مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مهرداد امیری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمدحسین قبادی , ارتباط بین ویژگی‌های سنگ‌ شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک‌های سازند ایلام, یافته های نوین زمین شناسی کاربردی, سال (2023-5)
 2. رامین کرمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , تلفیق شاخص های ژئوتکنیکی و زیست محیطی با استفاده از روش فازی تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس, زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (13), شماره (2), سال (2023-7), صفحات (537-555)
 3. ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سپاهیان , حسین صادقی , رضا خواجوی , بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های تنش کشندی و رویدادهای لرزه‌ ای در حریم گسل مشا, ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, سال (2022-6)
 4. علی جعفری قریه علی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پرویز معارف وند , بررسی تأثیر کانی شناسی بر مقاومت سنگهای شیستی در معدن طلای موته, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (15), شماره (2), سال (2021-12), صفحات (415-436)
 5. حمید قالیباف محمدابادی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , رئوف غلامی , حسین طالبی , تخمین پارامترهای ژئومکانیکی، تزیه و تحلیل تنش های برا، و تعیین پنره وزن بهینه گل با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین, ژئو مکانیک نفت, دوره (5), شماره (4), سال (2022-10), صفحات (1-28)
 6. محمدکاظم امیری , غلامرضا لشکری پور , سیاوش قابزلو , ناصر حافظی مقدس , مجتبی حیدری تجره , تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت مجدد شکستگیهاو گسلها جهت تزریق CO2 برای ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (14), شماره (3), سال (2020-12), صفحات (379-408)
 7. حمید قالیباف محمدابادی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , رئوف غلامی , حسین طالبی , تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تزیه و تحلیل الگوریتم‌های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاههای نفتی, ژئو مکانیک نفت, دوره (4), شماره (4), سال (2022-3), صفحات (19-34)
 8. مهوش نداف سنگانی , سیدرضا حسین زاده , خوزه فرانسیسکو مارتین داک , ناصر حافظی مقدس , مهناز جهادی طرقی , کاپیل مالیک , بررسی تغییرات توپوگرافی معادن روباز با استفاده از تداخل سنجی راداری الگوریتم PS - مطالعه موردی: معدن سنگ آهن سنگان خواف, اطلاعات جغرافیایی, دوره (30), شماره (120), سال (2022-3), صفحات (65-76)
 9. مجتبی نوری سرتنگی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , حسین صادقی , بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3), زمین شناسی و محیط زیست, دوره (15), شماره (54), سال (2021-6), صفحات (1-18)
 10. حمید قالیباف محمدابادی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود, سد و نیروگاه برق آبی, دوره (7), شماره (26), سال (2020-12), صفحات (58-80)
 11. مریم فتاحی بندپی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , سیدرضا موسوی حرمی , سجادکاظم شیرودی , مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی رسوبات دریایی در شمال غرب خلیج فارس, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (14), شماره (1), سال (2021-6), صفحات (85-95)
 12. سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (11), شماره (41), سال (2020-11), صفحات (102-117)
 13. سلمه افشار , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد), زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (11), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (645-663)
 14. سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی شاخص شکىىدگی S20 سىگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (12), شماره (3), سال (2019-12), صفحات (21-36)
 15. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , ارزیابی فرونشست زمین به‌کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (13), شماره (3), سال (2019-10), صفحات (435-462)
 16. محمد محمدیان , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن, علوم محیطی, دوره (17), شماره (1), سال (2019-6), صفحات (57-72)
 17. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی خاکهای شهر کرمان و عوامل مؤثر بر میزان رمبندگی آنها, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (13), شماره (1), سال (2019-5), صفحات (1-28)
 18. نرجس قهرمانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک -مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد-, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (11), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-13)
 19. جواد شریفی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , عبدالرحیم جواهریان , مرضیه میرزاخانیان , مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران, فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (45), شماره (1), سال (2019-4), صفحات (17-30)
 20. مجید تقی پور , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , عبداله ملقب , بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران, ژئو مکانیک نفت, دوره (2), شماره (2), سال (2019-3), صفحات (30-39)
 21. ناصر تالی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , عباس قلندر زاده , طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی, علوم و مهندسی زلزله, دوره (5), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (39-59)
 22. کبری جعفری , ناصر حافظی مقدس , علیرضا مظلومی بجستانی , اعظم قزی , بررسی آلایندگی فلزات سنگین در پایین دست محل دفن زباله های شهری اردبیل, محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (42), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (489-506)
 23. محمدکاظم امیری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-1), صفحات (31-43)
 24. جواد خلجی پیربلوطی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (12), شماره (3), سال (2018-11), صفحات (449-466)
 25. عبدالوهاب افروغ , رمضان رمضانی اومالی , ناصر حافظی مقدس , احمد نوحه گر , تاقدیس هندسی بورخ، جنوب خاوری کمربند چین خورده زاگرس, زمین شناسی ایران, دوره (11), شماره (45), سال (2018-6), صفحات (1-18)
 26. ایمان آقاملائی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (8), شماره (30), سال (2018-2), صفحات (1-20)
 27. مجید تقی پور , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (8), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (95-104)
 28. مهسا زهانی قائینی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , تعیین موقعیت گسل جنوب مشهد با استفاده از میکروترمورها, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (8), شماره (3), سال (2016-1), صفحات (17-30)
 29. سجاد کاظم شیرودی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز, پژوهش نفت, دوره (5), شماره (90), سال (2017-2), صفحات (36-47)
 30. سارا گیلوری , علیرضا مظلومی بجستانی , ناصر حافظی مقدس , سید علی مظهری , علیرضا سرسنگی علی ابادی , ارزیابی زیست محیطی (EIA) و مکان یابی بهینه محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش GIS ،SAW و ماتریس لئوپولد (مطالعه موردی شهر یزد), طلوع بهداشت, دوره (6), شماره (54), سال (2016-3), صفحات (149-162)
 31. بهناز دهر آزما , ناصر حافظی مقدس , مائده حسنوند , رامین کرمی , بررسی ژئوشیمی سازندهای مخزن سد گتوند علیا و تأثیر آنها بر کیفیت آب سد, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (7), شماره (1), سال (2014-9), صفحات (29-40)
 32. روح الله میرزایی , کامران رحیمی , هادی قربانی , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی روش های گوناگون درون یابی به منظور برآورد آلودگی مس و نیکل در خاک سطحی, علوم آب و خاک, دوره (19), شماره (73), سال (2015-12), صفحات (85-96)
 33. روزبه یزدانفر , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمدرضا قائمقامیان , بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-1), صفحات (3207-3226)
 34. رمضان رمضانی اومالی , ناصر حافظی مقدس , کژال حیدری , پهنه بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود, علوم زمین, دوره (24), شماره (95), سال (2015-6), صفحات (17-26)
 35. نرجس قهرمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد), زمین شناسی کاربردی پیشرفته, شماره (15), سال (2015-5), صفحات (1-9)
 36. الهام سادات هاشمی اشتیوانی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن, مشهد پژوهی, دوره (6), شماره (9), سال (2015-1), صفحات (73-86)
 37. مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (12), شماره (4), سال (2015-2), صفحات (35-52)
 38. روح الله میرزایی , هادی قربانی , ناصر حافظی مقدس , الگوی پراکنش برخی از فلزات سنگین در خاک سطحی استان گلستان, علوم خاک و آب, دوره (29), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (94-103)
 39. مریم فتاحی بندپی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود, زمین پویا-Geodynamics Research International Bulletin, دوره (2), شماره (2), سال (2014-6), صفحات (20-31)
 40. هادی گریوانی , ناصر حافظی مقدس , ابراهیم حق شناس , ایرج عبدالهی فرد , مروری بر امکان سنجی استفاده از خردلرزه ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی, علوم زمین, دوره (24), شماره (94), سال (2015-2), صفحات (29-40)
 41. اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد, علوم زمین, دوره (93), شماره (24), سال (2014-4), صفحات (17-28)
 42. سعیدیان , ناصر حافظی مقدس , رمضان رمضانی اومتالی , ارزیابی خطر گسلش و رده بندی گسل های فعال اطراف سد شهید رجایی ساری براساس میزان فعالیت, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (9), شماره (1), سال (2015-4), صفحات (2653-2672)
 43. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان), علوم آب و خاک, دوره (18), شماره (70), سال (2015-1), صفحات (35-45)
 44. هادی قربانی , حامد کاشی , ناصر حافظی مقدس , تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی بر برخی وی‍گی های فیزیکی و شیمیایی خاک در استان گلستان, مدیریت خاک, دوره (2), شماره (3), سال (2013-4), صفحات (49-58)
 45. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی، نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی, آب و خاک, دوره (28), شماره (4), سال (2014-10), صفحات (679-694)
 46. رسول اجل لوییان , عبدالعظیم عظیمیان , ناصر حافظی مقدس , فریدون بهرامی سامانی , ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (13-32)
 47. موسی کوردوانی , ناصر حافظی مقدس , ذمضان رمضانی اومالی , ارزیابی پهنه های فرار آب از سد استقلال میناب, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (2487-2512)
 48. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (3), سال (2014-11), صفحات (2277-2300)
 49. علی باقریان کلات , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامعلی گزنچیان , رضا غفوریان , بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی, مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (5), شماره (4), سال (2014-2), صفحات (243-253)
 50. رامین کرمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان), زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (6), شماره (4), سال (2013-1), صفحات (74-79)
 51. هادی قربانی , عباس روحانی , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی LVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک, آب و خاک, دوره (27), شماره (1), سال (2013-5), صفحات (90-102)
 52. خدیجه کریمی , حمید طاهری شهرآیینی , ناصر حافظی مقدس , مجید حبیبی نوخندان , شناسایی و طبقه بندی مناطق گرد و غباری در خاورمیانه با استفاده از تلفیق ویژگی های انعکاسی و مادون قرمز حرارتی سنجنده ی MODIS, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (5), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (83-92)
 53. علی جعفری قریه علی , غلام عباس کاظمی , ناصر حافظی مقدس , سید صالح موسوی استرآبادی , بررسی آلودگی آبهای زیر زمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS), تحقیقات منابع آب ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2012-11), صفحات (80-86)
 54. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی, مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (2), شماره (7), سال (2012-6), صفحات (70-81)
 55. ناصر حافظی مقدس , محمد رضا نیکودل , اعظم قزی , ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (6), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (1373-1386)
 56. حمید رضا سلوکی , ماشاله خامه چیان , ناصر حافظی مقدس , سید کاظم علوی پناه , بررسی فرسایش بادی در دشت سیستان و تأثیر آن بر خصوصیات مهندسی خاکها, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (2), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (13-26)
 57. اعظم قزی , ناصر حافظی مقدس , محمد رضا نیکودل , ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (3), شماره (1), سال (2010-8), صفحات (31-40)
 58. نیکودل محمد رضا , جمشیدی امین , ناصر حافظی مقدس , همبستگی شاخص دوام با ویژگی های مکانیکی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی با تاکید بر تاثیر تعداد چرخه های تر و خشک شدن, زمین شناسی ایران, دوره (4), شماره (16), سال (2011-3), صفحات (3-14)
 59. ناصر حافظی مقدس , محمدرضا نیکودل , کاظم بهرامی , ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-9), صفحات (39-46)
 60. مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS, زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (8), شماره (2), سال (2012-7), صفحات (111-123)
 61. صفورا زمانی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی), زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (5), شماره (1), سال (2011-7), صفحات (1089-1110)
 62. مرتضی هاشمی , محمدرضا نیکودل , ناصر حافظی مقدس , کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار, علوم زمین, دوره (18), شماره (72), سال (2009-4), صفحات (1-15)
 63. ناصر حافظی مقدس , غلامعباس کاظمی , حمید رضا امیری مقدم , رضا سنچولی , فاطمه سادات حجازی نژاد , اثرات زیست محیطی معدن کاری در منطقه اولنگ استان گلستان (جنوب رامیان), علوم زمین, دوره (19), شماره (75), سال (2010-4), صفحات (1-17)
 64. قاسم عسکری , ناصر حافظی مقدس , محمدرضا رحیمی تبار , عبدالرضا انصاری , بررسی آنومالی های مادون قرمز حرارتی (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان, فیزیک زمین و فضا - Journal of the Earth and Space Physics, دوره (35), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (1-16)
 65. مرضیه نیکنامی , ناصر حافظی مقدس , مکان یابی محل دفن زباله های شهری در شهر گلپایگان با استفاده از سیستم GIS, زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (6), شماره (1), سال (2010-4), صفحات (57-66)
 66. ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی , رضا جلیلوند , جعفر رهنما راد , مطالعه ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه سیستان, زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (8), شماره (8), سال (2012-4), صفحات (1-18)
 67. اکبر قاضی فرد , ناصر حافظی مقدس , ناصر تالی , کاربرد روش موازنه فشار تزریق و فشار سطح آب مخزن در کنترل نشتی سد زاوین(استان خراسان رضوی), زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (70), شماره (3), سال (2011-4), صفحات (233-244)
 68. ناصر حافظی مقدس , محمد رضا قایمقامیان , ارزیابی ضخامت آبرفت در شهر مشهد بر اساس بررسی های میکروترمور, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-6), صفحات (493-512)

انگلیسی

 1. hassan mohammadi golestan , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , بررسی اثر مینرالوژی و ویژگیهای فیزیکومکانیکی سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن, زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, Volume (15), No (3), Year (2022-11), Pages (31-47)
 2. جواد شریفی , Naser Hafezi Moghaddas , حسین خوشدل , Mohammad Khanehbad , Feasibility study of pore-pressure prediction in carbonate rocks, Geophysics, Volume (88), No (6), Year (2023-12), Pages (323-332)
 3. Mohammad Nikbin , Naser Hafezi Moghaddas , طهورا احسنی , محمدرضا صابری , , Sayyed Reza Moussavi Harami , The impact of stylolitization on the elastic properties of 1 carbonate reservoirs using laboratory measurements, Petroleum Science, Volume (01029), No (22), Year (2023-10), Pages (1-28)
 4. marjan shahinfar , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , امیر فتوت , Simultaneous removal of four aflatoxins using magnetic nanobentonite as a green and fast sorbent: kinetic, thermodynamic, and isotherm investigation, Environmental Science and Pollution Research, Volume (30), No (51), Year (2023-10), Pages (110515-110527)
 5. Javad Ahmadzadeh , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , بررسی رفتار خزشی نمونه هایی از سنگ گچ سازند گچساران در شرایط دمای محیط و دمای پوش سنگ, ژئو مکانیک نفت, Volume (6), No (1), Year (2023-5), Pages (52-65)
 6. Fatemeh Naseri , Naser Hafezi Moghaddas , morteza beiki , hodayseh khakzadsuchelmaei , mina godarzi moghaddam , mahnaz sabbagh bajestani , Hybrid Fuzzy-Based Modeling of Shear Strength Parameters of Rocks Using Petrographic Properties, Rock Mechanics and Rock Engineering, Volume (56), No (8), Year (2023-8), Pages (5457-5485)
 7. Zohre Noorbakhsh , Naser Hafezi Moghaddas , Hossein Sadeghi , Sayyed Reza Moussavi Harami , Naser Keshavarz Farajkhah , Saeed Sajedi , Shallow Water Flows (SWF) evaluation by 3D seismic studies in the South Caspian Basin, Iran, Journal of Applied Geophysics, Volume (216), Year (2023-9)
 8. mehdi karami , ایمان آقاملایی , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها, زمین شناسی کاربردی پیشرفته, Year (2021-9)
 9. Zohre Noorbakhsh , Naser Hafezi Moghaddas , Hossein Sadeghi , Sayyed Reza Moussavi Harami , A Review of Shallow Water Flows SWF) and Evaluation of this Problem by Seismic data in the South Caspian Basin, Iran, ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, Year (2023-1)
 10. Javad Sharifi , Naser Hafezi Moghaddas , محمد رضا صابری , نازمول هاقو ماندو , A novel approach for fracture porosity estimation of carbonate reservoirs, Geophysical Prospecting, Volume (71), No (4), Year (2023-5), Pages (664-681)
 11. sajad safari farrokhad , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Saeed Aligholi , Mohanad Muayad Sabri Sabri , The Effect of the Petrography, Mineralogy, and Physical Properties of Limestone on Mode I Fracture Toughness under Dry and Saturated Conditions, Applied Sciences, Volume (12), No (18), Year (2022-9), Pages (9237-19)
 12. ahmad rastegarnia , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Hassan Shojaei , Application of cuttings to estimate the static characteristics of the dolomudstone rocks, Geomechanics and Engineering, Volume (29), No (1), Year (2022-4), Pages (65-77)
 13. Sayed Mohammad Alipoori , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Effect of engineering geological properties on dam type selection of the Qadis Khordak Dam, Afghanistan, Soils and Rocks, Volume (45), No (2), Year (2022-5), Pages (1-10)
 14. Babak Kheradmand , Behnam Rahimi , Naser Hafezi Moghaddas , majid mehrizi , An introduction to the modeling of active fault zone width’s effect on the qualitative deformation of lifelines and their routing (case study: buried gas pipelines in east of Iran), Environmental Earth Sciences, Volume (80), No (11), Year (2021-5)
 15. Seyedeh Fatemeh Nemati , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Hossein Sadeghi , Identification of hidden faults using determining velocity structure profile by spatial autocorrelation method in the west of Mashhad plain (Northeast of Iran), Journal of Mountain Science, Volume (18), No (12), Year (2021-12), Pages (3261-3274)
 16. mohammad mohammadian , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , An investigation on karst development in gypsum and limestone (case study; Zagros folded zone, southwest of Iran), Carbonates and Evaporites, Volume (36), No (3), Year (2021-6)
 17. Omolbanin Ataee , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Estimating shear wave velocity of soil using standard penetration test (SPT) blow counts in Mashhad city, Journal of Earth System Science, Volume (128), No (3), Year (2019-3)
 18. Ahad Nouri Mokhoori , Behnam Rahimi , Naser Hafezi Moghaddas , Mohamad Hosein Mahmudy Gharaie , Influence of faulting on porosity and permeability features of carbonate rocks, Kardeh fault, NE Iran, Geosciences Journal, Volume (25), No (4), Year (2021-8), Pages (537-546)
 19. bahman bagha dashtaki , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Numerical modeling of casing collapse in Gachsaran formation in Sirri-E oilfield in Persian Gulf, Journal of Petroleum Science and Engineering, Volume (196), Year (2021-1), Pages (108009-14)
 20. majid taghipour , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Abdullah Molaghab , A Geomechanical Evaluation of Fault Reactivation Using Analytical Methods and Numerical Simulation, Rock Mechanics and Rock Engineering, Volume (54), No (2), Year (2020-11), Pages (695-719)
 21. Saeedeh HOSSEINI , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Indexing the engineering properties of residual soils in the southern slopes of Mashhad, NE Iran, Journal of Mountain Science, Volume (17), No (9), Year (2020-9), Pages (2179-2202)
 22. pouya salari , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Presenting new models to determine subgrade reaction modulus (Ks) for optimizing foundation calculations in coarse grained soils, Revista de la Construccion, Volume (19), No (2), Year (2020-10), Pages (235-243)
 23. javad sharifi , محمد رضا صابری , عبدالرحیم جواهریان , Naser Hafezi Moghaddas , Investigation of static and dynamic bulk moduli in a carbonate field, Exploration Geophysics, Volume (52), No (1), Year (2020-5), Pages (16-41)
 24. Naser Hafezi Moghaddas , چین لئو , Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis of Choman Dam Site, West of Iran, Journal of Seismology and Earthquake Engineering, Volume (21), No (1), Year (2019-2), Pages (25-36)
 25. pouya salari , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Evaluating the Subgrade Reaction Modulus Variations with Soil Grains Shape in Coarse-Grained Soils Using Genetic Algorithm, Open Journal of Geology, Volume (10), No (2), Year (2020-1), Pages (111-123)
 26. SEYED MOHAMMAD MOUSSAVI MADDAH , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Solubility variations of Tirgan limestone in Northeast of Iran with change of PH and temperature, Carbonates and Evaporites, Volume (35), No (1), Year (2020-1)
 27. fahimeh salehi moteahed , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , مریم دهقانی , Geological parameters affected land subsidence in Mashhad plain, north-east of Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (78), No (14), Year (2019-7)
 28. majid taghipour , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Abdullah Molaghab , Estimation of the current stress field and fault reactivation analysis in the Asmari reservoir, SW Iran, Petroleum Science, Volume (16), No (3), Year (2019-6), Pages (513-526)
 29. Salameh Afshar , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Effects of serpentinization degree on the geotechnical characteristics of ultramafic rocks in the southwest of Mashhad city (Iran), Geopersia, Volume (9), Year (2019-1), Pages (10-10)
 30. narjes ghahremani , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Evaluation of the effect of wastewater contamination on the geotechnical and electrical resistivity properties of a silty clay, Environmental Earth Sciences, Volume (78), Year (2019-5), Pages (1-10)
 31. javad sharifi , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Abdolrahim Javaherian , Marzieh Mirzakhanian , Application of extended elastic impedance in seismic geomechanics, Geophysics, Volume (84), No (3), Year (2019-5)
 32. mohammadkazem amiri , Gholam Reza Lashkaripour , Siavash Ghabezloo , Naser Hafezi Moghaddas , Mojtaba Heidari Tajareh , Mechanical earth modeling and fault reactivation analysis for CO2-enhanced oil recovery in Gachsaran oil field, south-west of Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (78), No (4), Year (2019-2)
 33. mohammadkazem amiri , Gholam Reza Lashkaripour , Siavash Ghabezloo , Naser Hafezi Moghaddas , Mojtaba Heidari Tajareh , 3D spatial model of Biot’s effective stress coefficient using well logs, laboratory experiments, and geostatistical method in the Gachsaran oil field, southwest of Iran, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Year (2018-11)
 34. saeedeh hosseini , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Amin Beiranvand Pour , Lineament mapping and fractal analysis using SPOT-ASTER satellite imagery for evaluating the severity of slope weathering process, Advances in Space Research, Volume (63), No (2), Year (2019-1), Pages (871-885)
 35. Naser Tali , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Abbas Ghalandarzadeh , Centrifuge modeling of reverse fault rupture propagation through singlelayered and stratified soil, Engineering Geology, Volume (249), No (1), Year (2019-1), Pages (273-289)
 36. Mohammad Reza Aminizadeh , iman aghamolaie , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Investigating the Effect of Sedimentary Basin on Consolidation of the Kerman Fine-Grained Soils, International Journal of Mining And Geo-Engineering, Volume (52), No (2), Year (2018-3), Pages (52-52)
 37. M. Etemadifar , nasibeh sadat vaziri , Iman Aghamolaie , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad, Soils and Rocks, Volume (41), No (2), Year (2018-8), Pages (193-202)
 38. sina Hajati Ziabari , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Liquefaction potential evaluation and risk assessment of existing structures: A case study in Astaneh-ye Ashrafiyeh City, Iran, EurAsian Journal of BioSciences, Volume (6), No (11), Year (2017-8), Pages (67-77)
 39. ommolbanin ataee , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Prediction of Shear Wave Velocity Profile Using GMDH Type Neural Networks and Genetic Algorithm, International Journal of Engineering, Volume (31), No (7), Year (2018-7), Pages (1004-1010)
 40. Iman Aghamolaie , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Investigating the Development of Kerman’s Soil Structure and its Effect on the Collapsibility index, International Journal of Mining And Geo-Engineering, Volume (52), No (1), Year (2018-5), Pages (10-10)
 41. iman aghamolaie , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , 3D geotechnical modeling of subsurface soils in Kerman city, southeast Iran, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume (78), No (3), Year (2018-2), Pages (1385-1400)
 42. Sepideh Nasseh , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , O. Asghari , Jafar Bolouri Bazaz , Investigation of spatial variability of SPT data in Mashhad City (NE Iran) using a geostatistical approach, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Volume (77), No (1), Year (2018-1), Pages (441-455)
 43. K.Jafari , A. M. Bajestani , Naser Hafezi Moghaddas , azam ghazi , Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil, زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, Volume (11), No (3), Year (2017-12), Pages (103-132)
 44. Naser Hafezi Moghaddas , chin leo , Behnam Rahimi , A. Azadi , Morpho-tectonics and Geoelectrical method applied to active faults characterization in South of Mashhad Plain, Northeast of Iran, Geopersia, Volume (1), No (1), Year (2017-12), Pages (1-1)
 45. sina Hajati Ziabari , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , A study on potential of liquefaction of sediments in Astaneh Ashrafieh using microscopic and dynamic properties and its effect on the sustainability of the city and the urban crisis, مدیریت شهری, Volume (46), No (1), Year (2017-3), Pages (115-120)
 46. Sepideh Nasseh , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , O . Asghari , Jafar Bolouri Bazaz , Spatial variability analysis of subsurface soil in the city of Mashhad, northern-east Iran, International Journal of Mining And Geo-Engineering, Volume (50), No (2), Year (2016-9), Pages (219-229)
 47. ommolbanin ataee , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Mehdi Jabbari Nooghabi , Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks, Scientia Iranica, Year (2018-4), Pages (1943-1955)
 48. M.R. Sajadian , M. Pourkermani , M. Qorashi , Naser Hafezi Moghaddas , The Analysis of Transverse Topographic Symmetry Factor (T Index) in the Chekene-Mazavand, North East Iran, Open Journal of Geology, Volume (5), No (11), Year (2015-11), Pages (809-820)
 49. rasool dadkhah , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Geological Engineering Model for Quaternary Deposits in Isfahan City, Iran, Comptes Rendus de L Academie Bulgare des Sciences, Volume (69), No (11), Year (2016-11), Pages (1463-1472)
 50. majid taghipour , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Evaluating the soil corrosion of Bushehr, Iran, based on a new classification system for corrosive soils, Anti-Corrosion Methods and Materials, Volume (63), No (5), Year (2016-6), Pages (347-354)
 51. mohammad reza aminizadeh bazanjani , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Assessment of sedimentary basin effect on soil structure in Kerman city deposits using destructuring coefficient criterion, Journal of the Geological Society of India, Volume (85), No (4), Year (2015-4), Pages (485-492)
 52. rasool dadkhah , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , DETERMINATION OF SOIL STRENGTH PARAMETERS OF QUATERNARY DEPOSITS BASED ON PHYSICAL PROPERTIES (SOUTH OF ESFAHAN, IRAN), Comptes Rendus de L Academie Bulgare des Sciences, Volume (69), No (3), Year (2016-2), Pages (337-346)
 53. SADJAD KAZEMSHIROODI , Mohammad Ghafoori , Ali Faghih , Mostafa Ghanadian , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Multi-phase inversion tectonics related to the Hendijan–Nowrooz–Khafji Fault activity, Zagros Mountains, SW Iran, Journal of African Earth Sciences, Volume (111), No (1), Year (2015-10), Pages (399-408)
 54. Naser Hafezi Moghaddas , azam ghazi , Hossein Sadeghi , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran, Journal of Earth System Science, Volume (124), No (7), Year (2015-10), Pages (1417-1428)
 55. Salameh Afshar , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , The Evaluation of Drillability and Support System Type in Western to Southern Part of Mashhad Rock Mass Based on Rmi Classification, Indian Journal of Natural Sciences, Volume (6), No (31), Year (2015-8), Pages (9447-9457)
 56. azam ghazi , Naser Hafezi Moghaddas , Hossein Sadeghi , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran, Annals of Geophysics, Volume (58), No (3), Year (2015-7), Pages (1-12)
 57. H. Ghorbani , Naser Hafezi Moghaddas , H. Kashi , Effects of Land Use on the Concentrations of Some Heavy Metals in Soils of Golestan Province, Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, Volume (17), No (1), Year (2015-1), Pages (1025-1040)
 58. هادی قربانی , حامد کاشی , Naser Hafezi Moghaddas , صمد امام قلی زاده , Estimation of Soil Cation Exchange Capacity using Multiple Regression, Artificial Neural Networks, and Adaptive Neuro-fuzzy Inference System Models in Golestan Province, Iran, Communications in Soil Science and Plant Analysis, Volume (23), No (33), Year (2015-1), Pages (1-18)
 59. fahimeh salehi moteahed , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Evaluation of Qanat Subsidence Potential Map in West of Mashhad City NE of Iran, Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences, Volume (6), No (1), Year (2014-9), Pages (15-20)
 60. Rouhollah Mirzaei , Hadi Ghorbani , Naser Hafezi Moghaddas , José Antonio Rodríguez Martín , Ecological risk of heavy metal hotspots in topsoils in the Province of Golestan, Iran, Journal of Geochemical Exploration, Volume (147), No (147), Year (2014-12), Pages (268-276)
 61. Reza Hosseini , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , PROPOSED SEISMOTECTONIC PROVINCES FOR KURDISTAN REGION–NORTH-EASTERN IRAQ, International Journal of Current Life Sciences, Volume (4), No (11), Year (2014-11), Pages (9060-9066)
 62. shahab fahimdanesh , Naser Hafezi Moghaddas , TUNNELING MACHINE SELECTION MODEL BASED ON GEOLOGIC PARAMETERS USING AHP METHOD, Indian Journal of Scientific Research, Volume (9), No (1), Year (2014-1), Pages (137-145)
 63. azam ghazi , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Hossein Sadeghi , Gholam Reza Lashkaripour , Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran, Open Journal of Geology, Volume (4), No (8), Year (2014-9), Pages (354-363)
 64. Naser Tali , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , PROBLEMS OF MECHANIZED TUNNELING IN GASSY GROUND CONDITIONS A CASE STUDY: NOUSOUD WATER TRANSMISSION TUNNEL, International Journal of Geography and Geology, Volume (3), No (8), Year (2014-8), Pages (101-113)
 65. sina Hajati Ziabari , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , The Evaluation of Seismic Hazard of Rasht City Area, Using Probabilistic Methods And Its Effect on Environmental Issues, Indian Journal of Scientific Research, Volume (4), No (6), Year (2014-6), Pages (877-882)
 66. pouria dehghan , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , mona hossein pour , An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, Volume (4), No (6), Year (2014-6), Pages (308-314)
 67. mohammad reza aminizadeh bazanjani , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , An investigation of mineralogy and microscopic structure in Kerman city sediments, International Journal of Geography and Geology, Volume (2), No (8), Year (2013-8), Pages (86-101)
 68. H. Taheri Shahraiyni , K. Karimi , M. Habibi Nokhandan , Naser Hafezi Moghaddas , Monitoring of dust storm and estimation of aerosol concentration in the Middle East using remotely sensed images, Arabian Journal of Geosciences, Volume (10), No (1252), Year (2014-2), Pages (3-18)
 69. Zeinab Mansouri , Naser Hafezi Moghaddas , Behnaz Dahrazma , Wastewater treatment plant site selection using AHP and GIS, a case study: in Falavarjan, Esfahan, Geopersia, Volume (3), No (6), Year (2013-10), Pages (63-72)
 70. mohammad reza aminizadeh bazanjani , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Bahrami , Assessing Sedimentary Basin Effect on Compressibility of City of Kerman Sediments Using Stress Sensitivity and Standard Penetration Test, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, Volume (3), No (10), Year (2013-10), Pages (132-141)
 71. Sepideh Nasseh , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Investigation of Seepage Paths in Left Abutment of Bidvaz Dam Using Tracing Technique, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Volume (3), No (4), Year (2013-4), Pages (719-724)
 72. Naser Hafezi Moghaddas , Reza Jalilvand , Hamid Reza Soloki , The investigation of the Sistan River morphology using Rosgen classification, Indian Journal of Science and Technology, Volume (6), No (2), Year (2013-1), Pages (55-60)
 73. E. Rahimi , M. R. Nikoudel , Naser Hafezi Moghaddas , M. R. Ghayamghamain , Evaluating local geological conditions and Vs profiles in Khash area, SE Iran, Scince Series Data Report, Volume (4), No (12), Year (2012-1), Pages (1-22)
 74. hamed rezaiy , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (6), No (8), Year (2012-8), Pages (83-92)
 75. Hamid Reza Soloki , Naser Hafezi Moghaddas , Reza Jalilvand , Study of Advantages and Disadvantages of Protecting and Training of Riversides by Vegetation Against Geomorphologic changes, Archives of Applied Science Research, Volume (4), No (6), Year (2012-12), Pages (2447-2452)
 76. Hadi Gerivani , E. Haghshenas , Naser Hafezi Moghaddas , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Frequency–amplitude range of hydrocarbon microtremors and a discussion on their source, Journal of Geophysics and Engineering, Volume (9), No (10), Year (2012-10), Pages (632-641)
 77. Naser Hafezi Moghaddas , Reza Jalilvand , Hamid Reza Soloki , The role of soil engineering in producing bank erosion and morphological changes of Sistan River, Archives of Applied Science Research, Volume (4), No (4), Year (2012-1), Pages (1650-1658)
 78. Naser Hafezi Moghaddas , Hadi Hajizadeh Namaghi , Hadi Ghorbani , Behnaz Dahrazma , The effects of agricultural practice and land-use on the distribution and origin of some potentially toxic metals in the soils of Golestan province, Iran, Environmental Earth Sciences, Volume (68), No (2), Year (2012-5), Pages (487-497)
 79. Naser Hafezi Moghaddas , Hadi Hajizadeh Namaghi , Hazardous waste landfill site selection in Khorasan Razavi Province, Northeastern Iran, Arabian Journal of Geosciences, Volume (2011), No (4), Year (2011-4), Pages (103-113)
 80. fahimeh salehi moteahed , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Stability Analysis of Qanats in the West of Mashhad, North-east of Iran, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (5), No (5), Year (2011-5), Pages (510-518)
 81. majid akbari , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , Gholam Reza Lashkaripour , Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran, Annals of Geophysics, Volume (54), No (4), Year (2011-9), Pages (424-434)
 82. hamed rezaiy , Gholam Reza Lashkaripour , Mohammad Ghafoori , Naser Hafezi Moghaddas , A comparative study of the preliminary examining methods for liquefaction potential and geological condition of constal soils in the southeastern Caspian sea, Research Journal of Environmental Sciences, Volume (5), No (4), Year (2011-4), Pages (329-341)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مرضیه زارع حقیقی , ناصر حافظی مقدس , حسین محمدزاده , بهنام رحیمی , بررسی خطوارههای جنوب استان سیستان و بلوچستان (چابهار) , ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی , 2022-08-22
 2. مرضیه زارع حقیقی , ناصر حافظی مقدس , حسین محمدزاده , بهنام رحیمی , مکانیابی چشمه های آب شیرین زیردریایی سواحل مکران (خلیج چابهار) , دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی , 2022-05-10
 3. مرجان شاهین فر , ناصر حافظی مقدس , فرسایش خاک رس واگرا و بهسازی با استفاده از الیاف و آهک , چهلمین گردهمایی علوم زمین , 2022-02-21
 4. محمد نیکبین , سیدرضا موسوی حرمی , ناصر حافظی مقدس , فرزین قائمی , قاسم عقلی , مروری بر نقش استیلولیت ها به عنوان فرآیندی موثر در هدایت جریان سیال با نگرشی ویژه بر مخاذن کربناته , ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02
 5. بهنام رحیمی , بابک خردمند , ناصر حافظی مقدس , محمدحیدری خواص , مقدمه ای بر راهکارهای مهم دوری از مخاطرات تقاطع گسل های فعال با مسیرخطوط لوله نفت و گاز , سی و هشتمین گردهم آیی ملی علوم زمین , 2019-04-30
 6. بابک خردمند , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , مجید مهریزی , براورد کلی جهات تنش اصلی وبردار لغزشی چیره در محدوده کویربیرک , نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2020-11-04
 7. سعید صفری , علی عباسی , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سنگدانههای طبیعی برای کاهش تبخیر از مخازن آب , دوازدهمین کنگره ملّی مهندسی عمران , 2020-05-27
 8. علی احمدی طایفه , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , تخمین شاخص شکنندگی سنگهای گرانیتوئیدی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای , 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development , 2019-12-10
 9. سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS , اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات , 2018-12-27
 10. سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS , اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات , 2018-12-27
 11. سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری , چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2018-12-06
 12. سجاد صفری فرخد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی , چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2018-12-06
 13. مرتضی مشهدی سروندی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی ماسه‌سنگ‌های سازند نیزار , 3rd.International Conference & 4th.national Conference on Civil Engineering , 2018-09-05
 14. نرجس قهرمانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد , دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد , 2018-02-28
 15. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی , ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد , دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد , 2018-02-28
 16. سینا حاجتی ضیابری , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مجتبی ملکشاهی , بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی , 2nd International Conference on researches in Science and Engineering , 2017-02-03
 17. میثم اکبرزاده , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی پهنه های فزاز آب در سد خاکی دامغان , اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین , 2017-08-17
 18. مهدی امیری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد , پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2018-01-03
 19. میثم اکبرزاده , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w , اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین , 2017-08-17
 20. مائده حجتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگی هوای شهر مشهد , همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا , 2016-09-05
 21. مائده حجتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی , همایش ملی مقابله با ریزگردها و آلودگی هوا , 2016-09-05
 22. ناصر آسمانی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس) , کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار , 2016-12-14
 23. دانیال منصوریان , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , مقایسه پارامتر های بدست آمده از آزمایش پرسیومتری با پارامتر های استخراج شده از آزمایش سه محوری CU در خاک های ریزدانه شهر مشهد , مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26
 24. روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمدشریف واشقانی فراهانی , تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) , کنفراتس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری , 2015-07-29
 25. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , بررسی اثرات زیست‌محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب، مطالعه موردی شهر مشهد , ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20
 26. جواد دولتی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , فهیمه صالحی متعهد , بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد , همایش تخصصی پدیده فرونشست زمین در ایران , 2016-11-16
 27. رضا حسینی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness , 11th Iranian and 2nd Regional Tunnelling Conference "Tunnels and the Future , 2015-11-02
 28. چنور احمدیان , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ) , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا , 2017-02-03
 29. چنور احمدیان , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , اولویت بندی پهنه های انتخابی جهت احداث لندفیل شهری با استفاده از ازریابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (مطالعه مورد: شهرستان شاهیندژ) , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا , 2017-02-03
 30. مهدی احمدی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر , سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری , 2016-12-15
 31. مهدی احمدی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر , سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهر , 2016-12-15
 32. محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , مروری بر زمین شناسی مهندسی و مخاطرات زیست محیطی شهر مشهد , نهمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست ایران , 2016-09-27
 33. مجتبی ملکشاهی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سینا حاجتی ضیابری , پهنه بندی بافت و خاک رسوبی شهر آستانه با استفاده از نرم افزار RockWorks , سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار , 2016-03-02
 34. مجتبی ملکشاهی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سینا حاجتی ضیابری , ارزیابی احتمال وقوع پدیده روانگرائی در شهر آستانه گیلان در اثرزلزله و براساس آزمایش نفوذ استاندارد(SPT) , سومین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار , 2016-03-02
 35. محسن مژگان فر , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , بررسی نقش عوامل تکتونیکی در ایجاد اشکال کارستی در زون گسلی کارده,شمال شرق مشهد , سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی علوم زمین , 2016-02-22
 36. محسن مژگان فر , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , بررسی مقدماتی الگوی شکستگی‌های سازند مزدوران در زون گسلی کارده،شمال شرق مشهد , دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای , 2015-09-07
 37. مریم لطفی توتشامی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , ناصر حافظی مقدس , بررسی لرزه خیزی گسل توس , دومین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله , 2015-10-14
 38. منصوره معصومی برنتی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) , اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران- معماری- فرهنگ و مدیریت شهری ایران , 2015-10-02
 39. جلال عزیزی شجاع , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی شمال شرق شهر مشهد , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17
 40. جلال عزیزی شجاع , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , بررسی روابط همبستگی بین سرعت امواج فشاری و برخی خصوصیات فیزیکی سنگ آهک سازند مزدوران , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17
 41. جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری , بررسی اثر شکل دانه‌ها در منحنی دانه‌بندی به کمک پردازش تصویر , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17
 42. جمشید فرامرزی سانجود , ناصر حافظی مقدس , محمودرضا گلزاریان , محمد غفوری , برآورد منحنی دانه بندی خاک دانه ای بر اساس تکنیک پردازش تصویر , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2015-12-17
 43. عبدالرحمن مازوجی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺑﺎ ویژگی‌های ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی , 2015-12-17
 44. عبدالرحمن مازوجی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ماسه‌سنگ‌های اطراف سد فریمان , نوزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی , 2015-12-17
 45. منصوره معصومی برنتی , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی عملکرد مته های دستگاهT.B.Mدر حفاری سنگهای آذرین،توسط آزمایش سایش سرشار (Cerchar) , اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران معماری فرهنگ نوین و مدیریت شهری ایران , 2015-10-01
 46. فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 47. الهام سادات هاشمی اشتیوانی , ناصر حافظی مقدس , روشهای استفاده بهینه از رواناب سطحی در غرب شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 48. ناصر حافظی مقدس , ارزیابی زیستمحیطی محلهای دفن قدیمی پسماند در شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 49. غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , قلندر زاده , ناصر تالی , معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 50. ناصر حافظی مقدس , خطر گسلشو حریم گسل جنوب مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 51. ناصر حافظی مقدس , ارزیابی پریود تشدید برخی از پل های مهم شهر مشهد با استفاده از میکروترمور , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 52. ناصر حافظی مقدس , بهبود داده های لرزه ای درون گمانه ای با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 53. فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 54. سلمه افشار , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 55. روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 56. سپیده ناصح , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , جعفر بلوری بزاز , ضرورت و اهمیتمدلسازی سه بعدی زمین شناسی مهندسی نهشته های رسوبی شهر مشهد , اولین همایش زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی شهر مشهد , 2015-02-25
 57. مسعود دوست زاده , سیدکیوان حسینی , ناصر حافظی مقدس , بررسی احتمال وجود گسل با استفاده از داده‌های نقطه میانی مشترک ژئورادار , دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای , 2015-09-07
 58. سحر سرگلزائی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان , سی و دومین گرد همایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16
 59. روح اله سکوتی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمدشریف واشقانی فراهانی , تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری , 2015-07-29
 60. ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , جواد خلجی پیربلوطی , مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد , نخستین کنگره ملی آبیاری و زهگشی ایران , 2015-05-13
 61. فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد , همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11
 62. فرشته جعفری پور , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) , همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع , 2015-03-11
 63. الهام سادات هاشمی اشتیوانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد , اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار , 2015-06-21
 64. خالد انصاری , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه( , همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی , 2015-06-21
 65. خالد انصاری , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , سید محالدین جعفری , ارزیابی پتانسیل روانگرایی در عسلویه با استفاده از داده های میکروترمور , همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی , 2015-06-21
 66. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد , شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2014-05-13
 67. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 68. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 69. سیداسداله حاتمی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , کاظم مرادی هرسینی , بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 70. ناصر تالی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 71. سحر سرگلزائی , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 72. حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , سیده اعظم تقوی , صدیقه زال آقایی , مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 73. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , آرش هاشم نژاد , تحلیل آماری داده های ژئو تٌکنیک غرب مشهد , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16
 74. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , آرش هاشم نژاد , ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری , سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16
 75. ویدا طاهرپور خلیل آباد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها , اولین کنفرانی ملی معماری و فضاهای شهری پایدار , 2013-11-22
 76. فرشته کیانفرد , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) , هفتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20
 77. یوسف محمدی مقدم , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی شاخص آسیب پذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیطی زیست ایران , 2013-11-06
 78. ویدا طاهرپور خلیل آباد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 79. ناصر حافظی مقدس , زهرا تندیسه , غلامحسین کرمی , هادی جعفری , پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی: , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 80. نصرت داودیان کاخکی , ناصر حافظی مقدس , سیداحمد مظاهری , پنه بندی آلودگی سرب و روی در استان خراسان شمالی , هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 81. آرزو آهنگری , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-05
 82. ناصر حافظی مقدس , علیرضا مظلومی , سارا گیلوری , علی مظهری , مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست , 2013-11-06
 83. محسن محمدی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , علی کیهانی , تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود , هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 84. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس , هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 85. فوزیه شاکری , ناصر حافظی مقدس , بهناز دهر آزما , جعفری راد , کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار , هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیستایران , 2013-11-06
 86. مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , هاشم نژاد آرش , خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 87. ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی , نقش مطالعات ریس پهنه تنذی لرزه ای در طراحی پایذار شهری , اولین کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایذار , 2013-11-22
 88. محمدرضا امینی زاده بزنجانی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها , هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 89. حجّت اصغری بهرام , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , پوریا دهقان , بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد , هشتمین همایش انجمن زمین سناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06
 90. امین جمشیدی , محمدرضا نیکودل , ناصر حافظی مقدس , مقایسه اثر محلولهای اسید سولفوریک و اسید نیتریک بر دوام وارفتگی نمونه هایی از سنگ های ساختمانی , دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18
 91. فهیمه صالحی متعهد , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) , دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2010-05-10
 92. ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدانفر , پهنه بندی شاخص آسیب پذیری زمین و کرنش برشی در شهر خاش , اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله , 2010-02-21
 93. سمیرا فتحی , هادی قربانی , ناصر حافظی مقدس , بررسی ترکیب و تغییرات فصلی شیرابه زباله جامد شهری شهرستان آمل , اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب , 2012-04-20
 94. ناصر حافظی مقدس , علی سرگزی , حمید رضا سلوکی , تعیین خصوصیات مهندسی خاک های دشت سیستان با استفاده ازکاوشگردینامیکی DCP , پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست , 2011-03-07
 95. ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدانفر , احسان رستمی , محمد مهران , برآورد پاسخ لرزه ای ساختگاه رسوبی توسط ریز ارتعاشات تک ایستگاهی (مطالعه موردی، ایرانشهر) , سیمین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20
 96. ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی , روزبه یزدانفر , فاطمه اخلاقی , شناسایی شرایط زیر سطحی شهر زابل براساس مطالعات میکروترمور , سیمین گردهمایی علوم زمین , 2012-02-20
 97. مرضیه نیکنامی , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن پسماندهای شهری مطالعه موردی شهرستان گلپایگان , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06
 98. ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی , حسین مهران , ارزیابی بزرگ نمایی آبرفت در سطح شهر خاش , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06
 99. ک‍‍‍‍‍‍زال حیدری , ناصر حافظی مقدس , رمضان رمضانی اومالی , پهنه بندی خطر ریزش سنگی در شمال شهر شاهرود , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06
 100. ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدانفر , محمد مهران , مطالعات خرد لرزه- سنجی جهت تعیین نوع ساختگاه در محدوده شهر سراوان , ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2009-10-06
 101. سارا حاج ملک , ناصر حافظی مقدس , اثرات توسعه شهری بر منابع آب شهرکرمان , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 102. سلیمه نودهی , ناصر حافظی مقدس , بررسی اثرات سد شهید رجائی بر آبخوان دشت ساری - نکا , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 103. ناصر حافظی مقدس , هادی حاجی زاده , راهله شهریاری , مهدی امانیان , فاطمه اخلاقی , مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 104. علی جعفری قریه علی , ناصر حافظی مقدس , غلامعباس کاظمی , نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 105. طهورا شیخی , ناصر حافظی مقدس , مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 106. ناصر حافظی مقدس , هادی حاجی زاده , ارزیابی زیست محیطی گزینه های پیشنهادی محل دفن پسماند های ویژه در استان خراسان رضوی , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 107. مهدی تلخابلو , رضاحسینی , محمدرضانیکودل , علی ارومیه ای , ناصر حافظی مقدس , ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 108. هاشم شاهسونی , ایرج پیروز , ناصر حافظی مقدس , تعیین سرعت موج برشی ساختگاه به روش تحلیل چند کاناله امواج سطحی(مطالعة موردی در محوطة دانشگاه صنعتی شاهرود) , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 109. ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی , پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 110. سلیمه نودهی , ناصر حافظی مقدس , بررسی حرکات دامنه ای در محدوده مخزن سد شهید رجائی ساری , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 111. ملیحه خاکشور , ناصر حافظی مقدس , فرزام دلیجانی , زمان وقوع زلزله و فازهای قمری در ایران , پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25
 112. سمیه ندایی , ناصر حافظی مقدس , مطالعه کیفیت منابع آب آشامیدنی شهر سرعین , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 113. زهرا حیدریان , ناصر حافظی مقدس , سمیه ندایی گیلارلو , فاطمه ابراهیمی , اثر سد الغدیر ساوه بر روی کمیت منابع آب زیر زمینی دشت ساوه , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 114. فاطمه ابراهیمی , غلامحسین کرمی , ناصر حافظی مقدس , به کار گیری روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)در مکانیابی تغدیه مصنوعی در شهرستان شاهرود , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 115. مائده خسنوند , بهناز دهرآزما , ناصر حافظی مقدس , برآورد مساحت سازندهای مخزن سد گتوند و تغییرات کیفی آب سد در ترازهای مختلف پس از آبگیری , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 116. رویا اسکندری , ناصر حافظی مقدس , حبیب الله قاسمی , احسان مرادآبادی , مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 117. زینب منصوری , ناصر حافظی مقدس , بهناز دهر آزما , عبدالله سیف , جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 118. مرتضی هاشمی , محمدرضا نیکودل , ناصر حافظی مقدس , ماشاالله خامه چیان , ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 119. ملایی , ناصر حافظی مقدس , معصومه جعفری , فاطمه اخلاقی , بررسی رابطه بین خصوصیات زمین ریخت شناسی و تشکیل فروچاله ها در حوزه آبریز قرناوه در استان گلستان , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-06
 120. رباب آذرمی عربشاه , ناصر حافظی مقدس , ابراهیم اصغری کلجاهی , خلیل ولیزاده کامران , پهنه بندی خطر لغزش دامنه های مخزن سد ونیار تبریز بعد از آبگیری , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 121. مجتبی منصوری , ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی , بررسی کارایی و تکرارپذیری ابزار مکینتاش پروب جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک دشت سیستان , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 122. علی سرگزی , ناصر حافظی مقدس , حمیدرضا سلوکی , بررسی تکرارپذیری نتایج حاصل از نفوذ سنج دینامیکی مخروطی در دشت سیستان , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 123. ناصر حافظی مقدس , اعظم قزی , ضرورت تهیه مدل محیط رسوبی در مطالعات زمین شناسی مهندسی , هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران دانشگاه صنعتی شاهرود , 2011-09-06
 124. حسن شایسته عظیمیان , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس , مکان یابی محل دفن زباله های شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در محیط GIS مطالعه موردی شهر نیشابور , پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2011-12-14
 125. محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس , روزبه یزدان فر , مجید اکبری , بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد , یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

انگلیسی

 1. Babak Kheradmand , Behnam Rahimi , Naser Hafezi Moghaddas , مجید مهریزی , An Interoduction to the modeling of Active Fault Zones Width,s effect on the Qualitative Deformation of lifelines and their routing , ASCE Lifelines Conference 2021 , 2021-02-07
 2. Naser Hafezi Moghaddas , Engineering Geological Assessment of the Anzali Coastal Region (North Iran, South Caspian Coast) to Sustain Urban Planning and Development , International Symposium on Coastal Engineering Geology , 2012-09-20
 3. Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , safura zamani , Landslide susceptibility mapping for Yadak-Tevil watershed (northeast Iran), using AHP method , Landslide Sciences and Practice , 2013-03-10
 4. Hadi Gerivani , E. Haghshenas , Naser Hafezi Moghaddas , Fateme Rajaie , Ambient noise study over a gas field in Qeshm Island , 15 WCEE , 2012-09-24
 5. KH. Karimi , H. Taheri SHahraiyni , M. Habibi Nokhandan , Naser Hafezi Moghaddas , M. Sanaeifar , A new false color composite technique for dust enhancement and point source determination in Middle East , Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XVI , 2011-09-21
 6. , Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) , The First International Applied Geological Congress , 2010-04-26
 7. Naser Hafezi Moghaddas , G.H. Karami , Evaluating the erosion hazard of the stream banks of Karoun, south of Ahvaz,Iran , International Conference On Rrsrvoir Operation and River Management , 2005-09-17
 8. G.H. Karami , Naser Hafezi Moghaddas , Evaluating the landslide and erosion hazards in the river banks of Sefidrud River , International Conference On Rrsrvoir Operation and River Management , 2005-09-17
 9. Mohammad Ghafoori , Gholam Reza Lashkaripour , Naser Hafezi Moghaddas , safura zamani , Landslide Susceptibility mapping Using AHP metod in Yadak -Tevil Watershed,NE Iran , The Second World Landslide Forum Abstracts , 2011-10-03