مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مهران عابدخراسانی , علیرضا پویا , آذر کفاش پور , تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان, کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (13), شماره (25), سال (2021-9), صفحات (50-81)
 2. اکرم امیدوارپس حصار , امیر محمد فکور ثقیه , علیرضا پویا , بکارگیری گسترش عملکرد کیفیت فازی برای طراحی محصول در صنعت فرش دستبافت (مورد مطالعه: شرکت فرش دستبافت شهرستان قوچان), گلجام, دوره (16), شماره (37), سال (2021-6), صفحات (51-65)
 3. رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا , طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم, مدیریت کسب و کار بین المللی, دوره (4), شماره (3), سال (2021-11), صفحات (45-69)
 4. حمید بکامیری , محمد مهرآیین , علیرضا پویا , حسین شریف , آینده نگاری صنعت بانکداری با بکارگیری رویکرد سناریونویسی و ماتریس تاثیرات متقاطع, مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند, سال (2020-9)
 5. علیرضا پویا , علی یگانه , سمیه فدایی , طراحی نمودار کنترل T2 هتلینگ با استفاده از خوشه بندی, مهندسی صنایع و مدیریت, سال (2021-9)
 6. رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا , تحلیلی بر انتظارات مشتریان از سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری (مطالعه موردی: استان هرمز گان), توسعه انسانی پلیس, دوره (17), شماره (73), سال (2020-9), صفحات (97-111)
 7. فرشید اسمعیلی کاخکی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , احمد توکلی , ارایه یک رویکرد جدید جهت مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله در شهر مشهد, فضای جغرافیایی, دوره (20), شماره (71), سال (2020-10), صفحات (75-101)
 8. علیرضا پویا , مرتضی پاکدامن , سمیه فدایی , مرتضی چایچی مطلق , سروش صدرایی , طراحی مدل بهینه یابی و سیستم پشتیبان تصمیم تعیین ظرفیت تعداد انواع وسایل حمل و نقل عمومی خطوط اتوبوسرانی شهری, پژوهشنامه حمل و نقل, دوره (3), شماره (68), سال (2021-10), صفحات (185-206)
 9. Hossein Barati Teimouri , Jalil Gharibi , Ali Hosseinzadeh , علیرضا پویا , The role of customer clustering in designing a targeted marketing model (Case Study: IoT Service Provider Companies), Advances in Mathematical Finance and Applications, دوره (1), شماره (1), سال (2020-12), صفحات (1-1)
 10. مرتضی مهاجرباجگیران , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , سمیه فدایی , طراحی مدلی تلفیقی برای خوشه بندی اقلام انبار و تخصـیص آنها به محل انبارش, مطالعات مدیریت صنعتی, سال (2020-9)
 11. داود خانی , محمد مهرآیین , علی شیرازی , علیرضا پویا , پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (65-74)
 12. علیرضا پویا , داود فاضل ترشیزی , بخش‌بندی مشتریان صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی دو مرحله‌ای مقیاس پذیر (نمونه موردی شرکت بیمه البرز), پژوهشنامه بیمه, دوره (35), شماره (2), سال (2020-9), صفحات (32-65)
 13. منیره احمدی منش , احمد توکلی , علیرضا پویا , اسداله ایل بیگی زاده , تعیین مقادیر بهینه خون ارسالی به بیمارستانهای موجود در شبکه انتقال خون (موردمطالعه: پایگاه انتقال خون شهر مشهد), پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (5), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (210-231)
 14. فرشید اسمعیلی کاخکی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , احمد توکلی , ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد), چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (10), شماره (38), سال (2020-7), صفحات (161-191)
 15. سیدمرتضی هژبرالساداتی , علیرضا پویا , احمدرضا اصغرپور ماسوله , امیر محمد فکور ثقیه , شبیه سازی مشروعیت سیاسی در اعتراض جمعی اقتصادپایه با رویکرد مدلسازی عامل محور, پژوهش اطلاعاتی - امنیتی, دوره (17), شماره (47), سال (2018-12), صفحات (5-36)
 16. داود خانی , محمد مهرآیین , علی شیرازی , علیرضا پویا , بازنمود کژکارکردهای اخلاقیِ ارتباطات درون‌فردی موثر بر بالندگی استعدادهای سازمانی, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (47-55)
 17. محمد اسفندیار , مصطفی کاظمی , بهمن نادری , علیرضا پویا , طراحی یک مدل ریاضی جدید چند هدفه برای زمان بندی ماشین آلات چندکاره با در نظر گرفتن کیفیت قطعات تولیدی, مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (9), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (124-137)
 18. حامد ابراهیم خانی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , امیر محمد فکور ثقیه , پیش بینی رشد شرکتهای کوچک و متوسط با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فراابتکاری, مدیریت فردا, دوره (3), شماره (60), سال (2019-12), صفحات (205-220)
 19. پریسا علیزاده , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , سید حسین سقائیان نژاد , علیرضا پویا , بررسی عامل‌های مؤثر بر تقاضای واردات انواع گوشت و نهاده‌های دامی در ایران, اقتصاد کشاورزی, دوره (13), شماره (3), سال (2020-3), صفحات (1-28)
 20. اردلان فیلی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , امیر محمد فکور ثقیه , شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت کیفیت جامع با رویکرد دیمل فازی و تحلیل شبکه ای فازی, مهندسی و مدیریت کیفیت, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9), صفحات (80-100)
 21. حسین صادق پور , احمد توکلی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , A novel approximate dynamic programming approach for constrained equipment replacement problems: A case study, Advances in Production Engineering and Management, دوره (14), شماره (3), سال (2019-9), صفحات (355-366)
 22. علی علیزاده زوارم , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , ، علی وفایی نجار , مدلسازی پویایی های سیستم مدیرطت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی, بیمارستان, دوره (18), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (89-101)
 23. راضیه میرنژاد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3), صفحات (133-158)
 24. علی شیرازی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , کشف و تبیین خوشه های اعضای هیأت علمی مهاجرت کرده براساس تحلیل عاملی دیدگاه درباره موانع نگهداشت سرمایه انسانی دانشگاه های برتر ایران, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (12), شماره (43), سال (2019-6), صفحات (157-183)
 25. امیر علیمی عقدایی , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (8), شماره (30), سال (2018-9), صفحات (9-36)
 26. سیدمحمد باوندی ثانی , غلامرضا ملک زاده , علیرضا پویا , اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی-, علوم اجتماعی, سال (2018-11)
 27. الهام اسدپوردشت بیاض , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , طراحی مدل پویای کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک, چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (28), سال (2018-3), صفحات (163-197)
 28. لیلی طباخیان , علیرضا حدادیان , علیرضا پویا , نوع شناسی مصرف کنندگان پوشاک برند بر اساس سبک تصمیم گیری خرید, مدیریت بازرگانی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (353-374)
 29. وحید قدیمی لوجلی , ناصر مطهری فریمانی , علیرضا پویا , مقایسه تطبیقی ساختار استراتژی‌های عمومی سازمان و ارائه یک ساختار جامع, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (10), شماره (37), سال (2018-1), صفحات (129-155)
 30. علیرضا پویا , فرشید اسماعیلی کاخکی , طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مؤلفه های اصلی به منظور بهبود ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه (مورد مطالعه: گروههای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد), مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (11), شماره (2), سال (2018-12), صفحات (159-186)
 31. نفیسه صالح نیا , تقی ابراهیمی سالاری , علیرضا پویا , تاثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار, اقتصاد اسلامی, دوره (17), شماره (67), سال (2017-11), صفحات (121-139)
 32. احمد قربان پور , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , زهرا ناجی عظیمی , طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری فازی, تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (13), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (1-20)
 33. سیمین غلامیان قوژدی , علیرضا پویا , یعقوب مهارتی , آسیب شناسی سطح تحلیل آزمودنی ها در تحقیق های پیمایشی: تحلیل مقاله های پیمایشی مجله های منتخب مدیریتی ایرانی, علوم مدیریت ایران, دوره (11), شماره (42), سال (2016-12), صفحات (77-97)
 34. سیدمرتضی هژبرالساداتی , علیرضا پویا , آرایه شناسی گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیرات مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 با رویکرد بازده روزانه, مجلس و راهبرد, دوره (24), شماره (90), سال (2017-8), صفحات (183-206)
 35. فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , سولماز الهامی , تاثیر رهبری نوآورانه و اشتراک دانش بر عملکرد سازمان به واسطه هماهنگی استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای تابعه و زیرمجموعه توانیر), پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (21), شماره (59), سال (2016-3), صفحات (117-139)
 36. امیر نصیرائی , علیرضا پویا , محمد مهرآیین , به‌کارگیری رویکرد تلفیقی روش‌شناسی کیو و مهندسی کانسی در مرحله شناسایی خواسته‌های مشتریان و گروه‌بندی آن‌ها, چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (23), سال (2016-12), صفحات (55-75)
 37. احمد قربان پور , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , زهرا ناجی عظیمی , کاربست رهیافت تلفیقی فازی جهت اهمیت سنجی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران, پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (2), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (267-288)
 38. سیما حدادیان , علیرضا پویا , بخش بندی بازار مشتریان دوربین های عکاسی دیجیتال, چشم انداز مدیریت بازرگانی, شماره (28), سال (2017-3), صفحات (121-138)
 39. المیرا زحمت دوست , علیرضا پویا , پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (6), شماره (4), سال (2017-6), صفحات (43-65)
 40. امیرحسین افشار , علیرضا پویا , علیرضا خوراکیان , شناسایی تواناسازها و توانمندی‌های چابکی در صنعت خدمات هتلداری با مطالعه تطبیقی آن با بخش‌ تولید, مطالعات مدیریت گردشگری, دوره (11), شماره (36), سال (2017-6), صفحات (85-108)
 41. عباس ثابت , اردلان فیلی , علیرضا پویا , امیرارسلان مجیدی , ارائه مدل پیش بین رعایت اخلاق پژوهش در بین دانشجویان, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (12), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (1-9)
 42. علی علیزاده زوارم , علیرضا پویا , ارزیابی و خوشه بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایران بر اساس شاخص‌های ترافیکی وب سایت, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (7), شماره (1), سال (2017-5), صفحات (189-206)
 43. غلامرضا سلطانی فسقندیس , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , زهرا ناجی عظیمی , پیشبینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی, مدیریت بهره وری, دوره (10), شماره (37), سال (2016-9), صفحات (127-155)
 44. اردلان فیلی , علیرضا پویا , بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رضایت شغلی پرستاران و بهیاران, پژوهش پرستاری ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2016-10), صفحات (110-118)
 45. احسان جوان راد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , محسن کاهانی , مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمانهای پروژه محور و روابط میان آنها, بهبود مدیریت, دوره (10), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (87-108)
 46. علیرضا پویا , مرضیه نوروزی , نوع شناسی شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی, مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (8), شماره (31), سال (2017-12), صفحات (177-205)
 47. مهدی خوبیان , علیرضا پویا , احمد توکلی , فریبرز رحیم نیا , قابلیتهای پویای سازمانی و انعطافپذیری, مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (9), شماره (36), سال (2019-3), صفحات (41-63)
 48. محمدعلی فائضی راد , علیرضا پویا , خوشه‌ بندی فروشگاه‌ های آنلاین از نگاه تأمین‌ کننده با کمک بهینه‌ یابی تعداد خوشه‌ ها در الگوریتم دو مرحله‌ ای SOM, مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (14), شماره (43), سال (2017-3), صفحات (109-134)
 49. فاطمه خریداربقمچ , علیرضا پویا , تاکسنومی استراتژیهای انتخاب تأمین کننده و عملکرد کسب و کار آنها (مورد مطالعه: شرکت های کاشی و سرامیک), پژوهشنامه بازرگانی, شماره (80), سال (2017-2), صفحات (121-149)
 50. بهاره ملازاده یزدانی , علیرضا پویا , احمد توکلی , گونه شناسی استراتژیهای تولید در ایران و معرفی ابعاد متمایزکننده آن, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (6), شماره (21), سال (2016-9), صفحات (75-96)
 51. بهاره ملازاده یزدانی , علیرضا پویا , مطالعه طولی الگوی تغییرات گونه های استراتژی تولید در شرکتهای تولیدی ایران در افق 1388-1394, پژوهش های نوین در تصمیم گیری, دوره (1), شماره (2), سال (2016-8), صفحات (171-192)
 52. علیرضا پویا , منیره احمدی منش , سنجش عوامل مؤثر بر تمایز دانشگاههای برتر ایران و جهان در نظام رتبه بندی لیدن با استفاده از تحلیل تشخیصی, سیاست علم و فناوری, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (17-30)
 53. امیرحسین اخروی , علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , طراحی مدلی جهت طبقه‌بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد, مدیریت نظامی, دوره (15), شماره (60), سال (2016-3), صفحات (1-33)
 54. علیرضا پویا , تأثیر تکنولوژی تولید برقابلیتهای رقابتی تولید و بهبود عملکرد تجاری رویکرد مبتنی بر منبع, مدیریت توسعه فناوری, دوره (2), شماره (3), سال (2015-3), صفحات (35-54)
 55. سمُیّه فدائی , علیرضا پویا , مصطفی کاظمی , توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقصها برای کنترل مشخصه وصفی, چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (19), سال (2015-12), صفحات (91-116)
 56. فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , قاسم اسلامی , نقش عوامل روانشناختی در بروز پدیده پافشاری بر تعهدات با توجه به نقش واسط ادراک از ریسک مدیران, مطالعات رفتار سازمانی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (65-87)
 57. علیرضا پویا , امیرحسین اخروی , طراحی مدل تلفیقی IPA-FAHP جهت اولویت بندی سیاستهای کلی نظام اداری, پژوهش های مدیریت راهبردی, دوره (20), شماره (56), سال (2015-3), صفحات (79-107)
 58. امیر کاریزنوئی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (5), شماره (1), سال (2015-6), صفحات (89-106)
 59. علیرضا پویا , امیرحسین اخروی , احمد ایزدی طامه , تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی, روانشناسی نظامی, دوره (5), شماره (18), سال (2014-9), صفحات (15-32)
 60. رضا شاه حسینی بیده , علیرضا پویا , امیر محمد فکور ثقیه , پیکره شناسی تصمیمات راهبرد تولید و اولویت های رقابتی در سیستم های تولیدی خطی(مطالعه موردی چندگانه), چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (17), سال (2015-9), صفحات (9-30)
 61. علیرضا پویا , غلامرضا سلطانی فسقندیس , مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE, مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (13), شماره (37), سال (2015-9), صفحات (55-90)
 62. علیرضا پویا , میلاد حکیم زاده , سنجش توسعه یافتگی پایدار بافت های فرسوده شهری استان خراسان رضوی به کمک روش تحلیل خوشه ای, برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (5), شماره (18), سال (2015-7), صفحات (15-26)
 63. علیرضا پویا , علی علیزاده زوارم , حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (4), شماره (4), سال (2015-4), صفحات (23-48)
 64. علیرضا پویا , احمد توکلی , نادیه فخلعی , طراحی مدلی پویا برای انتخاب سناریوی مناسب سطح ذخیره احتیاطی در سیستم MRP, پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (3), شماره (4), سال (2013-9), صفحات (21-45)
 65. علیرضا پویا , فریال فرمانی , بررسی تأثیر مهارت های بازاریابی و ساختارهای حمل و نقل بر عملکرد تجاری شرکت های کوچک و بزرگ و تشخیص بهترین متغیرهای متمایزکننده آنها, تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (2), سال (2014-9), صفحات (55-76)
 66. علیرضا پویا , احمد قربان پور , خوشه بندی صنایع در محیط فازی از لحاظ توجه به میزان سبزیت زنجیره تامین جهت مدیریت زیست محیطی, مدیریت شهری, شماره (39), سال (2015-9), صفحات (71-86)
 67. علیرضا پویا , مهدی خوبیان , طراحی و تبیین الگویی مبتنی بر تحلیل تشخیصی چند متغیری به منظور پیش بینی چابکی شرکتها, چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (14), سال (2014-9), صفحات (9-25)
 68. ریحانه شهرکی , علیرضا پویا , تاکسنومی استراتژیهای عملیاتی و سیستمهای عملیاتی در خدمات درمانی و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم (مورد مطالعه : بخشهای بیمارستان های درمانی شهر مشهد), بیمارستان, دوره (13), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (10-21)
 69. احمد توکلی , علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری , طراحی‌ مدل‌ تلفیقی‌ تصمیم گیری‌ چند‌ معیاره‌ فازی‌ جهت انتخاب‌ طرح‌ جانمایی‌ تسهیلات, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (2), شماره (10), سال (2013-9), صفحات (57-84)
 70. علیرضا پویا , احسان جوان راد , بکارگیری شبکه‌های عصبی در فناوری گروهی و مقایسه با نتایج روش‌های تحلیل خوشه ای و ضریب شباهت, چشم انداز مدیریت صنعتی, شماره (12), سال (2014-3), صفحات (39-62)
 71. علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا , سید روح الله غیور , تاثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پستهای سازمانی, مطالعات روان شناختی, دوره (12), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (7-30)
 72. علیرضا پویا , هدیه لقمانی , راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر, توسعه سازمانی پلیس, دوره (1), شماره (45), سال (2013-9), صفحات (87-106)
 73. علیرضا پویا , ملیحه بذرگری , تاثیر رفتار شهروندی سازمان بر موفقیت نظام های اطلاعاتی برنامه ریزی منابع سازمان(ERP), پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (2), سال (2014-3), صفحات (399-424)
 74. علیرضا پویا , شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی, پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2012-12), صفحات (1-18)
 75. علیرضا پویا , الهام برومند , اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوه, اخلاق در علوم و فناوری, دوره (8), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (49-59)
 76. علیرضا پویا , یونس کرمانشاهیان , انبارش و جانمایی اقلام انبار با استفاده از فناوری گروهی و به‌کارگیری الگوریتم ابتکاری, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-3), صفحات (109-128)
 77. علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری , طراحی مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با توسعه فازی روش PSI, چشم انداز مدیریت صنعتی, دوره (2), شماره (5), سال (2012-6), صفحات (49-71)
 78. علیرضا پویا , قاسم اسلامی , حسنیه طباطبائی , نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی, بهبود مدیریت, دوره (15), شماره (1), سال (2012-6), صفحات (31-55)
 79. علیرضا پویا , زینب ملکی , راهبرد کیفی پژوهش قوم نگاری: مفهوم، پارادایم، ویژگی ها و مباحث تکمیلی, توسعه انسانی پلیس, شماره (41), سال (2012-9), صفحات (61-87)
 80. علیرضا پویا , حامد مختاری , پیکره بندی استراتژیهای عملیات خدماتی در صنعت هتلداری ایران, مطالعات مدیریت گردشگری, شماره (17), سال (2012-6), صفحات (33-60)
 81. علیرضا پویا , سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب و کار آنها, مدیریت تولید و عملیات, دوره (4), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (79-100)
 82. علیرضا پویا , حسنیه طباطبائی , راهبرد کیفی پژوهش نظریه مفهوم سازی بنیادی, توسعه انسانی پلیس, دوره (4), شماره (37), سال (2011-10), صفحات (11-38)
 83. علی اصغر انواری رستمی , علیرضا پویا , مدل ریاضی فازی برنامه ریزی یکپارچه در زنجیره عرضه, مدیریت و توسعه, دوره (9), شماره (33), سال (2007-9), صفحات (8-27)
 84. علیرضا پویا , مدیریت زنجیره تامین و پشتیبانی تکنولوژی اطلاعات, تدبیر, دوره (15), شماره (127), سال (2004-6), صفحات (33-39)
 85. علیرضا پویا , عادل آذر , تاکسنومی از استراتژیهای تولید در ایران مورد مطالعه شرکتهای تولیدی شهرستان مشهد, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (5), شماره (16), سال (2012-9), صفحات (5-21)
 86. علیرضا پویا , عادل آذر , اصغر مشبکی , احمد جعفرنژاد , رابطه بین تصمیم تولیدی سبک رهبری و هدف تولیدی نوآوری در استراتژی تولید-رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری, دانشور پزشکی, دوره (17), شماره (44), سال (2011-1), صفحات (443-460)
 87. علیرضا پویا , امیرحسین اخروی , استراتژی کیفی پژوهش عملی-مفهوم، پارادایم، نوع شناسی و مباحث تکمیلی, مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (20), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (81-96)
 88. اصغر مشبکی , علیرضا پویا , رهبری و خروجی تولیدی نوآوری-تمرکز روی اجزاء زنجیره عرضه : موردی از قطعه سازان اتومبیل در ایران, پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (1), شماره (1), سال (2008-8), صفحات (191-216)
 89. اصغر مشبکی , علیرضا پویا , مهدی منظری حصار , توجیه پذیری پدیده پافشاری بر تصمیمات اولیه مدیران در بخش دولتی, مدیریت دولتی, دوره (2), شماره (5), سال (2010-10), صفحات (143-160)

انگلیسی

 1. Nazanin Hosseini Arian , Alireza Pooya , Fariborz Rahimnia , Ali Sibevei , Assessment the effect of rapid prototyping implementation on supply chain sustainability: a system dynamics approach, Operations Management Research, Volume (14), Year (2021-12), Pages (467-493)
 2. Somayeh Fadaei , Alireza Pooya , Omid Solaymani Fard , Taxonomy of Production Systems with Combining K-Means and Evolutionary Algorithms, Journal of Advanced Manufacturing Systems, Year (2021-9)
 3. OLFAT GANJI BIDMESHK , Mohammad Mehraeen , Alireza Pooya , Yaghoob Maharati , Exploring the factors in aligning information systems and organizational strategies in tall organizational structures in an uncertain environment, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, Year (2021-10)
 4. meisam omrani , Zahra Naji Azimi , Alireza Pooya , Majid Salari , Optimal location of electronic charity boxes in charity NGOs by proposing a combined mathematical model, RAIRO - Operations Research, Volume (55), No (3), Year (2021-5), Pages (1523-1540)
 5. Shila Ebrahimpour , Fariborz Rahimnia , Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , Multi-level nursing workforce planning considering talent management in healthcare with a dynamic quantitative approach, Kybernetes, Volume (ahead-of-print), Year (2021-8)
 6. Alireza Pooya , Amin Mansoori , mohammad eshaghnezhad , Shila Ebrahimpour , Neural Network for a Novel Disturbance Optimal Control Model for Inventory and Production Planning in a Four-Echelon Supply Chain with Reverse Logistic, Neural Processing Letters, Volume (53), No (6), Year (2021-12), Pages (4549-4570)
 7. MOHSEN SOJOUDI , Ahmad Tavakkoli , Alireza Pooya , Mehdi Norouzi , Meta-heuristic innovative algorithm ofmulti-objectives in tasks timing at cloud computingsystem, International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, Volume (12), No (2), Year (2021-6), Pages (547-561)
 8. Mohammadali Faezirad , Alireza Pooya , Zahra Naji Azimi , Maryam Amir Haeri , Preventing food waste in subsidy-based university dining systems: An artificial neural network-aided model under uncertainty, Waste Management and Research, Volume (39), No (8), Year (2021-8), Pages (1027-1038)
 9. mehdi khoobiyan , Alireza Pooya , Ahmad Tavakkoli , Fariborz Rahimnia , Taxonomy of Manufacturing Firms’ Flexibility Under Influence of Dynamic Organizational Capabilities, Journal of Advanced Manufacturing Systems, Volume (20), No (3), Year (2021-9), Pages (549-574)
 10. Seyed Sina Sharifi , Alireza Pooya , Mostafa Kazemi , Azar Kaffashpoor , PATTERN OF TRADING PARTNER SELECTION IN DEPUTIZATION SYSTEMS BASED ON ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM, Humanities and Social Sciences Reviews, Volume (9), No (1), Year (2021-1), Pages (17-27)
 11. Hamid Bekamiri , Mohammad Mehraeen , Alireza Pooya , Hossein Sharif , A Stochastic Approach for Valuing Customers in Banking Industry: A Case Study, Industrial Engineering and Management Systems, Volume (19), No (4), Year (2020-12), Pages (744-757)
 12. Alireza Pooya , nadiye fakhlaei , Ali Alizadeh , Designing a dynamic model to evaluate lot-sizing policies in different scenarios of demand and lead times in order to reduce the nervousness of the MRP system., Journal of Industrial and Production Engineering, Volume (38), No (2), Year (2020-12), Pages (122-136)
 13. Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , Shila Ebrahimpour , A continuous-time optimal control model for workforce planning considering human resource strategies (HRS), Kybernetes, Volume (50), No (7), Year (2020-9), Pages (2106-2133)
 14. monireh ahmadimanesh , Ahmad Tavakkoli , Alireza Pooya , Farzad Dehghanian , Designing an optimal inventory management model for the blood supply chain, Medicine, Volume (99), No (29), Year (2020-7)
 15. Parisa alizadeh , Hosein Mohammadi , Naser Shahnoushi froshani , سید سقائیان , Alireza Pooya , Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain, Agris On-line Papers in Economics and Informatics, Volume (12), No (2), Year (2020-6), Pages (3-16)
 16. hossein alaee kakhki , Amir Mohammad Fakoor Saghih , Alireza Pooya , Zahra Naji Azimi , Study and Identification of Factors Effective on Sustainability of Supply Chain in Industries of Iran by Applying Meta-Synthesis and Delphi Methods, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Volume (17), No (6), Year (2020-6), Pages (2845-2857)
 17. Alireza Pooya , mehran abed khorasani , SIMIN GHOLAMIAN GHOUZHDI , Investigating the effect of perceived quality of self-service banking on customer satisfaction, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Volume (13), No (2), Year (2020-1), Pages (263-280)
 18. Parisa alizadeh , Hosein Mohammadi , Naser Shahnoushi froshani , Sayed Hossein Saghaian , Alireza Pooya , Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (21), No (7), Year (2019-12), Pages (1753-1766)
 19. Mir Hossein Seyyedi , Amir Mohammad Fakoor Saghih , Alireza Pooya , Zahra Naji Azimi , Designing a Multi-Objective Mathematical Model for Flexible Job Shop Scheduling Problem With the Earliness/Tardiness Penalty, Journal of Social Sciences Research, Volume (5), No (510), Year (2019-10), Pages (1375-1382)
 20. Elham Rezaee , Alireza Pooya , Resource allocation to strategies of quality management with FANP and Goal Programming approach, TQM Journal, Volume (31), No (5), Year (2019-10), Pages (850-870)
 21. Saeideh Farajzadeh , Amir Mohammad Fakoor Saghih , Alireza Pooya , سید هادی میرقادری , Perishable Inventory Management Using GA-ANN and ICA-ANN, International Journal of Procurement Management, Volume (1), No (1), Year (2020-1), Pages (1-36)
 22. Ali Alizadeh , Alireza Pooya , Zahra Naji Azimi , Ali Vafaee-Najar , Simulation of Quality Death Spirals based on Human Resources Dynamics, Inquiry, Volume (56), Year (2019-1), Pages (2147483647-13)
 23. Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , A new continuous time optimal control model for manpower planning with promotion from inside the system, Operational Research, Volume (21), No (1), Year (2021-3), Pages (349-364)
 24. Alireza Pooya , Elaheh ValinezhadTabriziMoghadda , An Extended Approach for Manufacturing Strategy Process base on Organization Performance through Fuzzy QFD, RAIRO - Operations Research, Year (2018-9)
 25. gholamreza soltani fesaghandis , Alireza Pooya , Design of an Artificial Intelligence System for Predicting Success of New Product Development and Selecting Proper Market-Product Strategy in the Food Industry, International Food and Agribusiness Management Review, Volume (21), No (7), Year (2018-7), Pages (847-864)
 26. elham galehdar , Amir Mohammad Fakoor Saghih , Alireza Pooya , A COMPILATION MODEL FOR THE SELECTION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE BENEFITS OF THEIR APPLICATION IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY BY USING DEMATEL FUZZY AND ANALYTIC NETWORK PROCESS, International Journal for Quality Research, Volume (12), No (2), Year (2018-7), Pages (317-336)
 27. A. Vafaee Najar , Alireza Pooya , Ali Alizadeh , A. Emrouznejad , Assessing the Relative Performance of Nurses Using Data Envelopment Analysis Matrix (DEAM), Journal of Medical Systems, Volume (42), No (7), Year (2018-6), Pages (1-9)
 28. Somayeh Fadaei , Alireza Pooya , Fuzzy U control chart based on fuzzy rules and evaluating its performance using fuzzy OC curve, TQM Journal, Volume (30), No (3), Year (2018-4), Pages (232-247)
 29. Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , Optimal control model for finite capacity continuous MRP with deteriorating items, Journal of Intelligent Manufacturing, Volume (30), No (5), Year (2018-12), Pages (2203-2215)
 30. Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , A delayed optimal control model for multi-stage production-inventory system with production lead-times, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, No (94), Year (2017-1), Pages (751-761)
 31. Alireza Pooya , Mohammadali Faezirad , A taxonomy of manufacturing strategies and production systems using self-organizing map, Journal of Industrial and Production Engineering, Volume (34), No (4), Year (2017-5), Pages (300-311)
 32. Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , Lotfi Tadj , Exact and approximate solution for optimal inventory control of two-stock with reworking and forecasting of demand, Operational Research, Volume (19), No (2), Year (2019-6), Pages (333-346)
 33. mehdi khoobiyan , Alireza Pooya , Ahmad Tavakkoli , Fariborz Rahimnia , Taxonomy of Manufacturing Flexibility at Manufacturing Companies Using Imperialist Competitive Algorithms, Support Vector Machines and Hierarchical Cluster Analysis, Engineering Technology and Applied Science Research, Volume (7), No (2), Year (2017-4), Pages (1559-1566)
 34. ehsan javan rad , Alireza Pooya , Mohsen Kahani , Nasser Motahari Farimani , Designing a Fuzzy Expert System with a Hybrid Approach to Select Operational Strategies in Project-Based Organizations with a Selected Competitive Priority, Industrial Engineering and Management Systems, Volume (16), No (1), Year (2017-3), Pages (129-140)
 35. Amirhosein okhravi , Alireza Pooya , Shamsodin Nazemi , Mostafa Kazemi , Designing a Framework for Target-Site Assignment in Naval Combat Management, Defence Science Journal, Volume (67), No (1), Year (2017-1), Pages (35-44)
 36. gholamreza soltani fesaghandis , Alireza Pooya , Mostafa Kazemi , Zahra Naji Azimi , Comparison of Multilayer Perceptron and Radial Basis Function in Predicting Success of New Product Development, Engineering Technology and Applied Science Research, Volume (7), No (1), Year (2017-2), Pages (1425-1428)
 37. Alireza Pooya , Morteza Pakdaman , Analysing the solution of production-inventory optimal control systems by neural networks, RAIRO - Operations Research, Volume (51), No (3), Year (2017-6), Pages (577-590)
 38. Firoozeh Taghikhah , Alireza Pooya , Developing an Integrated Model to Improve the Performance of Kansei Engineering by PCA and TOPSIS, Advances in Environmental Biology, Volume (8), No (12), Year (2014-10), Pages (1270-1279)
 39. atieh felfelani , Ahmad Tavakkoli , Alireza Pooya , Design and Evaluate Assembly-Line Design Alternatives With Equipment Selection -Pass:ijsr1, Indian Journal of Scientific Research, Volume (3), No (1), Year (2014-6), Pages (184-194)
 40. Alireza Pooya , hamid rezazadeh barfouei , Naghmeh Kargozar , fatemeh maleky bernety , Relationship BetweenEmotional Intelligence and Conflict Management Strategies, Research Journal of Recent Sciences, Volume (2), No (7), Year (2013-6), Pages (37-42)
 41. mahdi manzarihesar , Mostafa Kazemi , Shamsodin Nazemi , Alireza Pooya , Intellectual capital: Concepts, components and indicators: A literature review, Management Science Letters, Volume (2), No (2), Year (2012-8), Pages (2255-2270)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. علیرضا پویا , ناهید سالار باباخانی , احمد توکلی , پیکره شناسی تصمیمات و اولویت های رقابتی تولید در سیستم های تولیدی کارگاهی(مطالعه موردی چندگانه) , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2020-12-28
 2. علیرضا پویا , پریسا خدایی اردکانی , پریسا خدایی اردکانی , طراحی مدل برنامه ریزی تولید چند هدفه فازی با تقاضای فازی (مورد مطالعه: شرکت عرقیات گلچکان زمانی) , پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2020-12-28
 3. علیرضا پویا , راضیه میرنژاد , علی سیبویه , مدلسازی موانع اجرای تفکر سیستمی در سازمانها با رویکرد ساختاری تفسیری , اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11
 4. افشین شریعت , زهرا حسین نژاد , علیرضا پویا , بررسی اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین خون با استفاده از سیستمهای پویا , اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11
 5. میثم عمرانی , سید محمد خلیلی , علیرضا پویا , ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ , اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11
 6. محمد محمدزاده گنابادی , سمیه فدایی , علیرضا پویا , مدلسازی پویایی های سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید کارگاهی , اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11
 7. امیر محمد فکور ثقیه , علیرضا پویا , بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها , انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها , 2019-04-24
 8. سیدسعید سجاد , علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا , علی سیبویه , طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست‌های تأثیرگذار , دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها , 2019-04-24
 9. امیر علیمی عقدایی , علیرضا پویا , ارائه ی مدلی برای طبقه بندی شرکتها در بازارهای بورس و فرابورس با استفاده از تحلیل تشخیصی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28
 10. علیرضا پویا , مهدی خوبیان , علی سیبویه , بررسی زنجیره سنی ارتقاء اعضاء هیأت علمی به کمک پویاشناسی سیستمها با تمرکز بر سیاستهای ارتقا )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد( , اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها , 2017-12-20
 11. زهرا اقاسی زاده شعرباف , علیرضا پویا , ارزیابی استراتژیهای مختلف نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی با رویکرد شبیه سازی سیستمهای پویا , اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سامانه ها , 2017-12-20
 12. راضیه میرنژاد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , طراحی مدل ارزیابی عملکرد دپارتمان های فروشگاهی در هایپرمارکت , کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک , 2015-09-06
 13. احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , شناسایی عوامل تاثیر گذار بر چابکی زنجیرهی تامین مطالعه موردی: کارخانههای صنایع غذایی استان خراسان رضوی , اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار , 2017-08-30
 14. احمد شالچیان , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , طراحی مدل تعاملی روابط بین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین با به کارگیری تکنیک دیمتل فازی مطالعه موردی: کارخانه های صنایع غذایی استان خراسان رضوی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد دانش بنیان , 2017-09-15
 15. حمیده بخشی , محمدمهدی فراحی , علیرضا پویا , تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک شهر مشهد) , دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت , 2016-01-05
 16. راضیه میرنژاد , علیرضا پویا , ارائه یک مدل اثر بخش مدیریت پاداش با بهره گیری از روش تاکسنومی , کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار , 2015-12-18
 17. راضیه میرنژاد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی , طراحی مدل ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2016-05-14
 18. سمُیّه فدائی , علیرضا پویا , طراحی نمودارهای کنترل فازی Xبار و R با روش مد فازی و با استفاده از اعداد ذوزنقه ای , سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2015-12-23
 19. علیرضا پویا , المیرا زحمت دوست , شناسایی فاکتورهای موفقیت پیادهسازی سیستم برنامهریزی یکپارچه منابع سازمانی (ERP ) و یافتن روابط علت و معلولی و رتبه بندی آنها , کنفرانس بین المللی جهت گیریهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری , 2015-07-23
 20. عطیه فلفلانی , احمد توکلی , علیرضا پویا , طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری( , 2014-02-13
 21. احمد توکلی , علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری , انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون , نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20
 22. محمّد اخگری , علیرضا خوراکیان , علیرضا پویا , بهبود فرآیند تدارکات در محیط پروژه محور (مطالعه موردی) , همایش بین المللی مدیریت , 2014-07-07
 23. محمدعلی چیت ساززاده , مصطفی کاظمی , علیرضا پویا , علیرضا قاری قرآن , توسعه پایدار و بهبود موازنه زمان - هزینه - کیفیت پروژههای عمران شهری با در نظر گرفتن عامل محیطزیست , سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری , 2013-12-07
 24. علیرضا پویا , علیرضا حدادیان , نازنین جعفرزاده , شناسایی ابعاد استراتژی های بازاریابی هتل ها و هتل آپارتمانهای شهرستان مشهد , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها , 2014-04-30
 25. فریبرز رحیم نیا , علیرضا پویا , مهدی فخریه , تاثیر نگرش خریدار بر ارزش برند به واسطه کیفیت رابطه خریدار فروشنده , اولین همایش ملی بازاریابی فرصتها چالشها , 2014-04-30
 26. عطیه فلفلانی , احمد توکلی , علیرضا پویا , طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات , اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی , 2014-02-13
 27. علیرضا پویا , شمس الدین ناظمی , آسیه پریداد , بررسی رابطه علت و معلولی بین اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از روش DEMATEL , اولین همایش بین المللی مدیریت، چالشها، راهکارها , 2014-01-05
 28. علیرضا پویا , آسیه پریداد , گروه بندی اهداف عملیاتی صنعت هتلداری مشهد با استفاده از ماتریس IPA , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها، راهکارها , 2014-01-05
 29. علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , الهه ولی نژاد تبریزی مقدم , توسعه مدل QFD برای تدوین استراتژی های تولید برمبنای مدیریت عملکرد سازمان , کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , 2013-11-06
 30. ریحانه شهرکی , علیرضا پویا , فریبرز رحیم نیا , شناسایی ابعاد استراتژیهای عملیاتی در بخش خدمات درمانی , کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک , 2013-11-06
 31. علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی , الهه ولی نژاد تبریزی مقدم , توسعه مدل QFD در تدوین استراتژی های تولید برمبنای عملکرد اهداف رقابتی تولید , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24
 32. علیرضا پویا , ریحانه شهرکی , تاکسونومی از استراتژیهای عملیات بخشهای بیمارستانهای درمانی شهر مشهد , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24
 33. علیرضا پویا , قدیر آزاده , اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در راستای اهداف استراتژیک و چشم انداز(مورد مطالعاتی: استانداری خراسان شمالی) , دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک , 2013-11-24
 34. زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , احمد قربان پور , کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز , دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27
 35. یونس مظاهری زاده , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های فاینانس شرکت آب و فاضلاب مشهد , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2013-05-08
 36. علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری , علی سیبویه , ارائه رویکرد ترکیبی SHANNON-PROMETHEE جهت انتخاب طرح چیدمان تجهیزات , اولین همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع , 2013-02-06
 37. سید علیرضا داودی , علیرضا پویا , توران آصفی , ارزیابی کارایی کانال های توزیع نوین بانکداری و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و رفاهی شهری , چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی , 2012-10-14
 38. علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری , علی سیبویه , انتخاب طرح چیدمان با استفاده از رویکرد ترکیبی PSI-PROMETHEE , سومین کنفرانس تخصصی مدیریت تولید و عملیات , 2013-01-22
 39. علیرضا پویا , علی سیبویه , ارائه رویکرد ترکیبی Delphi-AHP-TOPSIS جهت انتخاب محصول نهایی زعفران مناسب , همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران , 2012-12-05
 40. علیرضا پویا , نسترن قره باغی , الهام بهپور , طبقه‌بندی چالش‌ها و تنگناهای مدیریتی تولید ملی و راهکارهای مقابله با آن , نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی , 2012-12-19
 41. سید علیرضا داودی , علیرضا پویا , توران آصفی , ارائه بنچ مارکینگ برای کانالهای توزیع بانک با کمک DEA , نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران , 2011-12-27
 42. علیرضا پویا , طاهره نبی زاده , مرجان امینی , طراحی مدل سلسله مراتبی سیستم اطلاعاتی مناسب برای بهبود هماهنگی زنجیره عرضه , ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی , 2012-05-06
 43. علیرضا پویا , استراتژی ساخت و تولید در صنعت ابریشم , همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم , 2009-04-21
 44. حمید علیخانی , علیرضا پویا , مدیریت زنجیره عرضه ابریشم، چالشها و رهنمودها , همایش ملی تولید، فراوری و صادرات ابریشم , 2009-04-21
 45. علی اصغر انواری رستمی , علیرضا پویا , مدل ریاضی قطعی و فازی برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع در زنجیره عرضه , کنفرانس بین المللی مدیریت , 2007-11-22
 46. علیرضا پویا , پشتیبانی ICT از زنجیره عرضه , کنفرانس ملی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک , 2004-03-20