بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: قرآن


موارد یافت شده: 130

1 - واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره ی غده ی سرطانی بودن اسرائیل (چکیده)
2 - واکاوی تکرار عبارت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم در قرآن کریم و ارزیابی برگردان فرانسوی آن (چکیده)
3 - گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم (چکیده)
4 - نظریه تکامل در تفسیر المیزان (چکیده)
5 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
6 - شیوه ها و تکنیک های روان درمانی از دیدگاه قرآن، (چکیده)
7 - تجلی قرآن در دیوان عبدالغنی النابلسی (چکیده)
8 - تناسب و هماهنگی در فواصل آیات قرآنی (چکیده)
9 - اقتباس قرآنی در شعر شیخ احمد کور موکریانی (چکیده)
10 - مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی (چکیده)
11 - نقد و بررسی کتاب تفسیر روضه الامثال (چکیده)
12 - برداشتی متفاوت از ماهیت تفسیر تربیتی: نظریه پردازی در حکم هدف و آرمان تفسیر تربیتی (چکیده)
13 - ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان (چکیده)
14 - رجایی بخارایی (چکیده)
15 - بررسی نظریه تفسیری ابن عربی در مورد تکثر معنای قصدی با تاکید بر مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن (چکیده)
16 - بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرف (چکیده)
17 - بررسی پیش بینی های قرآن و حدیث درباره مهدی و مسیح توافق؟ یا تقابل؟ (چکیده)
18 - بررسی فقهی شرط ایمنی از ضرر و عدم مفسده در وجوب امر به معروف و نهی از منکر (چکیده)
19 - تأثیر دیدگاه ایدئولوژیک جنسیت مترجمان در ترجمه قرآن (چکیده)
20 - نحوه تعامل پیامبر (ص) با منافقان مدینه (چکیده)
21 - بررسی نشانه‌معناشناختی واژگان «ذکر» و «خیر» در قرآن و معادل‌های آن‌ها در هفت ترجمة فرانسوی قرآن کریم (چکیده)
22 - بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) (چکیده)
23 - اثبات نوشتاری بودن زبان قرآن؛ مقایسة شاخصه های دیسکورس های گفتاری و نوشتاری با ویژگی های زبان قرآن (چکیده)
24 - تواتر قرآن؛حقیقت،محدوده،و زمینه های روی آورد به آن (چکیده)
25 - مقایسه تطبیقی آرای علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در مسئله تساوی ارزشی زن و مرد (چکیده)
26 - بنیادهای حاکمیت سیاسی در قرآن (چکیده)
27 - بررسی ساز وکارهای زبان دعوت درسور مکی باتوجه به عناصر زبان شناختی ونشانه شناختی (چکیده)
28 - مد ل قرآنی تصحیح نسبتها (تحول نگرش یا تصحیح معیار ارزش گذاری انسان) (چکیده)
29 - بررسی نسبت مکتب ادبی امین الخولی با اندیشه‌های معتزله (چکیده)
30 - ارزیابی روایات «تقسیمات چهارگانه قرآن» (چکیده)
31 - نگاهی به رویکرد هرمنوتیکی فضل الرحمان در تفسیر قرآن (چکیده)
32 - سلامت باروری و جمعیت در معارف اسلامی (چکیده)
33 - تحلیل گفتمان سه ترجمه انگلیسی قران - سوره های حمد و والعصر (چکیده)
34 - بررسی روش ترجمه‌ی قرآن کریم برای کودکان و نوجوانان در چارچوب نظریه‌ی هدفمندی (چکیده)
35 - نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم (چکیده)
36 - مروری بر فهرست مشاغل قرآنی (چکیده)
37 - بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم (چکیده)
38 - بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید (چکیده)
39 - زبان قرآن و امکان سنجی طرح نظریه ارزش افزایی در تفسیر آن(با تاکید بر آیات فقهی) (چکیده)
40 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر شادکامی دختران بی سرپرست (چکیده)
41 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی با تاکید بر آیات قرآن بر خودکارآمدی دختران بی سرپرست (چکیده)
42 - مروری بر دیدگاه‌های عماد عبدالکریم سرور شافعی در باب ایمان ابوطالب (چکیده)
43 - نقش حجاب در سلامت روان (چکیده)
44 - ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) (چکیده)
45 - نقد و بررسی ترجمه آریری از قرآن کریم (چکیده)
46 - مروری توصیفی - تحلیلی بر ترجمه های انگلیسی قرآن در شبه قاره (چکیده)
47 - وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی (چکیده)
48 - تأثیر بافت زمانی- مکانی بر تحلیل کنش‌‌گفتار؛ مقایسة فراوانی انواع کنش‌های گفتار در سوره‌های مکّی و مدنی قرآن کریم (چکیده)
49 - نقش معرفتی دور هرمنوتیکی در استنباط معاد جسمانی از قرآن در اندیشه ملاصدرا (چکیده)
50 - زمان موهوم در آیینه قرآن و حدیث (چکیده)
51 - نگرشی نو به قلمرو قران (چکیده)
52 - بررسی ماهیت نور از منظر فلاسفه اسلامی، مفسران قرآن و فیزیک جدید (چکیده)
53 - بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن (چکیده)
54 - معناشناسی واژه «احسان» در قرآن (چکیده)
55 - بررسی ادعای مسطح انگاری زمین در قرآن (چکیده)
56 - نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول (چکیده)
57 - نسبت پیامبر خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره) (چکیده)
58 - معنا شناسی ایثار در قرآن کریم (چکیده)
59 - جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان (چکیده)
60 - بررسی ضرورت ترجمه متون اسلامی (چکیده)
61 - میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن (چکیده)
62 - معنای صدیقین و مراد از آنان در قران کریم (چکیده)
63 - مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن (چکیده)
64 - بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» (چکیده)
65 - ردی بر آرای مستشرقان درباره منشاء بشری قرآن (چکیده)
66 - تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء قرآن (چکیده)
67 - تحلیل رابطه باهم آیی واژگان در قرآن کریم(مطالعه موردی سوره بقره) (چکیده)
68 - تحلیل معناشناختی برخی از واژگان قرآن در فرآیند ترجمه (مطالعه موردی واژه‌های: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِید) (چکیده)
69 - ترجمه فارسی دو نمونه از معربات فارسی قرآن کریم (چکیده)
70 - پژوهشی پیرامون ابو عبدالرحمن سلمی و شخصیت رجالی وی (چکیده)
71 - رمز گشایی حدیث آموزش قرآن در آخرت (چکیده)
72 - اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن (چکیده)
73 - برنامه فلسفه برای کودکان با استفاده از داستان های متون دینی (چکیده)
74 - اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها (چکیده)
75 - نخستین اهتمام غرب مسیحی به قرآن شناسی (چکیده)
76 - تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری در قرآن(مطالعه موردی سوره فصلت) (چکیده)
77 - تبیین و بررسی گستره ظهور و دلالت آیه جواز چند همسری (چکیده)
78 - انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) (چکیده)
79 - اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان (چکیده)
80 - درآمدی بر فلسفه علوم قرآنى (چکیده)
81 - سرمایه سازمانی: رویکردی نوین در مدیریت اسلامی با تاکید بر تعالیم قرآن کریم (چکیده)
82 - استناد به آیات قرآن در تدریس شیمی (چکیده)
83 - شریعت در آینه ی مقالات شمس (چکیده)
84 - تحول معنایی واژه حکمت در حوزه های اسلامی (چکیده)
85 - ساختار و گستره معارف قرآنی (چکیده)
86 - لغزشهای مترجمان در مرجع ضمیر (چکیده)
87 - ارتباط عقل واعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات) (چکیده)
88 - نگاهی به تکرارهای واژگانی قرآن از منظر زبانشناسی نقشی-سازگانی و دشواری ترجمه این گونه عناصر (چکیده)
89 - بررسی دیدگاه مخالفان احادیث عرض در اهل سنت (چکیده)
90 - بررسی تطبیقی مبانی مشترک تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک (چکیده)
91 - بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه و قرآن و حدیث (چکیده)
92 - چگونگی تبیین علوم قرآنی بر اساس دیدگاه قرآن (چکیده)
93 - بحثی در دلالت مستندات قرآنی نسخ و مدلول آن‌ها (چکیده)
94 - حفظ قرآن و تاثیر آن بر مولفه های سلامت روان (چکیده)
95 - صور بلاغی اسلوب تاکید در آیات قرآن کریم (چکیده)
96 - التناص القرآنی فی شعر مظفر النواب (چکیده)
97 - سیاست مطلوب در قرآن بر اساس نظریه گفتمان (چکیده)
98 - جایگاه علم وعمل درقرآن وروایات (چکیده)
99 - علوم قرآنی در روایات رضوی (چکیده)
100 - تعامل صوفیه نخستین با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم (چکیده)
101 - عناصر و سازه های اسطوره ای مشترک در کتاب مقدس و قرآن (چکیده)
102 - اسرار و حکمت‌های نزول تدریجی از دیدگاه قرآن (چکیده)
103 - تاویل از دیدگاه قرآن (چکیده)
104 - قرائت و پژوهش های آماری در قرآن کریم (چکیده)
105 - پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن (چکیده)
106 - مأمون و محنه (چکیده)
107 - تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم (چکیده)
108 - بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر (چکیده)
109 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
110 - حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی (چکیده)
111 - نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان (چکیده)
112 - پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر (چکیده)
113 - سلیمان (چکیده)
114 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
115 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
116 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
117 - بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن (چکیده)
118 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
119 - باز کاوی مفهوم وکاربرد واژه زکات وصدقه درروایات (چکیده)
120 - تفسیر در ادب فارسی (چکیده)
121 - بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم (چکیده)
122 - کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن (چکیده)
123 - امر بین الأمرین در آیات قرآن و روایات (چکیده)
124 - مولوی و قرآن (تفسیر یا تأویل) (چکیده)
125 - شعر و قرآن کریم (چکیده)
126 - رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا... (چکیده)
127 - جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او (چکیده)
128 - جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار (چکیده)
129 - آیین تبلیغ در قرآن کریم و سیره رسول اکرم (ص) (چکیده)
130 - معرفی یک قرآن نفیس (چکیده)