بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: علوم اجتماعی


موارد یافت شده: 128

1 - دین و واگرایی اجتماعی (چکیده)
2 - شناسایی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت ها برای خلق ارزش اجتماعی در ایران: نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) (چکیده)
3 - بررسی احساس منزلت اجتماعی سالمندان: مقایسۀ سالمندان مقیم در مراکز نگهداری شهر مشهد با سالمندان غیرمقیم (چکیده)
4 - تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی ملی گرایی مصرفی در بین شهروندان شهر اصفهان (چکیده)
5 - بررسی ساختار ایدئولوژی انقلاب اسلامی در دهۀ اول انقلاب با تحلیل محتوای وصایای شهدای جنگ ایران و عراق (چکیده)
6 - واکاوی و تحلیل تعیین‌کننده‌های باروری؛فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
7 - مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالی (چکیده)
8 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
9 - فهم کودکان 3 تا 6 ساله شهر مشهد درباره زنانگی در دو عرصه خصوصی و عمومی (چکیده)
10 - بررسی رابطه توسعه تکنولوژیک با ابعاد توسعه اجتماعی (مطالعه تطبیقی استان های کشور) (چکیده)
11 - اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- (چکیده)
12 - سبک های تربیتی والدین و انگیزه نیاز به موفقیت (چکیده)
13 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
14 - تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
15 - عوامل پایداری جامعه در نهج‌البلاغه‌ (چکیده)
16 - بررسی رابطه دینداری با سلامت عمومی (مطالعه موردی ساکنان شهر مشهد) (چکیده)
17 - بهزیستی اجتماعی دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
18 - تبیین کنشهای ناسازگارانة مردان در خانوادههای ایران (چکیده)
19 - بررسی جامعه شناختی روزنامه نگاری زنان در عصر مشروطه (با تاکید بر روزنامه زبان زنان) (چکیده)
20 - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توان‌مندی روانی در زنان سرپرست خانوار شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران (چکیده)
21 - رابطۀ تحریک‌جویی و رفتار پرخطر رانندگی در مشهد (چکیده)
22 - تحلیل جرم شناختی خود-دگرکشی، با تاکید بر خود-دگرکشی انگیزشی (چکیده)
23 - بررسی نقش و تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در تقویت سرمایه اجتماعی (چکیده)
24 - پتانسیل کارآفرینی و برخی عوامل اجتماعی مرتبط با آن -مورد مطالعه: دانشگاه تبریز- (چکیده)
25 - نابرابری های اجتماعی در کتاب های درسی دورۀ مشروطه )مطالعۀ موردی: تعلیم الاطفال، کتاب علی، تأدیب الاطفال و تربیت نسوان( (چکیده)
26 - بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی فردی کارمندان بانک ها (مورد مطالعه: کارمندان بانک های دولتی شهر سنندج) (چکیده)
27 - ظهور دین داری گزینشی در میان دختران جوان شهر مشهد: ارایه یک نظریه زمینه ای (چکیده)
28 - بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر میزان کنترل در رسیدن به هدف در دانش آموزان دختر (چکیده)
29 - بررسی رابطه حمایت اجتماعی با هویت یابی (چکیده)
30 - تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سالمندان 60سال و بالاتر درمناطق شهری مشهد (چکیده)
31 - سرمایه اجتماعی و همزیستی اجتماعی (چکیده)
32 - نقش واسط معنویت سازمانی دررابطه بین رهبری اخلاق مداروخودکارآمدی کارکنان(موردمطالعه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
33 - گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
34 - گرایش های متفاوت نسبت به سایت های همسریابی (چکیده)
35 - بررسی تأثیر خانواده و دوستان در خشونت دانش آموزان (چکیده)
36 - در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) (چکیده)
37 - توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران (چکیده)
38 - بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کشور آمریکا (چکیده)
39 - بررسی شهر دوستدار کودک و احساس شادی کودکان در شهر مشهد (چکیده)
40 - پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد (چکیده)
41 - منشورهای شهری، بستر تحقق حق شهرنشینی (چکیده)
42 - جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی (چکیده)
43 - پدیده ی اجتماعی (چکیده)
44 - بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله (چکیده)
45 - عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
46 - بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهد (چکیده)
47 - بررسی نگرش مالکان بافت فرسوده منطقه ثامن مشهد نسبت به شیوه قیمت‌گذاری املاک و عوامل مؤثر بر آن در سال 88- 1389 (چکیده)
48 - منطق و کاربرد تحلیل همبستگی کانونی درپژوهش های اجتماعی (چکیده)
49 - کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) (چکیده)
50 - نقش حسد در جوامع بشری (چکیده)
51 - نقش حسد در برخی از حوادث تاریخی اسلام (چکیده)
52 - نقدی بر الگوهای رشد اقتصادی (چکیده)
53 - نظریه نقش اجتماعی (چکیده)
54 - نظریه نقش اجتماعی از نظر تالکوت پارسنز (چکیده)
55 - نابرابری قدرت مرد و زن در جامعه (چکیده)
56 - مسائل ارتقاء شغلی زنان شاغل (چکیده)
57 - مساله آزادی انسان (چکیده)
58 - کار و مزد (چکیده)
59 - قطب بندی های جدید فمینیستی درعصرجهانی شدن (چکیده)
60 - زن شاغل (چکیده)
61 - دو اندیشمند والا مقام نظریه نقش اجتماعی (چکیده)
62 - دغدغه جهانی شدن (چکیده)
63 - در شناخت گونه هایی از حسد (چکیده)
64 - دارندورف (چکیده)
65 - خصلت های ویژه کار خانه (چکیده)
66 - خانواده، کانون تضاد و سازش (چکیده)
67 - حق طبیعی مارکسیسم (چکیده)
68 - حسد کودکان (چکیده)
69 - جامعه شناسی صنعتی (چکیده)
70 - بررسی مالیات ها و سایر درآمدهای دولت (چکیده)
71 - بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان (چکیده)
72 - اندیشه های بزرگان مکتب تاریخی آلمان (چکیده)
73 - اروین گافمان (چکیده)
74 - راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم (چکیده)
75 - بررسی وضعیت و ابعاد سازندة هویت ملی (چکیده)
76 - عوامل موثر بر میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهر (چکیده)
77 - مدرنیته وجنبش های اجتماعی (چکیده)
78 - نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد (چکیده)
79 - بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علی (چکیده)
80 - مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان (چکیده)
81 - بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز (چکیده)
82 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
83 - رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
84 - مصرف نمایشی پوشاک وعوامل موثر برآن-مطالعه موردی دانش آموزان دبیرستانی شاهرود (چکیده)
85 - تاثیر کیفیت زندگی مالکان و ساکنان بافت های فرسوده بر تمایل آنان به مشارکت در بهسازی و نوسازی در شهر مشهد (چکیده)
86 - تبیین جامعه شناختی بازگشت به زندان با تاکید برنظریه برچسب (چکیده)
87 - بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی زنان روستایی؛ مطالعه موردی سه روستا از سه استان ایران (چکیده)
88 - تحلیل جامعه شناختی تحرک مسکونی درمشهد (چکیده)
89 - بررسی نقش تعدیل گری متغیر اهمیت مسؤولیت اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی؛ نمونه مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی شهر مشهد (چکیده)
90 - بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به عضویت در شرکت های هرمی در سال تحصیلی 87-88 (چکیده)
91 - عوامل اجتماعی موثر بر شدت اختلال هویت جنسی (چکیده)
92 - بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد در سال 1385-86 و عوامل موثر بر آن (چکیده)
93 - جهانی شدن و ایران (چکیده)
94 - سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین (چکیده)
95 - تحلیل تاریخی علل شکوفایی علوم طبیعی در ایران پس از اسلام (چکیده)
96 - انسان ، اسلحه و جنگ (چکیده)
97 - عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز (چکیده)
98 - تحلیل کنش های جمعی و تطبیق آن با مورد بافت فرسوده منطقه ثامن در مشهد (چکیده)
99 - تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر (چکیده)
100 - چهارچوب تحلیلی نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه ی انگلیسی بوف کور هدایت (چکیده)
101 - بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
102 - بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان (چکیده)
103 - بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آن (چکیده)
104 - سازمــان‌ها و هویــت ما (چکیده)
105 - تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال (چکیده)
106 - بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (چکیده)
107 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی؛ مورد مطالعه: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه زری (چکیده)
108 - رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 (چکیده)
109 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
110 - اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد (چکیده)
111 - در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ (چکیده)
112 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
113 - نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار (چکیده)
114 - سنجش گرایش دانش اموزان دبیرستانی شهر مشهد به درس عربی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
115 - بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و عوامل موثر بر آن (چکیده)
116 - دغدغه گفتگوی تمدنها در هزاره سوم میلادی (چکیده)
117 - بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن (چکیده)
118 - تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت (چکیده)
119 - بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
120 - بررسی علل و انگیزه‌های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت زناشویی در سال 85 (چکیده)
121 - سنجش میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 84-83 و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
122 - آسیب‌شناسی اجتماعی شهر و نقش سرمایه‌های اجتماعی و کالبدی شهروندان در کاهش آن (دیدگاهی جغرافیایی) (چکیده)
123 - نگرش جمعیت 18 تا 65 ساله ساکن شهر مشهدبه طلاق و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر بر آن (چکیده)
124 - تحلیل فرانظری رأی: ارایه یک مدل مفهومی (چکیده)
125 - تأملی مسأله گرا در نتایج سنجش مشروعیت سیاسی دولت در سه شهر تهران، مشهد ویزد (چکیده)
126 - مقدمه اي بر جامعه شناسي پير بورديو (چکیده)
127 - بررسی مسائل و مشکلات زنان و دختران 18 تا زیر 50 سالة شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
128 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت و شناسایی تنگناهای موجود (چکیده)