بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تحول


موارد یافت شده: 121

1 - تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران (چکیده)
2 - https://www.symposia.ir/MOCONF13 (چکیده)
3 - مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرست (چکیده)
4 - کارکرد تحولی هیجانی خانواده های دارای فرزند با نقص - شنوایی وطراحی برنامه آموزش گروهی ویژه مادران،مبتنی بر رویکرد تحول یکپارچه انسان (چکیده)
5 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
6 - بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (چکیده)
7 - مدلسازی تفسیری ساختاری ریسکهای تحول سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی (چکیده)
8 - کارامدی و اموزش در علوم ریاضی و امار در قرن بیست و یکم (چکیده)
9 - بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (چکیده)
10 - رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته (چکیده)
11 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
12 - مدلیابی علّی روابط تحول حرکتی و دیداریفضایی بر تحول هیجانیکارکردی با واسطهگری تعامل مادر وکودک (چکیده)
13 - الگوی مدیریت خطر طرح تحول نظام سلامت: یک مطالعه کیفی (چکیده)
14 - تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد (چکیده)
15 - اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط بر مهارت های اجتماعی در کودکان اختلال طیف اوتیسم (چکیده)
16 - بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
17 - تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم (چکیده)
18 - اسیب شناسی فرهنگی بازار نشر ادبیات داستانی (چکیده)
19 - بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه-با تأکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها- (چکیده)
20 - مفهوم‌سازی و اعتبارسنجی مولفه‌ها و ویژگی‌های رهبری معنوی در دانشگاه‎های شمال شرق ایران (چکیده)
21 - بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان (چکیده)
22 - سیر تحولات رویکردها در مورد حفاظت از منظرهای فرهنگی از قطعنامة ونیز 1964 تا کنون : با نگاهی به ایران (چکیده)
23 - پراکنش پوسته های زیستی خاک در سطوح تحول سنی یک مخروط افکنه نیمه خشک (چکیده)
24 - تسریع دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد با تاکید بر سند تحول بنیادین در بخش پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد (چکیده)
25 - نقش خاندان مهران در تحولات سیاسی ایران در زمان ساسانیان (چکیده)
26 - رفتارهای فرا محیطی کارکنان، رهبری تحول گرا و نقش واسط انگیزش درونی -مورد مطالعه: سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد- (چکیده)
27 - تحلیل اثرات مشارکت تحولی بر هوشمند سازی شهر ها (با تاکید بر محیط زیست شهری) و ارزیابی پارامتر های موثر به کمک تکنیک دلفی کلاسیک؛ مطالعه ی موردی شهر مشهد (چکیده)
28 - نقشه جدید: مدل تحول یکپارچه انسان به اختلاات کودکی (چکیده)
29 - الگوی بازی درمانی)فلورتایم( مبتنی بر طبیعت در مداخلات کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
30 - رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
31 - بررسی مقدماتی اثربخشی مدل تحولی تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط بر بهبود زبان دریافتی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (چکیده)
32 - مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی (چکیده)
33 - شناسایی فرایندها و فعالیت‎های مرتبط با مدیریت دانش برای اجرای موفق برنامه راهبردی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه آموزش (چکیده)
34 - پیش‌بینی دشواری در نظم‌جویی هیجان بر مبنای کارکردهای تحولی خانواده (چکیده)
35 - مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان (چکیده)
36 - پیش‌بینی نیم‌رخ سلامت روان‌شناختی بر اساس مولفه‌های کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
37 - بررسی تاثیر سبک های رهبری تحولی و تبادلی بر خلق و تسهیم دانش (چکیده)
38 - توسعه اقتصادی آموزش و پرورش با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ایران (چکیده)
39 - آموزش عمومی سواد رسانه ای در مدارس با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
40 - بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر فراموشی سازمانی (چکیده)
41 - بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر یادگیری سازمانی با توجه به نقش تعدیل کننده فراموشی سازمانی ( مورد مطالعه : کارکنان شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی ) (چکیده)
42 - بررسی و مقایسه ساختارزبانی متون خبری کاغذاخبار و روزنامه خراسان (چکیده)
43 - بررسی بازنمایی یک‌سویه و جانبدارانه تحولات سوریه در منابع خبری غرب (چکیده)
44 - بررسی رابطه بین استفاده از سیستمهای هوشمندی کسب و کار و میزان تحولگرایی مدیران )مدیران صنایع غذایی استان خراسان رضوی( (چکیده)
45 - تبیین تحول نظام آموزش و پرورش در فرآیند آنتروپیک فازی (چکیده)
46 - رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی (چکیده)
47 - آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی (چکیده)
48 - جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
49 - نقش فرهنگ در تحول سازمانی (چکیده)
50 - بررسی چالش های روند تحولات فناوری بر توسعه اشتغال دانش آموختگان (چکیده)
51 - اثربخشی بازی‌درمانی خانواده محور بر تعامل مادر- فرزند و میزان پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی (چکیده)
52 - بررسی نظام واژه بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی و علل تحول ان (چکیده)
53 - نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
54 - نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان (چکیده)
55 - ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 (چکیده)
56 - سیر تحولی کنش‌های اجرایی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (چکیده)
57 - طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها (چکیده)
58 - کارکرد تحولی خانواده‌‌های دارای فرزند مبتلا به اختلال‌ طیف اوتیسم در مقایسه با خانواده‌های دارای فرزند سالم (چکیده)
59 - نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان (چکیده)
60 - سیستم‌های هوشمندی کسب و کار و تحول‌گرایی مدیران در شرکت‌های کوچک و متوسط (چکیده)
61 - تحول در تربیت دینی؛ ضرورت آموزش و پرورش معاصر (چکیده)
62 - الگوی رشد یکپارچه در تعلیم و تربیت افراد آسیب دیده شنوایی (چکیده)
63 - تحول در کارکردهای روضه زنانه، مطالعه مردم شناختی در شهر مشهد (چکیده)
64 - تدوین و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
65 - واکاوی چیستی تحولات خاورمیانه : دینجویی / مرم مداری بر اساس مفهوم (2010 - دیپلماسی فرهنگی( 2012 (چکیده)
66 - بررسی تخصص پژوهش معلمان: گامی در جهت سند تحول بنیادین (چکیده)
67 - تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری (چکیده)
68 - مدیران مقاله و شایستگی های آن ها (چکیده)
69 - بررسی نقش واسط هوش هیجانی مدیران در تأثیر سبک رهبری تحول گرا بر عملکرد زمینه ای کارکنان (چکیده)
70 - بررسی تاثیر سبک های نظریه رهبری تمام عیار بر فرسودگی شغلی: ارائه الگوی ساختاری) مورد مطالعه: اساتید موسسات تحصیلات عالی خصوصی شهر هرات( (چکیده)
71 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
72 - آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش (چکیده)
73 - بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو (چکیده)
74 - فراخوان سجده در قیامت از منظر قران و عرفان (چکیده)
75 - ویژگی های سیاست خارجی در برنامه پنجم توسعه (چکیده)
76 - نگاه وجودی ملاصدرا به علم (چکیده)
77 - تغییرات آب و هوایی و نقش آن در امنیت پایدار (چکیده)
78 - تحول معنایی التفات در کتب بلاغی عربی و فارسی از اصمعی تا دوران معاصر (چکیده)
79 - مدیریت نوین روستایی و نقش آن در تحول مساکن با توجه بر عملکرد دهیاران (چکیده)
80 - برسی و مقایسه هوش هیجانی و خودتنظیمی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی و مهندسی (چکیده)
81 - بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان (چکیده)
82 - تأثیرپذیری ولی دشت بیاضی از قصاید کمال‌الدین اصفهانی (چکیده)
83 - فناوری های ارتباطی/ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه ای در خاورمیانه (چکیده)
84 - ماهیت تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا (چکیده)
85 - تحول توانش فضایی کودکان و عوامل موثر بر آن در چارچوب نظریه کوهن و کوهن (چکیده)
86 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای توسعه و تحول در خدمات کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
87 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
88 - تحول بنیادین در ساختار و نظام تصمیم گیری برنامه درسی و استلزامات آن (چکیده)
89 - تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران (چکیده)
90 - رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری (چکیده)
91 - تأملی بر مقتضیات سطوح تغییر در برنامه درسی (چکیده)
92 - رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟ (چکیده)
93 - رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (چکیده)
94 - رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران (چکیده)
95 - طلاب قفقازی‌ و نقش آنان در تحولات سیاسی - اجتماعی مشهد در اواخر عصر قاجار (حدود 1330- 1320ق-1911- 1902م) (چکیده)
96 - تحول مفهوم حکومت در ایران و منازعات ناشی از به کارگیری مفاهیم نو: از سلطنت مستبده تا مشروطه سلطنتی (چکیده)
97 - راهکارهای فرهنگی جامعه و دولت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (چکیده)
98 - ترجمه و تحولات زبانی: بررسی تحولات زبانی و فرازبانی در ترجمه‌های فارسی رمان‌های جورج اورول (چکیده)
99 - قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها (چکیده)
100 - از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون (چکیده)
101 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
102 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
103 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
104 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
105 - مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان (چکیده)
106 - تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی (چکیده)
107 - تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها (چکیده)
108 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
109 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
110 - آسیب شناسی وقف درایران عصرمغول (چکیده)
111 - بررسی مبانی تحول شعر فارسی در سه دورة سنت مدرنیسم پست مدرنیسم (چکیده)
112 - مشروطه، ادبیات (چکیده)
113 - معنا شناسی در زمانی (چکیده)
114 - جایگاه کتابخانه ها مدارس در پشتیبانی از طرح ارزشیابی توصیفی نظام آموزش ابتدایی (چکیده)
115 - ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش (چکیده)
116 - بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
117 - نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت (mis در ايجاد تحول اداري (چکیده)
118 - مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي (چکیده)
119 - تحول باورهای معرفت شناختی دانشجویان (چکیده)
120 - بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری (چکیده)
121 - چگونگی تحول درک کودکان از ذهن (چکیده)