مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. وحید کوشکی , آرش بابایی , معصومه مهربان سنگ آتش , امید صفری , ارزیابی عملکرد ریزپوشانی به همراه عصاره‌های گیاهی بر زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک در طی مدت نگهداری در آب میوه, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-9), صفحات (1-13)
 2. حسین نظری , علیرضاا سالارزاده , امید صفری , مازیار یحیوی , بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا به جای پودر ماهی در جیره غذایی ماهی پاکو قرمز (Piaractus brachypomus) بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و شاخص های خونی- ایمنی غیراختصاصی, Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (13), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (347-362)
 3. مجتبی محمدی ارانی , امید صفری , سید کمال الدین علامه , سعید اسداله نصرآبادی , محمدجواد محمدی , قاسم عشوری , سالار درافشان , حمیدرضا احمدنیای مطلق , محمدرضا عباسی , محمد سعید گنجور , بررسی تاثیر پروبیوتیکPediococcus acidilactici (باکتوسل) بر رشد، فلور میکروبی و توان باکتری‌کشی مخاط پوست ماهی گورخری (Danio rerio), آبزیان زینتی, دوره (8), شماره (2), سال (2021-7), صفحات (15-25)
 4. سمیه سرگلزائی , آزیتا فراشی , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , ارزیابی سلامت رودخانه‎ کارده با استفاده از شاخص‌های زیستی و جوامع ماکروبنتوز, زیست شناسی کاربردی, دوره (34), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (94-109)
 5. فاطمه امانتی سیف اباد , فاطمه طباطبائی یزدی , امید صفری , ظهیر شکوه سلجوقی , مقایسه مورفومتریک درون گونه‌ای و بین گونه‌ای سه گونه ماهی از جنس Istiblennius (Whitely, 1943) در سواحل حوزه مکران, پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (8), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (61-70)
 6. محمدحسین ناصری , محمدرضا ایمان پور , ولی الله جعفری , امید صفری , تعیین محدوده کشندگی (LC50) نانوذرات اکسید روی (ZnO) در فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare), بوم شناسی آبزیان, دوره (10), شماره (2), سال (2021-1), صفحات (43-51)
 7. علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , ارزیابی سلامت تالاب بزنگان با استفاده از شاخص‌های کیفی، زیستی و جمعیتی, زیست شناسی کاربردی, دوره (33), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (37-51)
 8. سعید مودی , سکینه یگانه , مرضیه حیدریه , امید صفری , اثر تروفونتهای انگل ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس پرتوتابی شده با پرتو گاما و ریزپوشانی شده با نانوذرات آلژینات بر ساختار هیستولوژیک آبشش در ماهی قزلآلای رنگینکمان, علوم و فنون هسته ای, دوره (91), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (186-191)
 9. آمنه سازگار , امید صفری , شهناز دانش , فائزه یزدانی مقدم , بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Schizothorax pelzami Kessler 1870) در شرق ایران با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی, زیست شناسی کاربردی, دوره (32), شماره (3), سال (2020-3), صفحات (104-114)
 10. رویا امیری قندشتنی , اسماعیل عطای صالحی , علی محمدی ثانی , معصومه مهربان سنگ آتش , امید صفری , بهینه‌سازی فرمولاسیون فیلم خوراکی ترکیبی (متیل سلولز، نشاسته ذرت و پودر آب پنیر) حاوی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس ‌رامنوسوس با استفاده از روش سطح پاسخ, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (5), شماره (3), سال (2020-3), صفحات (31-47)
 11. وحید کوشکی , آرش بابائی , معصومه مهربان سنگ آتش , امید صفری , ارزیابی تاثیر ریزپوشانی ترکیبی با عصاره آویشن بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (4), شماره (4), سال (2019-5), صفحات (55-69)
 12. احسان ابراهیمی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , بررسی ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدآمینه لاشه و میزان فعالیت آنزیم های گوارشی ماهی خواجو -Schizothorax pelzami- در کلاسه های طولی مختلف, Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (12), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (173-180)
 13. قاسم ذوالفقاری , امید صفری , آزاده عتباتی , ارزیابی ریسک کمّی غیر سرطان زایی جیوه و سرب در هشت گونه از ماهیان تالاب های بین المللی ایران به روش EPA/WHO, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (44), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (47-99)
 14. عبدالرضا جهانبخشی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , الناز عرفانی فر , امید صفری , اثر استفاده از سطوح مختلف دانه آناتو (Bixa orellana) در جیره غذایی، بر شاخص های رشد و بقاء میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium Rosenbergii), فن آوریهای نوین در توسعه آبزی پروری, دوره (11), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (61-70)
 15. محسن برخوردار , رضا ولی زاده , امید صفری , محمدرضا احمدی , عباسعلی ناصریان , مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا, پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (297-310)
 16. مرتضی یعقوبی , جاسم غفله مرمضی , امید صفری , اثرات منفی کمبود اسیدآمینه‌های ترئونین و هیستیدین در جیره ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta), توسعه آبزی پروری, دوره (11), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (123-136)
 17. امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر بذر استبرق -Calotropis procera- در جیره غذایی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان -Oncorhynchus mykissWalbaum, 1792- بر شاخص‌های رشد، کارایی تغذیه و میکروبیوتای روده, پژوهش های ماهی شناسی کاربردی, دوره (6), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (99-114)
 18. جاسم غفله مرمضی , مرتضی یعقوبی , امید صفری , تأثیر کمبود اسید‌های آمینه‌ آرژنین، فنیل آلانین و تریپتوفان جیره بر فاکتورهای رشد و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta), علمی شیلات ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2017-4), صفحات (139-152)
 19. جاسم غفله مرمضی , مرتضی یعقوبی , امید صفری , تاثیر استفاده از اسید‌های آمینه‌‌ی خالص در جیره ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) بر عملکرد رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و پروفیل اسید آمینه‌ی بدن, علمی شیلات ایران, دوره (25), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (217-230)
 20. محمد حسن کمانی , امید صفری , سید علی مرتضوی , معصومه مهربان سنگ آتش , فاطمه مسلم خلیل غفوری , بررسی اجزاری ترکیبی تشکیل دهنده ی فیله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از روش عکس برداری دیجیتالی, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (3), سال (2017-3), صفحات (77-83)
 21. محمد حسن کمانی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی میزان اکسایش چربی فیله‌ی ماهی قزل آلای رنگین کمان (‌Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در دمای یخچال با استفاده از تکنیک پردازش تصویر, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (59-66)
 22. شهناز جباری , محمدرضا ایمانپور , وحید تقی زاده , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین،تولید سیست وناپلی ، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی وتعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا( Artemia franciscana), Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (7), شماره (3), سال (2016-2), صفحات (189-198)
 23. محمد حسن کمانی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل دهنده‌ی لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگهداری در دمای یخچال, نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (83-89)
 24. معصومه مهربان سنگ آتش , محمد محسن زاده , فائزه تجلی , رضا کاراژیان , امید صفری , محمد کاظم اکبری , ارزیابی سطح آفلاتوکسین B1 در اقلام مختلف خوراک دام گاوداری‌‌های استان خراسان رضوی, علوم دامی, شماره (103), سال (2014-8), صفحات (43-54)
 25. امید صفری , مجید ناصری زاده , مطالعه عادت‌های تغذیه‌ای‌ ماهی لوچ تاجدارMetaschistura cristata موجود در شمال شرق ایران, Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4), صفحات (91-94)
 26. امید صفری , جواد باقری دربادام , مجید ناصری زاده , مطالعه هورمون های استروئیدی جنسی پلاسمای خون ماهیان مولد ماده خواجو (Schizothorax pelzami) در طی فصول سال, Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, سال (2015-1), صفحات (423-430)
 27. ظهیر شکوه سلجوقی , غلامرضا رفیعی , اکبر ملکپور , امیر شکوه سلجوقی , امید صفری , کاربرد بنتونیت احیا شده به روش اسیدی- گرمابی و سورفکتانت کاتیونی در کاهش آلاینده های زیست محیطی فسفاته و سولفاته در پساب آبزی پروری, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (61), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (31-40)
 28. مهمکامه لشکری زاده بمی , مهرداد فرهنگی , ناصر آق , امید صفری , مقایسه میزان فعالیت آنزیم های گوارشی در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) از مرحله ناپلی تا بلوغ با استفاده از جیره های غذایی مختلف, علمی شیلات ایران, دوره (20), شماره (3), سال (2011-10), صفحات (115-128)
 29. امید صفری , فتح اله بلداجی , عبدالمجید حاجی مرادلو , فرهاد یغمایی , سید کمال الدین علامه , تاثیر جایگزینی کنجاله کانولا بجای آرد ماهی بر رشد، جذب عناصر مغذی و هورمون های تیروئیدی در جیره قزل آلای رنگین کمان پرواری (Oncorhynchus mykiss), علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (14), شماره (5), سال (2008-1), صفحات (1-11)
 30. امید صفری , فتح اله بلداجی , عبدالمجید حاجی مرادلو , تاثیر گلوکوسینولات موجود در جیره های کنجاله کانولا بر سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss), پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (73), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (168-176)
 31. امید صفری , فتح اله بلداجی , بررسی تاثیر جایگزینی نسبی کنجاله کانولا و کنجاله سویا با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss), پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (79), شماره (2), سال (2008-9), صفحات (45-51)
 32. امید صفری , فتح اله بلداجی , عبدالمجید حاجی مرادلو , بررسی اثر سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کانولا به جای آرد ماهی بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss), پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (78), شماره (1), سال (2008-6), صفحات (74-80)

انگلیسی

 1. Omid Safari , Mehrdad Sarkheil , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Effects of Single or Combined Administration of Dietary Synbiotic and Sodium Propionate on Humoral Immunity and Oxidative Defense, Digestive Enzymes and Growth Performances of African Cichlid (Labidochromis lividus) Challenged with Aeromonas hydrophila, Fishes, Volume (6), No (6), Year (2021-11), Pages (63-78)
 2. Saeed Hasanpour , Amin Oujifard , Mansour Torfi Mozanzadeh , Omid Safari , Compensatory growth, antioxidant capacity and digestive enzyme activities of Sobaity ( Sparidentex hasta ) and yellowfin seabreams ( Acanthopagrus latus ) subjected to ration restriction, Aquaculture Nutrition, Year (2021-10)
 3. Mehrdad Sarkheil , Davood Kordestani , Omid Safari , Dietary supplementation with powder and gelatine micro and nanoencapsulated sodium propionate: Influence on growth performance, digestive and antioxidant enzymes and mucosal immunity of koi carp ( Cyprinus carpio koi), Aquaculture Nutrition, Year (2021-9)
 4. Mansour Torfi Mozanzadeh , Omid Safari , Alireza Ghaedi , Mojtaba Zabayeh Najafabadi , Esmaeil Pagheh , Rahim Oosooli , Shapour Mehrjooyan , Seyed Javad Hoseini , Hamid Saghavi , Javad Monem , Effects of a single-phase fasting period and subsequent re-feeding on compensatory growth, digestive enzyme activities, and antioxidant capacity of Sobaity (Sparidentex hasta) and Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus), Annals of Animal Science, Year (2021-9)
 5. Mehrdad Sarkheil , Maryam Ameri , Omid Safari , Application of alginate-immobilized microalgae beads as biosorbent for removal of total ammonia and phosphorus from water of African cichlid (Labidochromis lividus) recirculating aquaculture system, Environmental Science and Pollution Research, Year (2021-9)
 6. Shakila Veisi , Mehrdad Sarkheil , Seyed Ali Johari , Omid Safari , Dietary supplementation with melatonin: influence on growth performance, oxidative stress status, and amelioration of silver nanoparticles-induced toxicity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus), Tropical Animal Health and Production, Volume (53), No (2), Year (2021-5)
 7. Mansour Torfi Mozanzadeh , Omid Safari , Rahim Oosooli , Shapour Mehrjooyan , Mojtaba Zabayeh Najafabadi , Seyed Javad Hoseini , Hamid Saghavi , Javad Monem , The effect of salinity on growth performance, digestive and antioxidant enzymes, humoral immunity and stress indices in two euryhaline fish species: Yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) and Asian seabass (Lates calcarifer), Aquaculture, Volume (534), No (1), Year (2021-3), Pages (736329-736329)
 8. Mansour Torfi Mozanzadeh , Mojtaba Zabayeh Najafabadi , Mohammad Torfi , Omid Safari , Rahim Oosooli , Shapour Mehrjooyan , Esmaeil Pagheh , Seyed Javad Hoseini , Hamid Saghavi , Javad Monem , Enric Gisbert , Compensatory growth of Sobaity ( Sparidentex hasta ) and yellowfin seabreams ( Acanthopagrus latus ) relative to feeding rate during nursery phase, Aquaculture Nutrition, Volume (27), No (2), Year (2020-12), Pages (468-476)
 9. Roya Amiri Qandashtani , E. Ataye Salehi , A. M. Sani , Masoomeh M ehraban Sang Atash , Omid Safari , INVESTIGATION ON QUALITY PROPERTIES OF TRADITIONAL BULK BREAD COVERED WITH PROBIOTICS AND SOYBEAN OIL EDIBLE COATING, Acta Alimentaria, Volume (49), No (2), Year (2020-6), Pages (144-153)
 10. Mojtaba Mohammadi Arani , Amir Parviz Salati , Saeed Keyvanshokooh , Omid Safari , The effect of Pediococcus acidilactici on mucosal immune responses, growth, and reproductive performance in zebrafish (Danio rerio), Fish Physiology and Biochemistry , Volume (47), No (1), Year (2020-11), Pages (153-162)
 11. Omid Safari , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Effect of dietary encapsulated organic salts (Na‐acetate, Na‐butyrate, Na‐lactate and Na‐propionate) on growth performance, haemolymph, antioxidant and digestive enzyme activities and gut microbiota of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture Nutrition, Volume (27), No (1), Year (2020-9), Pages (91-104)
 12. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Zahra Rokhnareh , Omid Safari , Yahya selahvarzi , Growth performance and intestinal microbial changes of Carassius auratus in response to pomegranate ( Punica granatum ) peel extract‐supplemented diets, Journal of the World Aquaculture Society, Volume (52), No (4), Year (2020-12), Pages (820-828)
 13. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , مارینا ، پائولوسی , مهکامه، لشکری زاده بمی , Omid Safari , Sexual parameters, digestive enzyme activities, and growth performance of guppy ( Poecilia reticulata ) fed garlic ( Allium sativum ) extract supplemented diets, Journal of the World Aquaculture Society, Volume (51), No (5), Year (2020-9), Pages (1087-1097)
 14. R. Imperatore , L. Tunisi , I. Mavaro , L. D. Angelo , C. Attanasio , Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , P. D. Girolamo , L. Cristino , E. Varricchio , M. Paolucci , Immunohistochemical Analysis of Intestinal and Central Nervous System Morphology in an Obese Animal Model (Danio rerio) Treated with 3,5-T2: A Possible Farm Management Practice?, Animals, Volume (10), No (7), Year (2020-7), Pages (1131-1150)
 15. M.G. Volpe , D. Ghia , Omid Safari , M. Paolucci , Fast non-destructive assessment of heavy metal presence by ATR–FTIR analysis of crayfish exoskeleton, Environmental Science and Pollution Research, Volume (27), No (17), Year (2020-4), Pages (21021-21031)
 16. Mehrdad Sarkheil , Omid Safari , Phytoremediation of nutrients from water by aquatic floating duckweed (Lemna minor) in rearing of African cichlid (Labidochromis lividus) fingerlings, Environmental Technology and Innovation, Volume (18), Year (2020-5), Pages (100747-100747)
 17. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Ali Javadmanesh , Omid Safari , Improvement of non-specific immunity, growth, and activity of digestive enzymes in Carassius auratus as a result of apple cider vinegar administration to diet, Fish Physiology and Biochemistry , Volume (46), No (4), Year (2020-4), Pages (1387-1395)
 18. firouzeh hosseini , Mohammad Reza Bayati , Omid Safari , Abbas Rohani , Modeling oxygen and organic matter concentration in the intensive rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) rearing system, Environmental Monitoring and Assessment, Volume (192), No (4), Year (2020-3)
 19. firouzeh hosseini , Mohammad Reza Bayati , Omid Safari , Abbas Rohani , Evaluating the Rearing condition of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Using Fuzzy Inference System, Aquacultural Engineering, Volume (89), Year (2020-5), Pages (102051-102058)
 20. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Omid Safari , Yahya selahvarzi , ali baghalian , Elham Kia , Non-specific immunity promotion in response to garlic extract supplemented diets in female Guppy (Poecilia reticulata), Fish and Shellfish Immunology, Volume (97), Year (2020-2), Pages (96-99)
 21. مرتضی یعقوبی , Mansour Torfi Mozanzadeh , Jasem Ghafleh Marammazi , Omid Safari , فاطمه حکمت پور , Enric Gisbert , Lysine and methionine supplementation in high soy protein content diets for silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles, Iranian Journal of Fisheries Sciences, Year (2019-6)
 22. taqi abdulkareem abdullah , Mohammadreza Nassiri , Omid Safari , Ali Javadmanesh , Genetic diversity for three populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) based on sequencing of mtDNA genes, Marsh Bulletin, Volume (14), No (1), Year (2019-4), Pages (1-10)
 23. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Mehrdad Sarkheil , Omid Safari , Marina Paolucci , Supplementation of dietary apple cider vinegar as an organic acidifier on the growth performance, digestive enzymes and mucosal immunity of green terror (Andinoacara rivulatus), Aquaculture Research, Volume (51), No (1), Year (2020-1), Pages (197-205)
 24. مرتضی یعقوبی , Mansour Torfi , Jasem Ghafleh Marammazi , Omid Safari , Enric Gisbert , Effects of soy protein base diet supplemented with lysine and methionine on digestive enzymes activity and hematological parameters in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles, Iranian Journal of Fisheries Sciences, Year (2019-3)
 25. Omid Safari , Mehrdad Sarkheil , مارینا پائولوسی , Dietary administration of ferula (Ferula asafoetida) powder as a feed additive in diet of koi carp, Cyprinus carpio koi: effects on hemato-immunological parameters, mucosal antibacterial activity, digestive enzymes, and growth performance, Fish Physiology and Biochemistry , Volume (45), No (4), Year (2019-8), Pages (1277-1288)
 26. Marzieh Heidarieh , Saeed Moodi , Omid Safari , Variations of kidney, liver and spleen total sialic acid levels in immunized rainbow trout -Oncorhynchus mykiss- against Ichthyophthirius multifiliis, Veterinarski Archiv, Volume (89), No (2), Year (2019-5), Pages (223-232)
 27. Mojtaba Mohammadi Arani , Amir Parviz Salati , Omid Safari , Saeed Keyvanshokooh , Dietary supplementation effects ofPediococcus acidilacticias probiotic on growth performance, digestive enzyme activities and immunity response in zebrafish (Danio rerio), Aquaculture Nutrition, Volume (25), No (4), Year (2019-4), Pages (854-861)
 28. Saeed Moodi , Sakineh Yeganeh , Marzieh Heidarieh , Omid Safari , Trichostatin A (TSA) levels in response to treatment of rainbow trout with gamma-irradiated trophonts against Ichthyophthirius multifiliis, Comparative Clinical Pathology, Volume (28), No (2), Year (2019-4), Pages (571-574)
 29. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Omid Safari , مارینا پائولسی , Effect of different levels of Calotropis persica seed powder on the growth parameters, immunity and gut microbiota of Oncorhynchus mykiss, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (11), No (1), Year (2019-6), Pages (43-50)
 30. H. Amani , M. H. Kamani , Omid Safari , F. Vakilchap , , A comparative study on histamine levels of refrigerated trout fillets using competitive ELISA and HPLC methods, Journal of Food Chemistry and Nanotechnology, Volume (4), No (2), Year (2018-7), Pages (33-37)
 31. R. Imperatore , L. D'Angelo , Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , F. Piscitelli , P. De Girolamo , , E. Varricchio , V. di Marzo , M. Paolucci , Overlapping distribution of orexin and endocannabinoid receptors and their functional interaction in the brain of adult zebrafish, Frontiers in Neuroanatomy, Volume (12), No (3), Year (2018-7), Pages (1-16)
 32. H. Nazari , A.R. Salarzadeh , Omid Safari , Screening of selected feedstuffs by juvenile pacu, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818), Aquaculture Nutrition, Volume (24), No (6), Year (2018-11), Pages (1729-1737)
 33. Omid Safari , Mehrdad Sarkheil , Dietary administration of eryngii mushroom ( Pleurotus eryngii ) powder on haemato-immunological responses, bactericidal activity of skin mucus and growth performance of koi carp fingerlings ( Cyprinus carpio koi), Fish and Shellfish Immunology, Volume (80), No (9), Year (2018-6), Pages (505-513)
 34. M. Yaghoubi , M. Torfi Mozanzadeh , Omid Safari , J. G. Marammazi , Gastrointestinal and hepatic enzyme activities in juvenile silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed essential amino acid-deficient diets, Fish Physiology and Biochemistry , Volume (44), No (3), Year (2018-2), Pages (853-868)
 35. Mansour Torfi Mozanzadeh , Morteza Yaghoubi , Jasem G. Marammazi , Omid Safari , Enric Gisbert , Effects of dietary protein and essential amino acids deficiencies on growth, body composition and digestive enzyme activities of silvery-black porgy (Sparidentex hasta), International Aquatic Research, Volume (10), No (1), Year (2018-1), Pages (45-55)
 36. Rahnemoon, P , Sarabi Jamab, M. , Javanmard Dakheli, M. , Bostan, A. , Omid Safari , Comparison of superheated solvent extraction with instant controlled pressure drop‎ assisted solvent extraction of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum) peels, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (20), No (5), Year (2018-8), Pages (939-952)
 37. E. Ebrahimi , E. Kamrani , M. Saeed Heydarnejad , Omid Safari , Daily rhythms of locomotor and demand-feeding activities in Schizothorax pelzami (Kessler, 1870), Chronobiology Internaional, Volume (34), No (10), Year (2017-12), Pages (1366-1376)
 38. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Omid Safari , M. Farhangi , M. Lashkarizadeh Bami , Evolution of the digestive enzymes and bacterial changes of the gastrointestinal tract of the Artemia urmiana during growth period, Invertebrate Survival Journal, Volume (14), No (1), Year (2017-8), Pages (312-323)
 39. M.Torfi Mozanzadeh , M.Yaghoubi , Jasem G. Marammazi , Omid Safari , Enric Gisbert , Hemato-immunological and plasma biochemical responses of silvery-black porgy (Sparidentex hasta) fed protein and essential amino acid deficient diets, Comparative Clinical Pathology, Volume (27), No (1), Year (2018-1), Pages (55-60)
 40. F. Sheikhvaisy , Omid Safari , R. Vakili , Modulation of growth performance, immunity and stress resistance upon feeding juvenile Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897) with fructo-oligosaccharide, Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, Volume (9), No (2), Year (2018-1), Pages (46-56)
 41. M. N. Forsatkar , Omid Safari , C. Boiti , Effects of social isolation on growth, stress response, and immunity of zebrafish, Acta Ethologica, Volume (20), No (3), Year (2017-7), Pages (255-261)
 42. Omid Safari , Marina Paolucci , Modulation of growth performance, immunity, and disease resistance in narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) upon synbiotic feeding, Aquaculture, Volume (479), Year (2017-5), Pages (333-341)
 43. Mohammad Hassan Kamani , Omid Safari , Sayed Ali Mortazavi , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Naser Morgan Azghadi , Using an image processing based technique and predictive models for assessing lipid oxidation in rainbow trout fillet, Food Bioscience, Volume (19), No (10), Year (2017-5), Pages (42-48)
 44. Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Abdolmajid Hajimoradlo , Rasul Gorbani , Naser Agh , Omid Safari , Mahkameh Lashkarizadeh Bami , Reproductive performance and intestinal bacteria changes of Carassius auratus (Linnaeus, 1758) brood stocks fed dietary supplemented by lactoferrin and Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637, Iranian Journal of Ichthyology, Volume (4), No (2), Year (2017-12), Pages (150-161)
 45. MortezaYaghoubi , Mansour Torfi Mozanzadeh , Jasem G. Marammazi , Omid Safari , Enric Gisbert , Effects of dietary essential amino acid deficiencies on the growth performance and humoral immune response in silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles, Aquaculture Research, Volume (48), No (10), Year (2017-9), Pages (5311-5323)
 46. Omid Safari , M. Paolucci , Effect of in vitro selected synbiotics (galactooligosaccharide and mannanoligosaccharide with or without Enterococcus faecalis) on growth performance, immune responses and intestinal microbiota of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture Nutrition, Volume (24), No (1), Year (2018-1), Pages (247-259)
 47. Omid Safari , Marina Paolucci , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Effects of synbiotics on immunity and disease resistance of narrow-clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus (Eschscholtz, 1823), Fish and Shellfish Immunology, Volume (64), No (5), Year (2017-3), Pages (392-400)
 48. J. G. Marammazi , M. Yaghoubi , Omid Safari , H.Peres , M. T. Mozanzadeh , Establishing the optimum dietary essential amino acids pattern for silvery-black porgy (Sparidentex hasta) juveniles by deletion method, Aquaculture Nutrition, Volume (23), No (6), Year (2017-11), Pages (1483-1491)
 49. Lucia Parrillo , Elena Coccia , Maria Grazia Volpe , Francesco Siano , Caterina Pagliarulo , Elisa Scioscia , Ettore Varricchio , Omid Safari , Tufan Eroldogan , Marina Paolucci , Olivemill wastewater-enriched diet positively affects growth, oxidative and immune status and intestinal microbiota in the crayfish, Astacus leptodactylus, Aquaculture, Volume (473), No (5), Year (2017-2), Pages (161-168)
 50. Omid Safari , M. Paolucci , Effects of dietary onion (Allium cepa) powder on growth performance, hemolymph indices and fillet organoleptic properties of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture Nutrition, Volume (23), No (6), Year (2017-11), Pages (1418-1428)
 51. Morteza Yaghoubi , Mansour Torfi Mozanzadeh , Jasem G. Marammazi , Omid Safari , Enric Gisbert , Dietary replacement of fish meal by soy products (soybean meal and isolated soy protein) in silvery-black porgy juveniles (Sparidentex hasta), Aquaculture, Volume (464), No (4), Year (2016-11), Pages (50-59)
 52. Seyedeh Belin Tavakoly Sany , Rosli Hashim , Aishah Salleh , Majid Rezayi , Omid Safari , Ecological quality assessment based on macrobenthic assemblages indices along West Port, Malaysia coast, Environmental Earth Sciences, Volume (74), No (2), Year (2015-7), Pages (1331-1341)
 53. Omid Safari , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Marina Paolucci , Effects of dietary l-carnitine level on growth performance, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture, Volume (439), No (3), Year (2015-3), Pages (20-28)
 54. Mohammad Khezri , Seyed Ali Reza Hosseininia , Mohammad Hassan Kamani , Omid Safari , DETERMINATION OF HISTAMINE IN CANNED TUNA USING ELISA METHOD, Trends in Life Sciences, Volume (3), No (2), Year (2014-12), Pages (95-101)
 55. Omid Safari , Masoomeh Mehraban Sang Atash , The effects of dietary supplement of annatto (Bixa orellana) seed meal on blood carotenoid content and fillet color stability in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Aquaculture, Volume (437), No (2), Year (2015-2), Pages (275-281)
 56. Mohammad Hassan Kamani , Omid Safari , Sayed Ali Mortazavi , Sahar Sabahi , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Relationship between microbial load and histamine content in the rainbow trout fillet during refrigeration, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Volume (17), No (4), Year (2014-12), Pages (1-8)
 57. Omid Safari , Majid Naserizadeh , Mojtaba Mohammadi Arani , Digestibility of selected feedstuffs in sub-adult Caspian great sturgeon, Huso huso using settlement fecal collection and stripping methods, Aquaculture Nutrition, Volume (22), No (2), Year (2016-3), Pages (293-303)
 58. Mohammad Hassan Kamani , Omid Safari , Sayed Ali Mortazavi , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Predicting the contents of volatile and non-volatile amines in rainbow trout fillet during storage time via image processing technique, Quality Assurance and Safety of Crops and Foods, Volume (7), No (5), Year (2015-8), Pages (589-598)
 59. Seyedeh Belin Tavakoly Sany , Majid Rezayi , Rosli Hashim , Aishah Salleh , Omid Safari , Diversity and Distribution of Benthic Invertebrates in the West Port, Malaysia, International Journal of Environmental, Ecological, Geological and Mining Engineering, Volume (8), No (7), Year (2014-6), Pages (458-461)
 60. Omid Safari , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Masomeh Mehraban Sang Atash , Single or combined effects of fructo- and mannan oligosaccharide supplements on the growth performance, nutrient digestibility, immune responses and stress resistance of juvenile narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture, Volume (432), No (1), Year (2014-8), Pages (192-203)
 61. Seyedeh Belin Tavakoly Sany , Rosli Hashim , Majid Rezayi , Aishah Salleh , Mohammad Azizur Rahman , Omid Safari , A. Sasekumar , Human health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons from consumption of blood cockle and exposure to contaminated sediments and water along the Klang Strait, Malaysia, Marine Pollution Bulletin, Volume (84), No (1), Year (2014-5), Pages (268-279)
 62. Seyedeh Belin Tavakoly Sany , Rosli Hashim , Aishah Salleh , Majid Rezayi , Ali Mehdinia , Omid Safari , Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Coastal Sediment of Klang Strait, Malaysia: Distribution Pattern, Risk Assessment and Sources, PLOS One, Volume (9), No (4), Year (2014-4), Pages (1-14)
 63. Mohammad Mehdi Fereahtian , Mohammad Hassan Kamani , Masoud Shafafi Zenoozian , Sadegh Rigi , Omid Safari , The effect of Green tea on bacterial changes in white shrimp (LithopenaeusVannamei) refrigerated at a temperature of 4 ± 1 °C, Journal of Middle East Applied Science and Technology, Volume (18), No (2), Year (2014-3), Pages (501-504)
 64. Omid Safari , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Masomeh Mehraban Sang Atash , The effects of dietary nucleotide content on the growth performance, digestibility and immune responses of juvenile narrow clawed crayfish,Astacus leptodactylus leptodactylusEschscholtz, 1823, Aquaculture Research, Volume (46), No (11), Year (2015-10), Pages (2685-2697)
 65. Omid Safari , Davar Shahsavani , Marina Paolucci , Masomeh Mehraban Sang Atash , Screening of selected feedstuffs by sub-adult narrow clawed crayfish, Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz, 1823, Aquaculture, Volume (420-421), No (1), Year (2014-1), Pages (211-218)
 66. Seyedeh Belin Tavakoly Sany , Rosli Hashim , Aishah Salleh , Omid Safari , Ali Mehdinia , Majid Rezayi , Risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons in the West Port semi-enclosed basin (Malaysia), Environmental Earth Sciences, Volume (71), No (10), Year (2013-12), Pages (4319-4332)
 67. Seyedeh Belin Tavakoly Sany , Rosli Hashim , Majid Rezayi , Aishah Salleh , Omid Safari , A review of strategies to monitor water and sediment quality for a sustainability assessment of marine environment, Environmental Science and Pollution Research, Volume (21), No (2), Year (2014-1), Pages (813-833)
 68. Alireza Neissi , Gholamreza Rafiee , Mohammadali Nematollahi , Omid Safari , The effect of Pediococcus acidilactici bacteria used as probiotic supplement on the growth and non-specific immune responses of green terror, Aequidens rivulatus, Fish and Shellfish Immunology, Volume (35), No (6), Year (2013-12), Pages (1976-1980)
 69. Mojtaba Mohammadi Arani , Sara Shahbaz , Omid Safari , A Study on the Anesthetization of Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Fingerlings in three weight groups; using Clove (Eugenia caryophyllata) oil, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (5), No (11), Year (2013-12), Pages (1454-1460)
 70. Navid Reza Safarian , Omid Safari , Reza Vakili , Study on the quality control of commercially cold-pellet and extrude diets of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (a case study in the Khorasan Razavi Province farms), International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (5), No (11), Year (2013-12), Pages (1467-1470)
 71. Omid Safari , M. Mehraban Sang Atash , Study on the effects of probiotic, Pediococcus acidilactici in the diet on some biological indices of Oscar Astronotus ocellatus, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (4), No (11), Year (2013-12), Pages (3458-3464)
 72. Majid Naserizadeh , Omid Safari , Mohammad Ali Nematollahi , First report on the abnormality among body component ratios in the caught Caspian Sea Mahisefid (Rutilus frissi kutum, Kamensky, 1901), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Volume (13), No (2), Year (2013-6), Pages (383-387)
 73. Omid Safari , Majid Naserizadeh , Reproductive biology of Metaschistura cristata in northeastern Iran, Journal of Applied Ichthyology, Volume (30), No (2), Year (2013-1), Pages (372-376)
 74. Omid Safari , Mehrdad Farhangi , Chris Carter , Bagher Yakhchali , Parvin Shawrang , Effect of sieve size on chemical composition and functional properties of canola meal (Brasscia napus) protein fractions as fishmeal replacement, African Journal of Biotechnology, Volume (10), No (55), Year (2011-9), Pages (11764-11771)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. سلیمه اسدی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , یاسمن زراعت پیشه , علی جوادمنش , The effect of apple cider vinegar on FAAH gene expression in rainbow trout with non-alcoholic fatty liver , اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی , 2021-06-09
 2. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , مروری بر رویکردهای تغذیه ای در بهبود عملکرد مولدین گونه های آبزی , هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2020-11-04
 3. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , معرفی مخمر ساکارومایسس سرویزیه و موارد مصرف آن در صنعت آبزی پروری , هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2020-11-04
 4. محمدحسن اسکندری , امید صفری , مروری بر استفاده از مکمل بتائین در صنعت تولید غذای آبزیان , هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2020-11-04
 5. محمدحسن اسکندری , امید صفری , مروری بر عوامل موثر بر رنگ ماهیان زینتی با تاکید بر عوامل تغذیه ای بخصوص رنگدانه ها , هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2020-11-04
 6. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , بررسی چالش‌های جهانی تولید پودر ماهی در توسعه اقتصادی صنعت آبزی پروری , نخستین همایش ملی علوم، صنابع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران , 2020-02-19
 7. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , معرفی فرآیند تولید سیلاژ ماهی به عنوان محصولی نوظهور در صنعت آبزی پروری , نخستین همایش ملی علوم، صنابع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران , 2020-02-19
 8. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , مروری بر استفاده از مکمل ال-کارنیتین در صنعت تولید غذای آبزیان , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 9. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , معرفی فرآیند نوین تخمیر در بهبود کارایی استفاده از جیره‌های غذایی آبزیان , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 10. حمیدرضا احمدنیای مطلق , محمدحسین هجرتی , امید صفری , علی بقالیان , عرفان پارسا , فائزه یزدانی مقدم , بررسی روند تولید مثلی ماهی سبزوگ (Cyprinion watsoni) موجود در قنات قصبه گناباد , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 11. زهرا رخناره , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , یحیی سلاح ورزی , تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum) , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 12. سلیمه اسدی , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , علی جوادمنش , اثر سرکه سیب بر عملکرد رشد در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مبتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی , هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30
 13. سمیه سرگلزائی , آزیتا فراشی , امید صفری , وضعیت کیفیت آب رودخانه کارده با استفاده از شاخص NSF WQI , چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16
 14. سمیه سرگلزائی , آزیتا فراشی , امید صفری , بررسی سلامت اکوسیستم با استفاده از شاخص یکپارچگی زیستی (B-IBI) (مطالعه موردی: رودخانه کارده ) , چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران , 2019-07-16
 15. نسیم حسینی , امید صفری , مروری بر ﺗﻨﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ پراکنش ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ شاه کولی زاگرس (Alburnus zagrosensis) , دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس , 2019-08-28
 16. نسیم حسینی , امید صفری , مروری بر اهمیت زیستی- اقتصادی ماهی شیربت Barbus grypus (Heckel,1843) در اکوسیستم های آبی , دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس , 2019-08-28
 17. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , مروری بر فناوری های تولید جیره غذایی آبزیان , سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی , 2019-04-30
 18. فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری , مروری بر استفاده از رنگدانه‌های گیاهی در صنعت تولید غذای آبزیان با تأکید بر ترکیب شیمیایی , سومین همایش و اولین کنگره ملی منابع شیلاتی , 2019-04-30
 19. امید صفری , تاثیر استفاده از سطوح مختلف پودر گلبرگ زعفران به عنوان افزودنی غذایی بر شاخص¬های زیستی ماهی کوی (Cyprinus carpio koi) , پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14
 20. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss به کمک شبکه های عصبی مصنوعی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 21. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 22. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , شاخص فوری کیفیت آب در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 23. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , پیش بینی پارامترهای کلیدی کیفیت آب درسیستم متراکم پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به کمک شبکه های عصبی مصنوعی , یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2018-09-03
 24. علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , نقش تنوع زیستی جوامع بنتیک در حفاظت و احیای اکوسیستم های آبی , چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-09-11
 25. علی حیدری , امید صفری , حمیدرضا احمدنیای مطلق , بررسی اهمیت ارزیابی سلامت در اکوسیتمهای آبی , چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی,منابع طبیعی و محیط زیست , 2018-09-11
 26. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 27. فیروزه حسینی گله زن , محمدرضا بیاتی , امید صفری , عباس روحانی , بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 28. آمنه سازگار , امید صفری , شهناز دانش , فائزه یزدانی مقدم , ریخت سنجی مقایسه ای ماهی خواجو ( Schizothoarx pelzam در حوزه کویر و تجن با استفاده از ازسیستم تراس و مرفومتریک , پنجمین کنفرانس ملی ماهیشناسی ایران، , 2017-12-13
 29. حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , مصطفی زارع پورفرگی , علی بقالیان , الهام کیاء , عرفان پارسا , الهه روحانی , تاثیر استفاده از سطوح مختلف سرکه سیب بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم¬های گوارشی در ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) , پنجمین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران، 23-22آذر 1396، , 2017-12-13
 30. امید صفری , آمنه سازگار , شهناز دانش , فائزه یزدانی مقدم , تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 31. سمیه سه بری , امید صفری , آزیتا فراشی , حساسیت ماکروبنتوزها به آلودگی و نقش آن ها در ارزیابی سلامت اکوسیستم های آبی , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 32. سمیه سه بری , امید صفری , آزیتا فراشی , ارزیابی سلامت رودخانه ها با استفاده از شاخص های زیستی , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 33. اسراء محمد النویجی , امید صفری , فاطمه طباطبائی یزدی , بررسی شاخص های زیستی گروه های تغذیه ای بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه ارتکند , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 34. اسراء محمد النویجی , امید صفری , فاطمه طباطبائی یزدی , بررسی انعطاف پذیری ریختی موجودات آبزی در پاسخ به شرایط محیطی , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 35. تقی عبدالکریم عبدالله علی , علی جوادمنش , امید صفری , محمدرضا نصیری , بررسی تنوع ژنتیکی سه جمعیت از قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از توالی یابی mt-DNA , دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ درآﺑﺰﯾﺎن , 2017-05-25
 36. مرتضی یعقوبی , جاسم غفله مرمضی , امید صفری , اثرات کمبود اسید آمینه ی لیزین در جیره بر فاکتورهای رشد و پروفیل اسید آمینه ی ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) , National and Regional Conference of Mariculture: Sustainable Development of Cage Culture , 2016-03-01
 37. مرتضی یعقوبی , جاسم غفله مرمضی , امید صفری , بررسی عملکرد تغذیه ای ماهی صبیتی جوان (Sparidentex hasta) در استفاده از اسیدهای آمینه ی خالص در جیره , National and Regional Conference of Mariculture: Sustainable Development of Cage Culture , 2016-03-01
 38. سید امیر حسین ابراهیمی حسینی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی روند تغییرات مجموع بازهای نیتروژن¬دار فرار در طی نگهداری فیله¬ی خرچنگ دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus leptodactylus) در دمای Cº4توسط تکنیک پردازش تصویر , بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11
 39. سید امیر حسین ابراهیمی حسینی , سید علی مرتضوی , امید صفری , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی میزان اکسایش چربی فیله¬ی خرچنگ دراز آب شیرین در طی نگهداری در دمای یخچال با استفاده از تکنیک پردازش تصویر , بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11
 40. محمدحسن کمانی , امید صفری , بررسی نقش و اهمیت جیره‌ی غذایی در نیروهای نظامی , اولین همایش ملی فناوری¬های نوین دریایی , 2013-09-03
 41. مینا توزنده جانی , فاطمه خزاعی فدافن , حسین یزدان داد , امید صفری , بررسی پتانسیل تولید و استفاده از سوخت های زیستی در ایران , اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09
 42. محمد حسن کمانی , امید صفری , امیر ایزد پناهی , سوگل مظلوم , نقش و اهمیت پروبیوتیک‌ها در صنایع غذایی , همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15
 43. محمد حسن کمانی , امید صفری , امیر ایزد پناهی , سوگل مظلوم , بررسی امکان استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی فرآورده های گیاهی با هدف بهبود کیفیت محصولات شیلاتی , همایش ملی آبزیان , 2012-12-20
 44. محمد حسن کمانی , امید صفری , امیر ایزد پناهی , سوگل مظلوم , کاربرد پرتودهی در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی , همایش ملی آبزیان , 2012-12-20
 45. حسین محتشم , محمد حسن کمانی , امید صفری , سوگل مظلوم , بررسی امکان استفاده بهینه از گاز ازن در بهبود کیفیت فرآورده های شیلاتی , همایش ملی آبزیان , 2012-12-20
 46. بهناز اسدی مقدم , مهرداد فرهنگی , امید صفری , استفاده از کنسانتره پروتئینی کانولای تخمیر شده موجب بهبود شاخص های ایمنی و کاهش سطح استرس در ماهی قزل آلای رنگین کمان می شود , همایش ملی آبزیان , 2012-12-20
 47. امید صفری , داور شاهسونی , مارینا پائولسی , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی میزان قابلیت هضم (In vivo و In vitro) برخی اقلام غذایی در جیره غذایی شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus leptodactylus) , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 48. امید صفری , مهرداد فرهنگی , باقر یخچالی , معصومه مهربان سنگ آتش , بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا , سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران , 2012-09-03
 49. امید صفری , امین بیاتی , فرشید اشراقیان , بررسی تاثیر محرک های ایمنی (کیتین، کیتوزان، لوامیزول و عصاره اتانولی پروپولیس) و منابع پروتئینی موجود در جیره (حیوانی و گیاهی) بر برخی شاخص های زیستی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) , نخستین همایش ملی ماهیان سردآبی , 2009-05-12
 50. امید صفری , مهرداد فرهنگی , Chris Carter , باقر یخچالی , پروین شورنگ , معصومه مهربان سنگ آتش , Sungchul Bai , بررسی تاثیر فرآیند تخمیر با رایزوپوس میکروسپروس واریته اولیگوسپروس بر کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای کنسانتره پروتئینی کانولا , 20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22
 51. امید صفری , مهرداد فرهنگی , Chris Carter , باقر یخچالی , پروین شورنگ , معصومه مهربان سنگ آتش , Sungchul Bai , تولید کنسانتره پروتئینی کانولا از طریق تخمیر کنجاله فرآوری شده با نوروسپورا سیتوفیلا در شرایط جامد , 20 امین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22
 52. سید مهیا موسوی , پروین شورنگ , امید صفری , استفاده از پرتوتابی جهت حذف ترکیبات ضد تغذیه ای جیره غذایی آبزیان , سومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی , 2010-06-08

انگلیسی

 1. منصور طرفی , شاپور مهرجویان , Omid Safari , رحیم اصولی , مجتبی ذبیح نجف آبادی , سید جواد حسینی , جواد منعم , حمید سقوی , The effects of water salinity on growth and osmotic stress indices in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) , 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research , 2020-11-18
 2. منصور طرفی موذن زاده , شاپور مهرجویان , Omid Safari , رحیم اصولی , مجتبی ذبیح نجف آبادی , سید جواد حسینی , جواد منعم , حمید سقوی , The effects of fasting and re-feeding periods on growth performance and feed efficiency of Sobaity seabream (Sparidentex hasta) and yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) , 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research , 2020-11-18
 3. منصور طرفی موزان زاده , رحیم اصولی , شاپور مهرجویان , مجتبی ذبایح نجف آبادی , Omid Safari , سید جواد حسینی ملایری , حمید سقاوی , جواد منعم , Growth, Immune and osmotic responses of Asian sea bass (Lates calcarifer) to different salinity , 2nd International Conference on Haloculture , 2020-07-15
 4. مارینا پائولسی , سید حسین حسینی فر , Omid Safari , کتلین کالدر , روث کریس ناسری , هین ون دون , Phytochemicals in aquaculture: the potential of polyphenols , 3rd International congress on fisheries and aquatic research (ICFAR) , 2019-08-28
 5. امیر پرویز سلاطی , مجتبی محمدی ارانی , Omid Safari , سعید کیوان شکوه , The effect of Pediococcus acidilactici on reproductive performance in zebra fish females , 3rd International congress on fisheries and aquatic research (ICFAR) , 2019-08-28
 6. Omid Safari , Reza Valizadeh , M. Barkhordar , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Dietary inclusion of bull testicles meal on growth performance and immune function of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) , 1st International Halal conference , 2017-12-13
 7. Omid Safari , Hamidreza Ahmadniaye motlagh , Anti-breast cancer activity of marine algae products , 3rd Internationa l Nastaran Cancer Symposium , 2017-11-29
 8. Marina Paolucci , Maria G. Volpe , Omid Safari , IS FOURIER TRANSFORMED INFRARED SPECTROSCOPY A USEFUL TOOL FOR ENVIRONMENTAL STUDIES? , European Crayfish Conference , 2017-08-16
 9. Morteza Yaghoubi , Jasem G. Marammazi , Omid Safari , The importance and methods of dietary essential amino acids requirements assay in mariculture nutrition , Middle East and Central Asia Aquaculture 2015 , 2015-12-14
 10. Morteza Yaghoubi , Jasem G. Marammazi , Omid Safari , Metabolic and physiological performance of essential amino acids in fish nutrition , Middle East and Central Asia Aquaculture 2015 , 2015-12-14
 11. Morteza Yaghoubi , Omid Safari , Jasem G. Marammazi , Mansour Torfi Mozanzadeh , Effect of replacing fish meal by soy protein on growth and digestive enzymes activity of Sobaity seabream juvenile (Sparidentex hasta) , Middle East and Central Asia Aquaculture 2015 , 2015-12-14
 12. Omid Safari , Majid Naserizadeh , Hamid Reza Ahmadniay Motlagh , STUDY ON DIFFERENT LEVELS OF GIANT MILKWEED (CALOTROPIS PERSICA) SEED MEAL ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 13. Omid Safari , Majid Naserizadeh , THE REGULATORY EFFECT OF VITEX PSEUDO-NEGUNDO ON THE MATURATION STAGES OF FEMALE GIANT GOURAMI (OSPHRONEMUS GORAMY LACEPEDE, 1801) , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 14. Omid Safari , EFFECTS OF REPLACING FISH MEAL WITH GRADED LEVELS OF COOKED MANGO-SEED KERNELS (MANGIFERA INDICA) ON THE PERFORMANCE, CARCASS YIELD AND MEAT QUALITY OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 15. Omid Safari , horie torkamani , STUDY ON DIFFERENT LEVELS OF TURMERIC MEAL (CURCUMA LONGA) IN THE DIET ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF NARROW-CLAWED CRAYFISH (ASTACUS LEPTODACTYLUS LEPTODACTYLUS) , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 16. Omid Safari , ghodsi amiri , DOES CURCUMIN IMPROVE THE FLESH QUALITY AND GROWTH PERFORMANCE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)? , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 17. Majid Naserizadeh , Omid Safari , Hamid Reza Ahmadniay Motlagh , THE IMMUNOSTIMULANT EFFECT OF GIANT MILKWEED (CALOTROPIS PERSICA) SEED MEAL IN THE DIET OF JUVENILE RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-14
 18. Omid Safari , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Majid Naserizadeh , Reza Karazhyan , STUDY ON THE POTENTIAL OF Vitex PSEUDO-NEGUNDO TO REGULATE THE ESTEROID HORMONE LEVELS OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) BROODSTOCKS FED WITH FISHMEAL-FREE DIETS , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 19. Omid Safari , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Hamid Reza Ahmadniay Motlagh , STUDY ON THE BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OILS IN VITEX PSEUDO-NEGUNDO AND CALOTROPIS PERSICA , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 20. Omid Safari , M. Mehraban Sang Atash , STUDY ON DIFFERENT LEVELS OF ANNATTO SEED MEAL (BIXA ORELLANA) IN THE DIET ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) , دومین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2013-05-15
 21. M. Farhangi , Omid Safari , Ch. Carter , B. Yakhochali , P. Shawrang , S. Charles Bai , Developing a novel canola protein concentrate with unique specifications at an international level through biotechnological approaches , The first International Conference on Larviculture in Iran and International workshop of Fish Meal/Oil with Plant Sources in Aquatic Feed , 2012-12-11
 22. Omid Safari , Mehrdad Farhangi , Chris Carter , Bagher Yakhchali , Sunghul Bai , Masoomeh Mehraban Sangatash , STUDY ON THE EFFECT OF SOLID STATE FERMENTATION WITH ASPERGILLUS NIGER ON ANTINUTRITIONAL FACTORS OF CANOLA PROTEIN CONCENTRATE WITH AIM OF USING IN THE DIET OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) , The 1th International and The 4th National Congress on Recycling of Organic Waste in Agriculture , 2012-04-26
 23. Omid Safari , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Mehrdad Farhangi , STUDY ON THE EFFECT OF USING DIFFERENT LEVELS OF HARMEL SEEDS (PEGANUM HARMALA) ON SOME BIOLOGICAL INDICES OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) , 1st National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 24. Omid Safari , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Mehrdad Farhangi , STUDY ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF USING DIFFERENT LEVELS OF BLACKSEED (NIGELLA SATIVA) IN THE DIET OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) ON IMMUNOLOGICAL AND GROWTH INDICES , 1st National Congress on Medicinal Plants , 2012-05-16
 25. Mehrdad Farhangi , Hamidreza Ahmadnia , Gholamreza Rafiee , Farzaneh Noori , Omid Safari , Effect of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana , Asian Pacific Aquaculture 2011 , 2011-01-17
 26. Mehrdad Farhangi , Hamidreza Ahmadnia , Gholamreza Rafiee , Farzaneh Noori , Omid Safari , Study the ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana , Asian Pacific Aquaculture 2011 , 2011-01-17
 27. Omid Safari , A. Hajimoradloo , A. Bayati , Study on different levels of fishmeal replacement by canola meal on serum and lipoproteins of 100-g-rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , 1st International Congress on Aquatic Animals Health Manangement and Disease , 2009-01-27
 28. Omid Safari , Mehrdad Farhagi , Masoomeh Mehraban Sang Atash , Seyed Mahya Mousavi , STUDY ON THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SIEVED IRANIAN CANOLA MEAL (BRASSCIA NAPUS) WITH AIM OF USING IN THE FEED AND FOOD. I: FIBER COMPOSITION , 1st International Congress on Food Technology , 2010-11-03