بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: گونه


موارد یافت شده: 131

1 - معرفی ماهی کوبیا به عنوان گونه بومی به عنوان گونه مستعد پرورش به منظور افزایش تنوع گونه های آبزیان پرورشی در کشور (چکیده)
2 - تاثیر جهت شیب بر تنوعزیستی گیاهی در قله هزار مسجد، استان خراسان رضوی، ایران (چکیده)
3 - گونه شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه (چکیده)
4 - اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش (چکیده)
5 - ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده (چکیده)
6 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
7 - معرفی جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده قلاجه و بررسی ارتباط آنها با برخی عوامل محیطی (چکیده)
8 - تأثیر میزان حفاظت و نوع بهره‌برداری بر تنوع گونه‌ای وترکیب فلورستیک گیاهان دارویی در مناطق حفاظت شده حاشیه پارک ملی گلستان (چکیده)
9 - مروری بر ﺗﻨﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ پراکنش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ شاه کولی زاگرس (Alburnus zagrosensis) (چکیده)
10 - کارکرد ارتباطی تغییرات آوایی نام‌های کوچک قرضی دوجزئی در گونه ترکی اسفیدانی (چکیده)
11 - بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی خواجو -Schizothorax pelzami- در کلاسه های طولی مختلف (چکیده)
12 - شناسایی جلبک های سبز دریاچه چشمه سبز در دو فصل بهار و پاییز (چکیده)
13 - گونه شناسی مجرمان خیانت در امانت (چکیده)
14 - مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها (چکیده)
15 - تغییرات درون گونه‌ای دم‌سرخ معمولی (Phoenicurus phoenicurus) در محدوده پراکنش آن از ایران تا غرب پالئارکتیک با استفاده از زیست نشانگر COI (چکیده)
16 - تفسیر تربیتی به مثابه رشته علمی:در جستجوی گونه شناسی شمول گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی (چکیده)
17 - ارزیابی ضرایب تخصیص کربن و تولید خالص اولیه گیاهان عمده زراعی در استان خراسان رضوی (چکیده)
18 - برخی جنبه های مثبت و منفی استفاده از درختان و درختچه های مثمر در احداث فضای سبز شهری (چکیده)
19 - تغییرات بالای مولکولی و ریخت شناختی جمعیت های شاه کولی Alburnus mossulensis در ایران (چکیده)
20 - خوانشی دوباره از مفهوم «شک» در قرآن کریم؛ بر اساس تحلیل لغوی و گونه شناسی کاربردها (چکیده)
21 - پاسخ های مرفولوژی و فنولوژی Stipa turkestanica، Melica persica و Elymus elongatus به تغییرات میکروکلیما در فصل رویش (چکیده)
22 - اصول طراحی تماس های اجتماعی با توجه به بافت مسکونی روستای تاریخی ازغد به عنوان گونه ای از خانه های جمعی (چکیده)
23 - بررسی اثر تپه های موریانه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع استپی روستای شورلق سرخس (چکیده)
24 - بررسی اثرات برخی گونه ها ی قارچ تریکودرما بر فاکتورهای رشدی گوجه فرنگی در سه روش مایه زنی (چکیده)
25 - بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر شدت رقابت چند گونه ای و برخی شاخص های رشدی گونه های مزرعه ذرت ((Zea mays L. (چکیده)
26 - تنوع زیستی حشرات در بوم نظام های زراعی ارگانیک و رایج گندم -Triticum aestivumL.-و سیب زمینی -Solanum tuberosum L.-در منطقه فریمان (چکیده)
27 - روایات روزه عاشورا، چیستی، گونه ها و تحلیل (چکیده)
28 - بررسی تأثیر حاشیه بر غنا و فراوانی جامعه پرندگان در اثر طبیعی ملی خشکه‏ داران (چکیده)
29 - اثرات آلاینده های کارخانه سیمان بجنورد بر تنوع و ساختار جوامع مرتعی اطراف آن (چکیده)
30 - توسعه پایدار و کم هزینه فضای سبز با اهلی سازی گیاهان بومی و روشهای نوین آبیاری (چکیده)
31 - بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک (چکیده)
32 - جنبه¬‌‌‌ها و روش¬های مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز در بوم¬نظام¬های زراعی (چکیده)
33 - تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس (چکیده)
34 - بررسی مدیریت جمعیت های گراز وحشی (Sus scorfa) شمال ایران (چکیده)
35 - جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور (چکیده)
36 - تنوع گونه ای سن های شکارگر فعال روی درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
37 - گونه شناسی نظریه های ضمنی پیروی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای عرفی (چکیده)
38 - نقش عوامل اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتفاع بر توزیع جغرافیایی غنای گونه ای پرندگان شهرستان سرخس (چکیده)
39 - تاثیرگونه های بومی ایران در سیستم بام سبز بر تعدیل دمایی و ذخیره انرژی ساختمان (چکیده)
40 - نقش بام سبز در مصرف انرژی در داخل ساختمان و مقایسه آن با بام های سنتی (چکیده)
41 - مروری بر مدلسازی زیستگاه به عنوان ابزاری برای مدیریت زیستگاه های حیات وحش (چکیده)
42 - تفکیک گروه های سنگی با استفاده از واحدهای جریانی و روش خوشه بندی: مطالعه موردی، مخزن بنگستان در میدان منصوری (چکیده)
43 - بررسی فرگشت در کتب زیست شناسی دبیرستان (چکیده)
44 - بررسی کسره اضافه در ساخت اضافه زبان فارسی و برخی گویش های خراسان رضوی و جنوبی: تنوعات و تبعات (چکیده)
45 - در شناخت گونه هایی از حسد (چکیده)
46 - ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران) (چکیده)
47 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه ؛ بدنه بالا خیابان و پایین خیابان شهر مشهد) (چکیده)
48 - مقایسه و ارزیابی برخی شاخص های رشد گونه های غالب فضای سبز شهری در سیستم های آبیاری زیرسطحی سفالی، قطره ای و سطحی (چکیده)
49 - بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) (چکیده)
50 - گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران (چکیده)
51 - Geographical pattern and species richness of the family AlaudidaeVigors, 1825 (Aves, Passeriformes) in the Palaearctic region (چکیده)
52 - اثر کشت سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) بر پوشش گیاهی و خاک (مطالعه موردی: منطقه عباس آباد مشهد) (چکیده)
53 - شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده (چکیده)
54 - اثر سطوح مختلف حفاظت محیط زیست بر تنوع گونه های گیاهی (چکیده)
55 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
56 - پایداری آنتوسیانین های عصاره سه گونه زرشک در اثر تغییرات pH (چکیده)
57 - تنوع گونه ای و فراوانی سیرفید های ( Dip: Syrphidae) شته خوار در بوم نظام های کشاورزی استان کرمان (چکیده)
58 - تفکیک گونه ها و بررسی هیبریدهای احتمالی علف هرز مریافیلوم مقدمه ای جهت جلوگیری از تهاجم و راهکاری برای حفظ تنوع زیستی بوم نظام (چکیده)
59 - بررسی تأثیر شاهنامه در امثال فارسی بر پایه امثال‌و‌حکم دهخدا (چکیده)
60 - معرفی و بررسی نسخه ی منحصر به فرد قرآن مترجم شماره ی 1826 (چکیده)
61 - اثرات تجویز سالینومایسین و مادورامایسین بر روی شدت کوکسیدیوز جوجه‌های گوشتی آلوده شده به روش تجربی با گونه های آیمریا (چکیده)
62 - بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (چکیده)
63 - ارزیابی تنوع ژنتیکی و پراکندگی جغرافیایی برخی اکوتیپ های سیر (Allium sativum L.) موجود در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی M13 و ISSR (چکیده)
64 - تعیین شاخص‌های تنوع زیستی کنه‌های شکارگر بالاخانواده‌های Raphignathoidea، Bdelloidea و Erythraeoidea (Acari: Prostigmata) در باغ‌های میوه دانه‌دار شهرستان های مشهد و طرقبه شاندیز (چکیده)
65 - مقایسه تنوع گونه ای در زیراشکوب بوته های مرتعی، داخل مالچ سنگ و مالچ کاه (چکیده)
66 - آیا همه علفهای هرز در رقابت با گیاه زراعی تأثیر منفی بر عملکرد دارند؟ (چکیده)
67 - برآورد رقابت چند گونه ای علفهای هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) با استفاده از تابع عکس وزن تک بوته... (چکیده)
68 - تأثیر رقابت چندگونه ای علفهای هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (چکیده)
69 - بررسی رقابت چند گونه علف های هرز برگ پهن در مزرعه ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
70 - بررسی اثر تراکمهای مختلف ذرت بر شاخص های اکولوژیکی گونه های علف هرز (چکیده)
71 - فیلوژنی پرندگان شکاری با استفادن از ژن میتوکندریایی COI (چکیده)
72 - بررسی جایگاه تاکسونومیکی زیرگونه Oenanthe oenanthe seebohmi، براساس مطالعات مولکولی ژنCOX1 (چکیده)
73 - سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Centaurea virgata و Lactuca orientalis در ارتباط با فصل رویش (چکیده)
74 - بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران (چکیده)
75 - جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند (چکیده)
76 - فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران (چکیده)
77 - ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
78 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
79 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
80 - امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) (چکیده)
81 - مروری بر کاربرد بارکدهایDNA درشناسایی میکوریزهای داخلی (چکیده)
82 - شناسایی و تفکیک دو گونه یولاف A.Ludoviciana ، Avena fatua و کنترل آن ها در مزارع گندم و جو (چکیده)
83 - بررسی خصوصیات رشد و نمو ده گونه گیاه پوششی در فضای سبز جزیره کیش در فصل گرم (چکیده)
84 - بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (چکیده)
85 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر شاخصهای رشد کنجدSesamum indicum L.)و تاج خروسAmaranthus retroflexus L.)(و قدرت رقابت آنها ( (چکیده)
86 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)
87 - بررسی تغییرات تنوع و فراوانی پرندگان در اکوسیستم های آبی استان خراسان رضوی (چکیده)
88 - تاثیر عوامل زراعی و خصوصیات خاک بر تنوع و ترکیب جامعه علف هرز مزارع گندم (Triticum aestivum L.) در شهرستان جاجرم (چکیده)
89 - تنوع گیاهی یک مرتع نیمه خشک در زمان های مختلف پس از آتش سوزی (چکیده)
90 - بررسی اثر متقابل بررسی اثر متقابل آتش سوزی و اقلیم بر تنوع گونه ای گیاهی: مطالعه موردی در مراتع خشک و نیمه خشک بزنگان و جوزک در استان خراسان (چکیده)
91 - بررسی جوانه زنی و خواب بذر چند گونه مرتعی خانواده های بقولات و گندمیان در مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
92 - معرفی گونه Metopaster parkinsoni Forbes, 1848، از خانواده گنیاستریده (ستاره‌های دریایی) در توالیهای کرتاسه شمال خاور ایران و بررسی اولین فرآیندهای بیواستراتینومیکی بر روی آن (چکیده)
93 - بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی (چکیده)
94 - بررسی گونه کاربردی زبان نوشتاری در وسایل نقلیه برون شهری بر اساس نظریه نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی (چکیده)
95 - بررسی آرایش و عمق کشت بذر بر خصوصیات جوانه زنی و استقرار گیاهچه به منظور اهلی-سازی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) (چکیده)
96 - بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف جنس .Silene L در مشهد وحومه (چکیده)
97 - بررسی و توصیف واژگانی در گویش مشهدی (چکیده)
98 - تاکسونومی عددی گونه های Silen شمال شرقی ایران (چکیده)
99 - مطالعه فندقه برخی گونه های سرده Cirsium adansدر استانهای خراسان (چکیده)
100 - مدیریت پسماندهای گازی در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با اجرای پروژه کنترل CO2 (چکیده)
101 - شناسایی و معرفی عنکبوت بیوه سیاه در شمال خراسان (چکیده)
102 - منطق فازی در زیست شناسی (چکیده)
103 - مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه (چکیده)
104 - کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی (چکیده)
105 - مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت (چکیده)
106 - تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
107 - بررسی بستر های رویش دو گونه گلسنگی Toninia rosulata و Psora dicipiens در شمال غرب مشهد (چکیده)
108 - شناسائی ناحیه تماس دو گونه ول حفار شمالی و ول حفار جنوبی در دامنه شمالی ارتفاعات هزار مسجد (چکیده)
109 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
110 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)
111 - شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (چکیده)
112 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
113 - بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان (چکیده)
114 - آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان (چکیده)
115 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
116 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
117 - مطالعه تغییرات درون گونه ای چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
118 - براورد توان رقابتی دو گونه نسبت به هم بر اساس صفات موثر (چکیده)
119 - شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. (چکیده)
120 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
121 - بررسی مصرف اختیاری، قابلیت هضم ظاهری و فراسنجه های تخمیر شکمبه ای دو گونه گیاه شورزیست برای گوسفندان بلوچی (چکیده)
122 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
123 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
124 - معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح شده از قارچ خوراکی‌دکمه‌ای-Agaricus bisporus (چکیده)
125 - Brevinin-2R semi-selectively kills (چکیده)
126 - بررسی تاکسونومیکی تبار بابونه از تیره کاسنی در خراسان، براساس صفات ریخت شناسی با تأکید بر گونه های نادر (چکیده)
127 - تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه (چکیده)
128 - بررسي و مقايسه شاخصهاي عددي تنوع گونه اي در دو رويشگاه با مديريت چراي متفاوت (چکیده)
129 - تنوع زیستی گونه های گیاهی اطراف منطقه حفاظت شده دریاچه بزنگان (چکیده)
130 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
131 - ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده (چکیده)