بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: عربی


موارد یافت شده: 150

1 - بررسی لطایف سبعه و پیامبران وجودی هفتگانه از عطار تا شیخ علاءالدوله سمنانی (چکیده)
2 - ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین (چکیده)
3 - دوبی (چکیده)
4 - سیاستهای عربی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و سارکوزی (چکیده)
5 - بررسی اعتبار شعر جاهلی به ‌عنوان مصدر استشهاد در نحو عربی (چکیده)
6 - ادبیات شفاهی عربی و انواع آن (چکیده)
7 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
8 - الصعوبات و التحدیات التی تواجه تعلیم اللغة العربیة و آدابها فی جامعات إیران و طرق علاجها (چکیده)
9 - تنوع تخصصات اللغة العربیة فی ایران اللسانیات الحاسوبیة نموذجا (چکیده)
10 - بررسی و مقایسۀ مبانی اثبات وحدت وجود در اندیشۀ ملاصدرا و ابن‌عربی (چکیده)
11 - نقش رایانه در تعامل میان کتاب درسی عربی ،مدرس و دانشجو (چکیده)
12 - نقش قرائت و خواندن آگاهانهء متون در آموزش و یادگیری زبان عربی (چکیده)
13 - سیمای امام علی -ع-در شعر شیعی عربی (چکیده)
14 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
15 - تأثیر «میثاق الوطنیِ» جمال عبدالناصر بر فرهنگ مصری (با تأکید بر حوزه‌ی «تاریخ») (چکیده)
16 - قفزات جدیدة لمفهوم البحر فی الشعر العربی المعاصر (چکیده)
17 - ظاهرة الغاب فی الشعر العربی الرومانسی (چکیده)
18 - الشهاده و الشهید فی الشعر العرب المعاصر (چکیده)
19 - دراسة الفن المسرحی فی الأدب العربی القدیم والحدیث (چکیده)
20 - نوسان ایمان و کفر از منظر ابن عربی و ملاصدرا (چکیده)
21 - بررسی تطبیقی سیمای معشوق در ادبیات عربی و کردی بر اساس مکتب آمریکایی مطالعه موردپژوهانه: صعالیک و سید یعقوب ماهیدشتی و طاهربگ جاف (چکیده)
22 - بررسی تطبیقی شعر مدیح نبوی ملا عبدالکریم مدرس و عبدالحمید خطیب (چکیده)
23 - بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی (چکیده)
24 - الملامح الأساسیة للغزل الصوفی و جمالیاته الفنیة فی ترجمان الأشواق لابن عربی (چکیده)
25 - گردشگریِ درمانی، گزینه‌ای برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته زبان عربی (چکیده)
26 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
27 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین (چکیده)
28 - معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی (چکیده)
29 - پژوهشی در امثال و حکم ادب عربی خراسان قرن (4و 5 ه .ق) (چکیده)
30 - بررسی تطبیقی اصطلاح تجلی در عرفان پیش و پس از ابن عربی (چکیده)
31 - ریشه‌های بهار عربی و دومینوی فروپاشی رژیم‌های عرب (تعیین‌کنندگی عوامل کوتاه‌مدت و نقش مدیریت سیاسی (چکیده)
32 - نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی (چکیده)
33 - سیر تطوّر و تحوّل آرایه‌ی حسن تعلیل در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
34 - ردپای عشق در اشعار عبدالوهاب البیاتی و صلاح عبدالصبور (چکیده)
35 - در آمدی بر اشتقاق در زبان عربی (چکیده)
36 - واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی (چکیده)
37 - « مفهوم متناقض‌نمایِ کشفِ روحانی و بازشناسیِ آن در پرتویِ دیدگاه ابن‌عربی» (چکیده)
38 - تحلیل انتقادی «غضب» و «رضایت» پیامبر اکرم در متون روایی و عرفانی اهل سنت (چکیده)
39 - تاریخ نگارش های عربی یا فهرست مشترک جهانی نسخه عربی (چکیده)
40 - بازتاب نظریات عرفانی حکیم ترمذی در آثار ابن عربی (چکیده)
41 - عنوان مقاله: بهینه سازی شرایط تولید کف پایدار چغندرقرمز (Beta vulgaris L) با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
42 - بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ عربی متأثر از سیرالملوک ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
43 - مهدویت در اندیشه ابن‌عربی (چکیده)
44 - آشنایی زدایی و ادراکات زبانی در ادبیات عربی وفارسی (چکیده)
45 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
46 - بازخوانی الگو‏های واژه سازی یا تولید در زبان عربی (چکیده)
47 - رویکردی نوین به فرآیند واژه‏ گزینی در زبان عربی (چکیده)
48 - نگاهی به امثال‌وحکم در ادب خراسان (قرن ۴ و ۵) (چکیده)
49 - نگرشی تطبیقی بر مفاهیم انسان کامل و کیمیا در حوزه عرفان با تکیه بر دیدگاه‌های عرفانی حکمت متعالیه و جابر بن‌ حیان (چکیده)
50 - نامه ابن عربی به امام فخر رازی (چکیده)
51 - پیشینه نظریه حشر صدرالمتالهین در عرفان ابن عربی (چکیده)
52 - رد سید حیدر آملی بر آراء ابن عربی در باب ختم ولایت (چکیده)
53 - بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی (چکیده)
54 - پژوهشی در الفاظ غیرمشهور دالّ بر اعداد (چکیده)
55 - بررسی تطبیقی وجوه هستی‌ شناختی و معرفت‌ شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا (چکیده)
56 - بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
57 - نقد نظریه مؤید الدین جندی در خاتم الاولیاء بودن ابن عربی (چکیده)
58 - ملامح المقاومة فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
59 - نقد و بررسی مضامین خمریات عربی شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری (چکیده)
60 - امکان تولید پودر سیب زمینی به روش کف پوشی (چکیده)
61 - تجلیات الواقع السیاسی فی شعر مصطفی جمال الدین (چکیده)
62 - بررسی علل ناکارآمدی آموزش زبان عربی (چکیده)
63 - بررسی فرصت‌های شغلی مرتبط با رشته‌ی زبان عربی (چکیده)
64 - بررسی زبانشناختی سوره نصر بر اساس نظریه نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
65 - جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی (چکیده)
66 - اثربخشی مدل آموزشی tblt دریادگیری زبان عربی (چکیده)
67 - آسیب شناسی مدل ppp بر آموزش زبان عربی (چکیده)
68 - باز خوانی عبارت اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب ... در باب ششم فتوحات (چکیده)
69 - بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن (چکیده)
70 - بررسی عوامل پیدایش شعر عربی سیستان و ویژگی های آن در قرن های چهارم و پنجم (چکیده)
71 - وصف در نزد تازه سرایان گرگان طی قرن های چهار و پنج (چکیده)
72 - مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (چکیده)
73 - پژوهشی تطبیقی در بینامتنی سروده های پولس سلامه با قرآن کریم (چکیده)
74 - امثال عربی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
75 - امثال در تاریخ طبری (چکیده)
76 - نقد منابع نحو عربی (چکیده)
77 - نقد روش شناختی نحو عربی (چکیده)
78 - بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال نانولوله‌ کربن-آب تحت بار حرارتی ثابت (چکیده)
79 - هستی شناسی از دیدگاه ابن عربی و عبدالکریم جیلی (چکیده)
80 - تثلیث از دیدگاه ابن عربی و عبدالکریم جیلی (چکیده)
81 - شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال (چکیده)
82 - استدعاء المدن فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
83 - تأثیر صمغ عربی بر رفتار خشک شدن پاستیل شیر سویا (چکیده)
84 - بررسی عوامل مختلف بر تولید و پایداری کف کنسانتره انار جهت بهینه سازی شرایط خشک کردن آن به روش کف پوشی (چکیده)
85 - واژه به مثابه ابزار تحلیل گفتمان قرآن (چکیده)
86 - واکاوی تصویر قابیل در شعر داستانی الموس العمیاء بدر شاکر سیاب (چکیده)
87 - زبان عربی از پژوهش تا آموزش (چکیده)
88 - دلالة الألوان فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
89 - ریشه‌های بلندمدت خیزش‌های عربی و عوامل کوتاه مدت کامیابی یا ناکامی آن‌ها (چکیده)
90 - ماهیت الف و نگارش آن در عربی و فارسی (چکیده)
91 - بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی (چکیده)
92 - بررسی تطبیقی سیمای زن در عرفان مولانا و ابن عربی (چکیده)
93 - پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف المثال و طرایف الاقوال (چکیده)
94 - پژوهشی در اشعار عربی مقدمه و خاتمه تاریخ بیهق (چکیده)
95 - خاتم الاولیاء (چکیده)
96 - عوامل پیدایش شعر و نثر عربی در خراسان (چکیده)
97 - آفاق الادب العربی فی خراسان«من القرن الثانی الی القرن الخامس» (چکیده)
98 - مشاهیر ادب عربی در نیشابور از خلال یتیمه الدهر(خاندان میکالی) (چکیده)
99 - دراسه نقدیه فی تطور فکره التجدید فی النحو العربی عند شوقی ضیف (چکیده)
100 - زبان به مثابه میانجی تجربه پدیدارشناختی- هرمنوتیکی حس در تقسیم مشاهدات ابن‌عربی (چکیده)
101 - تاثیر گسترش زبان و ادبیات عربی در صنعت گردشگری استان خراسان (چکیده)
102 - عربیات تاریخ بیهقی (چکیده)
103 - بن‌مایه‌یِ دگرگون‌شونده‌یِ ژنومِ ژئوپولیتیک در خاورمیانه‌ی عربی (چکیده)
104 - ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی (چکیده)
105 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
106 - اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی (چکیده)
107 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
108 - تفسیری دیگر از مفهوم چیستی حجاب (چکیده)
109 - مقایسه لوگوس مسیحیت باانسان کامل در نزد ابن عربی (چکیده)
110 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
111 - دیدگاه های عبدالوهاب شعرانی درباره آرائ محی الدین ابن عربی (چکیده)
112 - تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر (چکیده)
113 - نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی (چکیده)
114 - نمود شهر در شعر معاصر عربی و فارسی (چکیده)
115 - مستویات التفاعل بین اللغتین العربیه و الفارسیه (چکیده)
116 - نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی (چکیده)
117 - نفد عقل عربی اسلامی در نگاه جابری و آرکون (چکیده)
118 - جلوه های پایداری در کلام حکیم صبر و ادیب بیداری (چکیده)
119 - نگارش همزه در عربی و فارسی (چکیده)
120 - صور خیال در حبسیات عربی (چکیده)
121 - بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا (چکیده)
122 - تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
123 - بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء (چکیده)
124 - حنیف (چکیده)
125 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
126 - مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی (چکیده)
127 - روش تدریس عروض (چکیده)
128 - مدرس زیان عربی و تدریس نحو (چکیده)
129 - مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی (چکیده)
130 - کشف الأسرار در میزان نقد عربی (چکیده)
131 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
132 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
133 - نحو،نیاز بیان در طول زمان (چکیده)
134 - زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او (چکیده)
135 - جیلی عبدالکریم (چکیده)
136 - آب وجلوه های آن در ادب عربی تا عصر عباسی (چکیده)
137 - بررسی گویش عربی جنوب خراسان (چکیده)
138 - ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی (کاستی ها و نقائص) (چکیده)
139 - تبیین نظام آموزش عربی در دانشگاه های کشور (چکیده)
140 - مدح رسول از واقعیت تا روایت (چکیده)
141 - بیگانه در دیار (چکیده)
142 - قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی (چکیده)
143 - سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
144 - نقد مبانی فصاحت (چکیده)
145 - نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی (چکیده)
146 - قصه شعری در ادب عربی (چکیده)
147 - چهره زمان در شعر معاصر عربی (چکیده)
148 - جایگاه میکالیان نیشابور در ادب عربی (ابوالفضل میکالی) (چکیده)
149 - بیگانگی و گریز در شعر معاصر عربی (چکیده)
150 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)