بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اسلامی


موارد یافت شده: 339

1 - نقش عوامل طبیعی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان (چکیده)
2 - Microwave-Assisted Solution Combustion Synthesis of Spinel-Type Mixed Oxides for Esterification Reaction (چکیده)
3 - آسیب شناسی مشارکت مردمی در توسعه منابع آب شرب دام مراتع یزد مبتنی بر تکنیک دلفی (چکیده)
4 - سنتز کاتالیست های گرانولی نانو ساختار γ-Al2O3 سولفاته و بررسی فعالیت آن در واکنش استری (چکیده)
5 - بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری (چکیده)
6 - فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
7 - الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون (چکیده)
8 - پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران (چکیده)
9 - آسیب شناسی تکنیک¬های ارتباط سازمان¬های امنیتی با مردم (چکیده)
10 - 3D mesoporous nitrogen-doped reduced graphene oxide as an efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline fuel cells: Role of p and lone pair electrons (چکیده)
11 - Mathematical modeling of two-chamber batchmicrobial fuel cell with pure culture of Shewanella (چکیده)
12 - Optimization of the activity of KOH/calcium aluminate nanocatalyst for biodiesel production using response surface methodology (چکیده)
13 - Acceleration in a nonplanar time-dependent billiard (چکیده)
14 - تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی (چکیده)
15 - Predictive Control of Gas Injection in Natural Gas Transport Networks (چکیده)
16 - بررسی معادلات DGLAP با تصحیحات QEDدر تقریب NLO (چکیده)
17 - A study on the structure and catalytic performance of ZnxCu1-xAl2O4 catalysts synthesized by the solution combustion method for the esterification reaction (چکیده)
18 - الزامات آموزش دانش سیاست در ‌ایران عصر اطلاعات (تکنولوژی زیربنای شکلی و محتوایی آموزش علم سیاست) (چکیده)
19 - پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه (چکیده)
20 - Preparation of titanium dioxide nanoparticles supported on hexagonal mesoporous silicate (HMS) modified by oak gall tannin and its photocatalytic performance in degradation of azo dye (چکیده)
21 - Modeling and Simulation of Claus Unit Reaction Furnace (چکیده)
22 - تأثیر کاهش نوفه در تحلیل پویایی غیرخطی سری‌ زمانی دمای حداکثر روزانه در ایستگاه کرمان (چکیده)
23 - اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
24 - بررسی افزایش ظرفیت واحد تقطیر میعانات گازی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد با تغییر سینیهای برج تقطیر (چکیده)
25 - بررسی نمو انرژی در بیلیارد غیر تخت وابسته به زمان (چکیده)
26 - حل تحلیلی معادلات DGLAP،جفت شده QCD⊗QED با استفاده از تبدیلات لاپلاس (چکیده)
27 - سنتز نانو کاتالیست سیلیکا-تیتانیا به روش سل-ژل و ارزیابی بارگذاری گروه‌های سولفات بر فعالیت کاتالیست در واکنش استری (چکیده)
28 - مولفه های اندیشه ایرانشهری در ارگ بم (چکیده)
29 - غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسلام (چکیده)
30 - نقد سبک زندگی رایج در غرب از دیدگاه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری (چکیده)
31 - در جستجوی پیامهای مؤثر بر خویشتنداری جنسی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه (چکیده)
32 - بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تربیت جنسی و مسائل اساسی مرتبط با آن (چکیده)
33 - نگاهی به برنامه درسی تربیت جنسی در نظام تعلیم و تربیت با تاکید بر دو عنصر هدف و محتوا (چکیده)
34 - بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی (چکیده)
35 - اثر ترکیبی آنزیم های آمیلاز و لیپاز بر بهبود خصوصیات کیفی، رئولوژی و حسی نان بربری نیم پز منجمد (چکیده)
36 - بررسی تاثیر صمغ گوار و آنزیم لیپاز بر ویژگی های رئولوژیکی و کیفت پخت کامل نان بربری نیم پز و منجمد (چکیده)
37 - Potential application of nitrogen-doped graphene nanosheets as an efficient cathode electrocatalyst in alkaline PDMFC (چکیده)
38 - Effect of caustic treatment of reduced graphene oxide on its structure and performance toward ORR (چکیده)
39 - Production of biodiesel from microalgae grown in wastewater by heterogeneous base catalysts (چکیده)
40 - Production of biodiesel from oleic acid using sulfated alumina as a heterogeneous acid catalyst (چکیده)
41 - Neural network and neuro-fuzzy modeling to investigate the power density and Columbic efficiency of microbial fuel cell (چکیده)
42 - A 1-V 690 µW 8-bit 200 MS/s Flash-SAR ADC with Pipelined Operation of Flash and SAR ADCs in 0.13µm CMOS (چکیده)
43 - دولت مشروطه و حکومت مندی مکانیکی (چکیده)
44 - تکنیک های کنستیتوشن در سیستم ممالک محروسه (چکیده)
45 - افزایش کارایی بسترهای مبادله کننده یونی در تولید آب بدون یون با شناسایی و رفع گرفتگی مواد آلی و ترکیبات آهن (چکیده)
46 - بررسی تولید آب بدون یون به کمک اسمز معکوس (چکیده)
47 - رابطه بین هوش هیجانی و به‌کارگیری مؤلفه‌های تدریس اثر بخش استادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران (چکیده)
48 - نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران (چکیده)
49 - Optimal operation of a divided-wall column with local operating condition changes (چکیده)
50 - در جستجوی پیام های جنسی مؤثر بر خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (چکیده)
51 - امکان های تکنولوژی اطلاعات در عرصه سیاست (چکیده)
52 - پدیدارشناسی تکنیک های امام علی (ع) برای صلح (چکیده)
53 - بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مولفه های آن با عملکرد شغلی اداره کل ورزش و جوانان (چکیده)
54 - Electrochemical and quantum chemical study of Thiazolo-pyrimidine derivatives as corrosion inhibitors on mild steel in 1 M H2SO4 (چکیده)
55 - بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه (چکیده)
56 - ارزیابی هیستوپاتولوژیکی و ماکروسکوپی اثر عصاره اسطوخودوس برروی التیام زخم در مدل حیوانی خرگوش (چکیده)
57 - چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک (چکیده)
58 - Oxygen Reduction Reaction Activity Improvement in Cu/PtPd Nanocatalyst Based on Core-Shell Structured through Electrochemical Synthesis on Porous Gas Diffusion Electrodes in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells (چکیده)
59 - الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه (چکیده)
60 - Synthesis of oak gall tannin-immobilized hexagonal mesoporous silicate (OGT-HMS) as a new super adsorbent for the removal of anionic dye from aqueous solution (چکیده)
61 - Prediction of solid volume fraction and mean density distribution isograms in slurry flow in a pipe, using ASM model (چکیده)
62 - Effects of Wind Speed Forecasting Error on Control Performance Standard Index (چکیده)
63 - Synthesis of novel nano-catalyst of doped CaZrO3 with titania by sol-gel method and assessment of its activity in esterification reaction (چکیده)
64 - مدلسازی و شبیه سازی کوره واکنش واحد بازیافت گوگرد (چکیده)
65 - شبیه سازی کوره واحد بازیافت گوگرد به روش راکتور گیبس اصلاح شده (چکیده)
66 - Numerical simulation of Lithium-Titanium gas-solid fluidized beds with MFIX and assessing the effects of pressure, particle size and inlet gas velocity on its performance (چکیده)
67 - A rate-based model approach for the absorption of acid gases by aqueous solution of MDEA, using Aspen plus simulator plus simulator (چکیده)
68 - بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان (چکیده)
69 - Optimal operation of a three-product dividing-wall column with self-optimizing control structure design (چکیده)
70 - Mathematical modelling and dynamic simulation of multi-effect falling-film evaporator for milk powder production (چکیده)
71 - Microwave assisted the synthesis of ZnO and CuO promoted alumina for esterification reaction (چکیده)
72 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی (چکیده)
73 - دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی (چکیده)
74 - الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب (چکیده)
75 - مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در شرایط کمبود داده هواشناسی در ماه های گرم و سرد سال (مطالعه موردی شهرستان اصفهان) (چکیده)
76 - تکنولوژی اطلاعات و سیاست به مثابه متون متحول برای سیاست گذاری (چکیده)
77 - منطق های سه گانه ارتباط تکنولوژی اطلاعات و سیاست (چکیده)
78 - Iran’s Foreign Policy between the Two Revolutions (چکیده)
79 - Removal of nickel ions from aqueous solution by micellar-enhanced ultrafiltration, using mixed anionic–non-ionic surfactants (چکیده)
80 - Preparation of alumina supported super active sulfated zirconia and assessment of its activity in esterification reaction (چکیده)
81 - بررسی ومدل سازی پیامدرهایش گازوئیل ازمخازن تانک فارم درپالایشگاه گاز شهیدهاشمی نژادسرخس (چکیده)
82 - شناسایی ومطالعه مخاطرات فرآیندی وزیست محیطی درواحدتانک فارم پالایشگاه گازشهیدهاشمی نژادسرخس باروش HAZOP (چکیده)
83 - The Spelling Error Analysis of the Written Persian Essays of Russian Adult Learners of Persian (چکیده)
84 - Assessment of the micellar-enhanced ultrafiltration process with a tight UF membrane for the removal of aniline from water (چکیده)
85 - A comparative analysis of two English translations of Ya Seen (Q.36): A schema-based approach (چکیده)
86 - سنتز پیوسته نانو ذرات و نقره هسته -پوسته نقره-اکسید تیتانیوم با تابش مایکرویو (چکیده)
87 - Pt catalysts on PANI coated WC/C nanocomposites for methanol electro-oxidation and oxygen electro-reduction in DMFC (چکیده)
88 - Preparation of Pt-Co nanoparticles by galvanostatic pulse electrochemical codeposition on in situ electrochemical reduced graphene nanoplates based carbon paper electrode for oxygen reduction reaction in proton exchange membrane fuel cell (چکیده)
89 - نگرش سنجی رابطه دولت و ملت در ایران (روش شناسی کیو) (چکیده)
90 - پیش‌بینی تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ETo) با استفاده از روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی (PCA) و توسعه مدل رگرسیونی خطی چندگانه (MLR-PCA) (مطالعه موردی: ایستگاه مشهد) (چکیده)
91 - بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی )مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
92 - تأملی بر میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثر بخش توسط استادان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
93 - تکنولوژی های قدرت در سیاست نامة خواجه نظام الملک (چکیده)
94 - ببررسی تاثیر دانسیته ذرات بیوماس روی هیدرودینامیک بستر سیال گاز-جامد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
95 - بررسی پارامترهای مختلف بر روی انتقال حرارت در سیکلون های دوفازی جامد- گاز کارخانه سیمان (چکیده)
96 - شبیه سازی سیکلون 5 پیش گرمکن کارخانه ی 3600 تنی سیمان بجنورد با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (چکیده)
97 - تکنیکهای دیپلماتیک ابن فرا (چکیده)
98 - بررسی رفتار خزشی نمونه های شیاردار سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC (چکیده)
99 - بررسی رفتار و مکانیزمهای خزشی تحت تنشهای چندمحوره در سوپرآلیاژهای پایه نیکل (چکیده)
100 - Polyethersulfone/Poly(D,L-lactide) Blend Membranes: Preparation, Characterization, and Performance (چکیده)
101 - طراحی مفهومی برج های تقطیر یک خوراکه و دو خوراکه برای مخلوط های ایده آل (چکیده)
102 - مقایسه روش مقدار مرزی جهت طراحی مفهومی از برج های تقطیر مخلوط های ایده آل با روش میانبر FUG (چکیده)
103 - Exergy analysis of an external reforming solid oxide fuel cell-micro gas turbine (SOFC-MGT) hybrid system (چکیده)
104 - مقایسه اثربخشی روش های تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از تدریس، در درس دین و زندگی (چکیده)
105 - In situ grown of pt-pd nanowires with excellent electrochemical performance as a facile route polymer electrolyte membrane fuel cell electrodes preparation (چکیده)
106 - فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر) (چکیده)
107 - مبانی اعتدال سیاسی در جاویدان خرد ایرانی (چکیده)
108 - Non-carbonaceous nanostructured support materials for low temperature fuel cell electrocatalysts (چکیده)
109 - تخمین پارامترهای مدل ریاضی ایدز و اچ ای وی با استفاده از مشاهده و حل مدل کنترلی به روش گسسته سازی (چکیده)
110 - مدلسازی فرآیند یک روش نوین پیشنهادی ساده به منظور کسب انرژی از امواج دریا (چکیده)
111 - تکنولوژی و چرخش امنیت سیاسی (چکیده)
112 - Self-Optimizing Control Structure Design for DWC (چکیده)
113 - Simultaneous removal of aniline and nickel from water by micellar-enhanced ultrafiltration with different molecular weight cut-off membranes (چکیده)
114 - عدم انطباق تدریس دبیران دین و زندگی پایه سوم متوسطه با راهنمای تدریس (چکیده)
115 - روابط خارجی ایران از صفویه تا برآمدن نادرشاه (چکیده)
116 - Nutritional evaluation of ensiled brewers’ grain by the in vitro and in situ techniquesin vitro and in situ techniques (چکیده)
117 - Head-on collision of electron-acoustic solitary waves in a plasma with superthermal hot electrons (چکیده)
118 - امکان جایگزینی تخم مرغ با آرد سویا و اختلاط آرد گندم با جوانه گندم تثبیت شده در تولیدکیک روغنی (چکیده)
119 - Interaction of nonthermal muon beam with electron-positron-photon plasma: A thermal field theory approach (چکیده)
120 - Nonplanar Dust-Ion Acoustic Solitary Waves in Warm Plasma With Superthermal Electrons (چکیده)
121 - Image Analysis Technique as a Tool for Extracting Features from the Copper Surface Froth in the Flotation Process (چکیده)
122 - امواج بیداری جهان اسلام (چکیده)
123 - بررسی تأثیر صمغ بومی بالنگو شیرازی برخصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نان بربری نیمه حجیم بدون گلوتن (چکیده)
124 - Adaptive fuzzy tuning of PID controllers (چکیده)
125 - Carbonaceous Nanostructured Support Materials for Low Temperature Fuel Cell Electrocatalysts—A Review (چکیده)
126 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
127 - راهبرد های امنیتی غرب در برخورد با بیداری جهان اسلام (چکیده)
128 - سیاست در عصر اطلاعات از منظر پسا مدرنیسم (چکیده)
129 - تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر امر سیاسی در ایران دهه هشتاد (مطالعه موردی انتخابات دهم ریاست جمهوری) (چکیده)
130 - سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی (چکیده)
131 - بررسی ساختاری ولایت فقیه در بستر زبان سیاسی ایرانی (چکیده)
132 - سازه های معناگرا در حکومت مندی بوستان سعدی (چکیده)
133 - تکنیک های سعدی برای صلح (چکیده)
134 - تاثیر تلفن همراه بر سیاست از منظر کارکردگرایی (چکیده)
135 - امکان های جهان زیستی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی (چکیده)
136 - زوال تکنیک های قدرت دیپلماتیک در پایان عهد قاجار(پدیدارشناسی سفر اول ناصرالدین شاه به فرنگ) (چکیده)
137 - روش های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک (چکیده)
138 - مدل‌سازی و شبیه سازی غشاء پالادیم-نقره بر پایه سرامیکی برای جداسازی مخلوط گازی (چکیده)
139 - نقد حقوق بشر در افق حکومت مندی (چکیده)
140 - پدیدارشناسی الزامات دیپلماسی اسلامی (چکیده)
141 - حکومت مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه های الهیاتی در تئوری های سیاست و روابط بین الملل در عصر اطلاعات) (چکیده)
142 - حکومت مندی در تاریخ فلسفه سیاسی (چکیده)
143 - Quality of bovine chilled or frozen-thawed semen after addition of omega-3 fatty acids supplementation to extender (چکیده)
144 - تحلیل ارزیابی پیامد آتش سوزی مخزن اتیلن واحد الفین پتروشیمی مروارید با استفاده از نرم افزار فست (چکیده)
145 - مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی (چکیده)
146 - Effect of calcination temperature on catalytic activity of synthesis SrO/S-ZrO2 by solvent-free method in esterification of oleic acid (چکیده)
147 - The effect of Higgs boson radiation from TeV black holes on the hadronic cross section at the LHC (چکیده)
148 - The effects of addition of omega-3, 6, 9 fatty acids on the quality of bovine chilled and frozen-thawed sperm (چکیده)
149 - آنالیز حساسیت و بررسی عدم قطعیت پارامترهای موثر در برآورد تبخیر-تعرق مرجع در مدل های با ساختار ریاضی متفاوت (چکیده)
150 - بررسی گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه درسی به رویکردهای برنامه درسی (چکیده)
151 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (چکیده)
152 - The effect of omega-3 fatty acids addition in sperm extenders on the quality of frozen bovine semen (چکیده)
153 - Modeling of activated carbon preparation from Spanish anthracite based on ANFIS structure (چکیده)
154 - کاربرد آرد سورگوم در تولید کیک بدون گلوتن (چکیده)
155 - تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی (چکیده)
156 - Cylindrical ion-acoustic solitary waves in electronegative plasmas with superthermal electrons (چکیده)
157 - Modulational instability of electron-acoustic waves in plasmas with superthermal electrons (چکیده)
158 - Cylindrical or spherical dust-ion acoustic soliton in an adiabatic dusty plasma with electrons following a q-nonextensive distribution (چکیده)
159 - بررسی اثر صمغ های گوار و گزانتان بر خصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
160 - احیا مارمالاد سنتی به رب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (چکیده)
161 - بررسی میکروساختاری سوپرآلیاژهای پایه نیکل پره های توربین گازی تحت تنش های چندمحوره (چکیده)
162 - Neural Network for Modeling of Chemical Reaction Systems: Kinetics of Concentrated Acid Hydrolysis of Walnut Green Skin (چکیده)
163 - Comparing and controlling of three batch distillation column configurations for separating tertiary zeotropic mixtures (چکیده)
164 - Controlling Nonlinear Processes, using Laguerre Functions Based Adaptive Model Predictive Control (AMPC) Algorithm (چکیده)
165 - پیش بینی زمانی و مکانی خشکسالی در استان گلستان با استفاده از ماتریس احتمال انتقال. (چکیده)
166 - Experimental Study of CMC Evaluation in Single and Mixed Surfactant Systems, Using UV-Vis Spectroscopic Method (چکیده)
167 - شبیه سازی دینامیکی و کنترل برج تقطیر با تبخیر ناگهانی در جوش آور (چکیده)
168 - Modeling of carbon nanostructure materials based on adaptive neuro-fuzzy inference system (چکیده)
169 - The Effects of Omega- 3,6,9 Fatty Acids on the Quality of Bovine Chilled Semen (چکیده)
170 - Addition of omega-3 unsaturated fatty acids in sperm extender does not improve the quality of chilled bovine sperm (چکیده)
171 - Effects of addition of Omega-3,6,9 fatty acids to the semen extender on the characteristics of frozen-thawed bull Sperm (چکیده)
172 - نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی (چکیده)
173 - تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به واسطه ى توانمندسازى روان شناختى و اثربخشى مدیریتى (چکیده)
174 - بررسی پارامترهای موثر در تولید قند از پوست سبز گردو توسط اسید سولفوریک غلیظ بروش تاگوچی (چکیده)
175 - ترسیم خطواره‌های ناحیه معدنی فیروزه نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و رابطه آنها با کانی سازی (چکیده)
176 - A simple and cost effective method for recovering gold from the jewelers’ electroplating waste water workshops using nano-wires structure of manganese oxide as an adsorbent (چکیده)
177 - Prediction of flooding and pressure drop in a spinning cone column using neural networks (چکیده)
178 - Preparation of Nano-Size Al-Promoted Sulfated Zirconia and the Impact of Calcination Temperature on Its Catalytic Activity (چکیده)
179 - Sensitivity analysis of a CO2 Stripper Column Using Linear and Nonlinear modeling, a Case Study (چکیده)
180 - Application of Artificial Neural Network and multiple linear regression for modeling and sensitivity analysis of a stripper column (چکیده)
181 - A New Correlation For Prediction of Undersaturated Crude Oil Viscosity (چکیده)
182 - Two-particle momentum correlations in jets produced in e+e− annihilation at √s = 60 GeV (چکیده)
183 - Liquid–liquid extraction of aromatics from their mixtures with alkanes using 1-methyl 3-octylimidazolium thiocyanate ionic liquid (چکیده)
184 - Optimizing combination of job shop scheduling and quadratic assignment problem through multi-objective decision making approach (چکیده)
185 - بررسی سینتیک و کارآیی فرآیند فتوکاتالیستی در حذف رنگ قرمز فنل با استفاده از اشعه ماوراء بنفش و نانو دی اکسید تیتانیم (چکیده)
186 - جداسازی مخلوطهای آزئوتروپی به وسیله مایع یونی (چکیده)
187 - Comparison of Catalysts Preyssler and Silica-Supported Nano Preyssler in the Synthesis of Acetyl Salicylic Acid (چکیده)
188 - Preparation of novel nano-catalyst Sr/S-ZrO2 by solvent Free method and investigating the catalytic activity in esterification reaction (چکیده)
189 - Comparison between the activity of nano-catalysts of Al-promoted and pure sulfated ziconia and optimization of condition in esterification of oleic acid (چکیده)
190 - نقش کنترل کننده های ساختاری در تشکیل کانی سازی محدوده معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
191 - تعیین کمبود حجم بهینه مخزن سد وشمگیر در سیستم بهره برداری چندسدی (چکیده)
192 - SILICA-SUPPORTED KEGGIN NANO PARTICLES AS A CATALYST FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
193 - Preparation of Silica-supported Preyssler Nanoparticles and Its Catalytic Performance in Esterification of Acetylsalicylic acid with acetic Anhydride (چکیده)
194 - اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین E و C بر GSH و آنزیم های ضداکسایشی GPX و SOD در موش های باردار (چکیده)
195 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
196 - نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور (چکیده)
197 - Cylindrical and spherical ion-acoustic solitons in electron-positive ion-negative ion plasmas (چکیده)
198 - پیش بینی میزان اهمالکاری تحصیلی با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان (چکیده)
199 - افزایش مقاومت به سایش باایجادلایه کامپوزیت سطحی توسط فراینداصطکاکی اغتشاشی(FSP) روی آلیاژهای آلومینیم (چکیده)
200 - Head-on collision of electron acoustic solitary waves in a plasma with nonextensive hot electrons (چکیده)
201 - Nonplanar dust acoustic solitary waves in dusty plasmas with ions and electrons following a q-nonextensive distribution (چکیده)
202 - Modulational instability of ion acoustic waves in e-p-i plasmas with electrons and positrons following a q-nonextensive distribution (چکیده)
203 - Kinetic modeling of concentrated acid hydrolysis of walnut green skin (چکیده)
204 - A new approach for the removal of toxic pollutants and gold recovery from Industrial waste water (چکیده)
205 - تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعی (چکیده)
206 - مدلسازی زیست رآکتور تولید مخمر نان در محیط کشت ناپیوسته و (نیمه -پیوسته) (چکیده)
207 - Hierarchical hybrid fuzzy-neural networks for modeling of activated carbon preparation for methane storage (چکیده)
208 - Comparison of Various PI/PID Controller Design Methods for Interacting Multiloop Systems (چکیده)
209 - Comparison of Different Loop Pairing Criterions for Multiloop Control (چکیده)
210 - Dynamic Simulation and Control of Vapor Recompression Column (چکیده)
211 - Identification and Control of MIMO Systems with State Time Delay (چکیده)
212 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves with superthermal electrons in warm plasma (چکیده)
213 - Head-on collision of ion-acoustic solitary waves in a plasma with a q-nonextensive electron velocity distribution (چکیده)
214 - Nonplanar ion-acoustic solitary waves in electron–positron–ion plasmas with electrons following a q-nonextensive distribuation (چکیده)
215 - بررسی نظام واژگان خویشاوندی در گویش مازندرانی (چکیده)
216 - Modeling and simulation of CO2 removal from power plant flue gas by PG solution in a hollow fiber membrane contactor (چکیده)
217 - Auto-Design of Neural Network–Based GAs for Manipulating the Khangiran Gas Refinery Sweetening Absorption Column Outputs (چکیده)
218 - پیش بینی مکانی بارندگی با استفاده از مدل رگرسیونی غیر خطی و چند متغییره در استان گلستان (چکیده)
219 - Numerical Simulation of Fouling in Heat exchangers (چکیده)
220 - The Effects of Geometrical Parameters on Heat Transfer and Pressure Drop in Plate Fin and Tube Heat Exchangers (چکیده)
221 - Study of Heat Transfer on Elliptic Parts in One and Two Row Arrays of Plate Fin and Tube Heat Exchangers, a CFD Approach (چکیده)
222 - Numerical Investigation of Heat Transfer Characteristics in a Plate Heat Exchanger (چکیده)
223 - شبیه سازی جریان سنج روزنه ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (چکیده)
224 - سنتز و بهینه سازی نانو ذرات سرم آلبومین انسانی به منظور انتقال هدفمند دارو (چکیده)
225 - Applying the Taguchi Method for Optimized Fabrication of a-Lactalbumin Nanoparticles as Carrier in Drug Delivery and Food Science (چکیده)
226 - Prediction of the overall sieve tray efficiency for a group of hydrocarbons, an artificial neural network approach (چکیده)
227 - Cylindrical and spherical dust acoustic solitary waves in dusty plasma with superthermal ions and electrons (چکیده)
228 - طراحی پردازنده سخت افزاری تابع درهم ریز MD6 با مساحت بسیار کم برروی FPGA (چکیده)
229 - Prediction of Methane and Ethane Hydrate Phase Equilibria in Porous Media Using Artificial Neural Network (چکیده)
230 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی (چکیده)
231 - تاثیر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از گندم سن زده (چکیده)
232 - Next-to-next-leading order correction to 3-jet rate and event-shape distribution (چکیده)
233 - Using Supported Heteropoly Acids as a Eco-Friendly and Recyclable Catalyst for Efficient Synthesis of Acetylsalicylic Acid (چکیده)
234 - EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN USING NANO SILICA-SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND RECYCLABLE CATALYST (چکیده)
235 - NANOPREYSSLER’S ANION AS HETEROGENEOUS AND RECYCLABLE CATALYSTS FOR THE SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID (چکیده)
236 - رویکرد طراحی جمعی در معماری (چکیده)
237 - Simulation of two-dimensional turbulence flow in pipe lines with abrupt expansion (چکیده)
238 - شبیه سازی دینامیکی و بهینه سازی برج جذب CO2 از C2H6 گاز طبیعی با استفاده از شبیه ساز ASPEN-HYSYS در فاز های 9و10 پارس جنوبی (چکیده)
239 - شبیه سازی دو بعدی جریان اشفته در خطوط لوله شامل انبساط و انقباض ناگهانی (چکیده)
240 - Evaluation of Regulatory Impacts on Dynamic Behavior of Investments in Electricity Markets: A New Hybrid DP/GAME Framework (چکیده)
241 - Comparsion between classic PID,fuzzy and fuzzy PID controllers (چکیده)
242 - کنترل پیش بین خطی تطبیقی در کنترل فرایند تخمیرهوازی گلوکز (چکیده)
243 - A novel Approach in Predicting the Adsorption Behavior of Activated and Molecular Sieve Carbons (چکیده)
244 - Prediction of flow pattern and velocity distribution in pipe lines, using COMSOL MILTIPHYSICS simulator (چکیده)
245 - SYNTHESIS OF ACETYL SALICYLIC ACID BY NANOPREYSSLER’S ANION AS GREEN, ECO-FRIENDLTY AND RECYCLABLE CATALYST (چکیده)
246 - USING NANO SILICA‐SUPPORTED PREYSSLER AS A GREEN AND ECO‐FRIENDLY CATALYST FOR EFFICIENT SYNTHESIS OF ASPIRIN (چکیده)
247 - Isolation and purification of lysozyme from hen egg wight (چکیده)
248 - Prediction of Water Activity Coefficient in TEG-Water System Using Diffusion Neural Network(DNN (چکیده)
249 - امواج سالیتونی در فرومغناطیس (چکیده)
250 - جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون (چکیده)
251 - بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست (چکیده)
252 - Using different levels of hydrolyzed bagass pith in early lactation Holstein cow nutrition (چکیده)
253 - سالیتونها و برگشت FPU (چکیده)
254 - جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون (چکیده)
255 - بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه (چکیده)
256 - Controlling Nonlinear Processes, Using Laguerre Functions Based Adaptive Model Predictive Control (AMPC) Algorithm (چکیده)
257 - Looped Pipeline System for Increasing the Capacity of Natural Gas Transmission (چکیده)
258 - ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب (چکیده)
259 - Dynamic simulation and control of a continuous bioreactor based on cell population balance model (چکیده)
260 - Bioethanol production from lignocellulosic biomass: Modeling of pretreatment step (چکیده)
261 - Fuzzy self-tuning PID control of an unstable continuous stirred tank reactor (چکیده)
262 - Dynamic simulation of multi-effect falling-film evaporator: Milk powder production plant (چکیده)
263 - Simulation and Non-Linear Control of Bakers Yeast Bioreactor (چکیده)
264 - Prediction of Thickness and Fouling Rate in Pulsating Flow Heat Exchangers, Using FLUENT Simulator (چکیده)
265 - The Characteristics of Ion-Acoustic Solitons in Electron-Positron--Ion magnetized Plasma (چکیده)
266 - Human SerumAlbumin (HSA) Nanoparticles as Drug Delivery System: Preparation, Optimization and Characterization Study (چکیده)
267 - Production of biological nanoparticles frrom a-lactalbumin for drug delivery and food science application (چکیده)
268 - استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها (چکیده)
269 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS (چکیده)
270 - Design of cryogenic system for liquefaction of hydrogen (چکیده)
271 - مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
272 - مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
273 - Fabrication And Evaluation Of Human Serum Albumin (HSA) Nanoparticles For Drug Delivery Application (چکیده)
274 - بررسی انطباق سرفصل های گرایش علوم تربیتی با وظایف و مهارت های شغلی دانشجویان این رشته (چکیده)
275 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
276 - بررسی اثر فشار بر روی خصوصیات اپتیکی فاز Post-Perovskite و Perovskite بلور3 MgSiO (چکیده)
277 - Adaptive system control with PID neural networks (چکیده)
278 - تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ (چکیده)
279 - The Transport Properties of InP Determined by a Monte Carlo Method in High Electric Field (چکیده)
280 - Comparison of Four Adaptive PID Controllers (چکیده)
281 - سنتز، جداسازی و خالص سازی نانوذرات پروتئینی آلبومین و ژلاتین به عنوان حامل داروهای ضد سرطان (چکیده)
282 - Preparation and Characterization of Protein Nanoparticles from Human Serum (چکیده)
283 - Production and Optimization of Novel Biodegradable Nanoparticles Based (چکیده)
284 - Human Serum Albumin (HSA) Nanoparticles Fabrication and Optimization of the (چکیده)
285 - FABRICATION AND EVALUATION OF HUMAN SERUM (چکیده)
286 - Contolled fabrication and evaluation of a-lactalbumin nanaoparticles for drug delivery and food science application (چکیده)
287 - ارزیابی هزینه- فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه (چکیده)
288 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products at the Steady State Condition (چکیده)
289 - Adaptive neural fuzzy interface system to modeling of flux and fouling during UF of skimmed milk (چکیده)
290 - Clinical and Ultrasonographic Findings of Collagenase induced tendinitis in the horse (چکیده)
291 - Transplantation of undifferentiates mesenchymal stem cell in distraction osteogenesis in a canine model (چکیده)
292 - شبیه سازی جریان و حرارت در ترموسیفون دو فازی بسته (چکیده)
293 - Fuzzy inference system to modeling of crossflow milk ultrafiltration (چکیده)
294 - بررسی پتانسیل تمایز لستخوانی، غضروفی و چربی سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از مغز استخوان سگ (چکیده)
295 - Equine marrow-derived mesenchymal stem cells: isolation, differentiation and culture optimization (چکیده)
296 - روشی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال جبران شده سری با حذف ترانسفورماتور جریان (چکیده)
297 - Modeling of temperature gradients in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
298 - ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys (چکیده)
299 - nonlinear temperature control of a batch suspension polymerization reactor (چکیده)
300 - شبیه سازی واحد تقطیر میعانات گازی پالایشگاه خانگیران و تعیین شرایط عملیاتی دستگاهها وجریانهای مختلف با توجه به وضعیت خوراک واحد در حالت ﭘﺎیا (چکیده)
301 - مقایسه کنترل کننده PID شبکه عصبی با دو روش تنظیم مرسوم (چکیده)
302 - Isolation and Identification of Non-coliform Gram-negative Bacteria in Hatching Eggs to Evaluate the Effect of Egg Fumigation by Formaldehyde (چکیده)
303 - Molecular Weight Control of a Batch Suspension Polymerization Reactor (چکیده)
304 - state estimation in a batch suspension polymerization reactor (چکیده)
305 - Nonlinear Control of a Continuous Bioreactor Based on Cell Population Model (چکیده)
306 - Cost Estimation and Optimization of the Topping Unit Products in Khangiran Gas Refinery (چکیده)
307 - شبیه سازی دینامیکی خطوط لوله انتقال گاز (چکیده)
308 - مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات گازی اتان و پروپان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
309 - مدل سازی دینامیکی تغییرات دما در بیوراکتورهای همزده شده حالت (چکیده)
310 - ارائه روش کنترل خود بهینه برای آرایش دو برج تقطیر متوالی جهت کاهش مصرف انرژی (چکیده)
311 - محاسبه نرخ تشکیل هیدرات متان در راکتورهای همزن دار پیوسته (چکیده)
312 - سیستم خطوط لوله حلقوی جهت افزایش ظرفیت انتقال گاز طبیعی (چکیده)
313 - مدلسازی تقاضای گاز طبیعی در استان خراسان (چکیده)
314 - مدلسازی و کنترل غیرخطی بیوراکتور تولید مخمر نان (چکیده)
315 - New method for bioethanol production from waste wood (چکیده)
316 - Hydrate kinetics: The main problem in the gas hydrate industrialization (چکیده)
317 - Temperature control in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
318 - Modeling of temperature gradients in packed-bed solid-state bioreactors (چکیده)
319 - تولید بیواتانل از ضایعات چوب (چکیده)
320 - مقایسه مدلهای ترمودینامیکی پیش‌بینی شرایط تعادلی تشکیل هیدرات گازی از طریق شبیه‌سازی کامپیوتری (چکیده)
321 - شبیه سازی دینامیکی بیوراکتور تولید مخمر نانوائی (چکیده)
322 - بررسی عملکرد کنترل کننده PID مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
323 - Comparative two new molecular techniques for detection of benzimidazole resistance in trichostrongylid nematode parasites (چکیده)
324 - ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از (چکیده)
325 - Innovative restriction site created PCR-RFLP for detection (چکیده)
326 - Isolation of DNA from A Single Helminth Using New Developed (چکیده)
327 - استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شناسایی الگوی جریان دو فازی گاز - مایع (چکیده)
328 - بررسی مکانیسم استخراج با حلال سریم (III) در محیط اسیدسولفوریکی (چکیده)
329 - استفاده از نرم افزار Hysys در شبیه‌سازی واحد شیرین‌سازی گاز پالایشگاه اراک با حلال‌های مختلف (چکیده)
330 - Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test (چکیده)
331 - تأثیر کم آبیاری برعملکرد و بازده استفاده از آب سه گونه ارزن (چکیده)
332 - شبیه سازی سه بعدی جریان آشفته در مخازن همزندار با استفاده از مدلهای Standard-kE و RNG-k-E و روش شبکه (چکیده)
333 - اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر میزان قندهای محلول، درجه لوله شدن و میزان آب نسبی برگ برخی ژنوتیپ های ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) (چکیده)
334 - Experimental Investigation of power consumption, Mass Transfer Coefficient and flow regime in Gas-Li (چکیده)
335 - بررسی عملکرد نرم افزار Piping در مقایسه با نرم افزار شرکت ملی گاز ایران در طراحی شبکه‌های گازرسانی د (چکیده)
336 - Comparative study of artificial neural networks (ANN) and statistical methods for predicting the per (چکیده)
337 - حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون (چکیده)
338 - بررسی کاهش آهن (III) در محلول سولفات آلومینیوم از مرحله لیچینگ تا مرحله استخراج (چکیده)
339 - A Neuro-Fuzzy model for a Dynamic Prediction of Milk Ultrafiltration Flux and Resistance (چکیده)