بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: عامل


موارد یافت شده: 199

1 - ویژگیهای روانسنجی مقیاس نیاز به تعلق بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ (چکیده)
2 - عوامل مؤثر بر نوع قرارداد فروش محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبد کاووس (چکیده)
3 - کاربست مدل سازی مبتنی بر عامل به منظور شبیه سازی اثر سناریوهای قیمتی و انشعاب رایگان بر تقاضای آب (چکیده)
4 - اثر گزارشات تحلیلی سامانه تدان بر کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
5 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
6 - استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار (چکیده)
7 - تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
8 - مقیاس تعلق به دانشگاه: ویژگی‌های روان‌سنجی و تحلیل وضعیت موجود در بافت آموزش عالی (چکیده)
9 - تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان زن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضله اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت های نزاد ویستار (چکیده)
10 - سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی (چکیده)
11 - نگاهی دیگر به مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه (چکیده)
12 - بررسی و تحلیل چالش‌های پیش روی تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی شهرستان رودبار جنوب (چکیده)
13 - روایی سازه و شاخص‌های سوال-پاسخ مقیاس رضایت از وضعیت رابطه (ReSta) (چکیده)
14 - ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از مجرد بودن (چکیده)
15 - شناسایی مولفه های پیش برنده بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران (مطالعه موردی: دهستان بقمچ شهرستان چناران) (چکیده)
16 - اعتبارسنجی معیارنمره‌دهی مهارت صحبت ‌کردن در آزمون جامع زبان فارسی فردوسی (چکیده)
17 - شبیه سازی مشروعیت سیاسی در اعتراض جمعی اقتصادپایه با رویکرد مدلسازی عامل محور (چکیده)
18 - نقش 5 عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی هیجانات پیشرفت دانشجویان (چکیده)
19 - روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق پذیری (چکیده)
20 - نقش واسطه ای کنجکاوی معرفت شناختی در رابطه بین باورهای معرفت شناختی و درگیری عاملی دانشجویان (چکیده)
21 - عاملیت و ساختار در اندیشه میشل فوکو (چکیده)
22 - بررسی اعتبار و ساختار عاملی نسخه فارسی سیاهه خودشیفتگی آسیب شناختی (چکیده)
23 - واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل (چکیده)
24 - بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایران (چکیده)
25 - Evaluating the Impacts of Balance of Payments Variables Shock on Selected Macroeconomic Variables Using FAVAR (چکیده)
26 - ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس سطح حالتِ سرزندگی ذهنی بر اساس نظریه کلاسیک آزمون و سوال-پاسخ (چکیده)
27 - تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران) (چکیده)
28 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
29 - سازندگان فن‌سالار و خلق ارزش: کشاکش منفعت‌جویی و اعتباریابی؛ مطالعه موردی عاملان اجتماعی بازار مسکن در مشهد (چکیده)
30 - تحلیل رابطه عاملیت کنشگر-ساختار با عادت واره بوردیو در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان (چکیده)
31 - بررسی و آسیب شناسی فعالیت موسسات خیریه و تعیین عوامل موثر بر بهبود عملکرد آنان (چکیده)
32 - سنتز چسب حساس به فشار با مورفولوژی هسته-پوسته، تاثیر عامل ایجاد کننده اتصالات عرضی چند عاملی (TMPTA) (چکیده)
33 - عملکرد زنان به عنوان عامل جبران کننده در اقتصاد خانوار، تحلیل کیفی روایت‎های زنان متأهل در شهر مشهد مبتنی بر نظریه‌ی زمینه‎ای (چکیده)
34 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
35 - بررسی عامل دار کردن الکتروشیمیایی گرافن در بازه ای گسترده از توان ورودی به سل (چکیده)
36 - سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی (چکیده)
37 - بررسی اثر اصلاح سطح الیاف شیشه به کمک سیلان (چکیده)
38 - ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان (چکیده)
39 - اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور (چکیده)
40 - بررسی و تحلیل اثرات ایجاد اقامتگاه‌های بوم گردی بر توسعه سکونتگاه¬های روستایی (مطالعه موردی: روستای رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
41 - جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب (چکیده)
42 - اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن (چکیده)
43 - تأثیر الزامات پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای درمانی (چکیده)
44 - نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دار (چکیده)
45 - اعتباریابی و پایایی سنجی مقیاس وجودی (چکیده)
46 - ارزیابی عملکرد مدیران شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
47 - تحلیل فضایی مزیت نسبی اشتغال در گروههای عمده شغلی استان های کشور (چکیده)
48 - بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه سلامت جسمی (چکیده)
49 - مدیریت سیستمی دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای برای زبان‌های موازی مبتنی بر زمانبند ربایش کار (چکیده)
50 - تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب سه گونه ی زراعی لوبیا-Phaseolus vulgaris L.-،کنجد -Sesamum indicum L.-و ذرت -Zea mays L.-در پاسخ به کاربرد اسیدهیومیک و کم‌آبیاری (چکیده)
51 - شبیهسازی روند رشد و توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا و تلفیق آن با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور (چکیده)
52 - ارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
53 - بررسی نقش تعدیل گری ویژگی های شخصیتی بر رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (چکیده)
54 - Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) in Persian speaking population: Adaption, Factor Structure and Psychometric Properties (چکیده)
55 - تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان جهرم) (چکیده)
56 - شکل‌‌گیری اجتماع ملی (ملت) و دیالکتیکِ عاملیت و ساختار؛ به‌سوی یک نظریه جامعه شناختی در باب تغییرات اجتماعی کلان (چکیده)
57 - رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد (چکیده)
58 - اعتباریابی و پایایی سنجی پرسشنامه درجه‌ بندی رفتاری کنش وری اجرایی پیش‌ دبستان - فرم والدین (چکیده)
59 - ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامه شایستگی‌های مربیان ورزشی (چکیده)
60 - عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) (چکیده)
61 - روشی جدید برای افزایش عامل دار شدن الکتروشیمیایی گرافن با استفاده از فعال کننده سطحی (چکیده)
62 - مدیریت پویای دمای پردازنده‌های چندهسته‌ای در سطح سیستم‌عامل برای زمانبند ربایش کار زبان‌های موازی (چکیده)
63 - تاثیر نانولوله های عامل دار شده ی غیر کوالانسی بر خنک کاری روغن ترانسفورماتور های الکتریک (چکیده)
64 - عامل دار کردن نانولوله های کربنی با استئاریک اسید و تاثیر ضریب هدایت حرارتی آن بر عملکرد روغن ترانسفورماتور در بهبود انتقال نیرو (چکیده)
65 - جمع آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی گونه های آلیوم (Allium L. ) بومی خراسان (چکیده)
66 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
67 - تعیین موثرترین ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک بر گسترش سطح مقطع آبکندها در استان اردبیل (چکیده)
68 - مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی (چکیده)
69 - کاربرد های مدل سازی عامل محور در جمعیت شناسی (رهیافتی نوین در علم جمعیت شناسی) (چکیده)
70 - تعیین عوامل موثر بر اشتغال در ایران با تاکید بر زیر ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (1393-1358) (چکیده)
71 - تحلیل علل جمعیت پذیری روستاهای حریم مادرشهرها با استفاده از تحلیل عاملی(مطالعه موردی:قلعه خیابان مشهد) (چکیده)
72 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوسیال بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی (چکیده)
73 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی نوسانی (چکیده)
74 - پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
75 - تحلیل ملاحظات دفاعی - امنیتی در مراکز حیاتی، حساس و مهم شهر نیشابور (با تأکید بر تهدیدهای نظامی – تروریستی) (چکیده)
76 - نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی (چکیده)
77 - ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدی (چکیده)
78 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
79 - شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی) (چکیده)
80 - تحلیل فضایی مزیت نسبی گروه‌های عمده شغلی جمعیت روستایی کشور (چکیده)
81 - بررسی تاثیر تغییرات میزان عامل کاهنده بر سایز نانو ذرات سوپرپارامغناطیس اکسید آهن تولیدی با استفاده از متد کاهشی-رسوبی و به وسیله یک نمک آهن (چکیده)
82 - واکاوی فرصت ها و چالش های فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاه‌های روستایی پایدار (مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
83 - مقایسه تاثیر یک دوره برنامه کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمی و هرمی واژگون بر برخی هورمون¬های آنابولیک و قدرت بیشینه مردان غیرورزشکار (چکیده)
84 - مدل سازی عامل محور (چکیده)
85 - آزمون های آزمایشگاهی به عنوان منبعی مهم برای دانش در علوم اجتماعی (چکیده)
86 - نقش پدافند غیر عامل در مکان‌یابی مطلوب کاربری‌ها مطالعه موردی : کاربری مراکز تجاری و خرید در خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
87 - بررسی تاثیر نحوه عامل دار کردن بر هدایت الکتریکی نانو ذرات پلی آنیلین (چکیده)
88 - بررسی و مقایسه پارامترهای امنیتی مربوط به سکوهای عامل سیار (چکیده)
89 - ارائه روشی جدید مبتنی بر عاملهای سیار به وسیله اعتماد برای تشخیص و جلوگیری از حمله سینکحول در شبکههای حسگر بیسیم (چکیده)
90 - ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (چکیده)
91 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
92 - تحلیل عوامل موثر در شکل دهی تصویر برند ورزشکاران حرفه ای (چکیده)
93 - ارزیابی میزان تاثیرگذاری دانش بومی در پایداری توسعه کشاورزی (منطقه مورد مطالعه: روستاهای دهستان گوگ تپه شهرستان بیله سوار) (چکیده)
94 - رقابت پذیری در عصر جدید؛بررسی تطبیقی مدل ها ی الماس (چکیده)
95 - نقش نظریه های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
96 - تحلیل چالش های توسعه گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی(مورد مطالعه: شهرستان بینالود) (چکیده)
97 - کاربرد تکنیک های شبیه سازی در علوم اجتماعی (یک بررسی انتقادی) (چکیده)
98 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
99 - بخش بندی بازارهای تجاری_ گردشگری شهر مشهد (چکیده)
100 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
101 - مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE (چکیده)
102 - اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) (چکیده)
103 - مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی (چکیده)
104 - شناسایی و کمی‌سازی اثرات علت و معلولی در رابطه‌ی همزیستی قارچ میکوریز آربوسکولار و ذرت با استفاده از رهیافت مدل‌سازی معادلات ساختاری (چکیده)
105 - بررسی پتانسیل افزودن نانو ذرات تیتانیا بر عملکرد حرارتی پوششهای متورم شونده ضد حریق برای صنایع نفت و گاز (چکیده)
106 - تأثیر عوامل فرهنگ مالیاتی بر تمکین مالیاتی در بین مؤدیان امور مالیاتی (چکیده)
107 - بررسی کار به عنوان عامل سازنده انسان (چکیده)
108 - واکاوی فرصتها ی فراروی ایجاد دهکده شهری در راستای تحقق سکونتگاههای روستایی پایدار(مطالعه موردی: روستای جاغرق از توابع شهرستان بینالود) (چکیده)
109 - تاثیر مشارکت بر نوآوری در شهر تهران: مطالعه پارک علمی‌ و فناوری پردیس (چکیده)
110 - بررسی میزان اثرگذاری پارامترهای مختلف ساخت بر عملکرد غشاهای ترکیبی فیلم نازک (چکیده)
111 - شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی (چکیده)
112 - نانو ذرات مغناطیسی: بخش دوم: حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد (چکیده)
113 - اصول پذافنذ غیرعامل در معماری و شهرسازی (چکیده)
114 - تعیین سهم عوامل موثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) (چکیده)
115 - حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی (چکیده)
116 - بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن (چکیده)
117 - استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان (چکیده)
118 - مدل سازی مطلوبیت زیستگاه مرال Cervus elaphus maral به روش تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی (ENFA) در منطقه حفاظت شده جهان نما (چکیده)
119 - بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی، نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (چکیده)
120 - تاثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری به سازه های فولادی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
121 - بررسی نقش تعاونی های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان (مطالعه موردی چغندرکاران استان فارس) (چکیده)
122 - ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش (چکیده)
123 - نقش باورهای امید و خوش‌بینی در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد (چکیده)
124 - بررسی عاملدار کردن نانولوله های کربنی در محیط الکتروشیمیایی (چکیده)
125 - پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) (چکیده)
126 - بررسی الگوهای همدید مؤثر بر آلودگی هوا در کلان شهر مشهد (چکیده)
127 - اثر گروه های آمینی و کربوکسیل بر رسانایی الکتریکی کامپوزیت پلیمری نانولوله کربنی/ اپوکسی رزین (چکیده)
128 - مقیاس سازی و بررسی تغییرات مکانی ویژگی های نفوذ آب به خاک در مقیاس حوضه آبریز مرغملک شهرکرد (چکیده)
129 - عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 1391) (چکیده)
130 - شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد (چکیده)
131 - ارزیابی پارامترهای کیفیت آب رودخانه اترک با استفاده از روش تجزیه عاملی (چکیده)
132 - تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام (چکیده)
133 - بررسی و تحلیل جایگاه جنگ نرم در پدافند غیر عامل با تاکید بر تهدیدات اجتماعی و فرهنگی (چکیده)
134 - کنترل ازدحام مبتنی بر عامل متحرک با تشخیص زود هنگام در شبکه های خوشه بندی شده (چکیده)
135 - پیش بینی پذیرش دستگاه خاکورز مرکب بین گندم کاران استان خراسان رضوی (چکیده)
136 - اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (چکیده)
137 - تحلیل کارکرد بازارچه های مرزی از منظر پدافند غیر عامل نمونه موردی بازارچه مرزی ماهیرود سربیشه (چکیده)
138 - شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی (چکیده)
139 - گونه شناسی تجانس نقش عاملیت/خادمیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و تأثیر آن بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شرکت های صنایع غذایی (چکیده)
140 - مزایا و الزامات دولت محلی و جایگاه آن در پدافند غیر عامل (چکیده)
141 - اثر مقادیر مختلف عامل اتصال دهنده سطحی(3-MPS)بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی حاوی ذرات تقویت کننده سرامیکی (چکیده)
142 - تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران (چکیده)
143 - تبیین استراتژی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
144 - ساماندهی و بکارگیری ساکنین مرزی در مدیریت مرزها با رویکرد پدافند غیر عامل (چکیده)
145 - مطالعة تطبیقی الگوهای زمانی تشکیل اجتماع ملی (ملت) و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای در حال توسعه، مبتنی بر منطق فازی (چکیده)
146 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
147 - تحلیل پیوندهای وب سایتهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران با استفاده از روش وب سنجی (چکیده)
148 - رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه (چکیده)
149 - چارچوب توزیع شده برای استخراج قوانین فازی از داده ها (چکیده)
150 - تأثیر محیط فیزیکی بیمارستان بر تصویر ذهنی آن: دیدگاه مشتریان (چکیده)
151 - مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل در شریان حیاتی کشور(رودخانه ها) (چکیده)
152 - تحلیل نابرابریهای فضایی در استان خراسان رضویی (چکیده)
153 - شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس های عامل موزاییک خاکزاد غلات در برخی از استان های ایران (چکیده)
154 - معرفی قارچهای عامل پوسیدگی بنه ی زعفران برای اولین بار در دنیا از ایران (چکیده)
155 - بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان (چکیده)
156 - نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی (چکیده)
157 - معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی زبان علوم پزشکی (ویژه نامه علم سنجی) (چکیده)
158 - روشهای نوین تعیین مشخصات نانولوله های کربنی (چکیده)
159 - رویت پذیری، تاثیر وبی، همکاری میان وب سایت های مدارس کتابداری و اطلاع رسانی در آمریکا (چکیده)
160 - ساخت نانوذرات Bi2Te3 به روش هیدروترمال و لایه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خلا (PVD) و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن (چکیده)
161 - کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی (چکیده)
162 - رواسازی و آزمون ساختار عاملی پرسش‌نامه کیفیت کلاس درس در دانش آموزان (چکیده)
163 - ارزیابی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان سبزوار با تلفیق روش‌های تحلیل عاملی و تاکسونومی (چکیده)
164 - تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییرفرم صفحه فلزی تحت بار انفجار زیر آب (چکیده)
165 - تعریف یک تابع مطلوبیت خطی به منظور مدل سازی عامل محور قیمت دهی شرکت های نیروگاهی (چکیده)
166 - تجزیه و تحلیل مدل پرداخت به برندگان مناقصات همزمان بازار انرژی و رزرو چرخشی بر پایه سیستم چندعاملی (چکیده)
167 - مدیریت ایمنی تاسیسات و منابع آب با ملاحظات پدافند غیر عامل (چکیده)
168 - توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی (چکیده)
169 - بررسی رابطه تجارت خارجی و بهره وری عامل های تولید در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
170 - مدیریت ریسک شرکت های نیروگاهی در قیمت دهی مبتنی بر تابع مطلوبیت Q-learning به کمک الگوریتم (چکیده)
171 - مدیریت بهینه در مهندسی رودخانه با رویکرد تمهیدات پدافند غیر عامل (چکیده)
172 - افزودن عوامل اتیلن دی آمین ‌دار به نانولوله‌های کربنی به کمک مایکروویو (چکیده)
173 - بررسی شرایط بهینه در عامل دار کردن نانولوله های کربنی به روش مایکروویو (چکیده)
174 - یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلو (چکیده)
175 - بررسی عوامل قارچی مولد بیماری غربالی درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی (چکیده)
176 - تفسیر نتایج آنالیز فاکتوری داده های ژئوشیمیایی رسوبات رودخانه ای با کمک دادههای زمین شناسی، آلتراسیون و کانه زایی در منطقه کوه شاه، بیرجند، خراسان جنوبی (چکیده)
177 - بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (چکیده)
178 - مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر (چکیده)
179 - ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
180 - بررسی میزان تعدی پذیری افعالی در زبان فارسی (چکیده)
181 - تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان (چکیده)
182 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
183 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
184 - جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال (چکیده)
185 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
186 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
187 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
188 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
189 - برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر (چکیده)
190 - معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته (چکیده)
191 - تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان (چکیده)
192 - کنترل سیگنالهای ترافیک بر اساس تکنیکهای محاسبات نرم (چکیده)
193 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
194 - نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها (چکیده)
195 - انگشت نگاری DNA جدایه های Fusarium solani عامل پژمردگی و پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده ازنشانگرهای ملکولی مبتنی بر pcr (چکیده)
196 - چگونگي طراحي و اجراي هزينه يابي بر مبناي فعاليت (چکیده)
197 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
198 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)
199 - The impact of spatial and modal distractors on pedestrian skill of children and adults (تاثیر عوامل مزاحم فضائی و ابعادی بر مهارت های عبور از خیابان کودکان و بزرگسالان) (چکیده)