مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. کامبیز نوابی زند , آذر کفاش پور , شمس الدین ناظمی , غلامرضا ملک زاده , کشف واحصاء مکانیزم های چندسطحی یادگیری سازمانی موثر برخط مشی گذاری در سازمان های کوچک و متوسط استان تهران, خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (9), شماره (30), سال (2018-9), صفحات (61-78)
 2. علیرضا ذبیحی خرق , آذر کفاش پور , محمدمهدی فراحی , فریبرز رحیم نیا , کشف عوامل اقتضایی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و شناخت اقدامات اثربخش منابع انسانی براساس آن, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (10), شماره (38), سال (2018-3), صفحات (89-116)
 3. معصومه عارف , آذر کفاش پور , محمدرضا آهنچیان , غلامرضا ملک زاده , طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد, پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2018-7), صفحات (143-164)
 4. احمد توکلی , آذر کفاش پور , حسین نیکو , بررسی تأثیر کیفیت خدمات درک‌شده بر وفاداری مشتری به واسطه‌ی تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گر هزینه ها‌ی جابجایی (مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد), پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (23), شماره (65), سال (2017-8), صفحات (185-207)
 5. آذر کفاش پور , سیدفاطمه قاسمپورگنجی , وحید بابازاده سرخان , تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی با تاکید بر ارزش های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد), مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (36-47)
 6. آذر کفاش پور , امیر شجاعیان , سیدمحسن علاقه بندی حسینی طوسی , بررسی تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتارهای شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رضایت شغلی, پژوهش پرستاری ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (23-30)
 7. آذر کفاش پور , سیدفاطمه قاسمپورگنجی , بررسی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش های شغلی کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد: تاکید بر نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده, زن و جامعه - جامعه شناسی زنان, دوره (7), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (1-18)
 8. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , سیده صنم حسینی , بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد), تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (6), سال (2015-2), صفحات (55-74)
 9. آذر کفاش پور , ندا شکوری , بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی در شرکت برق منطقه ای خراسان, خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (6), شماره (19), سال (2016-3), صفحات (63-72)
 10. آذر کفاش پور , ندا شکوری , شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی (مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خراسان), خط مشی گذاری عمومی در مدیریت, دوره (6), شماره (17), سال (2015-9), صفحات (17-31)
 11. آذر کفاش پور , احمد اله یاری بوزنجانی , موسی ایزدی , اثر حمایتی دانشی ادراک شده سازمانی توسط پرستاران بر تسهیم دانش حرفه ای آنان ( مطالعه موردی), مدیریت پرستاری, دوره (4), شماره (2), سال (2015-7), صفحات (49-59)
 12. علیرضا رجبی پور میبدی , سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , محمد لگزیان , شناخت محتوای انواع قراردادهای روان شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (2), شماره (17), سال (2015-9), صفحات (87-108)
 13. یاسر صفار , سیدمرتضی عظیم زاده , آذر کفاش پور , تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای, مدیریت و توسعه ورزش, دوره (4), شماره (1), سال (2016-11), صفحات (85-103)
 14. محسن فرهادی نژاد , محمد لگزیان , آذر کفاش پور , یزدان منصوریان , مدیریت دولتی اثربخش در سازمان‌های ایرانی؛ نظریه‌پردازی داده‌بنیاد, مدیریت سازمان های دولتی, دوره (3), شماره (9), سال (2015-2), صفحات (55-70)
 15. آذر کفاش پور , عطا الله هرندی , سیده زهرا فاطمی , نقش ارزش برند مبتنی بر مشتری در تاثیر تبلیغات بر پاسخ مصرف کننده, کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (6), شماره (12), سال (2015-3), صفحات (137-148)
 16. سیده نیره مصلحی , آذر کفاش پور , زهرا ناجی عظیمی , استفاده از مدل LRFM برای بخش بندی مشتریان براساس ارزش چرخه عمر آنها, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (7), شماره (25), سال (2014-11), صفحات (119-140)
 17. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , شیرین فیض محمدی , بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا), تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (1-16)
 18. آذر کفاش پور , سیدمحمدرضا حسینی , زهرا ساقی , ابوالفضل صفائی موحد , حسین فارسی زاده , بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (183-206)
 19. مصطفی مهرافروز , سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , نقش تعدیل گری مهارت های فروش در تأثیر فروش گرایی و مشتری گرایی بر عملکرد نیروی فروش نمایندگی های شرکت بیمه, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (9), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (85-106)
 20. محمد لگزیان , آذر کفاش پور , یزدان منصوریان , محسن فرهادی نژاد , راهبردهای مدیریت اثربخش برای مدیران تازه کار در سازمان های دولتی ایران, چشم انداز مدیریت دولتی, شماره (22), سال (2015-8), صفحات (83-102)
 21. لیلا محمودی , سید علیرضا داودی , تورج صادقی , آذر کفاش پور , فاطمه یوسف زاده , موضع یابی استراتژیک برند بانک صادرات از دیدگاه مشتریان حقوقی- واحدهای تولیدی خراسان جنوبی, مدیریت بازاریابی, دوره (8), شماره (19), سال (2013-8), صفحات (67-92)
 22. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا , جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی, مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (3), شماره (12), سال (2013-3), صفحات (145-166)
 23. آذر کفاش پور , احمد زنده دل , رزیتا خواجه ای , تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطة بازارمحوری, پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار-Journal of Economics and Business Research, دوره (1), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (73-88)
 24. آذر کفاش پور , سید رضا نیاکان , شناخت عوامل موثر و تعیین کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری برند ارزشمند, کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (3), شماره (5), سال (2011-7), صفحات (97-117)
 25. آذر کفاش پور , علی علیزاده زوارم , به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP و تحلیل خوشه سلسله مراتبی HCA در مدل آر. اف. ام. RFM جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (3), شماره (6), سال (2012-12), صفحات (51-68)
 26. آذر کفاش پور , سعید مرتضوی , سمیرا پور , تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان قائم(عج) در شهر مشهد, بیمارستان, دوره (11), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (65-73)
 27. آذر کفاش پور , احمد توکلی , علی علیزاده زوارم , بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش دوره عمر آنها با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آر. اف. ام. RFM, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (5), شماره (15), سال (2012-6), صفحات (63-84)
 28. آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , طاهره نبی زاده , ارزش درک شده و نگرش کاربران در راستای تبلیغات اینترنتی, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (1), شماره (3), سال (2012-3), صفحات (79-98)
 29. آذر کفاش پور , سعید مرتضوی , صادق حسنی مقدم , کاربرد فلسفه بازاریابی اجتماعی در تمایل به اهدای داوطلبانه خون با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده, خون, دوره (9), شماره (1), سال (2012-4), صفحات (27-38)
 30. آذر کفاش پور , محمد حسین دهنوی , تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک, پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9), صفحات (110-128)
 31. سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , وفا ارجمندی نژاد , بررسی نقش واسط عرق ملّی بر قصد خریدار نسبت به مصرف کالای وارداتی, پژوهشنامه مدیریت اجرایی, دوره (10), شماره (2), سال (2010-11), صفحات (109-134)
 32. سعید مرتضوی , آذر کفاش پور , آرزو حبیبی راد , یاسر اسمان دره , بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان, دانش و توسعه, دوره (16), شماره (29), سال (2010-2), صفحات (126-161)
 33. آذر کفاش پور , مهدی نجفی سیاهرودی , تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد, پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (2), سال (2010-2), صفحات (111-132)
 34. آذر کفاش پور , بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک, پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (69-87)

انگلیسی

 1. samane sadeghian , Fariborz Rahimnia , Ali Shirazi , Azar Kaffashpoor , Investigating the Effect of Prosocial Voice on Psychological Empowerment of Employees, European Journal of Sustainable Development, Volume (7), No (2), Year (2018-5), Pages (191-203)
 2. kambiz navabi zand , Azar Kaffashpoor , Shamsodin Nazemi , Gholamreza Malekzadeh , Multilevel Organizational Learning Mechanisms and their Implications for Organizational Performance, International Journal of Business Excellence, Volume (999), No (888), Year (2018-6), Pages (55-99)
 3. Azar Kaffashpoor , fatemeh Ghasempour , samane sadeghian , Lester W. Johnson , Perception of Tourism Development and Subjective Happiness Of Residents in Mashhad,Iran, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Volume (4), No (6), Year (2018-7), Pages (1-11)
 4. Azar Kaffashpoor , kambiz navabi zand , seyed hasan hosseini , The Effect of Psychological Capital on Quality of Work life given the Modifying Role of Job Stress, Journal of Patient Safety and Quality Improvement, Volume (6), No (1), Year (2018-2)
 5. masoumeh aref , Azar Kaffashpoor , Mohamad Reza Ahanchian , Gholamreza Malekzadeh , Understanding the Process of Organizational Commitment Origination in Managers Based on the Grounded Theory with an Emergent Approach Case Study: Iran Airports, International Journal of Business Innovation and Research, Volume (2), No (78), Year (2018-3), Pages (112-123)
 6. Akram Ramezani , Azar Kaffashpoor , Relationship Between Effective Factors of Customer Perception and Purchase Intention, Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, Volume (3), No (6), Year (2014-5), Pages (122-130)
 7. Zinab Hosseinzadeh , Azar Kaffashpoor , Touraj Sadeghi , The Effect of Relationship Marketing Techniques on Trust, Satisfaction and Relational Commitment from Point of view of Iran Insurance Agencies Managers in Mashhad, Advances in Environmental Biology, Volume (8), No (13), Year (2014-11), Pages (1210-1218)
 8. Mehri Etemadifard , Azar Kaffashpoor , Ahmad Zendehdel , The Effect of Brand Communication and Service Quality in the Creation of Brand Loyalty through Brand Trust (Case Study: Samsung's Representatives Company in Mashhad City), International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Volume (1), No (8), Year (2013-8), Pages (1067-1077)
 9. Abolfazl Akhondi , Azar Kaffashpoor , Investigating influence of trust on repurchasing by mediating role of customer satisfaction in online stores., Modern Applied Science, Volume (10), No (6), Year (2016-4), Pages (126-135)
 10. زهرا شفیعی زیدانلو , Azar Kaffashpoor , the effect of brand characteristics on the loyalty of customers of food brands in Mashhad city-The study of Shahsavand, Tabarok and Zoshk brands, International Research Journal of Management Sciences, Volume (4), No (3), Year (2016-4), Pages (173-179)
 11. Azar Kaffashpoor , masoud monazzami borhani , Mohammad ali Nekahi , Marzieh khalili , The effect of store image and perceived risk on purchase center in Iran intention in Kian Hypermarket, Asian Journal of Research in Marketing, Volume (4), No (1), Year (2015-2), Pages (120-134)
 12. Mohammad Lagzian , Azar Kaffashpoor , Yazdan Mansourian , mohsen farhadinejad , Spiritual competencies of managers: The study of forgiveness at organization in the light of Islamic teachings, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Volume (5), No (5), Year (2013-5), Pages (587-593)
 13. Ali Azimi , Azar Kaffashpoor , Applying the Apriori Algorithm for Investigating the Associations Between Demographic Characteristics of Iranian Top 100 Enterprises and the Structure of Their Commercial Websites, International Journal of Data Mining and Knowledge Management Process, Volume (3), No (6), Year (2013-11), Pages (21-39)
 14. Azar Kaffashpoor , Mahshid Gharibpoor , The relationship between workplace architecture and organizational creativity (Case study: knowledge-based companies), معماری و شهرسازی آرمان شهر, Volume (5), No (16), Year (2016-11), Pages (105-114)
 15. Alireza Rajabipoor Meybodi , Saeed Mortazavi , Azar Kaffashpoor , Mohammad Lagzian , Developه ی Developing a framework for studying and evaluating the kinds of psychological contracts inthe context of relationship marketing, Iranian Journal of Management Studies, Volume (9), No (1), Year (2016-1), Pages (43-61)
 16. Golnaz Azhdary , Azar Kaffashpoor , The role of information technology in knowledge, Research Journal of Business Management and Accounting, Volume (2), No (6), Year (2013-7), Pages (121-129)
 17. samane sadeghian , Azar Kaffashpoor , Mohammad Lagzian , Assessing Impact of Organizational Culture and Organizational Structure on Organizational Effectiveness through Knowledge Management Case Study: Mashhad s Science and Technology Park, International Journal of Management Sciences and Business, Volume (2), No (12), Year (2013-9), Pages (24-31)
 18. samane sadeghian , Azar Kaffashpoor , Mohammad Lagzian , The Impact of Organizational Culture, Organizational Structure and Knowledge Management on Organizational Effectiveness; Case Study: Mashhad's Science and Technology Park, International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development, Volume (6), No (3), Year (2013-8), Pages (450-464)
 19. masoome arabshahi , Mohammad Lagzian , Fariborz Rahimnia , Azar Kaffashpoor , The impact of emotional intelligence on faculty members knowledge sharing behaviors, Management Science Letters, Volume (2013), No (3), Year (2013-3), Pages (2963-2970)
 20. masoome arabshahi , Mohammad Lagzian , Fariborz Rahimnia , Azar Kaffashpoor , An empirical investigation on relationship between organizational intelligence and faculty members knowledge sharing behaviors, Management Science Letters, Volume (2013), No (3), Year (2013-7), Pages (2815-2822)
 21. Azar Kaffashpoor , نازنین نیکانلو , Ahmad Zendehdel , Impact of Using Marketing Strategies on Performance through Supply Chain Performance in Insurance Industry, International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, Volume (1), No (4), Year (2013-1), Pages (392-400)
 22. Azar Kaffashpoor , samane sadeghian , neda shakoori , Sara Kavoosi , The Impact of Job Stress on Turnover Intention Mediating role of Job Satisfaction and Affective Commitment; Case Study: Mashhad s Public Hospitals, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Volume (2), No (1), Year (2013-12), Pages (96-102)
 23. Azar Kaffashpoor , Amir Kariznoee , Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam Ghouchan Kohneh , mohammad taghi sargazi , Recognizing influencing factors on students leadership trait potential, Management Science Letters, Volume (3), No (2), Year (2013-4), Pages (1427-1432)
 24. Azar Kaffashpoor , Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam Ghouchan Kohneh , shiva khaleghi , Jaber Hajitabar , The Investigation of Mediating Role of Organizational structure and Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, Volume (2), No (2), Year (2014-2), Pages (194-205)
 25. Azar Kaffashpoor , Seyed Mohammad Reza Hosseini Moghadam Ghouchan Kohneh , M. M. Borhani , S. Sabaghian , A study on mediating role of organizational learning on relationship between market orientation and organizational performance, Management Science Letters, Volume (3), No (3), Year (2013-4), Pages (1967-1976)
 26. Azar Kaffashpoor , Tahereh Nabizadeh , Z. GharibTarzeh , Investigating the Effects of Perceived Value on Users View toward Internet, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Volume (2), No (5), Year (2012-4), Pages (4587-4598)
 27. Mojtaba Ghorabi , Azar Kaffashpoor , Behzad Hassannezhad Kashani , Identification of Customers’ Satisfaction Attributes in Offset Printing Industry, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Volume (4), No (6), Year (2012-10), Pages (468-477)
 28. Azar Kaffashpoor , neda shakoori , samane sadeghian , Linking organizational culture, structure, Leadership Style, strategy, and organizational effectiveness: Mediating role of knowledge management, Advanced Research in Economic and Management Sciences, Volume (10), No (3), Year (2013-7), Pages (158-172)
 29. Azar Kaffashpoor , سروش سپهر , Measuring the Ethnocentric Tendencies of Iranian Consumers: An Assessment of Validity and Reliability of the CETSCALE, Journal of International Consumer Marketing, Volume (24), No (24), Year (2012-10), Pages (263-274)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ریا عیدان معیبد الجماس , محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , بررسی تاثیرمنابع شغلی بر عملکرد فردی کارکنان سازمان آب عراق , دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری , 2017-07-26
 2. ریا عیدان معیبد الجماس , محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , بررسی تاثیر مطالبات شغلی بر فرسودگی شغلی وتعهد سازمانی در میان کارکنان سازمان آب عراق , دومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری , 2017-07-26
 3. مرجان کریمی طرقبه , علیرضا حدادیان , آذر کفاش پور , بررسی اثر ابعاد ارزش ویژه برند مواد غذایی بر ترجیح برند با نقش واسط ریسک فیزیکی درک شده و ارزش درک شده برند (مورد مطالعه: مشتریان فست فودهای سطح شهر مشهد) , اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت (سال: 1395 ) , 2016-11-17
 4. آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا , فاطمه فنائی جیزآباد , بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان , سومین همایش بین المللی مدیریت رسانه , 2016-11-05
 5. سمانه موسوی , آذر کفاش پور , علیرضا خوراکیان , بررسی تاثیر میانجی گری اعتماد به کارکنان در رابطه بین تصویر شرکت با وفاداری مشتری در نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو شهر مشهد , International conference on modern approaches in humanities,management,economics and accountng , 2017-01-28
 6. آذر کفاش پور , ندا شکوری , ریحانه هاشم زهی , بررسی تاثیر سبک های رهبری تحولی و تبادلی بر خلق و تسهیم دانش , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , 2016-11-10
 7. آذر کفاش پور , ندا شکوری , ریحانه هاشم زهی , بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با اثر بخشی سازمانی(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان , اولین همایش های بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت , 2016-11-17
 8. محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , فرزانه سلیمانی راد , محبوبه قانعی , شناسایی سیاست های جبران خدمات بازاریابان در صنعت بیمه , کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-08-20
 9. محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , محبوبه قانعی , فرزانه سلیمانی راد , تاثیر بازارگرایی داخلی بر ارزش پیشنهادی مشتری در شعب بانک های دولتی خصوصی شده شهر مشهد , کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری , 2016-07-20
 10. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , ایمان قربانی جاغرق , بررسی تاثیر قیمت و کیفیت محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی , کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05
 11. مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , ایمان قربانی جاغرق , ندا السادات صانعی , بررسی نقش تعدیل گری دانش و شناخت بازارهای خارجی بر رابطه بین بسته بندی و استاندارد بین المللی محصولات شرکت های تولیدی مواد غذایی شهرک های صنعتی شهرستان مشهد بر عملکرد صادراتی , کنفرانس بین المللی ابزار وتکنیکهای مدیریت , 2016-01-05
 12. آذر کفاش پور , امید شبان برون , ابراهیم رحیمی , بررسی تأثیر استراتژی رقابتی رهبری هزینه بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام , اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران , 2015-09-29
 13. آذر کفاش پور , امید شبان برون , ابراهیم رحیمی , بررسی تأثیر استراتژی رقابتی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام , اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران , 2015-09-29
 14. زینت حسین زاده , آذر کفاش پور , تورج صادقی , نقش فنون بازاریابی رابطه مند در اعتمادسازی مشتریان بیمه (دیدگاه مدیران نمایندگی های بیمه ایران در شهر مشهد) , همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری , 2015-03-16
 15. آذر کفاش پور , مهشاد عرفانی خانقاهی , الهه شیعه زاده یزدی , رقابت پذیری در عصر جدید؛بررسی تطبیقی مدل ها ی الماس , سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین , 2014-09-04
 16. آذر کفاش پور , مسعود منظمی برهانی , نسترن داودی , اکرم صدیقی , بررسی تاثیر مدیریت دانش و ابعاد ساختار سازمانی بر نوآوری سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری مشهد مقدس) , کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار , 2014-12-17
 17. مریم رمضانی , آذر کفاش پور , احمد زنده دل , تورج صادقی , مروری براستانداردهای اعتباربخشی وراهکارهای اجرای موثر آن درایران , اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم , 2014-09-21
 18. مریم رمضانی , آذر کفاش پور , احمد زنده دل , تورج صادقی , تعیین معیارهای ارزیابی عملکرددرسازمانهای بهداشتی ودرمانی ازمنظراستانداردهای اعتباربخشی , اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم , 2014-09-21
 19. مریم رمضانی , آذر کفاش پور , احمد زنده دل , بررسی عوامل موثربراستانداردهای اعتباربخشی دربیمارستانها , اولین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم , 2014-09-21
 20. آذر کفاش پور , آذین سیدی , محبوبه قانعی , کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد , هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2015-02-17
 21. آذر کفاش پور , سمیراء پور , بررسی وضعیت کیفیت خدمات و تعیین میزان رضایتمندی مشترکین شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-05-03
 22. آذر کفاش پور , محبوبه اسدزاده , مهسا جندقی , حس برند و برند سازی مذهبی , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-05-02
 23. سمیه نوراللهی , آذر کفاش پور , علیرضا حدادیان , بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد بازار به واسطه متغییر خلق ارزش برتر برای مشتری در صنایع غذایی شهرک صنعتی توس مشهد , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , 2013-09-05
 24. آذر کفاش پور , شیوا خالقی , سید محمد رضا حسینی مقدم , مظفر قربانیان , The Investigation of Mediating Role of Organizational learning in Relationship between Knowledge management and Organizational Performance in medium-sized and large-sized manufacturing companies of Mashhad industrial town , ششمین کنفرانس مدیریت دانش , 2014-02-25
 25. آذر کفاش پور , mega marketing , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-04-30
 26. آذر کفاش پور , علیرضا حدادیان , محمد رضا حسینی , شیوا خالقی , تاثیر کیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان بر رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملت , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-04-30
 27. آذر کفاش پور , محمد رضا حسینی , زهرا ساقی , ابوالفضل صفایی , حسین فارسی زاده , بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-04-30
 28. مهری اعتمادی فرد , آذر کفاش پور , تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری برند به واسطه رضایت مشتری , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-04-30
 29. آذر کفاش پور , امیر کاریزنوعی , محمد رضا حسینی , سکینه عرب کوهسار , بررسی عوامل موثر بر جذب مشتریان وفادار در بازاریابی رابطه ای , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها وچالشها , 2014-04-30
 30. فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا , ارائه مدلی برای بررسی تاثیر مشتری مداری، رقیب مداری، گرایش به نوآوری و هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی , دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی , 2013-09-14
 31. بهزاد حسن زاده کاشانی , آذر کفاش پور , مجتبی غرابی , الگوی رضایت مشتری در خدمات اینترنتی تلفن همراه , اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران , 2011-02-23
 32. بهزاد حسن زاده کاشانی , علی نخچیان , آذر کفاش پور , ارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریان , اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران , 2011-02-23
 33. آذر کفاش پور , بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیکی سازمانهای ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیک در شهر مشهد , دومین همایش مدیریت شهری , 2010-05-19
 34. آذر کفاش پور , سمیه لگزیان , حسین جاودانی , ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری , چهارمین کنفرانس بین المللی برند , 2009-10-24
 35. محمد رمضانی علوی , جعفر خوشبختی , محمد کشتی دار , آذر کفاش پور , بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت , اولین همایش تخصصی مدیریت ورزشی , 2008-06-14
 36. آذر کفاش پور , مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی , اولین همایش بیمه، چالشها و فرصتها , 2009-10-28
 37. آذر کفاش پور , فرایند بازاریابی سیاسی , سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی , 2008-01-22
 38. آذر کفاش پور , طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک , اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک , 2008-01-31
 39. آذر کفاش پور , بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل , دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی , 2008-01-22