بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: ایران


موارد یافت شده: 145

1 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
2 - همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.) (چکیده)
3 - ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت‌نامه‌های تجاری بر صادرات زعفران (چکیده)
4 - تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران (چکیده)
5 - ابعاد شناختی فرزندپروری والدین ایرانی: یک مطالعه کیفی (چکیده)
6 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
7 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
8 - بازنمایی قربانیان تحریم در سیاست خارجی: ابزار مقابله با تحریم های ترامپ (چکیده)
9 - کدام ایران؟ (چکیده)
10 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
11 - امکان‌سنجی و شرایط اقامۀ دعوای جبران خسارات ناشی از اعتراضات داخلی علیه امریکا در دادگاه‌های ایران (چکیده)
12 - آسیب شناسی اطلاعات موجود درباره محتواهای سرگرم کننده در فضای مجازی ایران: مورد کاوی آثار سینمایی (چکیده)
13 - بررسی مقایسه ای مدیریت سود و نقدشوندگی بین شرکت های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران (چکیده)
14 - تحلیل زمانی- مکانی ناهنجاری‌های بارش ایران در دهه گذشته (چکیده)
15 - بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 (چکیده)
16 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
17 - بازخونی گنجینه بیگانه هراسی در گفتارها و نوشتارهای محمد رضا شاه (چکیده)
18 - مقایسه آثار اختلالی ناشی از قراردادهای نفتی ایران (IPC (و قراردادهای مشارکت در تولید ( PSC (با استفاده از مدل برنامهریزی پویای تصادفی: مطالعه موردی میدان آزادگان جنوبی* (چکیده)
19 - دکان های غذایی و غذاهای آماده در ایران دوره اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری) (چکیده)
20 - نگاهی به جایگاه پزشکان در ایران باستان و قانون حمورابی (چکیده)
21 - چینه نگاری سکانسی در حوضه رسوبی کششی: سازند سیلیسی آواری آبحاجی (ژوراسیک پیشین)، شرق ایران مرکزی (چکیده)
22 - بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن 13هـ ( مطالعه موردی رساله علی افندی) (چکیده)
23 - خاستگاه رسوبات سیلیسی آواری سازند باقروق در ایران مرکزی براساس مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی: ارتباط آن با وضعیت تکتونیکی حاشیه فعال جنوب اوراسیا (چکیده)
24 - بررسی نقوش فرش پازیریک از منظر اسطوره شناسی (چکیده)
25 - بیواستراتیگرافی، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آواری کربناته کرتاسه زیرین، شرق ایران مرکزی، دیهوک (چکیده)
26 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
27 - کشف نظریه های ضمنی رهبری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان (چکیده)
28 - روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه) (چکیده)
29 - مطالعه خاستگاه سنگهای رسوبی سیلیسی آواریاز طریق ژئوشیمی لسپینل کروم دار آواری: مطالعه موردی از گروه نخلک (تریاس)و ارتباط آن با پالئوتتیس (چکیده)
30 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
31 - نقش حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بر ایجاد تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان (چکیده)
32 - ایران آرایی در نوشته های میرزا آقاخان کرمانی (چکیده)
33 - تاثیر گذاری جندی شاپور بر مراکز علمی صدر اسلام (چکیده)
34 - بررسی جایگاه شعر و سرایندگی در فرهنگهای جوامع پیش از ظهور ادیان یگانه‌گرا (بر مبنای مطالعة موردی این نقش در فرهنگ ایران باستان در مقایسه با نظام قبیله¬ای جامعة عرب جاهلی) (چکیده)
35 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
36 - بررسی فرصت ها و چالش های تعاملات فرهنگی ایران و ازبکستان (چکیده)
37 - تحلیل رخساره ها در گذر از نهشته های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس (چکیده)
38 - "ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی (چکیده)
39 - پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی (چکیده)
40 - تا بررسی تاثیر برنامه های سوم و چهارم توسعه ایران بر وقوع سرقت به عنوان کجروی اجتماعی (مورد: استان خراسان رضوی از سال 1379 تا 1389 ) (چکیده)
41 - بررسی کارایی رابطه تجربی فولر در برآورد دبی سیل در محدوده ایران مرکزی (چکیده)
42 - واکاوی تطبیقی خاستگاه پدیداری اسطوره‏ی جفت گیاهی در تمدن‏های فارسی و عربی (چکیده)
43 - مقایسه چینه نگاری سکانسی سازند نیور (سیلورین) در ایران مرکزی و البرز شرقی (چکیده)
44 - پتروگرافی و تفسیر دیاژنزی بخش قدیر از سازند نایبند در جنوب طبس (چکیده)
45 - مطالعه تشریحی تعدادی از گونه های Silene L. Sect. Auriculatae (Caryophyllaceae) در سطح جمعیت در ایران (چکیده)
46 - روزن بران تریاس بالایی بخش حوض خان از سازند نایبند در ایران مرکزی - جنوب نایبندان (چکیده)
47 - عناصر اسکلریت هولوتورینهای کربنیفر زیرین (سازند شیشتو 2) در برش بناریزه، جنوب خاوری اصفهان (چکیده)
48 - تجلی عناصر طبیعت در سروده های پایداری ایران و فلسطین (چکیده)
49 - مقاومت دولت قاجار در مقابل منع برده فروشی (چکیده)
50 - تقابل فراکسیون های مجلس بیست و دو در قبال تجزیه بحرین با تاکید بر استیضاح امیر عباس هویدا (چکیده)
51 - نگاهی بر رشوه خواری به عنوان پدیده ای مانع ارتقاء سلامت اداری در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی (چکیده)
52 - تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری (چکیده)
53 - چینه نگاری سکانسی سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
54 - منصب دبیری در دوره ساسانیان (چکیده)
55 - شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها (چکیده)
56 - وجه تسمیه و محدوده جغرافیایی هیرکانیه در ایران باستان (چکیده)
57 - همسانی های تفکر زروانی و شاهنامه فردوسی نسبت به زن (چکیده)
58 - وضع نفت ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
59 - وضع صنایع ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
60 - وضع راهها وخطوط ارتباطی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
61 - وضع پولی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
62 - مسایل اجتماعی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
63 - بازرگانی خارجی ایران در جنگ جهانی دوم (چکیده)
64 - پتروگرافی و ژئوشیمی ایزوتوپی دولومیت های سازند قلعه دختر در برش الگو (غرب بشرویه، ایران مرکزی) (چکیده)
65 - نقش ابراهیم خان سرهنگبمی در تثبیت مرزهای جنوب شرق ایران (چکیده)
66 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در سازمان کشورهای صادر کننده گاز (چکیده)
67 - شکوفایی حیات در آغاز اردویسین؛ با مثالی از رسوبات اردویسین پیشین ایران مرکزی (چکیده)
68 - الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (چکیده)
69 - کاربرد کاتدولومینسانس، ایزوتوپ های پایدار و سیالات درگیر برای شناسایی و تفسیر انواع دولومیت های سازند پادها واقع در بلوک طبس، ایران مرکزی (چکیده)
70 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
71 - بررسی کارایی روابط تجربی در برآورد دبی اوج سیلاب در مناطق بیابانی ایران مرکزی (چکیده)
72 - توسعه شهرسازی در هیرکانیه در دوره اشکانیان (چکیده)
73 - بازاریابی اینترنتی و مشکلات آن در ایران (چکیده)
74 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
75 - تعیین سن، منشأ و جایگاه تکتونیکی توده های نفوذی جنوب سبزوار (چکیده)
76 - فرقه سازی ترفند استعمار، نگاهی به روابط فرقه اسماعیلیه و انگلیسی ها در دوره قاجار (چکیده)
77 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
78 - تعیین رخساره های الکتریکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران با استفاده از روش خوشه بندی MRGC (چکیده)
79 - پوشش های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون، بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل (چکیده)
80 - پالئوژئوگرافی ژوراسیک پیشین در شرق ایران مرکزی با نگرشی بر سازند آبحاجی (چکیده)
81 - تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تهدیدها و فرصت ها (چکیده)
82 - بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل) (چکیده)
83 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
84 - آداب خورک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری (چکیده)
85 - مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای (چکیده)
86 - مقایسه مجموعه رخساره ای نهشته های کامبرین پسین در ایران مرکزی (ناحیه کرمان) و البرز مرکزی (چکیده)
87 - بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس (چکیده)
88 - تحلیل رخساره و تفسیر محیطی اثرفسیل های پلانولیتس و پالئوفیکوس از رسوبات پالئوزوییک ایران میانی (چکیده)
89 - تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده ی Apoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران (چکیده)
90 - و دریغ ایرج که یگانه روزگار بود (چکیده)
91 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
92 - طرحی برای بررسی خاستگاه ها و ریشه های فتوت در ایران (چکیده)
93 - مناسبات فرامرزیِ روزگار قاجاریه: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟ (چکیده)
94 - تحول مفهوم منزلت ملی در نظام بین الملل با تکیه بر فناوری های ارتباطی/اطلاعاتی مقایسه موردی ایران و قطر (چکیده)
95 - روابط قاجارها و ترکمن ها از آغاز تا پایان دوره ناصری (چکیده)
96 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
97 - رسوب شناسی، ژئوشیمی و هیدروشیمی پلایای زرین در ایران مرکزی (چکیده)
98 - توصیف نگرش شناختی، عاطفی و رفتاری مهمانداران هواپیمایی ایران ایرتور مشهد به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
99 - بررسی پترولوژیکی و آلتراسیون سنگهای آتشفشانی منطقه رونج واقع در جنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشهد) (چکیده)
100 - بررسی پترولوژیکی سنگھای آتشفشانی منطقھ رونج واقع درجنوب شرق فریمان (جنوب شرقی مشھد) (چکیده)
101 - ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی (چکیده)
102 - بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته (چکیده)
103 - پراکنش Phrynocephalus persicus درمنتهی الیه شمال غربی فلات مرکزی ایران (چکیده)
104 - ارزیابی و مقایسه وضعیت کلی برخی از انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان (چکیده)
105 - تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی در همگرایی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
106 - روابط دولت ایران و کمپانی های نفت در دوران پارادایم امتیاز (چکیده)
107 - سهم دهقانان و دبیران در انتقال میراث ایران به جهان اسلام (چکیده)
108 - نقش کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور در جهانی شدن ایران فرهنگی؛ از واقعیت تا حقیقت (چکیده)
109 - زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور) (چکیده)
110 - امنیت انرژی ، سیاست خارجی ایران و اتحادیه اروپا (چکیده)
111 - بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388 (چکیده)
112 - بررسی تطبیقی آیین های سوگ در شاهنامه و بازمانده های تاریخی ـ مذهبی سوگواری در ایران باستان (چکیده)
113 - مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) (چکیده)
114 - جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان (چکیده)
115 - پندار نادرست در سیاست خارجی ایران (چکیده)
116 - مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
117 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی (چکیده)
118 - بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها (چکیده)
119 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
120 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
121 - توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان (چکیده)
122 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
123 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
124 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
125 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
126 - جنگلهای مانگرو (چکیده)
127 - گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی (چکیده)
128 - مقایسه رخساره ها و محیطهای رسوبگذاری کوارتزیت راسی در ایران مرکزی و البرز (چکیده)
129 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
130 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
131 - بازنگری قانون اساسی ایران و تحول کیفی اقتدار سیاسی (چکیده)
132 - شناسایی گونه های جنس رت (Rodentia, Murinae) در ایران با استفاده از الکتروفورز پروتئین ها و آنزیم استراز. (چکیده)
133 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
134 - جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری (چکیده)
135 - GEOCHEMISTRY OF QUATERNARY OLIVINE BASALTS FROM THE LUT BLOCK, EASTERN IRAN. AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, FALL MEETING (چکیده)
136 - بررسی تولید - میزان ذخایر و صنایع معدنی در ایران و جهان در دهه گذشته (چکیده)
137 - ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
138 - تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری (چکیده)
139 - مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
140 - نگاهی به دیرین شناسی موش کور جنس (Ellobius (Arvicolinae, Rodentia در غرب ایران (چکیده)
141 - اسباب ظهور ادب عربی در خراسان (چکیده)
142 - نگاهی انتقادی به ایرانشناسی آرتور میلسپو (چکیده)
143 - آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
144 - برداشتهای صوفیان از قدرت فقها در ایران اواخر سده 11/17: تصویر ملا محمد طاهر قمی در دو رساله جدلی صوفیانه (چکیده)
145 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)