مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. جلال صادقی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , اکرم حلاج نیا , تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (58-70)
 2. اکرم نصرتی میاندواب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , حسین عسگرزاده , تأثیر اصلاح کننده آلی و شیمیایی بر پایداری ساختمان خاک، دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت و گنجایش آب انتگرالی گیاه گندم در خاک های شور, آب و خاک, دوره (36), شماره (1), سال (2022-5), صفحات (113-126)
 3. محمد احمدی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , بررسی پاسخ گیاه ارزن (Panicum miliaceum) به کاربرد اسید هیومیک، سیلیسیم و میکوریزا در شرایط تنش شور سدیمی آب آبیاری, تنش های محیطی در علوم زراعی, سال (2021-9)
 4. رضوان سهرابی رنانی , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , بررسی اثر کودهای آلی، بیولوژیکی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد، عملکرد و عملکرد روغن دانه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (13), شماره (1), سال (2021-5), صفحات (23-38)
 5. سعید جواهری , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حمیدرضا ذبیحی , حجت امامی , اثرترکیبات‌آلی، نانوذرات آهن و روی و اثرات متقابل آنها بر عملکرد و جذب عناصرغذایی درگوجه-فرنگی, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (32), شماره (4), سال (2020-2), صفحات (16-32)
 6. احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم کاوازی , محبوبه مظهری , تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان, جنگل و فرآورده های چوب, دوره (73), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (295-304)
 7. زهره فرزانگان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (8), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (22-36)
 8. سارا سنگ سفیدی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , محمد بنایان اول , مجبوبه مظهری , تأثیر بازدارنده‌های مصنوعی و طبیعی نیترات‌زایی بر خصوصیات رشدی و جذب نیترات در کاهو, آب و خاک, دوره (34), شماره (2), سال (2020-7), صفحات (423-437)
 9. زهره فرزانگان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر کاربرد نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر تثبیت کادمیم در یک خاک آهکی آلوده, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (25), شماره (3), سال (2018-8), صفحات (61-78)
 10. محمد محمدیان , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , اثر منابع تامین‌کننده نیتروژن بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در برنج (.Oryza sativa L) رقم شیرودی, علوم زراعی ایران, دوره (21), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (82-95)
 11. قباد جلالی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , علی اکبر حداد مشهد ریزه , مهدی آزادوار , عیسی اسفندیارپور بروجنی , تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (7), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (1-15)
 12. محمدجواد پژند , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رابطه بین توپوگرافی و برخی ویژگی های خاک, آب و خاک, دوره (29), شماره (6), سال (2016-3), صفحات (1699-1710)
 13. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays, زیست شناسی خاک, دوره (5), شماره (2), سال (2018-2), صفحات (123-136)
 14. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (2), سال (2018-8), صفحات (70-83)
 15. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میراحمد موسوی شلمانی , بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از نیتروژن-15, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2017-10), صفحات (494-510)
 16. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میراحمد موسوی شلمانی , تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI), آب و خاک, دوره (28), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (804-817)
 17. صبا نجاتی زاده , سعید ملک زاده شفارودی , علیرضا آستارائی , نسرین مشتاقی , تأثیر نانوذرات دیاکسید تیتانیوم و EDTA بر برخی عناصر غذایی و خصوصیات رشدی گیاه اسفناج (Spinacea oleracea), علوم باغبانی, دوره (32), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (419-427)
 18. علی مولائی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , یرحسن رسولی صدقیانی , ماریا ترئزا چکرینی , تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های اکسی‌تتراسایکلین (OTC) و سولفامتاکسازول (SMX) بر نیتریفیکاسیون بالقوه و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز قلیایی و اوره‌آز در یک خاک آهکی, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (2), سال (2018-9), صفحات (1-14)
 19. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , بررسی مدیریت تلفیقی کودهای شیمیایی، کمپوست و رژیم آبیاری بر ویژگی های زراعی و عملکردی برنج رقم هاشمی, تحقیقات غلات, دوره (7), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (301-313)
 20. معصومه سادات ذاکر , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی های ساختمانی خاک, تحقیقات کاربردی خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2018-6), صفحات (51-61)
 21. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , تغییرات ویژگی های هیدرولیکی خاک در حضور وتیور و پلی اکریل آمید, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (7), شماره (4), سال (2018-2), صفحات (147-158)
 22. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , تاثیر منابع کودی مختلف و اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی اکسیدان دانه زیره سیاه, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (4), سال (2017-1), صفحات (87-104)
 23. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی عوامل مؤثر بر انتقال نانوذره آهن صفر ظرفیتی با پوشش کربوکسی متیل سلولز در خاک, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (6), سال (2017-3), صفحات (101-121)
 24. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مجتبی بارانی مطلق , حجت امامی , توزیع شکلهای شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاکهای آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگیهای خاک, آب و خاک, دوره (31), شماره (5), سال (2017-12), صفحات (1325-1339)
 25. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , تاثیرمنابع کودی مختلف و اسید هیومیک برخصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتی‌اکسیدان دانه زیره سیاه Bunium persicum Boiss.)), پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (87-104)
 26. مهرنوش اسکندری تربقان , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حسین بشارتی , مقایسه کمی تولید آمونیاک و تری‌ایندول استیک اسید در جدایه‌های باکتریایی شور، قلیا و شور و قلیاپسند خاک, زیست شناسی جانوری تجربی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-9), صفحات (41-58)
 27. تیمور رضوی پورکومله , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , حجت امامی , مسعود کاووسی , تاثیر مدیریت تلفیقی رژیمهای آبیاری، کودهای شیمیایی و کمپوست بر برخی ویژگیهای عصاره خاک شالیزار, تحقیقات غلات, دوره (6), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (437-450)
 28. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مقایسه تاثیر اندازه اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر میزان روان آب و هدر رفت خاک, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (7), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (87-99)
 29. احسان کهنهء , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , اثر تلقیح فرانکیا بر رشد، تغذیه معدنی و تثبیت نیتروژن در توسکای قشلاقی, جنگل و فرآورده های چوب, دوره (70), شماره (1), سال (2017-6), صفحات (61-70)
 30. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , محمدرضا مصدقی , مقایسه اثر وتیور و پلی اکریل آمید بر شاخصهای پایداری ساختمان و فرسایش خاک, پژوهش های فرسایش محیطی, دوره (6), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (71-90)
 31. سمیرا تندیسه بناء , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر شوری خاک، نوع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و ویژگی های بیوشیمیایی شاخساره گیاه خردل (Brassica rapa L.), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2), صفحات (575-586)
 32. نوازاله مرادی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , بیژن قهرمان , بررسی تأثیرنانو ذرات اکسیدهای آلومینیم و سیلیسیم بر شاخص های پایداری ساختمان خاک, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (23), شماره (5), سال (2017-1), صفحات (253-265)
 33. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربان زاده , تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی, آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1), صفحات (1646-1661)
 34. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , میر احمد موسوی شلمانی , علی خراسانی , واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم, آب و خاک, دوره (30), شماره (5), سال (2017-1), صفحات (1556-1573)
 35. فاطمه شهرکی , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه, آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2016-7), صفحات (252-261)
 36. نسرین چاجی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران, پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (1-12)
 37. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی, تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (1), سال (2016-6), صفحات (185-195)
 38. احسان کهنهء , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم خاوازی , تأثیرسطوح مختلف آمیختگی توسکا و صنوبر بر جمعیت فرانکیا در خاک, تحقیقات جنگل و صنوبر, دوره (23), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (256-268)
 39. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , مقایسه مدل های سینتیکی برای تخمین معدنی شدن نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (159-174)
 40. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر اسید هومیک، کمپوست و کود فسفر بر خصوصیات رویشی گیاه ریحان و غلظت عناصر کم مصرف در گیاه و خاک, روابط خاک و گیاه, دوره (6), شماره (22), سال (2015-8), صفحات (187-204)
 41. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (6), سال (2015-3), صفحات (173-190)
 42. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور سدیمی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (658-664)
 43. فاطمه صبوری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , اثر نانوذرات آهن بر توزیع شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی, پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (99-118)
 44. پریسا میرحسینی موسوی , علیرضا آستارائی , علیرضا کریمی , غلامرضا کریمی , شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن, آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2015-1), صفحات (987-997)
 45. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , سید بهمن موسوی , اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ‌های گندم نان دیم, به زراعی نهال و بذر, دوره (30), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (169-198)
 46. فهیمه نیک بین , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , اثر جنیستئین بر همزیستی باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم بیوار فازئولی با گیاه لوبیا در تنش شوری, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (3), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (221-236)
 47. ولی فیضی اصل , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی‌های ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گندم دیم, زراعت دیم ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2014-7), صفحات (41-59)
 48. حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک, آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-9), صفحات (565-574)
 49. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مدیریت های کوتاه مدت بر توابع پایداری در یک خاک شور سدیمی, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (4), شماره (1), سال (2014-8), صفحات (145-164)
 50. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , سیدحسین ثنائی نژاد , حجت امامی , ارزیابی تغییرپذیری عملکرد ذرت بر مبنای خصوصیات خاک و آنالیز مولفه های اصلی, آب و خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-7), صفحات (276-285)
 51. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسیدآهن و کمپوست بر خصوصیات فیزیکی خاک تحت آبیاری با آب شور- سدیمی, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5), صفحات (153-161)
 52. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی نصیری محلاتی , حجت امامی , ارزیابی کیفیت شیمیایی چند خاک زیر کشت گندم- ذرت با استفاده از مدل های کیفیت خاک در بخشی از جنوب شرقی مشهد, پژوهش های خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (463-473)
 53. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه اثر اکسیدهای آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست زباله شهری بر تغذیه گیاه گندم, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (25), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (103-110)
 54. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک, آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-3), صفحات (1329-1338)
 55. علیرضا آستارائی , تأثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (97-106)
 56. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات خاک و رشد نهال تاغ, مدیریت خاک و تولید پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2013-8), صفحات (167-182)
 57. علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی , تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-11), صفحات (577-582)
 58. محمود فاضلی سنگانی , امیر لکزیان , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , تخمین و پهنه بندی میزان کربن آلی خاک با استفاده از آنالیز عوارض زمین, آب و خاک, دوره (27), شماره (1), سال (2013-4), صفحات (111-121)
 59. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , تأثیر مقادیر مختلف سوپر جاذب و دور آبیاری بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و شاخص های رشدی گیاه آتریپلکس, پژوهش آب در کشاورزی, دوره (26), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (211-223)
 60. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی, علوم محیطی, دوره (9), شماره (3), سال (2012-6), صفحات (111-118)
 61. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , احمد منشی , امیر فتوت , مقایسه مقدار جذب و تجمع آهن در گندم (Triticum aestivum L.) با کاربرد اکسید آهن معمولی و نانو همراه با کود کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی, پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (92), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (103-111)
 62. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر اصلاحگرها بر میزان نگهداشت آب در مکش های گوناگون یک خاک شور – سدیمی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (2), سال (2012-8), صفحات (104-111)
 63. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی قابلیت تصاویر ماهواره لندست +ETM در مطالعات شوری خاک (مطالعه موردی: منطقه نیشابور), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (3), سال (2011-12), صفحات (348-355)
 64. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , ارزیابی تغییرات مکانی و تخمین کربن آلی خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از توابع انتقالی و امکان سنجی آن با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی - منطقه نیشابور), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (294-300)
 65. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (70-77)
 66. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و غلظت سرب، نیکل و کادمیم در خاک و گیاه دارویی سیاهدانه, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-1), صفحات (600-608)
 67. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا (Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم, دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (42), شماره (1), سال (2011-12), صفحات (43-49)
 68. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , مهدی طاهری , بررسی تاثیر زئولیت و سوپر فسفات تریپل بر توزیع سرب، روی و کادمیوم در ضایعات معدن, آب و خاک, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5), صفحات (42-50)
 69. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علیرضا آستارائی , بررسی برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در پاسخ به کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (4), سال (2011-3), صفحات (548-555)
 70. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , بررسی امکان استفاده از نسبت های باندی و تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی تصاویر ETM+ برای پایش پوشش گیاهی در منطقه نیشابور, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (103-110)
 71. علیرضا آستارائی , محمد فارسی , علی پاکدین پاریزی , مرجان قائمی , فرنوش فلاح پور , بررسی توانایی تجزیه زیستی کاه و کلش گندم (Tritichum aestivum. L) توسط گونه‌های مختلف جنس تریکودرما (.Trichoderma spp, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (2), سال (2010-6), صفحات (12-18)
 72. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ویژگی های خاک،وزن خشک و ترکیب شیمیایی گندم, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (215-224)
 73. فاطمه اکبرنژاد , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , مهدی نصیری محلاتی , اثر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (L. Nigella sativa), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (767-771)
 74. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تأثیر آن بر رشد گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (956-964)
 75. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , بررسی اثر مصرف اکسید آهن (نانو و معمولی) همراه با کمپوست گرانوله گوگردی بر غلظت آهن و رشد گیاه گندم رقم آتیلا, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (8), سال (2011-3), صفحات (855-861)
 76. مرجان قائمی , سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میرحسینی موسوی , بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (128-137)
 77. رستم یزدانی بیوکی , حمیدرضا خزاعی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا آستارائی , بررسی تأثیر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال( Silybum marianum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (5), سال (2010-12), صفحات (748-756)
 78. علیرضا آستارائی , مهرنوش اسکندری تربقان , تأثیر نمکهای مختلف بر گندزدایی میکروبی شیرابه زباله های شهری, علوم محیطی, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3), صفحات (1-12)
 79. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , تأثیر مواد آلی مختلف بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه نخود, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2008-3), صفحات (19-28)
 80. علیرضا آستارائی , ثمانه آریابد , اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل, علوم محیطی, دوره (5), شماره (3), سال (2008-6), صفحات (95-106)
 81. گلنار قیامتی , علیرضا آستارائی , غلام رضا زمانی , تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-11), صفحات (153-162)
 82. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری, علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (50), سال (2010-3), صفحات (119-131)
 83. علیرضا آستارائی , فرشته الماسیان , تأثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله شهری بر خصوصیات خاک، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم, علوم محیطی, دوره (7), شماره (4), سال (2010-9), صفحات (181-192)
 84. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , مقایسه کود های آلی همراه با عناصر بر و روی بر برخی خصوصیات رشدی، غلظت و جذب عناصر غذایی گیاه ارزن (Panicum miliaceum), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (3), شماره (1), سال (2011-4), صفحات (17-24)
 85. رستم یزدانی بیوکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , رضا قربانی , علیرضا آستارائی , اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال (Silybum marianum), پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2010-5), صفحات (12-19)
 86. ابراهیم فتاحی کیاسری , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , غلامحسین حق نیا , اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه, علوم آب و خاک, دوره (51), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (57-68)
 87. مهرنوش اسکندری تربقان , علیرضا آستارائی , مسعود اسکندری تربقان , علی گنجعلی , ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (2), شماره (1), سال (2009-9), صفحات (15-27)
 88. محمد حسین نجفی‌ مود , امین علیزاده , علیرضا آستارائی , عبدالرضا باقری , تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (14), شماره (1), سال (2000-4), صفحات (91-100)
 89. بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی , تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک, علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-4), صفحات (67-76)
 90. حجت امامی , علیرضا آستارائی , زهرا نقی زاده اصل , تاثیر سطوح شوری با نسبتهای مختلف کلر به سولفات و مقادیر مختلف نیتروژن بر گیاه گندم در شرایط گلخانه, بیابان- Desert, سال (2004-3)
 91. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , علطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران, فضا, دوره (7), شماره (30), سال (2008-7), صفحات (53-59)
 92. علیرضا آستارائی , تأثیر نمک های مختلف بر گندزدایی و برخی خصوصیات شیمیایی شیرا به حاصل از تولید کمپوست, علوم محیطی, سال (2007-3)
 93. علیرضا آستارائی , اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر بعضی از خصوصیات شیمیایی خاک و گیاه فلفل, کشاورزی-پردیس ابوریحان, سال (2006-6)
 94. محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , سرچشمه پور , ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium meliloti استان کرمان, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (1-9)
 95. علیرضا آستارائی , تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود, دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2007-12)
 96. محمد احمدی , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , پیمان کشاورز , تأثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجرا عملکرد و تجمع روی در گندم, پژوهشهای زراعی ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2007-3)
 97. اعظم خندان کاریزبالائی , علیرضا آستارائی , تأثیر کودهای آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی) و شیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک, بیابان- Desert, دوره (10), شماره (2), سال (2006-3), صفحات (361-368)
 98. علیرضا آستارائی , تأثیر کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه اسفرزه, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2006-12), صفحات (180-187)
 99. علیرضا آستارائی , محسن فروزان گهر , تاثير يون كلسيم بر جوانه زني و رشد گياهچه عدس در شرايط مختلف شوري, بیابان- Desert, سال (2000-3)
 100. علیرضا آستارائی , تاثیر کمپوست زباله های شهری و ورمی کمپوست بر اجزای عملکرد و عملکرد اسفرزه, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (22), شماره (3), سال (2006-6), صفحات (180-187)
 101. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا آستارائی , تأثیر شوری آب آبیاری و کود روی بر عملکرد و ترکیب شیمیای گندم, بیابان- Desert, سال (2006-4)
 102. فرشته الماسیان , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , تاثیر شیرابه و کمپوست زباله شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه گندم, بیابان- Desert, دوره (11), شماره (1), سال (2006-6)
 103. اعظم خندان , عليرضا آستارايي , علیرضا آستارائی , مهدی نصیری محلاتی , امیر فتوت , تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata), پژوهشهای زراعی ایران, سال (2005-3)

انگلیسی

 1. musa al-reza taheri , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , Hojat Emami , The role of biochar and sulfur-modified biochar on soil water content, biochemical properties and millet crop under saline-sodic and calcareous soil, Plant and Soil, Year (2023-2)
 2. Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , تثیر اسید سالیسیلیک و باکتری سودوموناس پوتیدا بر ویژگی‌های آنزیمی گیاه کینوا در خاک شور آلوده به آرسنیک, حفاظت منابع آب و خاک, Volume (12), No (2), Year (2022-12), Pages (65-78)
 3. musa al-reza taheri , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , Hojat Emami , Sorbitol and biochar have key roles in microbial and enzymatic activity of saline-sodic and calcareous soil in millet cropping., Rhizosphere, Volume (24), Year (2022-12), Pages (100598-100606)
 4. iman saberi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Growth And Physiological Response Of Quinoa Plant In Saline- Sodic Soil With Humic Acid Under Drought Stress Conditions, Indian Journal of Environmental Protection, Volume (41), No (9), Year (2021-11), Pages (1004-1012)
 5. A. Razavi Nasab , Amir Fotovat , Ali Reza Astaraei , Ahmad Tajabadipour , Effect of Organic Waste and Humic Acid on Some Growth Parameters and Nutrient Concentration of Pistachio Seedlings, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (50), No (3), Year (2019-2), Pages (254-264)
 6. HEBA BAHLAWAN , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , Effect of the Pseudomonas Putida Inoculation in Alleviation of Saline Soil Cadmium Stress on Spinach Plant, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (29), No (6), Year (2020-6), Pages (9468-9450)
 7. Mohsen Shariati , Ali Reza Astaraei , Cadmium behavior in urban soils of Mashhad, its impact on plants response and soil, Indian Journal of Environmental Protection, Volume (41), No (4), Year (2021-4), Pages (419-426)
 8. mahtab roshaniyan , Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Effect of tillage systems and plant residues on whole soil stability and normalized stability indices, Soil and Environment, Volume (39), No (2), Year (2020-7), Pages (223-230)
 9. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , Impact of Pseudomonas putida Inoculation on Alleviating Mercury Stress in Turnip Planted on a Saline Soil, Malaysian Journal of Soil Science, Volume (24), No (2), Year (2020-6), Pages (71-89)
 10. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , Impact of organic and inorganic materials on total mercury distribution in saline soil profile, Indian Journal of Environmental Protection, Volume (40), No (5), Year (2020-5), Pages (536-542)
 11. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , Effect of humic acid and zeolite on uptake and translocation of mercury by turnip plant in asaline soil, pollution research, Volume (39), No (1), Year (2020-4), Pages (150-155)
 12. saeid javaheri , Ali Reza Astaraei , Reza Khorassani , حمید رضا زبیحی , Hojat Emami , A study of the Effects of organic compounds and Fe and Zn nano-fertilizers on the yield and absorption of macronutrients in Tomatoes, Indian Journal of Environmental Protection, Volume (39), No (3), Year (2019-3), Pages (211-218)
 13. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnip, Indian Journal of Environmental Protection, Volume (39), No (12), Year (2019-12), Pages (1125-1135)
 14. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , Mercury Behavior in Saline Soil Containing Humic Acid and Zeolite, International Journal of Advanced Science and Technology, Volume (28), No (9), Year (2019-9), Pages (340-352)
 15. Elham Amiri khaboushan , Hojat Emami , محمدرضا مصدقی , Ali Reza Astaraei , Shear strength of an unsaturated loam soil as affected by vetiver and polyacrylamide, Soil and Tillage Research, Volume (194), Year (2019-11), Pages (104331-104337)
 16. ولی فیضی اصل , Amir Fotovat , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , جعفر جعفرزاده , تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD), پژوهشهای زراعی ایران, Volume (17), No (2), Year (2019-6), Pages (221-240)
 17. mahmood fazeli , Gary Owens , بیژن نظری , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , Hojat Emami , Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media, Science of The Total Environment, Volume (665), No (22), Year (2019-5), Pages (1168-1181)
 18. Hamid Dehghanian , Akram Halajnia , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soil, Applied Soil Ecology, Volume (130), No (9), Year (2018-9), Pages (98-103)
 19. Elham Amiri khaboushan , Hojat Emami , M. R. Mosadeghi , Ali Reza Astaraei , Estimation of unsaturated shear strength parameters using easily-available soil properties, Soil and Tillage Research, Volume (184), No (12), Year (2018-12), Pages (118-127)
 20. M. Dashti , Mohammad Kafi , Ali Reza Astaraei , H. R. Zabihi , Investigation of yield and yield components response of Salvia leriifolia Benth. to biological and organic fertilizers, Zeitschrift fur Arznei-und Gewurzpflanzen, Volume (22), No (2), Year (2018-6), Pages (84-90)
 21. Mehrnoush Eskandari Torbaghan , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , H. Besharati , Salt and alkali stresses reduction in wheat by plant growth promoting haloalkaliphilic bacteria, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (17), No (4), Year (2017-12), Pages (1058-1087)
 22. Elham Amiri khaboushan , Hojat Emami , M. R. Mosaddeghi , Ali Reza Astaraei , Investigating the effect of vetiver and polyacrylamide on runoff, sediment load and cumulative water infiltration, Soil Research, Volume (55), No (8), Year (2017-12), Pages (769-777)
 23. Ali Molaei , Amir Lakzian , Rahul Datta , Gholam Hosain Haghnia , Ali Reza Astaraei , M-H.Rasouli-Sadaghiani , M. T. Ceccherini , Impact of chlortetracycline and sulfapyridine antibiotics on soil enzyme activities, International Agrophysics, Volume (31), No (4), Year (2017-11), Pages (499-505)
 24. ghobad jalali , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , M. Azadvar , E. Esfandiarpour , The Impact of Land use on Bacterial Community Composition and Physicochemical Properties of Soil, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (4), Year (2016-12), Pages (2167-2176)
 25. Ali Molaei , Amir Lakzian , Gholam Hosain Haghnia , Ali Reza Astaraei , M.H. Rasouli-Sadaghiani , M.T. Ceccherini , R. Datta , Assessment of some cultural experimental methods to study the effects of antibiotics on microbial activities in a soil : An incubation study, PLOS One, Volume (12), No (7), Year (2017-7), Pages (1-14)
 26. ghobad jalali , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , M. Azadvar , E. Esfandiarpour , Effects of Land use on the Structural Diversity of Soil Bacterial Communities in South Eastern Iran, Biosciences Biotechnology Research Asia, Volume (13), No (3), Year (2016-9), Pages (1739-1747)
 27. Ehsan Kahneh , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Khavazi Kazem , Study Growth and N2-fixation of Alnus subcordata seedlings inoculated with different Frankia crushed nodules, Advances in Bioresearch, Volume (7), No (2), Year (2016-2), Pages (155-161)
 28. fereshteh nabavinia , Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Amir Lakzian , Effect of tannery wastes and biochar on soil chemical and physicochemical properties and growth traits of radish, International Agrophysics, Volume (29), No (3), Year (2015-8), Pages (333-339)
 29. abbas ghodsi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Effects of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on chemical properties of a saline-sodic soil, بیابان- Desert, Volume (20), No (1), Year (2015-6), Pages (39-46)
 30. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Mehdi Nassiri Mahallati , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Determining soil indicators for soil sustainability assessment using principal component analysis of Astan Quds- east of Mashhad- Iran, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Volume (14), No (4), Year (2014-11), Pages (987-1004)
 31. Parisa Mirhosseini Moosavi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi , Mohammad Moshiri , Leila Etemad , Majid Zeinali , Gholamreza Karimi , Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in rat, Applied Clay Science, Volume (103), No (1), Year (2015-1), Pages (62-66)
 32. Mohammad darbandi , Ali Reza Astaraei , Alireza Karimi , Amir Lakzian , Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp, International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, Volume (2), No (4), Year (2014-4), Pages (1086-1089)
 33. Sayyede Afsane Hosseini , Mehdi Modarres Awal , Ali Reza Astaraei , Consequence of Different Nitrogen: Potassium Regime Ratios on performance of black bean aphid and related growth parameters change in bean, Anthesis Journal of Agricultural Sciences, Volume (2), No (2), Year (2014-2), Pages (36-45)
 34. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Mehdi Nassiri Mahallati , Hojat Emami , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Spatio-temporal soil quality assessment under crop rotation irrigated with treated urban waste water using fuzzy modeling, International Agrophysics, Volume (28), No (3), Year (2014-8), Pages (291-302)
 35. Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , mojtaba khotabaie , Effect of Soil Conditioners on Cation Ratio of Soil Structural Stability, Structural Stability Indicators in a Sodic Soil, and on Dry Weight of Maize, Arid land Research and Management, Volume (28), No (3), Year (2014-8), Pages (325-339)
 36. mojtaba khotabaie , Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , Improving soil physical indicators by soil amendments to a saline-sodic soil, بیابان- Desert, Volume (18), No (1), Year (2014-5), Pages (73-78)
 37. Hamideh Fatemi tajaddin , Atefe Ameri , samane mohammadi , Ali Reza Astaraei , Influence of salicylic acid & Humic Acid on Salinity Stress Tolerance During Seed Germination of -Lens Culinaris Medik, Journal of Current Research in Science, Volume (1), No (5), Year (2013-6), Pages (396-399)
 38. Mehrnoush Eskandari Torbaghan , Ali Reza Astaraei , Masoud Eskandari Torbaghan , Effect Of Diffrent Amount Of Salts On Detoxification And Some Chemical Properties Of Municipal Solid Waste Leachate, International Journal of Pharma and Bio Sciences, Volume (2), No (4), Year (2011-10), Pages (506-514)
 39. Marjan Ghaemi , Ali Reza Astaraei , Seyed Hossein Sanaei Nejad , H. Zare , Using satellite data for soil cation exchange capacity studies, International Agrophysics, Volume (27), No (4), Year (2013-10), Pages (409-417)
 40. Marjan Ghaemi , Seyed Hossein Sanaei Nejad , Ali Reza Astaraei , Vegetation Cover Assessment Based on Soil Properties in Arid and Semi-arid Areas using Landsat Images: A Case Study in Neyshaboor Area, Asian Journal of Plant Sciences, Volume (11), No (1), Year (2011-12), Pages (9-18)
 41. Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , Effect of organic and inorganic amendments on parameters of water retention curve, bulk density and aggregate diameter of a saline-sodic soil, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (14), No (7), Year (2012-12), Pages (1625-1636)
 42. T. Mesbahzaeh , Ali Reza Astaraei , Comparison of urban solid waste leachate and vermi-compost as foliar spray and root medi on nutritional perfonnance of Fhaseolus vulgaris L, بیابان- Desert, Volume (13), No (1), Year (2008-12), Pages (19-23)
 43. Sima Mazaherinia , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , A. Monshi , Nano Iron Oxide Particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu Concentrations in Wheat Plant, World Applied Sciences Journal, Volume (7), No (1), Year (2010-3), Pages (36-40)
 44. Hassan Shariat Jafari , Mohammad Kafi , Ali Reza Astaraei , Interactive Effects of NaCl Induced Salinity, Calcium and Potassium on Physiomorphological Traits of Sorghum (Sorghum Bicolor L, Pakistan Journal of Botany, Volume (41), No (6), Year (2009-11), Pages (3053-3063)
 45. Ali Reza Astaraei , Microbial count and succession,soil chemical properties as affected by organic debrises decomposition, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (4), No (2), Year (2008-9), Pages (178-188)
 46. Ali Reza Astaraei , Effect of organic sources as foliar spray and root media on nutrition of cowpea plant, American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science, Volume (3), No (3), Year (2008-8), Pages (352-356)
 47. Ali Reza Astaraei , Allelopathic effect of almond on cress and fenugreek, Allelopathy Journal, Volume (22), No (1), Year (2008-6), Pages (239-244)
 48. , Reza Abbasi Alikamar , Ali Reza Astaraei , Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Petals on Germination and Primary Growth of Cotton (Gossypium hirsutum L.), Acta Horticulturae, Year (2007-8)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. جلال صادقی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , اکرم حلاج نیا , ﺗﺎثیر ﻓﻨﻠﯽ ﻓﻮرﻣﯿﺲ ﻣﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذرت , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 2. جلال صادقی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , اکرم حلاج نیا , تاثیر سطوح مختلف فسفر بر غلظت پتاسیم و عملکرد گیاه ذرت در حضور فنلی فورمیس موسه , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11
 3. جلال صادقی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , اکرم حلاج نیا , تاثیر فنلی فورمیس موسه بر وابستگی میکوریزایی و درصد بازیافت کود فسفر در کشت گیاه سویا , اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی , 2017-05-11
 4. محمود نبی زاده , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر ورمی کمپوست در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه کینوا , هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیزیت آب در مزرعه , 2021-10-18
 5. راضیه آهسته , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , عنوا ن تاثیر زئولیت و اسید هیومیک بر خاک شور آلوده به آنتی بیوتیک بر خصوصیات رشدی و غلظت سدیم و پتاسیم در گیاه ریحان , چهارمین همایش ملی دانش و قناوری غلوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران , 2019-12-21
 6. راضیه آهسته , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر زئولیت و اسید هیومیک یر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور الوده به تترا سایکلین , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 7. محسن خوشه چرخ , علیرضا آستارائی , حجت امامی , مقاله با عنوان بررسی تاثیر لجن فاضلاب بر رشد و فعالیت آنزیمی گیاه ریحان در شرایط تنش خشکی , چهارمین همایش ملی علوم محیط زیست کشاورزی و منابع طبیعی , 2020-03-16
 8. هبه بهلوان , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر سطوح لجن فاضلاب در خاک شور بر خصوصیات رشدی گیاه اسفناج , چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی , 2020-10-07
 9. سعید جواهری , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , حمیدرضا ذبیحی , اثر ترکیبات آلی، نانوذرات آهن و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 10. علاء الدین الصالح , علیرضا آستارائی , حجت امامی , امیر لکزیان , بررسی تاثیر اسید هیومیک بر غلظت جیوه در زه آب خاک شور , شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27
 11. اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر پسماندهای آلی مختلف بر رشد و نمو گندم , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23
 12. اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 13. علی مولائی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , علیرضا آستارائی , میرحسن رسولی صدقیانی , ماریا ترئزا چکرینی , تحمل القایی در جامعه میکروبی خاک بر اثر آلودگی با آنتی بیوتیک های داروئی , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 14. سید مجتبی نوری حسینی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , پرویز رضوانی مقدم , دکتر حمیدرضا ذبیحی , بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه ( Bunium persicum Bioss. , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 15. الهام امیری خبوشان , حجت امامی , محمدرضا مصدقی , علیرضا آستارائی , تأثیر وتیور و پلی اکریل آمید بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 16. محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , بررسی تحرک پذیری نانوذرات آهن صفرظرفیتی در خاک , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 17. مهتاب روشنیان , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تأثیر عملیات مدیریتی بر شاخص پایداری کل خاک (WSSI) , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28
 18. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت , دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2016-09-07
 19. حمید دهقانیان , اکرم حلاج نیا , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19
 20. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی , همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19
 21. علیرضا آستارائی , اثر کاربرد اسید هومیک بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 22. علیرضا آستارائی , تاثیر اسید هومیک بر حرکت فسفر در خاک آهکی , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , 2015-09-16
 23. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی برهمکنش منگنز و فسفر در کشت مزرعه‌ای سیب‌زمینی(رقم اسپریت) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2015-08-27
 24. مریم خداویسی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر عناصر روی و منگنز بر عملکرد و درصد پروتئین و نشاسته سیب زمینی رقم اسپریت (Solanumtubresumvar Sprit) , هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2015-05-13
 25. حسن محمودی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر کاربرد همیک اسید بر فراهمی فسفر در طی زمان در خاک , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 26. ستاره شریفی , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , نسرین قربانزاده , تأثیر اسید هیومیک، اسید فولویک و AQS برکاهش زیستی آهن فریک در خاک آهکی , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-08
 27. اعظم رضوی نسب , امیر فتوت , علیرضا آستارائی , احمد تاج‌آبادی پور , تاثیر دو ساله روشهای اعمال اسید هیومیک بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال های پسته در شرایط مزرعه , چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران , 2015-09-07
 28. پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , تاثیر قارچ پیریفورموسپورا ایندیکا بر رشد گیاه ذرت , 4th International Conference On Environmental Challenges & Dendrochronology , 2014-05-14
 29. پروانه نامور , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , تاثیر میکوریزا گلوس موسه و پیریفورمسفورا ایندیکا بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت , هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی , 2014-05-14
 30. زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , نقش اکسید روی (معمولی و نانو ) و قارچ میکوریزا بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا , دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , 2014-08-07
 31. زهرا پنام , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر اکسید روی نانو و معمولی و قارچ میکوریزا آربسکولار بر رشد و عملکرد گیاه لوبیا سبز Phaseolus vulgaris , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10
 32. سودابه کارامدکلاته ملو , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو اکسید تیتانیوم، کمپوست زباله شهری و هیومیک اسید بر خصوصیات رشدی و عملکرد نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 33. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , فراهمی عناصر کم مصرف در یک خاک سدیمی زیر تاثیر نانو اکسید آهن همراه با کمپوست گرانوله گوگردی , اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10
 34. اقدس باقری , علیرضا آستارائی , حجت امامی , بررسی اثر مصرف نانو اکسید آهن،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی و هیومیک اسید بر غلظت عناصر کم مصرف گیاه خردل هندی در خاک سدیمی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-23
 35. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر فراهمی آهن و برخی عناصر کم مصرف خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 36. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیز ضایعات کارخا چرم، بیوچار و پتاسیم بر میزان عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 37. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن برخی از کودهای آلی با مدل مرتبه اول , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 38. فتح اله مدرومی , حجت امامی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , بررسی روند پتانسیل قابل معدنی شدن نیتروژن (PMN ) برخی از کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28
 39. شادی عامل زنده دل , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی , تاثیر سطوح مختلف پتاسیم، زئولیت، بنتونیت و پرلیت بر گیاه کاهو , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 40. زهره سیدجمالی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر اسید هیومیک، کمپوست زباله شهری و مقادیر فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی ریحانOcimum bacilicum , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 41. فرشته نبوی نیا , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان , تاثیر ضایعات کارخانه چرم، بیوچار و پتاسیم بر ویژگیهای رشدی ریشه گیاه تربچه , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 42. علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی , اثر لجن فاضلاب، کمپوست زباله شهری و کلات آهن بر خصوصیات فیزیکی خاکهای آهکی , دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , 2013-09-12
 43. فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , تعیین میزان معدنی شدن نیترات در کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف , همایش ملی خاک و کشاورزی پایدار , 2013-03-07
 44. مجتبی خطبائی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر مواد آلی و پودر گچ بر تخلخل تهویه ای، سرعت نفوذ نهایی و نسبت جذب سدیم , همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران , 2012-09-15
 45. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , تاثیر منبع کود نیتراتی و دور آبیاری بر آبشویی نیترات و توزیع آن در نیمرخ خاک , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 46. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب و آبیاری بر رشد و استقرار نهال تاغ , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 47. شیما زنگوئی نسب , حجت امامی , علیرضا آستارائی , علیرضا یاری , اثرات هیدروژل استاکوزرب بر برخی خصوصیات هیدرولیکی خاک و رشد و استقرار نهال آتریپلکس , نخستین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2012-05-29
 48. محترم نبی پور , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی آبشویی نیترات در نتیجه کاربرد کودهای شیمیایی و آلی و لجن فاضلاب , پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست , 2011-11-19
 49. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 50. عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور , تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 51. حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش , تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی , دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03
 52. مرجان قائمی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , تخمین منحنی رطوبتی با استفاده از مدل تک پارامتری , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , 2010-11-14
 53. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , نگار سیابی , بررسی تغییرات مکانی داده ها با استفاده از روش های تحلیلی زمین آمار برای مطالعات خاکشناسی , اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه, آب, خاک و هوا , 2010-11-14
 54. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , مجتبی فتحی , اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم , همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02
 55. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , احمد منشی , مقایسه اثر اکسیدهای آهن معمولی و نانو ضایِعاتی بر جذب و تجمع آهن در گیاه گندم در یک خاک آهکی , اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2010-03-10
 56. سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن , همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02
 57. طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , مطالعه اثر باقیمانده کود های آلی، عناصر بر و روی بر ترکیب شیمیایی گندم , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 58. فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , تاثیر نوع و مقادیر نمک بر کادمیوم قابل دسترس خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 59. فاطمه یوسفی هزاری , علیرضا آستارائی , اثر دما بر فراهمی کادمیوم خاک , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 60. ندا برادریان , علیرضا آستارائی , برهمکنش ماده اصلاحی فسفر و کادمیم بر خصوصیات رشدی گیاه خردل , اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2010-11-10
 61. سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی , علیرضا آستارائی , سعید هاتفی , مقایسه توانایی های زیستی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hom.: Aphididae) روی گیاه لوبیا در مقادیر مختلف کوددهی نیتروژن به پتاسیم , نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31
 62. معصومه شهابی , علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12
 63. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 64. علیرضا آستارائی , زعفران مفید یا سمی؟ , همایش بین المللی زعفران داروی گیاهی هزاره سوم , 2009-05-13
 65. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 66. عبدالقادر مومنی , غلامحسین داوری نژاد , علیرضا آستارائی , سعادت علی نیا , الهام ذوالفقاری , حمیده پور , نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13
 67. مهدی محمدی ثانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان , تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم , یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12
 68. زهرا شریفی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , تاثیر کودهای پتاسیم و نیتروژن تحت شرایط شوری بر خصوصیات خاک و عملکرد چغندر , نهمین سمینار سراسرس آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-30
 69. , حجت امامی , علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر نسبتهای یونی کلر (|C) به سولفات (SO4) در سطوح مختلف شوری بر جذب ازت در گندم , هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2002-08-23
 70. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , ارزیابی شاخص های گیاهی و شاخص های خاک برای طبقه بندی اراضی شور منطقه ی نیشابور با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ , اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران , 2008-12-23
 71. میثم مجیدی خلیل ا باد , بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , اصلاح ناثیر شوری بر منحنی واسنجی بلوک گچی , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-02-05
 72. علیرضا آستارائی , تاثیر مقادیر بر در آب آبیاری وشوریخاک برخصوصیات شیمیایی خاک وخصوصیات رشدی ریشه جو , سومین کنفرانس سراسری آبخیزداری ومدیریت منابع آب وخاک , 2007-12-11
 73. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , پریسا میر حسینی موسوی , عاطفه کشاورزی , مرجان قائمی , استفاده ازتصاویر ماهواره ای برای مطالعات پوشش گیاهی , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 74. علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , مرجان قائمی , مقایسه شاخص های شوری خاکها با استفاده از داده های سنجش از دوردر منطقه دشت نیشابور. , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 75. سیدحسین ثنائی نژاد , علیرضا آستارائی , مرجان قائمی , عاطفه کشاورزی , پریسا میر حسینی موسوی , بررسی سیستم های بهره برداری ومدیریت دادهای مکانی در کشاورزی دقیق..... , پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون , 2008-08-27
 76. علیرضا آستارائی , بررسی تاثیر مقادیر مختلف بر در آب آبیاری تحت شرایط شوری خاک بر خصوصیات شیمیایی خاک و اجزای عملکرد گیاه جو , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-30
 77. علیرضا آستارائی , ارزیابی تحمل به تنش گیاه جو در رابطه با نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری , نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر , 2008-01-26
 78. علیرضا آستارائی , تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه , هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران , 2008-10-15
 79. علیرضا آستارائی , اثر نسبت های آنیونی کلر به سولفات درآب آبیاری وکود نیتروژن بر مقداروجذب عناصر غذایی،شاخص برداشت وکارآیی مصرف نیتروژن درجو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 80. علیرضا آستارائی , اثر مقادیر مختلف شوری وعنصر بر روی عملکرد دانه وجذب عناصر غذایی گیاه جو , دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2008-08-18
 81. علیرضا آستارائی , تاثیر شیرابه حاصل از کمپوست زباله های شهری بر در صدجوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13
 82. علیرضا آستارائی , مقایسه کمپوست های تولیدی در فصول سال و اثرات آنها بر جوانه زنی وخصوصیات رشدی گیاه شاهی , سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13
 83. علیرضا آستارائی , تاثیر غلظت های مختلف عصاره کمپوست های فصلی بر جوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی , چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند , 2008-04-21
 84. علیرضا آستارائی , نقش بر در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته , اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-11-04

انگلیسی

 1. Alaaeddin Alsaleh , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Amir Lakzian , Impact of Mercuric Toxicity in Saline Soil on Growth and Some of Enzymes in Turnip Plants , 3rd International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences , 2021-10-13
 2. Amir Fotovat , fateme sabouri , Ali Reza Astaraei , Reza Khorassani , Speciation of Pb in a Contaminated Calcareous Soil Amended with Nano-Sized Zero-Valent Iron (nZVI) and Cow Manure , 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements , 2013-06-20
 3. ehsan hamzei , Amir Lakzian , Ali Reza Astaraei , Amir Fotovat , تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش , سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب , 2012-09-10
 4. abbas ghodsi , Ali Reza Astaraei , Hojat Emami , Effect of different amounts of nano iron oxide powder and urban solid waste compost coated sulfur on some physical properties of saline-sodic soil , 2nd Conference on application of nanotechnology in sciences, engineering and medicine , 2011-05-16
 5. Seyed Hossein Sanaei Nejad , Ali Reza Astaraei , , Marjan Ghaemi , Selection of best band combination for soil salinity studies using ETM+ satellite images (A Case study: Nyshaboor region,Iran) , International Conference on Geographic Information Systems , 2009-06-22
 6. Ali Reza Astaraei , ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L , همایش بین المللی مهندسی شیمی،بیولوژی ومحیط زیست , 2009-09-10
 7. Ali Reza Astaraei , Toxicity evaluation of different urban solid waste compost on germination and growth parameters of Lepidium sativum L , The 2009 International Conference on Chemical, Biological & Environmental Engineering-CBEE 2009 , 2009-10-09
 8. Ali Reza Astaraei , تأثیر دگر آسیبی اندامهای هوایی و ریشه اسپند بر خصوصیات رشدی گیاه بابونه , دوازدهمین کنگره بین المللی فیتوفارم , 2008-07-02
 9. Hojat Emami , Ali Reza Astaraei , The effects of salinity with different (Cl-) / (So42-) ratios and nitrogen (N) levels on wheat , The 7th International Rangelands Congress (IRC 2003 CONGRESS) , 2003-07-26
 10. Ali Reza Astaraei , Seyed Hossein Sanaei Nejad , پریسا میر حسینی موسوی , , عاطفه کشاورزی , EVALUATIONS OF VEGETATION COVER AND SOIL INDICES FOR SALINE LAND CLASSIFICATION IN NEYSHABOUR REGION USING ETM+ LANDSAT , International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2008 , 2008-12-04
 11. Ali Reza Astaraei , تأثیر شیرابه زباله شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم دسامبر (2007).تایلند . , کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی - , 2007-12-10
 12. Ali Reza Astaraei , تأثیر تیمار کردن بذر، شوری و درجه حرارت برجوانه زنی و رشد دو گونه آتریپلکس , کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی , 2007-12-10
 13. Ali Reza Astaraei , A STUDY OF THE EFFECTS OF Cl-/SO4= RATIOS IN WATER IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZER ON QUANTITY, NUTRIENT UPTAKE, HARVEST INDEX AND NITROGEN EFFECIENCY IN BARLEY (Hordeum vulgar L , دومین کنفرانس بین المللی علوم ،تکنولوژی وکاربرد در صنایع و آموزش((ICSTIE O8 , 2008-12-12
 14. Ali Reza Astaraei , EVALUATION OF METHODS FOR QUANTIFICATION OF CL/SO4 RATIOS IRRIGATION WATER AND MUNICIPAL REFUSE COMPOST IN SOIL TOLORANCE IN BARLEY , دومین کنفرانس بین المللی علوم ،تکنولوژی وکاربرد در صنایع و آموزش , 2008-11-12
 15. abdolghader momeni , Gholam Hossein Davarynejad , Ali Reza Astaraei , The role of potassium in pistachio leaf necrosis , XIV GREMPA meeting , 2008-03-30
 16. Ali Reza Astaraei , Effect of Peganum harmala on germination and emergence of Anthemis nobilis L , دوازدهمین کنگره بین المللی فیتوفارم , 2008-07-02