بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mostafa Mazaheri Tehrani


موارد یافت شده: 213

1 - The monoglyceride oleogel characteristics modified by carnauba wax (چکیده)
2 - اثر کشت‌های آغازگر سویه‌مخلوط تاری بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ طی دوره رسیدگی (چکیده)
3 - Physicochemical, Structural, and Sensory Characteristic of High Moisture Meat Analog Based on Pea Protein Isolate in Conjunction with Flaxseed Protein Concentrate (چکیده)
4 - بهینه‌یابی فرآورده شکلاتی تلخ بدون شکر سازگار با رژیم کتوژنیک و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی، حرارتی و حسی آن (چکیده)
5 - Rheological and thermal properties of reinforced monoglyceride‐carnauba wax oleogels (چکیده)
6 - مروری بر روش های ارزیابی ساختار و خصوصیات اجزاء تشکیل دهنده نان (چکیده)
7 - Investigation the effect of addition tomato peel and calcium chloride, particle size reduction and pulp distribution on physicochemical and microstructure properties of tomato paste (چکیده)
8 - Unexpected morphological modifications in high moisture extruded pea-flaxseed proteins: Part I, topological and conformational characteristics, textural attributes, and viscoelastic phenomena (چکیده)
9 - Effect of climatic and farm management factors on the quality and nutritional value of produced wheat seeds (چکیده)
10 - Effects of substitution level and particle size of extruded soybean hull fractions on physicochemical and sensorial properties of high‐fiber pan bread during storage (چکیده)
11 - The effect of psyllium husk and edible colorants (betalain & curcumin) on the stability, physical and sensory properties of Iranian traditional drink (doogh) (چکیده)
12 - Evaluation of information technology management roles in sales Food Industries Case Study Food companies Khorasan Razavi (چکیده)
13 - تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار (چکیده)
14 - The effect of food ration bar enriched with β‐alanine, L‐arginine, and Nigella sativa on performance and inflammation following intense military training: A double‐blind randomized clinical trial (چکیده)
15 - اثر فرایند تخمیر و امواج مایکروویو بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی سبوس گندم (چکیده)
16 - The effect of whole tomato thermal pretreatment on the physicochemical properties of tomato paste produced with different degree of brix (چکیده)
17 - بهینه یابی برهمکنش پروتئین آب پنیر-صمغ دانه شاهی به روش سطح پاسخ و بررسی خواص کف زایی نمونه بهینه (چکیده)
18 - تأثیر پکتین با گروههای متوکسیل پایین بر ویژگی های ساختاری گویچه های چربی خامه سنگین: مطالعه فاز پراکنده مبتنی بر اندازه و مورفولوژی ذرات (چکیده)
19 - تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی (چکیده)
20 - Qualitative analysis of the structural, thermal and rheological properties of a plant ice cream based on soy and sesame milks (چکیده)
21 - بررسی روشهای کاهش اسید فیتیک و بهبود خصوصیات تغذیهای سبوس گندم (چکیده)
22 - Providing new formulation for white compound chocolate based on mixture of soy flour, sesame paste, and emulsifier: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
23 - Rheological, physical, and sensory properties of non‐fat ice creams as affected by selected fat replacers (چکیده)
24 - Characteristics of Compact Food bars (چکیده)
25 - Effect of a Designed Compact Food Bar on Maximal Oxygen Uptake (VO2Max) and Exercise Performance in Military Athletes: A Randomized, Single-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial (چکیده)
26 - Investigation of the rheological, thermal, sensory properties, and particle size distribution of sesame paste white compound chocolate as influenced by the soy flour and emulsifier levels (چکیده)
27 - Advances in Multi-component Supramolecular Oleogels- a Review (چکیده)
28 - Optimization of the extrusion process through response surface methodology for improvement in functional and nutritional properties of soybean hull (چکیده)
29 - مطالعه پروفایل اسیدهای چرب و برخی ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی قیماق گیلانوند و دلیران و مقایسه آن‏ها با خامه سنگین (چکیده)
30 - Determination of the anti-yeast activity of Lactobacillus spp. isolated from traditional Iranian cheeses in vitro and in yogurt drink (Doogh) (چکیده)
31 - Effect of temperature, time, and asparaginase on acrylamide formation and physicochemical properties of bread (چکیده)
32 - مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها (چکیده)
33 - Optimization of direct production method of Concentrated Yoghurt (چکیده)
34 - تولید کیک کم کلسترول حاوی آرد سویا و جوانه گندم بعنوان یک میانوعده فراسودمند (چکیده)
35 - بهینه سازی شرایط فرایند تولید ماست چکیده از شیر تغلیظ شده با هدف حذف ضایعات (چکیده)
36 - تولید پنیر سفید فراپالایشی آنالوگ با جایگزنی بخشی از چربی شیر با کره گیاهی (چکیده)
37 - تاثیر آرد کامل سویا بر ویصگیهای فیسیکوشیمیایی خامه صبحانه (چکیده)
38 - بررسی خصوصیات تکنولوژیکی و حسی اسنک بلغور ذرت غنی شده با آرد سویا و سویای فرموله شده با خواص عمل کنندگی تخم مرغ (چکیده)
39 - بررسی چگونگی اثرگذاری جانشین چربی بر خصوصیات فیزیکی و حسی سس مایونز به روش سطح پاسخ (چکیده)
40 - بررسی تغییر خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
41 - بررسی اثر واریته و زمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب گوجه فرنگی (چکیده)
42 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
43 - ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت حاصل از روش اتوکلاو (چکیده)
44 - استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسین (چکیده)
45 - بهینه‌سازی فرایند استخراج ژلاتین، از ضایعات پوست گوسفند با استفاده از آنزیم آلکالاز به‌روش سطح پاسخ (چکیده)
46 - Replacement of Egg in Cake: Effect of Soy Milk on Quality and Sensory Characteristics (چکیده)
47 - Effect of total replacement of egg by soymilk and lecithin on physical properties of batter and cake (چکیده)
48 - تاثیرخشک کن های پاششی برویژگی های فیزیکو شیمیایی پودرمخلوط بستنی لبنی – گیاهی (چکیده)
49 - Fatty acid composition, rheological and thermal properties of butter from sheep’s and omega-3 cow’s milks (چکیده)
50 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
51 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در تولید و انبار داری نوین کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی شرکت های صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
52 - تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی (چکیده)
53 - بررسی میزان برشته‌ کردن بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، عملکردی، جریان‌پذیری، آنتی‌‌اکسیدانی و حسی آرد سویای برشته‌ شده (چکیده)
54 - بررسی اثر صمغ‌های زانتان، گوار و آنزیم ترانس‌گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی دونات فاقد گلوتن (چکیده)
55 - ارزیابی فعالیت ضد میکروبی دو سویه لاکتوباسیلوس ایزوله شده از پنیر سنتی متال در دوغ (چکیده)
56 - اثرات میزان ماده جامد بدون چربی شیر بر برخی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
57 - Evaluation of anti-yeast activity of Lactobacillus strains isolated from traditional Iranian cheeses (چکیده)
58 - Optimization of textural characteristics of analogue UF-Feta cheese made from dairy and non-dairy ingredients (چکیده)
59 - تعیین ویژگی های شیمیایی، حسی و بافت دستگاهی نان بربری با گلوتن کاهش یافته، حاصل از اختلاط آرد گندم و ارزن (چکیده)
60 - بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز (چکیده)
61 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
62 - Optimization of low-fat set-type yoghurt: effect of altered whey protein to casein ratio, fat content and microbial transglutaminase on rheological and sensorial properties (چکیده)
63 - بررسی تاثیر جایگزینی پودر کاکائو با پوست قهوه بر ویژگیهای فیزیکی، بافتی و حسی شکلات تیره (چکیده)
64 - فرمولاسیون فراورده ژله‌ای خرما و آب پنیر تغلیظ‌شده و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
65 - بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین ارده ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی کرم ارده (چکیده)
66 - بررسی امکان استفاده از آرد کامل سویا در فرمولاسیون خامه (چکیده)
67 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
68 - ارزیابی تاثیر زمان رسانیدن بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد (چکیده)
69 - بهینه‌سازی فرمولاسیون بستنی گیاهی بر پایه شیر سویا و شیر کنجد و مقایسه ویژگی‌های آن با بستنی معمولی (چکیده)
70 - تأثیر تغییر نسبت پروتئین‌های سرم به کازئین و چربی بر دناتوراسیون حرارتی پروتئین‌های سرم (چکیده)
71 - بهینه یابی و ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کره حاوی آلفالینولنیک اسید اکسترود شده با استفاده از روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه های اصلی (چکیده)
72 - تأثیر دمای خشک کردن و ضخامت کدوحلوایی روی نسبت جذب مجدد آب (چکیده)
73 - مدلسازی آماریِ فرآیند خشک کردن کدو حلوایی با استفاده از خشک کن بسترسیالِ بخار فوق داغ (چکیده)
74 - شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی اسانس زرد چوبه (Curcuma longa) بر برخی از باکتری های شاخص مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
75 - بهینه‏ سازی تولید کف شیر موز و بررسی سینتیک انتقال جرم نمونه بهینه در طی فرایند خشک کردن با هوای داغ (چکیده)
76 - بهینه سازی فرآیند کف پوشی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک‏ کردن با هوای‏ داغ شیر موز (چکیده)
77 - بررسی شرایط تولید و خشک‌کردن شیر موزبه روش کف پوشی با مایکرویو وبررسی خصوصیات پودر (چکیده)
78 - بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی، ترکیبات فنولی، اثر ضد میکروبی و برهمکنش اسانس زردچوبه و ریحان علیه برخی از باکتری های بیماری زا (چکیده)
79 - Application of genetic algorithm to optimize extrusion condition for soy-based meat analogue texturization (چکیده)
80 - بررسی اثر شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی کرم گردو (چکیده)
81 - Rheological and sensory properties of fat reduced vanilla ice creams containing milk protein concentrate (MPC) (چکیده)
82 - تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر ویژگی های بافتی و رئولوژیکی بستنی بدون چربی (چکیده)
83 - تاثیر صمغ دانه بالنگو و کنسانتره پروتئین آب پنیر بر خصوصیات رئولوژیکی بستنی بدون چربی (چکیده)
84 - Effect of extrusion conditions and storage temperature on texture, colour and acidity of butter (چکیده)
85 - Effect of resistant starch and aging conditions (چکیده)
86 - Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology (چکیده)
87 - تأثیر صمغ های گوار و دانه ریحان بر ویژگی های فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چرب (چکیده)
88 - بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی پنیر فراسودمند تهیه شده از مخلوط شیرگاو و شیرسویا (چکیده)
89 - بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو (چکیده)
90 - تأثیر زمان برشته کردن بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تکنولوژیک پودر میوه بلوط (Quercus castaneifolia var. castaneifolia) (چکیده)
91 - Baking-drying kinetics of crisp bread: The influence of bran content and baking temperature (چکیده)
92 - ارزیابی خصوصیات عملکردی و حسی خامه مخلوط گیاهی و لبنی (چکیده)
93 - تأثیر غلظت های مختلف آرد سویا بر کیفیت نان بدون گلوتن حاصل از آرد برنج (چکیده)
94 - Influence of Selected Gums and Pregelatinized Corn Starch on Reduced Fat Mayonnaise: Modeling of Properties by Central Composite Design (چکیده)
95 - Application of simplex-centroid mixture design to optimize stabilizer combinations for ice cream manufacture (چکیده)
96 - بررسی تاثیر میزان چربی بر خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی بستنی وانیلی (چکیده)
97 - بررسی تاثیر نوع کشت آغازگر, دمای گرمخانه گذاری و pH نهایی محصول بر خواص کیفی و رئولوژیکی دوغ پروبیوتیک (چکیده)
98 - بررسی اثر دما بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کره های گاوی و گوسفندی (چکیده)
99 - بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
100 - بررسی اثر نسبت های مختلف فاز آبی، پروتئینها و امولسیفایرها بر ویژگی های رئولوژیکی کره کم چرب (چکیده)
101 - Improving Textural and Sensory Characteristics of Low-Fat UF Feta Cheese Made with Fat Replacers (چکیده)
102 - بررسی و بهینه‌سازی ویژگی‌های شیمیایی و حسی فرمولاسیون‌های مختلف پنیر فتای فراپالایش آنالوگ باز‌ساخته به روش سطح پاسخ (چکیده)
103 - بهینه سازی فرمولاسیون کره کم چرب بر اساس ویژگیهای حسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
104 - Influence of different emulsifiers on characteristics of eggless cake containing soy milk: Modeling of physical and sensoryproperties by mixture experimental design (چکیده)
105 - بررسی کاربرد صمغ های دانه ریحان و گوار به عنوان جایگزین چربی در بستنی وانیلی (چکیده)
106 - بهینه سازی روش ذخیره سازی چغندر در سیلو برای کاهش فلور میکروبی (چکیده)
107 - بهینه سازی فرمولاسیون بستنی وانیلی حاوی کنسانتره پروتئین شیر با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
108 - Ohmically extracted Zenyan essential oils as natural antioxidant in mayonnaise (چکیده)
109 - امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم تثبیت شده در تولیدکیک روغنی (چکیده)
110 - بررسی تأثیر اختلاط آرد گندم با سبوس برنج و آرد سویا بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی نان باگت (چکیده)
111 - Soy milk as an emulsifier in mayonnaise: physico-chemical, stability and sensory evaluation (چکیده)
112 - مدل سازی و بهینه سازی خصوصیات بافتی سس مایونز کم کالری حاوی زانتان، گوار و نشاسته ذرت پری ژلاتینه به عنوان جانشین چربی (چکیده)
113 - بررسی اثر جایگزینی تخم مرغ با شیر سویا بر خصوصیات رئولوژیکی و بافتی سس مایونز (چکیده)
114 - بررسی اثر استابیلایزر و طعم دهنده ها بر روی ویژگی های حسی ماست سویا (چکیده)
115 - Optimization of functional properties of three stabilizers and κ-carrageenan in ice cream and study of their synergism (چکیده)
116 - Effects of a novel stabilizer blend and presence of k-carrageenan on some properties of vanilla ice cream during storage (چکیده)
117 - اثر میزان چربی آرد سویا بر ویژگی های بیوشیمایی و عملکردی ایزوله پروتئینی آن (چکیده)
118 - Effects of replacing skim milk powder with soy flour and ball mill refining time on particle size and rheological properties of compound chocolate (چکیده)
119 - Development of Spreadable Halva Fortified with Soy Flour and Optimization of Formulation Using Mixture Design (چکیده)
120 - The effects of adding water and PolyglycerolPolyricinoleate on the texture, appearance and sensory qualities of compound milk chocolate (چکیده)
121 - Optimising the ice cream formulation using basil seed gum (Ocimum basilicum L.) as a novel stabiliser to deliver improved processing quality (چکیده)
122 - استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر (MPC-85) در تولید خامه کم‌چرب و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
123 - بررسی تاثیر جایگزینی مواد جامد کل بستنی با بادام بر ویژگی‌های فیزیکی و حسی آن. (چکیده)
124 - اثر میزان ماده جامد بر ویژگی های نوشیدنی اسیدی تهیه شده از مخلوط شیر گاو و شیرسویا (چکیده)
125 - تاثیر کاهش درصد چربی و مقدار کلرید کلسیم بر ویژگی های حسی و بافتی پنیر فتای فراپالایش حاصل از پودر ناتراوه اولترافیلتراسیون شیر (چکیده)
126 - بررسی اثرنسبت های مختلف آرد کامل سویا به عنوان جایگزین چربی و زمان آسیاب کردن بر ویژگی های بافتی، رئولوژیکی و حسی شکلات شیری (چکیده)
127 - بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی و عملکردی حین تولید کنسانتره پروتئینی سویا از آردهای صنعتی سویا (چکیده)
128 - تعیین ویژگی های انعقاد پذیری و شیمیایی پنیر فتای فراپالایشی حاصل از پودر ریتنتیت در سطوح مختلف چربی و کلریدکلسیم (چکیده)
129 - Interrelationship between image, dough and Barbari bread characteristics; use of image analysis to predict rheology, quality and shelf life (چکیده)
130 - بررسی‌ اثر واریته‌ و زمان‌ نگهداری بر‌ ویژگیهای‌ فیزیکی‌ رب‌ گوجه‌ فرنگی‌ (چکیده)
131 - بررسی اثر کاربرد آرد کامل سویا بر خصوصیات رئولوژیک بستنی (چکیده)
132 - بررسی استفاده از پنیر خامه ای در تهیه بستنی نرم و بهینه سازی فرمولاسیون آن با استفاده از روش سطح پاسخ (چکیده)
133 - بررسی خصوصیات حسی و فیزیکوشیمیایی بستنی های کم چربی وانیلی (چکیده)
134 - بررسی اثر جایگزین های چربی برشاخص های رنگ وبافت همبرگربا تکنیک پردازش تصویر (چکیده)
135 - Optimization of low-cholesterolelow-fat mayonnaise formulation: Effect of using soy milk and some stabilizer by a mixture design approach (چکیده)
136 - بررسی اثر افزودن آب و امولسیفایر PGPR بر خواص بافتی و حسی شکلات شیری آبدار (چکیده)
137 - استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات اندازه ذرات و میزان سفیدک شکلات شیری آبدار (چکیده)
138 - The effect of liquid improver components on microstructure of Barbari bread (چکیده)
139 - بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
140 - Effect of Trisodium Citrate Concentration and Soy Cheese on Meltability of Pizza Cheese (چکیده)
141 - Application and Functions of Stabilizers in Ice Cream (چکیده)
142 - نقش نوع آرد سویا و روش تولید بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی کنسانتره پروتئینی حاصل از آن (چکیده)
143 - ارزیابی خصوصیات عمل کنندگی چهار نوع آرد سویا تولیدی در ایران (چکیده)
144 - عملکرد اندازه چغندرهای قند ذخیره سازی شده در سیلو روی تغییرات سدیم و پتاسیم (چکیده)
145 - بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط (چکیده)
146 - اثرات برخی پایدارکننده‌ها بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی و حسی ماست منجمد (چکیده)
147 - Studying the Effects of Total Solid Concentration of Milk on Microbial Physiochemical and Sensory Properties of Probiotc Yoghourt (چکیده)
148 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
149 - بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری های Lactobacillus Acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبیوتیک (چکیده)
150 - تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو (چکیده)
151 - بررسی تصفیه آب حاصل از شستشوی گاز در لاور و پمپ های گاز CO2 کارخانجات قند با استفاده از شیر آهک (چکیده)
152 - بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی (چکیده)
153 - Effect of Soy Cheese and Trisodium Citrate on Pizza Cheese (چکیده)
154 - بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
155 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
156 - Physicochemical and Sensory Properties of Peanut Spreads Fortified with Soyflour (چکیده)
157 - فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
158 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
159 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باآترهای آغازگر و آیفیت ماست غلیظ شده (چکیده)
160 - Effects of processing variables and full fat soy flour on nutritional and sensory properties of spaghetti using mixture design approach (چکیده)
161 - Modification of Bostwick method to determine tomato concentrate consistency (چکیده)
162 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
163 - نقش پپتید های فعال بیولوژیک حاصل از شیر در تهیه موادغذایی فانکشنال (سلامتی بخش) (چکیده)
164 - روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی (چکیده)
165 - روش جدید برآورد سطح نسبی چغندر (چکیده)
166 - بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شده (چکیده)
167 - بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
168 - بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
169 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست معمولی میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
170 - Evaluation of the acidified hot-break process effect and heating methods on tomato paste quality (چکیده)
171 - اثر واریته‌و‌زمان‌نگهداری‌روی‌ویژگیهای‌شیمیایی‌رب‌گوجه‌‌فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
172 - تلخی زدایی و تولید مارمالاد و نوشیدنی از ضایعات حاصل از (چکیده)
173 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست معمولی (چکیده)
174 - اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده (چکیده)
175 - New Method for measuring of tomato paste consistency (چکیده)
176 - New Method for measuring of tomato paste consistency (چکیده)
177 - Evaluation the Effect of Milk Total Solids on the Relationship Between Growth and Activity of Starter Cultures and Quality of Yoghurt (چکیده)
178 - Effect of variety and harvest time on tomato paste qualitative characteristics (چکیده)
179 - modification of Bostwik method to determine tomato concentrate consistency (چکیده)
180 - اثر میزان ماده جامد کل شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
181 - اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
182 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب (چکیده)
183 - بررسی اثر درصد شیر سویا و پکتین بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
184 - بررسی اثر درصد شیر سویا و ماده جامد کل بر خواص فیزیکو شیمیایی نوشیدنی لبنی اسیدی (چکیده)
185 - Optimization of direct production method of Concentrated Yoghurt (چکیده)
186 - تلخی زدایی از ضایعات فرآوری لیموترش برای تهیه مارمالاد و نوشیدنی (چکیده)
187 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
188 - بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شده (چکیده)
189 - اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
190 - بهینه سازی فرمولاسیون ماست غلیظ شده میوه ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
191 - Effect of some stabilizers on the physicochemical and sensory properties of ice cream type frozen yogurt (چکیده)
192 - Optimizing of Fruit Yoghurt Formulation and Evaluating Its Quality During Storage (چکیده)
193 - اثر افزایش ماده جامد بدون چربی شیر و کلرید کلسیم بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
194 - بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده (چکیده)
195 - افزایش استحصال کارخانه ای قند از طریق مدلسازی سطح نسبی چغندر قند به عنوان تابعی از وزن چغندر در سیلوها (چکیده)
196 - بهینه سازی عوامل مؤثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (چکیده)
197 - EVALUATION THE EFFECT OF MILK TOTAL SOLIDS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GROWTH AND ACTIVITY OF STARTER CULTURES AND QUALITY OF CONCENTRATED YOGHURT (چکیده)
198 - بهینه سازی شرایط حرارت دهی اولیه گوجه فرنگی در تولید رب گوجه فرنگی (چکیده)
199 - Studying microbial, physiochemical and sensory properties of directly concentrated probiotic yoghurt (چکیده)
200 - اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
201 - بررسی ویژگیهای کیفی واریته های گوجه فرنگی (چکیده)
202 - اهمیت و کنترل گرفتگی مبدل های حرارتی در صنایع فراوری شیر (چکیده)
203 - ارزيابي ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي رب تهيه شده از واريته هاي گوجه فرنگي (چکیده)
204 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
205 - بررسی اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
206 - بهینه سازی فرمولاسیون نوشید نی گوجه فرنگی (چکیده)
207 - استفاده از عناصر تجزيه و تحليل كمي خطر در سيستم haccp (چکیده)
208 - اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک (چکیده)
209 - اثر خرد کردن اسیدی داغ و روش حرارت دهی روی ویژگیهای کیفی رب گوجه فرنگی (چکیده)
210 - factors affecting on acceptance and shelf life of soy - drink (چکیده)
211 - optimization of soy - yogurt production according to iranian preference (چکیده)
212 - effects of whey utilization on the quality of yogurt (چکیده)
213 - optimization of soymilk production methods and formulations (چکیده)