مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. زهرا روحانی نقاب , تقی ابراهیمی سالاری , نرگس صالح نیا , مهدی جباری نوقابی , شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران, اقتصاد تطبیقی, دوره (9.2), شماره (18), سال (2022-10), صفحات (180-200)
 2. مهدی جباری نوقابی , سیدرضا علویان , بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q), پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (23), شماره (2), سال (2022-12), صفحات (1-30)
 3. ملیکا علی زاده حسن آبادی , مریم غروی الخوانساری , محمدباقر کبیرصابر , مهدی جباری نوقابی , شناسایی الگوهای نیازمندیهای اجتماعی- فرهنگی حس‌مکان با رویکرد نقش فناوری‌دییتالی در ارتقاء کیفیت‌ معماری‌شهری؛ (نمونه موردی مشهد), جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (9), شماره (3), سال (2022-12), صفحات (141-169)
 4. مهدی محمدی نژاد , محمد مرادی نورآبادی , عباس بهرام , مهدی جباری نوقابی , مجید قشونی , تاثیر دستورالعملهای توجهی بر حافظه حس حرکت و تغییرات امواج آلفا و تتا: یک تحلیل عصبی- رفتاری, روانشناسی ورزش, دوره (1401), شماره (2), سال (2022-8), صفحات (1-20)
 5. حمیده ایرانمنش , عباس پرچمی , مهدی جباری نوقابی , کاربرد کیفیت فازی ذوزنقه ای در صنعت خودروسازی, سیستم های فازی و کاربردها, دوره (4), شماره (2), سال (2022-3), صفحات (21-42)
 6. مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , اهمیت کنترلهای داخلی متناسب با اندازه شرکتها, حسابداری مالی, دوره (49), شماره (13), سال (2021-10), صفحات (139-172)
 7. مهدی جباری نوقابی , نسرین تلخی , زهره پروانه , مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته, پژوهش های ریاضی, دوره (8), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (1-25)
 8. جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , ایمان بابائیان , مهدی جباری نوقابی , بررسی روند رخدادهای حدی بارشی استان خراسان جنوبی در اثر گرمایش جهانی, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (41), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (1-25)
 9. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , ارزیابی ریسک خشکسالی هواشناسی با استفاده از تکنیک زنجیره مارکوف و معرفی مدل پیش‌نگری دوره‌های آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین), آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2020-11), صفحات (1107-1120)
 10. فاطمه کیهانی , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی , مهدی جباری نوقابی , عزت خداشناس , تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم, علوم پیراپزشکی و توانبخشی, سال (2020-10)
 11. رقیه محمودی یکه باغی , محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی جباری نوقابی , بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد, پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (3), سال (2020-8), صفحات (1-25)
 12. سعید زره داران , فاطمه قباخلو , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی , متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران, پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (8), شماره (2), سال (2020-8), صفحات (1-14)
 13. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (673-685)
 14. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , استفاده از مدل حاصلضربی برای تصحیح داده های ماهانه بارش سنجش از دور در اقلیم های مختلف ایران, اطلاعات جغرافیایی, دوره (29), شماره (115), سال (2020-11), صفحات (7-20)
 15. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , ارزیابی مدل های سری زمانی در پیش بینی بارش فصلی « مبتنی بر داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: اقلیم های خشک و نیمه خشک), پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (11), شماره (42), سال (2020-7), صفحات (77-94)
 16. بی بی زکیه پرهیزگار , مهدی جباری نوقابی , سیدحسن علم الهدائی , تأثیر آموزش مسائل مدل‌سازی ریاضی بر تجربه‌های شوقِ دانش‌آموزان, نوآوری های آموزشی, دوره (19), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (7-26)
 17. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , ارائه مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با روش‌های آماری تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (33), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (1-15)
 18. ریحانه عنایتی طائبی , علیرضا مهرآذین , مهدی جباری نوقابی , مقایسه توان مدل‌های آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورت‌های مالی سالانه, تحقیقات حسابداری و حسابرسی, دوره (12), شماره (3), سال (2020-7), صفحات (1-28)
 19. علیرضا صابری نوقابی , علی معقول , احمد اکبری , مهدی جباری نوقابی , آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN), علوم روانشناختی, دوره (19), شماره (4), سال (2020-7), صفحات (1-15)
 20. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , توسعه یک مدل پیش بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین), آب و خاک, دوره (33), شماره (6), سال (2020-3), صفحات (943-958)
 21. فاطمه کوشازاده , احمد اکبری , علی معقول , سید علی کوشازاده , مهدی جباری نوقابی , طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع), مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (19), شماره (1), سال (2019-8), صفحات (1-16)
 22. فاطمه کوشازاده , احمد اکبری , علی معقول , مهدی جباری نوقابی , سید علی کوشازاده , شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌گذاری عوامل مؤثر بر مرجعیت علمی دانشگاه, پژوهش در نظام های آموزشی, دوره (13), شماره (47), سال (2020-3), صفحات (133-152)
 23. سید احمد سیدی , محمد رضا عبدلی , مهدی جباری نوقابی , ارزیابی شاخص های سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی, پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (2), سال (2019-11), صفحات (207-251)
 24. مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی, دانش حسابداری مالی, دوره (6), شماره (2), سال (2019-8), صفحات (61-89)
 25. سیده منیژه عربی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , سکینه سلطانی کوهبنانی , مهدی جباری نوقابی , تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری, روانشناسی ورزش, دوره (4), شماره (2), سال (2020-3), صفحات (19-33)
 26. احمد سیدی , محمد رضا عبدلی , مهدی جباری نوقابی , ارائه الگوی شاخص های سلامت بانکی با تأکید بر بانکداری اسلامی, اقتصاد اسلامی, دوره (19), شماره (74), سال (2019-7), صفحات (115-147)
 27. پویا شیرازی علیان , کامران داوری , بیژن قهرمان , مهدی جباری نوقابی , ارائه تکنیک دادههای پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (13), شماره (5), سال (2019-11), صفحات (1342-1351)
 28. نجمه فرساد , سیدحسن علم الهدائی , علی مقیمی , سحر مقیمی , مهدی جباری نوقابی , مقایسه پردازش شناختی دانشجویانِ با دانش عمیق و سطحی در حل مسائل تفسیر نمودار تابع ریاضی، یک مطالعه ERP, تازه های علوم شناختی, دوره (21), شماره (4), سال (2020-1), صفحات (1-25)
 29. سهیلا گوهررخی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , مهدی جباری نوقابی , مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل, فناوری آموزش, سال (2018-11)
 30. فاطمه عزیزی مایوان , مهدی جباری نوقابی , علی تقی‌پور , محمدتقی شاکری , مهسا مکرم , مقایسه نتایج مدل رگرسیون لجستیک معمولی و لجستیک نیرومند در مدل‌بندی عوامل مرتبط با بیماری پره‌دیابت, دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (76), شماره (7), سال (2018-10), صفحات (452-458)
 31. رضا رجب زاده , مهدی طالب پور , علیرضا حدادیان , مهدی جباری نوقابی , تبیین اثر ارزش ویژۀ برند، تصویر برند و تعهد هوادار بر برندسازی بین‌المللی باشگاه های برتر فوتبال کشور, رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, دوره (21), شماره (6), سال (2018-7), صفحات (21-33)
 32. نجمه فرساد , سیدحسن علم الهدائی , علی مقیمی , سحر مقیمی , مهدی جباری نوقابی , مقایسه دامنه مؤلفه P300 دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح بالا با دانشجویان دارای دانش مفهومی و رویه ای سطح پایین در حل مسائل انتقال بین بازنمایی نموداری و جبری تابع, عصب روانشناسی, دوره (3), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (55-70)
 33. سمانه اشرف , امین علیزاده , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول , مهدی جباری نوقابی , حسین دهقانی سانیج , کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2018-5), صفحات (13-24)
 34. سید علیرضا حسینی کاخک , محمدرضا حامدی نیا , یان هاف , مرتضی جلالی , مهدی جباری نوقابی , معرفی آزمون ویژه ارزیابی عملکرد هوازی و بی‌هوازی فوتسال, فیزیولوژی ورزشی, دوره (41), سال (2018-12), صفحات (17-34)
 35. جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , تاثیر تغییر اقلیم بر روند وقایع فرین بارشی ایستگاه های منتخب استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: ۲۰۱۳-۱۹۷۵), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (27), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (1-12)
 36. مژده سلیمی فرد , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , لیلا ثابت دیزاوندی , شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990, پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (8), شماره (29), سال (2017-8), صفحات (111-124)
 37. بی بی زکیه پرهیزگار , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , ظرفیت آموزش مسائل مدل‌سازی برای تغییر نگرش دانش‌آموزان نسبت به ریاضی, نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (9), شماره (5), سال (2017-7), صفحات (167-192)
 38. مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , نعیمه بیات , رابطه بین مازاد نقدینگی پایدار و ارزش نهایی وجه نقد, پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی, دوره (9), شماره (33), سال (2017-6), صفحات (81-105)
 39. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران, علوم دامی, شماره (115), سال (2017-9), صفحات (3-12)
 40. فهیمه کلاهدوز , سیدحسن علم الهدائی , فرزاد رادمهر , مهدی جباری نوقابی , بررسی نگرش دانشجویان نسبت به ارزیابی پویای الکترونیکی, راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, دوره (10), شماره (5), سال (2017-10), صفحات (414-422)
 41. مریم ربانی , رویا رضائیان دلویی , مهدی جباری نوقابی , اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia col, بوم شناسی گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (33-42)
 42. زینب طاهری , محسن مرادی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه ادراک از فرصت های رشد حرفه ای و میل به جابه جایی حسابرسان, دانش حسابرسی, دوره (16), شماره (65), سال (2017-3), صفحات (199-213)
 43. نجلا ثابت , سید مصطفی احمد زاده , مهدی جباری نوقابی , فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: روی کرد چند متغیّره ی اکتشافی, سفینه, دوره (60), شماره (4), سال (2018-12), صفحات (111-130)
 44. بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , پیش بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا, علوم و مهندسی آبیاری, دوره (39), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (1-13)
 45. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , نقش تبخیر و تعرق در پایش خشکسالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (1-21)
 46. محمدرضا عباس زاده , رضا حصارزاده , مهدی جباری نوقابی , سولماز عارفی اصل , فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود, بررسی های حسابداری و حسابرسی, دوره (22), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (59-84)
 47. وحیده محتشمی برزادران , مهدی جباری نوقابی , تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای, ندا, دوره (11), شماره (2), سال (2014-12), صفحات (1-7)
 48. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل مؤثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی), آب و خاک, دوره (28), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (1298-1310)
 49. سید عباس مرجانی , مصطفی رحمانی ایرج , مهدی جباری نوقابی , ثامنه توکلی , ارزیابی میزان انطباق ساختمان و تجهیزات کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی با شاخص‌های ده-گانه فاکنر براون از دیدگاه مدیران کتابخانه ها, علم اطلاعات و نسخه شناسی, دوره (3), شماره (3), سال (2013-4), صفحات (1-15)
 50. روح اله حسینی , مجید سرمد , مهدی جباری نوقابی , داده کاوی در R با استفاده از بسته Rattle, اندیشه آماری, دوره (34), شماره (1), سال (2012-12), صفحات (1-19)
 51. لعیا غلامی تهرانی , لیلا اعزازی , مهدی جباری نوقابی , بررسی دشواری های خواندن و نوشتن در دانش آموزان کم شنوای خفیف تا متوسط و نارساخوان پایه ی دوم و سوم ابتدایی شهر مشهد, اختلالات ارتباطی گفتار و زبان, دوره (2), شماره (1), سال (2013-10), صفحات (1-7)
 52. بهاره شعبانی , محمد موسوی بایگی , مهدی جباری نوقابی , بیژن قهرمان , مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل های سری زمانی, آب و خاک, دوره (27), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (896-906)
 53. حمید رضا نادری , هما وثوقی , مریم راستین , مهدی جباری نوقابی , بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (56), شماره (5), سال (2013-12), صفحات (267-274)
 54. حمید رضا نادری , محمد طاهر خطیب زاده , مهدی جباری نوقابی , بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی, دانشکده پزشکی مشهد, دوره (55), شماره (4), سال (2013-9), صفحات (193-203)
 55. مهدی جباری نوقابی , داده های پرت، مفهوم و کاربرد آن, ندا, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (1-16)
 56. بهزاد مهدی خبازیان , عباس قنبری نیاکی , فاطمه رهبری‌زاده , سید علیرضا حسینی کاخک , مهدی جباری نوقابی , تاثیر 6 هفته تمرین استقامتی بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی موش ویستار, پژوهش در علوم ورزشی, دوره (18), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (101-114)
 57. بهزاد مهدی خبازیان , عباس قنبری نیاکی , سید علیرضا حسینی کاخک , فاطمه رهبری زاده , مهدی هدایتی , مهدی جباری نوقابی , تأثیر تمرین استقامتی کوتاه مدت بر تظاهر ژن ABCA1 کبدی و انتقال معکوس کلسترول در موش ویستار نر, غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (11), شماره (5), سال (2010-1), صفحات (568-575)
 58. آزاده جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی همبستگی عفونت هلیکوباکترپیلوری با ویژگی های جمیت شناختی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1387, افق دانش, دوره (17), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (25-34)
 59. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه, ندا, دوره (4), شماره (2), سال (2009-3), صفحات (13-21)
 60. مهدی طالب پور , علیرضا حسینی , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور, پژوهش در علوم ورزشی, سال (2005-7), صفحات (109-130)

انگلیسی

 1. Rahele Mollaye , Mehdi Jabbari Nooghabi , Bayesian Premium Estimators for Pareto Distribution in the Presence of outliers, Journal of the Iranian Statistical Society, Volume (21), No (3), Year (2023-8), Pages (1-22)
 2. Nasrin Talkhi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Habibollah Esmaily , Saba Maleki , Mojtaba Hajipoor , Gordon. A. Ferns , Majid Ghayour Mobarhan , Prediction of serum anti-HSP27 antibody titers changes using a light gradient boosting machine (LightGBM) technique, Scientific Reports, Volume (13), No (1), Year (2023-8)
 3. Mehrdad Naderi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Clustering asymmetrical data with outliers: Parsimonious mixtures of contaminated mean-mixture of normal distributions, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume (437), Year (2024-2), Pages (115433-115433)
 4. H. Alidoost , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits, Transactions on Data Analysis in Social Science, Year (2019-7)
 5. Maryam Yaghoobi , Shahnaz Rimaz , Parastoo Tajzadeh , Milad Bahrami , Mehdi Jabbari Nooghabi , Babak Eshrati , Sohrab Effati , Epidemiological features, antimicrobial resistance profile and clinical outcomes of healthcare-associated infections in Islamic Republic of Iran, Eastern Mediterranean Health Journal, Volume (29), No (9), Year (2023-9), Pages (688-698)
 6. Sara Saeidi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ali Jangjoo , Amin Dalili , Are the Common Statistics Used in the Bariatric Surgery Always Valid to Be Relied on?, Obesity Surgery, Volume (33), No (6), Year (2023-6), Pages (1943-1943)
 7. Hamideh Iranmanesh , Mehdi Jabbari Nooghabi , عباس پرچمی , Robust yield test for a normal production process, Quality Engineering, Volume (35), No (3), Year (2023-5), Pages (1-15)
 8. Rahele Mollaye , Mehdi Jabbari Nooghabi , Shrinkage Estimators of shape parameter of Contaminated Pareto Model with Insurance Application, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume (52), No (4), Year (2023-8), Pages (1082-1095)
 9. Kheirolah Okhli , Mehdi Jabbari Nooghabi , On the three-component mixture of exponential distributions: A Bayesian framework to model data with multiple lower and upper outliers, Mathematics and computers in simulation, Volume (208), Year (2023-6), Pages (480-500)
 10. Ali Soori , Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Farshin Hormozinejad , Mohammadreza Ghalani , Objective Bayesian Analysis For a Two-parameters Exponential Distribution, Mathematical analysis and convex optimization, Volume (3), No (1), Year (2022-7), Pages (61-71)
 11. Ehsan Soltani , Habibollah Mahmoodzadeh , Azadeh Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Khosrow Ravankhah Moghaddam , Ehsan Hassanzadeh Haddad , Transhiatal versus Transthoracic Esophagectomy for Esophageal SCC: Outcomes and Complications, Journal of Cardiothoracic Surgery, Volume (17), No (1), Year (2022-6), Pages (150-156)
 12. Hamideh Iranmanesh , عباس پرچمی , Mehdi Jabbari Nooghabi , Testing capability index Cpk with its application in automobile engine manufacturing industry, Quality Engineering, Volume (35), No (1), Year (2023-1), Pages (48-55)
 13. Abbas Abdollahi , Seyed Maryam Naghibi , Hamed Shariat Razavi , Alireza Tavassoli , Azadeh Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Safety of Laparoscopic Splenectomy for Patients with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura and Very Low Platelet Count, Caspian Journal of Internal Medicine, Volume (13), No (2), Year (2022-2), Pages (1-9)
 14. Mahtab Zangui , Abbas Abdollahi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ali Jangjoo , Reza Roshan Ravan , Yasaman Navari , Fateme Shahabi , Laparoscopic Proctectomy in Locally Advance Rectal Cancer: Prolapse Delayed Anastomosis Compared to Immediate Anastomosis, Indian Journal of Surgery, Volume (84), No (5), Year (2022-10), Pages (1014-1019)
 15. nasrin talkhi , Narges Akhavan Fatemi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Revealing Behavior Patterns of SARS-CoV-2 using Clustering Analysis and XGBoost Error Forecasting Models, میکروب شناسی پزشکی ایران, Volume (16), No (3), Year (2022-5), Pages (221-232)
 16. Mehdi Jabbari Nooghabi , , Stress–strength reliability inference for the Pareto distribution with outliers, Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume (404), Year (2022-4)
 17. Mahdi Daliri , Ahmad Rajaii-Khorasani , Mehdi Jabbari Nooghabi , Mona Yadollahi , Development of an Iranian CPB Based Risk Stratification Score Model, an Iranian Risk Stratification Model, Multidisciplinary Cardiovascular Annals, Volume (7), No (1), Year (2016-10)
 18. Siamak Zarei Ghanavati , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ghodsieh Zamani , Comparison of the effect of Tea tree oil shampoo with regular-lid shampoo in meibomian gland dysfunction treatment, American Journal of Ophthalmology, Volume (229), No (1), Year (2021-4), Pages (45-51)
 19. Negin Nasri , Javad Ashrafi , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Impact of Intellectual Capital on Corporate Economic Performance in Iran in the Face of Sanctions, International Journal of Learning and Intellectual Capital, Volume (18), No (1), Year (2021-7), Pages (1-31)
 20. Sara Saeidi , Bita Dadpour , Lida Jarahi , Anahita A Ghamsari , Mehdi Jabbari Nooghabi , Clinical Predictive Values in Botulism: A 10-year Survey, Indian Journal of Critical Care Medicine, Volume (25), No (4), Year (2021-4), Pages (411-415)
 21. Arash Peivandi Yazdi , Mehdi Asadi , Mehryar Taghavi Gilani , Alireza Bameshki , Mostafa Mehrabi Bahar , Mehdi Jabbari Nooghabi , Mahsa Rajaei , Effects of Acetazolamide, Paracetamol, and Placebo on Postoperative Pain in Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized, Double-blind, Parallel-controlled Clinical Trial, Electronic Physician, Volume (13), No (1), Year (2021-3), Pages (7795-7802)
 22. Vahideh Banazadeh , Ali Jangjoo , Golnaz Ranjbar , Mehdi Jabbari Nooghabi , Daryoush Hamidi Alamdari , Majid Ghayour Mobarhan , Reyhaneh Faridnia , Mohsen Nematy , A Clinical Report on the Impact of Gastric Bypass Surgery on Obesity-Related Complaints and Comorbidities Six Months after the Surgery, Reviews in Clinical Medicine, Volume (8), No (1), Year (2021-4), Pages (11-18)
 23. nasrin talkhi , Narges Akhavan Fatemi , zahra ataei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Modeling and forecasting number of confirmed and death caused COVID-19 in IRAN: A comparison of time series forecasting methods, Journal of Biomedical Signal Processing and Control, Volume (66), Year (2021-4)
 24. Mehdi Jabbari Nooghabi , Comparing estimation of the parameters of distribution of the root density of plants in the presence of outliers, Environmetrics, Volume (32), No (5), Year (2021-2)
 25. Seyedeh Toktam Hosseini , Mehdi Jabbari Nooghabi , Discussion about inaccuracy measure in information theory using co-copula and copula dual functions, Journal of Multivariate Analysis, Volume (183), No (1), Year (2021-5), Pages (104725-104744)
 26. Seyed Abbas Tabatabaei Yazdi , Masoomeh Safaei , Mehran Gholamin , Alireza Abdollahi , Fatemeh Nili , Mehdi Jabbari Nooghabi , Kazem Anvari , Majid Mojarrad , Expression and Prognostic Significance of Cancer/Testis Antigens, MAGE-E1, GAGE, and SOX-6, in Glioblastoma: An Immunohistochemistry Evaluation, Iranian Journal of Pathology, Volume (16), No (2), Year (2020-12), Pages (1-16)
 27. Kheirolah Okhli , Mehdi Jabbari Nooghabi , On the contaminated exponential distribution: A theoretical Bayesian approach for modeling positive-valued insurance claim data with outliers, Applied Mathematics and Computation, Volume (392), No (1), Year (2021-3), Pages (125712-125723)
 28. Mohammad Reza Abbaszadeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , Mohammad Mahdi Rounaghi , Using Lyapunov’s method for analysing of chaotic behaviour on financial time series data: a case study on Tehran stock exchange, National Accounting Review, Volume (2), No (3), Year (2020-1), Pages (297-308)
 29. Seyed alireza Hosseini Kakhak , Mojtaba Kianigul , Amir-Hossein Haghighi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Brendan R. Scott , Performing Soccer-Specific Training With Blood Flow Restriction Enhances Physical Capacities in Youth Soccer Players, Journal of Strength and Conditioning Research, Volume (36), No (7), Year (2020-7), Pages (1972-1977)
 30. Mehdi Jabbari Nooghabi , Process capability indices in normal distribution with the presence of outliers, Journal of Applied Statistics, Volume (47), Year (2020-7), Pages (2443-2478)
 31. سید حسن بابایی , Mehdi Jabbari Nooghabi , رامین صادقی , عباس عبدالهی , عامر فلسفی , مهرداد فخلعی , زهرا غلامی , Sentinel lymph node mapping in colorectal cancers with radioactive tracer; is it an efficient method?, Journal of Cancer Research and Therapeutics, Volume (16), No (8), Year (2020-1)
 32. ریحانه عنایتی طایبی , علیرضا مهرآذین , Mehdi Jabbari Nooghabi , Chaotic Test and Non-Linearity of Abnormal Stock Returns: Selecting an Optimal Chaos Model in Explaining Abnormal Stock Returns around the Release Date of Annual Financial Statements, Advances in Mathematical Finance and Applications, Volume (5), No (4), Year (2020-4), Pages (1-15)
 33. حسین شباهنگ , قدرت اله مداح , احمدعلی مفیدی , Mehdi Jabbari Nooghabi , سعیده حاجبی خانیکی , A Randomized Clinical Trial of Laser Hemorrhoidoplasty vs Milligan and Morgan Hemorrhoidectomy, World Journal of Laparoscopic Surgery, Volume (12), No (2), Year (2019-8), Pages (59-63)
 34. علی جنگجو , سجاد نورشفیعی , احسان علایی , یاسمن ناوری , Mehdi Jabbari Nooghabi , Totally Laparoscopic vs Open Transhiatal Esophagectomy: Our Experience in 93 Patients, World Journal of Laparoscopic Surgery, Volume (12), No (2), Year (2019-8), Pages (56-58)
 35. طناز جامی الاحمدی , علی جنگجو , رضا رضوانی , لادن گشایشی , آیدا تسبندی , Mehdi Jabbari Nooghabi , فرنود رجب زاده , کامران غفارزادگان , زینب جاوبد میشامندانی , محسن نعمتی , Hepatic Function and Fibrosis Assessment Via 2D-Shear Wave Elastography and Related Biochemical Markers Pre- and Post-Gastric Bypass Surgery, Obesity Surgery, Volume (30), No (6), Year (2020-3), Pages (2251-2258)
 36. manizheh arabi , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Sakineh Soltani Kouhbanani , Mehdi Jabbari Nooghabi , <p>Is visuomotor training an effective intervention for children with autism spectrum disorders?</p>, Neuropsychiatric Disease and Treatment, Volume (Volume 15), Year (2019-11), Pages (3089-3102)
 37. Mahdi Moradi , Mehdi Jabbari Nooghabi , محمد مهدی رونقی , Investigation of fractal market hypothesis and forecasting time series stock returns for Tehran Stock Exchange and London Stock Exchange, International Journal of Finance and Economics, Volume (26), No (1), Year (2019-11), Pages (662-678)
 38. Mahdi Miradi , Freshteh Sheybani , Mohammad Reza Sarvghad , Aَbolghasem Allahyari , Mahnaz Arian , Mehdi Jabbari Nooghabi , Microbiological Spectrum of Infection-Related Febrile Episodes in Adult Patients With Hematologic Malignancies, Infectious Diseases in Clinical Practice, Volume (27), No (5), Year (2019-6), Pages (278-282)
 39. , Mohsen Nematy , Ali Jangjoo , Ladan Goshayeshi , Reza Rezvani , Kamran Ghaffarzadegan , Mehdi Jabbari Nooghabi , Payman Shalchian , Mahtab Zangui , Zeinab Javid , Saeid Doaei , Farnood Rajabzadeh , Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy, Obesity Surgery, Volume (30), No (1), Year (2019-4), Pages (1-8)
 40. Toktam Emami , Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki , Ali Mashhadi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities, Perceptual and Motor Skills, Volume (126), No (3), Year (2019-3), Pages (477-498)
 41. Mehdi Jabbari Nooghabi , On detecting outliers in the Pareto distribution, Journal of Statistical Computation and Simulation, Volume (89), No (8), Year (2019-5), Pages (1466-1481)
 42. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , Peter Lovendahl , Using quantile regression for fitting lactation curve in dairy cows, Journal of Dairy Research, Volume (86), No (1), Year (2019-2), Pages (19-24)
 43. HamidReza Naderi , Fereshte Sheybani , Omid Khosravi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Frequency of Different Types of Diagnostic Errors in Patients with Central Nervous System Infections: A Cross-Sectional Observational Study, Neurology Research International, Volume (2019), No (1), Year (2018-11), Pages (1-8)
 44. Hashem Neshati , Fereshte Sheybani , HamidReza Naderi , MohamadReza Sarvghad , Ahmad Khalifeh Soltani , Elaheh Efterkharpoor , Mehdi Jabbari Nooghabi , Diagnostic Errors in Tuberculous Patients: A Multicenter Study from a Developing Country, Journal of Environmental and Public Health, Volume (2018), No (8), Year (2018-9), Pages (1-13)
 45. Reza Aminzadeh , Hamid Reza Taheri , Mohammad Vaez Mousavi , Mehdi Jabbari Nooghabi , A MODEL OF SOURCES PREDICTING TYPES OF SPORT CONFIDENCE IN FOOTBALL PLAYERS, Pharmacophore, Volume (8), No (6), Year (2017-12), Pages (5-10)
 46. Rasool Asoodeh , Mohammad Taghi Shakeri , Habibollah Esmaily , Mehdi Jabbari Nooghabi , Razieh Yousefi , Malihe Layeghian , Study of diagnostic values of serum thyroid hormone and creatinine in acute renal transplant rejection, International Archives of Health Sciences, Volume (5), No (3), Year (2018-7), Pages (99-103)
 47. reza rajabzadeh , Mahdi Talebpour , Alireza Hadadian , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Relationship Between Brand Perception Dimension with Branding's Top Clubs of Basketball and Handball Iran to Considering the Role of Mediator Fans Commitment, Interaccion y Perspectiva, Volume (8), No (1), Year (2018-10), Pages (118-130)
 48. M.H. Hosseinlou , A.R. Mahdavi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Validation of the influencing factors associated with traffic violations and crashes on freeways of developing countries: A case study of Iran, Accident Analysis and Prevention, Volume (121), Year (2018-8), Pages (358-366)
 49. ommolbanin ataee , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Prediction of Shear Wave Velocity Profile Using GMDH Type Neural Networks and Genetic Algorithm, International Journal of Engineering, Volume (31), No (7), Year (2018-7), Pages (1004-1010)
 50. M. Babakhanian , M. Ghazanfarpour , , , , M. Safaei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Psychometric properties of Persian language version of the Female Sexual Function Index (P-FSFI) among postmenopausal women, Journal of the Turkish German Gynecology Association, Year (2018-7)
 51. H. R. Naderi , F. Sheybani , B. Amiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Seroimmunity to Tetanus and Diphtheria among Immunocompetent Adult Patients Admitted to a Tertiary Hospital for Any Reason, World Journal of Vaccines, Volume (8), No (1), Year (2018-2), Pages (21-29)
 52. E. Peidaee , F. Sheybani , H.R. Naderi , N. Khosravi , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Etiological Spectrum of Febrile Encephalopathy in Adult Patients: A Cross-Sectional Study from a Developing Country, Emergency Medicine International, Volume (20), No (1), Year (2018-5), Pages (1-10)
 53. P. Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , On Bayesian Shrinkage Estimator of Parameter of Exponential Distribution with Outliers, Punjab University Journal of Mathematics, Volume (50), No (2), Year (2018-1), Pages (11-19)
 54. Mahtab Zanguie , Abbas Abdollahi , Roham Salek , A. Jangjoo , Mehdi Jabbari Nooghabi , Hosein Shabahang , Hamed Golmohammadzadeh , Three Anastomotic Techniques Following Laparoscopic Rectal Cancer Resection: Our Experience in 155 Patients, Surgical Innovation, Volume (25), No (1), Year (2017-12), Pages (57-61)
 55. Masoumeh Hassanpour , Behzad Ghonsooly , Mehdi Jabbari Nooghabi , Mohammad Naser Shafiee , Investigating the relationships among metacognitive strategy training, willingness to read English medical texts, and reading comprehension ability using structural equation modeling, Reading Matrix, Volume (17), No (2), Year (2017-9), Pages (52-78)
 56. Naderi HR , Sheybani F , Khodashahi R , Mehdi Jabbari Nooghabi , A Relative Study to Illustrate the Infection Control Practices Based on Knowledge, Attitude and Practices at a Tertiary University Hospital, Journal of Microbiology and Experimentation, Volume (4), No (3), Year (2017-4), Pages (1-6)
 57. Mehdi Jabbari Nooghabi , On Estimation in the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers, Applied Mathematics and Information Sciences, Volume (11), No (4), Year (2017-7), Pages (1129-1137)
 58. Mehdi Jabbari Nooghabi , Detecting Outliers in Exponentiated Pareto Distribution, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (28), No (3), Year (2017-7), Pages (267-272)
 59. HamidReza Naderi , Fereshte Sheybani , Sedigheh Sadat Erfani , Bezat Amiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , The mask of acute bacterial pneumonia may disguise the face of tuberculosis, Electronic Physician, Volume (9), No (3), Year (2017-3), Pages (3943-3949)
 60. Ezzatollah Rezaei , Arash BeiraghiiToosi , A. Ahmadabadi , S. H. Tavous , Arash Alipour Tabrizi , K. Fotuhi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Can Skin Allograft Occasionally Act as a Permanent Coverage in Deep Burns? A Pilot Study, World Journal of Plastic Surgery, Volume (6), No (1), Year (2016-11), Pages (2-7)
 61. Horiye Yaghoobi , Mohsen Moradi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Effect of Employee Expenses on Usefulness of Accounting Information, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Volume (5), No (1), Year (2015-10), Pages (161-172)
 62. ommolbanin ataee , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks, Scientia Iranica, Year (2018-4), Pages (1943-1955)
 63. reza mokaram , Mahdi Emadi , Arezou Habibirad , Mehdi Jabbari Nooghabi , A comparison of parametric and semi-parametric survival models with artificial neural networks, Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, Volume (47), No (3), Year (2018-6), Pages (738-746)
 64. Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of the Lomax distribution in the Presence of Outliers, Annals of Data Science, Volume (3), No (4), Year (2016-9), Pages (385-399)
 65. Ghodratollah Maddah , Mohammad Taghi Rajabi Mashhadi , Mehdi Parvizi Mashhadi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Masoumeh Hassanpour , Abbas Abdollahi , Iatrogenic injuries of the extrahepatic biliary system, Journal of Surgical Research, Volume (213), No (4), Year (2017-1), Pages (215-221)
 66. Seyed R. Zakavi , Ghodsiye Khazaei , Ramin Sadeghi , Narjess Ayati , Behrouz Davachi , Shokoufeh Bonakdaranb , Mehdi Jabbari Nooghabi , Zohreh Moosavi , Methimazole discontinuation before radioiodine therapy in patients with Graves’ disease, Nuclear Medicine Communications, Volume (36), No (12), Year (2015-12), Pages (1202-1207)
 67. Hamidreza Naderi , Fereshte Sheybani , Mohammadreza Sarvghad , Zahra Meshkat , Mehdi Jabbari Nooghabi , Etiological Diagnosis of Community-Acquired Pneumonia in Adult Patients: A Prospective Hospital-Based Study in Mashhad, Iran, Jundishapur Journal of Microbiology, Volume (8), No (8), Year (2015-8), Pages (1-7)
 68. HamidReza Naderi , Fereshte Sheybani , MohammadReza Sarvghad , Mehdi Jabbari Nooghabi , Can Procalcitonin Add to the Prognostic Power of the Severity Scoring System in Adults with Pneumonia?, Tanaffos, Volume (14), No (2), Year (2015-12), Pages (95-106)
 69. U.J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Comments on the estimate for Pareto Distribution, ArXiv, Volume (22), No (8), Year (2015-8), Pages (1-30)
 70. Ehsan Solati , Ghodratollah Maddah , Abbas Abdollahi , Alireza Tavassoli , Masoumeh Safaei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Comparison of Oncologic Short Term Results of Laparoscopic Versus Open Surgery of Rectal Cancer, Annals of Colorectal Research, Volume (3), No (3), Year (2015-6), Pages (1-5)
 71. آزاده جباری نوقابی , مصطفی مهرابی بهار , مهدی اسدی , Mehdi Jabbari Nooghabi , علی جنگجو , Evaluation and comparison of the early outcomes of open and laparoscopic surgery of liver hydatid cyst, Surgical Laparoscopy Endoscopy and Percutaneous Techniques, Year (2015-8), Pages (1-24)
 72. Ghodratollah Maddah , Abbas Abdollahi , Reza Sharifi-Nooghabi , Alireza Tavassoli , Mohammad Taghi Rajabi-Mashadi , Azadeh Jabbari-Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Difficulties in the diagnosis and management of alveolar hydatid disease: A case series, Caspian Journal of Internal Medicine, Volume (7), No (1), Year (2016-1), Pages (52-56)
 73. U.J.Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Characterizations of the Pareto distribution in the presence of outliers, Aligar Journal of Statistics, Volume (33), No (1), Year (2015-1), Pages (1-9)
 74. ehsan peyghambari , Mahdi Talebpour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Determining the factors affecting on performance evaluation of the national teams coaches of Wushu Federation of Republic Islamic of Iran, International Journal of Research in Management, Volume (1), No (5), Year (2015-1), Pages (80-87)
 75. Mostafa Mehrabi Bahar , Azadeh Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ali Jangjoo , The role of prophylactic cefazolin in the prevention of infection after various types of abdominal wall hernia repair with mesh, Asian Journal of Surgery, Volume (38), No (3), Year (2015-7), Pages (139-144)
 76. U. J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Bayesian inference for the Pareto lifetime model in the presence of outliers under progressive censoring with binomial removals, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Volume (6), No (1089), Year (2016-10), Pages (887-906)
 77. محمدرضا اولا , Mehdi Jabbari Nooghabi , محمد مهدی رونقی , Chaos Process Testing (Using Local Polynomial Approximation Model) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Exchange-, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Volume (4), No (11), Year (2014-12), Pages (100-109)
 78. Mehdi Fathi , Seyed Mostafa Alavi , Marjan Joudi , Mitra Joudi , Helia Mahdikhani , Rasool Ferasatkish , Houman Bakhshandeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , Preoperative Anxiety in Candidates for Heart Surgery, Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, Volume (8), No (2), Year (2014-8), Pages (90-96)
 79. Mehdi Jabbari Nooghabi , elham khaleghpanah noughabi , On entropy of a Pareto distribution in the presence of outliers, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (45), No (17), Year (2016-9), Pages (5234-5250)
 80. Abolfazl Ghadiri Moghadam , Mehdi Jabbari Nooghabi , M. M. Rounaghi , M. H. Hafezi , M. Ayyoubi , A. Danaei , M. Gholami , Chaos Process Testing (Time-Series in The Frequency Domain) in Predicting Stock Returns in Tehran Stock Eechange, Indian Journal of Scientific Research, Volume (4), No (6), Year (2014-5), Pages (202-210)
 81. fereshteh moshtagh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Effect of Company's Life Cycle on Dividend Policy of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Volume (4), No (8), Year (2014-8), Pages (42-52)
 82. fereshteh moshtagh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei , Mehdi Jabbari Nooghabi , An Investigation of the Effect of Firm’s Life Cycle Stages on Earning Quality: Evidence from Iran, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Volume (4), No (8), Year (2014-8), Pages (109-122)
 83. Pazouki A , Abdollahi A , Mehrabi Bahar M , Jangjoo A , Pezeshki Rad M , Aliakbarian M , Mehdi Jabbari Nooghabi , Evaluation of the Incidence of Complications of Lost Gallstones During Laparoscopic Cholecystectomy, Surgical Laparoscopy Endoscopy and Percutaneous Techniques, Volume (24), No (3), Year (2014-6), Pages (213-215)
 84. Mohammad Reza Abbaszadeh , Nahid MomenZadeh Gol , Mehdi Jabbari Nooghabi , Ability of earnings quality in prediction of future earnings in the companies accepted in Tehran Stock Exchange, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Volume (4), No (4), Year (2014-4), Pages (25-36)
 85. Ali Jangjoo , Mostafa Mehrabi Bahar , Leila Mohajerzadeh , Mohsen Aliakbarian , Masoumeh Nouri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Necessity of routine thoracostomy tube insertion after transhiatal esophagectomy, Journal of Surgery and Trauma, Volume (1), No (3), Year (2014-12), Pages (50-54)
 86. Soghra karamdar mezerji , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei , Mehdi Jabbari Nooghabi , The relationship between accounting information quality with discretionary accruals and stability of earnings, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (5), No (6), Year (2013-11), Pages (105-112)
 87. Mehdi Jabbari Nooghabi , Shrinkage Estimation of P(Y X) in the Exponential Distribution Mixing with Exponential Distribution, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (43), No (1), Year (2016-1), Pages (1477-1486)
 88. Saeed Fallahi , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mohammad Hossein Vadiei , Mehdi Jabbari Nooghabi , An Investigation of Intellectual Capital Changes during Company s Life Cycle: Evidence from Tehran Stock Exchange, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (5), No (3), Year (2013-7), Pages (15-24)
 89. Arash Beiraghi-Toosi , Ezzatollah Rezaei , Mehdi Jabbari Nooghabi , Shahram Izadpanah , Effect of Depressor Septi Nasi Muscle Activity on Nasal Lengthening With Time, Aesthetic Plastic Surgery, Volume (37), No (5), Year (2013-5), Pages (984-988)
 90. Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of the parameters of the generalized exponential distribution in the presence of outliers generated from uniform distribution, Journal of Statistics Sciences, Volume (1), No (2), Year (2009-1), Pages (185-195)
 91. Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of P(X less Y) for generalized exponential distribution in presence of outlier, Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, Volume (2), No (1), Year (2009-1), Pages (69-80)
 92. Parviz Nasiri , Mehdi Jabbari Nooghabi , On Bayesian estimator from exponential distribution based on records with presence of outliers, Elixir, Volume (52), No (1), Year (2012-12), Pages (11691-11695)
 93. B.M. Khabazian , A. Ghanbari Niaki , F. Rahbarizadeh , A. Hoseini Kakhak , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Effect of 6 Weeks of Endurance Training on the Expression of Hepatic ABCA1 in Male Wistar Rats, World Journal of Sport Sciences, Volume (1), No (1), Year (2008-1), Pages (1-7)
 94. Ulhas. J. Dixit , S.N. Khare , Mehdi Jabbari Nooghabi , Bayes Estimate of the Parameters of Gumbel s Bivariate Exponential Distribution, Aligar Journal of Statistics, Volume (30), No (1), Year (2010-1), Pages (1-11)
 95. Mehdi Jabbari Nooghabi , Ulhas. J. Dixit , Estimation of Parameters of Gamma Distribution in the Presence of Outliers in Right Censored Samples, Aligar Journal of Statistics, Volume (31), No (1), Year (2011-5), Pages (17-29)
 96. A. Jangjoo , F. Mohammadipoor , A. Fazel , M. Mehrabi Bahar , M. Aliakbarian , Mehdi Jabbari Nooghabi , The Role of Nasogastric Intubation on Postoperative Gastrointestinal Function in Patients with Obstructive Jaundice, Indian Journal of Surgery, Volume (74), No (5), Year (2012-10), Pages (376-380)
 97. U.J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient estimation in the Pareto distribution, Statistical Methodology, Volume (7), No (6), Year (2010-11), Pages (687-691)
 98. U.J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient estimation in the Pareto distribution with the presence of outliers, Statistical Methodology, Volume (8), No (4), Year (2011-7), Pages (340-355)
 99. U. J. Dixit , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient Estimation of the Parameters of the Pareto Distribution in the Presence of Outliers, Communications of the Korean statistical society, Volume (18), No (6), Year (2011-8), Pages (817-835)
 100. Mehdi Jabbari Nooghabi , Parviz Nasiri , Parameters Estimation of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Gamma Distribution, Wulfenia, Volume (19), No (10), Year (2012-10), Pages (1-11)
 101. Hadi Jabbari Nooghabi , Mehdi Jabbari Nooghabi , Hassan Ali Azarnoosh , An exponential inequality for negatively associated random variables, Electronic Journal of Statistics, No (3), Year (2009-1), Pages (165-175)
 102. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , P. F. Nasiri , Estimation of Parameters of the Gamma Distribution in the Presence of Outliers Generated From Uniform Distribution, Pakistan Journal of Statistics, Volume (25), No (1), Year (2009-2), Pages (15-26)
 103. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , P. Nasiri , Detecting Outliers in Gamma Distribution, Communications in Statistics - Theory and Methods, Volume (39), No (4), Year (2010-10), Pages (698-706)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مهدی جباری نوقابی , نقش نرم افزارهای آماری در آموزش و پژوهش , شانزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2022-08-24
 2. مهدی جباری نوقابی , استفاده از روش های علم داده جهت فراخوانی داده های ثبتی و رسمی، مدل سازی و پیش بینی , شانزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2022-08-24
 3. مهدی جباری نوقابی , جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , ایمان بابائیان , تعیین بهترین مدل رگرسیونی چند متغیره جهت تخمین عملکرد زعفران متاثر از رفتار رخدادهای حدی بارش و دما در شهرستان گناباد , ششمین همایش ملی زعفران , 2021-11-17
 4. الهام مظهری , آذر زرین , مهدی جباری نوقابی , ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد , چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران , 2019-08-14
 5. محیا قاسمی , نسرین تلخی , مهدی جباری نوقابی , آموزش آمار و اهمیت آن در تحقیقات پزشکی , دومین سمینار آموزش آمار , 2019-10-30
 6. فاطمه علیزاده , محمد امینی , مهدی جباری نوقابی , ارزیابی ارزش در معرض خطر شرطی بازده های وابسته بر اساس تابع مفصل , دوازده همین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2019-08-31
 7. مهدی جباری نوقابی , پایش خشکسالی با استفاده از توابع مفصل و تخمین پارامترها توسط الگوریتم ژنتیک: مطالعه موردی دشت نیشابور , کنفرانس کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2019-03-06
 8. مهدی جباری نوقابی , نازنین بشیری منش , محبوبه درانی , فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری , شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2018-09-26
 9. مهدی جباری نوقابی , حمیده علیدوست , محمدرضا عباس زاده , بررسی تاثیر بحران مالی بر نوع رابطه برخی متغیر های مختص بانک با سود آوری بانکی , کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی , 2019-01-30
 10. مهدی جباری نوقابی , اشتباهات رایج آماری , استنباط شواهدی , 2019-06-12
 11. فاطمه قباخلو , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی , بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 12. فاطمه قباخلو , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی شریعتی , بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 13. Hamideh Alidoost , محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , Measuring the impact of the (2011-2012) financial crisis on the relationship between financial ratios and bank profits , پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2018-09-12
 14. جمیله قلی پور , محمد موسوی بایگی , آذر زرین , مهدی جباری نوقابی , بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 15. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) , دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09
 16. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , همایون فرهنگ فر , استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران , دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11
 17. نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مرضیه محمودی منش , فرزانه برومند , مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز با استفاده از دو مدل رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم , اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران با محوریت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر , 2017-02-14
 18. محیا قاسمی , بتول عباسیان حصارسرخ , مهدی جباری نوقابی , کنکاشی بر شاخص های اقتصادی , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2017-08-30
 19. محیا قاسمی , زهره پروانه , مهدی جباری نوقابی , مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته , یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2017-08-30
 20. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی , کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-02-04
 21. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری، مدیریت اقتصاد , 2015-11-25
 22. صغری کرمدار مزرجی , محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی , دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-12-15
 23. منیره نجاریان کاخکی , محمدرضا عباس زاده , محمود لاری دشت بیاض , مهدی جباری نوقابی , بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها , کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی , 2015-05-21
 24. سارا مرادی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی , کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران , 2017-01-19
 25. محمدرضا اولا , مهدی جباری نوقابی , محمدمهدی رونقی , آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی در پیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-07-20
 26. مهدی مرادی , مهدی جباری نوقابی , محمد مهدی رونقی , پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم L-CO-R , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-07-20
 27. فرناز درخشش , غلامرضا محتشمی برزادران , مهدی جباری نوقابی , نگاهی بر شاخص جینی در مسایل بیمه , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 28. مهدی جباری نوقابی , زهره پروانه , یاسمن زینتی , فاصله اطمینان تعمیم یافته برای شاخص های کارایی فرایند , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 29. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , الهام محکی , بررسی تحلیلی روند سری¬های زمانی مالی در بورس اوراق بهادار تهران , اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در حسابداری، مدیریت و اقتصاد , 2015-11-25
 30. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی خصوصیات خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف در شهر زاهدان , چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2015-11-11
 31. سید عباس مرجانی , مریم زبردست , مهدی جباری نوقابی , واکاوی شاخص های کتاب های پرمراجعه در سال 1393 از دیدگاه خوانندگان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی , اولین همایش ملی خواندن , 2015-11-19
 32. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , تعیین متوسط طول چرخه یک فرایند تولید با استفاده از زنجیره مارکف , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19
 33. پری ناز جلال احمدی , سیدحسن علم الهدائی , مهدی جباری نوقابی , بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه اول دبیرستان های دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها , اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه , 2015-09-01
 34. محدثه سادات جوادی , مهدی جباری نوقابی , برآورد پارامترهای توزیع پارتو در حضور داده های پرت , دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی , 2015-08-19
 35. مریم سادات متقی , بهرام صادق پور گیلده , مهدی جباری نوقابی , بهینه سازی نمودار کنترل کیفیت توام دومرحله ای x-بار و S با فاصله نمونه برداری متغیر , هشتمین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات , 2015-05-21
 36. جواد نقدبیشی , مهدی جباری نوقابی , بهرام صادق پور گیلده , یاسمن زینتی , تشخیص الگوهای نمودار کنترل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و نرم افزار R , دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2015-08-19
 37. عادله هاتفی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , بررسی وضعیت خشک‌سالی براساس شاخص‌های متفاوت پایش خشک‌سالی در چند منطقه متفاوت , نخستین گنگره آبیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13
 38. محمود لاری دشت بیاض , محمدحسین ودیعی , مهدی جباری نوقابی , علی طالب زاده بردسیری , ارائه مدل نوین برای بررسی رابطه‌ی بین نگه داشت وجه نقد و اهرم مالی , سیزدهمین همایش ملی حسابداری , 2015-05-20
 39. لیلا گلمکانی , رویا رضاییان دلویی , مهدی جباری نوقابی , تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-29
 40. هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی , محمدعلی محمدپور , بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18
 41. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , انسیه حسین پوران , بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و ورود متغیر کیفیت سود به مدلهای پیشبینی ورشکستگی , پنجمین همایش ملی دانشجویی حسابداری ایران , 2015-02-18
 42. محمدرضا عباس زاده , مهدی جباری نوقابی , ناصر فیض آبادی , تاثیر محافظه کاری برروی ساختار سرمایه , اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت , 2015-02-04
 43. نوشین اکبری شارک , مهدی جباری نوقابی , مدل بندی عوامل موثر بر مرگ و میر در اثر عمل جراحی قلب باز به کمک رگرسیون لوجستیک با استفاده از نرم افزار R , دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2014-08-25
 44. مجتبی پورسلیمی , مهدی جباری نوقابی , سمانه سادات موسوی یزد , بررسی اثر ارزش ویژه برند در تدوین استراتژی های بازاریابی بیمارستانی (مورد مطالعاتی: بیمارستان های خصوصی سطح مشهد) , اولین همایش دوسالانه ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30
 45. مهدی جباری نوقابی , فرزانه برومند , انجام یک تحلیل داده کاوی بر روی داده های حاصل از جراحی قلب باز , دوازدهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2014-08-25
 46. غزاله کواکبی , محمد موسوی بایگی , ابوالفضل مساعدی , مهدی جباری نوقابی , تعیین عوامل موثر بروقوع خشک‌سالی استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز پانل دیتا , اولین همایش ملی چالش‌های منابع آب و کشاورزی , 2014-02-13
 47. سعید فلاحی , محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی , مهدی جباری نوقابی , بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , 2013-09-16
 48. ابوالقاسم بزرگ نیا , مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , اندازه گیری قابلیت سازگاری احتمالها , چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2003-09-03
 49. انوشیروان کاظم نژاد , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , طرح های متقاطع برای کارآزمایی های بالینی مشتمل بر دو تیمار , ششمین کنفرانس بین المللی آمار ایران , 2002-08-26
 50. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , براورد استحکام کارتن از روی ابعاد آن با استفاده از رگرسیون غیر خطی , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , 2001-09-03
 51. هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی , جعفر احمدی , بکارگیری فنون کنترل کیفیت آماری برای رد یا پذیرش محموله های کاغذ , دومین سمینار دانشجویی آمار ایران , 2001-09-03
 52. مهدی جباری نوقابی , هادی جباری نوقابی , شبیه سازی مدل مارکف در سیستم صف بندی M/M/S , سومین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2001-08-29

انگلیسی

 1. آرش ضیایی , پروانه ارجمند , محبوبه بخشایی , مرجان آرین , Mehdi Jabbari Nooghabi , سید حسین علوی , محمدحسین طاهری نژاد , سید محمد طباطبائی , Application of Machine Learning to Develop a Mucormycosis Mortality Prediction Model , First International Congress of Machine Learning in Medicine , 2023-05-17
 2. Mehdi Jabbari Nooghabi , Using data science methods to call online data, modeling and forecasting (Application in Covid 19 and Crypto Currency data) , The12th International Scientific Conference, Iraqi Mathematical Society , 2023-08-02
 3. Rahele Mollaye , Mehdi Jabbari Nooghabi , Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers , The 29th National Conference and 10th International Conference on Insurance and Development (NCOID) with the main subject of ‘Knowledge-Based Development of the Insurance Industry , 2022-12-04
 4. Hamideh Iranmanesh , عباس پرچمی , Bahram Sadeghpour Gildeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو , نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران , 2022-03-02
 5. TOKTAM VAZIFEHDOUST AHMADI , پرستو تاج زاده , Mehdi Jabbari Nooghabi , Sohrab Effati , سمیه غیاثی حافظی , عاطفه فیروزبخش , Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks , International congress on prevention strategies for healthcare , 2020-11-10
 6. manizheh arabi , Alireza Saberi Kakhki , Mehdi Sohrabi , Sakineh Soltani Kouhbanani , Mehdi Jabbari Nooghabi , Investigation the Effectiveness of Vision Behavior Therapy, motor training and visual training on Social Interaction of Children with Autism Spectrum Disorder , International Conference on Psychology, Educational Sciences and Behavioral Sciences on the Approach to Improving Social and Cultural Damage in the World , 2019-12-17
 7. Nafiseh Ghazizadeh , Mohammad Reza Abbaszadeh , Mahdi Salehi , Mehdi Jabbari Nooghabi , مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها , هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2019-09-25
 8. mahya ghasemi , Mehdi Jabbari Nooghabi , مقدمه ای بر ارزش یابی پرسش های آمارگیری , دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2019-08-31
 9. زهرا مصطفایی , محمدرضا اولا , Mehdi Jabbari Nooghabi , رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن هزینه با تاکید بر هزینه های تعدیل و منابع بلا استفاده , چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد , 2019-05-02
 10. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , P. Lovendahl , Using nonlinear quantile regression to describe the milk somatic cell count of Iranian Holstein cows , European Association for Animal Production (EAAP) Annual Meeting 2017, Tallin, Estonia , 2017-08-28
 11. Hossein Naeemipour , Mohammad Mahdi Shariati , Saeed Zerehdaran , Mehdi Jabbari Nooghabi , P. Lovendahl , Quantile regression mixed model at different milk production levels of Iranian Holsteins , European Association for Animal Production (EAAP) Annual Meeting 2017, Tallin, Estonia , 2017-08-28
 12. Mehdi Jabbari Nooghabi , Rahele Mollaye , Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers , Modern Methods In Insurance Pricing and Industrial Statistics-MIPIS96 , 2017-09-03
 13. Mehdi Jabbari Nooghabi , ESTIMATION OF STRESS-STRENGTH RELIABILITY FOR THE PARETO DISTRIBUTION IN THE PRESENCE OF OUTLIERS , سومین سمینار تخصصی قابلیت اعتماد و کاربردهای آن , 2017-05-16
 14. Mehdi Jabbari Nooghabi , On the Estimation of pdf, CDF and rth moment for the Exponentiated Pareto Distribution in the Presence of Outliers , سیزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2016-08-23
 15. Masoumeh Hassanpour , Behzad Ghonsooly , Mehdi Jabbari Nooghabi , محمدناصر شفائی , The relationship between metacognitive strategy training and willingness to read in English among medical students , 2nd Conference on Interdisciplinary Approaches to Language Teaching, Literature & Translation Studies , 2015-10-06
 16. Mohammad Reza Abbaszadeh , Mehdi Jabbari Nooghabi , فاطمه عیلامی , مجتبی ابراهیم پور , Impact of relationships on our metrics Felthmanand Ohlson and Basu measure of conservatism , The accounting, economics and financial management conference , 2014-10-26
 17. Mehdi Jabbari Nooghabi , Shrinkage Estimation of in the Exponential Distribution in the Presence of Outliers Generated from Exponential Distribution , INTERNATIONAL CONFERENCE OF STATISTICS ON THE OCCASION OF THE SESQUICENTENNIAL CELEBRATION OF UNIVERSITY OF MUMBAI , 2007-05-31
 18. Dixit, U.J , Mehdi Jabbari Nooghabi , Efficient estimation in the Pareto distribution , VI International Symposium on Optimization and Statistics , 2008-10-15
 19. Mehdi Jabbari Nooghabi , Hadi Jabbari Nooghabi , Multivariate Shewhart Quality Control for Standard Deviation , Sixth International Seminar on Recent Development of Official Statistics , 2010-03-18