globalization Process , 2010-12-22
 17. Ahmad Ebrahimi Atri , Afsaneh Taghizadeh Naderi , Effect of aerobic exercise training on pulmonary activity in asthmatic patients , 5th European Sports Medicine Congress , 2007-10-10
 18. Ahmad Ebrahimi Atri , Behnaz Shahtahmasebi , the investigation of prevalence of lower extremity injuries in Iranian elite female artistic gymnasts:study on two momen s artistic gymnastics appara , 5th National Sports Injuey Prevention Conference-Be Active 2007 , 2007-10-13
 19. دکتر حسن دانشمندی , Ahmad Ebrahimi Atri , علی قاسمی , the comparative study of two types of PNF and static stretching in Amputee Athletes , the 5th Asian Federation of sports medivine congress , 2002-09-24
 20. Ahmad Ebrahimi Atri , Seyd Ali Akbar Hashemi Javaheri , افسانه تقی زاده نادری , Behnaz Shahtahmasebi , بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ورزشی در دانشجویان دختر ژیمناست نخبه کشور , هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2007-03-06