بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تربیت


موارد یافت شده: 136

1 - بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی: معلمان تربیت بدنی مشهد) (چکیده)
2 - تحلیل رگرسیونی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایه اجتماعی در دبیران تربیت‌بدنی خراسان رضوی (چکیده)
3 - جایگاه مادر در تربیت فرزند در نظام حقوقی ایران (چکیده)
4 - مقایسۀ جایگاه احساسات و عواطف در تربیت اخلاقی در رویکرد دلمشغولی و آموزه های اخلاقی قران کریم (چکیده)
5 - دین و دنیا -تربیت معنوی و دنیای دینی- (چکیده)
6 - تربیت معنوی و دنیای دینی- دین و دنیا 2 (چکیده)
7 - عوامل موثر بر استفاده تربیتی مادران از شبکه های اجتماعی : مورد مطالعه مادران شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
8 - شناسایی و اولویت بندی پیامهای مرتبط با خویشتن‌داری جنسی دانش‌آموزان -براساس منابع و دیدگاههای دانش‌آموزان- (چکیده)
9 - بررسی عوامل واسطه‌ای در مسیر اثرگذاری تربیت اقتصادی فرزندان از طریق مادران (چکیده)
10 - تربیت اخلاقی کودکان در دوره سیادت از منظر اندیشمندان (چکیده)
11 - بررسی نقش عوامل فردی و فنآوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی (چکیده)
12 - بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
13 - بررسی وضعیت دلبستگی شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
14 - پاره حقیقت گویی در تحلیل گفتمان انتقادی تربیت جنسی نظام آموزشی ایران (چکیده)
15 - یادگیری مبتنی بر پروژه؛ رویکردی موثر در تربیت دینی (چکیده)
16 - ضرورت توجه به قطب سوم در تربیت دینی و آثار آن بر فضای تربیتی(مربیان، فراگیران و کلاس درس) (چکیده)
17 - سازواری یا ناسازواری تربیت و سیاست؛ خوانش انتقادی نظریه‌های فضیلت‌گرایی، قدرت‌گرایی و انتقادی (چکیده)
18 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
19 - تاملی بر اخلاق مراقبتی و تربیت اخلاقی مبتنی برآن در فضای مجازی (چکیده)
20 - نماز، روح پرورِ انسان ساز (چکیده)
21 - زیبایی شناسی و هنر از دیدگاه ماکسین گرین و اشارات تربیتی آن (چکیده)
22 - نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی (چکیده)
23 - تربیت شهروندی مبتنی بر مناسبات من تویی: درس هایی ازنظریه اخلاق - مراقبت (چکیده)
24 - تعیین نقش مدیریت دانش برسلامت سازمانی در ادراه کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر کرمانشاه (چکیده)
25 - روش تدریس معلمان تربیت بدنی به مثابه ی پیش بین انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان (چکیده)
26 - آموزش ارتباط مراقبتی به دانشجومعلمان (چکیده)
27 - تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا (چکیده)
28 - تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا)، با تاکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی (چکیده)
29 - ویژگی و نیازهای کودکان در هفت سال اول زندگی از منظر اسلام و دلالت های تربیتی آن (چکیده)
30 - تعلیم و تربیت غیرخطی در تربیت بدنی (چکیده)
31 - امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه‌های اسلام (آیات و روایات) (چکیده)
32 - مبانی فلسفی تربیت سیاسی از منظر جان لاک و امام خمینی(ره) (چکیده)
33 - تربیت شهروند سیاسی در راستای عدالت سیاسی از منظر علامه طباطبایی (چکیده)
34 - اصالت بخشی به ارزشیابی فرایند محور در تربیت دینی به جای اتکا بر نتیجه محوری بر اساس آموزه های اسلامی (چکیده)
35 - بررسی وضعیت درس تربیت بدنی دوره اول ابتدایی با استفاده از ماتریس swot (چکیده)
36 - نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید (چکیده)
37 - ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) (چکیده)
38 - جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم تربیت دینی (چکیده)
39 - ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی (چکیده)
40 - بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی (چکیده)
41 - تحلیل کیفی محتوای کتب مقطع متوسطه از منظر گفتمان سازی نظریه ولایت فقیه بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
42 - گفتمان سازی به مثابه رویکردی برای کاربرد اندیشه های کلان و بنیادین اسلامی در نظام تعلیم و تربیت (چکیده)
43 - مبانی تعلیم و تربیتِ تکلیف گرا (چکیده)
44 - بازنگری روش های تربیت جنسی در مراکزپیش از دبستان) با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
45 - عوامل و راهکارهای خود کنترلی و نقش آن در تربیت جنسیمبتنی بر آموزه های دینی (چکیده)
46 - آسیب شناسی روش های تربیت جنسی در برخی از مراکز پیش از دبستان با محوریت آموزه های دینی (چکیده)
47 - بررسی نگرش و کنش والدین به تربیت جنسی فرزندان (چکیده)
48 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
49 - نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا (چکیده)
50 - ضرورت کاوش در منبع قرآن و روایات به منظور کشف تمثیل های مناسب در کتاب های درسی (زمینه ای برای ایجاد نوآوری کتاب های درسی دین و زندگی) (چکیده)
51 - بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
52 - واکاوی تحول در نظریه‌های تربیت اسلامی بعد از انقلاب اسلامی (چکیده)
53 - تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسلامی: چگونگی تأثیر مبانی دینی در برنامه درسی تربیت اجتماعی (چکیده)
54 - تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در حوزه ورزش و تربیت بدنی (چکیده)
55 - بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی در استفاده از اینترنت و منابع الکترونیکی (چکیده)
56 - بایسته های تربیت جنسی از منظر صدرالمتالهین (چکیده)
57 - فلسفه برای کودکان: رویکردهای تربیت دینی به آموزش تفکر (چکیده)
58 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسایل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
59 - تعلیم و تربیت مبتنی بر فطرت (تربیت فطرت‌گرا) با تاکید بر دیدگاه آیت الله شاه‌آبادی: مدل‌سازی فطرت با هرم سه وجهی (چکیده)
60 - تأثیر نقش پدری بر تربیت دینی فرزندان در بین خانواده‌های شهر مشهد (چکیده)
61 - نقد شهید مطهری بر دیدگاه راسل در تربیت جنسی (چکیده)
62 - نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر (چکیده)
63 - موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه (چکیده)
64 - بهره گیری از هوش معنوی در زمینه تربیت دینی (فرصت ها و چالش ها) (چکیده)
65 - تحول در تربیت دینی؛ ضرورت آموزش و پرورش معاصر (چکیده)
66 - آیه (علیکم أنفسکم) و پیوند آن با دو مقولـه «خود سازی»و «دیگرسازی»( باتکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی) (چکیده)
67 - واکاوی برنامه درسی مغفول برای تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی (چکیده)
68 - نظریه اسناد و تربیت دینی: چالش ها و راهکارها (چکیده)
69 - کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی (چکیده)
70 - چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد) (چکیده)
71 - موانع تربیت زمینه ساز (چکیده)
72 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
73 - عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس (چکیده)
74 - ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (چکیده)
75 - حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها (چکیده)
76 - بررسی تاثیر واحد تربیت بدنی عمومی بر شاخص های ترکیب بدنی و عوامل منتخب آمادگی جسمانی در دانشجویان غیرفعال دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
77 - بررسی رابطه سلامت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های دولتی تهران (چکیده)
78 - پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم (چکیده)
79 - نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) (چکیده)
80 - تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی: نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
81 - بررسی و مقایسه نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی (چکیده)
82 - تربیت مبتنی بر فطرت(تربیت فطرت گرا) با تأکید بر دیدگاه آیت الله محمدعلی شاه آبادی (چکیده)
83 - مقایسه مفاهیم سعادت و فضیلت در دیدگاه ارسطو و علامه طباطبایی و دلالت های آن بر نقش مربیان در تربیت اخلاقی (چکیده)
84 - تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور (چکیده)
85 - اثرات منفی مال حرام بر تربیت فرزندان (چکیده)
86 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
87 - هوش هیجانی در معلولین جسمی ورزشکار وغیر ورزشکار (چکیده)
88 - ارتباط بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی در مدیران و معاونین تربیت بدنی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
89 - توصیف و تبیین الگوهای نظری تربیت اسلامی (چکیده)
90 - تحلیلی بر وضعیت موجود طراحی برنامه درسی تربیت اجتماعی دوره راهنمایی بر مبنای تحلیل محتوای کتاب‌های درسی و اسناد مرتبط برنامه درسی (چکیده)
91 - ارزیابی محتوای برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی مراکز تربیت معلم (چکیده)
92 - ارزیابی توانمندی مراکز تربیت معلم در پرورش معلمان با صلاحیت در حوزه تدریس (چکیده)
93 - بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران و ترکیه (چکیده)
94 - تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه های درسی تربیت معلم و مصادیق آن برای برنامه درسی نظام تربیت معلم ایران (چکیده)
95 - رویکردهای تحول در برنامه های درسی تربیت دینی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران: بررسی تحلیلی - نظری (چکیده)
96 - بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در دو کشور ایران و آلمان (چکیده)
97 - کاوشی در میزان توجه به موضوع برنامة درسی تربیت معلم در حوزة تخصصی برنامة درسی ایران (چکیده)
98 - تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنامه درسی تربیت معلم: بستری برای تحول در نظام آموزش و پرورش ایران (چکیده)
99 - بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی و جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
100 - رویکرد تربیت دینی با توجه به دو محور عقل محوری و ایمان محوری (چکیده)
101 - کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی (چکیده)
102 - ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی (چکیده)
103 - دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها (چکیده)
104 - بررسی سیر تحول تربیت دینی غیر رسمی در ایران معاصر (چکیده)
105 - نتایج عملکرد تربیتی گروههای غیر رسمی فعال در تربیت دینی (چکیده)
106 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
107 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
108 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
109 - بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل (چکیده)
110 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
111 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
112 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
113 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
114 - طراحی و تبیین مدل دانشگاهی انکوباتور تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر محوریت توسعه کارآفرینی در ورزش (چکیده)
115 - ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
116 - تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی (چکیده)
117 - تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی (چکیده)
118 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
119 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
120 - بررسی و مقایسه ابعاد پنج گانه جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
121 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
122 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
123 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
124 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران،اساتید و کارمندان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
125 - مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (چکیده)
126 - بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
127 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
128 - بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار (چکیده)
129 - تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار (چکیده)
130 - تحلیلی بر ابعاد و گستره آموزش غیر رسمی در تربیت شهروند دموکراتیک (چکیده)
131 - جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده در فقه و حقوق موضوعه (چکیده)
132 - بررسی ویژگی های پاسچرال داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (چکیده)
133 - بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی (چکیده)
134 - آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک (چکیده)
135 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران، کارمندان و استادان دانشگاه های تربیت بدنی کشور (چکیده)
136 - اصول تربیت شهروند دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)