بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: هویت


موارد یافت شده: 131

1 - مدلسازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران (چکیده)
2 - هویت سازی ناموفق: ایران و قضیه ترکمانان در دوره قاجاریه (1344-1210ق/1795-1925م) (چکیده)
3 - برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
4 - جامعه‌پذیری بین‌المللی، بایستة کشورداری اقتصادیِ توسعه نمونه‌پژوهی: ایران (چکیده)
5 - ریشه‌های ناسازگاری دانشجویان با هویت برساخته‌ی حکومت پهلوی در دهه‌های 1340 و 1350 (چکیده)
6 - برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (چکیده)
7 - بررسی تاثیر به یادآوری تجربه برند بر پیشنهادات دانشجویان برای بهبود و وابستگی به برند دانشگاه بواسطه هویت یابی برند (چکیده)
8 - بررسی تأثیر به یادآوری تجربه برند بر نیتهای حمایتی دانشجویان و مشارکت در فعالیتهای آینده دانشگاه به واسطه هویت یابی برند (چکیده)
9 - بررسی اثر قومیت بر ترجیح‌های زمانی: شواهدی از افغانستان (چکیده)
10 - تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه‌های مجید، مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین و قصه‌های تا‌به‌تا) (چکیده)
11 - تاریخ‌نگاری معاصر ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی (چکیده)
12 - بررسی کیفی ابعاد بحران هویت جنسیتی مبتنی بر رویکرد نظریه زمینه‌ای (چکیده)
13 - بررسی تاثیر پشیمانی از برند بر قصد رفتاری به واسطه ی رضایت و نقش تعدیل گری هویت برند استفاده کنندگان در باشگاه های ورزشی درجه یک شهر مشهد (چکیده)
14 - واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون (چکیده)
15 - تحلیل نماد پردازی در جغرافیای فرهنگی از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
16 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
17 - تقابل دوگانگی ارتقا/ تنزل هویت در مجموعه های با ارزش شهری در چارچوب رویکرد آمایش نمونه میدان شهدا مشهد (چکیده)
18 - واکنش جنبش دانشجویی دهه 1340 به سبک های هویتی نیروهای سیاسی (چکیده)
19 - پروتکلی کارامد مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی برای ارتباط امن کاربران با خدمات دهنده (چکیده)
20 - بررسی تاثیر شخصیت و هویت برند وفاداری برند طرفداران تیم های فوتبال (چکیده)
21 - بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی (۱۳۵۳-۱۳۹۴) (چکیده)
22 - بازنمایی تیپ‌های هویتی در پروفایل‌های تلگرامی، مبتنی بر رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر (چکیده)
23 - بررسی کیفیت زندگی بیماران اختلال هویت جنسیتی بعد از تغییر جنسیت (چکیده)
24 - بررسی نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی دررابطه منبع کنترل و هویت سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
25 - کدام ایران؟ (چکیده)
26 - بررسی نقش روش زندگی افراد در ترجیحات مسکن -نمونه موردی: محله کوچه مزار شهر تربت‏ جام- (چکیده)
27 - بازنمایی مناقشات ناظر بر دو گفتمان توسعه حرفه ای و هویت حرفه ای معلم از منظر مناسبات قدرت (چکیده)
28 - مرور انتقادی نظریه ی سیمای شهر لینچ: نشانه شناسی نقشه های ادراکی شهروندان و بازشناسی هویت کالبدی شهر (چکیده)
29 - تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی (چکیده)
30 - تقویت مبانی هویت ملی ایران در دوره سلجوقی (چکیده)
31 - خویشتن مقید؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی (چکیده)
32 - بررسی و تحلیل شبکه مشکلات افراد دارای اختلال هویت جنسی (چکیده)
33 - استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (چکیده)
34 - تحلیل نظری بر تاثیر و تاثر متقابل جهانی شدن با هویت دینی (چکیده)
35 - ﺣﻖ ﺷﻬﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﻘﻮق آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان (چکیده)
36 - نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی (چکیده)
37 - یک روش ارتقاء امنیت دسترسی در تجهیزات نهفته مبتنی بر IoT (چکیده)
38 - یک طرح احراز هویت انتخابی برای سیستم خانه هوشمند مبتنی بر IoT (چکیده)
39 - بررسی نقش میانجی گرانه جهت‌گیری هدف در رابطه ابعاد هویت با عواطف دانشجویان تربیت‌بدنی (چکیده)
40 - هنر و معماری برای صلح؛ پاسخی فرهنگی به مناسبات و حل بحران های سیاسی - اجتماعیِ جهان اسلام (چکیده)
41 - کاربست هنر به مثابه ی صلح پروری در دوران معاصر با تاکید بر معماری (چکیده)
42 - بررسی تأثیر جهان وطن گرایی بر نگرش نسبت به محصول داخلی به واسطة ملی گرایی مصرف کننده (از دید تئوری هویت اجتماعی) (چکیده)
43 - خشت اول گر نهد معمار کج ... ! نیمه پنهان هویت مقطع کارشناسی ارشد: مطالعه¬ای تطبیقی در 50 دانشگاه برتر جهان و کاربردهای آن در ایران (چکیده)
44 - تداعیات برند و هویت برند با تأکید بر نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند در میان کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ارائه مدل ساختاری ارتقاء ارزش ویژه برند (چکیده)
45 - دنیای وارونه خانواده و شخصیتهای سردر گم: بررسی نمایشنامه کودک مدفون شده (چکیده)
46 - نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چندقومیتی (مورد مطالعه: شهرستان بجنورد) (چکیده)
47 - اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویت و حل مسئله خانواده (چکیده)
48 - تأثیر مطالعه کتاب های معنوی و حماسی بر ارزش های اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی (چکیده)
49 - بیان هویت در معماری معاصر ایران با تاکید بر سازه گرایی (چکیده)
50 - موجّه‌سازی مصرف تظاهری (مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد) (چکیده)
51 - تاملی در روند دگرگونی محدوده ارگ مشهد (چکیده)
52 - آسیب شناسی و بازنمایی هویت ایرانی در دو مکتوب مستشارالدوله و شادمان (چکیده)
53 - اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان (چکیده)
54 - تأثیر عدالت سازمانی ادراک شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجیگری هویت سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی (چکیده)
55 - بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند (چکیده)
56 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
57 - بررسی بحران هویت قهرمان ترس و لرز املی نوتومب با توجه به عناصر زمان و مکان -مطالعه اثرادبی واقتباس سینمایی- (چکیده)
58 - اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سبکهای هویت دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان مشهد (چکیده)
59 - شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول (چکیده)
60 - شاهنامه نویسی و شاهنامه خوانی در عصر صفوی با تکیه بر دوره شاه اسماعیل اول تا شاه عباس اول (چکیده)
61 - روابط کارمند-سازمان و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
62 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (چکیده)
63 - ارزیابی احساس هویت محله ای در منطقه نه شهرداری مشهد (چکیده)
64 - نام گذاری در سیره رسول خدا (ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت بخشی (چکیده)
65 - بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان (چکیده)
66 - دشواره‌ی هویت در روایت صادق‌خانِ مستشارالدّوله از مشروطیت (چکیده)
67 - شناخت مراتب صیرورت انسان در آخرت ازمنظرحکمت متعالیه و تأثیر آن بر رفتار انسان (چکیده)
68 - بررسی میزان تأثیرگذاری کتابخانه‌های عمومی در توسعه فرهنگی شهرستان بیرجند (چکیده)
69 - ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد) (چکیده)
70 - عوامل موثر بر شیفتگی به برند (چکیده)
71 - بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا) (چکیده)
72 - تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه ؛ بدنه بالا خیابان و پایین خیابان شهر مشهد) (چکیده)
73 - گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
74 - نظام های ارزشی و هویت ملی (چکیده)
75 - نمونه خوانی رابطه هویت و توسعه در کشورهای نمانمام حوزه خلیج فارس (چکیده)
76 - مدرنیته وجنبش های اجتماعی (چکیده)
77 - بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6 (چکیده)
78 - شاهنامه و صفویان ( رواج اسامی شاهنامه ای در عصر صفوی (چکیده)
79 - بررسی تأثیر حمایت های اجتماعی بر نوع جهت گیری هویتی و میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان دبیرستانی (چکیده)
80 - نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد (چکیده)
81 - عزت نفس،هویت ملی و هویت قومی (چکیده)
82 - ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی (چکیده)
83 - نسبت میان هویت ملی و هویت های قومی در ایران (چکیده)
84 - بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های بیرجند و فردوسی در فراگرد جست وجوی اطلاعات (چکیده)
85 - بررسی مقایسه ای تعهد ورزشی و هویت ورزشی در ورزش های انفرادی و گروهی منتخب دانشجویان (چکیده)
86 - تحلیل گفتمان انتقادی هویت ایرانی درشاهنامه فردوسی (مورد مطالعه: داستان سیاوش) (چکیده)
87 - تقویت مبانی هویت ملی ایران در دوره سلجوقی (چکیده)
88 - نگاهی به مدل دولت/ ملت سازی در مالزی (چکیده)
89 - سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی (چکیده)
90 - نقش آمایش شهری در هویت یابی فضایی ـ کالبدی محور بلوار پیروزی مشهد (چکیده)
91 - بررسی رابطه ابعاد هویت و بحران هویت زنان روسپی و مقایسه آن با زنان عادی (چکیده)
92 - رابطه سبکهای هویت با شادکامی دختران دبیرستانی (چکیده)
93 - تحلیل محتوای هویت ایرانی در داستان سیاوش شاهنامه فردوسی (چکیده)
94 - اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات (چکیده)
95 - تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان (چکیده)
96 - بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
97 - باز خوانش توانمندی اسلام در عرضه /عرصه نظریه پردازی روابط بین الملل (چکیده)
98 - بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد (چکیده)
99 - جایگاه و نقش مبلمان و منظر شهری در توسعه گردشگری شهری (چکیده)
100 - به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه: بررسی و نقد نظریه چارلز تیلور (چکیده)
101 - عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (چکیده)
102 - مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت (چکیده)
103 - نقش شاهنامه فردوسی در حفظ و بازسازی فرهنگی و هویتی ایران پس از حمله مغول (چکیده)
104 - هزار سال پس از فردوسی و نقش تاریخی شاهنامة فردوسی در جهان بینی هویت طلبانة انسان ایرانی (چکیده)
105 - بومی سازی برنامه های درسی تحولی در نظام آموزشی ایران (چکیده)
106 - گفتمانهای سیاسی در سرزمین های مردمان مختلط:از مارکسیزم سنتی تا اسلام رادیکال (چکیده)
107 - شناسایی نقاط با ارزش شهری در مشهد (چکیده)
108 - رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کامل (چکیده)
109 - مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت (چکیده)
110 - سازمــان‌ها و هویــت ما (چکیده)
111 - تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی (چکیده)
112 - شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن (چکیده)
113 - روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران (چکیده)
114 - همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
115 - جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی (چکیده)
116 - احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران (چکیده)
117 - بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
118 - اینهمانی شخصی (چکیده)
119 - چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
120 - بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه (چکیده)
121 - بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده)
122 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
123 - خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ (چکیده)
124 - رابطه بین هوش و پایگاههای هویت (چکیده)
125 - رابطه تیپهای شخصیتی و پایگاههای هویت (چکیده)
126 - رابطه هویت و علائم روان شناختی در دانش آموزان مشهد (چکیده)
127 - شناسایی مولکولی پاتوژن کرم سفید ریشه Heterorhabditis bacteriophora (چکیده)
128 - جایگاه محله در بلدیه و شهرداری با تاکید بر آسیب شناسی هویت شهری (چکیده)
129 - رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه (چکیده)
130 - نقش مؤلفه های برنامه درسی پنهان در هویت علمی دانشجویان (چکیده)
131 - اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)