بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamdollah Sojasi Qeidari


موارد یافت شده: 173

1 - وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند (چکیده)
2 - سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) (چکیده)
3 - تأثیرات فعالیت های خرابکارانه گردشگران در محیط های روستایی بر روحیه گردشگرپذیری و تاب آوری مردم محلی (روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور) (چکیده)
4 - گونه شناسی تقاضای محصول و خدمت در گردشگری کشاورزی از سوی گردشگران (منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان محلات) (چکیده)
5 - شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود) (چکیده)
6 - شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری جمعیت شناور روستایی (موردمطالعه: دهستان تبادکان در حاشیه کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
7 - تحلیل تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در تقویت مهارت‌های کارآفرینانه روستاییان: مطالعه موردی شهرستان جوین (چکیده)
8 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد (چکیده)
9 - بررسی و تحلیل علل مهاجرپذیری روستاهای حاشیه شهری (چکیده)
10 - تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی (چکیده)
11 - تحلیل نگرش و رفتار زیست محیط گرایانه جوامع عشایری بعد از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع ( مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهار محال و بختیاری) (چکیده)
12 - مقایسه تحلیلی میزان رضایتمندی گردشگران از خدمات فرودگاهی با استفاده از روش تست لِوین(مطالعه موردی؛ فرودگاه های مشهد، استانبول، دبی، دوحه) (چکیده)
13 - Analysis of the factors affecting probable failure of local entrepreneurs (چکیده)
14 - تحلیل احساس امنیت مردم محلی در روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور (چکیده)
15 - ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران؛مطالعه موردی روستاهای طرقبه شهرستان بینالود (چکیده)
16 - تحلیل تاثیر پاندمی کووید 19 بر تخریب خلاق گردشگری بافت تاریخی شهر یزد (چکیده)
17 - بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود (چکیده)
18 - روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (چکیده)
19 - بررسی تاثیر شهر‌نشینی بر تشدید وقوع سیل (مطالعه موردی: شهر کلات) (چکیده)
20 - بررسی تاثیر گسترش نامناسب مناطق شهر‌ی بر تشدید خطر سیل (مطالعه موردی شهر کلات) (چکیده)
21 - شناسایی موانع و محدودیت‌های استفاده از اعتبارات خرد دولتی در توسعه فعالیت‌های کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: دهستان رادکان) (چکیده)
22 - بررسی نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات (IT & ICT) در توسعه بازار صنعت هتلداری (هتلهای 5 ستاره مشهد) (چکیده)
23 - A phenomenological study of the learning experience of children in rural tourism destinations (چکیده)
24 - Analyzing the Role of Security in local Societies Tourism Development Case Study: Rural Areas of Torqabeh and Shandiz County (چکیده)
25 - بررسی عوامل مؤثر بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی مجموعه شهری مشهد (چکیده)
26 - تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کسب و کارهای خانوادگی زنان روستایی (مطالعه موردی:شهرستان فاروج) (چکیده)
27 - واکاوی نظری عوامل موثر بر ادراک گردشگران از ریسک مخاطرات محیطی در مقاصد روستایی و نقش آن در کاهش وفاداری به مقصد (چکیده)
28 - پیشران های کلیدی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اثرات آن بر نواحی روستایی مورد: دهستان میانجام در شهرستان تربت جام (چکیده)
29 - کسب و کارهای مسئولانه: سنجش سطح مسئولیت پذیری زیست محیطی صاحبان اقامتگاه های بوم گردی مطالعه موردی: خراسان رضوی (چکیده)
30 - تحلیل و بررسی دانش و آگاهی زیست محیطی طبیعت گردها مطالعه مورد: منطقه حفاظت شده بینالود (چکیده)
31 - تحلیل نقش فناوری ارتباطات و اطلاعات (IT & ICT) در برندسازی هتلها (هتلهای 5 ستاره مشهد) (چکیده)
32 - مقایسه تحلیلی میزان رضایتمندی گردشگران از خدمات فرودگاهی با استفاده از روش تاپسیس خاکستری (چکیده)
33 - تحلیلی بر تجربه کار کودکان روستایی: انگیزه‌ها و پیامدهای اشتغال زودرس (مطالعه موردی: کودکان ساکن در نواحی روستایی شهرستان کاشمر) (چکیده)
34 - تحلیل تاب آوری روستاییان در برابر بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها مورد: روستاهای شهرستان بینالود (چکیده)
35 - تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دهیاران روستایی (مطالعه موردی: دهیاران روستای بخش نصرآباد تربت جام) (چکیده)
36 - تحلیل اثرات نوسازی کالبدی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: بخش‏های طرقبه و شاندیز، شهرستان بینالود) (چکیده)
37 - بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
38 - تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
39 - بررسی میزان سازگاری ویژگی های عینی کالبدی روستایی با احساس امنیت ساکنین دهستان طوس در شهرستان مشهد (چکیده)
40 - ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان طوس (چکیده)
41 - بررسی اثرات نوسازی کالبدی کیفیت محیطی مناطق روستایی: مورد مطالعه دهستان‌ طوس و میان‌ولایت (چکیده)
42 - بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب (چکیده)
43 - تحلیل اثرات توسعه گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای ییلاقی شهرستان بینالود (چکیده)
44 - بررسی تاثیر فاصله جغرافیایی از کانون سیاسی کشور بر توسعه پایدار استان ایلام (چکیده)
45 - نقش دوری از مرکز سیاسی برعدم توسعه اقتصادی استان ایلام (چکیده)
46 - ارزیابی وضع موجود نظام سلسله مراتبی جمعیت شهرهای جنوب شرق ایران و تأثیر آن بر آینده شاخصهای توسعه منطقه ای (چکیده)
47 - نقش مدیریت پسماند ها و تاثیرآن درحفظ چشم انداز های روستایی (چکیده)
48 - بررسی ناپایداری ناشی از زباله های گردشگری در محیط های روستایی (چکیده)
49 - تحلیل عوامل موثر بر تمایل به پرداخت اکوتوریسم ها (چکیده)
50 - واکاوی اثرات منفی محیطی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی (چکیده)
51 - تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد (چکیده)
52 - رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر) (چکیده)
53 - سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی مطالعه موردی: دهستان های شهرستان های کاشمر و بردسکن و خلیل آباد (چکیده)
54 - تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی (چکیده)
55 - اثرات تنوع بخشی اقتصاد روستایی بر تاب‌آوری معیشت روستاییان در دهستان رادکان شهرستان چناران (چکیده)
56 - تحلیل تنش های اجتماعی ناشی از کمبود آب در بین کشاورزان روستایی (چکیده)
57 - تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب(مطالعه موردی: دهستان بهمئی سرحدی غربی) (چکیده)
58 - سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام (چکیده)
59 - تاثیر رسانه های تصویری در ترویج مصرف گرایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
60 - سنجش و تحلیل مسئولیت پذیری اجتماعی روستاییان به حفظ محیط زیست (چکیده)
61 - نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود (چکیده)
62 - سنجش آگاهی و رفتار زیست‌محیطی روستاییان (مطالعۀ موردی: دهستان زنگلانلو) (چکیده)
63 - ارزیابی مدیریت محلی در مناطق روستایی با شاخصهای حکمروایی مطلوب نمونه موردی: روستاهای توابع شهرستان چناران (چکیده)
64 - سنجش و تحلیل سطح سواد زیست محیطی گردشگران روستایی مطالعه موردی: روستاهای گردگرشی شهرستان شیروان (چکیده)
65 - Analysis of risk and return on investment of local entrepreneurs in Iran (چکیده)
66 - Evaluating the Impact of Factors of Crime Prevention through Environmental design on Perception of Security of Residents (Case Study: Toos Dehestan) (چکیده)
67 - برنامه ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR (چکیده)
68 - بررسی و تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری مطالعه موردی: شرق استان مازندران (چکیده)
69 - تحلیل تطبیقی برنامه ریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری در کشورهای ایران.ترکیه.پرتقال و صربستان (چکیده)
70 - Assessment of Resilience to Drought of Rural Communities in Iran (چکیده)
71 - تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد (چکیده)
72 - تحلیل مفهومی اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد پایداری فرهنگی (چکیده)
73 - تبیین نظری جایگاه اعتبارات دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
74 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
75 - بررسی عوامل ساختاری موثر بر نوآوری در کارآفرینی مناطق روستایی،مطالعه موردی: شهرستان فاروج (چکیده)
76 - بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی، مطالعه موردی: حوضه صوفی چای (چکیده)
77 - Analyzing Qualitative Changes of Rural Settlements due to Rural Furniture Establishment (Case Study: Zoeram Dehestan of Shirvan County) (چکیده)
78 - بررسی و تحلیل اثرات مذهب گرایی در ارتقای سرمایه های اجتماعی روستاهای مرزی (مطالعه موردی: دهستان گل بانو وکاریزان شهرستان تربت جام) (چکیده)
79 - جایگاه مهارت های زبانی در جذب گردشگران خارجی توسط تورگردانان (چکیده)
80 - تحلیل مفهومی عوامل موثر بر توسعه گردشگری کشاورزی در نواحی روستایی (چکیده)
81 - تحلیل تاثیر نزاع‌های طایفه‌ای- قبیله‌ای بر توسعه‌نیافتگی روستایی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان بهمئی سرحدی شرقی) (چکیده)
82 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان های شهرستان خواف) (چکیده)
83 - تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
84 - تحلیل ساختاری- کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: دهستان رومشگان شرقی، شهرستان کوهدشت) (چکیده)
85 - نقش نظام حمل و نقل روستایی در توسعه یافتگی اقتصادی روستاهای طاغنکوه شمالی (چکیده)
86 - تحلیل نیازمندی های روستاییان برای دستیابی به معیشت پایدار (مطالعه موردی: بخش سرفاریاب- شهرستان چرام) (چکیده)
87 - تبیین اثرات سرمایه روان‌شناختی در بهبود رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی (مطالعه موردی: روستاییان شهرستان اردبیل) (چکیده)
88 - تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان) (چکیده)
89 - سواد زیست‌محیطی؛ کشاورزی پایدار؛ مناطق روستایی؛ مدل وایکور؛ دهستان زوارم (چکیده)
90 - ارائه مدل تحلیل رتبه پایداری در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش سربند استان مرکزی) (چکیده)
91 - Investigating the Adaptability of Rural Physical Features to the Feeling of Security among the Residents of Toos Rural Area in Mashhad County (چکیده)
92 - Obstacles and methods of financing for the development of local entrepreneurship in Iran (چکیده)
93 - تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
94 - تحلیل و بررسی تحولات کالبدی ناشی از تغییر قیمت زمین در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان شاندیز) (چکیده)
95 - بررسی نقش زنان در حفظ محیط زیست روستا (مطالعه موردی: روستاهای دهستان طرقبه) (چکیده)
96 - تحلیل جایگاه و سهم زنان در اقتصاد خانوار روستایی (مطالعه موردی: دهستان رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
97 - اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه مبلمان روستایی (چکیده)
98 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در پایداری مقاصد روستایی خراسان (مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان طرقبه) (چکیده)
99 - تحلیل موانع و مشکلات دریافت وام های خوداشتغالی در نواحی روستایی (مطالعه مورد: دهستان طاغنکوه شمالی) (چکیده)
100 - Factors affecting Villagers use of Information and Communications Technology, Case Study: County of the Eastern Part of Meshginshahr City (چکیده)
101 - سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‏های شهرستان خواف (چکیده)
102 - تحلیـل رابطـه طایفـه گرایـی اجتماعات محلی با توسعـه سیاسـی در شرایط انتخاباتی (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی) (چکیده)
103 - سنجش سطح گرایش به درمان های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: دهستان زبرخان شهرستان نیشابور) (چکیده)
104 - بررسی اثرات اجرای طرح¬های هادی روستایی بر زیست¬پذیری جوامع محلی مطالعه موردی: دهستان های گیلوان و چورزق در استان زنجان (چکیده)
105 - تحلیل اثرات تغییر الگوی کشت ناشی از خشکسالی در مناطق روستایی به محصول زعفران در روستاهای دهستان زبرخان (چکیده)
106 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
107 - تحلیل فضایی پیوندهای روستا- شهری بر اساس عملکرد حوزه نفوذ خدماتی مراکز شهری(مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت) (چکیده)
108 - تدوین راهبردهای مدیریت فرآیند جهانی‌شدن در مناطق روستایی کشور (چکیده)
109 - ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استخراجی- معدنی در پایداری نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان (چکیده)
110 - شناسایی عوامل موثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری کلانشهر مشهد (چکیده)
111 - ارزیابی کیفی اقدامات آبخیزداری و تأثیرات خشکسالی بر وضعیت روستانشینان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید) (چکیده)
112 - ارزیابی اقدامات زیستی و زیستی مکانیکی آبخیزداری مطالعه موردی: حوزه آبخیز مهوید (چکیده)
113 - بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان) (چکیده)
114 - بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان فریمان (چکیده)
115 - The impact of targeted subsidies plan on electricity consumption, sale, receivables collection and operating cash flow Evidence from the agricultural and rural sectors of Iran (چکیده)
116 - Tourism Development in Rural Areas and Changes in Population, Economy and Environment (چکیده)
117 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر اشتغالزایی زنان روستایی (چکیده)
118 - اولویت بندی نیازهای توسعه ای زنان روستایی (چکیده)
119 - برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی کلانشهر مشهد (چکیده)
120 - ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر کیفیت محیطی در مناطق روستایی (چکیده)
121 - تحلیل و اولویت بندی تمایل روستاییان به هزینه کرد یارانه های نقدی در پروژه های عمرانی و توسعه ای مناطق روستایی (چکیده)
122 - تحلیل آثار پرداخت یارانه های نقدی بر بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (چکیده)
123 - تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی (چکیده)
124 - سنجش سطح دارایی‌های معیشتی در مناطق روستایی با رویکرد معیشت پایدار (چکیده)
125 - تحلیل عوامل موثر بر قیمت زمین و مسکن در نواحی روستایی از دیدگاه مشاوران املاک (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان شاندیز) (چکیده)
126 - بررسی تاثیرخشکسالی در تغییر الگوی کشت به سمت زعفران (چکیده)
127 - حکمروایی خوب محلی: راهبرد مدیریتی مطلوب بین دولت و مردم در مناطق روستایی (چکیده)
128 - تحلیل بررسی نگرش زیست در بین زنان روستا مطالعه موردی دهستان زنگلانلو (چکیده)
129 - تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی (چکیده)
130 - سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
131 - اثرات جهانی شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی روستایی (چکیده)
132 - تحلیل نظری تاثیر مبلمان روستایی در کیفیت محیط کالبدی (چکیده)
133 - تحلیل نقش عوامل فضایی-کالبدی روستایی بر میزان احساس امنیت (چکیده)
134 - تحلیل نظری جایگاه امنیت کالبدی در برنامه ریزی مناطق روستایی (چکیده)
135 - نقش مبلمان روستایی در پایدارسازی محیط های روستایی (چکیده)
136 - Tourism entrepreneurship opportunities in peripheral rural settlements of Tehran Metropolitan Area (چکیده)
137 - The Role Of Tourism Management in Regional Sustainable Development (Case study: City Khorram Abad) (چکیده)
138 - تحلیل نقش کارآفرینی فعالیت های غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان مورد: روستاهای بخش شاندیز شهرستان بینالود (چکیده)
139 - تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر (چکیده)
140 - اولویت‌بندی ایجاد تشکل‌های آب بران کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از مدل SAW (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سلامی شهرستان خواف) (چکیده)
141 - تبیین نقش کیفیت محیطی مقصدهای گردشگری روستایی در تقویت تصویر ذهنی گردشگران (مطالعه موردی: روستاهای مقصد گردشگری بخش رودبار قصران) (چکیده)
142 - راهبردهای مدیریت مخاطره سیل در مناطق روستایی با مدل SWOC-TOPSIS (مطالعه موردی حوضه آبریز قره چای رامیان) (چکیده)
143 - ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی )مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد( (چکیده)
144 - راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهرستان بناب (چکیده)
145 - سنجش سطح دانش مدیریت بحران مدیران محلی روستایی با تأکید بر زلزله مطالعة موردی: دهستان گشت، شهرستان سراوان (چکیده)
146 - تأثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند در سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند (چکیده)
147 - ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات (چکیده)
148 - پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS (چکیده)
149 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان) (چکیده)
150 - ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر (چکیده)
151 - اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود (چکیده)
152 - اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان (چکیده)
153 - تبیین نقش کارکردی جامعه عشایری در امنیت و توسعه پایدار نواحی مرزی کشور (چکیده)
154 - امکان سنجی حضور آموزش عالی ج.ا. ایران در قاره آفریقا (چکیده)
155 - مزیت های نسبی گردشگری علمی در توسعه آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
156 - ظرفیت های گردشگری در توسعه وجهه و تصویر آموزش عالی فرامرزی (چکیده)
157 - ارزیابی آثار پروژه های مهندسی در پایداری سیستم های روستایی (با تاکید بر صنایع معدنی- استخراجی) (چکیده)
158 - الگوی نظری کاهش آسیب پذیری کالبدی نواحی روستایی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد مشارکت اجتماع محور (چکیده)
159 - ارائه الگوی نظری نظام برنامه ریزی راهبردی توسعه کالبدی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
160 - بررسی و تحلیل موانع مدیریتی زنان در مناطق روستایی (چکیده)
161 - بررسی رابطه زیست پذیری سکونتگاههای روستایی بر تاب آوری روستاییان در برابر مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی دهستان مراوه تپه و پالیزان (چکیده)
162 - تبیین نابرابری فضایی سطح سلامت با استفاده از مدل تصمیم گیری Electre (چکیده)
163 - سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت (چکیده)
164 - ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (چکیده)
165 - اولویت بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره ای استان تهران)؛ (چکیده)
166 - ارائه الگوی مفهومی مدیریت بحران مخاطرات با رویکرد پدافند غیرعاملی (چکیده)
167 - بیین الگوی نظری نقش خدمات شهری سبز در زیست پذیری شهری (چکیده)
168 - تبیین چارچوب تئوریک الگوی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی (چکیده)
169 - نقش طایفه گرایی در توسعه نیافتگی سیاسی (چکیده)
170 - کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی (چکیده)
171 - تحلیل محتوایی جایگاه توسعه پایدار روستایی در برنامه های توسعه روستایی ایران (چکیده)
172 - اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy (چکیده)
173 - ارزیابی و اولویت بندی مناطق روستایی بر اساس شاخص های روستای سالم (چکیده)