بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فرهنگ


موارد یافت شده: 152

1 - بررسی تحلیلیِ حوادث رخ‌داده در شرکت آب و فاضلاب مشهد (چکیده)
2 - بازتاب تک‌صدایی و خودگومندی جامعة ایرانی در رمان بوف کور (چکیده)
3 - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیم دانش با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه: مطالعه موردی (چکیده)
4 - معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی مرگ در زبان فارسی (چکیده)
5 - سنجش رابطه فرهنگ سیاسی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان (چکیده)
6 - جایگاه آموزش محیطزیستی در فرهنگ دانشگاه (چکیده)
7 - جایگاه منتورینگ در ارتقای فرهنگ دانشگاهی (چکیده)
8 - فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه (چکیده)
9 - La Cultulangue dans L'Assommoir d'Émile Zola (چکیده)
10 - بررسی نقش رهبری تحول آفرین و فرهنگ سازمانی دوسوتوان بر کارآفرینی سازمان و توسعه اقتصادی (چکیده)
11 - بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (چکیده)
12 - دختری درون قلعه است؛ قلعه دخترها و داستان‌هایشان (چکیده)
13 - دین دنیوی شده (چکیده)
14 - ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون (چکیده)
15 - بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر ابعاد ساختار سازمانی در سازمان راه و شهرسازی خراسان شمالی (چکیده)
16 - تعیین شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان آب منطقهای خراسان شمالی با استفاده از مدل دنیسون (چکیده)
17 - تحلیل آمیختة بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی (مطالعة موردی: سامانة دوچرخة عمومی شهر مشهد) (چکیده)
18 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
19 - شناسایی مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی جهادی با تکیه بر تجربه مدیران جهاد سازندگی (چکیده)
20 - واکاوی پیوند شبکه های اجتماعی با قصد مطالعه: پژوهشی بر مبنای نظریه فرهنگ مصرف کننده (چکیده)
21 - شبکه فرهنگ: دروازه ای به دنیای مجلات الکترونیکی (چکیده)
22 - نقش آموزش و فرهنگ­سازی در تاب ­آوری زیست­ محیطی: چرا و چگونه؟ (چکیده)
23 - عوامل گسترش هژمونی شیعه در عصر صفویه (چکیده)
24 - کاربست هنر به مثابه ی صلح پروری در دوران معاصر با تاکید بر معماری (چکیده)
25 - شهرها کانون بسط و گسترش تمدن ها (شهرنشینی و توسعه) (چکیده)
26 - مجموعه پنج جلدی فرهنگ - دانشنامه کارا (چکیده)
27 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای تحقق محله ی فرهنگی در راستای توسعه پایدار (راهبردهایی در خصوص محله ی چهارباغ) (چکیده)
28 - خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دورة ساسانیان (چکیده)
29 - نگاهی گذرا به سیر تحول کارکرد موسیقی در حیات دینی یهود (چکیده)
30 - بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی (چکیده)
31 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
32 - واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
33 - بررسی نقوش فرش پازیریک از منظر اسطوره شناسی (چکیده)
34 - باز آفرینی مبتنی بر فرهنگ در بستر رویداد پایتخت فرهنگی مشهد 2017 نمونه موردی: محله عیدگاه شهر مشهد (چکیده)
35 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
36 - بازآفرینی فرهنگ مبنا، رهیافتی برای معاصر سازی بافت‌های تاریخی‌شهر در مواجهه با برنامه ی پایتخت فرهنگی (چکیده)
37 - نفوذ فرهنگ غرب در ایران (چکیده)
38 - سیاست پژوهی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی (چکیده)
39 - تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی (چکیده)
40 - ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی (چکیده)
41 - بازیابی فرهنگ ایران باستان در دوره آل بویه: مشروعیت سیاسی حکومت (چکیده)
42 - شناخت مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی نیروی انسانی(مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد) (چکیده)
43 - گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران (چکیده)
44 - انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی) (چکیده)
45 - نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی (چکیده)
46 - نخستین گام ها در گردآوری وترجمه ادبیات عامه ایران: مورد پژوهی نمایش ها وداستان های عامیانه (چکیده)
47 - دستگرد و دسکره (چکیده)
48 - فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی : از نما تا نماد (چکیده)
49 - بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانی بررضایت شغلی و قصد ترک شغل کارکنان )مورد مطالعه: شهرداری منطقه سه مشهد( (چکیده)
50 - نقش فرهنگ در توسعه‌ی اقتصادی (چکیده)
51 - اولویت بندی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی درکمیته ملی المپیک ایران (چکیده)
52 - سنجش کارآفرینی درون سازمانی بخش صنعت با بکارگیری مدل استیونسون موردمطالعه:یک مجموعه تولیدی درشهرک صنعتی توس مشهد (چکیده)
53 - معرفی و بررسی کتاب فرهنگ لغات مخفف (چکیده)
54 - گندم در معارف دینی (چکیده)
55 - بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمه - سفرنامه یک سال در میان ایرانیان (چکیده)
56 - مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران (چکیده)
57 - قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی (چکیده)
58 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
59 - بررسی تأثیر فرهنگ مبتنی بر دانش بر اشتراک دانش با تعدیلگری نقش گرایش به اعتماد (چکیده)
60 - ارائه مدل مفهومی رابطه فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش به واسطه اعتماد و تعهد سازمانی (چکیده)
61 - رابطه فرهنگ و نوآوری سازمانی بواسطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی (چکیده)
62 - تاثیر فاصله فرهنگ ملی بر عملکرد سرمایه گذاری مشترک بین المللی (چکیده)
63 - بررسی اثرساختار مالکیت برعملکرد شرکت ¬با توجه به نقش میانجی¬گری فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی (مطالعه موردی: مجموعه شرکت¬های معدنی خراسان رضوی) (چکیده)
64 - الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی (چکیده)
65 - فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد (ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری، استقلال طلبی) (چکیده)
66 - نقش فرهنگ در تحول سازمانی (چکیده)
67 - جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی (چکیده)
68 - نقش آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ عمومی (چکیده)
69 - نام گذاری در سیره رسول خدا (ص) و نقش آن در فرهنگ سازی و هویت بخشی (چکیده)
70 - حکما و عرفا در" فرهنگ خراسان" (چکیده)
71 - بررسی وضعیت فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و تعیین رابطه ی آن با هویت سازمانی کارکنان (چکیده)
72 - سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان (چکیده)
73 - راهکارهای آموزش فرهنگ : رابطه فرهنگ، زبان‌آموزی و میزان علاقه‌مندی به فراگیری فرهنگ زبان مقصد در فارسی‌آموزان عرب‌زبان (چکیده)
74 - مطالعه تطبیقی فرهنگ اقوام کرد، ترکمن و فارس در خراسان شمالی (چکیده)
75 - کثرت گرایی فرهنگ دینی در نگاه ویتگنشتاین و گادامر (چکیده)
76 - فرهنگ سیاسی نخبگان زمانه برآمدن و برافتادن پهلوی اول (چکیده)
77 - نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت (چکیده)
78 - نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران (چکیده)
79 - تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان (چکیده)
80 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
81 - بررسی تاثیر ابزارهای کنترل بودجه و ارزیابی عملکرد بر تقویت فرهنگ سازمانی (چکیده)
82 - تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات (چکیده)
83 - بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان (چکیده)
84 - تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی (چکیده)
85 - ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان) (چکیده)
86 - نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی (چکیده)
87 - بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران (چکیده)
88 - آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) (چکیده)
89 - بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان (چکیده)
90 - روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی (چکیده)
91 - نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) (چکیده)
92 - امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی (چکیده)
93 - شناسایی عوامل مرتبط با جهانی شدن فرهنگ در بین دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز (چکیده)
94 - بررسی رفتار اخلاقی مودیان بزرگ مالیاتی از دیدگاه اخلاقی پست مدرن (چکیده)
95 - بررسی رابطه بین فرهنگ بازاریابی و اثربخشی بازاریابی در مجموعه های آبی شهر مشهد (چکیده)
96 - نقش فشارهای نهادی و فرهنگی در بهره برداری از مدیریت دانش (چکیده)
97 - بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). (چکیده)
98 - امکان سنجی در همسایه پذیری/ همسایه گریزی ایران (چکیده)
99 - درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336) (چکیده)
100 - اثر عناصر فرهنگ دینی بر زندان نامه ها (چکیده)
101 - حاکمیت سنت دیسیپلین محوری بر جهت گیری‌های برنامه درسی تربیت هنری معلمان هنر دوره راهنمایی تحصیلی: چالش‌ها و آسیب ها (چکیده)
102 - معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان (چکیده)
103 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
104 - نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی (چکیده)
105 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون (چکیده)
106 - تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) (چکیده)
107 - تحولی در اخلاق تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
108 - دیدگاه‌ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری (چکیده)
109 - شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران (چکیده)
110 - فرهنگ کار جمعی، تضاد دولت ملت و منازعه برزیستن در جامعه ایرانی (چکیده)
111 - امام حسین (ع) و حماسه عاشورا در فرهنگ رضوی (چکیده)
112 - تبیین مدل تعاملی رویکرد استراتژیک، فرهنگ سازمانی و محیط )مورد مطالعه: سازمانهای صنعتی کوچک و متوسط شهرک صنعتی طوس استان خراسان رضوی( (چکیده)
113 - سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی (چکیده)
114 - تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى (چکیده)
115 - نقش استراتژی توسعه فرهنگ دینی در ایجاد امنیت پایدار در مناطق تلفیقی (چکیده)
116 - ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی موانع سازمانیِ اجرای استراتژی و سلامت سازمانی در بستر فرهنگ سازمان (چکیده)
117 - بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه دانشکاران آموزشی و سازمانی (چکیده)
118 - بازخوانی رابطه قدرت در ایران: دولت ضعیف و جامعه قوی (چکیده)
119 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
120 - گفتمان فرهنگی ایران در خاور میانه (چکیده)
121 - کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد (چکیده)
122 - بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و انگیزه کارکنان جهت بکارگیری نوآوری شغلی (چکیده)
123 - بررسی وضعیت فرهنگ پژوهش کشور از دیدگاه پژوهش‌گران دانشگاهی (چکیده)
124 - مقتضیات عدالت در جوامع چند فرهنگی (چکیده)
125 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
126 - بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه های فرهنگ سازمانی مدرسه (چکیده)
127 - تاثیر فرهنگ بر تجارت الکترونیک (چکیده)
128 - بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون (چکیده)
129 - اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاستهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد (چکیده)
130 - نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه دهخدا (چکیده)
131 - مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور (چکیده)
132 - بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (چکیده)
133 - بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی (چکیده)
134 - بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (چکیده)
135 - حنیف (چکیده)
136 - شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز (چکیده)
137 - تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی (چکیده)
138 - فولکلور و سبک هندی (فولکلور در شعر صائب تبریزی) (چکیده)
139 - امام سجاد (ع) فرهنگ ساز عاشورا (چکیده)
140 - شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (چکیده)
141 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
142 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
143 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
144 - دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسی (چکیده)
145 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
146 - تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد (چکیده)
147 - شوراهای روستایی در بوته ی خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه شهرستان سبزوار (چکیده)
148 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
149 - نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از نظر کتابداران مرجع کتابخانه ها (چکیده)
150 - جایگاه بازار عُکاظ و کارکرد آن در زندگی اجتماعی عرب قبل از اسلام (چکیده)
151 - مسكن طوايف تركمن، تحليل كاركردي يك تحول تكنيكي و اجتماعي (چکیده)
152 - Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach-Developing Inspiring Leaders in an Oriental Culture: A Narrative Approach (چکیده)